26.07.2013 Views

(Skar\370 ejendomsregister 23062000l) - Wadschier.dk

(Skar\370 ejendomsregister 23062000l) - Wadschier.dk

(Skar\370 ejendomsregister 23062000l) - Wadschier.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

24.02.2000<br />

Ejendomsregister for Skarø<br />

Kilder: Lehn skifte- og fæsteprotokoller, Egeskov, Løjtved, Nielstrup, Flintholm, Holstenshus skifteprotokoller,<br />

folketællinger, Drejø kirkebog, Vester Skerninge, Ulbølle, Øster Skerninge kirkebøger, skøde- og panteprotokoller,<br />

brandforsikringer, matriklerne 1664, 1688, 1701, tingbøger Sunds herred, diverse kort, Drejø "øen midt i verden" m.m..<br />

Kolonnerne er bygget op efter nedenstående overskrifter:<br />

Fæster/ejer Ny matr.nr. Gl.matr.nr. Familieoplysninger Dato, kilde<br />

Navne og henvisninger i kursiv er egne optegnelser, og skyldes manglende kildehenvisninger.<br />

Fed skrift er anvendt for at vise sammenhæng i ejer/fæster rækkefølgen.<br />

Adresser<br />

? matr. 7a, 7c ........................................... side 18<br />

Alhoved 1, matr. 4a ................................. side 9<br />

Alhoved 3, matr. 3 ................................... side 7<br />

Alhoved 4, matr. 19a ............................... side 41<br />

Alhoved 6, matr. 2c .................................. side 6<br />

Alhoved 7, matr. 20a ............................... side 42<br />

Alhoved 8, matrikel 1b ............................. side 2<br />

Alhoved 10, matr. 23a .............................. side 44<br />

Skarø Brovej 1, matr. 21a ........................ side 43<br />

Skarø Brovej 2, skolen matr. 6b .............. side 16<br />

Skarø Brovej 3, matr. 6c .......................... side 14<br />

Skarø Brovej 5, forsamlingshus, matr. 6c side 17<br />

Skarø Brovej 7, Strandgården, matr. 5a .. side 12<br />

Skarø brovej, Faf filial Skarø .................. side 45<br />

Skovkær 1, Kærgård, matr. 9d ................. side 26<br />

Skovkær 2, matr. 10b .............................. side 29<br />

Skovkær 5, matr. 9h ................................. side 25<br />

Sønderstænge 1 matr. 7b ......................... side 19<br />

Sønderstænge 2, Vestergård, matr. 2a ...... side 4<br />

Sønderstænge 3, matr. 16b ....................... side 38<br />

Sønderstænge 4, matr. 2b kapellet ........... side 6<br />

Sønderstænge 5, matr. 18 ......................... side 40<br />

Østerhoved 1, matr. 15 ............................ side 37<br />

Østerhovedvej 2, matr. 17c ...................... side 39<br />

Østerhovedvej 3, matr. 9a ........................ side 23<br />

Østerhovedvej 4, matr. 8a ........................ side 20<br />

Østerhovedvej 5, matr. 10a ...................... side 27<br />

Østerhovedvej 6, matr. 8b ........................ side 22<br />

Østerhovedvej 7, Østergård, matr. 11a ..... side 30<br />

Østerhovedvej 9, matr. 12 ........................ side 33<br />

Østerhovedvej 11 (?) matr. 11b ............... side 32<br />

Østerhovedvej 13, matr. 9b ...................... side 24<br />

Østerhovedvej 15, matr. 14 ..................... side 36<br />

Østerhovedvej 17, matr. 13a og 13 b ....... side 34<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

1


Alhoved 8, matr. 1b<br />

Hans Rasmussen<br />

*1616 +25.5.1679<br />

-1664- 1669 fæster<br />

Hans Hansen Koch<br />

*1646 + 1710<br />

1679 –20.03.1710 fæster<br />

Anders Christensen<br />

*08.11.1674 +27.08.1728<br />

1710-1728 fæster<br />

Rasmus Andersen<br />

* 1702 +04.10.1780<br />

1729-1780 fæster<br />

Anders Rasmussen<br />

*19.3.1730 + 21.11.1783<br />

1764-1783 fæster<br />

Niels Pedersen<br />

* 1741 + 11.04.1815<br />

1783-1815 fæster<br />

Rasmus Poulsen<br />

* 1795 +30.06.1867<br />

1816-1842 fæster<br />

01 06 oo Sidsel Hansdatter, gl. Sidsel + 80 år, 1669<br />

+ 63 år, 25.05.1679<br />

? Jens/Hans (ingen Jens i KB)<br />

01 06 Hvi<strong>dk</strong>ilde ejer i 1701<br />

oo 1 ?<br />

Hans Hansen *10.04.1687 (i matr. 3) +1747<br />

oo 2 hst *ca. 1667, + 34 år i 1701<br />

Lars Hansen Kok *02.11.1698, +Kogtved 1774<br />

Maren Hansdatter *06.10.1700 + i Ærøskøbing<br />

Anne Hansdatter oo Rasmus Hansen, Skarø<br />

oo 3 19.06.1701 Maren Herrichsdatter *14.9.1673<br />

på Drejø, far Hierich Hansen, matr D.7<br />

Anne Hansdatter *10.07.1707,<br />

64 år + 20.03.1710<br />

01 06 * Drejø, far Christen Hansen matr. 19<br />

oo 1710 enken Maren Herrichsdatter, +13.9.1756<br />

Hans Andersen *13.2.1719<br />

01 06 oo 29.01.1730 Anne Hansdatter *10.7.1707,<br />

+30.11.1786 børn:<br />

Anders Rasmussen *19.3.1730<br />

Anna Rasmusdatter*16.2.1738<br />

oo Jørgen Nielsen, Birkholm<br />

Malene Rasmusdatter *29.9.1732<br />

oo 24.4.1763 Peder Rasmussen i Kogtved<br />

Johanne Rasmusdatter *24.6.1741<br />

oo 21.6.1778 Jørgen Hansen, Drejø<br />

Karen Rasmusdatter *3.5.1744 +ca.1780 ugift<br />

datter Sofie Mortensdatter<br />

*26.4.1772 udlagt Morten Hansen af Hjortø,<br />

---------en<br />

bror: Christen Andersen, Kogtved + , søskende:<br />

Hans Andersen, Birkholm<br />

Jørgen Andersen, Drejø<br />

Mads Andersen, Drejø<br />

01 06<br />

1-5-0-1<br />

01 06<br />

1-5-0-1<br />

01 06<br />

1-5-1-0<br />

Maren Andersdatter + oo Christen Sørensen, Drejø<br />

fæster efter faderen<br />

tilsyneladende ikke gift, hans mor og søskende arver<br />

* på Skarø<br />

oo 6.7.1788 Sophie Mortensdatter,<br />

Karen Nielsdatter *1790<br />

oo Claus Nielsen gårdfæster i Slæbæk<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, *1797<br />

Jørgen Nielsen, *1806<br />

Peder Nielsen, *1809<br />

Johanne Nielsdatter, *1809<br />

* Strammelse Tåsinge<br />

oo 1815 enken Sophie Mortensdatter<br />

+ 18.09.1849, 78 år<br />

oo 20.11.1853 enke Anne Rasmusdatter fra Skarø<br />

+ 17.02.1879, 79 år<br />

+ 30.06.1867, 72 år<br />

matr.1664<br />

matr. 1688<br />

matr. 1701<br />

04.04.1710<br />

henvisning<br />

16.07.1729<br />

Lehn skifte<br />

22.8.1774<br />

Lehn skifte<br />

16.07.1729.<br />

Lehn skifte<br />

13.10.1756<br />

Lehn skifte<br />

02.10.1724<br />

Egeskov sk<br />

01.11.1780<br />

Lehn skifte<br />

09.11.1758<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

21.05.1764<br />

Lehn fæste<br />

13.12.1783<br />

Lehn skifte<br />

31.12.1783<br />

Lehn fæste<br />

13.04.1815<br />

Lehn skifte<br />

28.04.1816<br />

Lehn fæste<br />

BF2<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

2


Jørgen Nielsen<br />

* 1806 +08.02.1872<br />

1844-1854 fæster,<br />

selveje 1854<br />

Morten Hansen<br />

*1838 på Skarø<br />

1873-1932<br />

Rasmus Larsen<br />

Rasmussen<br />

*1880<br />

1908- 1932 -<br />

Aksel Johannes<br />

Rasmussen<br />

1950-1977<br />

Det danske<br />

Missionsselskab<br />

1977-1977<br />

Aksel Møller<br />

1977-1977<br />

Vilhelm og Ilse<br />

Christophersen<br />

1977-<br />

24.02.2000<br />

01 06<br />

2-0-1-1½<br />

nyt HK<br />

1860:<br />

2-1-2-2 3/4<br />

1, 22d, 23d<br />

oo Karen Rasmusdatter fra Egense *1810 (forældre<br />

Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter) + 03.04.1895<br />

+ 65 år, 08.02.1872, deres børn:<br />

Anne Sophie Jørgensen *1845<br />

oo 6.12.1872 Anders Hansen Jørgensen i matr. 23<br />

Johanne Kirstine Jørgensen *1847<br />

tillagt fælleslodderne<br />

enkan a<strong>dk</strong>omst v. testamente 31.8.1871<br />

01 far Hans Larsen i matr. 18a<br />

oo 31.10.1873 Johanne Kirstine Jørgensen,<br />

Karen Marie Hansen * 1876<br />

Jørgen Nielsen Hansen * 1878<br />

Anne Sofie Jørgine Hansen * 1879<br />

Bodil Kirstine Hansen *1882<br />

01<br />

far Peder Rasmussen i matr. 7<br />

23n<br />

N. H. Nielsen<br />

25.09.1844<br />

Lehn fæste<br />

30.09.1854<br />

Skøde sp.<br />

1860 sp<br />

BF3, BF4<br />

FT 1870<br />

sp<br />

BF 5<br />

SP skøde<br />

BF7<br />

SP 1908<br />

SP 1925<br />

01 søn SP 1950<br />

01 skifteretsattest som a<strong>dk</strong>omst SP 1977<br />

01 ejer i forvejen 4a, 16a, 6d SP1977<br />

01b parcel 2121 kvadratmeter af 1a SP 1977<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

3


Vestergård, Sønderstænge 2, matr. 2a<br />

Jørgen Andersen<br />

-1664-1702- fæster<br />

Jørgen Madsen<br />

*1641 +21.4.1708<br />

Niels Jørgensen<br />

*09.02.1668+23.7.1717<br />

1702-1717 fæster<br />

Niels Josephsen<br />

*22.04.1688 + 19.03.1757<br />

1717 - 1741 fæster<br />

Anders Nielsen<br />

* 1717 +27.06.1767<br />

1741-1767 fæster<br />

Rasmus Rasmussen<br />

*13.3.1740 +09.04.1796<br />

1767-1796 fæster<br />

Hans Rasmussen Strangesen<br />

*1.11.1767+21.03.1852<br />

1796-1842 fæster<br />

Rasmus Hansen<br />

Strangesen<br />

*1808 + 30.04.1885<br />

1842-1854 fæster<br />

1854 -1881 selveje<br />

02 05<br />

1-5-0-1<br />

Karen Jørgensdatter *24.04.1664<br />

Lindskov er ejer 1701<br />

Kun denne indførsel, det kan det være fejllæsning for<br />

Jørgen Madsen<br />

02 05 Claus Jørgensen *5.3.1665<br />

Niels Jørgensen *9.2.1668<br />

barn * 5.12.1670<br />

Karen Jørgensdatter *20.7.1673<br />

Rasmus Jørgensen *30.7.1676<br />

Peder Jørgensen *28.3.1680<br />

02 05 Far er Jørgen Madsen, Skarø<br />

oo Anne Jensdatter *1677 i Korshavn, forældre: Jens<br />

Nielsen og (Gertrud Pedersdatter, Eg.2.11.1715)<br />

1.barn *1703<br />

Anne Nielsdatter*03.03.1709<br />

oo 1 Anders Hansen i Drejø matr.9,<br />

oo2 Christopher Hansen, +20.3.1750<br />

Jens Nielsen *12.04.1711, i Ballen i 1757<br />

Anders Nielsen*22.10.1713<br />

02 05 Far er Joseph Pedersen i matr.8<br />

oo 26.12.1717 enken Anna Jensdatter, +25.3.1757<br />

Gertrud Nielsdatter *06.11.1718<br />

oo 1 Hans Rasmussen matr. 5<br />

02 05<br />

1-5-0-1<br />

02 05<br />

1-5-1-0<br />

02 05<br />

1-5-0-1<br />

02 05<br />

gl.<br />

1-2-2-1/4<br />

22a, 23a<br />

ny<br />

2-1-0-2½<br />

oo 2 Peder Madsen i matr. 5<br />

oo1 01.08.1746 Johanne Rasmusdatter *18.2.1720<br />

+ 04.04.1750, far Rasmus Hansen arver<br />

oo2 12.07.1750 Maren Andersdatter, *9.5.1727 på<br />

Birkholm, far Anders skrædder, +09.09.1805<br />

Niels Andersen, *6.1.1753, i Ballen<br />

Johanne Christine Andersdatter, *11.5.1755<br />

ooRasmus Hansen i Skarø 8<br />

Rasmus Andersen, *19.11.1759 i matr. 5<br />

Hans Andersen *24.02.1763 i matr. 3<br />

*Drejø, far Rasmus Rasmussen matr.10<br />

oo enken Maren Andersdatter<br />

Ingen børn<br />

Hans ½-søskende:<br />

Anders (Hansen) Øboe i Fiskop<br />

Rasmus Rasmussen Drejø + 3 myndige børn<br />

Maren Hansdatter oo Peder Arentsen<br />

* Drejø, far Rasmus Strangesen matr. 23<br />

oo1 18.9.1796 enken Maren Andersdatter,<br />

+ 79 år, +09.09.1805<br />

oo2 01.12.1805 Karen Jensdatter, *1774<br />

+ 02.10.1850<br />

Rasmus Hansen Strangesen *1808<br />

oo 29.10.1843 Abelone Hansdatter,<br />

+56 år 14.12.1873 fra matr. 10<br />

Hans Rasmussen Strangesen *1844,<br />

Anne Rasmussen Strangesen *1846,<br />

Karen Rasmussen Strangesen *1849,<br />

Morten Rasmussen Strangesen *1852,<br />

Jens Rasmussen Strangesen*1854<br />

fælleslodderne<br />

matr. 1664,<br />

1688, 1701<br />

Kun i KB<br />

findes noget<br />

om Jørgen<br />

Madsen<br />

kirkebog<br />

21.04.1757<br />

Lehn skifte<br />

05.07.1741<br />

Lehn fæste<br />

01.07.1750<br />

Lehn skifte<br />

07.07.1767,<br />

Lehn skifte<br />

06.09.1805<br />

Lehn skifte<br />

03.06.1767<br />

Lehn fæste<br />

28.06.1786<br />

Holstenshus<br />

skifte<br />

17.04.1796<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

26.07.1796<br />

Lehn fæste<br />

06.09.1805<br />

Lehn skifte,<br />

BF2<br />

09.09.1842<br />

Lehn fæste<br />

30.08.1854<br />

skøde sp<br />

1860 sp<br />

BF3, BF4<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

4


Hans Rasmussen<br />

Strangesen<br />

*1844-<br />

1881-1910<br />

Rasmus Hansen<br />

Rasmussen<br />

*1884-<br />

1910 - 1956<br />

Karl Strange Rasmussen<br />

1956-<br />

21.04.1999<br />

02 oo1881 Anne Cathrine Nielsen (*1862, fars forældre<br />

Hans Henriksen og Anne Christophersdatter matr. 6)<br />

Rasmus Hansen Rasmussen *1884<br />

Apelone Rasmussen *1885<br />

Jens Rasmussen *1889<br />

sp<br />

18.8.1881<br />

skøde<br />

02 05 1910 skøde<br />

BF6<br />

02 SP 1956<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

5


Alhoved 6, matr. 2c<br />

Sigrid Jensen<br />

1935-1966<br />

Frederik C. Nielsen, gasog<br />

vandmester<br />

1966-1972<br />

Ruth Nielsen<br />

1972-<br />

2c 1145 kvadratmeter, parcel af 2a SP 1935<br />

2c skøde SP 1966<br />

2c ægtepagt som a<strong>dk</strong>omst SP 1972<br />

Sønderstænge 4, matr. 2b<br />

kapel 2b opført 18798-1900<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

6


Alhoved 2, matr. 3<br />

Rasmus Madsen<br />

* ? +31.05.1668<br />

-1664- 1668 fæster<br />

Peder Hansen Koch<br />

* ca.1644 + 28.10.1713<br />

1668 - 1713 fæster<br />

Hans Hansen Kok<br />

*10.4.1687 + 24.03.1747<br />

1723 -1741 fæster<br />

Peder Hansen Koch<br />

*16.1.1724 +12.10.1757<br />

1741 - 1757 fæster<br />

Jens Hansen<br />

*1724 + 26.05.1813<br />

1758 - 1788 fæster<br />

Peder Jensen<br />

*14.3.1762-<br />

1788 - 1790 fæster<br />

Hans Andersen<br />

*24..1763 +25.06.1837<br />

1790 -1831 fæster<br />

Eggert Hansen<br />

*29.2. 1792 +09.07.1866<br />

1831 -1859 fæster<br />

Peder Jensen<br />

*1817-18.1.1900<br />

1859 - 1880 -fæster<br />

1880 ejer<br />

Jens Pedersen<br />

*1857-<br />

1880-1910 ejer<br />

03 07 Karen Hansdatter oo 04.10.1646<br />

?oo 2 Anne Mortensdatter<br />

03 07 Hvi<strong>dk</strong>ilde er ejer 1701<br />

*Drejø, stedfar Jens Hansen Koch,<br />

oo1: 1668 ?enken Anne Mortensdatter (*1605)<br />

+94 år, 20.2.1699<br />

oo2: 18.10.1699 Susanne Andersdatter, (*1661)<br />

74 år + 15.10.1735 (Hans Hansens svigermor)<br />

Anne Pedersdatter* 12.04.1700<br />

03 07 * Skarø, far Hans Hansen Koch matr. 1<br />

oo 29.03.1723 Anne Pedersdatter *12.04.1700,<br />

oo2 Niels Jacobsen, Drejø matr. Drejø 21,<br />

oo3 Christopher Hansen<br />

03 07<br />

1-4-1-2<br />

Peder Hansen *16.1.1724<br />

oo 20.07.1749 Anne Margrethe Rasmusdatter<br />

*06.06.1723 på Birkholm far Rasmus Jensen<br />

Hans Pedersen *4.6.1752, 1798 gdm Drejø 16<br />

Morten Pedersen *4.2.1754 (1798 Skarø matr. 10)<br />

Maren Pedersdatter *19.12.1756 + 1761<br />

03 07 * Skarø, bror Rasmus Hansen matr. 10<br />

oo enken Anne Margrethe Rasmusdatter 18.6.1758<br />

+19.03.1811<br />

Anne Cathrine Jensdatter *2.12. 1759<br />

Peder Jensen *14.3.1762 (1798 gdm Drejø 28)<br />

Maren Jensdatter*21.4.1765, 1798<br />

oo Hans Pedersen, Drejø<br />

De skifter da svigersøn overtager fæstet.<br />

03 07<br />

1-4-1-2<br />

03 07<br />

1-4-1-2<br />

03 07<br />

ny 2-0-2-2<br />

gl. 1-2-2-½<br />

03 07<br />

ny<br />

2-2-0-1/4,<br />

3, 22, 23<br />

Jens Hansen, 88 år +26.05.1813<br />

fæster efter faderen<br />

er i 1798 gårdmand på Drejø nr.28<br />

oo 29.3.1791 enken Johanne Rasmusdatter på Drejø<br />

* Skarø (gård nr. 2)<br />

oo 02.08.1789 Anne Cathrine Jensdatter,*2.12.1759<br />

+ 15.11.1844)<br />

Anne Hansdatter * 1790<br />

Maren Hansdatter *1792<br />

* Ø.Skr. Hans Andersen får aftægt<br />

oo 23.10.1814 Anne Hansdatter *1790, 11.01.1878,<br />

Anne Margrethe Eggertsdatter *1814<br />

*1817 Hjørtø: Jens Pedersen og Maren Hansdatter<br />

oo1 ?,<br />

Jens Pedersen *1857<br />

oo 2 06.11.1859 Anne Margrethe Eggertsdatter,<br />

+18.5.1897<br />

fælleslodderne<br />

03 oo 02.03.1877 Maren Hansen, *1852 (hendes forældre:<br />

Hans Henriksen og Anne Christophersd. matr.6<br />

Hans Henrik Pedersen *1878<br />

Bodil Marie Pedersen *1881<br />

Margrethe Pedersen *1882<br />

Peder Jensen Pedersen *1884<br />

matr. 1664<br />

matr. 1688<br />

og 1701<br />

20.06.1698<br />

18.05.1712<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

07.07.1749<br />

Lehn skifte<br />

15.07.1741<br />

Lehn fæste<br />

16.06.1758<br />

Lehn skifte<br />

29.07.1761<br />

Lehn skifte<br />

05.01.1758<br />

Lehn fæste<br />

01.05.1798<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

08.07.1788<br />

Lehn fæste<br />

27.12.1790<br />

Lehn fæste<br />

BF2<br />

05.05.1831<br />

Lehn fæste<br />

BF3<br />

04.12.1861<br />

Lehn fæste<br />

1860 SP<br />

BF4<br />

FT 1890<br />

SP 1880<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

7


Jens Peter Jensen<br />

*1884 -<br />

1910-1924<br />

Jørgen Tønning<br />

Gregersen<br />

1924-1983<br />

Magnus Gregersen og<br />

Jens Gregersen<br />

1983-<br />

12.02.2000<br />

03 BF6<br />

1910 SP<br />

03 BF6 1931<br />

SP 1924<br />

03 skifteretsattest som a<strong>dk</strong>omst. Derefter køber Magnus<br />

Gregersen ved arveudlægsskøde<br />

SP 1983<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

8


Alhoved 1, matr. 4a<br />

Peder Jensen<br />

*1609 +31.05.1689<br />

- 1664 -?1667 fæster<br />

Niels Hansen<br />

*1640 + 21.11.1702<br />

?1667 - 1702 fæster<br />

Hans Nielsen<br />

*1667 +28.09.1716<br />

1702 -1716 fæster<br />

Jørgen Andersen<br />

*1684 +17.05.1748<br />

1716 - 1748 fæster<br />

Niels Hansen<br />

*06.12.1706 +05.08.1776<br />

1748-1776 fæster<br />

Hans Mortensen, soldat<br />

*06.03.1751 +02.11.1807<br />

1776- 1807 fæster<br />

Poul Iversen<br />

*1777 +16.06.1837<br />

1809 - 1815? fæster<br />

04 04 Hustru + 27.02.1675<br />

+ 80 år, 31.05.1689<br />

04 04 Lindskov ejer 1701<br />

oo 24.11.1667 Anne Pedersdatter, *1645 +20.7.1690<br />

Kirsten Nielsdatter *2.7.1672<br />

Johanne Nielsdatter *10.04.1687<br />

Jens Nielsen *01.07.1677 + 25.06.1688<br />

+ 62 år, 21.11.1702<br />

04 04 oo Bodil Josephsdatter *17.9.1676<br />

Karen *13.04.1704, 1½ år +12.02.1706<br />

Niels Hansen *06.12.1706<br />

Karen Hansdatter *04.12.1707+<br />

Anne Hansdatter *13.01.1711<br />

Maren Hansdatter*26.2.1713<br />

Cathrine Hansdatter*3.2.1715 +22.12.1720<br />

04 04<br />

1-3-1-0<br />

49 år, + 28.09.1716 Skarø<br />

oo enken Bodil Josephsdatter, +10.12.1756<br />

Maren Jørgensdatter, *19.11. 1722<br />

Kirsten Jørgensdatter* 25.5.1724<br />

oo Niels Rasmussen, Birkholm<br />

+ 64 år, 17.5.1748<br />

04 04 oo 12.04.1757 Anne Nielsdatter, *1707, +23.6.1761<br />

oo 15.11.1761 Karen Jensdatter *20.9.1733 fra<br />

Drejø, far Jens Hansen Koch matr.24<br />

04 04<br />

1-3-1-0<br />

04 04<br />

1-3-1-0<br />

Anne Nielsdatter *16.02.1762<br />

*Skarø matr. 9, far Morten Hansen<br />

oo 11.05.1777 enken Karen Jensdatter, + 20.08.1789<br />

oo 15.11.1789 Maren Hansdatter, *1766 (far degnen<br />

på Drejø)<br />

Morten Hansen, *1793 (hmd. Skarø)<br />

Hans Hansen, *1798<br />

Johanne Hansdatter, *1800 (oo Hans Jensen +1827)<br />

Anne Hansdatter, *1803<br />

Jacob Hansen, *1806<br />

+ 56 år, 02.11.1807<br />

enkemand oo 11.12..1808 enken Maren Hansdatter,<br />

+29.01.1815<br />

Poul Iversen oo i Ø.Skr. 11.12.1819, + Ø.Skr.1837<br />

Lars Jørgensen smed 04 04 Rasmus Nielsen og Lars Jørgensen bytter gårde, men<br />

hvornår er ikke sikkert<br />

Rasmus Nielsen Mose 04a 04 Karen Hansdatter oo 26.02.1797, *1768 +26.03.1834<br />

*1774 +25.02.1842<br />

1815-1842 fæster<br />

+ 68 år<br />

Mads Rasmussen 04a 04 * i Ballen<br />

*24.10.1802 +20.05.1873 1-6-0-1 oo 05.01.1838 Mette Marie Nielsdatter *7.10.1793 i<br />

