Kirkens sommer- basar - Den Danske Kirke i London

danskekirke.org

Kirkens sommer- basar - Den Danske Kirke i London

Nr. 2 • maj - juli 2012 • www.danskekirke.org

Kirkens

sommerbasar

11-13

Vi vil fred her til lands

Sankt Hans 6

Dansk ingeniør bag

Bæredygtigt OL 24-26

Team Denmark FC

Sport & samvær 28-31

Følg OL i kirken

Café hver dag 29


Novo Nordisk was founded in 1923

out of a passion to help people with

diabetes. With our strong commitment

to patients and by offering the largest

portfolio of products in the industry, we

look to defeat diabetes by improving

awareness, prevention, detection,

and treatment of this chronic disease.

In addition, Novo Nordisk has a leading

position within areas such as growth

hormone therapy, as well as

haemostasis management and hormone

replacement therapy.

Novo Nordisk manufactures and

markets pharmaceutical products

and services that make a significant

difference to patients, the medical

profession and society.

For more information, please visit:

www.novonordisk.co.uk

Changing Diabetes ® , and the Apis bull logo are registered trademarks of Novo Nordisk A/S. Created by Communications - date of preparation - February 2011 UK/DB/0211/0057b


WE’VE GIVEN

ADD ONS

THE BRUSH OFF

No hidden fees guaranteed

Always with SAS

Free online check-in

Free 23kg baggage allowance *

Free online seat reservation

No credit card fees

flysas.co.uk

* 1 piece only


The Danish Church

4 St Katharine’s Precinct

Regent’s Park . London NW1 4HH

Tlf 020 7935 7584

www.danskekirke.org

Kirkens åbningstider

Tirsdag - fredag 9-13, lørdag 12-15 og søndag

10-15. Mandag lukket

Bus

C2 kører fra Victoria Station til kirkens bagindgang

i Albany Street – ’stop for the Zoo’

Undergrund

Camden Town eller Great Portland Street.

Taxa Spørg efter ‘St. Katharine’s Precinct

next to Cumberland Terrace’

Pastor

Else Hviid

4 St Katharine’s Precinct, Regent’s Park,

London NW1 4HH

Træffes bedst mellem 9-10, undtagen mandag

Tlf 020 7935 1723

E-mail elsehviid@danskekirke.org

Pastor

Henrik Olsen

Sømandspræst

(Træffes indtil den 30. april)

322 Rope Street, Rotherhithe, SE16 7TY

Træffes bedst mellem 9-10, undtagen fredag.

Tlf 020 7232 2227

E-mail henrikolsen@danskekirke.org

Bestyrerpar

Kasper og Annette Bregenborg

Tlf 020 7935 7584 (i kirkens åbningstid)

E-mail bestyreren@danskekirke.org

Formand for kirkerådet

Ian Berman

E-mail ianberman@danskekirke.org

Leder af Forældregruppen

Betina Skipper

E-mail betinaskipper@yahoo.co.uk

4

Kasserer for medlemsbidrag

Maria Elisa Gording

Welllington Lodge, 23 Boyn Hill Avenue,

Maidenhead, Berks, SL6 4EY

Tlf 01628 639 007

E-mail megording@bigfoot.com

Ledere af Lørdagsskolen

Susanne Waterfield

Tlf 01279 443 901

E-mail susannewaterfield@danskekirke.org

Christian Frederiksen

E-mail christianfrederiksen@danskekirke.org

Leder af aftenskolen

Dorthe Black

E-mail dortheblack@gmail.com

Dansk KFUK – ”K”

43 Marefield Gardens, NW3 5TF

Tlf 020 7435 7232

Forstander Palle Baggesgaard Pedersen

www.kfuk.co.uk

Danish Church Benevolent Fund og

Det Danske Abbeyfield Society

Ring til kirken eller se kirkens hjemmeside

Redaktør Kåre Gade

E-mail gade@thedanishjournalist.co.uk

Annoncer kirke@danskekirke.org

Tlf 020 7935 1723

Layout Bo Nygaard Larsen

E-mail bo@bonygaardlarsen.dk

Tryk Evonprint, tlf. 01273 494 631

Næste nummer udkommer den 23. juli

Deadline er den 18. juni

Kirken er tilknyttet Danske Sø-

mands- og Udlandskirker, DSUK

www.dsuk.dk


Leder

60 FANTASTISKE åR

I REGENT’S PARK

Under overværelse af kong Frederik IX og dronning

Ingrid blev St Katharine’s den 11. maj 1952 taget

i brug som danskernes kirke. Der har været dansk

kirke i London siden 1692, men i 60 år har de to markante

spir i Regent’s Park været pejlemærket for alle, der søger

dansk kirke, kultur eller blot nogen at tale dansk med.

Vi skylder stor tak til de danskere, der var så fremsynede,

at vi i dag har til huse i en af de smukkeste og mest centralt

beliggende danske udlandskirker. Men samtidig er det

umuligt at se bort fra, at jubilæet falder sammen med, at

det ene af kirkens to præsteembeder er blevet sparet væk.

Efter mange års tro tjeneste forlader Henrik Olsen London

den 1. maj for at blive præst i Føllenslev-Særslev Pastorat

i Roskilde Stift. Der kommer ikke en anden præst for at

afløse ham.

Det betyder, at de danske skibe, der anløber havnene

langs Themsen, ikke længere får besøg af en præst. Og at

der fremover kun vil være én præst til at betjene de mange

tusinde danskere i det, som kaldes „Danmarks største

sogn”. Du kan læse mere om baggrunden for nedlæggelsen

af sømandspræste-embedet inde i bladet, hvor vi også siger

tak til Henrik og hans familie.

Nedlæggelsen af embedet er en påmindelse om, at vi

ikke kan tage kirken som en selvfølge. Hvis vi tror, at nogle

andre nok tager sig af den, tager vi fejl. Derfor skal vi lade

os inspirere af de gode danskere, der efter krigen sikrede

menigheden husly under St Katharine’s tårne, og af dem,

der senere sørgede for, at leaset kunne fornys.

Der er kun en dansk kirke i London, så længe der er nogen,

som finder den vigtig nok til at tegne medlemsskab. Det er

vores ansvar at sørge for, at Den Danske Kirke også findes

for kommende generationer af danskere, der slår sig ned i

England.

Tekst af Else Hviid, præst

5


Det sker i kirken

6

England, nu blunder

den lyse nat

Sankt Hans-aften, fredag 23. juni kl. 19.00

Selv om de lyse nætter i London aldrig bliver helt så lyse som

hjemme i fædrelandet, skal sommeren synges ind på behørig vis.

Kom og vær med, når flere hundrede danskere mødes og fejrer

Sankt Hans i kirkens have.

Pimm’s skal der til, når det er sommer i England, men ellers

foregår det efter bedste danske traditioner: Du kan købe øl og

hotdogs i pølseboden, mens de mindste bager snobrød. Så tændes

det store bål, og vi synger Vi elsker vort land og alle de andre gode

midsommersange, mens heksen flyver til Bloksbjerg og mørket

falder på.

Ulla Vitting, formand for Team Denmark FC, holder båltalen.

