Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

opgavebank.dk

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave 1 Indledning

Historien i Fiktionen: En Komparativ Analyseopgave

Goodbye Lenin og Die Ehe der Maria Braun er begge lette at identificere som historiske film. Men

hvorfor? Hvad er det, der gør det så umiddelbart let, at kategorisere en film som historisk? Historiske

film er ikke en egentlig genre, og som sådan kan den ikke genrebestemmes på vanlig måde. Men som

tilskuer er man indehaver af en filmisk kapital, som gør, at man kan genrebestemme en film i løbet af

kort tid. Man benytter sig af tidligere indlærte skemaer, der giver tilskueren nogle forventninger i

forhold til handlingen og karaktererne 15 . Ikke helt forskelligt fra denne definition kan man beskrive

evnen til at definere, hvad der er en historisk film. Pierre Sorlin tilbyder denne forklaring:

There must be details, not necessarily many of them, to set the action in a period

which the audience unhesitatingly places in the past, not a vague past, but a past

considered as historical. The cultural heritage of every country and community in-

cludes dates, event and characters known to all members of that community. This

common basis is what we might call the groups “historical capital” […] . (THF: 37, 15-22).

Det er altså ens erhvervede kulturelle og historiske viden uden for fiktionen, der er gældende og ikke,

som i genrebestemmelsen, indenfor fiktionen 16 . Denne betragtning ligger sig fint i forlængelse med

Kaes’ ide om et ekstra betydningsfelt, skabt af netop den historiske kapital, der eksisterer uden for

fiktionen. Men hvis filmen er sat udenfor det, der kan karakteriseres som almindelig kendt historie.

Eller hvis den fremstillede historie simpelthen er af mere eller mindre ukendt art, må filmen uddybe

dens detaljer. Det kunne ske ved en øget fokus på de historiske objekter eller kostumer der måtte

henvise til den givne historiske periode 17 . I disse tilfælde vil Nietzsches og Landys teori om den

antikvariske historie, kunne benyttes i dens positive betydning. Et udvidet fokus på objekter eller

personer for at etablere en periode ville her være en åbenlys og konstruktiv brug af historien. Når vi

taler om brug af historie på film og en autentisk skildring af denne, må dog ikke forglemmes, at de

historiske film alle er og foregiver som regel ikke at være andet end fiktionsfilm. De fleste gør brug af

indlagte cases for netop at personliggøre historien og skabe det ønskede engagement fra modtageren 18 ,

som det er tilfældet ved gængse spillefilm. Dette er også tilfældet ved begge filmeksempler i denne

opgave. Begge film kan kategoriseres som familiemelodramaer. Goodbye Lenin er dog en

blandingsgenre udgjort af komedie og den lidt elastiske betegnelse drama. Begge film er centreret

omkring en familie og dens trængsler i deres givne samfundshistoriske perspektiv. Valget af genren

melodrama som ramme om de to films fortællinger, kan i nogen grad måske forklares i sammenhæng

med de genrer, der traditionelt er blevet forbundet med fremstillingen af historiske begivenheder på

film. De mest hyppige genrer brugt til dette formål er dokumentaren, biografiske film og altså

15 Filmoplevelse: Side 195, 1-10

16 THF: Side 37, 4-14

17 THF: Side 37, 25-36

9

More magazines by this user
Similar magazines