SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

vdvejdrift.dk

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

Vejdirektoratet - Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-2 Total -> 0 2 60 0 Ukrudtsbekæmpelse - Befæstede arealer - TILSTANDSKRAV 2 60 3 U03L Midterrabat på øvrige veje m2 239 5.446,7 13.510,0 1 13.510 0 2 60 4 U05 Fortov m2 822 68.052,5 122.793,5 1 122.794 0 2 60 5 U08 Heller m2 940 0,0 63.092,5 1 63.093 0 2 60 6 U09 Skillerabat m2 177 23.074,8 22.928,2 1 22.928 0 2 60 7 U10 Rundkørsel m2 230 10.930,7 105.478,2 1 105.478 0 2 60 8 U11 Kantsten inkl. Tværfuger m 4.861 240.587,8 18.726,8 1 240.588 0 2 60 10 U13 Sidevejstilslutning Stk 1.954 1 1.954 0 2 60 11 U15 P-plads m2 1.375 38.347,5 88.581,8 1 88.582 0 2 60 12 U24 Opholdsareal på sideanlæg m2 7 287,1 1 287 0 Total -> 0 2 61 0 Ukrudtsbekæmpelse - UDFØRELSESKRAV 2 62 1 _1013 Traktor med brændingsbekæmpelsesudstyr, incl. fører timer 250 1 250 0 2 62 3 _1015 Traktor med stålbørster til ukrudtsbekæmpelse, incl. fører timer 100 1 100 0 2 62 4 _1016 Traktor med spuma-udstyr til ukrudtsbekæmpelse, incl. fører timer 180 1 180 0 2 63 1 _1017 Kemisk bekæmpelse af bjørneklo med roundup timer 150 1 150 0 2 64 1 _1019 Specialarbejder i normal arbejdstid timer 300 1 300 0 Total -> 0 Total hovedpost -> 0 3 0 0 Afvanding 3 10 0 Grøfter - UDFØRELSESKRAV 3 10 1 _1023 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. læsning. Tykkelse mindre end 0,3 m. Længde 0- 500 m m 3.450 1 3.450 0 3 10 2 _1024 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. udplanering. Tykkelse mindre end 0,3 m. Længde 0-500 m m 16.200 1 16.200 0 3 10 3 _1025 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. læsning. Tykkelse fra 0,3 m til 0,5 m. Længde 0- 500 m m 1.720 1 1.720 0 3 10 4 _1026 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. udplanering. Tykkelse fra 0,3 m til 0,5 m. Længde 0-500 m m 15.660 1 15.660 0 3 10 5 _1338 Oprensning med grøftehjul timer 50 1 50 0 Total -> 0 3 20 0 Midter, skille- og yderratter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl. Afmærkning - UDFØRELSESKRAV 3 20 1 _1027 Udjævning/fræsning af yderrabatter, Udbedring af hjulspor, 0 - 25 m lange stk 80 1 80 0 3 20 2 _1028 Udjævning/fræsning af yderrabatter, Udbedring af hjulspor, 25 - 100 m lange stk 160 1 160 0 3 20 3 _1029 Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet, Yderrabat, b = 1,5 m. Længde 0-500 m m 10.800 1 10.800 0 3 20 4 _1030 Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet, Yderrabat, b = 1,5 m. Længde 500-1500 m m 70.200 1 70.200 0 3 20 5 _1031 Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet, Yderrabat, b fra 1,5 m til 2,5 m. Længde 0-500 m m 3.240 1 3.240 0 3 20 7 _1033 Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet, Tillæg for under autoværn pr lbm m 10.800 1 10.800 0 3 20 8 _1034 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Yderrabat, b m = 1,5 m. Længde 0-500 m 2.160 1 2.160 0 3 20 9 _1035 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Yderrabat, b m = 1,5 m. Længde 500-1500 m 21.600 1 21.600 0 3 20 12 _1038 Afhøvling af yderrabat (til bortkørsel), Tillæg for under autoværn pr. lbm m 2.160 1 2.160 0 3 20 13 _1039 Tilbagefræsning af yderrabat mod asfaltkant inkl. Komprimering. Længde 0-500 m m 16.200 1 16.200 0 3 20 14 _1040 Tilbagefræsning af yderrabat mod asfaltkant inkl. Komprimering. Længde 500-1500 m 3 20 15 _1041 Tilfyldning på yderrabat langs kørebanekant med grus. Længde 0-500 m 3 20 16 _1042 Tilfyldning på yderrabat langs kørebanekant med grus. Længde 500-1500 m m 108.000 1 108.000 0 m 21.600 1 21.600 0 m 64.800 1 64.800 0 Total -> 0 3 21 0 Midterrabatter på Mv og Mtv excl. afmærkning - UDFØRELSESKRAV 3 22 0 Levering af grusmaterialer 3 22 1 _1055 Levering af grusmaterialer til tilbagefræsning og tilfyldning langs kørebanekant m3 2.160 1 2.160 0 Total -> 0 3 30 0 Bortkørsel af oprenset materiale fra Grøfter og Rabatter 3 30 1 _1056 Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale m3 fra arbejdssted til deponi - fra 0-20 km 540 1 540 0 3 30 2 _1057 Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale fra arbejdssted til deponi - fra 0-40 km 3 30 3 _1058 Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale fra arbejdssted til deponi - fra 0-60 km m3 540 1 540 0 m3 270 1 270 0 Total -> 0 3 31 0 Vedligehold af grøfter og rabatter - udførelseskrav 3 31 1 _1061 Lastbil med tippelad, > 8t, incl. fører timer 50 1 50 0 3 31 2 _1062 Lastbil med tippelad og kran, 8t < lasteevne < 16t, incl. fører timer 50 1 50 0 3 31 3 _1063 Rendegraver (90-130 HK) incl. fører timer 370 1 370 0 3 31 4 _1064 Minigraver (20-60 HK) incl. fører timer 160 1 160 0 3 31 5 _1065 Gummiged med skovl min 1,8 m3, incl. fører timer 50 1 50 0 3 31 6 _1066 Traktor med kost incl. fører timer 50 1 50 0 3 32 1 _1068 Specialarbejder i normal arbejdstid timer 540 1 540 0 Total -> 0 3 40 0 Brønde i midter, skille- og yderratter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl. Afmærkning - UDFØRELSESKRAV 3 40 1 _1072 Oprensning af nedløbsbrønde, d mindre end= Ø 0,5m i yderrabat stk 8.640 1 8.640 0 Side 2 af 7 April 2012 Tilbudsliste (TBL) TBL-LVD-DRI-ND-2-2012-05-31 Ark: Totaler TBL genereret 2012-maj-31 14:05:25

More magazines by this user
Similar magazines