Blue Energi - Poul Christensen

poul.christensen.dk

Blue Energi - Poul Christensen

– gør energieffektivitet

til din forretning


2

Smarte løsninger

har deres egen farve

Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs,

ventilation og vedvarende energi. Vi mener, at god grossist virksomhed handler om at forstå kundens

arbejdsgange og behov. Og det kræver et tæt samarbejde. Vi mener derfor også, at det er vores

opgave at informere dig om de seneste innovationer, produkter og løsninger fra de bedste mærkevarevirksomheder

inden for branchen.

Energieffektivitet er nøgleordet

Blue Energy giver dig mulighed for at gøre energieffektivitet til en bedre forretning. Som din tekniske

grossist ønsker Solar at være på forkant med udviklingen og give dig den nødvendige vejledning,

når du vælger produkter og løsninger. Vi ønsker at være din energieffektive samarbejdspartner.

Kort sagt: Vi gør energieffektivitet til din forretning.

Tænk først over kendsgerningerne. Bygninger tegner sig for 30-50 % af vores samlede energiforbrug.

I bedste fald svinger energipriserne – i værste fald stiger de. Ny lovgivning og et nyt bygningsreglement

kræver, at vi finder besparelsesmuligheder i vores bygninger.

Tænk derefter over resultatet. Efterspørgslen efter energieffektive løsninger og intelligente installationer,

der overvåger og kontrollerer vores forbrug, stiger hver dag. Disse løsninger kan anvendes

både til renoverede og nye bygninger, men for at opnå et optimalt resultat er det nødvendigt med

professionel hjælp fra installatører – som fx dig.

Dette katalog er dit værktøj

Kataloget med tilhørende hjemmeside (www.solar.dk/blueenergy) guider dig gennem

konceptet bag Blue Energy og det store sortiment af udvalgte produkter og løsninger. Betragt

kataloget som et ekstra værktøj, der øger dine forretningsmuligheder.

Blåt er godt for både kunder og miljø. Og for dig.

Go blue.


BMS

BMS16

Integrér styring af lys, varme, vand og ventilation.

Reducér omkostninger og forbrug, men ikke komforten.

BelySning24

Vælg kraftig, hyggelig, dæmpet, tænd/sluk eller indstillelig belysning.

Vi giver dig værktøjet til at sikre, at det også er energieffektivt.

OpvarMning42

Den rigtige kombination af rør, pumper, radiatorer, gulvvarme,

reguleringsventiler, termostater og styringer er afgørende,

når du skal installere en energieffektiv varmeinstallation.

vedvarende energi54

Solpaneler og varmepumper kan nu konkurrere med traditionelle

installationer. Lad naturen øge dine forretningsmuligheder.

vand64

Lad ikke vand gå til spilde. Med disse produkter og løsninger kan du

spare dine kunder vand, energi og penge.

ventilatiOn72

God ventilation handler om komfort, effektivitet og styring.

Vores sortiment giver dig mulighed for at kombinere det hele.

3


4

Energieffektivitet varierer med

bygningens formål og indretning

Bygninger er ikke ens. De har forskellige formål og bør indrettes derefter. Den bedste måde at skabe

energieffektivitet på i en privatbolig er ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på i en industriel

bygning.

Forskellige forudsætninger kræver forskellige løsninger. I fx ældre kontorbygninger går op til

90% af den energi, der bruges til opvarmning af vand, til spilde

under cirkulationen i bygningerne, hvorimod det tilsvarende tab i privatboliger

ligger på 25­75%. Solar har derfor opdelt Blue Energy løsninger i fire kategorier af bygninger:

• Privatboliger

• Erhvervsejendomme

• Offentlige ejendomme

• Industrielle bygninger

Tænk på hver bygningstype som én integreret installation. Forestil dig bygningen som en helhed i

stedet for at fokusere på individuelle rum eller dele. På den måde skaber du ikke kun energieffektive

løsninger, men gør det også muligt at tilpasse bygningstypens særlige formål og funktionalitet.

Med andre ord: Tilpas systemet til bygningens formål – og gør det intelligent.

Blue Energy giver dig mulighed for at vælge produkter og løsninger, der gør dit projekt til en

integreret løsning med optimal energieffektivitet. Uanset hvilket projekt du arbejder med.


eSCO – spar penge på energieffektivitet

eller få pengene tilbage

EU­direktivet ESCO (Energy Service Company) er et forretningskoncept til fremme af brugen af

energieffektive produkter og løsninger til renoverede og nye bygninger. En tredjemand ESCO’en

eller energitjenestevirksomheden – hjælper med at finansiere den energieffektive installation gennem

midler fra den fremtidige besparelse på energiregningen. Hvis projektet mod forventning ikke sparer

energi og dermed penge, skal ESCO­investeringen ikke tilbagebetales.

5


6

Integrerede Blue Energy

løsninger til privatboliger

Integrerede løsninger til hjemmet er uden tvivl fremtiden – og heldigvis går effektivitet og integration

hånd i hånd.

Når du giver dine kunder større kontrol over deres boligmiljø, øger du ikke kun deres komfort og livskvalitet,

du reducerer også energispild. Vedvarende energikilder har naturligvis et enormt bæredygtigt

potentiale, men blot det at kunne styre HVAC­systemer på en bedre og smartere måde sparer også

mange flere penge.

Blue Energy sortimentet giver dig ikke alene produkterne, men også Solars viden om, hvordan den

ideelle, integrerede løsning installeres i både eksisterende

boliger og i boliger i planlægningsfasen.

Vi har det hele. Integration er nøglen til smarte hjem, og smarte forretninger.


Der er god økonomi i

at vende tilbage til naturen

På lang sigt betaler det sig altid at integrere belysning,

opvarmning og HVAC­systemer i en enkelt strømlinet

installation. Din kundes forrentning af sin investering

maksimeres alene ved at integrere al belysning i hjemmet

i et enkelt system, der er nemt at installere.

Og med stigende energipriser giver det mere mening

end nogensinde at supplere traditionel opvarmning med

vedvarende energiløsninger. Solpaneler kan producere

tusindvis af kilowatt, og varmepumper kan udnytte den

omgivende luft og geotermisk energi fra undergrunden

til at opvarme de huse, vi bor i, og det vand, vi bruger.

ekstra effektivitet

I et typisk familiehus kan en solinstallation sammen med

varmepumper dække hele familiens behov for opvarmning

og varmt vand. Pumpens ydelse kan øges endnu

mere ved hjælp af et styringssystem som fx en Home­

Server. Den kan bl.a. aktivere en passiv køler, hvis

rumtemperaturen overstiger en bestemt temperatur.

7


8

Integrerede Blue Energy

løsninger til erhvervsejendomme

Belysning, opvarmning og ventilation spiller en vigtig rolle for indeklimaet. Det er op til dig at informere

om mulighederne – og samtidig spare energiudgifter for din kunde.

Med integrerede Blue Energy løsninger kan dine kunder være sikre på, at deres erhvervsinstallationer

styres optimalt, så de kun bruger de energiressourcer, der er nødvendige

for brugerne af ejendommen og den påkrævede komfort. Denne

type styring letter også driften og administrationen af ejendommen, minimerer vedligeholdelsesudgifterne

og øger fleksibiliteten, når yderligere installationer skal tilføjes. Alt dette gør naturligvis

ejendomskomplekset mere attraktivt for investorer.

Har dine kunder råd til ikke at tænke integration?


Forbedret komfort på kontoret

Et centralt bussystem kan integrere alle energiforbrugende

komponenter i en kontorbygning i en enkelt

intelligent og energibesparende helhed. Dette giver

mulighed for bedre styring af belysnings­, solafskærmnings­,

HVAC­, sikkerheds­ og audio/video­systemer

med en samlet energibesparelse på op til 40%.

