Solistforeningen af 1921.pdf - Edition Svitzer

editionsvitzer.com

Solistforeningen af 1921.pdf - Edition Svitzer

Andreas Bjørns Gade 16 2 th, 1428 København K, Denmark Docent

Tel. 00 46 70-916 42 47 henriksvitzer@gmail.com Henrik Svitzer

CVR 33 84 07 21

Solistforeningen af 1921

Hyskenstræde 14

1207 København K

Den 3. januar 2012

Vedr. økonomisk støtte til det 4. Internationale Fløjte Symposium.

Ansøgning

The Danish Flute Society tillader sig hermed at ansøge om 15.000 kr. i støtte til afviklingen af

det 4. Internationale Fløjte Symposium på Liselund i Slagelse 2012.

Projektbeskrivelse

Formålet med fløjte symposiet er at forbedre og udvide kursistens musikalske grænser samt at

udvikle deres fløjteteknik, embouchure og fløjtens klangmuligheder/udtryksmidler.

Undervisningen omfatter international masterclass undervisning med sublimt klaver-

akkompagnement, fløjteklasse uden klaverakkompagnement, enkel undervisning, fløjte-

ensemble, orkesterstudier med et simuleret orkester prøvespil, fransk blæseteknik, konditerapi

samt elev/lærer-koncert. Kurset henvender sig til professionelle fløjtenister,

konservatoriestuderende, MGK elever samt musiklærere som underviser i tværfløjtespil.

Danish Flute Society

Foreningens formål er at støtte og fremme interessen for det udøvende fløjtespil og fløjte

pædagogisk arbejde, fløjte musik (nye og gamle udgivelser) og i øvrigt al fløjte relateret stof.

Der vil snarest blive oprettet en hjemmeside som herunder vil organisere og formidle nationale

og internationale fløjte nyheder, koncerter, masterclasser, kurser, foredrag, tidsskrifter,

koncertkalender, belyse nye udgivelser og arrangere instrument præsentationer.

Det er vores målsætning at tilføre vores medlemmer en større faglig og kunstnerisk

kompetence samt at skabe et samlings forum hvor man kan udveksle personlige erfaringer,

rådføre sig samt at holde sig opdateret nationalt som internationalt med nyheder som er

relateret til alle fløjtenister.

Tidsplan

Afviklingen af det 4. Internationale Fløjte Symposium vil finde sted fra den 2. juli - 5. juli 2012

på Liselund i Slagelse. Tidsfristen for at melde sig til udløber den 1. maj.

1

Oversigt

Det er med stor glæde og spænding at vi i Danmark igen planlægger at afvikle et

Internationalt Fløjte Symposium med 2 store udenlandske fløjteprofiler.

Pierre-Yves Artaud (fransk medborgere) er prof. og lærer ved Frankrigs Nationale

Musikkonservatorium i Paris og præsident for det franske fløjteselskab.

P.Y. Artaud har præget den nyere fløjtemusik samt stærkt medvirket til udviklingen af fløjtens

klang volumen og moderne tekniker og har fået tilegnet sig mange nye kompositioner fra

komponister fra hele verden. Derudover rejser han jorden rundt som verdenssolist og har

udgivet et stort antal cd’er samt afholder mange masterclasser.

Sprogfærdigheder; fransk, italiensk og engelsk.

Andràs Adorján (dansk medborgere) forhenværende prof. ved Hochschule for musik og teater

i München, tidligere præsident i både Carl Nielsens musikkonkurrence og nuværende

præsident for tidsskriftet Das Fløte Aktuelt. Adorján er en kærkommen solist i de store

koncertsale over hele verden. Han har forsket, udgivet og fremført spændende værker af

ældre og nyere musik, deriblandt også dansk musik (Der kan specielt nævnes C. Nielsen nye

udgave af fløjtekoncerten i samarbejde med Edition Svitzer fra 2011). Han har medvirket i

mere end 100 cd’er udgivelser (tidligere modtagere af Jacob Gades pris).

Sprogfærdigheder; dansk, tysk, engelsk, fransk, ungarsk.

Disse to fremragende pædagoger har et storartet samarbejde og repræsenterer den franske

fløjtetradition på ypperste vis.

Henrik Svitzer (dansk medborgere) er docent ved det kgl. danske musikkonservatorium i

København og formand for the Danish Flute Society. Han har vundet mange priser bland andet

1. Pris ved Biennale i Bordeaux og 1. Pris ved Kuhlaus fløjte konkurrence i Uelzen og "East and

West Artist's" konkurrence i New York. Han har været ansat ved New York state university og

var i mange år solofløjtenist i Københavns filharmoniske Orkester og det kgl. kapel i

København. Han har turneret i øst og vest Europa, i USA og Japan samt er direktør for Edition

Svitzer’s musikforlag.

Sprogfærdigheder; dansk, svensk, engelsk.

Oleksandra Zatzeva og Dmitry Tavanets danner tilsammen ”The Kiev Piano Duo”, og vil

fungere som akkompagnatører ved fløjtekurset. De har modtaget mange internationale priser

som for eksempel i Wien (2002) Paris (2005) og Oslo (2011). Til daglig underviser de ved

Peter Tjaikovski’s Nationale Musikkonservatorium i Kiev og medvirker ligeledes i kammer og

solist ensemblet ”Kiev Kamerata”, Ukraine.

