Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

birke.gym.dk

Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

STUDIERETNINGER PÅ BG

I præsentationerne de følgende sider kan du se, hvilke fag der

indgår i de otte studieretninger, og hvor mange og hvilke valgblokke

der er til rådighed. Antallet af valgblokke afhænger af, hvilke fag

der indgår hvilke niveauer i studieretningen. For nogle valgfag

gælder, at der er bindinger valget. Et fag kan f.eks. kun vælges

et højere niveau, hvis man har haft det niveauet før.

For at få et fuldstændigt billede af fagrækken skal du huske alle

fællesfagene.

NATURVIDENSKABELIG RETNING 1

MATEMATIK A, FYSIK A, KEMI B

8

A Matematik A Fysik A

B Matematik A Fysik A Kemi B

C Frit valg C/B/A* Naturgeografi C Kemi B

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg” – blokken bruges til

at opgradere begyndersproget til A-niveau.

NATURVIDENSKABELIG RETNING 2

MATEMATIK A, KEMI A, FYSIK B

A Matematik A Kemi A

B Matematik A Kemi A Fysik B

C Frit valg C/B/A* Kemi A Naturgeografi C

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg” – blokken bruges til

at opgradere begyndersproget til A-niveau.

Disse to naturvidenskabelige studieretninger har fokus matematik,

fysik og kemi.

Fysik er et middel til at forstå verden omkring os, f.eks. globale

miljøproblemer, kroppens og sansernes virkemåde, teknikken i dagligdagen

eller stoffets opbygning fra atomkerner til galakser.

Kemi har en central rolle inden for mange udviklingsområder,

f.eks. bioteknologi, lægemiddeludvikling og materialeudvikling.

I begge fag kobles teorien til det praktiske gennem det eksperimentelle

arbejde, som spiller en vigtig rolle, ligesom virksomhedsbesøg

og besøg videregående uddannelser indgår.

En studieretning med matematik, fysik og kemi åbner mulighed

for spændende tværfaglige emner, f.eks. fagenes anvendelser inden

for hospitalsverdenen eller nanoteknologi.

Matematikkens formelsprog og matematiske modeller er uundværlige

både i fysik og kemi. Der lægges vægt både den matematiske

forståelse og konkrete anvendelser af matematikken.

Begge studieretninger giver en fin forberedelse til langt de fleste

videregående uddannelser, herunder alle uddannelser med et naturvidenskabeligt/teknisk

indhold.

9

More magazines by this user
Similar magazines