9.80 Hæk generelt - Boligselskabet Sjælland

bosj.dk

9.80 Hæk generelt - Boligselskabet Sjælland

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

BeboerINFO mappen / Råderetskatalog

Forandringsarbejde: Hæk - generelt

HÆK

Vores boligområde er kendetegnet ved meget grønt.

9.80

01-06-2012

side 1 af 4

Derfor opfordres alle til fortsat at plante nye ”grønne hække”.

Oversigt over tilladte hæktyper ses på blad nr.: 9.5

HÆK vedligeholdt (betalt) af lejer/beboer

Hæk, som står i skel mod fortov (kan søge hæk-puljen)

Hæk, som står inde i haven

(kun dobbelthuse) Hæk, som står i skel imellem haverne (kan

søge hæk-puljen)

(kun dobbelthuse) Hæk, som står midt for husfacaden (i skel)

og vinkelret ud mod fortov (kan søge hæk-puljen)

RENHOLDELSE = klipning af hæk

Alle hække (undtagen dem, som står inde i haven, væk fra skel),

er lejer forpligtiget til at klippe mindst 1 gang årligt, inden den

1. august. (vedtaget på beboermøde, for at spare huslejestig-

ning).

Er hækken ikke er klippet senest denne dato, kan BoSj/Afdelingen

med 14 dages skriftlig varsel igangsætte klipning af hækken på

lejerens regning.

HÆK-PULJEN

På afdelingens langtidsbudget (konto 116) afsættes penge til an-

skaffelse af nye hækplanter, den såkaldte: Hæk-pulje.

Som lejer kan du via ansøgningsskemaet på side 3, søge om nye

hækplanter fra denne hæk-pulje. Du skal selv fjerne de gamle

hækplaner og forberede jorden til de nye planter.

Sidste ansøgningsfrist er 1. august.

Nye planter leveres den første onsdag i november måned.

Når du/boligen har fået tildelt nye planter, skal der gå minimum

5 år inden boligen igen kan komme i betragtning til nye hækplan-

ter.

Vedtaget på beboermøde d. 9. maj 2012


PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

BeboerINFO mappen / Råderetskatalog

Forandringsarbejde: Hæk - generelt

ANMELDELSE TIL BYG & ANLÆG

9.80

01-06-2012

side 2 af 4

(Fortsættes på side #)

Du skal anmelde enhver forandring til BoSj Byg & Anlæg, fx når du

udskifter eksisterende rækværk til hæk, eller erstatter eksisteren-

de hæk med ny type hækplanter, også selvom du søger hæk-

puljen.

VIGTIGT (når modtage nye hækplanter)

At du straks sætter planterne (eventuelt midlertidigt) i jorden, og

IKKE udsætter rødderne for direkte sollys.

PLANTEVEJLEDNNG

Hvis du vil sikre planterne den bedste grogaranti og vækstmulighed,

gør du:

1) Planterne skal plantes inden for et døgn efter modtagelsen.

2) Der graves en rende i 30 cm’s dybde og 40 cm i bredden.

3) Jorden løsnes grundigt i bunden af renden for at sikre optimal

dræn og vandoptagelse.

4) Planterne placeres i renden med den rigtige planteafstand

og i en dybde så rodklumpen er dækket med 3-5 cm jord.

5) Planterne skal vendes rigtigt, således at de står med de klippede

sider udad.

6) Jord fyldes i renden så klumperne (rødderne på planterne)

er dækket halvt.

7) Renden fyldes op med vand.

8) Afvent at vandet er trukket væk.

9) Renden fyldes helt op med jord.

10) Jorden trædes til omkring klumperne, samtidig kontrolleres

om planterne står lodret.

11) Nyd resultatet.

Vedtaget på beboermøde d. 9. maj 2012


PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

BeboerINFO mappen / Råderetskatalog

Forandringsarbejde: Hæk - generelt

Ansøgningsskema

til

Hækpuljen”

Navn: …………………………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………..

Tlf: ……………………………………….

Søger herved om planter til ny hæk:

sæt X

Udskiftning eks. hæk

Ny hæk

Længden af (hæk)beddet: …………. m

Hæk navn: ………………………………………………………………

Blad nr. 9. 8 _

Dato: ……………………..

Senest 1. august afleveres ansøgningsskemaet til formanden

for afd.bestyrelsen.

På budgetmødet i september måned offentligøres fordelingen

af midlerne fra hækpuljen (konto 116) blandt ansøgerne.

På dagen, den første onsdag i november, leveres planterne

på adressen hos de godkendte ansøgninger.

9.80

01-06-2012

side 3 af 4

Vedtaget på beboermøde d. 9. maj 2012


sæt X

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

BeboerINFO mappen / Råderetskatalog

Forandringsarbejde: Hæk - generelt

NABOERKLÆRING

vedr. hæk

Sendes til: eller e-mail til:

Boligselskabet Sjælland raaderet@bosj.dk

Parkvænget 25

4000 Roskilde

Att Byg & Anlæg

Denne naboerklæring annullerer og erstatter en tidligere udgave

Aftalt ny højde på hæk

(fra husfacade til fortov)

Ny højde: ____ m (+/- 10 cm)

[målt fra halsrod til overkant]

(max højde = 2,0 m)

(kun dobbelthuse)

Hæk midt for dobbelthus og vinkelret mod fortov

Navn på hæk: ……………………………………………………………………………

Blad nr.: 9.8__

Højde på hæk: ____ m (+/- 10 cm)

[målt fra halsrod til overkant]

(standard højde = 1,5 m, max højde = 1,8 m)

Dato: …………………. Dato: …………………

9.80

01-06-2012

side 4 af 4

Navn: ……………………………………………………. Navn: …………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………. Adresse: ………………………………………………..

____________________________ __________________________

Underskrift underskrift

Vedtaget på beboermøde d. 9. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines