Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

birke.gym.dk

Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

BIOLOGISK RETNING

BIOLOGI A, MATEMATIK B, KEMI B ELLER IDRÆT B

10

A Biologi A Frit valg A-niveau*

B Biologi A Kemi B/Idræt B Matematik B

C Biologi A Kemi C Frit valg C/B/A

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg A-niveau” – blokken

bruges til at opgradere begyndersproget til A-niveau.

Biologi er læren om alt levende og om samspillet mellem det levende

og det omgivende miljø. Faget spænder over mange emner,

som er aktuelle og vedkommende for alle, ikke mindst inden for

sundhed og miljø i bredeste forstand. I samarbejde med idræt eller

kemi sætter studieretningen fokus moderne bioteknologi og

de nyeste forskningsresultater inden for idrætsfysiologien.

Matematikfaget bidrager med modeller og matematiske analyseværktøjer,

som er en forudsætning for al naturvidenskabelig forskning.

Mulighederne er utallige:

Det eksperimentelle arbejde står selvfølgelig helt centralt. Det kommer

til at foregå både skolen, som laboratoriebesøg i private

virksomheder og i universitetsregi. En studieretning med biologi

A-niveau kræver selvfølgelig også, at man ”kommer en tur i felten”.

Du skal være opmærksom , at der denne studieretning er et

frit A-niveau. Dermed kan du f.eks. vælge at opgradere matematik

eller kemi. En anden mulighed er at vælge et af dine fremmedsprog

A-niveau.

SAMFUNDSFAGLIG RETNING

SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK B, NATURGEOGRAFI C

A Samfundsfag A Frit valg A-niveau*

B Samfundsfag A Matematik B Naturvidenskab B**

C Frit valg C/B/A Kemi C Naturgeografi C

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg A-niveau” – blokken

bruges til at opgradere begyndersproget til A-niveau.

** Naturvidenskab B: Vælg mellem fysik, kemi eller naturgeografi B-niveau.

På den samfundsfaglige studieretning kommer du til at beskæftige

dig indgående med danske og internationale samfundsforhold. Studieretningens

fag giver tilsammen et billede af en lang række samfundsmæssige,

naturvidenskabelige og kulturelle udviklingslinier.

studieretningen vil de enkelte fags kerneområder blive gennemgået,

og derudover vil de forskellige fag indgå i flerfagligt samarbejde.

Her kan man f.eks. arbejde med nogle af de modeller, politikere

og eksperter bruger til at beskrive og forudsige samfundsmæssige

og naturmæssige forhold.

Der vil i denne forbindelse blive lagt vægt at belyse modellernes

rækkevidde, deres begrænsninger, de bagvedliggende forudsætninger

og modellernes betydning for vores forståelse af omverdenen.

Man kan forestille sig flerfagligt samarbejde, der bl.a. om-

11