Belysning og temperatur kan fx forprogrammeres til

automatisk at skifte til standby, når medarbejdere forlader

et rum. Opvarmning og køling kan specialtilpasses til

sikring af maksimal komfort og effektivitet. En etage kan

opdeles i flere forskellige områdespecifikke temperaturzoner,

hvor klimastyringen kan tilpasses forskellige variabler

som fx antallet af medarbejdere i rummet eller deres

præferencer.

Sikkerhed og fleksibilitet

Alt kan betjenes via berøringsskærme, berøringssensorer,

internet browsere og mobile terminaler. Disse kan beskyttes

af næste generations bruger­id produkter, som fx

fingeraftryksscannere, så kun autoriseret personale har

adgang til dem og kan justere dem. Bussystemer giver

stor fleksibilitet, der betyder, at yderligere systemer senere

kan tilføjes – med et minimum af installationsarbejde.

9


10

Integrerede Blue Energy

løsninger til offentlige ejendomme

Offentlige ejendomme er karakteriseret ved multifunktionelle rum og stor variation i forbrugsmønstret.

I et sådant miljø er der et enormt potentiale for energispild. Men med en integreret løsning kan du

skabe et mindst lige så stort potentiale for besparelser.

dette er et marked med et enormt potentiale for installatører.

Offentlige ejendomme udgør en betydelig procentdel af landets bygninger. Og i Danmark er bygningerne

ofte gamle og trænger kraftigt til at blive renoveret. Desuden betyder ændringer i lovgivningen, at

mange eksisterende bygninger ikke lever op til kravene. Ved at informere dine kunder om fordelene

ved Blue Energy produkter – og ikke mindst om deres stadig større forpligtelse som husejere til at

nedbringe energiudgifterne – gør du ikke kun dem, men også din egen forretning en stor tjeneste.

Grundlæggende handler det om smart belysning, opvarmning, køling og ventilation, dvs. om kun at

bruge præcis den mængde energi, der er nødvendig for at opretholde det ønskede komfortniveau,

samtidig med at den enkelte komponent interagerer med optimal effektivitet. Behovene i offentlige

ejendomme – skoler, hospitaler, offentlige kontorer – svinger meget. Meget specifikke konfigurationer

er påkrævet for at kunne håndtere forskellige typer variabler.

I Blue Energy sortimentet kan du altid finde den kombination, der fungerer bedst – og længst.


Gamle skoleinstallationer

magter ikke opgaven

Skolers HVAC­ og belysningsbehov svinger i takt med,

hvor meget de bruges. Derfor skal hvert enkelt installeret

system være smart og fleksibelt. Med et bussystem

er alt indbyrdes forbundet. Belysningen kan styres

centralt eller aktiveres af sensorer. Belysningen i mere

multifunktionelle rum, som fx en gymnastiksal, vil også

kunne dæmpes via fjernbetjening for at skabe den

rigtige belysning ved sociale eller formelle lejligheder.

Vejret spiller ingen rolle

Integrerede varmesensorer indstiller indeklimaet for at

kompensere for temperaturfald i særlige rum. Der kan

også installeres en udendørs vejrstation for at justere

indetemperatur og ventilation efter forholdene udenfor

med henblik på at sikre komforten året rundt.

I et sådant scenarie er alt indbyrdes forbundet i et

enkelt system, som man kan få adgang til og indstille

via fjernbetjening. Desuden kan et bussystem nemt

rumme fremtidige installationer.

11


12

Integrerede Blue Energy

løsninger til industrielle bygninger

Industrielle bygninger rummer et meget bredt udvalg af udstyr, produkter og forskellige aktiver.

Derfor kan belysnings­, HVAC­, sikkerheds­ og kvalitetssystemer være helt afgørende for

at beskytte kundernes investeringer. Men også her er der et betydeligt

potentiale for energi­ og omkostnings besparelser. Det kræver blot de rigtige produkter – kombineret

med Blue Energy knowhow. Og nu kan du tilbyde dine kunder begge dele.


Sådan gør du en energisluger

til et forbillede for effektivitet

Industrielle ejendomme er rigtige “energislugere”. Varme­,

belysnings­ og ventilationssystemerne bruges ofte unødvendigt

eller arbejder ved et alt for højt niveau. Det betyder,

at der kan spares meget energi og mange penge

med de rigtige produkter. Ventilatorer er et godt udgangspunkt,

de er typisk i drift hele arbejdsdagen. Elregningen

kan reduceres med det samme ved blot at udskifte de

traditionelle ventilatorer med energibesparende modeller.

Og når det gælder HVAC­systemer, kan spildet her reduceres

kraftigt ved at sikre, at de arbejder i overensstemmelse

med de faktiske behov. På mange områder er det

også muligt at genbruge produktionsenergi og supplere

traditionelle installationer med alternative energikilder.

Belysning kan optimeres med de seneste energibesparende

lyskilder, og sensorbetjent belysning med dæmpningsfunktioner

kan også reducere unødvendige energiudgifter

betydeligt

Koordination er nøgleordet

De bedste resultater opnås ved at forbinde alle belysnings­

og HVAC­komponenter i et centralt styringssystem,

der rummer mulighed for dataindsamling.

Det sikrer, at alle installationer arbejder sammen med

og ikke mod hinanden. Samtidig kan fabrikschefen

bruge de ind samlede data til løbende at optimere

bygningens energistyring.

13


14

Anvend Blue Energy

på alle niveauer

Uanset om du renoverer, udskifter eller udfører en helt ny installation, er det aldrig for sent at indarbejde

energieffektive produkter eller løsninger. Hvert enkelt projekt byder på sine egne udfordringer. Energieffektivitet

skal integreres uden at forringe bygningens komfort, kvalitet eller værdi. Blue Energy modellen

med det store sortiment af produkter fra førende leverandører er din guide til energieffektive

installationer på ethvert niveau i enhver type bygning.

niveaU 1 er et projekt, der er gennemført eller renoveret med energieffektivitet integreret i

mindste detalje. Blue Energy produkter og styringssystemer, der er integreret fra

bunden og opefter som én intelligent løsning, giver maksimal effektivitet. Der findes

fire kategorier af bygninger: Privatboliger, erhvervsejendomme, offentlige ejendomme

og industrielle bygninger.

niveaU 2 er bygningsstyringssystemer (BMS), der giver dig mulighed for at integrere forskellige

energiforbrugende installationer i et optimeret system, der styrer alle installationerne.

På den måde opnår du ikke kun energieffektivitet, men sikrer også, at bygningen

fungerer på brugerens betingelser – og ikke omvendt. Dette er fremtidens

energiinstallation. Hvis du gerne vil give dine kunder store besparelser, så start her.

niveaU 3 er produktløsninger, der kan føjes til eksisterende, selvstændige installationer. Alle

produktløsningerne i Blue Energy sortimentet består af førende varemærker for

at sikre optimal energieffektivitet i bygningens forskellige systemer.


På nettet

Hele Blue Energy sortimentet er nu tilgængeligt online på www.solar.dk/blueenergy.

Oplysningerne i kataloget er baseret på materialer fra leverandører og eksterne

under søgelser og vi tager forbehold for eventuelle fejl. Produkt programmet udvides

og ændres løbende i takt med lanceringen af nye energi produkter og ­løsninger.

Hvis du anvender Solar WebLink, kan du kende et Blue Energy produkt på det

særlige ikon.

15


16

Bygningsstyringssystemer

(BMS – Building

Management System)

Fremtiden er integrerede styringssystemer, der gør bygninger “intelligente” og forbedrer dine kunders

kontrol over deres komfort – og ikke mindst deres energibesparelser.