1844 - 1854 fæster<br />

1/12 af V. Skr., enke efter Hans Rasmussen Ballen<br />

1854-1873 ejer<br />

22, 23, 24 =<br />

/4<br />

Anne Pedersen *1840 plejedatter<br />

testamente som a<strong>dk</strong>omst for Mette Marie Nielsdatter<br />

matr. 1664<br />

matr. 1688<br />

og 1701<br />

KB<br />

18.07.1748<br />

Lehn skifte<br />

stedfar +<br />

03.09.1776<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

06.09.1776<br />

Lehn fæste<br />

FT 1787<br />

nr. 9<br />

5 personer<br />

01.12.1807<br />

Lehn skifte<br />

30.01.1809<br />

Lehn fæste<br />

31.01.1815<br />

Lehn skifte<br />

BF2<br />

1835 BF2<br />

se matr. 11<br />

BF3<br />

25.09.1844<br />

Lehn fæste<br />

1854<br />

skøde sp<br />

1858 testamente<br />

SP<br />

BF3, BF4<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

9


Mette Marie Nielsdatter<br />

*7.10.1793+24.08.1883<br />

1873 ejer<br />

Hans Jørgensen<br />

1873-1899 ejer<br />

Hans Peder Jensen<br />

*1868<br />

1899-1910 ejer<br />

Poul Ludvig Boas<br />

1910-1914 ejer<br />

Johan Hansen<br />

fhv. møller<br />

1914-1929 ejer<br />

Axel Møller<br />

1929-1931 -1940<br />

Aage Møller<br />

1940-1963<br />

Axel Møller<br />

1963-<br />

12.02.2000<br />

04a 04<br />

4a, 22i, 23a fælleslodderne<br />

1858 testamente<br />

sp<br />

1860 SP<br />

1873 skøde<br />

04a 04 Mette Marie Nielsdatter sælger<br />

oo Anne Pedersen *26.03.1839<br />

SP<br />

04a 04 Hans Jørgensen sælger<br />

1899 ud-<br />

bliver sammenlagt med 4b fra 1899<br />

lægsskøde<br />

oo 26.09..1891 Marie Andersen, Skarø<br />

SP, BF 6<br />

04a 04 Hans Pedersen Jensen sælger 1910 skøde<br />

SP<br />

04a 04 Poul Ludvig Boas sælger<br />

1914 skøde<br />

4a, 4b, 22i, matr. 4b lægges til 4a<br />

SP<br />

23a,<br />

hæftelse om<br />

anløbsbro<br />

BF6<br />

04a 1931, 4 a og 4b BF 5<br />

1929 SP<br />

04a 1940 SP<br />

4a 1960 får Axel Møller skøde på 1b og 19b (19b er<br />

under 4a)<br />

1940 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

10


nedlagt husmandssted<br />

Mads Hansen Mose<br />

* 1793 +29.07.1848<br />

1839-1848 fæster<br />

Hans Jacob Rasmussen<br />

*1813 +06.10.1880<br />

fæster 1850 - 1882<br />

Jørgen Knudsen<br />

*1853 +13.05.1889<br />

1882 - 1891 ejer<br />

Hans Peter Jensen<br />

*1868-<br />

1891 -1910<br />

04b 04<br />

gl. 0-1-2-1<br />

ny 0-3-0-2-<br />

½, hus<br />

04b 04<br />

0-3-0-2½<br />

hus<br />

*Sct.Jørgens (far hmd Hans Madsen Pasop), af<br />

Rasmus Nielsens gård (ikke i FT)<br />

Anne Rasmusdatter oo 08.12.1822. ingen børn<br />

(?oo2 Rasmus Povlsen 20.11.1853, +79 år, 17.2.1879)<br />

oo 02.06.1850 Anne Marie Henriksdatter oo *1812<br />

Karen Hansdatter *1852<br />

aftægt til Mads Hansen, aflæst 1853 (?)<br />

+ 67 år, 06.10.1880, husmand<br />

04b oo Karen Hansen *1852<br />

enken Karen Hansen sælger<br />

06.09.1839<br />

Lehn fæste<br />

30.7.48<br />

Lehn Birk<br />

skifte<br />

04.09.1850<br />

Lehn fæste<br />

1850 SP<br />

BF3<br />

1882 SP<br />

1891 skifte<br />

04b oo 26.6.1891 Marie Andersen BF 6<br />

1891 SP<br />

1910<br />

12.02.2000<br />

4b lægges ind under 4a, 1931 er det hestestald og<br />

svinehus<br />

SP<br />

SP 1910<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

11


Strandgården, Skarø Brovej 7, matr. 5a<br />

Jep Nielsen<br />

*1590 +06.02.1670<br />

- 1664 - 1670 fæster<br />

Hans Rasmussen<br />

(skrædder)<br />

*1646 + 27.06.1705<br />

1670 - 1705 fæster<br />

Rasmus Hansen<br />

*23.03.1676 +04.02.1755<br />

1705 - 1740 fæster<br />

Hans Rasmussen<br />

(skrædder)<br />

*31.10.1717 + 06.12.1766<br />

1740 - 1766 fæster<br />

Peder Madsen * Skarø<br />

*1738 + 24.01.1807<br />

1767 - 1807 fæster<br />

Gertrud Nielsdatter enke<br />

*1721 +10.12.1815<br />

1807 - 1811 fæster<br />

Hans Hansen<br />

*1780 +05.11.1857<br />

1810 - 1842 fæster<br />

05 09 + 80 år, 06.02.1670<br />

Jep foged, udl. barnef.: Karen Ibsdatter *20.11.1653<br />

05 09 gl.<br />

1-4-3-2<br />

Jep Nielsen Foged + 25.11.1673<br />

Lindskov er ejer 1701<br />

trol. Karen Nielsdatter,18.03.1674, * Drejø, far Niels<br />

Rasmussen, Drejø 22<br />

Rasmus Hansen *23.03.1676<br />

Anne Hansdatter *12.09.1686<br />

oo Rasmus Pedersen, Strynø<br />

Anders Hansen *05.08.1688<br />

Valborg Hansdatter *ca. 1695<br />

Maren Hansdatter *23.1.1698 + 1725 ingen børn<br />

oo Anders Rasmussen, Drejø<br />

Malene Hansdatter *2.4.1699 + før 1725<br />

oo Rasmus Nielsen, Øster Skerninge<br />

Niels Rasmussen, Tøsing Ø. Skerninge<br />

Jens Rasmussen Tøsing, Kirkeby<br />

Hans Rasmussen, Skarø matr. nr. 6<br />

Jens Hansen *27.7.1704 + uden børn 1785<br />

+ 59 år, 27.06.1705<br />

05 09 oo Anne Nielsdatter + 76 år, 25.04.1752<br />

Hans Rasmussen *31.10.1717<br />

Johanne Rasmusdatter *18.2.1720<br />

05 09<br />

1-4-3-2<br />

05 09<br />

1-4-3-2<br />

oo Anders Nielsen, Skarø 2, + 1750 ingen børn<br />

oo 08.01.1744 Gertrud Nielsdatter, far Niels<br />

Josephsen, Skarø matr. 2<br />

+ 49 år, 6.12.1766<br />

Karen Hansdatter *3.5.1744<br />

oo Jens Josephsen, Drejø/Sørup<br />

Anne Hansdatter *19.5.1746<br />

oo Rasmus Andersen, Skarø, indsidder i gården<br />

Maren Hansdatter *3.3.1748<br />

oo Jørgen Rasmussen, Drejø<br />

Johanne Hansdatter *2.8.1750<br />

oo Jens Arentsen Skarø matr. 19<br />

Kirsten Hansdatter *28.4.1750<br />

oo1 Christen Nielsen, Skarø matr. 15<br />

oo2 Hans Madsen<br />

Malene Hansdatter *1.9.1754<br />

oo Hans Rasmussen, Drejø<br />

Rasmus Hansen *24.6.1761<br />

oo Johanne Cathrine Andersdatter, Skarø matr. 8<br />

?* Skarø, oo enken Gertrud Nielsdatter 30.08.1767<br />

Anne Hansdatter *19.5.1746 oo Rasmus Andersen,<br />

*1759<br />

Maren Rasmusdatter *1782<br />

Gertrud Rasmusdatter *1784<br />

+69 år, ingen børn, hans bror Hans Madsen, Pasop<br />

05 09 +94 år, 10.12.1815<br />

Anne Hansdatter og Rasmus Andersens datter:<br />

05 09<br />

1-4-3-2<br />

Maren Rasmusdatter oo Hans Hansen er ny fæster<br />

*Drejø, oo Maren Rasmusdatter 24.01.1802, 49 år<br />

+ 25.09.1831<br />

+77 år, 5.11.1857<br />

Børn *VSkr.:Anne 1804, Bodil 1806, Rasmus 1808<br />

bopæl i Skrinhøjhus<br />

matr. 1664<br />

matr. 1688<br />

og 1701<br />

01.03.1702<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

06.02.1725<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

16.06.1785<br />

Lehn skifte<br />

06.02.1725<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

15.07.1740<br />

Lehn fæste<br />

28.03.1767<br />

Lehn skifte<br />

16.6.1785<br />

Lehn skifte<br />

15.05.1767<br />

Lehn fæste<br />

20.01.1807<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

29.03.1811<br />

Lehn skifte<br />

03.01.1810<br />

Lehn fæste<br />

BF2<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

12


Rasmus Hansen<br />

*04.06.1808 + 19.3.1891<br />

1842-1880, fæster<br />

1880-1907 ejer<br />

Hans Rasmussen<br />

*1841 +1928<br />

1880 - 1907 ejer<br />

Hans Peter Hansen<br />

*1863 +1953<br />

1907 - 1934<br />

Karl Aage Andersen<br />

*1905 +1946<br />

1934-1959<br />

Frede Munk Andersen<br />

1959-<br />

23.02.2000<br />

05 09<br />

gl.1-2-2-1/4<br />

ny 2-1-1-1<br />

1/4<br />

faderen aftægt 1839<br />

Anne Marie Jensdatter, * 1813 Drejø, oo 2.6.1839<br />

Hans Rasmussen *1841<br />

Jens Rasmussen *1842<br />

Maren Rasmussen *1844<br />

Anders Rasmussen *1848<br />

Anne Kirstine Rasmussen *1850<br />

Anne Rasmussen *1853<br />

Peder Rasmussen *1855<br />

05 oo 28.8.1885 Anne Rasmusdatter * Skarø 1847<br />

+ 39 år 2.6.1886, ingen børn<br />

aftægt aflæst 1928<br />

05 fra Odense oo 7.11.1900 Inger Marie Rasmussen *<br />

2.10.1880 far gdm. Peder Rasmussen matr. 7<br />

05 og hst. Agnes Kirstine * Hansen, u.d. skifte som<br />

a<strong>dk</strong>omst for enken *1903 +1993<br />

05 skøde,<br />

skøde på 23g i 1965<br />

09.09.1842<br />

Lehn fæste<br />

BF3,<br />

1880 Sp<br />

fra Lehn<br />

1907 SP<br />

17.1.1907<br />

skøde SP<br />

BF6<br />

1934 SP<br />

1959 SP<br />

1965 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

13


Skarø Brovej 3, matr. 6e<br />

Peder Rasmussen<br />

Korshavn<br />

- 1630 -1665 fæster<br />

Anders Thomasen<br />

*1642 +06.11.1716<br />

1667-1716 fæster<br />

Rasmus Andersen<br />

*1685 + 23.10.1722<br />

1716-1722 fæster<br />

Mads Nielsen<br />

*1683 - + 24.12.1743<br />

1723-1733 fæster<br />

Hans Rasmussen<br />

*1708? +19.11.1779<br />

1733-1763 fæster<br />

Rasmus Hansen<br />

*09.08.1739 +02.11.1817<br />

1763-1788 fæster<br />

Hans Rasmussen<br />

*1771 + 06.03.1854<br />

1788-1819 fæster<br />

Niels Hansen Hjortø<br />

* 1798 +26.02.1847<br />

1819-1848 fæster<br />

Hans Henriksen<br />

* 1816 +04.10.1876<br />

1848 -1854 fæster<br />

1854-1878 ejer<br />

06 10 Peder Korshavn +13.03.1665<br />

hans datters barn: Karen *9.12.1666<br />

06 10 Hvi<strong>dk</strong>ilde er ejer 1701<br />

evt. oo 1 Peder Korshavns datter<br />

Karen Nielsdatter, oo 18.11.1677<br />

Hans Andersen *26.11.1682<br />

Mads Andersen *11.06.1687<br />

Rasmus Andersen *4.3.1685<br />

datter *30.03.1690<br />

Thomas Andersen *24.02.1695<br />

Karen Andersdatter *22.08.1698<br />

Niels Andersen *02.05.1700<br />

Johanne Andersdatter *15.06.1704<br />

74 år, + 06.11.1716<br />

06 10 oo Anne Hansdatter?<br />

+ 37 år 23.10.1722<br />

hans mor + 58 år 16.11.1716 *1658<br />

06 10 oo enken (+iflg. henv.til skifte 19.01.1723)<br />

Anne Hansdatter oo 26.11.1724<br />

hendes far Hans Rasmussen +oo Kirsten Andersdatter<br />

+ 60 år 24.12.1743<br />

Anne Hansdatter, værge Rasmus Andersen, Skarø<br />

06 10<br />

1-3-2-2<br />

06 10<br />

1-3-2-2<br />

06 10<br />

1-3-2-2<br />

06 10<br />

ny 2-1-2-1<br />

gl. 1-3-2-2<br />

06 10<br />

ny 2-1-2-1<br />

6, 22c, 23n<br />

andel 24<br />

* Skarø (!Ø.Skr. )<br />

oo 30.07.1738 Sidsel Rasmusdatter, fra nr. 8, + 41 år<br />

20.02.1751 (*1710)<br />

Rasmus Hansen, *09.,08.1739<br />

Lehne Hansdatter, 8 år<br />

Maren Hansdatter, 5 år<br />

værge slægtning Niels Josephsen<br />

hans mor:<br />

Magdalene Hansdatter+ oo Rasmus Nielsen, Ø.Skr.<br />

Hans Rasmussen 14 år tj. Rasmus Hansen Skarø<br />

Mette Kirstine Jacobsdatter, oo 18.06.1769 fra Hjortø<br />

*?, +21.11.1794<br />

+79 år 02.11.1817<br />

Hans Rasmussen *1771<br />

oo 08.11.1806 i Ø. Skr. Kirsten Olesdatter,*1768 +77<br />

år, 29.04.1844<br />

+84 år, 06.03.1854<br />

* Hjortø<br />

oo 18.06.1826 Anne Christophersdatter, fra Drejø<br />

Rasmus Nielsen *1837<br />

Christopher Nielsen *1846<br />

+ 49 år<br />

norden hus nedbrændt 1835<br />

* Drejø, oo enken Anne Christophersdatter, + 74 år<br />

03.06.1884<br />

enken, vielsesattest som a<strong>dk</strong>omst, påtegning af<br />

skifteattest af 30.4.1847<br />

sønnedatter Anne Cathrine Nielsdatter *1862 oo i<br />

matr. 2<br />

matr. 1664<br />

mat. 1688<br />

og 1701<br />

Lehn skifte<br />

19.01.1723<br />

iflg.<br />

Lehn skifte<br />

03.01.1744<br />

18.05.1712<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

05.10.1731<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

03.01.1744<br />

Lehn skifte<br />

28.01.1733<br />

Lehn fæste<br />

03.06.1751<br />

Lehn skifte<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

06.02.1725<br />

30.10.1763<br />

Lehn fæste<br />

08.07.1788<br />

Lehn fæste<br />

BF1<br />

02.09.1819<br />

Lehn fæste<br />

BF2<br />

13.04.1848<br />

Lehn fæste<br />

28.03.1854<br />

SP<br />

BF3<br />

BF4 1870<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

14


Anne Christophersdatter<br />

*1810 +03.06.1884<br />

1878-1881 ejer<br />

Christopher Nielsen<br />

*1846 +<br />

1881-1920 ejer<br />

Anne Nielsen * Hansen<br />

1920 ejer<br />

Niels Hansen Nielsen<br />

1920-1955 ejer<br />

Poul Hjorth Nielsen<br />

1955 -1965<br />

Svend Aage Andersen,<br />

1965-1986<br />

Svend Aage Andersens<br />

fond<br />

1986-<br />

12.02.2000<br />

06 10 Hans Henriksens enke 1878<br />

skøde SP<br />

06 10<br />

6b<br />

oo 28.11.1884 Anne Hansen Skarø, han er 38 år 1881<br />

skøde SP<br />

1886 skøde<br />

06 10 Christoffer Nielsens enke 1920 skifte<br />

som a<strong>dk</strong>omst<br />

SP<br />

06 10<br />

22d<br />

SP<br />

BF6<br />

1920<br />

skøde SP<br />

1922 SP<br />

1955 SP<br />

06a 06b sælger 1965 6e til Svend Aage Andersen, resten<br />

lægges under 11 a<br />

06e hustruen har det senere som særeje 1965 Sp<br />

06e 1986 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

15


Skarø Brovej 2, matr. 6b<br />

Christopher Nielsen<br />

1886-1890ejer<br />

Skarø skole<br />

1890 -<br />

Drejø kommune<br />

Erik Hansen<br />

1981-1999<br />

?<br />

1999<br />

12.02.2000<br />

06b 10 parcel fra 6a 1886 skøde<br />

SP<br />

06b 10 Skarø skole, sognet<br />

a) stuehus tegl/gdm<br />

b) skolen, inventar skifer/gdm<br />

c) brændehus<br />

1920 skøde på matr. 24<br />

tegl/gdm<br />

1890 SP<br />

1890 SP<br />

BF5<br />

06b skøde<br />

1920 SP<br />

1981 SP<br />

06b SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

16


Forsamlingshus, Skarø Brovej 5, matr. 6c<br />

Forsamlingshus<br />

06c 10<br />

1904 skøde<br />

1904- ejer<br />

SP<br />

a) forsamlingshus cmt/gdm<br />

BF6<br />

Forsamlingshus 06c 1943 tillægges 95 kvadratmeter (6d?) SP 1943<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