Rundvisning på Lambeth Palace

Kirken og Danske Kvinder inviterer til rundvisning på Lambeth Palace 31.

maj kl. 11.

Vi mødes ved porten ind til Lambeth Palace, ærkebiskoppen af

Cantebury’s London-residens, kl. 10.45. Rundvisningen varer 1 time og 30

minutter, og efterfølgende er der mulighed for at spise frokost på Garden

Museum Café.

Vi har 50 billetter, som kan købes på kirkens hjemmeside. Pris £ 10.


Det sker i kirken

Kom til kirkens årsmøde

og brug din stemme

Søndag den 10. juni 2012 kl. 14.00

I forbindelse med årsmødegudstjenesten

indvier vi to nye alterduge. Vores fine gamle

alterdug er slidt i stykker. Hanne Stamper og

Anita Hogg har derfor velvilligt sagt ja til at sy

nye. Dem glæder vi os til at vise frem.

Under frokosten afsløres det, hvor stort et

overskud årets basar har givet, og formand

for Danske Kvinder, Elin Stone, overrækker en

check til kirken.

Medlemskab giver stemmeret

Herefter følger selve årsmødet. Hvis du er

medlem af kirken, har du stemmeret på

kirkens årsmøde. Kom og hør kirkerådets

beretning - stil spørgsmål, deltag i diskussionen

og tag medansvar for din kirkes frem-

tid.

Der er også valg til kirkerådet, og er du

interesseret i at blive medlem af rådet, er

du velkommen til at tage kontakt til rådets

formand Ian Berman eller til præst Else Hviid.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer.

2. Beretning om kirkens arbejde

i det forgangne år.

3. Forelæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse og dialog med

medlemmer om kirkerådets

strategi og planer vedrørende

den igangværende genoprettelse

af kirkens økonomi.

5. Valg af medlemmer til kirkerådet.

Maria Elisa Gording og

Vibeke Nordmark Hansen er

på valg. Forslag til eventuelle

nyvalg af kirkerådsmedlemmer

skal stilles skriftligt til

kirkerådets sekretær, Vibeke

Nordmark, Hansen af tre

stemmeberettigede medlemmer

af kirken ledsaget af den

opstilledes skriftlige samtykke

senest 14 dage før årsmødet.

6. Valg af revisor.

7. Andre sager. Forslag til andre

emner skal anmeldes til

kirkerådets sekretær Vibeke

Nordmark Hansen.

8. Eventuelt.

Regnskab og budget vil blive offentliggjort

på hjemmesiden

London den 31. marts 2012

Ian Berman, formand for kirkerådet

7


En dejlig morgen i maj

8

St Katharine’s i 60 år


Det er 60 år siden, St Katharine’s blev indviet som Den

Danske Kirke i London. Elizabeth Lawrence var med,

da det hele begyndte.

Vi var dengang et ungt par, der boede i

Leigh on Sea i Essex. Det var, og er stadig,

ret langt fra London, så det var ikke ofte,

jeg kom derind. Men da jeg modtog en

indbydelse til en ståplads i St Katharine’s

Precinct, tog jeg selvfølgelig med glæde

imod den. Anledningen var indvielsen af

den nye danske kirke i London den 11. maj

1952.

Danskerne har haft en kirke i London

i mere end 300 år. 60-års-jubilæet i St

Katharine’s i år er kun en lille del af dens

historie, men vigtig for én, der oplevede

den dejlige morgen i maj, da vort smukke,

Tekst af Elisabeth Lawrence

Foto af Kåre Gade

unge kongepar, Kong Frederik IX og Dronning

Ingrid, indviede kirken.

Det skulle tage mange år, før jeg boede

så nær St Katharine’s, at jeg kunne kalde

den min „sognekirke” og få lov at komme

regelmæssigt og glæde mig over det

utroligt smukke kirkerum.

Præster kommer, og præster går,

men menigheden består, om den har

vilje og energi til at holde ved og bevare

kirken som den „morgen i maj”, hvor den

daværende menighed viste os vejen.

Og det kan vi kun bede om og håbe på.

9


10

Alt står i basarens tegn

Bogklubben læser Slagtebænk Dybbøl

Bogklubben mødes sidste

gang før sommerferien

tirsdag den 12. juni kl. 13,

hvor vi diskuterer Slagtebænk

Dybbøl af Tom Buk-Swienty.

Alle er velkomne.

Efterårets bogklubdatoer

bliver tirsdag 11. september

(Samlede noveller af Benny

Andersen), 16. oktober (Mær-

kedage af Jens Smærup

Sørensen) og 27. november

(Livsglæde og stjernestunder

af Thyra Frank Rasmussen)

Tom Buk-Swienty.

Alt står i basarens tegn. Der har været

arbejdet på den længe, for det tager tid

at få alt arrangeret. Vi kunne helt bestemt

ikke gøre det uden alle medlemmerne, der

troligt år efter år hjælper til bag boderne.

Det er to herlige dage, hvor danskerne

mødes, og mange andre støder til; i alt

tropper over 1000 mennesker op! Basaren

er en festlig tradition for mange, og familier

kommer med deres børn og unge fra nær

og fjern. Jeg har været med til basaren i

over 40 år og vil altid glæde mig over de

to dage.

Elin Stone,

formand for Danske Kvinder i England


HM Dronning Anne-Marie

er vores nye protektrice

Danske Kvinder i England er beærede over,

at HM Dronning Anne-Marie har indvilget i

at blive foreningens protektrice.

Hendes Majestæt har allerede flere

gange kastet glans over foreningens virke,

senest som æresgæst ved Danske Kvinder

i Englands 50-års-jubilæum.

Dronning Anne-Maries første handling

som protektrice bliver at åbne årets basar

- som falder sammen med kirkens 60-årsjubilæum

i Regent’s Park.

Fotos af Gyldendal, Scanpix

Sommerbasar 2012

Giv en hånd

Basaren har brug for alle, der vil hjælpe

- og det er sjovt at være med. Vi har

brug for hjælp:

• Søndag den 6. maj, når vi rydder

kirken efter gudstjenesten.

• Tirsdag den 8. maj til torsdag den

10. maj, når boderne sættes op.

• Fredag den 11. maj og lørdag den

12. maj under basaren.

• Søndag den 13. maj, når basaren

pakkes ned.

Hvis du har lyst til at hjælpe til en eller

flere dage, så ring til Elin på telefon

01923 826 226. Kom og vær med.

Basaren kan blive en tradition, også for

dig!

Giv en ting

Har du gode gamle ting og sager eller

bøger, som du ikke har brug for mere,

modtager vi gerne. Ligeledes samler

vi på flasker til Flaskeboden, og Ida vil

meget gerne have tomme syltetøjsglas

fra Den gamle Fabrik. I år har vi for

første gang en Vintage Bod. Har du

pænt, renvasket, strøget tøj, kan det

afleveres efter aftale med kirken. Ring

venligst i forvejen på 020 7935 7584.

11


Fotos af Andrew Atkinson

12

Danske Kvinder i England og

Den Danske Kirke i London inviterer til

Sommerbasar 2012

Fredag den 11. maj kl. 16-20

og lørdag den 12. maj kl. 11-16


Tag familie og venner med og oplev den traditionsrige sommerbasar i St

Katharine’s, Den Danske Kirke i London. Basaren er en mulighed for at møde

mange af de herboende og tilrejsende danskere, der hvert år tiltrækkes af den

hyggelige stemning.