Et BMS system kan integrere alle energiforbrugende elementer i en bygning – belysning, opvarm­

ning, vand, ventilation, alarmer osv. – i et og samme optimerede og energibesparende system.

et BMS kan f.eks. spare op til 60% af en bygnings belysningsforbrug.

Og det er indbegrebet af fleksibilitet for både dig og dine kunder. Et enkelt bussystem reducerer

konstruktions­ og installationstiden betydeligt, og det er nemt at udbygge senere hen. Dine

kunder kan altid nemt justere systemet, så det passer til evt. ændrede behov, og de kan

tilmed fjernbetjene det via mobiltelefon eller computer.

Sæt dine kunder i førersædet.


18

BMS

Få styr på energien med LK IHC ®

LK IHC ® Wireless komponenterne åbner nye forretningsmuligheder og gør IHC velegnet til

renoveringsopgaver. Du kan starte med små energibesparende løsninger på stand­alone

basis. Senere kan de kobles sammen med en IHC controller.

Udskift eksisterende Ø80 lampeudtag med

IHC Wireless lampeudtag med lysdæmper.

Det sparer op til 35% af det normale strømforbrug

pr. dæmpet lampe og giver ekstra

komfort.

Udskift eksisterende stikkontakter med IHC

Wireless og programmer dem til at slukke

samlet ét sted. Det sparer strøm til lys eller

apparater, der blev glemt i farten.

Funktionen kan udvides til at omfatte hele

boligen ved hjælp af en IHC Wireless controller.

Så kan hele huset “slukkes” ved hoveddøren

på vej ud.


En IHC Wireless løsning kan starte med rumvise

stand­alone funktioner, som samles ved

hjælp af en IHC Wireless controller. Controlleren

tilfører timer indstillinger og rampesænkning i

f.eks. børne værelser, så lyset ikke brænder

unødvendigt. Installationen kan overvåges og

indstilles via internettet.

Strøm til standby­forbrug koster typisk en

familie ca. 600 kroner om året. Sæt en IHC

Wireless stikkontakt der, hvor de standby­

forbrugende apparater er sluttet til og programmer

dem op til en fjernbetjening. Ét tryk

slukker nu familiens forbrug til standby­strøm.

19


20

BMS


KNX bygningsstyringssystemer

– integrering af fremtiden

Fremtidens intelligente belysnings­ og HVAC­styring er her

allerede, og systemnedetid og energispild er nu en saga blot.

Uanset om det drejer sig om enfamiliehuse eller kontorkomplekser

sætter intelligent KNX bygningsstyring nye standarder

for komfort, fleksibilitet, driftssikkerhed og ikke mindst energieffektivitet.

Der kan spares op til 60% af eludgifterne til belysning

ved hjælp af tilstedeværelsesdetektion, intelligent solafskærmning

og belysningsstyring.

Aktuatorer

(modtager

ordrer)

Lysnet

Kommunikation

Sensorer

(styringsenheder)

Det smarte valg for kunder

– og installatører

Konstruktions­ og installationstid reduceres betydeligt, når alle

belysnings­ og HVAC­enheder forbindes indbyrdes i et enkelt

bussystem. Med ETS (Engineering Tool Software) er det nemt

at udforme, tilrettelægge og konfigurere installationer med KNX

certificerede produkter. Installationstiden er kort takket være

Desuden kan der spares op til 25% el til opvarmning og op til

45% til køling ved hjælp af BMS­funktioner som fx individuel rumstyring,

tilstedeværelsesstyring og solafskærmning. KNX kan

uden problemer integreres både i nye og eksisterende bygninger.

Den traditionelle løsning

Mange separate installationer, adskilte funktioner og yderst

begrænset fleksibilitet.

Den intelligente løsning

KNX – ét system, én standard og mange indbyrdes forbundne

funktioner giver maksimal fleksibilitet.

de traditionelt arrangerede kabler og ledninger. Som en ekstra

bonus kan en KNX installation tilpasses nye applikationer

og desuden udvides ved at tilslutte nye komponenter til den

eksisterende businstallation.

21


22

BMS

Lad dine kunder

overtage styringen

Den ældgamle udfordring med at skabe det perfekte indeklima er gået

ind i en ny tidsalder – en smartere tidsalder med Blue Energy. Intelligente

bygningsstyringssystemer skaber en grad af synergi mellem belysnings­

og varmeinstallationer, der er umulig med traditionelle produkter. Det

er fordi, at alt er indbyrdes forbundet i et enkelt system, der sikrer

optimal interaktiv effektivitet mellem de enkelte elementer. Og systemet

er fleksibelt, så dine kunder kan tilpasse det til deres individuelle behov.


ABB i-bus ® KNX

– den universelle bygningsstyring

ABB i­bus ® bruger en enkelt buslinie til at forbinde produkter og

systemer som fx opvarmning og belysning til et netværkssystem.

Produktet er økonomisk at installere i enhver bygning, men er især

ideelt til nye projekter, hvor det forbedrer planlægningsfleksibiliteten,

reducerer omkostningerne og giver en mere effektiv idriftsætning.

ABB i-BUS ® KNX systemet

Alle enhederne i dette system kommunikerer via en enkelt buslinje,

der er installeret ud over hovedforsyningsnettet. Følgende

er et eksempel på, hvordan forskellige elfunktioner er indbyrdes

forbundet i bussystemet i henholdsvis privatboliger og erhvervsejendomme.

Belysningsstyring

• Omkobling/dæmpning

• Scener/stemningsbelysning

• Central/gruppeomkobling

• Konstant belysningsstyring

Spjældstyring

• Styring af spjæld

• Vejrafhængig styring

Energioptimering

Styring af varme

og ventilation

• Individuel rumstyring

• Nat- og fraværsreduktion

• Tilstedeværelsesafhængig styring

Betjening

• Universal betjeningsenhed

• Med display

• Rumtermostat

• IR-modtagelse

23


24

Belysning

God belysning er effektiv belysning. Uanset om det er belysning til produktionsafdelingen på en fabrik,

forhallen i et højhus, et travlt kontormiljø eller hjemmet, skal der altid være den rigtige mængde lys

på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Hverken mere eller mindre.

Effektiv belysning handler om at vælge de rigtige komponenter i den rigtige kombination. Tag for

eksempel et belysningsarmatur. Hvis du vælger et belysningsarmatur med elektronisk ballast, vil

din kunde spare 20% energi i forhold til et traditionelt armatur.

Solar gør det nemt for dig og dine kunder at træffe det rigtige valg. Blue Energy belysningssortimentet

indeholder produkter til ethvert formål. Du kan finde alt fra enkeltstående produkter, som fx

lyskilder og enkle lysdæmpere, til avancerede løsninger, som fx intelligente integrerede systemer.

Uanset projektkompleksitet er du altid velkommen til at kontakte os for at få vejledning om den

rigtige løsning.

Gør belysningen effektiv.


26

BelySning

SQ serien

– udendørs fleksibilitet

SQ 50, SQ 100 og SQ 200 gadebelysninger fås

med tre lysstyringsindsatse og en individuelt

indstillelig reflektor. De nye SQ gadebelysninger

i aluminium er ideelle til hovedveje, parkeringspladser

og industriområder. Belysningsarmaturet

er uovertruffet takket være stor driftssikkerhed

og nem betjening. Den innovative belysningsteknologi

med det radialt facetterede reflektorsystem

giver en enestående ensartet luminans.


Spar på energien,

ikke kvaliteten

– sådan gør du

Da belysning udgør 40­50% af eludgifterne i kontorbygninger –

er målet for Blue Energy sortimentet af energi besparende belysning

fra Siteco at minimere dine kunders energiudgifter – og

din installationstid.

Belysningsarmaturerne integrerer de seneste innovationer inden

for belysningsteknologi for at skabe den perfekte balance

mellem ydelse, belysningskvalitet og design.

