Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

birke.gym.dk

Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

handler politiske, økonomiske, miljømæssige, teknologiske og kulturelle

aspekter.

Typisk vil du i denne studieretning komme til at beskæftige dig

med forskellige aktuelle problemstillinger, der belyses via forskellige

faglige synsvinkler. Så du skal vælge denne studieretning, hvis du er

interesseret i at forstå det samfund, vi lever i.

Vær opmærksom , at der denne studieretning er et frit Aniveau,

hvor du selv kan vælge at tone din eksamen i f.eks. matematisk

eller sproglig retning ved at opgradere matematik eller et

fremmedsprog.

12

SPROGLIG RETNING 1

ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B

A Engelsk A Tysk A

B Samfundsfag B Frit valg B/A Naturvidenskab B*

C Frit valg C/B/A Naturgeografi C Biologi C

SPROGLIG RETNING 2

ENGELSK A, FRANSK A, SAMFUNDSFAG B

A Engelsk A Fransk A

B Samfundsfag B Frit valg B/A Naturvidenskab B*

C Frit valg C/B/A Naturgeografi C Biologi C

Disse studieretninger forudsætter, at tysk eller fransk er valgt som 2. fremmedsprog

fortsætterniveau.

* Naturvidenskab B: Vælg mellem fysik, naturgeografi eller biologi B-niveau.

Når du vælger en af disse studieretninger, kommer du til at beherske

to internationale sprog højt niveau, både i tale og i skrift.

Der sættes fokus den mundtlige præsentation, så du bliver i

stand til at begå dig fremmedsproget i alle sammenhænge, og

den grammatiske korrekthed, så du også skriftligt kan kommunikere

problemfrit.

Gennem litteratur, film og medier vil vi belyse forskellige aspekter

af landenes kultur og dagligdag, og denne baggrund vil vi forsøge

at indkredse den nationale selvforståelse og f.eks. sætte forskellige

velfærdsmodeller i perspektiv. Derudover vil vi selvfølgelig

beskæftige os indgående med den kulturhistoriske tradition, som

udgår fra disse lande, og som i høj grad har været med til at sætte

dagsordenen for det moderne menneske.

Rent konkret kommer vi til at arbejde med mange genrer, både

litterære og nonfiktive, og forskellige medier, herunder massemedier

og billeder, vil indgå mange måder i arbejdet med ”tekster”.

Du vil stifte bekendtskab både med Shakespeare og Eminem,

Goethe og Rammstein eller Victor Hugo og Luc Bresson. →

13

More magazines by this user
Similar magazines