17


Alhoved 3, matr. 7a og 7c<br />

Morten Josephsen<br />

*06.04.1684 +30.04.1734<br />

?1717-1734 fæster<br />

Rasmus Mortensen<br />

*18.10.1723 +28.03.1747<br />

1741-1747 fæster<br />

Hans Mortensen<br />

*1.1.1730 +06.07.1797<br />

1747-1794 fæster<br />

Lars Hansen<br />

*8.11. 1767 +11.04.1842<br />

1794-1842 fæster<br />

Rasmus Larsen<br />

*1802 +<br />

1842 –1879 fæster<br />

1879 – 1881 ejer<br />

Peder Rasmussen<br />

*1853 +1916<br />

1881 – 1916<br />

Niels Martin Rasmussen<br />

1916 – 1957<br />

Verner Johannes<br />

Rasmussen<br />

1957-<br />

12.02.2000<br />

07 02<br />

(1-2-1-2)<br />

se ny nr. 8<br />

07 02<br />

0-5-2-2½<br />

(1-2-1-2)<br />

07 02<br />

1-3-1-2<br />

07 02<br />

1-3-1-2<br />

07 02<br />

gl.<br />

1-2-2-1/4<br />

ny 2-1-1-1<br />

* Skarø far Joseph Pedersen matr. 8<br />

oo1 Hustru *1696, 24 år + 07.12.1720, henv.skifte<br />

24.01.1720<br />

Johanne Mortensdatter*7.6.1718 +8.8.1718<br />

Joseph Mortensen *13.8..1719: + 11.08.1745<br />

oo2 6.7.1721 Anne Nielsdatter, * Hjortø 3.10.1700<br />

far Niels Rasmussen, +10.10.1780<br />

Rasmus Mortensen *18.10.1722<br />

Hans Mortensen *1.1.1730<br />

Anne Mortensdatter *8.11.1724<br />

Johanne Mortensdatter *23.2.1727<br />

oo Christopher Mortensen, Drejø 21<br />

Karen Mortensdatter *7.12.1732<br />

faderen +,<br />

ugift<br />

faderen +<br />

oo 03.08.1766 Anne Marie Jensdatter oo *6.10.1745<br />

far Jens Hansen, Drejø 24, +26.10.1786<br />

Karen Hansdatter *1772 oo gdm Lars Hansen<br />

Kirsten Hansdatter *1776 oo hmd Hans Mortensen<br />

2 længer, 24 fag, ansat til 120 Rd<br />

*Drejø, far Hans Hansen Drejø 17<br />

oo 07.06.1795 Karen Hansdatter, *1772 + 21.8.1858<br />

Marie Larsdatter *1797<br />

Hans Larsen *1799<br />

Rasmus Larsen *1802<br />

Mads Larsen*1803<br />

Lars Hansen fader, aftægt 1839<br />

oo 07.07.1839 Inger Pedersdatter *1813 på Drejø<br />

74 år +10.04.1887<br />

Hans Rasmussen *1840 +<br />

Morten Rasmussen *1842<br />

Peder Rasmussen *1853<br />

Karen Rasmussen *1844<br />

07 oo 15.11.1878 Anne Rasmussen<br />

Rasmus Larsen Rasmussen *1880<br />

Inger Marie Rasmussen * 1881<br />

Anne Rasmussen *1884<br />

Hans Nielsen Rasmussen *1885<br />

Kathrine Margrethe Rasmussen * 1886<br />

Jens Peder Rasmussen *1889<br />

Peder Rasmussens enke<br />

07 forsørgelse på livstid til Kathrine Margrethe<br />

Rasmussen aflæst 1953<br />

oo Maren<br />

07a,<br />

7c,<br />

22c<br />

23m<br />

24.07.1734<br />

Lehn skifte<br />

26.08.1741<br />

Lehn fæste<br />

30.10.1763<br />

Lehn fæste<br />

22.06.1787<br />

Lehn skifte<br />

05.08.1797<br />

Lehn skifte<br />

BF1<br />

27.12.1794<br />

Lehn fæste<br />

BF2<br />

09.09.1842<br />

Lehn fæste<br />

SP<br />

21.08.1879<br />

skøde SP<br />

BF3, BF4<br />

28.04.1881<br />

skøde SP<br />

BF6<br />

15.06.1916<br />

skifte<br />

arveudlægsskøde<br />

SP<br />

BF6<br />

aftægt til Niels Martin Rasmussen og hustru 05.06.1957<br />

SP<br />

BF 6<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

18


Sønderstænge 1 , matr. 7b<br />

Niels Bønneløkke Nielsen<br />

*1840 -<br />

1880-1919<br />

Jakob Espensen Nielsen<br />

1919 –1947<br />

Niels Martin Rasmussen<br />

1947-1960<br />

Alfred Bærholm<br />

1960-1960<br />

Anders Bærholm<br />

1960-60<br />

Erik Ursin, dr. phil.<br />

1960-1964<br />

Jesper Hansen, kontorchef<br />

1964-1981<br />

Kirsten og Torben Hansen<br />

1981-<br />

12.02.2000<br />

07b husejer oo 6.9.1872 Karen Rasmussen<br />

Jacob Nielsen *1877<br />

enken, testamente som a<strong>dk</strong>omst for søn Jacob Espesen<br />

Nielsen<br />

26.2.1880<br />

skøde<br />

1919 SP<br />

BF 6<br />

07b skifte som a<strong>dk</strong>omst for Niels Martin Rasmussen 30.01.1919<br />

test. som<br />

a<strong>dk</strong>omst<br />

BF 7<br />

07b friboligret for Ane Bønløkke Nielsen 22.08.1947<br />

skifte som<br />

a<strong>dk</strong>omst SP<br />

07b skøde 1960 SP<br />

07b skøde 1960 SP<br />

07b skøde 1960 SP<br />

07b skøde 1964 SP<br />

07b skøde 1981 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

19


Østerhovedvej 4, matr. 8a<br />

Joseph Pedersen<br />

*1627 +20.01.1697<br />

-1664-1697 fæster<br />

Rasmus Josephsen<br />

*23.12.1666 + 24.10.1730<br />

1697-1730 fæster<br />

Peder Jacobsen<br />

*1707 + 12.05.1747<br />

1730-1747 fæster<br />

Hans Nielsen<br />

*19.1.1726 +10.02.1807<br />

1747-1783 fæster<br />

Rasmus Hansen soldat<br />

*24.06.1761 +24.01.1786<br />

1783-1786 fæster<br />

Rasmus Hansen Juel<br />

*1747 +21.12.1826<br />

1786-1819 fæster<br />

08 02<br />

2-6-3-1<br />

deles i 2<br />

gårde med<br />

1-3-1-2 til<br />

hver, se nr.<br />

7<br />

(0-5-2-2½)<br />

Lindskov ejer i 1701<br />

oo1 Karen Mortensdatter, *1642 på Drejø +38 år,<br />

17.10.1680<br />

Morten Josephsen *21.06.1663, Drejø matr. 21<br />

Voldborg Josephsdatter *18.12.1664 oo Skarø<br />

Rasmus Josephsen *23.12.1666 på Skarø<br />

Peder Josephsen *31.01.1669, +24.12.1669<br />

Peder Jospehsen *1671<br />

Hans Josephsen *28.12.1673 i Skerningeballe<br />

Bodil Josephsdatter *17.09.1676 oo Skarø matr. 4<br />

Anne Josephsdatter *11.08.1678 oo Skerningeballe<br />

oo27.02.1681 Johanne Mortensdatter *1640 på Drejø<br />

+ 88 år, 27.02.1728<br />

Karen Josephsdatter *23.04.1682 oo Drejø matr. 11<br />

Morten Josephsen *06.04.1684 ny fæster se matr.7<br />

Niels Josephsen *22.04.1688 på Skarø matr. 2<br />

+75 år, 20.01.1697<br />

08 2 oo Sidsel Hansdatter * Drejø far Hans Simonsen,<br />

+ 79 år, 21.03.1749<br />

Karen Rasmusdatter *07.02.1700<br />

Joseph Rasmussen *27.11.1702 + 3.1.1721<br />

Anne Rasmusdatter *03.05.1705 oo Søren Jacobsen,<br />

Strynø<br />

Maren Rasmusdatter *03.04.1707<br />

oo Peder Rasmussen, Birkholm<br />

Sidsel Rasmusdatter *11.05.1710<br />

oo Hans Rasmussen, Skarø matr. 6<br />

08 2 oo 01.11.1727 Karen Rasmusdatter *7.2.1700<br />

3 sæt tvillinger samt 3 andre børn, alle døde små<br />

Hans brødre: Christen Jacobsen og Søren Jacobsen på<br />

08 2<br />

1-3-1-2<br />

i et hus på<br />

grunden<br />

08 2<br />

1-3-1-2<br />

08 2<br />

1-3-1-2<br />

Strynø, Frands Jacobsen Hesbjerg på Langeland<br />

Skarø far Niels Jensen<br />

oo 04.08.1754 Karen Rasmusdatter, +24.07.1783<br />

+81 år<br />

2 længer, 20 fag, ansat til 100 Rd<br />

*Skarø far Hans Rasmussen, matr. 5<br />

oo 30.09.1781 Johanne Cathrine Andersdatter<br />

*11.5.1755, far Anders Nielsen matr. 2<br />

Hans Rasmussen *1783<br />

Rasmus Hansen Rasmussen *1786<br />

* Korshavn<br />

oo1 11.06.1786 enken Johanne Cathrine Andersdatter,<br />

+ 21.11.1794<br />

Lars Rasmussen *1790<br />

trol.2 18.01.1795 Maren Rasmusdatter *1769 far<br />

Rasmus Christensen, Drejø matr. 24, + 04.05.1797<br />

oo3 17.09.1797 Anne Marie Jørgensdatter *1746,<br />

+1828 oo1: Anders Jørgensen, Gundestrup<br />

matr. 1664,<br />

1688 og<br />

1701<br />

25.04.1730<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

27.04.1717<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

12.03.1728<br />

Lehn skifte<br />

18.05.1712<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

28.10.1730<br />

Lehn skifte<br />

10.08.1747<br />

Lehn skifte<br />

02..05.1753<br />

Lehn fæste<br />

30.03.1783<br />

Lehn skifte<br />

02.07.1807<br />

Lehn skifte<br />

BF 1<br />

03.03.1783<br />

Lehn fæste<br />

11.08.1786<br />

Lehn skifte<br />

28.04.1786<br />

Lehn fæste<br />

10.01.1795<br />

Lehn skifte<br />

07.08.1797<br />

Lehn skifte<br />

18.09.1828<br />

Lehn skifte<br />

BF2<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

20


Lars Rasmussen Juel<br />

* 1790 +06.01.1848<br />

1819-1848 fæster<br />

Niels Nielsen<br />

*1822 +<br />

1848 - 1880 -fæster<br />

1880 - 1892 ejer<br />

Rasmus Nielsen Juel<br />

*1864<br />

1892-1919<br />

Rasmus Nielsen Juels<br />

enke<br />

1919-1927<br />

P.Th. Nielsen Juel<br />

1927-1929<br />

Jens Sophus Pedersen<br />

1929-1935<br />

Erik Hansen<br />

1935-1944<br />

Rasmus Dyhr<br />

1944-<br />

12.02.2000<br />

08 2<br />

ny<br />

1-7-3-1/4<br />

gl. 1-2-1-2<br />

08 2<br />

ny<br />

1-7-3-1/4<br />

08<br />

8b<br />

08 17b<br />

23l<br />

* Skarø<br />

oo Apelone Pedersdatter *1787, + 24.07.1844<br />

Rasmus Larsen Juel *1817, gdm. Korshavn<br />

Hans Larsen Juel *1819 hmd. i Ballen<br />

Peder Larsen Juel *1821<br />

Johanne Cathrine Larsdatter *1823<br />

Maren Larsdatter *1825<br />

Apelone Larsdatter *1827<br />

* Drejø<br />

oo 21.06.1846 Johanne Cathrine Larsdatter<br />

Peder 22 år,<br />

Anne 20 år,<br />

Lars 19 år,<br />

Abelone 15 år,<br />

Niels 9 år,<br />

Rasmus 6 år<br />

01.09.1819<br />

Lehn fæste<br />

1844 Lehn<br />

skifte<br />

VIII-283<br />

29.01.1848<br />

IV-281<br />

Lehn fæste<br />

SP<br />

BF3, Bf4<br />

SP Lehn<br />

1880<br />

FT 1870<br />

Rasmus Nielsen Juuls enke testamente 1919 Bf6<br />

1892 SP<br />

Marie Kirstine * Jensen køber i 1919 matr. 17b<br />

Marie Kirstine * Jensen køber 1924 matr. 23 l fra P.<br />

Juel<br />

Marie K. Juel sælger det hele<br />

1892<br />

1919 SP<br />

1924 SP<br />

08 m.v. Marie K. Juel sælger<br />

1927<br />

1927 SP<br />

08 m.v. P. Th. Nielsen Juel sælger det hele 1929 SP<br />

08 m.v. 1935 SP<br />

08 m.v. kontrolassistent oo Else *04.01.1915+ 03.04.1989 1944<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

21


Østerhovedvej 6, matr. 8b<br />

Hans Nielsen 8b? ved skiftet bor han i et hus på grunden af 8a 02.07.1807<br />

IV-245b<br />

Lehn skifte<br />

Rasmus Nielsen Juel<br />

1892-1894<br />

8b 1892 SP<br />

I/S Skarø Andelsmejeri<br />

1894-1962<br />

08b 8c Marie K. Juel sælger en parcel 1917 SP<br />

Frede Munk Andersen<br />

1962<br />

08b skøde 1962 Sp<br />

Flemming Aalund<br />

1995-<br />

12.02.2000<br />

08b skøde 1995 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

22


Østerhovedvej 3, matr. 9a<br />

Hans Pedersen<br />

* +1749<br />

09 1 se nr. 10 søn Morten Hansen<br />

Morten Hansen<br />

09 1<br />

far Hans Pedersen matr. 10<br />

02.07.1741<br />

*24.9.1719 +11.11.1805 ½ gård oo 15.3.1750 Anne Mortensdatter, *8.11.1724 far Lehn fæste<br />

1749-1788 fæster<br />

1-2-1-2 Morten Josephsen (næstsøskendebørn) +4.5.1807 BF1<br />

se nr. 10 Hans Mortensen *6.3.1751 gdm. i matr. 4<br />

Rasmus Mortensen *23.4.1758<br />

+ 88 år, 11.11.1805<br />

Rasmus Mortensen 09 01 oo 03.08.1788 Anne Nielsdatter<br />

08.07.1788<br />

*23.4.1758 +11.06.1831<br />

+08.10.1834<br />

Lehn fæste<br />

1788 - 1831 fæster<br />

Anne Marie Rasmusdatter *1789<br />

Karen Rasmusdatter *1790<br />

Maren Rasmusdatter *1793<br />

Christen Rasmussen *1797<br />

Morten Rasmussen 09a 01 oo Christiane Hansdatter *1799, +57 år, 15.07.1856 16.07.1856,<br />

*1797 +22.01.1859<br />

ved skiftet er han indsidder<br />

24.1.1859<br />

fæster 1831-1847<br />

+ 63 år, 22.1.1859<br />

Lehn Birk<br />

Birthe Marie Mortensdatter *1827<br />

oo Rasmus Nielsen fæster af matr. 13<br />

Karen Mortensdatter *1833<br />

Anne Mortensdatter *1835<br />

Rasmus Mortensen *1836<br />

han fæster i 1847 matr. 13 se denne<br />

BF2<br />

Hans Mortensen 09a 01 Aftægt til far Morten Hansen i 1846 aflæst 1855, han 18.08.1847<br />