Modario – ubegrænset kompatibilitet

Modario belysningssystemet benytter sig af HDP reflektorteknologi

for at skabe en belysningseffekt på op til 102% med lavenergilysstofrør,

der sikrer optimal udnyttelse af energien. Modario

er også tidsbesparende takket være nem installation og minimal

vedligeholdelse. Tænk effektivitet – og spørg Solar om, hvordan

du får mest muligt ud af Sitecos innovation.

Modario belysningssystemet er baseret på skinnemoduler i 4

længder. De modulopbyggede skinne­ og belysningsindsatse

kan placeres efter ønske, og alle belysningsindsatse kan kombineres

på enhver tænkelig måde.

27


28

BelySning

Besparelser, besparelser

og endnu flere

besparelser

Philips lyskilder er Blue Energys svar på indendørs belysning

til et bredt udvalg af erhvervsejendomme og offent lige

bygninger. Her tilbyder vi energi­ og vedligeholdelsesbesparelser

på flere niveauer.

Philips Master LED lyskilder gør det muligt for dine kunder

at spare op til 80% energi sammenlignet med halogenlyskilder

og traditionelle glødelamper. Og med en levetid på

45.000 timer bliver den tid, der bruges på at udskifte defekte

lyskilder, reduceret betydeligt.

Belysning, når den er mest effektiv

De kompakte Master PL­R Eco lysstofrør sparer op til

50% energi sammenlignet med PL­C belysning. Master

Classic sparer også 50% energi sammenlignet med

glødelamper og holder længere end traditionelle glødelamper

(3.000 timer). TL­D Eco belysningssortimentet

sparer 10% energi – dine kunders investering kan

dermed være fuldt ud tilbagebetalt på kun ét år.

2 3 4

1) Master LED 2) Master PL-R Eco 3) Master Classic 4) Master TL-D Eco

1


30

BelySning

Indlysende

effektivt

Osrams lyskilder er lige så energibesparende, som de

er langtidsholdbare. Lyskilderne i Halogen Energy Saver

sortimentet har faktisk en levetid, der er dobbelt så lang

som glødelampernes (2.000 timer), og de bruger ca. 30%

mindre energi.

De er derfor det ideelle valg til Blue Energy belysningssystemerne

– og husk, at Solar kan vejlede dig i at finde

den mest optimale løsning til den bedste belysningsinstallation

– bare spørg. Nøglen til effektiv belysning ligger i

pro dukt kombina tionen, og vi kan hjælpe dig med at finde

den perfekte balance.


Halogen Energy Saver lyskilder

Fås i 2 typer: Standard klar/mat og kerte klar/mat med indbygget

halogenteknologi. Halogen Energy Saver lyskildernes farvetemperatur

og ­gengivelse er fuldt på højde med glødelampernes, og de

kan anvendes sammen med alle typer lysdæmpere.

1 2 3 4

1) Halogen Energy Saver kerte klar. 2) Halogen Energy Saver standard klar.

3) Halogen Energy Saver kerte mat. 4) Halogen Energy Saver standard mat.

31


32

BelySning

Skift til

LED belysning

Over 75% af belysningen i europæiske bygninger

er baseret på forældede og energislugende

systemer, der ikke opfylder nutidens

standarder. Med energieffektive løs ninger er

det muligt både at opnå betydelige besparelser

og skabe et mere attraktivt arbejdsmiljø.

Affinium LED string

Affinium LED strings repræsenterer en ny dimension,

når det gælder fleksibel installation. De er

nemme at installere og velegnede både til skilte­,

bygnings­ og dekorationsbelysning. En bred visuel

vinkel sikrer problemfri belysning af høj kvalitet.

Affinium LED strings kan bruges overalt – de skal

blot fastgøres på en bagplade med monteringsclips

eller tape. Det betyder hurtig installation for

dig og besparelser for dine kunder.

SPOT LED2

– en besparelse på 65%

Spot LED2 armaturer bruger 65% mindre energi

end halogenprodukter. Dette elegante og innovative

sortiment af projektører og downlights frembringer

ikke UV/IR stråling og fås i hhv. varm og

kold hvid lysfarve.

LED string teknologien er revolutionerende,

når det gælder kvalitet, funktionalitet og ikke

mindst energieffektivitet. Med Affinium LED

strings fra Philips kan dine kunder spare op

til 66% energi sammenlignet med standard

TL produkter. Og de har en levetid på

50.000 timer.


34

BelySning

Belysning

i nyt design

Blue Energys unikke sortiment af LED reflektorlyskilder fra Osram

giver dig belysning, der ikke alene er fuld af personlighed, men

også af muligheder for at spare energi. LED lyskilderne har mange

fordele frem for traditionelle lyskilder: De er kompakte, meget

holdbare samt brud­ og vibrationssikre. Men vigtigst af alt –

deres ekstremt lave strømforbrug gør dem til et godt økonomisk

alter nativ, når det gælder dekorativ belysning på steder, hvor

belysning er nødvendig for at kunne orientere sig. Osrams LED

lyskilder fås i kold hvid og varm hvid.


1 2 3 4

1) Parathom par 16 5W GU10. 2) Parathom par 16 5W E27. 3) Parathom par 16 2W E27. 4) Parathom par 16 2W GU10.

PARATHOM lyskilder

Med et energiforbrug på kun 2 eller 5 W har PARA­

THOM PAR 16 lyskilder en levetid på 25.000 timer

– og på den tid kan dine kunder nå at spare meget

energi. Da LED lyskildernes effektivitet hele tiden

forbedres, bliver de et stadig mere attraktivt alternativ

til den traditionelle glødelampe.

35


36

BelySning


Lys efter behov

Lysstyring er mere end tænd/sluk. Først skal man bestemme sig for, hvad der overhovedet er godt lys.

Er mængden af dagslys tilstrækkelig? Hvor stærkt lys skal man eventuelt supplere med? Skal lys

dæmpes eller slukkes?

Servodans Minilux­bevægelsesmeldere, lyssensorer og kontrolenhed lader det være op til dig at

bestemme det perfekte lys og gør det nemt at opnå det. Og som med alle Blue Energy­produkter,

kan Solar hjælpe dig med at opnå den ideelle kombination af bevægelsesmeldere, lyssensorer,

afstande og indstillinger, så dine kunder sparer mest muligt på elregningen uden at gå på kompromis

med lysmængden og komforten.

Tryk

74-593

Minilux Control

36-080

230 V AC

Minilux Control 36-080

Besægelsesmelder

41-272

Lyssensor

43-197

Kontrolenheden er med sine to grundlæggende indstillinger – udendørs eller indendørs – let at

indstille. For begge indstillinger gælder det, at lyset tænder automatisk ved bevægelse, men kun

hvis det eksisterende lys er utilstrækkeligt. Udendørslys slukker ved endt tid, indendørs lys ved

tilstrækkeligt naturligt lys. Udover sine energibesparende kvaliteter, er automatisk lysstyring også

præventivt over for indbrud.

37


38

BelySning

Teknologi,

der følger

kundernes

behov – helt

bogstaveligt

Tilstedeværelsessensorer er den rigtige højteknologiske

måde at reducere energispild i rum, der ofte

står tomme, f.eks. kontor­, skole­ og hotelkorridorer

samt mødelokaler og klasse værelser. Sensorerne er

nemme at installere og et sæt Esylux tilstedeværelsessensorer

med automatisk tilpasning til dagslys, der

kun aktiveres ved bevægelse i detekteringszonen,

kan spare op til 70% af dine kunders energiforbrug.

Loftmonterede sensorer har en detekterings vinkel

på 360° (180° for vægmonterede), og række vidden

kan i begge tilfælde udvides med en supple rende

sensor. Blue Energy tilstedeværelsessensorer giver

dine kunder den mest optimale løsning til energibesparelse.

