Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

birke.gym.dk

Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

”TVÆRFAGENE”

Med den nye gymnasielov er der skabt tre nye fag, som alle hviler

samarbejdet mellem flere traditionelle skolefag. To af disse

”tværfag” møder du kun i grundforløbet. Det drejer sig om ”naturvidenskabeligt

grundforløb” og ”almen sprogforståelse”, mens faget

”almen studieforberedelse” følger dig hele vejen gennem gymnasieforløbet.

Du vil møde disse ”tværfag” som skemalagt undervisning,

enten i løbet af ugen i en af skemablokkene eller i projektforløb,

hvor al anden undervisning er aflyst.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB

Det naturvidenskabelige grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige

fags fællestræk og forskelligheder. Der arbejdes

tværs af fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi, og formålet er

at give en indsigt i den naturvidenskabelige tankegang og arbejdsmetode.

Undervisningen er tilrettelagt tematisk, og en væsentlig

del af tiden vil blive brugt eksperimentelt arbejde. Igennem forløbet

opnås en viden om naturvidenskabens rolle både i historisk,

samfundsmæssigt og etisk perspektiv.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Formålet med faget almen sprogforståelse, som er placeret i

grundforløbet alle studieretninger, er at give alle elever en bred

forståelse af sprogenes historie, hvordan de er opbygget, og hvordan

sprog fungerer som kommunikationsredskab i bredeste forstand.

Desuden undervises du i alle elementære analysemetoder,

så du bliver i stand til at videreudvikle dine færdigheder ikke kun inden

for fremmedsprog, men også i dansk. Derigennem oparbejder

du en større forståelse for de sammenhænge, sproget fungerer i.

Dette fag er tilrettelagt som et samarbejde mellem dansk og de

fremmedsprog, der indgår i studieretningen.

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag tværs af

gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora

og samfundsvidenskab. Her arbejdes der med betydningsfulde natur-

og kulturfænomener og centrale forestillinger fra fortid og nu-

6

tid under anvendelse af teorier og metoder fra alle områderne.

Faget strækker sig over alle tre gymnasieår, og indgår allerede i

grundforløbet med et stort antal timer. Her vil du meget tidligt

mærke, hvordan dit studieretningsvalg sætter sit præg , hvad du

kommer til at beskæftige dig med i de projektarbejdsperioder, der

er planlagt allerede i løbet af det første halve år.

I modsætning til de to andre tværgående fag forløber almen studieforberedelse

over alle tre år. Faget afsluttes i 3.g med en synopsis,

hvor elementer fra flere fag indgår. Oplægget forsvarer du ved

en mundtlig eksamen.

Læs mere om gymnasiereformen www.birke-gym.dk

Vi glæder os til at se dig efter sommerferien!

Anders Kloppenborg

Rektor

7