Kirken er ryddet for bænke og fyldt med boder, hvor du kan købe alt, hvad

hjertet begærer i dansk design, unikt håndarbejde, traditionelle danske

madvarer, bøger på både engelsk og dansk, spændende antikviteter og

second hand-designertøj.

Du kan også nyde en øl i haven eller byde dine engelske venner på hjemmelavet

smørrebrød i teltet eller røde pølser med det hele fra pølseboden

„Under Linden”. Og for de mindste er der hoppeborg, snobrød, ansigtsmaling

og meget mere. Du kan vinde flotte præmier på din entrébillet, på vores

lodsedler eller i det amerikanske lotteri, som finder sted under basaren.

Lørdag den 12. maj kl. 11.00: HM Dronning Anne-Marie åbner basaren.

Lørdag den 12. maj: Basaren byder også på både musik og dans

– se nærmere information på hjemmesiden.

Entré £1, børn under 14 år gratis.

Her finder du basaren

Kirken er centralt beliggende i Regent’s Park. Nærmeste tubestation er

Camden Town og Great Portland Street Station. Bus nr. C2 kører fra Victoria

Station gennem det centrale London og stopper lige ved kirkens bagdør på

Albany Street (Regent’s Park Barracks).

13


Etcetera

home fashion

Spring has sprung

at Etcetera…

1 Churchgate, Hitchin, Herts, SG5 1DN Tel 01462 434946

The Howard Centre, Welwyn Garden City, Herts AL8 6HA Tel

01707 330273

www.etcetera-herts.co.uk


Sømandspræsten

Derfor mistede

kirken sømandspræsten

Fremover er der kun én

præst ansat til at betjene de

mange danskere i det sydlige

England, og danske skibe

vil ikke længere få besøg

af en præst. DSUK, Danske

Sømands- og Udlandskirker,

har besluttet at nedlægge

sømandspræsteembedet.

Henrik Olsen har søgt hjem

og er fra 1. maj ansat som

sognepræst i Danmark.

Hvorfor er sømandspræsteembedet

nedlagt, og hvilke

konsekvenser får det

for kirken? Formand for

kirkerådet Ian Berman giver

en forklaring.

Tekst af Kåre Gade

Fotos af Andrew Atkinson,

Graham Stone

det handler om penge - eller rettere,

mangel på penge. DSUK har tidligere

finansieret de to præsters løn, mens

menigheden har stået for kirkens øvrige

lønninger og driftsomkostninger. Men DSUKs

økonomi er presset, og organisationen har

krævet, at menigheden skulle betale en andel af

præsternes løn. Det har kirkerådet afvist. Den

Danske Kirkes egne økonomiske udfordringer

er ifølge kirkerådet for store til, at det kan lade

sig gøre.

Kirkerådet indvilligede i 2009 og 2010 i at yde et

bidrag til DSUK svarende til en halv præsteløn.

Hvorfor har kirkerådet sat hårdt mod hårdt i

stedet for at gøre den ordning permanent?

„Lad mig først sige, at vi er rigtig kede af

DSUK’s beslutning. Det er ikke en situation, vi

har ønsket. Men havde vi efterkommet DSUKs

krav, ville det have været med kirkens fortsatte

eksistens som indsats.

Det er rigtigt, at man tidligere efter pres fra

DSUK havde indvilget i at bidrage med en halv

præsteløn over en to-årig periode.

Udgiften belastede kirkens i forvejen dårlige

økonomi, og i 2010 måtte vi tage drastiske skridt

omkring kirkens økonomi. Vi er stadig igang

med en treårig handlings- og redningsplan,

som skal sikre tilbagebetalingen af et lån

på £ 100.000 og stabilisere driften. I den


situation ville det have været uansvarligt

over for kirkens medlemmer, hvis vi var

gået med til yderligere udgifter for at redde

sømandspræstestillingen.”

Det er DSUKs opfattelse, at de 30-40.000

danskere, som er bosat i Greater London,

selv bør være med til at finansiere en del af

præsternes løn. Er det ikke et rimeligt krav?

„Sammenligner man med folkekirken i Dan-

mark, hvor cirka 80 procent af befolkningen

er medlemmer og betaler i gennemsnit 0.8

procent i kirkeskat, er der ingen tvivl om at

danskerne i London slipper billigt.

Vi så gerne, at den danske befolkning

her støttede mere op omkring deres kirke.

Vores handlings- og redningsplan lægger

også op til, at menigheden skal bære mere.

Men i første omgang gælder det om at

redde kirken og få økonomien i balance.

Når det mål er nået, kan vi se på fremtidige

modeller og strategier, som måske kunne

omfatte en større dækning af præsternes

omkostninger.”

Henrik Olsen i de så velkendte omgivelser.

Nedlæggelsen af sømandspræsteembedet

betyder, at danske skibe, der anløber London,

ikke længere får besøg af en præst. Hvordan

kommer den fastboende menighed til at

mærke, at præstebemandingen halveres?

„Omkring halvdelen af sømandspræstens

indsats har været arbejdet med danske

søfolk. Resten af arbejdet har ligget i

“kolonikirken” som man kalder det - for

eksempel har Henrik Olsen stået for

halvdelen af gudstjenesterne. Så det er

klart, at det skaber problemer, når stillingen

nedlægges. Men vi forsøger at finde

løsninger, så det ikke går for meget ud over

kirkens aktivitetsudbud. Vi arbejder blandt

andet på at få hjælp fra den danske præst

i Hull, at styrke kirkens administration, og

at basere flere aktiviteter på frivillighed

fra medlemmerne, så kirken kan fortsætte

bedst muligt under de indskrænkede

forhold.”

17


Sømandspræsten

Henrik Olsen skriver afskedshilsen til London

18

En sømandspræst

afmønstrer


» En

Den sidste søndag i kirkeåret 2003

blev jeg, som den sidste præst i

sømandskirkens historie, indsat af

Holmens provst som sømandspræst

ved kirken i London. Det er nu over

otte år siden, og i den tid har der været

meget at glæde sig over.

Mødet med menigheden; dem, der

var her før jeg kom, og hvis hjælp og

støtte har båret mangt og meget; dem,

der kom til, og viste interesse for kirken

i Regent’s Park; og dem, der i stigende

antal over årene er kommet sejlende

til havnene på Themsen. Det er til jer,

jeg nu vil sige tak for den tid, vi har

haft sammen. Både i mødet under

gudstjenester og kirkelige handlinger,

men også over kirkekaffe og frokost,

filmaftner, julemiddag og alle de andre

sociale sammenkomster.

Og selvfølgelig særligt til jer på

skibene – kokke, kadetter, kaptajner

tak fra os alle til

menigheden både til

vands og til lands for

tiden, vi havde sammen

her i London.

og alle de andre – som lagde jeres vej

forbi London, og med hvem, jeg havde

lejlighed til at dele både festlige og

alvorlige stunder. Fremtiden vil vise,

om der stadig vil være en kirke for jer

i London. Men skulle I komme forbi

Kalundborg Havn, så ses vi nok der.

