læs her - De Grafiske

degrafiske.dk

læs her - De Grafiske

1

Årsmøde

Nye kurser

Der kan man bare se

Februar 2011

Succes med brancheglidning


grafisk fremtid

87. årgang

Medlemsblad for De Grafiske &

Danske Lokalaviser

ISSN 1904-1454

Redaktion / Annoncer

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Redaktion:

Anni Kjær Nielsen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen

Annoncer:

Jørgen Lauge Laugesen, tlf. 2162 6006

Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Omslag Multiart Silk 170 g og

indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus.

Udsendes gennem postvæsenet.

De Grafiske

Sekretariat:

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Sekretariatsleder Poul Frederiksen

Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen

Sekretær Tove Pedersen

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning:

Tel. 8625 5977

Bestyrelse:

Formand:

Anni Kjær Nielsen, AnniK Grafik

anni@aabybroposten.dk

Næstformand:

Stefan Mark Petersen, Mark & Storm Grafisk A/S

stefan@mark-storm.dk

Kasserer:

Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S

folmer@otm.dk

Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S

pvf@oesthim-folkeblad.dk

Gitte Hagsholm, Hagsholm Grafisk

gitte@hagsholm.dk

Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS

kim@specialtryk.dk

Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri

kbtryk@kbtryk.dk

Danske Lokalaviser

Sekretariat:

Røgelvej 1 . Postboks 2656 . 8220 Brabrand

Tlf. 8625 1301 . fax 8625 1321

Annoncechef Ole Kristensen

www. danske-lokalaviser.dk

ok@danske-lokalaviser.dk

Bestyrelse:

Formand: Thorkil Christensen

Aars Avis, tlf. 9862 1711

Næstformand og sekretær:

Torben Steen Jensen

Provins-Trykkeriet ApS, tlf. 5537 1666

Kasserer: Villy Jensen

Brande Bladet, tlf. 9718 2838

Lisbet Gaaie

Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tlf. 9828 1199

Tommy Eriksen

Videbæk Bogtrykkeri, tlf. 9717 1122

Thomas Schomann

Sydsjællands Tidende, tlf. 5537 0009

Bjarne Nilsson

Bjerringbro Avis, tlf. 8668 1755

2 grafisk fremtid · februar 2011

Krisehåndtering

Netop i disse dage flyder medier over med krisehistorier både i de mere seriøse og mere kuriøse

udgaver. I den seriøse ende befinder sig historierne om:

• at vi for 3. år i træk har haft en negativ vækstrate

• at den offentliges »husholdingsregnskab« er kommet ud med et historisk negativt resultat

• at flere og flere jobs udflages til andre økonomisk mere attraktive områder – også vidensjob

• at beskæftigelsen i den primære produktionssektor er faldet med over 100.000 medarbejdere,

og at disse jobs højst sandsynlig ikke kommer tilbage

• at bank- og likviditetskrisen ikke er overstået med krakkene i Roskilde Bank, EBH Bank,

Løkken Sparekasse m.fl.

I den kuriøse ende finder vi historier om, hvordan:

• ejendomsspekulanter og dubiøse projektmagere har været i stand til at berige sig på lånemarkedets

likvider – og på bekostning af alle sunde erhvervsaktiviteter, som vi ellers har

skullet levet af

• luksusforbrydere og fupmagere har kunnet dræne banker og firmaer til et liv i luksus, som

kunne være enhver soap-opera værdig.

Bud på hvordan vi skal gribe krisen an, skorter det heller ikke på, hvilket efterlønsdebatten så

glimrende illustrerer. Økonomer og tænketanke har været i vælten uden på afgørende vis at

komme med bud på, hvad vi gør lige nu. De kan blive enige om, at vi op igennem »guldalderen«

i 00’erne har ført en hel uansvarlig og kortsigtet politik uden omtanke for fremtidens

erhvervsmuligheder, ligesom vi om ti-tyve år står med en befolkningsmæssig udfordring med

mangel på arbejdskraft. Politikerne forsøger sig også med løsninger, som mere bærer præg af den

forestående valgkamp end af forslag til, hvordan hjulene igen kommer i gang med den underskov

af mindre virksomheder, som er rygraden i det danske samfund. Vi har ikke så meget brug

for at høre om, hvordan f.eks. staten har reddet banksektoren efter dens helt uansvarlige engagement

i ejendomssektoren. Vi har brug for at høre om, hvilke krav der stilles eller skal stilles

som modydelse til bankerne: f.eks. en samfundsforpligtelse om at servicere den produktive del

af det danske erhvervsliv, som vi alle skal leve af. Vi har også brug for at høre om, hvordan det

offentlige kan være kunder hos erhvervslivet, og ikke igennem centralistiske, bureaukratiske og

fordyrende led.

Men vi skal også selv som branche være seriøse i vores økonomistyring og lære at holde styr

på vores omkostninger og likviditet. Det er en skæv og useriøs udvikling at basere sit forretningskoncept

på at underbyde kolleger på måder, hvor disse har gjort et stort og seriøs stykke

arbejde på at udregne en så billig og effektiv pris på et fagligt produkt. Hvad ligner det, at man

uden så meget som at lave sin egen omkostningsberegning kan gå ud til en potentiel kunde og

sige: gå tilbage til din normale leverandør og få udregnet en pris, så giver vi dig under alle omstændigheder

en pris på minus 10% plus en bonus oveni hatten, som kan være alt fra en biografbillet

til charterrejser. Det er ikke alene useriøst, men også ukollegialt og farligt for en seriøs

branche på den lange bane.

Men at holde styr på likviditeten, det er noget vi alle har brug for på den korte bane. Derfor håber

vi også, at så mange som muligt vil tage imod vores kursustilbud herom. Det vil du kunne

læse mere om i denne udgave.

Anni Kjær Nielsen

Indhold

Kurser og temadage om arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mange tab kan undgås ved rettidig omhu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Succes med brancheglidning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

- Der kan man bare se...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fælles årsmøde og generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

PrinfoVejle går med i ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bong Bjørnbak har købt Egå Offset i Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Heidelberg i Danmark og Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Axcel sælger EskoArtwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Generationsskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Nyansættelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Emballage

www.igepagroup.dk

NYT

HOS OS


Kurser og temadage

om arbejdsmiljø

Supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus kombineret 1½ og 2 dages forløb. Med den nye

arbejdsmiljølov skal virksomhederne tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus hvert år.

De Grafiske tilbyder i samarbejde

med MANconsult de nyeste kurser i

arbejdsmiljødrøftelse og ikke mindst

tages der højde for de nye krav i

arbejdsmiljøreformen.

Målgruppen er virksomheder i den

grafiske branche med arbejdsmiljøorganisation;

altså over 10 ansatte.

30. marts 2011 kl. 9.00 til 14.00

afvikles 1. kursusdag på Røgelvej

Kurset veksler mellem teori, debat og

praktisk arbejde og behandler følgende

emner:

De nye regler

Smarte måder at lave arbejdsmiljødrøftelser,

kompetenceplaner og de andre

nye krav i arbejdsmiljøreformen på.