Modellen overfor viser dig, hvordan Esylux tilstedeværelsessensorer

kan anvendes i et klasseværelse

med masser af dagslys.


Belysning i klasseværelse med tilstedeværelsesog

dagslyssensorer

Formål

At kontrollere og aktivere hver sektion af klasseværelset

separat (vinduesfacade og modsatte

væg). Begge armaturrækker aktiveres manuelt

ved berøring af en knap.

rummet

Se tegning.

Mål: B 9 m x L 10 m

Loftshøjde: 3 m

anbefalet løsning

En PD 360i/24 DUO tilstedeværelsessensor

1 2 3

aktiverer lysstofrørene efter behov. Lyset måles

ved vinduesfacaden og den modsatte væg

(regulering af dagslys). To nøgleindgange

betyder, at hvert sæt lysstofrør kan overstyres

manu elt, når det er nødvendigt. Panelbelysningen

(dvs. til whiteboard/tavle) er forbundet

med belysningen på den indvendige væg.

ekstraudstyr

Med fjernbetjeningen Mobil­PDi DUO/ DIM,

der fås som ekstraudstyr, kan lyset tændes og

slukkes i klasseværelset, når du ønsker det

– uden at du behøver at flytte dig.

Installationstype

Diagonalt på sensor

Lige på sensor

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer, serie PD: 1) PD 360i. 2) PD 180i. 3) PDC 360i/24 KNX.

39


40

BelySning


Overtag styringen

og spar penge

Det anslås, at kun 1% af EU’s kontorer og bygninger bruger

belysningstyringer, selvom de potentielle energibesparelser med

styringer beløber sig til ca. 22 mia. kr. om året. Du kan nu hjælpe

dine kunder med at gribe chancen for at reducere deres omkostninger

med Blue Energy sortimentet af Philips lysstyringer,

som er enkle og nemme at installere – og uvurderlige, når det

gælder om at spare kostbare watt. Du kan spare op til 70% af

installationsudgifterne i forhold til traditionelle belysningsløsninger.

Occuswitch − lys på kommando

Denne sensor kan bruges til alle belysningsarmaturer og lyskilder,

og desuden kan den installeres mange forskellige steder

– små kontorer, korridorer, toiletter, sekundære rum osv. Occuswitch

er en selvstændig styring med automatisk bevægelses­

og dagslyssensor. Kort sagt: Den slukker lyset, når der ikke

er nogen til stede, eller når det indkommende dagslys er

tilstrækkeligt.

Actilume − effektiv plug and play

Actilume er et lysstyringssystem, der består af en sensor og

en styringsenhed, og som er indbygget i et armatur. Actilume

kan bruges straks efter installation.

Det funktionelle lysdæmpningssystem Actilume til kontorer

er nemt at installere og giver energibesparelser på op til 75%.

Systemet tænder og slukker automatisk ved tilstedeværelse og

justerer lysstyrken i forhold til dagslyset på kontoret. Systemet

startes op ved et enkelt tryk på en knap – nemmere bliver det

ikke for dig og slutbrugerne.

41


42

Opvarmning

Opvarmning handler mere end noget andet om regulering. Men en ting er at give kunderne et komfor­

tabelt system, der er nemt at regulere, noget andet er at sikre, at systemet etableres på en energieffektiv

måde.

I bygninger, hvor der anvendes ældre eller ikke­A­pumper, bruges unødvendig energi og unødige

penge. Det årlige elforbrug for sådanne pumper ligger på mellem 175 og 500 kWh. Det er næsten

10% af en typisk husholdnings forbrug. Og jo større bygningen er, jo større er procentdelen.

7 ud af 10 husejere bruger forældede pumper. Hver eneste af dem

kunne reducere deres elregning og udlede mindre CO – de har bare brug for, at du fortæller

2

dem hvordan.

Energieffektiv opvarmning handler om styring og kvalitet – termostater og indreguleringsventiler

kombineret med de rigtige rør, pumper og radiatorer. Ved at vælge vores

produkter fra Blue Energy programmet kan du være sikker på, at hver enkelt del

af din løsning lever op til Solars høje effektivitet. Derefter kan du skrue op for

varmen, uden at det går ud over miljøet eller dine kunders penge.


CORRECT

PICTURE TO

BE INSERTED

43


44

OpvarMning

Energi besparelser

i A-klasse

For at kunne indgå i Blue Energy sortimentet skal et opvarmningsprodukt

være smart og funktionelt, men vigtigst af alt

energibesparende. Grundfos cirkulationspumper er indbegrebet

af disse kvaliteter. De var de første, som blev A­mærket – den

højeste klassifikation, der kan opnås inden for energibesparelse.

Pumperne er fantastisk nemme at installere og tage i brug –

man skal blot “plug and pump”. Oftest er det nok at trykke

én gang på en knap for at starte dem.

AUTOADAPT – smart energiudnyttelse

AUTOADAPT funktionen er unik for Grundfos A­mærkede cirkulationspumper.

Den analyserer anlæggets behov og indstiller

automatisk pumpeydelsen derefter. Denne fabriks indstilling

giver en kraftigt øget effektivitet, og i 80% af tilfældene er

yderligere indstilling ikke nødvendig.

ALPHA2 – besparelser,

dine kunder kan se

Som vinder af to Energi+ priser sætter ALPHA2 standarden

for cirkulationspumpers effektivitet og funktionalitet. ALPHA2

behøver kun 5 W for at arbejde, og strøm forbruget vises

altid på et tydeligt display. Et hurtigt blik på displayet minder

kunderne om, at du har hjulpet dem med at træffe et fornuftigt

energi besparende valg.

MAGNA – sætter fart

i energibesparelserne

MAGNA sortimentet dækker flows op til 39 m 3 /t og er ideelt

til mellemstore og store kommercielle varme­ og airconditionanlæg.

MAGNA pumperne styres elektronisk og har en energibesparende

permanent magnetmotor.

Dobbelt prisvinder

Grundfos ALPHA2 er den stolte vinder af to

Energy+ priser som Europas mest effektive

cirkulationspumpe.


46

OpvarMning

Intelligent klimakontrol

gjort enkelt

Radiatortermostater er centrale, når der skal spares energi til opvarmning af bygninger. Den typiske tilbagebetalingstid

for radiatortermostater er kortere end 2 år, og da den gennemsnitlige levetid er over 20 år, er

det tydeligt, at de er gode for både miljøet og varmeregningen. Solar har valgt Danfoss, verdens største

producent af radiatortermostater, til at være en del af Blue Energy.

Danfoss’ termostater med rumføler er specielt udviklet til moderne radiatorer med henblik på at opnå en

konstant rumtemperatur med det lavest mulige forbrug. Mange fjernvarmeværker kræver i dag, at returvandet

er korrekt afkølet – det skal sendes tilbage så koldt som muligt. Der bør derfor altid anvendes forindstillede

termostatventiler.

RA-2990

Radiatortermostat RA­2990 fra

RA2000­serien med indbygget

føler.

RAX

Radiatortermostat RAX fra serien

Danfoss X­tra Collection med

indbygget føler.

MSV-BD Leno manuel indreguleringsog

afspærringsventil

Funktionelt design med uendelige indstillinger ­ her er fremtidens

manuelle indregulerings­ og afspærringsventil. De 360° roterbare

målenipler gør det muligt at måle på ventilen selv på svært tilgængelige

steder. Ventilen afspærres ved at trykke indstillingshåndtaget

ned og dreje det 90°. Med denne unikke afspærringsfunktion ændres

ventilens forindstilling ikke i forbindelse med afspærring. Fås med

indvendigt og udvendigt gevind.