For den 29. april er sidste søndag for

mig i kirken i London. Den 1. maj flytter

vi til Føllenslev uden for Kalundborg,

hvor der ud over tre kirker – Føllenslev,

Særslev og Nekselø – venter et hus

med en dejlig have, en børnehave med

en stor legeplads til Frederik og en god

skole, når vi når dertil.

En tak fra os alle til menigheden

både til vands og til lands for tiden, vi

havde sammen her i London.

Arendse, Frederik og Henrik

Familien Olsen på skovtur. Fra

1. maj skifter de London ud med

Føllenslev-Særslev-Nekselø Pastorat

ved Kalundborg.

19


Sømandspræsten

Et stort og varmt

farvel til

Henrik Olsen

Henrik Olsen vil blive savnet af sømændene

og ikke mindst af menigheden og kirkens

ansatte i London. I dette indlæg siger to

medlemmer af menigheden ham og hans

familie en varm tak for tiden i London.

Tekst af Vibeke Nordmark Hansen og Henrik Jeldtoft Jensen

Foto af Kåre Gade

At være kristen er en livsstil, som

Henrik Olsen udstråler gennem

sit engagement, venlighed, hjælpsomhed

og klogskab. Menigheden omkring

Den Danske Kirke i London var heldig at

blive beriget af hans tilstedeværelse som

sømandspræst med base i Rotherhithe

gennem ni år. I den tid har Henrik været

kollega til ikke mindre end fire præster, og

ved hvert præsteskift været alene præst

i London samtidig med, at han passede

skibsbesøg som sømandspræst.

Med skib til Nekselø

Under det seneste kirkerådsmøde den

27. marts fik Henrik en opringning på sin

mobiltelefon. Af høflighed gik han ind i kir-

20

ken ved siden af og blev væk i et stykke tid.

Da han kom tilbage, havde han et meget

stort smil på. Han var blevet ringet op

og fået tilbudt en stilling som præst i tresogns-pastoratet

Føllenslev, Særslev og

Nekselø. Henrik elskede skibsbesøgene

i de engelske havne, så en attraktion ved

stillingen er, at Henrik skal på et skib for at

komme til det lille kapel på Nekselø.

Det er tre heldige sogne, der får Henrik

som præst. Derimod må de mange

skibsbesætninger, som anløber byerne i

nærheden af London, fremover være uden

de danske præstebesøg. Grunden til, at

Henrik blev tvunget til at forlade London,

er at Danske Sømands- og Ud-landskirker

(DSUK) har besluttet at ned-lægge


sømandspræste-embedet i London for at

spare på lønningsudgifterne.

Det forekommer som en sær beslutning

og en mærkelig prioritering, at af de to

embeder, som DSUK støtter i London, er

det sømandspræstens løn, organisationen

vælger at lukke for.

DSUK siger om sit formål: ”Betjeningen

af søfolk ombord på de cirka 600 danske

handelsskibe er en af de vigtige opgaver

for Danske Sømands- og Udlandskirker. I

ti af verdens største havne ligger sømandskirkerne

som kirker og møde-steder for alle

danskere på farten”.

Henrik Olsen er her fotograferet til et menighedsmøde i kirken.

Det ejendommelige er at lade sømændene

holde for. Det ville forekomme

mere naturligt at bede menigheden omkring

Den Danske Kirke i London at finde en

økonomisk bæredygtig løsning for begge

præsteembeder gennem en forøgelse af

medlemsbidrag til et niveau almindeligt i

engelske menigheder.

Med Henrik drager også en af kirkens

dygtige sangere, Arendse Plesner, bort,

sammen med menighedens charmetrold -

deres søn Frederik.

Tak og held og lykke.

21


KALENDER

MAj

06 SøNDAG KL.11 4.S.E.PåSKE. ELSE HvIID

11 Fredag kl. 16-20 Basar

12 Lørdag kl. 11-16 Basar

13 Søndag Ingen gudstjeneste efter basaren

16 Onsdag kl. 10.30 Forældregruppen

20 SøNDAG KL. 11 5.S.E. PåSKE. ELSE HvIID

27 SøNDAG KL. 11 PINSEDAG. ELSE HvIID

27 SøNDAG KL. 15 PINSEDAG. FæRøSK GUDSTjENESTE

30 Onsdag kl. 10.30 Forældregruppen

31 Torsdag kl. 12 Bridge

31 Torsdag kl. 11 Rundvisning på Lambeth Palace

jUNI

03 SøNDAG KL. 11 TRINITATIS SøNDAG. ELSE HvIID

10 SøNDAG KL. 11 1.S.E.TRINITATIS. åRSMøDE. ELSE HvIID

10 Søndag kl. 14 Kirkens årsmøde

13 Onsdag kl. 10.30 Forældregruppen

17 SøNDAG KL. 11 2.S.E.TRINITATIS. ELSE HvIID

19 Tirsdag kl. 19 Midsummer Gospel Concert med

St Katharine’s Gospelkor

23 Lørdag kl. 19 Sankt Hans i haven

24 SøNDAG KL. 11 3.S.E.TRINITATIS. ELSE HvIID

27 Onsdag kl. 10.30 Forældregruppen

28 Torsdag kl. 12 Bridge

Gospelkoret øver hver tirsdag kl. 19 indtil afslutningskoncert den 19. juni.

22


KALENDER

jULI

1 SøNDAG KL. 11 4.S.E.TRINITATIS. ELSE HvIID

8 SøNDAG KL. 11 5.S.E.TRINITATIS. SE HjEMMESIDEN

15 SøNDAG KL. 11 6.S.E.TRINITATIS. SE HjEMMESIDEN

22 SøNDAG KL. 11 7.S.E.TRINITATIS. ELSE HvIID

29 SøNDAG KL. 15 FæLLES NORDISK I SOUTHwARK CATHEDRAL

AUGUST

02 Torsdag kl. 19.30 Foredrag om et bæredygtigt OL

05 SøNDAG KL. 11 9.S.E.TRINITATIS. OL-GUDSTjENESTE.

Der kan forekomme ændringer i gudstjenestelisten. Se hjemmesiden.

Danskundervisning hver onsdag frem til den 4. juli – undtagen den 6. juni.

Kirkelige handlinger

Regent’s Park. Foto af Kåre Gade

Døbte

Hector Daniel Christensen Stone

Pelle Joseph Christensen Stone

Mathilde Alice Wasilewski

Isabella Anna Ruth Detrice –

Hansen

Hannah Georgina Kirkeby

viede

Margaret Caroline Gadeberg

Findley og Austin John Watts

Bisatte

Inge Smith

Inger Tan

23


Bossen for

bæredygtighed

Tekst af Kåre Gade Foto af Philip Wade

24


Hun kom til England i 1989 med en rygsæk og

en cykel. I dag er hun ingeniør og ansvarlig for,

at London 2012 bliver de mest bæredygtige

olympiske lege nogensinde. Vi har mødt Dr

Dorte Jørgensen.

