Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

opgavebank.dk

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave

benytter sig af til tider, kan ikke uden videre overføres til den klassiske struktur, hvor alle delelementer

er bundet op på den handlekraftige WASP-protagonist 35 og hans evne til at skabe fremdriften. Når

Becker så ikke kan kreere de samme virkningsfulde billeder som Fassbinder, hvor subjektet forlades,

må han skabe en historisk realisme på en anden måde. Dette kan delvist forklare hans brug af autentisk

arkivmateriale igennem filmen. Men dette virkemiddel kunne i sig selv også virke distancerende på

modtagerne og derfor knytter han konsekvent Alex til disse optagelser, jf. bl.a. de føromtalte

flashbacksekvenser. Vi har Alex’s voiceover til at guide, selv når han ikke selv er i billedet og dermed

beholder man som tilskuer sit engagement hos Alex.

35 WASP= White Anglo Saxon Protestant

21

More magazines by this user
Similar magazines