ECL Comfort 200

RA-N 15

Radiatorventil RA­N 15 med forindstilling

og ligeløb fra serien

RA­2000

Med en ECL Comfort vejrkompensator kan slutbrugeren styre og

overvåge sit varmeanlæg optimalt. Den forprogrammerede vejrkompensator

kan anvendes både i små og store varmeanlæg med

én varmekreds. Varmeanlægget reguleres konstant i forhold til de

valgte parametre og finder selv ud af, hvad der er den optimale

temperatur i forhold til vejret udenfor og forhindrer derved overforbrug.

Regulatorer kan derudover indstilles til spareperioder efter behov

for at opnå yderligere besparelser.


48

OpvarMning

Lad

gulvvarmen

passe sig selv

I det moderne hjem er det boligen, der tjener dig og ikke omvendt.

Solar illustrerer med Blue Energy, at det godt kan lade sig gøre

at sætte komfort i højsædet, uden at det går ud over miljøet eller

pengepungen.

Ved for eksempel at overlade styringen af gulvvarme til teknologien

i stedet for selv at skrue op og ned efter behag, sikrer du den

mest hensigtsmæssige vandbalance i rørene og skærer dermed

ned på både energiforbruget og elregningen.

Danfoss Gulvvarme – nemt og enkelt

En simpel montering og installation er ud over at være tidsbespa

rende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat

hver gang. Gulvvarmeløsningen består af 3 hovedprodukter:

En fordelerunit, trådløs rumtermostat med infrarød gulvsensor

og en master regulator. Løsningen fås med op til 16 kredse

og kan bruges både til fjernvarme­ og kedelanlæg.


CF RF

Trådløs rumtermostat med infrarød gulvsensor.

Regulering af rumtemperatur i

forhold til aktuel gulvtemperatur.

Tempe raturindstilling fra 5­35 °C.

Master Regulator

2­vejs trådløs kommunikation ved 868 MHz,

med mulighed for 5 eller 10 udgange til

24V termoaktuatorer. Leveres med LEDindikator

for status på hver enkel udgang.

Fordeler Unit

Fordeler Unit leveres uden sider for at lette

servicering. Den passer i et standard skabsmodul

fra 60 cm.

49


50

OpvarMning

Udstråler kvalitet

og effektivitet

Purmo radiatorer, der er et rigtigt Blue Energy produkt,

er baseret på 30 års erfaring og er indbegrebet af kvalitet

ned til mindste detalje. Sammen med de effektive termostater

kan radiatorernes design reducere energiforbruget

med 15%.

Radiatorsortimentet, der ikke alene er kendetegnet ved

sin unikke Blue Energy kvalitet, er også enhver installatørs

drøm med over 2.500 størrelser og mon terings kombinationer,

der letter installations arbejdet. Alle Purmo radiatorer

er omfattet af 10 års garanti.

Mindre vand, mindre varmetab

Purmo panelradiatorer i stål opvarmer ved hjælp af en

usædvanlig lille mængde vand. Det giver en meget lav

termisk masse, så radiatorerne næsten øjeblikke ligt kan

reagere på ændringer i den omgivende lufttemperatur

eller varmegevinster internt i anlægget – kort sagt,

dine kunder bruger kun den energi, de har brug for,

og ikke mere.

Vandtæt kvalitet giver en strøm

af besparelser

Store konvektorplader og præcisionskonstruerede vandkanaler

sikrer optimal vandfordeling og varmetransmission.

Og da Purmo radiatorerne er fremstillet efter meget

høje standarder, er der ingen risiko for lækage, hvilket

yder ligere minimerer vand­ og energi forbrug.


52

OpvarMning

1

2

Den perfekte balance mellem

ydelse og besparelse

3 4

1) TRV. 2) Terminalventil TBV-CM. 3) STAP. 4) TA-H.U.B. 5) TA Shunt.

Det er en tankevækkende kendsgerning, at selvom indreguleringsenheder

i Blue Energy sortimentet gene relt kun udgør 2%

af en HVAC­investering, har de kapacitet til at reducere energiforbruget

med op til 40%. Det er ganske enkelt, fordi et godt

indregu leret indeklimaanlæg er langt mere effektivt end de

anslå ede to ud af tre, der ikke er det.

TA har alle de produkter og al den knowhow, du skal bruge for

at skabe den rigtige balance ved hjælp af manuelle indreguleringsventiler,

differenstrykregulatorer og terminalventiler. Desuden

kan du få alt det værktøj til indregulering, indkøring og fejlfinding,

der er nødvendigt for at sikre fejlfri installation.

Integration gør det muligt

Indregulering fjerner temperatursvingninger, forbedrer komforten

og gør hele anlægget mere effektivt. Disse fordele kræver, at

du tænker holistisk – og det er grunden til, at TA’s komplette

produktsortiment er perfekt til formålet. TA’s produkter er desuden

det ideelle supplement til andre Blue Energy produkter,

hvor Grundfos Alpha cirkulationspumper og TA ind reguleringsventiler

blot er én af de mange mulige kom binationer, der sikrer

optimal ydelse og et kraftigt reduceret energiforbrug.


5

53


54

Vedvarende energi

Energipriserne stiger, men det samme gør interessen for løsninger, der udnytter vedvarende energikilder

som fx solenergi og varmepumper til opvarmning af vores huse og vand. Ved at udskifte ældre

olie­ og gasinstallationer med en vedvarende energikilde optimerer du dine kunders komfort og

økonomi. Og gør det muligt for dem at spare op til 1 ton CO pr. varmepumpe.

2

Mens varmepumper har været populære til privatboliger i et

stykke tid, stiger efterspørgslen efter sådanne pumper til

erhvervsejendomme, offentlige ejendomme og industrielle

bygninger lige nu med 30-40%. Denne situation baner vejen for et helt nyt

sortiment af energieffektive produkter og løsninger – et sortiment, som du kan få hos Solar,

så du kan møde den stigende efterspørgsel med tilstrækkelige forsyninger.

Varmepumper og solpaneler kan ikke alene arbejde selvstændigt eller integreret, de kan

også levere energi til andre energiforbrugende enheder i bygninger. Kombinér dem

med en intelligent styringsenhed, så har du udrustet dine kunder til en effektiv fremtid.

Ved at foreslå sådanne produkter og løsninger under planlægningen af dit projekt

imødekommer du ikke kun husejere, der tænker på miljøet, men også entreprenører,

der bekymrer sig om de høje energipriser.

Vedvarende energiprodukter giver dig nye forretningsmuligheder.


56

vedvarende energi


Når geologi gør energi gratis

Når prisen på olie og gas stiger, stiger efterspørgslen på alternative

løsninger også. Interessen for varmepumper, der udnytter jordens

og luftens varmeenergi har således været opadgående de sidste

år. I dag er teknikken så veludviklet og pumperne så effektive, at

de omdanner oplagret miljørigtig varmeenergi til en behagelig

opvarmning i huset, samt til varmt brugsvand hele året – også

Væske/vand kompaktserien

EHP LW

Varmepumperne i denne kompaktserie er

kompakte enheder konstrueret for tilslutning

til ekstern varmtvandsbeholder. 6, 7,

9, 11, 14 eller 17 kW. De er udstyret med

el­patron og en motordrevet 3­vejsventil.

Væske/vand modulserien

EHP LW/M

Varmepumperne i denne modulserie er

komplette modulenheder med ydelser 6,

7, 9 eller 11kW. Varmtvandsbeholder og

el­patron er integreret i systemet. Denne

serie kan levere varme og varmt vand til

enfamiliehuse.

på de kolde dage. Udover de miljørigtige aspekter vil dine kunder

utvivlsomt kunne se mulighederne i at få varme leveret gratis og

permanent fra jorden. Og du har utvivlsomt allerede set potentialet

for en ny og lovende forretning. Og som med alle andre produkter

i Solars Blue Energy sortiment, kan du altid få vejledning hos os.