Målsætning og betydning af fløjte symposiet

Der vil blive gennemgået og undervist værker fra fløjtens standardrepertoire og det nyere

repertoire men også en præsentation af nye danske udgivelser for fløjte af Kuhlau, Weyse, G.

Berg, Hartmann og C. Nielsen. Det vil være vores fælles mål at inspirere, motivere eleverne til

en fortsat personlig musikalsk og instrumental vækst/udvikling, fornyelse samt fremgang.

The Danish Flute Society mener at et sådant fløjte symposium vil være med til at løfte vores

fløjteniveau herhjemme og i Skandinavien og som samtidigt vil oplyse os om de nye

europæiske kulturstrømme samt give de kursister udefra indsigt i dansk musik kultur og

traditioner.

2


Budget

Udgifter

Leje af Liselund kursuslokaler (inkl. kost og logi, 27 pers.) kr. 102.600

se vedlagte lejekontrakt

Leje af flygel kr. 8.000

Kursusmateriale (C. Nielsens fløjtekoncert) kr. 5.000

Lærer/medhjælper honorarer:

Pierre-Yves Artaud gæstelærer (honorar) kr. 12.000

Flybillet (Paris - København t/r) kr. 3.000

András Adorján gæstelærer (honorar) kr. 12.000

Flybillet (München - København t/r) kr. 3.000

Henrik Svitzer, lærer & kunstnerisk tilrettelæggelse (honorar) kr. 12.000

PR og projektkoordinering kr. 8.000

Dimitry Tavanets akkompagnatør (honorar) kr. 6.000

Aleksandra Zaytzeva akkompagnatør (honorar) kr. 6.000

Flybillet (Kiev – København t/r) kr. 5.000

Transport (broafgifter og benzin) kr. 2.000

samlede udgifter kr. 184.600

Indtægter

Regnskabet er baseret på 20 kursister. kr. 96.000

4.800 kroner per student.

Underskud: kr. 88.600

Fonds og legat ansøgninger

Solistforeningen af 1921 kr. 15.000

Augustinus Fonden

Knud Højgaards Fond

Jacob Gades Legat

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

Carl Nielsen og Anne Marie Nielsens Legat

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond

Jeg gør opmærksomhed på at ingen af disse ovenstående fonde endnu ikke har bevilget støtte.

3

PR plan

Vi har lavet en tysk og dansk brochure, som vil blive udsendt til tyske musikhøjskoler samt til

alle de skandinaviske større musikkonservatorier samt musikskoler. På www.editionsvitzer.com

vil vi gøre det muligt for folk at kunne downloade alle relevante informationer omkring kurset

samt udskrive brochuren, hvor tilmeldingsblanketten er at finde. Både på hjemmesiden og i

brochuren vil man kunne finde navnene på de fonde som vil støtte os.

Tidligere formand for Statens Kunstråd Jens Rossel har skrevet artiklen ”Indtryk” som blev

skrevet ud fra en undervisningsdag sammen med kursisterne. Artiklen blev publiceret i

Musikeren og i Fløte aktuelt i Tyskland.

Vi har henvendt os til fløjteforeninger i både Tyskland, Frankrig, Østrig samt hele

Skandinavien, hvor vi har fået det arrangeret sådan, at informationer omkring Liselund’s fløjte

symposium 2012 vil blive sendt ud til alle deres medlemmer.

Historie

I 2007-08 og 09 blev der afholdt fløjte symposium på Trente Mølle på Fyn med støtte fra

Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond samt Jacob Gades Legat og Solistforeningen af

1921. Herefter har der været en to-årig pause men på manges opfodringer og ønsker har vi nu

besluttet at videreføre dette års Fløjte Symposium i regi af the Danish Flute Society.

Fløjteforeningen vil derfor stå for den praktiske tilrettelæggelse af kurset samt trykning af

brochure og plakat samt for den daglige drift såsom indkvartering og løsning af praktiske

problemer undervejs under kurset.

Undertegnede, formand Henrik Svitzer, vil undervise i kammermusik samt i fløjteklassen og

stå for selve den praktiske og kunstneriske tilrettelæggelse af kurset.

Det er vores store håb, at Solistforeningen af 1921 atter igen vil hjælpe os at gennemføre

Symposiet. Rammerne omkring kurset i år er optimale på Liselund og vi ville naturligvis blive

meget taknemmelige og glade hvis Solistforeningen af 1921 vil finde projektet støtteværdigt.

Bilag: 1) Jeg vedlægger Jens Rossel artikel ”Indtryk”.

2) Udkast af brochure for det Internationale Fløjte Symposium 2012

3) Lejekontrakt fra Liselund

Solistforeningen af 1921’s navn vil naturligvis igen værre synlig i brochuren og på vores

internet adresse.

Med venlig hilsen

Henrik Svitzer

Formand for The Danish flute society

4

More magazines by this user
Similar magazines