Rich Jørgensen

er kommet højt

til tops, siden hun i

1989 ankom til Bal-

drDorte

liol College i Oxford

uden andet end en

rygsæk, en cykel og drømmen om et legat,

der kunne finansiere studierne.

Fra 27. etage i Euston Tower står den

danskfødte ingeniør i spidsen for en indsats,

der skal gøre London 2012 til de hidtil mest

bæredygtige olympiske lege.

Siden 2007 har Dorte Rich Jørgensen

været bæredygtighedsingeniør hos det rådgivende

ingeniørfirma Atkins Ltd. Virksomheden

er udvalgt til at sikre, at løftet om

et bæredygtigt OL indfries. Atkins har blandt

andet været rådgiver for anlægsarbejdet i

OL-parken, som er på størrelse med Hyde

Park.

„Atkins har haft medansvar for et de-

sign, hvor mindst 50 procent af byggematerialerne

blev transporteret med båd

eller tog, og hvor der blev anvendt så

mange genbrugsmaterialer som muligt. For

eksempel havde vi et „jordhospital”, hvor vi

rensede forurenet, lokal jord og materialer.

96 procent af materialerne fra 200 nedrevne

bygninger og 80 procent af den lokale jord

kunne på den måde genanvendes”, fortæller

Dorte Rich Jørgensen.

I spidsen for 160 medarbejdere

Selv har hun haft rollen som „bæredygtighedsboss”

for det 160 medarbejdere

store designteam, der har stået for infrastrukturen

- stærkstrøm, vejanlæg, parken

og broer - i den nordlige halvdel af parken.

Her har hun arbejdet tæt sammen med

blandt andre biologer og en bred gruppe af

specialister.

„Vores broer i parken er bygget, så der

25


opstår 99 nye redepladser til fugle og 66 til

flagermus. Pladserne er lavet af genbrugsrør

fra byggepladsen, som er forsynet med

afløb og monteret, så mængden af sol og

skygge er ideel for fuglene. Rørene har

forskellig størrelse huller til forskellige

fugle. Og under broerne er der andre rør,

som egner sig til flagermus”, siger Dorte

Rich Jørgensen.

Anlæggene skal brugs efter OL

Det handler også om at sikre, at an-

læggene nemt kan bruges efter OL, og

at materialerne kan gen-anvendes. En af

hendes broer opnåede en bæredygtighedsprocent

på 98,3 – det bedste resultat, der

nogensinde er regi-streret.

Hun fortæller, at bæredygtighedsprojektet

har budt på positivt samarbejde, også med

konkurrerende firmaer.

„Vi har arbejdet som ét hold på parken.

Historien om, hvor fantastisk samarbejdet

har været, har jeg hørt igen og igen fra

mine kollegaer på parkprojektet. Det har

været nemt at udveksle idéer og låne af

hinanden”, siger hun.

26

Bagom OL-byggeriet med

Dr Dorte Rich Jørgensen

Kom og lyt med, når Dr Dorte Rich

Jørgensen fortæller om OL og bære-

dygtighed i Den Danske Kirke

torsdag den 2. august kl. 19.30.

Den Danske Ambassade og Den

Danske Kirke står bag arrangementet,

som er gratis.

Danmark har en lang tradition for

miljøvenligt byggeri. Har hendes danske

baggrund medvirket til, at bæredygtighed

er blevet hendes speciale?

„Det kan faktisk godt være. Jeg har i

hvert fald altid været optaget af miljøvenlige

løsninger. Da jeg i 2003 begyndte at kalde

mig bæredygtighedsingeniør, var det en

ukendt titel. I dag er det ret udbredt at bruge

bæredygtighed som en del af jobtitlen,”

siger hun.

Nu glæder Dorte Rich Jørgensen sig

til at opleve OL-anlægget i brug. Det er

blandt andet lykkedes hende at få billetter

i lotteriet om billetter til to sportsgrene, hun

selv har dyrket.

„Jeg er fra Vestjylland, hvor alle piger

spiller håndbold, og jeg drømte naturligvis

om en gang at komme til OL. På Oxford

spillede jeg basketball - vi havde en OLdeltager

på holdet og blev engelske mestre,”

siger hun


OL i kirken

OL-gudstjenester

Du kan komme til dansk gudstjeneste hver søndag i

St Katharine’s. Der er to særlige gudstjenester under

de olympiske lege:

Søndag den 29. august kl. 15.00

Fællesnordisk gudstjeneste i Southwalk Cathedral.

Finner, nordmænd, svenskere og danskere samles

til gudstjeneste i forbindelse med katedralens

Evensong, og du vil blandt andet kunne høre vores til

lejligheden oprettede nordiske OL-kor.

Søndag den 5. august kl. 11.00

OL-gudstjeneste i Den Danske Kirke i London. Her

mødes menigheden og mange af de gæster, der er

her i forbindelse med legene. Vi får besøg af venner

fra både sports- og kulturlivet.

Bag om OL-byggeriet

Torsdag 2. august kl. 19.30

Kom og lyt med i kirkens OL-café, når Dr Dorte Rich

Jørgensen fortæller om et bæredygtigt OL.

Følg OL i kirken

OL på mobilen

Hvordan kan du hurtigt finde

ud af, hvad der sker i Den

Danske Kirke i forbindelse

med OL? Faktisk er et dyk

i lommen nok. Danske Sømands-

og Udlandskirker,

DSUK, lancerer her i foråret

en mobil hjemmeside, der er

mere enkelt bygget op end

en almindelig hjemmeside.

I forbindelse med OL har

DSUK tilbudt os at lave

en særlig side, der kun

omhandler de aktiviteter, som

kirken og KFUK arrangerer.

Siden åbner umiddelbart før

OL og kan findes på m.dsuk.

dk/OL

I forbindelse med OL åbner vi dørene

for både herboende og tilrejsende danskere.

Vi holder åbent i cafeen hver dag fra kl.

10 – kl. 20. Du kan købe mad og drikkevarer

i tidsrummet 12-14 og 16-20. I cafeen vil du

kunne holde dig informeret om OLs vigtigste

begivenheder og resultater. Vores fjernsyn er

naturligvis tændt under hele OL, og vi følger de danske sportsudøvere tæt.

Du vil kunne møde andre sportsinteresserede danskere - og forhåbentlig

også et par sportsudøvere. I kirkens dejlige have kan du købe hotdogs.

Kirken er naturligvis også åbent under Paralympics. Se næste kirkeblad og

hjemmesiden.

27


Lørdagstræning

& pub-lunch

Umiddelbart er de unge mænd på

Gloucester Green ikke til at skelne fra

alle de andre lørdagsfodboldspillere,

der mødes til uformel træning og hyggespil

i Regent’s Park.

Men når man kommer tættere på, kan

man høre, at der bliver råbt på dansk

mellem de interimistiske mål. I nærheden af

det ene mål mellem cykler og sportstasker

er en lille gruppe mænd og kvinder ved at

varme op i forårskulden. Det er løbeholdet,

der skal løbe parken rundt i en stor sløjfe,

mens fodboldspillerne passer på deres ting.