Luft/vand varmepumpen

EHP AW + CC 160

En luft/vand varmepumpe, der er særligt

velegnet til at forsyne enfamiliehuse med

varme og varmt vand. Den mest energieffektive

drift opnås i forbindelse med lave

varmesystemtemperaturer – for eksempel

i kombination med gulvvarme.

57


58

vedvarende energi

WPC 5-13 kW

– væske/vand varmepumpe

WPC er en komplet væske/vand løsning til rumopvarmning

og varmt brugsvand i parcelhuse. Systemet trækker

energien ud af jorden via jordslanger eller en jordsonde.

WPC’en er udstyret med en lyddæmpende kappe og en

200 liter varmtvandsbeholder. WPC serien findes også

som kombineret anlæg med kølefunktion.

LOWRES PIC


Helt naturligt

effektiv

Hvorfor spilde penge på at forurene miljøet med CO 2 ­

udledninger, når vi med moderne teknologi kan udnytte

naturens egne ressourcer på en måde så vi både sparer

energi og penge?

Det er idéen bag Blue Energys sortiment af luft/vand,

væske/vand, og ventilationsvarmepumper fra Stiebel

Eltron. Udnyttelsen af vedvarende energi er ikke kun et

spørgsmål om økonomi, men også et spørgsmål om

miljøet omkring os.

Ved montering af blot en varmepumpe, kan dine kunder

reducere deres energiforbrug med op til 50%. Her er der

virkelig tale om fremtidssikret investering.

WPF 5-16 kW

– væske/vand varmepumpe

En energieffektiv leverandør til varmt brugsvand og rumopvarmning

i et kompakt design. Med den integrerede

varmepumpestyring, cirkulationspumpe, sikkerhedsventil

og integrerede el­varmepatron er enheden velegnet til en

komplet installation i kælderen. WPF findes også i 20­66

kW til større boliganlæg og industribyggerier, der kan således

laves løsninger op til 400 kW.

WPL 10 – 33 kW

– luft/vand varmepumpe

Ideel hvor der ikke er mulighed for nedgravning af jordslanger.

Den er i konstruktionen specielt egnet for placering udendørs

og ideel til parcelhuse men også til industri og institutioner.

Varmepumperne fås også som indendørs modeller.

LWZ 303/403

– ventilationsvarmepumpe

Multifunktionsvarmepumpe specielt designet til nye lavenergihuse.

Anlægget leverer rumopvarmning og varmt

brugsvand samt sikrer optimal ventilation. Ved hjælp

af en krydsmodstrøms varmeveksler genindvindes op til

90% af varmen fra ventilationsluften. Herved sikres, at

næsten ingen energi går tabt.

59


60

vedvarende energi

Solenergi

er fuld

af fordele

Stigende CO 2 ­udslip truer vores klima, og stigende energipriser

truer dine kunders pengepung. Solens enorme

potentiale som energikilde er en gevinst for dem begge.

Og for din forretning.

Boschs nye flade solfangere giver billig og miljøvenlig

varme og varmt vand til dine kunders komfort. Et Bosch

solfangeranlæg kan give en besparelse på op til 65%

på det varme brugsvand og op til 35% på produktion af

det samlede energibehov. Resten leveres af en supplerende

varmekilde. Om sommeren dækker den opvarmningen

af vand 100%, og om vinteren støttes den af en

kondenserende gaskedel. En dansk gennemsnitsfamilie

på 4 personer kan reducere deres udledning af CO 2 med

700­1100 kg / årligt ved at installere et solvarmeanlæg

fra Solars Blue Energy sortiment.

En Bosch solvarmeløsning er en stabil, fremtidssikret,

øko nomisk og miljøvenlig investering, der typisk har

tjent sig ind efter kun 2 år. Har du fortalt dine kunder

om fordelene ved solvarme?


Comfort-solfanger FKC

Det lette og stabile rammemateriale (glasfiber) reducerer

sammen med stripabsorberen solfangerens vægt

betydeligt. Dette sikrer let montering.

• Gennemprøvet klassisk “harpeabsorber“ i kobber.

• Lang levetid, let og stabil pga. glasfiberrammeprofil

• God ydelse, højselektiv og slidstærk belægning

Top-solfanger FKT

Solfangerens højselektive belægning giver stor ydelse

og en lav vægt. Desuden gør tilslutningstilbehøret

monteringen nem.

• Fremragende ydelse pga. højselektiv belægning

• Maksimal varmeoverførsel pga. fladeabsorberen

i kobber

• “Dobbeltmeander” system

• Flot design og tilslutningsteknik af rustfrit stål af

høj kvalitet

61


62

vedvarende energi

Få en fast

strømpris

Solenergi er en effektiv måde at begrænse anvendelsen

af fossile energikilder. For hver kilowatt­time produceret

med solenergi, skal der produceres én færre på et kraftværk.

Jo større andel af energi, man selv kan producere,

des mindre afhængig er man af et marked med ustabile

priser.

Med en solcelleløsning fra Schüco får dine kunder billigere

energi, udleder mindre CO 2 – og hvis der er tale om et

firma, skal man heller ikke undervurdere image­værdien

af at tage tidens energiudfordringer alvorligt.


Solcellestrøm

Med photovoltaik (PV) producerer PV­moduler strøm

direkte af solens energi. Den indvundne strøm anvendes

på samme måde som fra et batteri med plus og minus

poler og kan konverteres til 230V vekselstrøm med en

vekselretter. Som regel anvendes den producerede strøm

ikke direkte i huset, men ved en opkobling til det offentlige

net som buffer.

Montagemuligheder

For et solcelleanlæg er tagets retning en væsentlig faktor.

Et tag, der vender mod syd, øst eller vest er egnet til strømproduktion.

Alternativ kan modulerne monteres på en

garage eller husets facade.

Hvis du planlægger installationen af et solcelleanlæg i

forbindelse med en renovering eller nybyggeri, kan du

med fordel anvende en tagintegreret eller en heltags løsning.

En typisk installation tager en dag.

Positiv ydelsestolerance på +5/-0%

Alle Schüco solcellemoduler har en udelukkende positiv

ydelsestolerance på +5/­0%. Det vil sige, at den tilbudte

anlægsydelse i minimum opnås og i de fleste tilfælde endda

overskrides. Den positive tolerance vil medføre, at anlægget

yder mere, end hvad designdata for anlægget angiver.

Princip for et photovoltaik anlæg

63


64

Vand

En dryppende vandhane er ikke den eneste måde, vand går til spilde på, men det er den mest synlige.

Uhensigtsmæssige rørsystemer er typisk en større synder og en langt mere omfattende årsag ikke

alene til vandspild, men også til spild af energi og i sidste ende penge.

25% af en gennemsnitshusholdnings energi bruges til opvarmning

af vand – og 50% af den energi går typisk til spilde på

grund af ineffektive rørsystemer. Og som om det ikke er nok, så betyder de

60 sekunder, som dine kunder lader vandet løbe, før det bliver varmt, at der går tusindvis af liter

til spilde hvert år.

Selvfølgelig lige indtil du gør dem opmærksom på deres forældede pumpe.

Blue Energy omfatter produkter og løsninger, der gør det muligt for dig at tilpasse et system til

behovet. Energibesparende blandingsbatterier og inline cirkulationsrør er blot et par eksempler.

Vandsystemer bør være tilstrækkelige, ikke overdimensionerede. Velkonstruerede, ikke ødsle.

Kort sagt: Effektive.

Velkommen til de nye vandveje


NOT FINAL –

PLEASE DO NOT

PROOFREAD

65


66

vand


Enkel

installation,

omfattende

besparelser

Viegas rør­i­rør Inliner­system er ikke kun effektivt, når der skal

spares på energien i varmtvandsinstallationer. Det unikke system

kræver også en mindre cirkulationspumpe end traditionelle

installationer, færre gennemboringer og har en lynhurtig isættelse

af det indvendige PE­Xc­rør, der blot skydes i fra toppen.