*1820 + før 1880<br />

ny 0-3-2-1, var først fæster af matr. 13, hvorfra også Morten Lehn fæste<br />

1847-1890 fæster<br />

9a, 22n,23e Hansen havde aftægt.<br />

1847 SP<br />

0-0-1-1-1/4 overførsel: stuehus og vesten hus :en længe øst-vest, 1860 SP<br />

0-0-1-1-13/ 14 fag }1848<br />

BF 3, BF 4<br />

4<br />

oo Maren Madsdatter * 1820 på Drejø (Mads Pedersen<br />

og Kirsten Nielsdatter) +79 år, enke, 27.4.1899<br />

Morten Hansen *1846, Mads Hansen *1850<br />

Jens Hansen *1852, Maren Hansen *1858<br />

Hans Hansen *1858<br />

Kirsten Hansen* 1861, Anne Hansen*1863<br />

FT 1850-60 indsidder: Anders Rasmussen<br />

*1801, +65 år 8.11.1866<br />

oo Kirstine Pedersen/Jensen *1809 i Rise, Ærø<br />

Karen Sofie Andersen *1838<br />

Maren Andersen* 1840<br />

Anne Marie Andersen *1843<br />

Marie (Magdalene) Andersen *1847<br />

Hans Hansen<br />

09a 01 købmand, Hans Mortensens enke, moderen 16.08.1890<br />

*1858 +<br />

9a, 22m,<br />

Lehn fæste<br />

1890-1916 fæster<br />

23b<br />

1916 skøde<br />

1916-20 selveje<br />

ny 0-4-1-1<br />

SP, BF 6<br />

Laurits Sofus Magnus 09a 01 9.12.1920<br />

Nielsen<br />

skøde SP,<br />

1920-26<br />

BF 6<br />

Kristen Madsen<br />

9a 01 oo Helga *19.01.1912 +22.03.1976 18.2.1926<br />

*18.10.1900 +20.07.1958<br />

skøde sp<br />

1926-1976<br />

BF 6<br />

Bjarne Madsen<br />

09a arveudlægsskøde til Bjarne Madsen, Erik Madsen, Ida 1976 SP<br />

1976-2000<br />

Poulsen, Astrid Christophersen<br />

Preben Madsen<br />

2000-<br />

12.02.2000<br />

09a<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

23


Østerhovedvej 13, matr. 9b<br />

Lars Povlsen<br />

*1797 + 24.09.1835<br />

Anders Madsen<br />

*1810 +09.05.1895<br />

1835-1837<br />

Peder Larsen smed<br />

*07.02.1804 +11.05.1883<br />

1837-1878<br />

09b oo 04.11.1832 Apelone Larsdatter *02.01.1808 i<br />

V.Skr. far Lars Jørgensen smed + 26 år 08.10.1835<br />

09b 01<br />

g.0-2-2-1-1/<br />

16¨ny<br />

0-4-3-2½<br />

09b 1<br />

0-4-3-2 3/4<br />

Lorents Hansen 09b 01: se 9d<br />

bygninger<br />

9b, 22u, 23f<br />

0-4-3-2 3/4<br />

0-0-0-2<br />

Mads Andersen<br />

*1837 +<br />

1878-1895 fæste<br />

Karen * Nielsen<br />

1895 -1911 fæster<br />

Rasmus Valdemar<br />

Andersen<br />

1911- 1951 ejer<br />

Rasmus Andersen<br />

1951-1971<br />

Arne Dennig<br />

1971-1978<br />

Jørgen Andersen og Anni<br />

Bach Andersen<br />

1971-1986<br />

Hans Chr. Bukkehave<br />

1986<br />

12.02.2000<br />

09b<br />

22u<br />

23f<br />

0-0-0-2 1/4<br />

1<br />

ny 0-5-1-1<br />

9b, 22u, 23f<br />

+ 38 år, 24.09.1834<br />

* Drejø (Mads Pedersen og Kirsten Nielsdatter)<br />

oo Lars Povlsens enke Apelone Larsdatter +1835<br />

oo 10.07.1836 Maren Larsdatter *18.08.1810 i V.Skr.<br />

far Lars Jørgensen smed<br />

Fæster matr. 11 i 1843 : se denne<br />

* i V.Skr. far Lars Jørgensen smed matr. 11<br />

oo 05.11.1826 Anne Marie Larsdatter, * 1797 i Skarø<br />

+ 89 år 06.02.1886<br />

Lars Pedersen *1829 i Skarø<br />

Caroline Pedersdatter *18.10.1833 i Ø.Skr.<br />

Apelone Pedersdatter *29.12.1835 i Ø.Skr.<br />

Anne Dorthe Pedersdatter *1841 i Skarø<br />

+79 år, 11.05.1883<br />

Johan Ernst Ludvigsen sælger bygningerne på matr 9b<br />

som ikke er baroniets ejendom<br />

fællesarealet<br />

Lorens Hansen sælger fæsteret i sin og hst. levetid,<br />

uden fæsteafgift men betaler leje til Lehn<br />

Peder Larsen svigerfar<br />

oo 26.10.1867 Anne Dorthe Pedersen<br />

Mathilde Andersen *1868<br />

Marie Andersen *1870<br />

Kathrine Andersen *1874<br />

Anders Peder Andersen *1878<br />

FT 1834<br />

hus 69<br />

31.08.1837<br />

Lehn fæste<br />

25.09.1844<br />

Lehn fæste<br />

BF3<br />

1853<br />

skøde SP<br />

1860 skøde<br />

SP<br />

1865 skøde<br />

sp<br />

30.07.1878<br />

Lehn fæste<br />

09b enke efter Jens Rasmussen 27.12.1895<br />

sp fæste<br />

09b<br />

forpligtelse til efter omgang at stille med 1 hest til 1911 skøde<br />

offentlig kørsel<br />

SP, BF 5<br />

11d 11 d købes fra P. Juel<br />

1923 SP<br />

22o 22o købes<br />

1947 SP<br />

09b aftægt til Rasmus V. Andersen,<br />

køber 1960 22b, 1965 11g<br />

1951 SP<br />

09b skøde 1971 SP<br />

09b skøde 1971 SP<br />

09b skøde 1986 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

24


Skovkær 5, matr. 9 h<br />

Rasmus Hansen<br />

*1807 +16.4.1837<br />

-1837 fæster<br />

Mads Larsen<br />

*1804- +28.01.1887<br />

1838-1878 fæster<br />

Jens Eriksen Rasmussen<br />

*1832 + 25.09.1894<br />

1878-1894 fæster<br />

Christen Larsen Broholm<br />

1916- 1917 fæster<br />

1917 - 1953 ejer<br />

Edvard Broholm<br />

1953-1982<br />

Søren Winstrup Jensen<br />

1982-<br />

12.02.2000<br />

Skovkær 3, matr. 9c<br />

Edvard Broholm<br />

1982-1998<br />

Inger Margrethe Madsen<br />

1998-<br />

12.02.2000<br />

09c 01 far Hans Rasmussen matr. 10<br />

oo Margrethe Jensdatter *1803<br />

Jens Rasmussen *1832 på Drejø<br />

Maren Rasmusdatter *1834 på Drejø<br />

09c 01<br />

ny<br />

0-2-3-3/8<br />

gl. 0-1-1-1<br />

3/4<br />

09c,<br />

9x<br />

9c,<br />

9e<br />

01 ny<br />

0-3-3-1 1/4<br />

01<br />

0-2-1-1½<br />

9 e<br />

11e<br />

Rasmus Hansen 30 år + 16.04.1837<br />

* Skarø, Rasmus Hansen + oo enken<br />

oo1: 08.10.1837 enken Margrethe Jensdatter, + 35 år<br />

11.08.1838<br />

oo2: 11.11.1838 Gertrud Hansdatter, *1814+ 69 år,<br />

05.01.1883<br />

+ 82 år, 28.01.1887<br />

stedfader Mads Larsen<br />

oo 25.06.1876 Kirsten Mortensen *1850<br />

Margrethe Rasmussen *1879<br />

Maren Rasmussen *1887<br />

+62 år 25.09.1894<br />

husmandsbrug<br />

Christen L. Broholm, hus<br />

køber 9e fra baroniet Lehn<br />

køber 11e fra P. Juel<br />

09c Parcel af matr.nr. 9c er brandforsikret af Edvard<br />

Broholm.<br />

parcel 9h udstykkes i 1982 til Søren Winstrup Jensen<br />

ialt 1094 kvadratmeter<br />

09h<br />

9c består af 9c, 9e, 9x, 11e ?<br />

9c<br />

25.09.1844<br />

Lehn fæste<br />

29.10.1847<br />

Lehn Birk<br />

30.07.1878<br />

Lehn fæste<br />

BF 3<br />

1916 skøde<br />

SP, BF5<br />

1917 SP<br />

1924 SP<br />

BF5<br />

1953 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

25


Kærgård, Skovkær 1, matr. 9d<br />

Johan Ernst Ludvigsen<br />

*1817-<br />

1845-1852 fæster<br />

Lorentz Hansen<br />

*1818 + 08.02.1874<br />

1852 - 1874 fæster<br />

Anne Kathrine<br />

Jørgensdatter<br />

*1829 +12.3.1899<br />

1874-1899 fæster<br />

Rasmus Hansen Pedersen<br />

1904-16 fæster<br />

1916 - 1941 ejer<br />

Ove Pedersen<br />

1941 -1988<br />

Alice Marie Pedersen<br />

1988-1993<br />

Aase Sørensen<br />

1993<br />

12.02.2000<br />

09d 01<br />

3-3-3-1<br />

09d 1<br />

ny 0-3-3-1<br />

fra Egense, sne<strong>dk</strong>er<br />

oo 2.4.1843 Karen Hansdatter fra Skarø<br />

Morten Rasmussen, parcel fra gården<br />

bygning på matr. 9 b sælges til Lorens Hansen af<br />

Johan Ernst Ludvigsen, er ikke baroniets ejendom<br />

* Hjortø<br />

oo 24.7.1853 Anne Kathrine Jørgensdatter * Birkholm<br />

(Jørgen Larsen og Anne Marie Andersdatter, +<br />

70 år, enke, 12.03.1899<br />

+ 56 år, 8.2.1874<br />

Lorens Hansen sælger bygningerne på matr. 9b til<br />

baroniet Lehn. Han sælger også sin fæsteret. Uden<br />

fæsteafgift i sin og hustrus levetid men betaler leje.<br />

16.09.1845<br />

Lehn fæste<br />

1853 skøde<br />

SP<br />

08.10.1852<br />

Lehn fæste<br />

9d enken FT 1880,<br />

1890<br />

09d<br />

22o,<br />

23g<br />

09d<br />

20o<br />

23g<br />

11f<br />

9f<br />

01<br />

0-3-2-0<br />

0-0-0-2<br />

0-0-0-2 1/4<br />

11 f, 9f<br />

21b<br />

husmandsbrug købes fra baroniet Lehn<br />

køber fra Peder Juel 11f<br />

køber fra L.S.M.Nielsen<br />

skifte med 6 arvinger<br />

Matr. nr. 9d, 22o, 23g, 11f, 9f<br />

fra Rasmus Hansen Pedersens arvinger<br />

21b købes til gården<br />

1964 købes 6a, 22d, 22e<br />

BF3<br />

1.12.1904<br />

sp fæste<br />

1916<br />

skøde SP<br />

1924 SP<br />

1925 SP<br />

BF 5<br />

1941 SP<br />

1947 SP<br />

09d skifteretsattest SP 1988<br />

09d arveudlægsskøde til Inga Aase Lind Sørensen, Randi<br />

Lind Moland, Hanne Buch, Bodil Jørgensen<br />

SP 1993<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

26


Østerhovedvej 5, matr. 10a<br />

Niels Jørgensen<br />

*1597 +28.02.1679<br />

-1664- fæster<br />

10 01 + 82 år, 28.02.1679 matr. 1664<br />

Peder Nielsen<br />

10 01 Hvi<strong>dk</strong>ilde er ejer 1701<br />

matr. 1688<br />

*1634 +02.09.1712<br />

2-4-3-1 oo 16.12.1666 Kirsten Hansdatter, + 75 år 01.02.1723 og 1701<br />

?1666-1712 fæster<br />

deles i 2 á Hans Pedersen *22.12.1667<br />

1-2-1-2 se Voldborg Pedersdatter *12.11.1671<br />

nr. 09 Niels Pedersen *14.01.1677 ?+25.12.1684<br />

Karen Pedersdatter *06.04.1679<br />

Anne Pedersdatter *20.02.1684<br />

+ 78 år, 02.09.1712<br />

Hans Pedersen<br />

10 01 oo Bodil Nielsdatter, hendes brødre Jørgen Nielsen KB<br />

*22.12.1667 +13.12.1749<br />

og Niels Hansen fra Tåsinge<br />

??.01.1750<br />

1712-1750 fæster<br />

Morten Hansen *24.09.1719 fæster matr. 9 1741<br />

Niels Hansen *27.01.1723 er 1757 på Tåsinge<br />

Rasmus Hansen *11.02.1726 fæster sammen med<br />

stedfar i 1750, + ugift 85 år, 24.09.1794<br />

84 år, +13.12.1749<br />

Lehn skifte<br />

Rasmus Hansen 10 1<br />

oo1: enken 30.03.1750 Bodil Nielsdatter +66 år, 1750<br />

*1709 +24.09.1794<br />

1-2-1-2 24.08.1757<br />

Lehn fæste<br />

1750-1794 fæster<br />

Rasmus Hansen er i gården og fæster<br />

28.12.1757<br />

oo2: 26.02.1758 Susanne Nielsdatter *Drejø Lehn skifte<br />

14.09.1738 far Niels Strangesen +30.10.1819 19.11.1794<br />

Bodil Rasmusdatter *28.01.1759<br />

Lehn skifte<br />

oo Hans Christophersen, Drejø<br />

Anne Marie Rasmusdatter *10.8.1760<br />

oo Morten Mortensen, Drejø<br />

Maren Rasmusdatter *21.11.1762<br />

oo Erich Hansen, Drejø<br />

Karen Rasmusdatter *09.06.1765<br />

oo Rasmus Ditlevsen, Drejø<br />

Apelone Rasmusdatter *25.09.1768<br />

Hans Rasmussen *20.05.1770<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter *1776<br />

oo Christopher Pedersen, Drejø<br />

Anne Rasmusdatter *1781 ugift i 1811<br />

BF1<br />

Rasmus Hansen 10 1 gårdfæster sammen med stedfar Rasmus Hansen og 28.12.1757<br />

*11.02.1726 +15.03.1801<br />

mor. FT 1801, 76 år nyder aftægt af gården, han var Lehn skifte<br />

1757-1794 fæster<br />

ugift.<br />

?Hans Rasmussen + 76, ugift 15.03.1801<br />

Morten Pedersen 10 1 oo 05.07.1795 Susanne Nielsdatter<br />

12.01.1799<br />

*1754 + 08.01.1799<br />

hans mor Anne Margrethe Rasmusdatter oo Lehn skifte<br />

1794-1799 fæster<br />

Jens Hansen Kok matr. 3<br />

Susanne Nielsdatter 10 1 overtager fæste, skifter da sønnen Hans Rasmussen 30.03.1811<br />

