Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

opgavebank.dk

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave

Kap.2:

Fremmedgørelse og Genrebenyttelse

Som sagt så gør Goodbye Lenin ikke udpræget brug af de fiktionsskabte ”arkivbilleder”, for at fremme

en accept af filmens skildrede historie. I hvert fald ikke i samme grad som Fassbinder. Hvor

Fassbinder gladeligt forlader sin hovedperson for at skabe disse ikonografiske indtryk, har Becker en

mere subjektstyret indstilling. Dette knytter sig delvist til det faktum, at de to film tilhører hver deres

dramaturgiske tradition. Som nævnt i indledningen til dette afsnit, var Fassbinder tilhænger af Brechts

Fremmedgørelsesteori og finder heri en berettigelse til hans metode i forbindelse med opnåelsen af en

historisk realisme. I begrebet fremmedgørelse ligger en forestilling om, at tilskueren skal have en

bevidsthed om, hvad der udspiller sig på scenen eller lærredet og ikke uhæmmet indleve sig i

personerne og historien der fortælles. Fremmedgørelsen skal i dens fundamentale form føre til at

tilskueren konstruerer eller lades tilbage med en ideologisk læsning af det fortalte. Altså emotionelt

uafhængig men intellektuelt udfordret. Fassbinder går dog ikke ind for en komplet udelukkelse af

indlevelse i karaktererne og hans film er deraf også mere konventionelle i den forstand. En anden

instruktør fra New German Cinema, nemlig Hans Jürgen Syberberg, er dog en mere radikal udøver af

fremmedgørelse i filmmediet. Om end de begge tilhører New German Cinema traditionen er deres

visuelle udtryk og stil af ekstrem divergerende art. Hvor altså Fassbinder finder en metode i den

klassiske fremstilling er Syberberg af den overbevisning, at den klassiske narrative struktur

overhovedet ikke kan rumme vigtige historiske begivenheder 27 , men derimod begrænser det historiske

udtryk. En overbevisning der også deles af mange postmoderne teoretikere når det kommer til

fremstillingen af historie i de forskellige medier eller bare generelt. Men gennemgående gør

Fassbinder ofte brug af teknikker der forbindes med Brecht og hans teori. Der forekommer

eksempelvis sjældent nær eller reaktions billeder igennem Die Ehe Der Maria Braun. Langt de fleste

indstillinger er set fra et observerende kamera, der rammer billeder ind i total eller halvtotal. Som de

fleste nyere tyske film der skildrer eller præsenterer historiske begivenheder, gør også Goodbye Lenin

brug af en klassisk narrativ struktur med et handlekraftigt mandligt individ i centrum for disse

begivenheder. Sabine Hake forklarer det meget eksplicit i hendes beskrivelser af tendensen i ny tysk

film:

27 From Hitler to Heimat: Side 42.

For the most part, the films about German unification used classical

narrative structures in presenting historical events and in measuring

their impact on public and private lives. In recounting the proces, most

17

More magazines by this user
Similar magazines