En veteran på 37

Alle er de danskere og medlem af Team

Denmark FC. Mens andre danske fore-

28

Sport og socialt samvær er

to sider af samme sag i den

afslappede sportsklub Team

Denmark FC

Tekst af Kåre Gade

Fotos af Kåre Gade, Colourbox

ninger i London kæmper med at holde på

medlemmerne, oplever den otte år gamle

sportsklub stor og stabil interesse. 120

medlemmer betaler medlemsskab, og

næsten hver lørdag året rundt mødes de

yngre, idrætsglade danskere i Regent’s Park

for at løbe eller spille fodbold. Fornylig har

klubben udvidet repertoiret, så det også

omfatter golf.

En af løberne er 37-årige Ulla Vitting, som

er formand for Team Denmark FC.

„Jeg er ved at være en af de gamle, for

jeg har været med i syv år, og vi har en

stor gennemstrømning. De unge i 20-årsalderen,

som typisk er studerende eller

kommer fra KFUK, bliver sjældent så længe.

De ældste, som er i 30‘erne, har ofte været


Løb med smil på læberne. I Team Denmark FC handler det først og fremmest om at

have det godt med hinanden. Den danske sportsklub holder til i Regent’s Park.

med i en del år og er blevet fastboende”,

siger Ulla Vitting.

Hun mener, at foreningens succes

skyldes, at det er nemt og uforpligtende at

være medlem. Når man mødes omkring en

sport, kommer samværet og snakken af sig

selv. Desuden betyder det meget, at sporten

kun udgør en del af Team Denmark FCs

aktiviteter. Klubben arrangerer julefrokost

og fester, og hver lørdag, når træningen

er overstået, går deltagerne sammen på

Earl of Camden og genopretter balancen i

kalorieregnskabet.

Det sociale er succeskriteriet

„Vi lægger ikke skjul på, at det sociale er

vores succeskriterium. Det betyder meget

at sidde sammen med andre danskere over

en pint og en pub-lunch. Vi har samme sprog

og kulturbaggrund. Derfor har vi nemt ved

at forstå hinanden og dele frustrationer og

glæder,” siger Ulla Vitting.

Klubben gør meget ud af at tage imod

nye medlemmer, så de hurtigt føler sig

velkomne i kredsen.

Ulla Vitting, som arbejder for det britiske

sportstøjsmærke Sweaty Betty, kom selv

i kontakt med foreningen, da hun for syv

år siden udlejede lejligheden i Aarhus og

flyttede til London på lykke og fromme.

„Jeg kendte ingen og havde ikke arbejde,

og så er det altså svært at få fodfæste i

London,” siger Ulla Vitting og fortsætter:

„Det var gennem Team Danmark, jeg fik

29


Ulla Vitting er et af de 160 medlemmer i Team Denmark FC. For hende er det

afgørende det sociale liv, der findes i den danske sportsklub.

30


et netværk, og det er stadig her, jeg

har nogle af mine nærmeste venner.

Noget særligt dansk

Ulla Vitting fortæller, at Team Den-

mark FC længe har været på udkig efter

tilsvarende klubber fra andre nationer,

som de kunne lave turneringer med.

Men der er langt imellem dem.

„Så måske er Team Denmark FC et

eksempel på den særlige danske foreningskultur,

man ofte taler om,” siger

hun.

Udover de faste sportsaktiviteter

står Team Denmark også bag mere

specielle arrangementer.

Det seneste år har budt på orien-

Fakta om Team Denmark FC

Medlemsskab koster £ 15 for et halvt år, £ 20 for et helt

år. Pengene dækker indkøb af redskaber samt tilskud

til tilmeldelsesgebyrer til løb, fodboldturneringer m.m.

Team Denmark FC er hovedkraft bag Facebook-gruppen

Danskere i London, som har 600 medlemmer. Læs mere

om Team Denmark FC på teamdenmarkfc.dk.

teringsløb i Londons centrum, natorien-

teringsløb på Hampstead Heath

og Halloween-løb langs en nedlagt

togbane - med indlagte spøgelseshistorier

og urban legends.

Næste større arrangement er en

såkaldt multikamp på Hampstead

Heath, hvor holdene kæmper på cykling,

orienteringsløb, svømning og

meget mere.

Team Dennark FC har samlet £

1.000 ind til kirken og er Friends of the

Danish Church in London.

Ulla Vitting er årets båltaler ved kirkens

Sankt Hans-fest den 23. juni.

31


Danske Bank International S.A., R.C.S. Luxembourg, No. B. 14.101, Aut. 24859

Arveplanlægning. En løsning udover det sædvanlige.

John og hans kone Mona har gennem hele deres liv opbygget en formue,

som skal føres videre til deres børn og fremtidige generationer. Med

både aktiver og arvinger i flere lande søgte John og Mona råd hos os for

at oprette en skræddersyet familiefond med et sikkert afkast. Vi hjalp

dem med at opbygge en struktur, der bygger på familiens behov og

situation, og som sikrer arvingernes økonomiske fremtid.

Har du brug for hjælp til at sikre din arv og formue på tværs af landegrænser,

så er Danske Bank International måske noget for dig. Få mere

information og tag vores test på www.danskebank.lu

Tekst af Kåre Gade

Fotos af Kåre Gade, Colourbox

34

“Tidligere spekulerede jeg

over, hvem der skulle drage

fordel af mit hårde arbejde

og gode investeringer. Nu

har jeg en plan for det.”

John, 65, pensioneret læge,

International Private Banking kunde


Konfirmation i St Katharine’s

På en smuk og solrig palmesøndag, den 1. april, blev følgende konfirmeret i

kirken:

Emilie Nielsen Ozols, Jakob Krogh Buus, Claire Andersen Frank, Mathias

Thoresen, Karsten Madsen, Sophie Boe Booker, David Hansen Lie, Josefine

Funder Nissen, Peter Anders Tuxen, Lukas Keysell, Anders Vangsgaard, Carl

Frederik Wedell-Wedellsborg, Daniel Schou, Nicholas Khossousi, Rebecca

Nordmark Jeltoft Jensen, Millija Ørgaard Laszkiewicz, Katinka Rønberg.

Joachim Raul Olivares Fjeldsøe konfirmeres i Danmark.

Der er indskrivning til næste års konfirmationsforberedelse søndag den 16.

september kl. 9.30.

Foto af Andrew Atkinson

33


Ung i London

AU PAIR-TRÆF & RUNDBOLD

Søndag den 20. maj kl. 13.00

Vi mødes først i dagligstuen på K til au pair-træf, og

efter en god snak går vi i samlet flok op på heden

for at spille rundbold. Det er gratis, og det er ikke

nødvendigt med tilmelding.

Fotos af Colourbox,

Phantom of the Opera

Heldagstur til Bath

& Stonehenge

Søndag den 29. april kl. 9.00

34

Ü

43 Maresfield Gardens

London NW3 5TF

United Kingdom

Phone 020.7435.7232

k@kfuk.co.uk

www.kfuk.co.uk

Reg. charity no. 249 198

43 Maresfield Gardens

Vi tager på heldagsudflugt med bus til Bath og Stonehenge. Bath, en af Englands mest

London NW3 5TF

elegante byer, er smukt beliggende ved floden United Avon Kingdom i et landskab med høje bakker, der

har leveret de honningfarvede sten til byens mange georgianske huse. The Roman Baths

Phone 020.7435.7232

er byens største seværdighed – og med god grund. k@kfuk.co.uk Der bliver også tid til at se The Royal

www.kfuk.co.uk

Crescent og Bath Abbey.