*1738 +30.10.1819<br />

1799-1811 fæster<br />

fæster<br />

Lehn skifte<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

27


Hans Rasmussen<br />

*1773 +06.03.1854<br />

1811-1847 fæster<br />

Christopher Hansen<br />

*1820 + 10.07.1767<br />

1847-1854 fæster<br />

1854 - 1862 - ejendom<br />

Morten Rasmussen<br />

*1842 +<br />

1874-1918<br />

Christopher Rasmussen<br />

*1879 +<br />

1918-1944<br />

Christen Madsen<br />

1944-1969<br />

Erik Madsen<br />

1969-1999<br />

Inger Margrethe Madsen<br />

1999-1999<br />

Poul Rene Jønk Andersen<br />

1999-<br />

11.12.2000<br />

10 01<br />

1-2-1-2<br />

10 1<br />

ny 2-2-3-2<br />

10, 22h,<br />

23v + 1/12<br />

22h, 23o<br />

0-0-2-2½<br />

0-0-3-1/4<br />

oo 17.06.1804 Anne Hansdatter *1784, *1784 Skarø<br />

+ 60 år, 18.07.1844<br />

Anne Marie Hansdatter *1805<br />

oo hmd. Hans Larsen, Skarø matr. 18a<br />

Rasmus Hansen *1807 matr. 9c<br />

oo Margrethe Jensdatter<br />

Hans Hansen *1809 +22.05.1844<br />

oo 24.11.1839 Bodil Hansdatter<br />

Anne Hansdatter *1840<br />

oo 2 Christopher Hansen (broderen)<br />

Abelone Hansdatter *1817<br />

oo gdm. Rasmus Hansen matr. 2<br />

Christopher Hansen *1821 fæster efter far<br />

+81 år<br />

oo 18.10.1846 Bodil Hansdatter (*ca.1812 i sognet)<br />

Karen Christophersen *09.08.1848<br />

Anne Cathrine Christophersen *1851<br />

oo 05.05.1876 Mads Hansen matr. 10b<br />

10a oo 02.10.1874 Karen Christophersdatter<br />

Anne Rasmussen *1875<br />

Karen Rasmussen *1876<br />

Christopher Rasmussen *1879<br />

Rasmus Rasmussen *1880<br />

1811 Lehn<br />

skifte, BF 2<br />

16.10.1847<br />

Lehn fæste<br />

1854 skøde<br />

SP,<br />

30.08.1860<br />

skøde SP,<br />

BF 3, BF4<br />

1874 oo<br />

10a moderen sælger med aftægt aflyst 1944 24.10.1918<br />

skøde SP<br />

10a købmand og landmand 23.11.1944<br />

skøde SP<br />

10a skøde fra far 1969 SP<br />

10a Skøde SP<br />

10a skøde SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

28


Skovkær 2, matr. 10b<br />

Mads Hansen<br />

*1851 +<br />

1878-1918 ejer<br />

Mads Peder Hansen<br />

*1886 +<br />

1918- 1946 ejer<br />

Andreas Peder Hansen<br />

1946-1951<br />

Johannes Banke<br />

1951-1960<br />

Victor Fabricius<br />

1960-1970<br />

Paul L. Ritsing<br />

1970-1994<br />

Dorthe og Mogens<br />

Petersen<br />

1994-<br />

12.02.2000<br />

10b 0-0-2-2 1/4 oo 05.05.1876 Anne Cathrine Christophersdatter<br />

*1851 i matr. 10, + 47 år 02.12.1897<br />

Bodil Hansen *1877<br />

Hans Morten Hansen *1879<br />

Maren Hansen *1881<br />

Karl Christopher Hansen *1884<br />

Mads Peder Hansen *1886<br />

1878 skøde<br />

SP<br />

10b landpost, aftægt til Mads Hansen 04.07.1918<br />

skøde<br />

SP<br />

10b og hustru Cathrine 21.11.19461<br />

946 SP<br />

10b postfører 08.02.19511<br />

951 SP<br />

10b skøde, skibsfører 1960 SP<br />

10b salgschef 1970 SP<br />

10b skøde<br />

landbrugspligt ophævet 1995<br />

1994 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

29


Østergård, Østerhovedvej 7, matr. 11a<br />

Niels Andersen Tøsing<br />

*1633 +11.09.1722<br />

-1663-1722<br />

Arent Nielsen<br />

*20.01.1689 +31.01.1772<br />

1722 - 1759 fæster<br />

Hans Arentsen<br />

*26.09.1731 +28.03.1812<br />

1759-1797 fæster<br />

Rasmus Nielsen Mose<br />

*1774 +25.02.1842<br />

1797 -1815 fæster<br />

11 08 Lindskov er ejer i 1701<br />

Ryttergods i LAF: ryttergård pantsat til Erik Kaas<br />

oo1<br />

Mads Nielsen *28.01.1664<br />

Rasmus Nielsen *14.12.1673<br />

Niels Nielsen *25.01.1680<br />

hustru + 46 år, 10.12.1681<br />

oo2<br />

Maren Nielsdatter *09.09.1683<br />

hustru 37 år, + 30.11.1684<br />

oo 3<br />

Maren Nielsdatter *14.02.1686<br />

Arent Nielsen *20.01.1689<br />

Jacob Nielsen *22.01.1699<br />

Karen Nielsdatter *05.09.1706<br />

hustru 3 + 78 år, 05.02.1727 (Arent Nielsens mor)<br />

11 08 oo1: Kirsten Nielsdatter *1692 +34 år 03.08.1726<br />

Cathrine Arentsdatter *advent 1714 +1738<br />

Niels Arentsen *februar 1717<br />

Anne Arentsdatter *13.12.1719<br />

oo Peder Hansen Kop, Søby Tåsinge<br />

Karen Arentsdatter *15.03.1722<br />

oo Peder Rasmussen, Strynø<br />

oo2: Anne Knudsdatter,*1699, + 66 år 08.05.1765<br />

Christen Arentsen *06.10.1728, hmd i Ballen<br />

Hans Arentzen *26.09.1734<br />

Jens Arentsen *08.011736<br />

Peder Arentsen *21.06.1739<br />

Rasmus Arentsen *22.10.1741<br />

Anders Arentsen *21.10.1745<br />

Kirsten Arentsdatter *1730<br />

oo hmd. Hans Andersen Drejø<br />

11 08<br />

1-3-0-2<br />

83 år, +31.01.1772, *1689<br />

oo 16.11.1760 Anne Cathrine Andersdatter *1732 +80<br />

år 04.02.1820<br />

Anne Hansdatter *25.03.1761<br />

Maren Hansdatter *08.01.1764 (?oo i matr.4)<br />

Anders Hansen *02.07.1766<br />

Karen Hansdatter *13.03.1768 (?)<br />

Anne Cathrine Hansdatter *1770<br />

Anne Marie Hansdatter *1776<br />

+ 81 år, 28.03.1812<br />

11 oo 26.02.1797 Karen Hansdatter *1768 + 66 år<br />

26.03.1834<br />

Anne Rasmusdatter *1798<br />

Niels Rasmussen *1800<br />

Anders Rasmussen *1801<br />

+ 68 år 25.02.1842<br />

fæster af matr. 4 fra 1815<br />

matr. 1664,<br />

1688, 1701<br />

22.03.1728<br />

Lehn skifte<br />

15.12.1766<br />

Lehn skifte<br />

06.11.1759<br />

Lehn fæste<br />

BF1<br />

BF2<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

30


Lars Jørgensen smed<br />

*05.12.1773+22.10.1851<br />

1815- 1839 fæster<br />

-<br />

Anders Madsen<br />

*1805 + 09.05.1895<br />

1839- 1880 fæster<br />

Mads Andersen<br />

*1837 +<br />

1880-1918<br />

Anders Peder Andersen<br />

*1878 +<br />

1918-1923<br />

Jens Peder Rasmussen<br />

*02.01.1894 +1962<br />

1923-1964<br />

Svend Aage Jørgensen<br />

1964-1992<br />

Niels Højlund Hansen<br />

1992-<br />

12.02.2000<br />

11 * Ø.Skr. oo 17.01.1800 i V.Skr. Anne Dorthe<br />

Eggertsdatter *20.03.1773 i Ø.Skr. + 02.05.1838<br />

Jørgen Larsen *23.07.1801 i V.Skr.<br />

Eggert Larsen *22.10.1802 i V.Skr.<br />

Peder Larsen *07.02.1804 i V.Skr. i matr. 9b 1837<br />

Mette Larsdatter *19.12.1805 i V.Skr.<br />

Apelone Larsdatter *02.01.1808 i V.Skr. +8.10.1835<br />

oo Anders Madsen, hmd. matr. 9b oo2 Maren<br />

Maren Larsdatter *18.08.1810 i V.Skr.<br />

11 gl.<br />

1-2-2-1/4<br />

ny<br />

2-0-0-0-2<br />

½,<br />

11a<br />

11b og 22b<br />

+78 år, 22.10.1851<br />

fæster af matr. 9b 1835-1837<br />

oo 1. Apelone Larsdatter<br />

oo2 10.07.1836 Maren Larsdatter *1810 +6.5.1895<br />

Mads Andersen *1837<br />

Anne DortheAndersdatter *1840<br />

oo19.11.1869 skolelærer Christopher Rasmussen<br />

Apelone Andersen *1843<br />

+85 år, 9.5.1895<br />

oo 26.10.1867 Anne Dorthe Pedersen *1841 i matr.9b<br />

(i FT 1870 tjener han hos faderen, 1878 fæster han<br />

svigerfaderens hus 9b, 1880 køber han faderens gård)<br />

Mathilde Andersen *1868<br />

Marie Andrsen *1869<br />

Kathrine Andersen *1874<br />

Anders Peder Andersen *1878<br />

15.01.1839<br />

Lehn fæste<br />

han får<br />

aftægt<br />

31.08.1837<br />

Lehn fæste<br />

18.10.1843<br />

Lehn fæste<br />

BF4<br />

04.03.1880<br />

skøde sp<br />

BF 6<br />

11a sælger 11c til Peder Juel 15.02.1923 16.05.1918<br />

skøde sp<br />

11a<br />

22i<br />

15b<br />

*matr. 16<br />

skøde fra Aage Møller<br />

skøde<br />

BF 6<br />

27.12.1923<br />

skøde sp<br />

BF 6<br />

13.4.1944<br />

skøde sp<br />

26.06.1948<br />

skøde sp<br />

1964 sp<br />

11a og 22i,<br />

1965 købes 6f, 1972 købes 9g, 1978 købes 22b og 22n<br />

11a skøde 1992 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

31


Østerhovedvej 11, matr. 11b<br />

Anne Dorthe Andersdatter<br />

*1840 + 24.01.1886<br />

1885-1886 ejer<br />

Peder Nielsen<br />

*1847 +26.06.1891<br />

1888-1891<br />

enken Kirsten * Hansen<br />

1891-1895<br />

Christen Mortensen<br />

Pedersen<br />

1895-1899<br />

Jørgen Pedersen<br />

1899-1952<br />

11b udstykning af matr. 11 til søsteren<br />

Anne DortheAndersdatter *1840<br />

oo19.11.1869 skolelærer Christopher Rasmussen<br />

FT 1880 er hun enke hos faderen med børnene:<br />

Asta Rasmussen *1871<br />

Rasmus Valdemar Rasmussen *1872<br />

Dorthea Freder. Rasmussen *1873<br />

Anders Thorvald Rasmussen *1875<br />

22.10.1885<br />

skøde sp<br />

11b oo 08.06.1883 Kirsten Hansen 19.01.1888<br />

skøde SP<br />

11b 10.08.1893<br />

testamente<br />

11b skipper 27.06.1895<br />

skøde SP<br />

11b<br />

11c<br />

fisker<br />

Peder Juel sælger parcel 11c til Jørgen Pedersen<br />

enken Else Dorthea Pedersen<br />

BF6<br />

SP<br />

20.04.1899<br />

skøde sp<br />

10.12.1923<br />

skøde sp<br />

25.10.1952<br />

skifte sp<br />

Kaj Rasmussen<br />

11b 25.10.1952<br />

1952-1960<br />

skøde SP<br />

Agnes Andersen 11b<br />

skøde 1960 SP<br />

1960-1963<br />

11c<br />

Eli Hansen<br />

11b<br />

skøde 1963 Sp<br />

1963-1964<br />

11c<br />

Lars Verner Timmermann 11b<br />

skøde 1964 Sp<br />

1964-1966<br />

11c<br />

Svend Aage Hundstrup 11b<br />

skøde 1966 SP<br />

1966-1971<br />

11c<br />

Eigil Dinesen, H.N.Jepsen 11b<br />

skøde 1971 SP<br />

Erik Ludvig<br />

1971-1973<br />

11c<br />

Søren Oranstift<br />

11b<br />

skøde 1973 SP<br />

1973-1975<br />

11c<br />

Niels Christensen 11b<br />

skøde 1975 SP<br />

1975-1997<br />

11c<br />

Poul Rene og Karen 11b<br />

skøde 1997 SP<br />

Andersen<br />

1997-<br />

12.02.2000<br />

11c<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

32


Østerhovedvej 9, matr. 12<br />

Laurits Rasmussen Koch<br />

*1625 + 21.11.1697<br />

-1664-1693 fæster<br />

Rasmus Larsen<br />

*1666 +08.06.1706<br />

1693-1706 fæster<br />

Jep Rasmussen<br />

*1673 + 21.05.1756<br />

1706-1741 fæster<br />

Peder Jeppesen<br />

*1712 +16.08.1805<br />

1741 - 1780 fæster<br />

Hans Pedersen<br />

*04.06.1752 + 05.06.1826<br />

1780 - 1819 fæster<br />

Niels Hansen<br />

*1789 + 10.09.1780<br />

1819 -1858 fæster<br />

Hans Nielsen<br />

* 1833 +<br />

1858 - 1880 fæster<br />

1880 -1892 ejer<br />

Peder Nissen Hansen<br />

1892 - 1932 - ejer<br />

Peder Nissen Hansen<br />

1932-1955<br />

Anna Nissen Hansen<br />

1955-1963<br />

Kaj Andersen og Birthe<br />

1963-1978<br />

Birthe Nissen Andersen<br />

1978-<br />

12 03 Hvi<strong>dk</strong>ilde er ejer i 1701<br />

oo1 19.04.1647 Karen Hansdatter<br />

oo2<br />

Anne Larsdatter *16.07.1665<br />

Christen Larsen *20.01.1667<br />

Maren Larsdatter *10.03.1672<br />

Inger Larsdatter *16.05.1675<br />

Karen Larsdatter *07.10.1677<br />

Laurits Larsen *01.06.1680<br />

Johanne og Mette *07.12.1684 1 tvilling + 14.12.84<br />

hustru + 48 år, 27.07.1688<br />

+ 72 år, 21.11.1697<br />

12 03 ?steddatter + 26 år 10.05.1692<br />

oo 07.05.1693 Voldborg Pedersdatter<br />

Lars Rasmussen, Thurø<br />

Niels Rasmussen, Drejø +<br />

+ 40 år og nogle uger, 08.06.1706<br />

12 03 oo 21.11.1706 enken Voldborg Pedersdatter<br />

*3.12.1671 far Peder Nielsen matr. 10, + 85 år,<br />

20.08.1757<br />

Rasmus Jeppesen *maj 1710, 1756 på Drejø<br />

Peder Jeppesen *1712<br />

12 03<br />

1-5-0-1<br />

+83 år, 21.05.1756<br />

matr. 1664,<br />

1688, 1701<br />

07.05.1693<br />

Egeskov<br />

skifte<br />

11.03.1741<br />

Lehn fæste<br />

oo 17.05.1743 Karen Mortensdatter, + 55 år 28.4.1774 16.06.1756<br />

Lehn fæste<br />

12 03 * Skarø far Peder Hansen Koch matr. 3<br />

oo Cathrine Nielsdatter *1749 + på Drejø 82 år,<br />

29.12.1847<br />

Peder Hansen *1781<br />

Anne Hansdatter *1784<br />

Niels Hansen *1789<br />

12 03<br />

ny<br />

2-1-0-3/4<br />

gl.. 1-5-0-1<br />

+ 74 år, 05.06.1826<br />

oo 05.02.1815 Maren Rasmusdatter *1793 +82 år,<br />

25.12.1875<br />

Kathrine Nielsdatter *1815<br />

Rasmus Nielsen *1817<br />

Karen Nielsdatter *1820<br />

Hans Nielsen *1833<br />

BF 1<br />

26.04.1780<br />

Lehn fæste<br />

01.09.1819<br />

Lehn fæste<br />

+ 81 år, 10.09.1870, aftægtsmand<br />

BF 2, 1833<br />

BF3<br />

12 03 * Skarø, fæster efter Niels Hansen faderen<br />

04.10.1858<br />

ny Anne Margrethe Rasmusdatter oo 06.11.1859 Lehn fæste<br />

2-1-0-3/4 *11.08.1824 i Ballen<br />

04.03.1880<br />

FT 1870: ingen børn<br />

skøde sp<br />

1865 do<br />

BF 4<br />

12 aftægt til Peder Nissen Hansen og hst. Sidsel 1892 SP<br />

skøde<br />

BF6<br />

12 14.05.1932<br />

skøde SP<br />

12 15.05.1955<br />

skifte<br />

12 skøde SP 1963<br />

12 skifte SP 1978<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

33


Østerhovedvej 17, matr. 13a<br />

Morten Hansen<br />

* 1793-1883<br />

1819-1846<br />

Hans Mortensen<br />

*1821<br />

1846-1847<br />

Morten Rasmussen<br />

*1797 +<br />

1847-1855 fæster<br />

Rasmus Nielsen<br />

*1823 +01.09.1876<br />

1855-1870 ejer<br />

Birthe Marie Nielsdatter<br />

1900<br />

Hans Mortensen<br />

*1842 +16.01.1888<br />

1870-1888<br />

Hans Mortensen<br />

*10.08.1874 +<br />

1900-1907<br />

Lars Pedersen<br />

1912-1917<br />

Morten Rasmussen<br />

1917-1923<br />

Thorvald Rasmussen<br />

1923-1928<br />

Marius Vilhelm Eriksen<br />

1928-1951<br />

Aksel Eriksen<br />

1951-1978<br />

13 ny 0-2-1-2<br />

3/4<br />

gl.<br />

0-1-3-1/4<br />

Morten Hansen, 42 oo,<br />

oo Anne Hansdatter *1797 +86 år, 16.03.1883<br />

Hans Mortensen *1821<br />

Niels Mortensen *1823<br />

Rasmus Mortensen *1825<br />

Peder Mortensen *1830<br />

Anders Mortensen *1839<br />

søster Johanne Hansdatter, Lehn skifte 18.03.1827<br />

oo husmand Hans Jensen<br />

+90 år, 24.04.1883<br />

13 26.06.1846 aftægt med forrige fæster Morten Hansen<br />

er overført til matr. 9a, som Hans Mortensen fæster<br />

13 ny 0-2-1-2<br />

3/4<br />

Morten Rasmussen er gdm. i matr. nr. 9:1831-48<br />

oo Christine Hansdatter *Kværndrup 1803<br />

Karen Mortensen, *1833 *sognet<br />

Anne Mortensen *1835<br />

Rasmus Mortensen *1837<br />

Anne Margrethe Mortensen *1839<br />

Hans Mortensen *1842<br />

Maren Rasmusd., 52 enke *sognet, mistet forstand<br />

13 er i 1855 indsidder hos svigerfar Morten Rasmussen<br />

oo 05.11.1854 Birthe Marie Nielsdatter *1828 i<br />

Kværndrup<br />

Niels Rasmussen *1850<br />

Christiane Rasmussen *1854<br />

Morten Rasmussen *1857<br />

Hans Rasmussen *1861<br />

Karen Rasmussen *1863<br />

Anne Kathrine Rasmussen * 1865<br />

Anne Rasmussen *1868<br />

Maren K. Rasmussen *1871<br />

+ 53 år 01.09.1876<br />

01.06.1823<br />

Lehn fæste<br />

18.08.18 47<br />

Lehn fæste<br />

18.08.1847<br />

Lehn fæste,<br />

SP<br />

09.06.1855<br />

SP aftægtskontrakt<br />

22.05.1855<br />

skøde SP<br />

BF3<br />

13a enken Birthe Marie Nielsdatter, skifte som a<strong>dk</strong>omst 10.05.1900<br />