Arbejdspladsvurdering

»APV på én dag« og andre metoder,

der gør APV effektivt og vedkommende

for alle. Der præsenteres

metode og trænes.

Klar til besøg

I fremtiden har Arbejdstilsynet lovet

at ville gå mere i dialog med virksomhederne.

Samtidig skal arbejdsmiljøet

stadig være i orden. Hvad betyder det

og er virksomhederne parat til den

nye samarbejdsform? Vi gennemgår

de typiske problemområder og giver

tips til samarbejde og dialog.

4 grafisk fremtid · februar 2011

Frank Ascanius.

Seniorkonsulent og

miljøingeniør hos

MANconsult har

lang erfaring med

miljø og kvalitet bl.a.

fra ansættelse hos

Scanprint og en lang

række certificeringer

indenfor den grafiske

branche.


Klargøring til praktisk opgave

For hver deltagende virksomhed findes

en konkret og relevant hjemmeopgave,

der skal arbejdes med og fortælles

om til anden kursusdag.

4. maj 2011 kl. 9.00 til 14.00

afvikles 2. kursusdag på Røgelvej

med følgende indhold:

Formiddag – alle:

– Overordnet repetition af stof fra

første kursusdag.

– Præsentation af simple modeller til

kemistyring og APB – arbejdspladsbrugsanvisning.

– Drøftelse af hjemmeopgaver.

– Spørgetime – alt mellem himmel og

jord, der har med arbejdsmiljø at

gøre.

Eftermiddag – de nyvalgte:

– Kommunikation og samarbejde i

arbejdsmiljøgruppe og – udvalg.

– Herunder afklaring af forventninger

og konstruktiv dialog.

– At skabe engagement og interesse i

dagligdagen – tips og værktøjer

– Spørgetime – alt mellem himmel og

jord om arbejdsmiljøforhold.

Der udleveres kursusbevis.

Pris: Medlemmer af De Grafiske

kr. 1800,- excl. moms for begge dage

og for ikke-medlemmer kr. 2400,excl.

moms.

Prisen er incl. kursusmaterialer og

frokost.

Undervisere er Per Bach og Frank

Ascanius, begge fra MANconsult.

Tilmelding: kontakt@degrafiske.dk

senest mandag den 21.marts

14. september 2011 kl. 9.00 til 14.00 –

Temadag om arbejdsmiljø på Røgelvej for virksomheder

med under 10 ansatte

Målgruppen er virksomhedens ejer/ledelse.

Parat til Arbejdstilsynet?

Ved I hvor I står hvis I får besøg? Er der styr på de væsentlige

forhold og er den krævede dokumentation på plads?

De Grafiske tilbyder i samarbejde med MANconsult en temadag for virksomhedsledere med under

10 ansatte, hvor I vil få svar på disse spørgsmål og lære hvordan I kan få et fornuftigt forhold til

Arbejdstilsynet.

Formålet med dagen er at gøre mindre virksomheder bedre forberedt og lære, hvordan man indgår i en

konstruktiv dialog med tilsynet før, under og efter et besøg.

Udbyttet fra temadagen er, at virksomhederne undgår en masse unødvendigt besvær og økonomiske tab,

på grund af påbud og andre reaktioner fra Arbejdstilsynet, der kunne være undgået.

Emner på temadagen:

Hvad kigger Arbejdstilsynet efter?

Hvad er den nødvendige dokumentation – og hvordan præsenterer man den?

Hvad er de nyeste lovændringer og hvad betyder det for jer?

Hvordan indgår man i en styret og konstruktiv dialog med tilsynet – så fornuften kan få plads?

MANconsult, der står for temadagens indhold, har mange års erfaring som virksomhedsrådgivere og – bisiddere.

De deler ud af deres erfaringer og fortæller bl.a. om hvordan en virksomhed sparede 400.000 kr. til et unødvendigt

ventilationsanlæg. Undervisere er Per Bach og Frank Ascanius, begge fra MANconsult.

Tilmelding, program og pris følger senere.

Sæt kryds

allerede nu

Per Bach. Autoriseretarbejdsmiljørådgiver

hos MANconsult

har mange

års erfaring med arbejdsmiljø,

trivsel

og sundhed samt arbejdspladsvurderinger

og certificering

af virksomheder.

grafisk fremtid · februar 2011 5


Mange tab kan undgås ved

rettidig omhu!

Kursus i likvikitetsoptimerende salgs- og debitorstyringsprocesser.

Likviditet er for mange virksomheder

en begrænset ressource. Derfor er det

essentielt at sikre, at udeståender bliver

betalt - og det til rette tid.

Kurset henvender sig til ejere/ledere,

deres økonomiansvarlige medarbejdere

og andre, som ønsker at igangsætte

en effektiv styring af kundeporteføljen

og forandre de daglige

processer i virksomheden.

På kurset bliver deltagerne gennem en

kombination af teori og praksis blandt

andet fortrolige med…

• at foretage en juridisk identifikation

af virksomhedens kunder • at håndtere grundprincipperne omkring

aftaleindgåelse

• at etablere en sund kreditpolitik

Advokatfirmaet Bale er en erhvervsorienteretadvokatvirksomhed

med speciale inden for

kommercielle aftaler, debitorstyring,

B2B inkasso og retssagsbehandling.

Virksomheden

er stiftet af Marianne K. Bale,

der er uddannet cand. jur., og

som siden 2001 har arbejdet

som advokatfuldmægtig og advokat

med speciale i de tre

nævnte områder. Se mere på

www.advokatfirmaet-bale.dk

Marianne K. Bale, adv. (L)

6 grafisk fremtid · februar 2011

• at udarbejde og håndtere en rykkerprocedure

• at udføre telefonisk egeninddrivelse

• at behandle forfaldslister

• at gøre brug af inkasso

• forældelse

Deltagerne vil få en indsigt og et udbytte,

der allerede næste dag vil kunne

implementeres i det daglige arbejde

hjemme på virksomheden. Ligeledes

vil deltagerne blive klædt på til at gennemføre

effektive processer gennem

viden, struktur og kundeforståelse.

Salgsfælder og ineffektiv

debiborstyring skal forhindres

Underviser er Marianne Bale, som er

advokat og udelukkende arbejder med

kommercielle aftaler, debitorstyring,

inkasso og retssagshåndtering; sagt

med andre ord er der stringent fokus

på samtlige de forhold, der relaterer

sig til virksomheders håndtering af

deres kunder.

Marianne Bales aktiviteter er overordnet

set centreret omkring likviditetsoptimering

og tabsminimering og

hun har de seneste 10 år arbejdet med

disse problemstillinger – først hos advokatfirmaet

DAHL og senere hos

Midt Factoring A/S, der i dag er solgt

til Coface Finans A/S.

Tid: Torsdag den 24. marts 2011 fra kl. 10.00 til 15.30

Sted: Røgelvej 1, Brabrand

Pris: Medlemmer af De Grafiske kr. 1.500,- excl. moms og for

ikke-medlemmer kr. 1.900,- excl moms.

Prisen er incl. kursusmaterialer og frokost.

Underviser: Marianne K. Bale, adv. (L)

Tilmelding: Bedes fremsendt pr. mail til kontakt@degrafiske.dk senest

mandag den 14. marts 2010.


Medlemstilbud til De Grafiske’s virksomheder

Medlemsvirksomheder i De Grafiske kan få

adgang til at erhverve Navne & Numre Erhverv

til en »rigtig« medlemspris.

Det er lykkedes at få en aftale om dels en god

pris og dels at man i en måned kan prøve at

bruge det i dagligdagen. Her kan man se nøgletal,

hente regnskaber og meget mere for en fast

årlig pris. Navne og Numre® Erhverv fra

NN Markedsdata er et både avanceret og meget

anvendeligt redskab, som hurtigt og nemt

giver adgang til opdateret markedsviden om

Danmarks 672.000 virksomheder.

Kort fortalt kan viden fra Navne og Numre

Erhverv bruges til at finde nye og opdatere

nuværende kunder, og vurdere kunder og

konkurrenter ud fra regnskaber og nøgletal.

– viden der skaber værdi

Kom og få vist hvordan variable

data, pURL, transpromo og QRkoder

kan løfte din forretning

- fuldt installeret Canon-Océ showroom i Århus ...

Kom og se Canon imagePress C7000 og iR ADV 9070 demonstreret i vores showroom

Markedets bedste trykkvalitet med justerbar glans og inputkapacitet op til 10.000 ark.

KONCEPTIT aps

True Mølle Vej 5

DK-8381 Tilst

Xanté digital konvolutprinter

Helt nye spændende forretningsmuligheder med digitalproduktion

Tlf. 7022 0901

E-mail: input@konceptit.dk

www.konceptit.dk

Interesseret?

Så send en mail til

De Grafiske

kontakt@degrafiske.dk

eller kontakt os på tlf. 86 25 59 77

Selvklæbende

etiketter

Leverandør til danske

trykkerier, når det gælder...

Etiketter i 1-6 farver på rulle,

i ark eller zig-zag falset

EDB-etiketter

Neutrale etiketter

Stort lager af stanseforme til

rådighed for vore kunder

Kontakt os omkring din næste

etiket-opgave

Ecco Print as

Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals

T: 98 94 44 99 I F: 98 94 31 31

www.eccoprint.dk

grafisk fremtid · februar 2011 7


Succes med brancheglidning

På tre år har Freka Grafisk A/S fået så meget gang i salget af profil- og arbejdstøj, at det nu udgør

ca. 30 pct. af omsætningen, som for så vidt angår den traditionelle reklameproduktion er status quo

Af Knud Erik Jensen

Han var skolelærer tilbage i 1975. Og

fik en god idé, som blev begyndelsen

til Freka Grafisk A/S.

En grafisk virksomhed, der de senere

år har udviklet sig gennem, hvad man

vel kan kalde brancheglidning, og

som i dag beskæftiger syv personer i

landlige og idylliske omgivelser i

landsbyen Marie Magdalene ved

Ryomgård på Djursland.

Freddy Dichmann og hustruen Karna

Dichmann, som grundlagde firmaet

og dannede firmanavnet med begyndelsesbogstaverne

i deres navne, er i

dag sidst i 60’erne, men stadig aktive

både som medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Ved et generationsskifte i 2000 overdrog

de Freka Grafisk til deres datter

og svigersøn, Janne Dichmann Bang

og Morten Bang. Et generationsskifte,

der af Morten Bang, i dag daglig leder

i firmaet, beskrives som både »vellykket

og lykkeligt«.

Fordelen ved at være to

generationer er, at vi får en

mere nuanceret snak, får

tingene belyst bedre, fordi

vi ofte tænker på hver

vores måde.

To generationer i bestyrelsen

Det var firmaets revisor, som tog fat

i problemstillingen i midten af

1990’erne og anbefalede at forberede

et generationsskifte. Det blev planlagt

over flere år, så alle kunne indrette sig

på det. Siden har vi haft en bestyrelse

bestående af to generationer, der er

fælles om beslutningerne. Den ældre

generation byder ind med masser af

8 grafisk fremtid · februar 2011

To generationer i Freka Grafisk A/S - f.v. Karna Dichmann, Freddy Dichmann, Morten Bang og Janne

Dichmann Bang.

erfaring og en god ballast, når der skal

træffes beslutninger. Fordelen ved at

være to generationer er, at vi får en

mere nuanceret snak, får tingene belyst

bedre, fordi vi ofte tænker på hver

vores måde. Der kommer flere bolde i

luften, flere idéer, som vi efterfølgende

kan mixe og omsætte til nye tiltag

i firmaet, fortæller Morten Bang og

tilføjer, at Freddy og Karna Dichmann

i dag arbejder hjemmefra – han som

grafiker, hun som sælger og administrator

– og kommer i firmaet efter

behov. På den måde kan de selv

bestemme og planlægge deres arbejdstid.

– For mig at se er det en ideel måde at

blive ældre på, konkluderer Morten

Bang.

Vi har god effekt af at samarbejde

med kolleger og

henviser gerne til dem.


Et kig inden for i Freka Shop med et stort udvalg af profil- og arbejdstøj.

For fire-fem år siden handlede bestyrelsesmøderne

bl.a. om at finde nye

forretningsområder, som kunne supplere

den bestående reklamevirksomhed.

Freka Grafisk tilbyder full-service

i form af logodesign, tryksager, bilreklame,

skilte og webdesign, og ved

den lejlighed kommer så også webshop,

tekstiler og broderi med på

produktpaletten.

Den nye Freka Shop

– Vi lavede vores egen lille analyse af

fremtiden, og hvordan den kunne se

ud for os, idet vi skulle forholde os til

den overkapacitet, som snart har kendetegnet

den grafiske branche i en del

år. Blandt vores kunder var – og er stadig

– et stort avlsforbund inden for ridesporten,

for hvem vi netop havde

udviklet et koncept med produktsortiment

tilpasset forbundets medlemmer

og en webshop. På den konto havde

vi fået indblik i webshopløsninger,

forarbejdning og produktion af tekstiler

og det grafiske arbejde, som det indebærer,

og vi besluttede at supplere

vores forretning med salg af profil- og

arbejdstøj. Vi investerede i broderi- og

transfermaskiner, fandt nye samarbejdspartnere

i ind- og udland, etablerede

en webshop og åbnede i 2008

den nye Freka Shop, der er bygget

som et showroom ved siden af vores

øvrige lokaliteter, siger Morten Bang.

Freka Grafisk sælger profil- og arbejdstøj

til erhvervsdrivende, håndværksog

industrivirksomheder, børnehaver,

institutioner og generelt alle, som ønsker

påklædning med eller uden tryk

og broderi. Derudover tilbyder man

foreninger et produktsortiment tilpasset

medlemmerne og evt. etablering af

en online bestillingsside med varer fra

Freka Shop.

– Foreningerne markedsfører siden

over for medlemmerne, resten står vi

Jeg har svært ved at acceptere,

når moral er noget,

man har i højre baglomme.

for. De får en målrettet side og en »bid

af kagen« i form af en rabatordning,

uden at bestyrelsen eller det enkelte

medlem skal bruge tid og kræfter på

det, siger Morten Bang.

Med tryk eller broderi

Produkterne er en blanding af »no

name«, som Morten Bang udtrykker

det, og mærkevarer, og de leveres med

logo eller anden tekst trykt eller broderet

på. Sortimentet omfatter skjorter,

jakker, T-shirts, trøjer, veste, slips,

løbetøj, refleksveste, arbejdstøj, fodtøj

og meget mere.

– Kvaliteten er fuldt på højde med det,

der kan købes i detailhandlen. Vi laver

det meste i eget hus, men ved større

produktioner får vi varerne produceret

og forarbejdet fra Østeuropa, Asien

eller Kina. Lige nu har vi således en

Gitte Kjemtrup, leder af tekstilafdelingen, ved

broderimaskine (se lille foto). I baggrunden ses

Karna Dichmann.

produktion af 500 enheder i gang i

Indien, siger Morten Bang, som gerne

inviterer kunder, forretningsforbindelser

og andre interesserede til at besøge

showroomet. En smule direkte salg til

lokale kunder har man også fra shoppen.

Salget af tekstiler er på tre år accelereret

fra nul til i dag at udgøre ca. 30

pct. af omsætningen i Freka Grafisk.

Og er fortsat for opadgående.

Det primære indsatsområde

– Vi udvikler videre på dette koncept

og forventer, at den positive tendens

fortsætter. Fremadrettet er det vores

grafisk fremtid · februar 2011 9


To grafikere i dyb koncentration – Janne Dichmann Bang (t.v.) og Maja Lindberg.

primære indsatsområde, der hvor vi

vil bruge de fleste af vores kræfter.

Dels er der et kæmpe marked, og dels

står vi stærkt i billedet, fordi man

både kan købe produkterne og få dem

forarbejdet her hos os. Tilmed får man

en god kvalitet til prisen og profiterer

af, at vi lægger vægt på at yde en god

service og følge op på tingene, understreger

Morten Bang.

Fremadrettet er det (profilog

arbejdstøj) vores primære

indsatsområde, der

hvor vi vil bruge de fleste

af vores kræfter.

Konstant omsætning de sidste 10 år

På reklamesiden har omsætningen

hos Freka Grafisk ligget meget konstant

de sidste 10 år. Lidt op og lidt

ned, nye kunder er kommet til, og enkelte

er faldet fra undervejs, men i det

store og hele går det rigtigt fornuftigt.

Kundekredsen omfatter små og mellemstore

virksomheder, foreninger,

institutioner og det offentlige. Et mix

af små og store kunder, mange lokale,

men de fleste fra andre dele af landet.

– Vi går ind i opgaverne, hvor kunderne

beder os om det. Og laver alt fra de

første streger til færdigt tryk. Langt det

meste laver vi i eget hus, men køber

også ekstra kapacitet ude i byen, specielt

trykkapacitet. I alle tilfælde sørger

vi for, at leveringstid og kvalitet

bliver som aftalt. Vi har god effekt af

at samarbejde med kolleger og henviser

gerne til dem, når en kunde

henvender sig med en specialopgave,

som der reelt ingen forretning er i for

os. Hvor vi blot er et fordyrende mellemled,

siger Morten Bang og kommer

med denne opfordring til kollegerne

i den grafiske branche:

Tag for varen, hvad den er værd

Det er vigtigt ikke at underbyde hinanden,

men at tage for varen, hvad

den er værd. Når krisen kradser, fristes

nogen nemt til at underbyde, og

Freka Grafisk har en anseelig produktion af skilte og bilreklame. Her er Peer Jensen, skiltemand,

i gang med en opgave.

10 grafisk fremtid · februar 2011

ingen tjener penge på det. Det synes

jeg er lidt ærgerligt. Jeg har også svært

ved at acceptere, når moral er noget,

man har i højre baglomme. Der skal

være en sund og fornuftig loyalitet i

de netværk, man er en del af, og vi

har en forpligtelse over for hinanden

om at køre en fair prispolitik.

Apropos krise, så har man ikke mærket

meget til finanskrisen hos Freka

Grafisk. Rent faktisk først i andet kvartal

af 2010, og det alene i form af et

par kunder, som ikke kunne betale

deres regning. Og fremtiden er ikke

noget at være bange for, fastslår Morten

Bang, der ikke kun på tekstil-,

men også på reklamedelen forventer

stigende aktivitet den kommende tid.

– På et tidspunkt, hvor det hele gik

lidt stærkere, havde vi et stort rykind

af nystartede virksomheder, både

hvad angik arbejdstøj og reklame, og

vi kan begynde at mærke, at der igen

er ved at komme gang i den hos bl.a.

håndværkerne. Fremtiden er selvfølgelig

en udfordring, men har man ikke

brændt sine broer bag sig ved at skrue

fortjenesten ekstra i vejret, da det gik

stærkt, eller ved at underbyde nu,

hvor det går mindre stærkt, er der

også en dag i morgen for dig og dit

firma. Freka Grafisk overlever også,

fordi vi har en god dialog med kunderne,

holder hvad vi lover og sætter

kvalitet og service meget højt, siger

han.

Kongelige kunder

Freka Grafisk har en del kunder inden

for ridesport, og interessen for denne

sport hos ejerne fornægter sig da heller

ikke, når man besøger firmaet. På

gårdspladsen holder der to hestetrailere,

og bygningerne er omkranset af

dressur- og springbaner og hestefolde,

hvor der går flere heste.

Blandt kunderne er den meget hesteinteresserede

prinsesse Benedikte og

hendes tyske gemal, Prins Richard, der

er bosiddende i Berleburg i Tyskland.

Freka Grafisk har leveret tryksager og

forskellige reklameartikler, bl.a. kuglepenne

med monogram, til de kongelige,

ligesom man har sponsoreret

tryksager til datteren, prinsesse Natha-


To Xerox digitalprintere udgør trykkapaciteten inhouse hos Freka Grafisk. Her den ene af dem.

I baggrunden Morten Bang.

lie, som er en dygtig konkurrencerytter.

– En dag blev vi ringet op fra Amalienborg.

Hofmarskallatet havde set kuglepennene

og ville gerne have nogle i

blåt og med monogram på. Vi blev

lidt stolte, da vi under en af hendes

majestæts nytårstaler så Dronningen

sidde med en af disse kuglepenne i

hånden, beretter Morten Bang.

Den gode idé

Den gode idé, som Freddy Dichmann

fik i 1975, og som blev startskuddet til

Freka Grafisk, eksisterer den dag i dag.

Som skolelærer var han ofte ude at

rejse med skoleklasser, eksempelvis på

lejrskole, og han fik en dag den idé at

lave en database med samtlige lejrskoler

i Danmark. Til glæde for sig selv og

alle andre lærere rundt om i landet.

Han begyndte i sin fritid at samle oplysningerne

sammen, ringede rundt,

søgte i telefonbøger osv., og fik produceret

det lejrskolekatalog, der er udkommet

to gange hvert år lige siden.

Da der viste sig at være grobund for at

leve af det, kom Karna Dichmann

med i foretagendet, der startede som

et forlag på privatadressen i Kolind.

Hun stod for tegningen af annoncer

til kataloget, som blev en succes. I dag

fås det både i trykt version og netver-

Fremtiden er selvfølgelig en

udfordring, men har man

ikke brændt sine broer bag

sig, er der også en dag i

morgen for dig og dit firma.

sion, og som udviklingen er, bliver det

mere og mere den netbaserede udgave,

der er den foretrukne blandt

lærerne.

– Under arbejdet med kataloget fandt

Freddy og Karna ud af, at annoncørerne

også havde brug for andre

ting – visitkort, forretningspapirer, foldere

m.m. De påtog sig at lave disse

tryksager. Også foreningsblade var der

god efterspørgsel på, og først blev der

købt en 1-farve og snart efter en 2farve

trykmaskine. Dermed var Freka

Grafisk i gang, fortæller Morten Bang,

som – med egne ord – »blev koblet

på« i 1989 både som svigersøn og

medarbejder i firmaet. Han tog sig af

den tekniske del, trykning, efterbehandling,

pakning og distribution.

Fordoblede arealet

Året efter købte man den nuværende

ejendom og flyttede produktionen

fra Kolind til Marie Magdalene. En

Roland trykmaskine, fotosætter og

hvad der ellers hørte til dengang, blev

indkøbt. Senere investeredes der også

i en Ryobi 2-farve trykmaskine, og i

1995 byggede man til og fordoblede

arealet på Bøjstrupvej 23. Da beliggenheden

var i landzone, blev miljøkravene

med årene skrappere og skrappere.

I dag er man helt fri for at tænke

i de baner, for nu udgør to Xerox digitalprintere

trykkapaciteten in house

hos Freka Grafisk.

Skilte og bilreklame

I midten af 1990’erne kom også skilteproduktion

på programmet. Sammen

med bilreklame er produktion af skilte

en anseelig del af firmaet.

– Vi gør brug af de to grafikere, der har

Freka Grafisk

leverer også

royale tryksager

og

reklameartikler.

et rigtig godt øje for spændende løsninger,

som andre i traditionel skilteproduktion

måske ikke ser på samme

måde. Der er meget forskel på at arbejde

i Illustrator og Photoshop i det

daglige og så også bruge det i skilteopgaver.

Det giver nogen gange store udfordringer

i montagearbejdet, når fantasien

og de grafiske programmer har

fået lov til at spille en dominerende

rolle. Facadeløsninger, pyloner og specialopgaver

udgør knap halvdelen af

produktionen og dekorering af lastbiler

og bilreklame den resterende.

Alle køretøjer findes som ai filer, og vi

bliver løbende opdateret på alle nye

modeller, der kommer frem. Layout

og korrektur foregår derfor elektronisk

med de rigtige proportioner, fortæller

Morten Bang.

Men fremtiden tilhører i høj grad

profil- og arbejdstøj, hvilket affødte

denne slutbemærkning fra Freddy

Dichmann:

– Jeg havde aldrig forestillet mig, at

jeg også skulle komme til at sælge tøj

– gad vide hvad fremtiden kan bringe

af nye udfordringer?

Freddy Dichmann med lejrskolekataloget

(i 2011- udgave), som blev startskuddet til

Freka Grafisk i 1975.

grafisk fremtid · februar 2011 11


- Der kan man bare se...!

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Når du sidder med dette første nummer

af vores blad for 2011, så er året

allerede et godt stykke inde i første

kvartal, og lige meget hvor du går ud

og blander dig i folkemængden, både

herhjemme og i udlandet, så er de

kraftige udsagn fra de økonomiske

eksperter om en snarlig og synlig

fremgang blevet til en langt mere lavmælet

og ikke dokumenteret »mumlen«.

Skal vi være noget mere egoistiske, så

kan vi vel nok tillade os at sige, at de

stadigvæk stramme tider for vores del

af erhvervslivet - medieverden totalt

set - har to fronter, hvor vi både skal

skabe oversigt og økonomisk balance.

To fronter…? Ja, for udover vores

plads blandt det øvrige erhvervsliv, og

afhængighed af dette, idet de jo udgør

vores kunder, og derfor er deres behov

for vores ydelser selvsagt det vigtigste

element i vores dagligdag.

Det var så den ene front, men den

anden er efterhånden gennem de sidste

8-10 år vokset, til at være mindst

ligeså krævende for beslutninger (ofte

meget hurtige), og investeringer med

særdeles kort afskrivning grundet ekstreme

hurtige teknologiskift.

Ja, vi er igen inde i at vores branche,

både den trykte og alle de nye former,

er midt i en teknologisk periode, der

direkte belaster mediebranchens produktion

og uddannelsesbehov, men

hvor vores serviceringsformåen er i et

konstant pres om udbygning fra det

øvrige erhvervslivs side. Og ikke alene

det øvrige erhvervsliv. Forbrugerne

stiller også krav om hastig vækst og

ændring af vores produkter.

Nå, vi har prøvet det før, men dengang

gik det lidt roligere og knapt så

mange »kom i klemme«.

Ja rigtigt, dengang Gutenberg lagde

grunden til vores plads i verden.

12 grafisk fremtid · februar 2011

Men inden vi ser på nogle af de

mange nye tiltag, som der skal på

plads i vores arbejdsdag, så lad os lige

se på nogle få af de begivenheder, der

er sket her i første kvartal.

David Montgomery, stifter og topchef

for avisselskabet Mecom, der her i

Danmark ejer Berlingske Medier, forlod

selskabet ved udgangen af januar.

Allerede sidste efterår gennemtvang

en investorgruppe beslutningen. Lige

til det sidste var der indenfor selskabet

drama, og først et muligt krav om ekstraordinær

generalforsamling fik selskabet

til at bekræfte beslutningen om

topchefens exit i en fondsbørsmeddelelse.

David Montgomery vil udover

en række andre ting blive stående i

Europas avisverdens historie som en

farverig tornado.

Nu er det nu... for Børsens vedkommende,

når avisen i løbet af marts

måned lancerer sit indtog på iPad

banen. Avisen vil indgå med applikationer

til smartphones med Android

styresystemer. Det digitale indhold vil

fra starten være for en lukket kreds.

Chefredaktør Anders Krab-Johansen

siger til Mediawatch, at det digitale

indhold vil være forbeholdt abonnenter.

Det vil blive de journalister, der

har leveret Børsen nyheder til TV2,

der fremover leverer indholdet til

iPad.

Annoncemarkedet har det bedre... når

man ser på 2010, hvor det samlede

annoncemarked steg med 9% i forhold

til 2009. Det viser helårsstatistikken

fra Danske Reklame- og Relationsbureauers

Brancheforening (DRRB),

der blev offentliggjort den 19. januar.

Ved slutningen af 2009 var reklamebranchen

generelt meget sortseende,

da Børsen spurgte om udsigterne for

2010. Man mente, at markedet ville

bevæge sig omkring nulstregen, men i

hele 2010 og særdeles i fjerde kvartal

indrykkede annoncørerne væsentligt

flere reklamer end forventet i alle medieformer.

TV-kanalerne har således

hævet annonceomsætningen med

13% hen over året. Med den samlede

vækst i 2010 på 9% er det danske


annoncemarked kommet op i samme

tempo som det norske, hvor man har

haft den hurtigste bedring oven på

krisen. Dagbladene er gået en enkelt

procent tilbage. De lokale samt regionale

ugeaviser sammen med fagbladene

har den største tilbagegang på

16%. Man regner med at det bliver

internet og TV, der vil trække læsset

og der anslås en vækst samlet set på

mellem 5 og 10% i 2011.

News Corps chef Rupert Murdock...

har lige sat verdens første iPad-avis

skabt til tavlecomputere i søen. The

Daily koster 40 dollar i årsabonnement

og er primært rettet mod voksne,

der hverken læser papiraviser eller

ser TV-nyheder. The Daily har kostet

30 mio. dollar at udvikle og vil have

årlige omkostninger på 25 mio. dollar.

- Og så over til Skive... hvor den

gamle virksomhed Schades har afskediget

15 medarbejdere og flytter sit

etiket-trykkeri til et søsterselskab i

Tyskland. Ifølge adm. direktør Peter

Møller er det konkurrencen på etiketmarkedet

samt stigende råvarepriser,

der umuliggør produktion her i landet.

Tilbage i Skive er nu produktionen

af papirruller med godt 20 medarbejdere

ansat.

Onsdag den 26. januar kom første

nummer af gamle »tante Berlinger« i

nyt look og med navneforandring til

Berlingske, idet »Tidende« er sendt

ind i avisens fortidssamling. Udover

navneskiftet er avisens temasektioner

blevet omstruktureret blandt andet

med en indholdsfortegnelse på side 2,

der giver et godt overblik over dagens

læsemuligheder. Når man i en tid med

faldende avislæsertal foretager en omlægning

af denne størrelse, kunne det

branchemæssigt være meget spændende

at se en analyse af læsernes

(abonnenternes) reaktioner efter de to

første måneder!

Succesfuld 2010 er der ikke mange

dagbladshuse, der kan kalde året der

gik, men det kan JP/Politikens Hus,

Vi er specialister i laminering, kachering og wire-O,

- og forhandler bl.a. lamineringslommer, folie,

for/bagsider maskiner og wire.

DK Laminering

der kom ud af året med det største

overskud siden fusionen i 2003. Resultatet

før skat blev 267 mio. kr., hvilket

svarer til de bedste år under højkonjunkturen

i 2004-2005. De digitale

ydelser arbejdes der stærkt på at gøre

endnu mere økonomisk givende. På

omkostningssiden har selskabet skåret

kraftigt de sidste 2 år, således at et

antal medarbejdere i koncernen, der

omfatter en lang række enkeltvirksomheder,

ved udgangen af 2010, er

reduceret med næsten en femtedel.

Og så går vi ind i andet kvartal, hvor

vi i næste nummer af bladet skal

møde nogle af dem, der vil være med

til at præge vor branches image de

næste 10-15 år.

De vil fra 3 meget forskellige indfaldsvinkler

fortælle om nogle af de traditionelle

faglige værdier, der i vor tids

opdaterede form er stærkt på vej ind i

hverdagen, både på de tilrettelæggelses-

og de produktionsmæssige områder.

- en oplagt samarbejdspartner når det

gælder efterbehandling af tryksager…!

Lyshøjen 2 · 8520 Lystrup · tlf.: 86 755 888 · mail: salg@dk-laminering.dk · www.dk-laminering.dk

grafisk fremtid · februar 2011 13


Husk at reservere og tilmelde jer til den 13. og 14. maj 2011

De Grafiske og

Danske Lokalaviser

afholder fælles årsmøde og generalforsamlinger

på Hotel Randers

De Grafiske og Danske Lokalaviser inviterer hermed foreningernes

medlemmer og ledsagere til et fælles årsmøde i

Randers. Lige midt i byen, faktisk på gågaden ligger det 4stjernede

traditionsrige overnatnings- og spisested Hotel

Randers, som er blevet valgt som rammen om dette års

årsmøde.

Hotel Randers skal opleves – allerede fra man træder ind

ad den store svingdør til receptionen fornemmer man, at

stedet emmer af historie og tradition. Udsmykningen, de

originale kunstværker og de smukke detaljer er i sig selv et

besøg værd. Hvert værelse på Hotel Randers har sin egen

historie, men tre værelser adskiller sig ved en helt unik indretning,

nemlig de antikke værelser Kongeværelset, Det

franske værelse og Art Deco værelset. Disse værelser har

derfor en særlig tiltrækning på husets gæster, og nøglerne

er gennem årene blevet udleveret af receptionisten til

markante personligheder.

150 år er anledningen til hotellets jubilæumsbog fra

2006 der kan købes eller ses på hjemmesiden www.hotelranders.dk.

Bogen viser en rejse ind i en verden af humoristiske,

nytænkende, levende, spændende og anderledes

historier om den danske kongefamilie, skopudsere, H.C.

Andersen, Victor Borge, Josephine Baker, hotel med systue,

amerikansk Grill, 2500 indenrigsflyvninger, det første

jyske underjordisk garageanlæg, TV optagelser til Krøniken

og meget andet…

Program

Fredag den 13. maj

Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet for overnattende gæster

Kl. 14.00 – 17.00 Check ind på hotellet fra kl. 14.00

Kl. 10.00 – 11.00 Generalforsamling De Grafiskes Sygeløns- og Barselsordning

Kl. 11.15 – 12.30 Generalforsamling i De Grafiske

Kl. 13.00 – 14.00 Generalforsamlings frokost

Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling i Danske Lokalaviser

Kl. 19.00 Festaften på Hotel Randers:

■ Velkomstdrink

■ Festmiddag med ledsagende musik

■ Dans til sidste års succesband Basemen og fri bar

■ Natmad

Lørdag den 14. maj

Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet og afrejse

Kl. 10.00 – 12.00 Check ud fra hotellet og farvel

14 grafisk fremtid · februar 2011

Ligesom Hotel Randers har sin historie har Randers by

også en historie. Randers nævnes første gang i de skriftlige

kilder i Knytlingesagaen fra 1086 og har eksisteret i flere

hundrede år, før byen i 1302 får købstadsrettigheder af

kongen Erik Menved. Randers udvikler sig over tid og i

1850 var Randers landets 6. største by med 11.354 indbyggere.

Af markante begivenheder i byens historie kan

nævnes:

• 1. april 1340: Niels Ebbesens slår den holstenske Grev

Geert ihjel i byen.

• Fra 1550 anlagde Christian III et voldsystem som stadig

kan spores i byens gadenavne: Østervold, og Store og

Lille Voldgade.

• Første halvdel af 1600-tallet er en af de driftigste perioder i

byens historie. Her havde Randers-købmændene deres

storhedstid og den dag i dag er Randers stadig en driftig

handelsby.

Lige udenfor Hotel Randers dør findes der et væld af gågader

med butikker og cafeer. Der er heller ikke langt at gå

til Randers Regnskov. Har man mod på en lidt længere tur

kan man besøger det nybyggede Graceland, som åbner i

dette forår. Graceland er en tro kopi af det originale Graceland

i Memphis, hvor Elvis Presley boede til sin død i

1977. Ønsker man at se moderne kunst er Randers Kunstmuseum

et godt bud. Har I lyst til at forlænge opholdet og

lade jer forkæle, så kan sekretariatet kontaktes og I kan for

en attraktiv pris tage enten torsdag eller lørdag med.


Tilmelding

Ja, vi ønsker at deltage Overnatning

Virksomhed: Dobbeltvær. Enkeltvær.

Deltagere:

Generalforsamling De Grafiske Sygeløns- og Barselsordning

(kl. 10.00-11.00) Antal

Generalforsamling De Grafiske (kl. 11.15-12.30) Antal

Generalforsamling Danske Lokalaviser (kl. 14.00-16.00) Antal

Generalforsamlingsfrokost (kl. 13.00-14.00) Antal

Festmiddag, Hotel Randers: Antal

Priser (pr. deltager):

Hele arrangementet med én overnatning

i dobbeltværelse + festmiddag: 1.950,- kr.

Tillæg for enkeltværelse: 200,- kr.

Deltagelse i generalforsamlinger + festmiddag uden overnatning: 1.250,- kr.

Deltagelse i generalforsamlingsfrokost

(uden overnatning og festmiddag): 200,- kr.

Tilmelding sendes til:

De Grafiskes sekretariat pr. post,

telefax (8625 5978) eller email

(kontakt@degrafiske.dk) eller

Danske Lokalavisers sekretariat

pr. post, telefax (8625 1321) eller

email (ok@danske-lokalaviser).

Tilmelding senest mandag

den 11. april 2011.

Yderligere overnatninger

i forbindelse med arrangementet, kontakt sekretariaterne snarest og senest

den 21. marts 2011:

Ekstra overnatning torsdag og/eller

lørdag i dobbeltværelse pr. person 500,- kr.

Ekstra overnatning torsdag og/eller

lørdag i enkeltværelse pr. person 700,- kr.

grafisk fremtid · februar 2011 15


16 grafisk fremtid · februar 2011

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning 15. ordinære

Generalforsamling

afholdes fredag den 13. maj 2011 kl. 10.00 på Hotel Randers

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag

den 13. april 2011.

Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer.

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af

bidragsprocenter, samt bidragssats for

ejere/ledende medarbejdere.

6. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år.

På valg er:

Anni Kjær Nielsen, Aabybro

Hovedforeningens kasserer er født medlem af

bestyrelsen.

Dagsorden

7. Valg af 1 suppleant. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Flemming Andersen, Kolind

8. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Villy Guldbrand Jensen, Brande

Revisionsfirmaet BDO, Hjallerup.

9. Eventuelt.

Generalforsamling

afholdes fredag den 13. maj 2011 kl. 11.15 på Hotel Randers

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens

virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest

onsdag den 13. april 2011.

Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer.

5. Fastsættelse af kontingenter.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valget gælder for 3 år.

På valg er:

Stefan Mark Pedersen, Ringe.

Gitte Hagsholm, Hammershøj.

7. Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Esben Ihle Simonsen, Broager.

Hother Hennings, Hornslet.

De Grafiske’s 94. ordinære

Dagsorden

8. Valg af 2 kritiske revisorer, hvoraf den ene skal

være statsautoriseret revisor.

Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Villy Guldbrand Jensen, Brande.

Revisionsfirmaet BDO, Hjallerup.

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Esben Ihle Simonsen, Broager.

Revisionsfirmaet Erik Ø. Wulff A/S, Svendborg.

10. Næste års generalforsamling og mødested.

11. Eventuelt.


Generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling for

Danske Lokalaviser – Provinsens Distriktsblade.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

for 2010.

4. Fastsættelse af kontingenter samt

optagelsesgebyr.

5 Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

Følgende er på valg: Torben Steen Jensen, Næstved

Bladet., Tommy Eriksen, Videbæk/Spjald avis.

7. Valg af en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

Fredag den 13. maj 2011 kl. 14.00

på Hotel Randers

Dagsorden

8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være

statsautoriseret eller registreret revisor, samt

suppleanter for disse.

9. Eventuelt.

Yderligere information og program for årsmødet

udsendes i løbet af kort tid.

Med en sundhedsforsikring er dine medarbejdere hurtigere tilbage ved sygdom

Sunde medarbejdere er ubetalelige. Derfor handler en sundhedsforsikring om mere

end god personalepleje og 0msorg. Bl.a. undgår dine medarbejdere unødig ventetid

og kommer hurtigt i behandling. De Grafiske har en forsikringsaftale med Tryg.

Ring til Finn Lind Hansen på telefon 20 58 60 86 og hør mere.

grafisk fremtid · februar 2011 17


PrinfoVejle går med i ATM

Med virkning fra 1.marts 2011 rykker PrinfoVejle A/S i

Jelling sin arktrykproduktion til ATM Arktryk Midtjylland

A/S i Ikast.

PrinfoVejle fastholder sin domicil i Jelling, men herfra vil

man kun tage sig af kundeservicering og prepress samt

digitaltryk, mens de mere produktionstunge processer

som tryk og bogbind nu rykkes til ATM i Ikast, hvor

PrinfoVejle samtidig bliver et større medlem af aktionærkredsen.

Denne består bl.a. af IB Gruppen i Ikast, Silkeborg

Bogtryk, Hornslet Bogtrykkeri, Aars Avis & Bogtrykkeri

samt Brande Bladet.

PrinfoVejle vil tilføre ATM en samlet meromsætning på

knap 10 mio. kroner, og hermed når man omsætningsmæssigt

op på et halvt hundrede millioner. Efter optagelsen

af PrinfoVejle i Jelling beskæftiger ATM nu godt 30

medarbejdere.

De tre indehavere af PrinfoVejle: Torben Bæk Hansen, Susanne Bæk Hansen

og Carsten Bæk Hansen

Bong Bjørnbak har købt

Egå Offset i Århus

De sidste seks år har Bong Bjørnbak samarbejdet med Egå

Offset og har nu placering både i Københavnsområdet,

Hedehusene, og Egå Offsets lokation i Århus, hvor Bong

Bjørnbak i januar i år har købt Egå Offset.