Reg. charity no. 249 198

Efter at have besøgt Bath sætter vi kursen mod Salisbury Plain. Her midt på den

vindblæste slette findes Stonehenge, det storslåede vidnesbyrd om, at England må have

forekommet ældgammel allerede for vikingerne og angelsakserne.

Pris for transport £ 15 ekskl. indgang til The Roman Baths og Stonehenge. Det er

nødvendigt med tilmelding til KFUK’s kontor.

43 Maresfield Gardens

London NW3 5TF

United Kingdom

Phone 020.7435.7232

k@kfuk.co.uk

www.kfuk.co.uk

Reg. charity no. 249 198


Phantom of the Opera

Torsdag den 24. maj kl. 19.30

Vi tager i teatret sammen og

oplever Andrew Lloyd Webbers

musical Phantom of the Opera.

Billetterne koster £ 25 og kan

købes fra K’s kontor. Fælles

afgang fra K kl. 18.15.

SANKT HANS-AFTEN PÅ K

Lørdag den 23. juni kl. 20.00

Dansk KFUK byder velkommen til Sankt Hans-aften i K’s have i Hampstead. Du kan købe

grillmad eller hotdogs fra K’s danske pølsevogn samt øl, vin, Cocio og sodavand. Senere

på aftenen sender vi heksen afsted til Bloksbjerg med bål, sang og båltale. årets båltaler

er Anders Lund Madsen, kendt fra Zirkus Nemo og De Sorte Spejdere. Arrangementet i

K’s have slutter kl. 23.00, hvorefter vi i fællesskab går i byen på WalkAbout på Finchley

Road. Der er gratis éntre til arrangementet, men du skal skrives på gæstelisten, hvilket du

kan gøre ved at e-maile til k@kfuk.co.uk. Se mere på www.kfuk.co.uk.

AU PAIR-FORMIDLING

Dansk KFUK har i mange år sat danske piger i

forbindelse med engelske familier, der gerne vil have

en au pair. Vi har masser af erfaring på området

og vores au pair-formidling er velfungerende

og prisvenlig. Vi gør vort bedste for at matche

familieansøgningerne med pigernes ansøgninger,

så alle bliver tilfredse. For nærmere information

kontakt au pair sekretær Britt Nielsen på tlf. 020

7435 2007.

MANGE FLERE

ARRANGEMENTER

WWW.KFUK.CO.UK

35


36

ohan


Johan Filtenborg Christensen er danser hos

Peter Schaufuss Balletten. Vi har talt med

ham i Den Danske Kirkes ungdomsboliger

i Camden, hvor han har haft adresse

de seneste to år.

Tekst af Kåre Gade

Fotos af Jens Heden Friis, Kåre Gade

Det roder på det lille værelse

i Den Danske Kirkes hus i

Royal College Street. Johan

Filtenborg Christensen er

ved at pakke. Han skal op klokken

fire næste morgen for at tage A6‘eren

til Stansted. En Danmarksturné med

Peter Schaufuss Balletten venter

forude, og han er meget spændt.

„Det er første gang, jeg skal opføre

den samlede Tchaikovsky Trilogi, og

det er første gang, jeg skal danse en

hovedrolle. Og så skal min familie se

mig danse for første gang i over et

halvt år”, siger han.

37


johan

Johan Filtenborg Christensen var kun

lige fyldt 18, da han i 2010 flyttede til

London for at danse med Peter Schaufuss’

kompagni. Men da var det allerede mange

år siden, han havde boet hjemme. Han var

knap 10 år, da han blev introduceret til

dansens verden. Det førte ham hurtigt væk

fra barndomshjemmet i Holstebro.

„Min søster havde set, at Det Kongelige

Teaters balletskole optog elever på en ny

afdeling i Holstebro. Jeg havde aldrig hørt

om ballet, men jeg gik både til fodbold og

gymnastik og var nok lidt hyperaktiv. Min

mor tog mig med til en balletprøve, og for

første gang sad jeg stille og kiggede i tre

kvarter. Jeg kan stadig huske i detaljer, alt

det jeg så.”

Tog springet til København

Han var solgt. Efter en lægeundersøgelse

og tre ugers kursus, blev han - som den

eneste dreng - optaget på balletskolen.

Her mødte han også Peter Schaufuss, som

havde etableret sin egen ballet i Holstebro,

og hvis søn han gik i klasse med.

året efter kom Johan Filtenborg Christ-

ensen på flere længere ophold på

balletskolen i København. Og som 12-årig

flyttede han permanent til København, hvor

han først boede hos en plejefamilie, senere

på ballettens nyoprettede kollegium. Tiden

på balletskolen lærte ham ikke kun at

danse, men også at tage et år af gangen.

„Hvert år afsluttedes med en eksamen.

Bestod man ikke, var man færdig på skolen.

Det sidder stadig i mig. Jeg planlægger ikke

langt ud i fremtiden.”

I 2008 var det slut.

„Da Nikolaj Hübbe blev kunstnerisk leder,

blev jeg kaldt til samtale og fik at vide, at jeg

var ikke hans type danser. Det var så det”,

fortæller Johan Filtenborg Christensen.

38

Han vidste godt, at det betød, at hans

præstation ikke var god nok. Men hvordan

kunne han holde op med at danse efter at

have ofret så meget? Han sov på det. Så gik

han op til skolens ledelse og sagde, at han

ville fortsætte med at danse. Når han ikke

kunne blive på skolen, hvordan kunne de så

hjælpe ham?

Boede hos sømandspræsten i Hamborg

Hamburg Balletten var en mulighed, fik han

at vide. Sammen med sin mor kørte han til

Hamburg og gik til en privat audition hos

balletchef John Neumeier. Han fik tilbudt en

plads og fik travlt med at kigge efter et sted

at bo.

„Begge mine forældre er præster, så det

var nærliggende at spørge i Den Danske

Sømandskirke i Hamburg, om de kendte

en dansk tysk familie, som jeg kunne bo

hos. Det endte med at jeg flyttede ind hos

præsteparret. De tog sig af mig som en søn,

mens jeg trænede med balletten og gik på

tysk gymnasium”, siger han.

Det var trygt og hjemligt, men alligevel

var tiden i Hamburg vanskelig. Johan

Filtenborg Christensen havde svært ved at

leve med udsigten til endnu flere år på en

uddannelse, hvor det var alle mod alle. Og

han var blevet usikker på sig selv.

„Jeg syntes, jeg var født med den helt

forkerte krop. Min nakke var for lang, min

arme og min ben var for korte. Jeg havde

virkelig lavt selvværd.”

Den store chance i Danmark

Det blev Peter Schaufuss, der kom den unge

danser til undsætning. Han inviterede Johan

Filtenborg Christensen til at komme hjem

til Danmark og træne med sit kompagni.

Schaufuss sagde, at han kunne se, at han

var blevet trænet forkert, men at det ikke


johan

Johan Filtenborg Christensen er her

fotograferet i en afslappet stund i London.

var for sent at rette op på. Det endte med et

tilbud om en lærlingekontrakt.

„Det var fantastisk. Pludselig fik jeg både

løn, træning og lov til at optræde”, siger

han.

Men det bedste var, at Peter Schaufuss

gav ham selvtilliden og danseglæden tilbage.

„Peters trup består af dansere, som er

meget forskellige. Den er dynamisk, vi bliver

bedre sammen. Når der kommer nye

dansere, er jeg altid fascineret af, hvor

høj deres standard er. Tænk - det er ofte

dansere, som ikke har kunnet få job andre

steder”, siger han.

Opholdet i London

Da Schaufuss flyttede sin ballet til London,

fulgte Johan Filtenborg Christensen med.

For anden gang fandt han husly hos den

Tchaikovsky Trilogien i London

Du kan opleve Tchaikovsky

Trilogien med Peter Schaufuss

Balletten på London Coliseum fra

den 23. til den 28. juli. Info på

www.schaufuss.com.

lokale danske udlandskirke, hvor han i to

år har boet i kirkens ungdomsboliger sammen

med kirkens organist, praktikant og

assistenter.

Nu står han foran sin hidtil største

udfordring, når han danser nogle af

hovedpartierne i Schaufuss koreografi til

Tchaikovskys Svanesøen, Tornerose og

Nøddeknækkeren.

„Det er totalt fedt at arbejde sammen

med Peter. Jeg får lov til at være med i

skabelsen af balletterne, som han altid

selv koreograferer. Han kreerer sine ting

specielt til de enkelte dansere og deres

forskelligheder.”

439


40

The Royal Danish Embassy,

55 Sloane Street, London SW1X 9SR

Tel: 0044 (0)20 7333 0200

E-mail: lonamb@um.dk

www.amblondon.um.k/da

NEAR AND FAR. LANDSKABSFOTOGRAFIER

AF PER BAK jENSEN. På 12 STAR GALLERY

2. - 11. maj 2012, mandag-fredag kl. 10-18

Den danske fotograf Per Bak Jensen er en af Skan-

dinaviens mest betydningsfulde kunstfotografer.

Hans billeder er aldrig digitalt manipulerede og

fokuserer på steder og stemninger snarere end

på mennesker. Han ønsker med sine egne ord

at fange „stedernes væsen”. Udstillingen er en

del af de kulturelle aktiviteter i forbindelse med

Danmarks EU-formandsskab.

12 Star Gallery, Europe House, 32 Smith

Square, London SW1P 3EU. Der er fri entré.

Efterfølgende kan udstillingen ses på Churchill

College, Cambridge 16. maj - 14. juni 2012.

GIRLS IN AIRPORTS SPILLER

På KING’S PLACE

Søndag 12. maj kl. 20

Oplev det prisbelønnede, danske

jazzorkester Girls in Airports,

som navnet til trods består af

fem mænd: Saxofonisterne

Martin Stender og Lars Greve,

tangentspilleren Mathias Holm,

trommeslageren Mads Forsby og

slagtøjspilleren Victor Dybbroe.

Kvintetten, som har to cd’er

bag sig, har skabt deres eget

musikalske esperanto-sprog, der

blander indie-soul, afrobeat og

indiske raga med skandinaviske

toner. Koncerten er arrangeret i

samarbejde med musikpromoter

The Spitz og er en del af de

kulturelle aktiviteter i forbindelse

med Danmarks EU-formandsskab.

Info og billetter kan fås på

www.kingsplace.co.uk.


Dansk Tandklinik i London

Tandlægerne Jonathan Hall & Søren Barsted

Aesthetic and Reconsructive Dentistry

1 Harley Street Floor 2 Suite 4 London W1G 9QD

Phone: 020 7580 3331

E-mail: info@oneharleystreet.co.uk

www.oneharleystreet.co.uk

41


RELIABLE

WORLDWIDE

+45 70 10 44 00

www.mobel.dk

European Relocation Association

3 gode grunde til at du skal ringe til os når du skal flytte

- Vi har ofte flyttebiler i London

Som Danmarks største flytteforretning har vi mange biler kørende i Europa

- Vi giver dig en tryg flytteoplevelse

100 års erfaring sikrer at du og din familie kommer trygt hjem eller videre til et nyt land

- Vi tilbyder konkurrencedygtige priser

Uden uforudsete overraskelser eller ekstra udgifter for dig

FAIM Quality Certified international Mover

standard 148bx95h.indd 1 28-04-2010 14:09:22

42

Grovenor Gardens House

35-37 Grovenor Gardens, London

SW1W 0BS

Phone: 020 7931 9572


Tegn medlemskab / Sign up

The Danish Church

4 St Katharine’s Precinct

Regent’s Park . London NW1 4HH

Tegn Tlf 020 medlemskab 7935 7584 online på www.danskekirke.org eller udfyld denne side og send den ind sammen med din be-

www.danskekirke.org

taling. årligt medlemskab koster £75 for en familie, £50 for enlige og £35 for studerende/pensionister. Husk Gift

Aid, hvis du betaler UK skat, så får kirken 25% ekstra!

Membership of the Danish Church in London

Sign up online at www.danskekirke.org or complete this form and return with your payment.

Registered Charity No. 237897

Title _________ First name _______________________Last name ____________________________________

Address ____________________________________________________Postcode __________________________

Telephone ___________________ Mobile ______________ E-mail ______________________________________

Gift Aid

makes every £1 you give worth 25 pence more, at no extra cost to you. If applicable, please tick this box:

I am a UK taxpayer and would like the Danish Church in London to reclaim the tax on all my donations

until further notice. I understand that I must pay UK Income Tax or Capital Gains Tax at least equal to

the tax reclaimed by the Danish Church.

If you pay tax at the higher rate, you can claim further tax relief in your Self Assessment tax return – please

tick here for a receipt:

You can cancel this Gift Aid Declaration at any time by notifying us .

Annual membership cost £75 for a family, £50 for single adults, and £35 for concessions, but you are most

welcome to add an extra donation. Please enclose a cheque/postal order/charity voucher, made payable to the

Danish Church in London.

Or complete

Standing Order Form To the Manager of Bank/Building Society

Address of Bank/Building Society ___________________________________________________________

Postcode _____________________ Name _____________________________________________________

Please credit the Danish Church in London, Account No. 70696935, Sort Code 20-61-51, at Barclays Bank plc,

The Northampton Group, P.O. Box 23, Northampton, NN1 4YD

annually or monthly the amount of £ _____________ until further notice.

Name of account holder(s) _____________________________ Account No __________________________

Branch Sort Code _______________________ Signature

Date _________________

Please send this page with payment (made payable the Danish Church in London) to: The Danish Church Fund,

Wellington Lodge, 23 Boyn Hill Avenue, Maidenhead, Berks SL6 4EY Tel 01628 639 007

E-mail: megording@bigfoot.com

43


Besøg os på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77

for at aftale et møde.

Gør det muligt

er en stærk

bank med en klar

vision. Det gør

banken til et rigtig

’’Nordea

godt valg for vores

kunder.

Michèle Le Ret, Private Banker

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan,

pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991

Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77

77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com

More magazines by this user
Similar magazines