skifte<br />

13b skøde fra Rasmus Nielsen aftægt følger med<br />

1902 skøde. 1907 skifte som a<strong>dk</strong>omst<br />

1870 skøde<br />

13a postfører, skøde fra Birthe Marie Nielsdatter<br />

oo 01.09.1899 Bodil Hansen *17.07.1876 far Mads<br />

Hansen og Anne Cathrine Christophersdatter<br />

10.05.1900<br />

skøde<br />

SP<br />

13a,<br />

skøde 11.01.1912<br />

13b<br />

skøde BF5<br />

13 13a, 13b fogedudlægsskøde, landbrugsejendom 09.06.1917<br />

husejer<br />

skøde sp,<br />

BF6<br />

13 Rasmine Cathrine Rasmussen datter skøde til forældre 11.10.1923<br />

skøde sp<br />

13 24.05.1928<br />

skøde sp,<br />

BF6,<br />

13 oo Metha, 1962 skøde på 14b SP ingen<br />

dato, skøde<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

34


Svend Åge Hundstrup, mf<br />

1978-1981<br />

Edgar og Hanne Højer<br />

1981<br />

Edel og Jørgen Olsen<br />

1981<br />

12.02.2000<br />

matr. 13b, nedlagt matrikelnummer<br />

Hans Mortensen<br />

*1842 +16.01.1888<br />

1870-1888<br />

Hans Mortensen<br />

1907-1912<br />

Lars Pedersen<br />

1912-1917<br />

Morten Rasmussen<br />

1917-1923<br />

13 Svend Aage Hundstrup = 1/4, Herdis Hundstrup = 1/4,<br />

Jørgen Tange Larsen = 2/20, Karen Marie Larsen =<br />

8/20<br />

1978 SP<br />

13 1/2 1981 SP<br />

13 1/4 1981 SP<br />

13b skøde fra Rasmus Nielsen aftægt følger med<br />

oo Maren Hansen *1840 på Birkholm<br />

Christiane Mortensen *1871<br />

Hans Mortensen *10.08.1874<br />

+46 år, 16.01.1888 postfører<br />

enken Maren Hansen<br />

1870 skøde<br />

1902 skifte,<br />

1902 skøde<br />

1907 skifte<br />

som<br />

a<strong>dk</strong>omst<br />

13b skøde fra mor Maren Hansen 08.08.1907<br />

13a,<br />

13b<br />

13 13a, 13b<br />

husejer<br />

skøde 11.01.1912<br />

skøde BF5<br />

fogedudlægsskøde 09.06.1917<br />

skøde sp,<br />

BF6<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

35


Østerhovedvej 15, matr. 14<br />

Rasmus Mortensen Banke<br />

er fra Drejø<br />

*1794 + 23.07.1848<br />

1819 - 1853 fæster<br />

14 0-2-3-2 1/4 Anne Cathrine Nielsdatter oo 08.02.1818<br />

+ 54 år, 23.07.1848<br />

Jørgen Rasmussen *1823<br />

Morten Rasmussen *1827<br />

Anders Rasmussen *1729<br />

Hans Rasmussen * 1821<br />

20.01.1819<br />

III-203<br />

Len fæste<br />

FT 1834<br />

Niels Peder Rasmussen 14 aftægt til forrige fæsters enke SP<br />

1851-1853<br />

19.05.1851<br />

Hans Rasmussen 14 ny 0-2-3-2 Rasmus Mortensens enke, moderen<br />

05.1.1853<br />

* Skarø<br />

1/4 Rasmus Mortensen, Hans Rasmussen<br />

IV-398<br />

1853 - 1874 -fæster<br />

1870 do<br />

Lehn fæste<br />

1874 - 1893 ejer<br />

Hans Rasmussen, 47<br />

BF3, SP<br />

Anne Hansdatter, 47<br />

05.12.1853<br />

Jens Hansen, 20 søn, matros<br />

FT 1870<br />

Johanne Marie Hansen, 15<br />

SP<br />

Rasmus Hansen, 12<br />

30.11.1874<br />

Anne Kathrine Hansen, 8<br />

Anne Hansdatter oo 07.10.1849, hun fra Birkholm<br />

skøde<br />

Morten Rasmussen 14 husejer Hans Rasmussen får aftægt, 4 børn skal arve deraf er BF6, SP<br />

1893 - 1937 ejer<br />

1 søn +: 4 børn arver<br />

01.12.1893<br />

skøde<br />

Valdemar Wolder 14 Anne Marie Wolder skifte som a<strong>dk</strong>omst SP<br />

1937-1954<br />

04.01.1937<br />

skøde<br />

Vilhelm Wolder 14 produkthandler SP<br />

1954-1955<br />

19.11.1954<br />

skøde<br />

S. Villy Madsen 14 SP<br />

1955-1960<br />

06.08.1955<br />

skøde<br />

Chr. Nielsen læge<br />

1960-1969<br />

14 1960 SP<br />

Hans Hjelme, forstander<br />

1969-1981<br />

14 1969 SP<br />

Arne og Helene Røen<br />

1981-<br />

12.02.2000<br />

14 1981 SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

36


Østerhoved 1, matr. 15a<br />

Hans 15 hus oo Karen Povelsdatter<br />

Niels Jensen<br />

*1683 + 07.11.1757<br />

Niels Arentsen<br />

*1717 +20.04.1762<br />

1744-1762<br />

Rasmus Andersen<br />

*1730 + 1797<br />

1762-1786 fæster<br />

Christen Nielsen<br />

*03.05.1750 + 11.11.1795<br />

1786 -1795fæster<br />

Hans Madsen<br />

*1774-<br />

1799- fæster<br />

Niels Andersen<br />

*1746 +21.07.1806<br />

1786-1806<br />

Niels Jensen<br />

*1780 Sørup +06.01.1856<br />

1807- fæster<br />

Jens Nielsen *1816<br />

1853-1916<br />

Peder Rasmussen<br />

*1855<br />

1916-1820 ejer<br />

Jørgen Banke Mortensen<br />

1920-1959<br />

Alfred Bærholm<br />

1959-1960<br />

Anders Bærholm<br />

1960-1963<br />

Ejner Lærke cykelhandler<br />

1963-1963<br />

Aksel Møller<br />

1963-1983<br />

Elna M. Møller<br />

1983-1986<br />

Grethe Jensen<br />

1986-<br />

12.02.2000<br />

Birthe Marie Hansdatter * 1713 + i Gundestrup<br />

15 hus 18 oo Karen Povelsdatter * 1680 + 80 år 12.01.1760<br />

Karen Nielsdatter *16.07.1719,<br />

Hans Nielsen *19.01.1727, i matr. 8<br />

15 hus oo10.10.1744 Karen Nielsdatter<br />

Kirsten Nielsdatter *08.09.1748<br />

Christen Nielsen *03.05.1750<br />

+ 45 år, 20.04.1762<br />

15 hus oo enken Karen Nielsdatter<br />

er indsiddere hos Christen Nielsen efter 1786<br />

15 hus oo 13.06.1779 Kirsten Hansdatter *28.04.1752 (far<br />

Hans Hasmussen i matr. 5)<br />

Anne Marie Christensdatter *1775<br />

Gertrud Christensdatter *1788<br />

Christen Christensen *1797<br />

+ 45 år, 11.11.1795<br />

15 oo 04.08.1799 enken Kirsten Hansdatter + 11.03.1818,<br />

han er skrædder fra Tryggelev<br />

15 fæster sammen med Christen Nielsen<br />

oo 03.10.1784 Kirsten Rasmusdatter *1757 +´87 år<br />

30.01.1844 aftægtskone hos Mads Jensen<br />

+60 år 21.07.1806<br />

15 fæster efter Kirsten Rasmusdatter,<br />

oo 06.10.1805 Karen Nielsdatter *1785 +06.12.1884<br />

Kirsten Nielsdatter *1809<br />

Jens Nielsen *1816<br />

15 oo 21.10.1849 Apelone Larsdatter *1830<br />

Niels Jensen *1850, Lars Jensen *1852<br />

Apelone Jensen *1855<br />

Peder Jensen *1857, Jens Jensen *1861<br />

Anne Kathrine Jensen *1866, Karen Jensen *1870<br />

26.09.1796<br />

Lehn skifte<br />

17.06.1758<br />

Lehn skifte<br />

09.07.1762<br />

Lehn skifte<br />

31.10.1763<br />

Lehn fæste<br />

BF 1<br />

01.03.1786<br />

Lehn fæste<br />

07.02.1807<br />

Lehn skifte<br />

BF3<br />

01.03.1786<br />

Lehn fæste<br />

10.05.1807<br />

Lehn fæste<br />

05.12.1856<br />

Lehn fæste<br />

15 oo 26.10.1888 Apelone Jensen, begge fra Skarø 1916 skøde<br />

sp<br />

15 25.11.1920 15b sælges til 11a, landbrugspligt ophører 25.11.1920<br />

skøde sp<br />

15 1959 Sp<br />

15 1960 Sp<br />

15 1963 SP<br />

15 1963 Sp<br />

15 1983 SP<br />

15 1986<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

37


Sønderstænge 3, matr. 16b<br />

Hans Mortensen Pøl<br />

*20.12.1767 +01.03.1853<br />

1794-1850 fæster<br />

Rasmus Hansen<br />

*1812 + 11.03.1887<br />

1850-1878 fæster<br />

Hans Rasmussen<br />

*1846 +03.09.1909<br />

1878-1907 fæster<br />

1907-1911 ejer<br />

Hans Rasmussens enke<br />

Maren Rasmussen<br />

1911-1923<br />

Peder Rasmussen fisker<br />

1923-1924<br />

Rasmus Andersen<br />

1924-1938<br />

Johannes Andersen<br />

1938-1948<br />

Johannes Rasmussen<br />

1948-1948<br />

Jens Peder Nielsen<br />

1948-1965<br />

Knud Slejfer, lærer<br />

1965-1971<br />

Berndt Eriksen<br />

1971-1976<br />

Povl Pedersen<br />

1976-1983<br />

Kjeld Espersen<br />

1983-1989<br />

Jan Caroc<br />

1989-<br />

12.02.2000<br />

16 fra Drejø ved oo, * Øster Skerninge<br />

Kirsten Hansdatter oo 02.11.1794, hun fra Skarø<br />

Hans Mortensen, 33 år oo 1, hmd og fisker<br />

Kirsten Hansdatter, 24 oo 1<br />

Hans Hansen, 3 år (der står Mortensen)<br />

Anne Marie Hansdatter 1 år<br />

Morten Hansen enkem oo3, 89 år +13.12.1816<br />

+ 85 år, 01.03.1853 Hans Mortensen Pøl<br />

16 ny 0-2-1-2<br />

1/4<br />

16 ny 0-2--1-2<br />

1/4<br />

Kirsten Hansdatter +81 år, 12.02.1858<br />

faderen Hans Mortensen<br />

Anne Cathrine Hansdatter oo 03.05.1846, hun fr.Drejø<br />

+75 år, aftægtsmand<br />

a) længe øst-vest, 5 fag } 1843<br />

a) længe øst-vest, 10 fag } 1848 og 1870<br />

Rasmus Hansen faderen,<br />

Hans Rasmussen får lovning på fæstet 17.10.1876<br />

ifølge kontrakt hos Herdis Granhøj, samtidig oprettes<br />

en aftægtskontrakt<br />

Maren Hansen oo 21.11.1879, han er 33 år indsidder<br />

begge fra Skarø, + 15.03.1924, *10.10.1851 hendes<br />

forældre Hans Rasmussen hmd og Anne Hansdatter,<br />

Skarø, matr. 14<br />

Hans forældre hmd. Rasmus Hansen oo Kathrine<br />

Hansdatter<br />

FT 1801<br />

04.09.1850<br />

IV-338<br />

BF3<br />

30.07.1878<br />

IV-476<br />

16 0-2-1-2 1/4 1911 skøde<br />

SP<br />

16 Hans Larsen hjulmand forpagter huset i perioden<br />

1923-1928<br />

BF3<br />

1923 skøde<br />

SP, 1923<br />

forpagtning<br />

SP<br />

16 BF5<br />

1924 SP<br />

16 BF5<br />

1938 SP<br />

16 ejer i 2 mdr 1948 SP<br />

16a hus tilkøbt 19b i 1951 BF5<br />

1948, 1951<br />

19b<br />

SP<br />

16b parcel 782 kvadratmeter 1965 SP<br />

16b 1971 SP<br />

16b 1976 SP<br />

16b 1983 Sp<br />

16b 1989SP<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

38


Østerhovedvej 2, matr. 17 c<br />

Christen Christensen<br />

Alsing<br />

*1700 + 03.01.1759<br />

1732-1759 fæster<br />

Jens Christensen<br />

* 1734 +<br />

1759-<br />

Rasmus Arentsen<br />

1766-1770<br />

Peder Arentsen<br />

1770-1805<br />

Anders Rasmussen<br />

*1772 +03.07.1844<br />

1805-1833 fæste<br />

Peder Nielsen<br />

1833-1858 fæster<br />

Rasmus Nielsen<br />

1858 -1911 fæster<br />

Hans Larsen Hansen<br />

1911-1919<br />

Marie Kirstine Juel<br />

1919-1920<br />

P. Lyngbjerg m.fl.<br />

1920-1923<br />

Jens Hansen fisker<br />

1923-1950<br />

Helge Johannes Banke<br />

1950<br />

Andreas Peder Hansen<br />

1951-1951<br />

Henrik Pedersen, fisker<br />

1951-1995<br />

Bjarne Ebbesen<br />

1995-<br />

17 byggeplads oo Anne Jensdatter<br />

Maren Christensdatter<br />

Jens Christensen 25 år sønnen fæster, mor på aftægt<br />

26.02.1732<br />

I-132, Lehn<br />

fæste<br />

31.01.1759<br />

Lehn skifte<br />

17 hus faderen ... 13.02.1759<br />

I-362<br />

17 hus oo 04.08.1765 Anne Cathrine Andersdatter.<br />

Flytter til Ballen, barn * der 1772<br />

17 oo 1765<br />

+ 1805<br />

17 oo 14.07.1805 Anne Hansdatter, +59 år, 26.3.1822<br />

oo 12.10.1828 Maren Sophie Pedersdatter, +8.8.1829<br />

FT 1834: indsidder: søn Rasmus Andersen *1829<br />

+ 72 år, 03.07.1844<br />

Anders Rasmussen, Peder Nielsen<br />

17 gl. oo 04.02.1831 Anne Cathrine Hansdatter * Ø.Skr., +<br />

0-1-3-1/4 84 år, 21.05.1892<br />

ny 0-3-1-½ Anne Pedersen *1838<br />

+60 år, 07.05.1858<br />

17 ny 0-3-1-½ oo 10.10.1858 Anne Pedersen<br />

1865<br />

01.07.1766<br />

I-362, Lehn<br />

fæste, BF 1<br />

BF2<br />

20.09.1833<br />

IV-16<br />

BF3<br />

04.12.1861<br />

IV-428<br />

17a skøde fra<br />

Lehn<br />

12.01.1911<br />

17c enke * Hansen SP 1919<br />

17c skøde fra Marie Juel BF5, SP<br />

19.02.1920<br />

17c skøde fra Pedeer Jørgensen Lyngbjerg m.fl. BF5, SP<br />

12.07.1923<br />

17c hus P. Lyngbjerg, fisker Jens Hansen 1924, fisker Helge BF5, SP<br />

Johs. Banke 1951, hus<br />

20.12.1950<br />

a) stuehus, strå/bdv,gdm, 15x5<br />

17c og Kathrine Hansen SP<br />

19.02.1951<br />

17c SP<br />

17.03.1951<br />

17c 284 kvadratmeter 1995 SP<br />

BF3<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

39


Sønderstænge 5, matr. 18<br />

Hans Larsen<br />

* Skarø<br />

18 gl. 0-1-3-2<br />

ny 0-4-1-1<br />

1/4<br />

Hans Larsen, Lars Hansen<br />

a) en længe øst-vest, 10 fag<br />

1870 do<br />

Hans Larsen, 62 år, oo * her i sognet, hmd<br />

Anne Marie Hansdatter, 55 år, oo her i sognet, kone<br />

Hans Larsen<br />

08.08.1836<br />

IV-36<br />

BF3<br />

FT 1860<br />

Lars Hansen 18 ny 0-4-1-1<br />

04.12.1861<br />

1/4 faderen<br />

IV-429<br />

Hans Larsen Hansen 18a hus BF 5<br />

19.12.1901-1913 fæster<br />

1913- ejer<br />

17a<br />

sp<br />

Hans Carlsen Rasmussen 18a hus BF 5<br />

1927<br />

17a<br />

Johannes Bærholm 18a hus BF5<br />

1948<br />

17a<br />

Svend Madsen<br />

18a hus BF 5<br />

1948<br />

17a<br />

Jens Gregersen<br />

18a hus Matr. nr. 18a, 17a, hus<br />

BF 5<br />

1949-<br />

12.02.2000<br />

17a<br />

Hans Larsen Hansen, Hans Carlsen Rasmussen 1927,<br />

Johs. Bærholm 1948, Svend Madsen 1949, Jens<br />

Gregersen 1949<br />

Skarø Mølle, matr. 18b<br />

H. H. Hansen møller<br />

1882-1894<br />

Johan H. M. Hansen<br />

møller<br />

1894-1919<br />

Hans Peter Hansen og<br />

Niels Peder Hansen<br />

1919- 1939<br />

Holger Christiansen<br />

1939-1942<br />

Conrad Johnsen<br />

1942-1942<br />

Rasmus Andreasen<br />

1942-1942<br />

Carl Chr. Madsen<br />

1942-1943<br />

Jørgen T. Gregersen<br />

1943-<br />

12.02.2000<br />

18b udstykning fra Lehn<br />

enken Rasmine Hansen testamente 1894<br />

sp<br />

18b BF 6<br />

sp<br />

18b Johan H.M. Hansen, møller, H.P. Hansen, N.P.<br />

Hansen<br />

Specifikation af mølle: krøjeværk, ligg. Aksel, perne,<br />

kamhjul, opstående aksel, stjernehjul, hejseværk, 3<br />

drev, skalkværn m. tilbehør, rugkværn m. tilbehør,<br />

sigte m. tilbehør, gryntøj m. tilbehør, 1 vifte, 1<br />

rensemaskine, 1 vægt med lodder.<br />

18b sp<br />

18b sp<br />

18b sp<br />

18b sp<br />

18b fogedudlægsskøde sp<br />

BF 6<br />

sp<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

40


Alhoved 4, matr. 19a<br />

Jens Hansen<br />

*1702 +02.03.1785<br />

1733-1774 fæster<br />

Jens Arentsen<br />

*1736 + 20.02.1825<br />

1774-1819 fæster<br />

Hans Jensen<br />

*1789 +16.08.1870<br />

1819-1861<br />

Niels Rasmussen<br />

*1813 +01.01.1899<br />

1861 -1897 fæster<br />

Rasmus Nielsen<br />

4.6.1897-1916 fæster<br />

1916 1848ejer<br />

Aage Møller<br />

1950-<br />

12.02.2000<br />

19 nyt hus som<br />

han selv<br />

bygger<br />

* Skarø<br />

oo 22.05.1735 Johanne Andersdatter, + 85 år,<br />

16.05.1785<br />

1 længe, 5 fag, ansat til 20 Rd<br />

+83 år, 02.03.1785<br />

Johanne Andersdatter, hst<br />

ingen børn. Hans søskende se: Rasmus Hansen.<br />

Hendes søskende: Peder Andersen, Hjortø +<br />

Niels Andersen + Søby, Tåsinge<br />

19 hus oo 08.10.1775 Johanne Hansdatter<br />

Johanne Hansdatter, + 72 år, 24.09.1822<br />

+ 89 år, 20.02.1825<br />

Jens Arentsen, 52 år oo 1, husmand<br />

Johanne Hansdatter, 37 år, oo1<br />

Anders Jensen, 3 år, søn<br />

Jens Arentsen, 65 oo 1, husmand og fisker<br />

Johanne Hansdatter, 50 kone<br />

Hans Jensen, 11 søn<br />

19 hus<br />

evt. nr 19<br />

19 ny<br />

0-3-2-3/4<br />

hus<br />

Rasmus Jensen, 7 søn<br />

Johanne Hansdatter oo 26.08.1819, hun fra Skarø<br />

Johanne Hansdatter hst +28 år, 11.11.1827<br />

Hans Hansen, 8 år<br />

Jens Hansen, 6 år<br />

Johanne Jensdatter, 2 år,<br />

hendes bror hmd. Morten Hansen, Skarø<br />

Johanne Johansdatter oo 13.04.1828, hun er fra Drejø<br />

Hans Jensen, 56 år, hmd *her i sognet<br />

Johanne Johansdatter, 44 oo * her i sognet<br />

Anne Johanne Hansdatter, 15 år * her i sognet<br />

Maren Hansdatter, 9 år * her i sognet<br />

Anders Jensen, 61 ugift, husfaders bror<br />

+81 år, 16.08.1870, aftægtshusmand<br />

begge aftægtsfolk hos svigersønnen<br />

Hans far: Jens Arentsen i nr. 13<br />

Niels Rasmussen, 57 år * Egense<br />

Anne Johanne Hansdatter, 37 år * Drejø sogn<br />

Anne Nielsen, 11<br />

Maren Nielsen 8,<br />

Rasmus Nielsen 5,<br />

Johanne Nielsen 3<br />

SP: aftægt til tidl. fæster<br />

19 0-3-2-0 3/4 a<strong>dk</strong>omst for enken 1948<br />

forpagtning fra enken Karen Margrethe Jørgine<br />

Hansen til<br />

Jens Peder Nielsen 1948-1953<br />

19 Baroniet Lehn, Rasmus Nielsen, Aage Møller 1950<br />

1951: matr. 19b lægges til matr. 16<br />

04.12.1733<br />

I-138<br />

BF 1, BF 2<br />

16.06.1785<br />

IV-219,<br />

skifte<br />

18.10.1774<br />

II-63, Lehn<br />

fæste<br />

FT 1787<br />

nr. 13<br />

3 personer<br />

FT 1801<br />

18.03.1827<br />

VI-433<br />

Lehn skifte<br />

FT 1845<br />

FT 1860<br />

04.12.1861<br />

IV-426<br />

Lehn fæste<br />

SP<br />

14.01.1858<br />

BF3<br />

FT 1870<br />

1916 skøde<br />

BF 5<br />

SP<br />

30.10.1948<br />

BF 5,1950<br />

SP<br />

20.02.1950<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

41


Alhoved 7, matr. 20a<br />

Hans Jacob Nielsen 20 oo 13.03.1807 Gertrud Rasmusdatter, + 59 år<br />

23.04.1844<br />

Niels Hansen *1811<br />

Rasmus Hansen *1809<br />

Anne Cathrine Hansdatter *1820<br />

Rasmus Hansen<br />

*1809-<br />

1842-1878 fæster<br />

Christen Rasmussen<br />

*1844<br />

1878- 1891 fæster<br />

1891-<br />

Kathrine Rasmussen<br />

1893<br />

20 gl.<br />

0-1-3-1/4<br />

ny 0-3-0-2<br />

1/4<br />

23c ny 0-3-0-2<br />

3/4<br />

85 år, + 11.11.1862<br />

oo Cathrine Marie Christensdatter *1818 (Dybbøl<br />

Mølle Christen Christensen og og Stine i Sdr.Fornæs)<br />

+ 82 år, 12.05.1900<br />

Christen Rasmussen *1844<br />

Gertrud Kirstine Rasmussen *1848<br />

+ før 1890<br />

oo Anne Marie Rasmussen * Stenstrup 1846<br />

Povline Rasmussen*1877<br />

Rasmus Rasmussen *1879<br />

Kathrine Rasmussen *1885<br />

09.09.1842<br />

Lehn fæste<br />

BF 3<br />

30.07.1878<br />

Lehn fæste<br />

08.01.1891<br />

skøde sp<br />

23c Kathrine Rasmussen 16.01.1893<br />

sp skøde<br />

Kathrine Rasmussen 20a 30.01.1913<br />

sp<br />

Jens Rasmussen 20a<br />

vielsesattest som a<strong>dk</strong>omst for Jens Rasmussen oo 07.12.1916<br />

23c<br />

Kathrine Rasmussen<br />

sp<br />

BF 5<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

42


Skarø Brovej 1, matr. 21a<br />

Thomas Andersen<br />

*24.02.1696+28.06.1771<br />

1719-1771 fæster<br />

Jens Andersen<br />

*1739 + 22.04.1781<br />

1771-1781 fæster<br />

Henrich Hansen<br />

*1760 +24.04.1836<br />

1781 - 1819 fæster<br />

Jørgen Jørgensen Banke<br />

*1776 + 01.03.1855<br />

1819 -1845 fæster<br />

Morten Hansen<br />

*1806 + 1878<br />

1845-1878 fæster<br />

Jørgen Banke Mortensen<br />

*1846-<br />

1878-1920 fæster<br />

Morten Mortensen<br />

*1873 + 1949<br />

1910-1949 ejer<br />

Theodora Zangenberg<br />

1949-1956<br />

Herluf Esbensen<br />

1956-<br />

21 hus far Anders Thomasen i matr. 6, huset er evt. bygge<br />

på fars grund<br />

oo1 01.10.1719 Karen Jensdatter *1695 + hst. 56 år,<br />

20.08.1751<br />

Karen Thomasdatter *26.03.1721<br />

oo Niels Nielsen på Birkholm<br />

oo2 08.08.1751 Anne Margrethe Jensdatter *1699 +<br />

88 år, 04.02.1787<br />

Karen Thomasdatter *28.04.1752<br />

+ 78 år, 28.06.1771<br />

21 hus * Skarø, Thomas Andersen + oo datter<br />

oo 09.10.1774 Karen Thomasdatter *1751<br />

Karen Jensdatter *1775<br />

farbror Niels Andersen er værge<br />

+42 år, 22.04.1781 husmand<br />

21 oo Karen Thomasdatter<br />

Maren Henrichsdatter *1784<br />

Jens Henrichsen *1786 oo 21.12.1811 i Ø.Skr.<br />

Karen Thomasdatter + 80, 12.11.1832 i Ballen<br />

+ 84 år, 24.04.1836 i Ballen<br />

21 oo 10.07.1803 Maren Henriksdatter, + 80 år<br />

7.4.1865<br />

21 ny<br />

0-2-3-1½<br />

21 ny<br />

0-2-3-1½<br />

+79 år, 01.03.1855<br />

oo 02.11.1845 Karen Jensdatter *2.12.1812 i Ballen,<br />

far Jens Henriksen = far Henrik Hansen<br />

Jørgen Banke Mortensen *1846<br />

Kirsten Mortensen *1849<br />

oo 22.09.1872 Abelone Andersdatter fra matr. 9b<br />

Morten Mortensen *1873<br />

21a hus skøde fra Lehn<br />

1947 sælges 21b til matr. 9d, landbrugspligt ophører<br />

21a hus Matr. nr. 21a, hus<br />

Baroniet Lehn, Morten Mortensen,<br />

Theodora Zangenberg 1949, skifte som a<strong>dk</strong>omst<br />

03.06.1751<br />

Lehn skifte<br />

BF 1, BF 2<br />

12.08.1771<br />

Lehn fæste<br />

15.01.1783<br />

Lehn skifte<br />

30.03.1783<br />

Lehn fæste<br />

06.09.1845<br />

Lehn fæste<br />

aftægt SP<br />

18.08.1847<br />

Lehn fæste<br />

BF 3<br />

30.07.1878<br />

Lehn fæste<br />

17.12.1910<br />

sp, BF 5<br />

20.05.1949<br />

sp, BF 5,<br />

21a bademester 12.09.1956<br />

sp<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

43


Alhoved 10, matr. 23a<br />

Anders Hansen Jørgensen<br />

*1837 + 16.07.1899<br />

23p * Birkholm (Jørgen Larsen og Anne Marie<br />

Andersdatter)<br />

oo 06.12.1872 Anne Sophie Jørgensen *1845 +33 år i<br />

Øster Skerninge 27.02.1878, 2 børn * Ø.Skr.<br />

1875-1878<br />

27.04.1882<br />

skøde sp<br />

Ane Jørgensen 23p a) stuehus m.m. , strå/gdm 08.01.1885<br />

skøde sp<br />

BF 6<br />

Jørgen Nielsen Henriksen 23p skøde fra Ane Jørgensen uden dato<br />

Jørgen Nielsen Henriksen 23a skøde fra Axel Møller 03.03.1931<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

44


Skarø Brovej<br />

FAF, filial Skarø uden<br />

matr<br />

F.A.Foderstoff., filial i Skarø<br />

pakhus, pap/træ<br />

BF 6<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!