Overtagelsen betyder ikke de store ændringer udover at

hidtidige Egå Offset kunder vil se et bredere udvalg af

produkter. Egå Offset har også et mindre arktrykkeri, og

da Egå Offsets nuværende ejer har ønsket at sikre sine

medarbejdere bedst muligt overtager Bong Bjørnbak også

dette. Det betyder, at nuværende Egå Offset kunder serviceres

som hidtil, samt at alle medarbejdere hos Egå Offset

vil fortsætte i den nye virksomhed.

18 grafisk fremtid · februar 2011

Heidelberg i Danmark

og Sverige

fremrykker planerne om nyt fælles domicil

- på den danske side

Som det tidligere er annonceret har det længe været

planen at samle den danske og svenske Heidelberg-organisation

i ét samlet domicil. Det er nu besluttet, at dette

skal ske senest i sommeren 2011. Det nye domicil er

endnu ikke fastlagt, men vil blive så tæt på Øresundsbroen

som muligt – på den danske side.

Sammenlægningen af de to organisationer i samme

domicil betyder mulighed for synergieffekter på en lang

række områder. Beslutningen har derfor også medført en

nedskæring i personalet – således er 11 medarbejdere i

Danmark og 6 medarbejdere i Sverige blevet opsagt.

¬– Vi mener, at et fælles domicil er det eneste rigtige for

at kunne tilbyde vores kunder i Danmark og Sverige den

mest optimale service og ekspertise. At vi vælger at lægge

det på den danske side af Øresundsbroen - frem for

Malmö - som tidligere kommunikeret, skyldes udelukkende,

at det vil berører færre medarbejdere, fortæller

Jens Cronval, salgsdirektør, der i øvrigt tiltræder som

adm. direktør for Heidelberg Danmark/Sverige pr. 1. april

2011.

Nyt digitalt samarbejde

Den 23. februar 2011 kunne Ricoh og Heidelberg annoncere

et nyt globalt samarbejde. Som det første skridt er

der indgået en distributionskontrakt ifølge en pressemeddelelse

fra Ricoh.

Denne aftale gør det muligt, at Heidelberg kan sælge

Ricohs nye digitale farveprinter the Ricoh ProTM C901

Graphic Arts Edition og de der tilhørende service– og

support ydelser, samt kommende nye digitale produkter i

Ricohs produktlinje. De første markeder der går i gang vil

være England og Tyskland i april 2011, hvorefter det

spredes ud til øvrige geografiske områder og forventes

afsluttet til Drupa 2012.

Jens Cronval, nuværende salgsdirektør

for Heidelberg som

den 1. april 2011 kan tiltræde

jobbet som adm. direktør for

Heidelberg Danmark/Sverige.


Axcel sælger

EskoArtwork

Axcel har solgt EskoArtwork, en af verdens førende producenter

af design og pre-production løsninger til emballageindustrien

til den amerikanske koncern Danaher

Corporation. Salgsprisen er DKK 2,6 milliarder.

Axcel investerede oprindeligt i ESKO i 2005og i 2007

købte ESKO den belgiske konkurrent Artwork Systems

som en del af en fokuseret vækststrategi. Den fusionerede

virksomhed fik navnet EskoArtwork, som dermed blev et

af verdens førende selskaber inden for design og pre-production

af softwareløsninger til emballageindustrien.

Den nye ejer af EskoArtwork, Danaher Corporation, er en

ledende teknologibaseret koncern, der designer, producerer

og markedsfører innovative produkter og tjenester til

professionelle, medicinske, industrielle og kommercielle

kunder. Deres portefølje af varemærker er blandt de mest

anerkendte på deres respektive markeder. Danaher har

47.000 medarbejdere, kunder i mere end 125 lande og

omsatte for $11,2 mia. dollars i 2009. I Danmark er

Danaher kendt for sit ejerskab af Radiometer.

Transaktionen, som kræver godkendelse fra konkurrencemyndighederne,

forventes afsluttet i løbet af første halvår

2011.

ESKO opstod efter en fusion i 2001 mellem det belgiske

selskab Barco og danske Purup-Eskofot – virksomheder,

der begge havde en stærk position inden for tryk og

pre-press. I dag er EskoArtwork en global leverandør af

integrerede løsninger til emballage, skiltning og display

finishing, tryk og faglige udgivelser. EskoArtwork beskæftiger

godt 1050 mennesker på verdensplan.

Generationsskifte

Efter længere tids ønske har Erik Renner Madsen startet

et glidende generationsskifte, pr. 1. Januar 2011, hvor

Flemming Olsen er indgået som medejer i NPC Tryk A/S.

Flemming Olsen, 44 år, er et kendt ansigt i branchen.

Efter godt tyve år hos papirgrossisterne i Danmark – og

senest som divisionschef for Grafisk hos Map/Antalis.

NPC Tryk A/S fortsætter med samme navn.

Husk at reservere

13. til 14. maj 2011 til årsmøde i De Grafiske og

Danske Lokalaviser.

Nyansættelser

Antalis A/S har over de sidste måneder udvidet salgsstaben

med 5 nye medarbejdere:

Jane Thillerup er 44 år og ansat som Key

Account Manager med fokus på grafisk

karton i hele landet. Jane har mange års

erfaring fra branchen, og kommer senest

fra en stilling som konsulent hos Team

Rapo ApS.

Flemming Navne er 49 år og ansat som

Key Account Manager med fokus på kunder

i Jylland. Flemming har også mange

års erfaring fra branchen, og kommer

senest fra en tilsvarende stilling hos

CC&CO Grafisk Papir.

Bent Nielsen er 45 år og ansat som Sales

Advisor. Bent har ligeledes en lang erfaring

fra branchen, og kommer også senest

fra en lignende stilling hos CC&CO

A/S Grafisk Papir.

Anna Laurent Christensen er 27 år og

ansat som CSR konsulent, med fokus på

backselling af miljøvenlige produkter.

Anna har en solid teoretisk baggrund

indenfor marketing med CSR som

speciale.

Anders Bramm er 26 år og ansat som

salgskonsulent med speciale i emballageprodukter.

Anders kommer fra en tilsvarende stilling

hos Peterson Packaging AS.grafisk fremtid · februar 2011 19


“Fortæl hvorfor elsker du vores papir Tom?”

Hurtig tørretid Overlegen

kørbarhed

Fremragende

falseegenskaber

tom&otto er et fremragende all round papir - det perfekte huspapir

Lækker overflade Naturlig hvidhed

Den jævne overfalde har skabt bemærkelsesværdig hurtig tørretid, så du kan vende jobbene hurtigt.

Falseegenskaberne sikrer at du ikke oplever knæk i ryggen, kun flotte falsninger. tom&otto har en

varm hvid tone, som sikrer perfekt kontrast mellem tekst og billed, og så er vi FSC certificeret.

Vi findes i 15 lande på tværs af Europa, så vi er i stand til at yde en høj service uanset hvor du

har brug for os. Vælg tom&otto hvis du vil være sikker på et perfekt resultat hver gang.

Telefon: 3688 0000 | 8740 0700

antalis.dk

“Jeg ville ikke vide hvor jeg skulle starte Otto”

én passion: papir

More magazines by this user
Similar magazines