Inliner er særligt anvendeligt til renoveringer. Erfaringer viser at

det er både materiale­ og tidsbesparende. Ved flere projekter

har der været tale om mærkbare besparelser for bygherre,

installatør og miljø. Dermed er Viegas Inliner­system en oplagt

del af Solars Blue Energy.

Viega Inliner

Cirka 25% af en boligs energiforbrug bruges på varmt vand.

Men en alt for stor del af denne energi ender som spild under

vandets cirkulation i rørene. I Inliner­systemet løber det varme

vand i et stigerør med et PE­Xc­rør inden i, så varmen i returløbet

ikke forsvinder, men forbliver i fremløbsrøret. Derved

reducerer man energitabet med op til 30%.

1 2 3

1) Easytop cirkulations-ventil for optimal temperaturstyring og mulighed for afhjælpning af bakterieproblemer. 2) Tilslutning- og

endetilslutningsstudser. 3) PE-Xc Rør 12x1 mm. 4) Komplet Viega Inliner-system.

4

67


68

vand

Håndvaskbatteri

med besparelser

Installation af elektroniske håndvaskarmaturer sikrer den korrekte mængde

vand og belaster dermed miljøet mindst muligt. Disse miljøvenlige armaturer

findes i Blue Energys sortiment af Oras Electra produkter.

En udskiftning er imidlertid ikke kun en fordel for miljøet. Dine kunder vil

også kunne mærke forandringen, når vandregningen skal betales. Oras

Electras berøringsfrie håndvaskarmatur reducerer nemlig vandforbruget

med op til 50% sammenlignet med konventionelle modeller. Det er en

besparelse, der er værd at tage med.


6150F – hygiejnisk håndvaskarmatur

6150F er ideel til private badeværelser. Det er et hygiejnisk,

berøringsfrit håndvaskbatteri i et lækkert minimalistisk design.

Blanderen kan bruges næsten overalt takket være sin beskyttelsesklasse

(IP67). Batteriet er let at installere, da dets avancerede

autofokus sensorer gør yderligere justeringer unødvendig.

Vandmængdebegrænseren (6 l/min) sikrer desuden

et lavt vandforbrug.

2

1) 6150F. 2) 6179. 3) 6250F. 4) 8010.

6179

Et vægmonteret håndvaskarmatur. Ideelt til

hospitaler og andre offentlige bygninger.

6250F

Berøringsfrit håndvaskarmatur til private

hjem. Lidt større udgave af 6150F.

3 4

1

8010

Håndvaskarmatur til både manuel og elektronisk

betjening.

69


70

vand


Ingen ventetid,

intet vandspild

Vidste du, at 16.000 liter vand hvert år går til spilde i en typisk

familie husholdning? Det skyldes det vand, der går til spilde i de

60 sekunder, det i gennemsnit tager, før det varme vand når frem

til tappestedet. Heldigvis kan du nu tage affære på dine kunders

vegne, så de undgår dette spild med Blue Energys Comfort cirku­

1

Grundfos Comfort pumpesortiment

3

1) UP 20-14BXUT, 2) UP 20-14BXU, 3) UP 20-14BXT, 4) UP 20-14BX

Det komfortable valg for installatører

Grundfos Comfort fås i flere forskellige størrelser, der passer til

ethvert en­ eller tofamilieshus. Pumperne er hurtige og nemme

at installere og kræver kun lidt vedligeholdelse. Hvorfor vente?

Giv dine kunder det ultimative inden for pumpekomfort.

2

4

lationspumpe fra Grundfos. Kort beskrevet har de prisvindende

Grundfos Comfort pumper et lille flow, der sikrer, at det varme

vand konstant holdes i cirkulation og derfor altid er klar til brug,

når du åbner for vandhanen eller bruseren. Resultat: Intet

vandspild, ingen spildtid og intet energispild for dine kunder.

Ur giver endnu større effektivitet

Pumpen kan fås med termostat og 24­timers ur, der yderligere

minimerer energiforbruget, da pumpen kan indstilles til kun at

køre på bestemte tidspunkter af dagen.

71


72

Ventilation

At skabe optimal ventilation er ikke en nem opgave. Ventilation er allerede en af de store forbrugere

af energi i bygninger, og hvis den foregår uden kontrol, vil forbruget helt sikkert stige. nøgleordene

for det perfekte system er styring, effektivitet og motor.

Ved hjælp af en central styringsenhed, der overvåger omgivelserne og handler derefter, kan energiforbruget

reduceres væsentligt, uden at man går på kompromis med komforten. Styringen sikrer,

at rummene tilføres luft i den rigtige kvalitet på det rigtige tidspunkt – med andre ord: Tilførslen skal

svare til behovet.

Et Blue Energy varmegenvindingssystem udnytter energien i den udsugede luft til at opvarme den

indsugede luft med en udnyttelsesgrad på op til 90%. Systemet, der er aktivt døgnet rundt,

opretholder et komfortabelt indeklima, som er ideelt for både mennesker og materialer.

En Blue Energy ventilationsløsning omfatter også en effektiv ventilatormotor, der giver

besparelser på op til 40% sammenlignet med ældre modeller.

Moderne ventilationssystemer kan nemt anvendes til renoveringsprojekter,

men med ny lovgivning, der sætter grænser for energiforbruget i nye bygninger,

bliver fordelene ved en Blue Energy løsning endnu mere indlysende.

Styr indeklimaet.


CORRECT

PICTURE TO

BE INSERTED

73


74

ventilatiOn

Indeklima,

som din kunde

ønsker det

At trykke på alle de rigtige knapper for at skabe optimal ventilation for

en enkelt installation er svært nok uden at skulle indregne de forskellige

energispareforanstaltninger.

Men med Siemens Synco seriens intelligente og integrerede automatiksystemer

til bygninger og rum får du og dine kunder det hele – og det

starter med en energibesparelse på 30%.

Siemens Synco

Siemens’ Synco serie er et A­mærket modulopbygget system til central

betjening af alle HVAC­anlæg, så der sikres optimal komfort og effektivitet.

Systemet kan det hele – fra temperaturstyring til overordnet styring af

anlæg, og det kan også integreres i andre af kundens elektronikinstallationer.

Alt monteres på DIN­skinner, som sparer plads, reducerer installationsudgifter

og gør det muligt at tilføje flere moduler i fremtiden.


Synco serien

Siemens’ Synco serien omfatter tre regulatorer, der dækker de behov,

HVAC­anlæg måtte have – lige fra enkel temperaturstyring til systemer,

der kan styre, regulere og overvåge store anlæg. Den åbne Konnex­

standard muliggør integration mellem HVAC­anlæg og elsystem.

Kompatibel med andre produkter

Synco serien er også ideel at kombinere med relevante Siemens komponenter

som fx Acvatix ventil­ og aktuatorprogrammet, OpenAir

spjældmotorer, Symaro sensorer og SED2 drev.

Synco 100

Energistyring med nem idriftsættelse og

installation (intet panel).

Synco 200

Regulerer temperatur, fugtighed og tryk

– nem idriftsættelse.

Synco 700

Regulerer airconditionanlæg i individuelle

rum eller i forbindelse med elsystemet.

Synco RXB Regulator

Sikrer optimalt indeklima ved tilslutning til

Synco 700.

75


76

ventilatiOn

Intelligent

klimakontrol

gjort enkelt

Danfoss’ nyeste generation af VLT ® HVAC drives er udviklet til

anlæg der flytter, køler, befugter og renser luft i offentlige, kommercielle

og private bygninger. Det gøres med lavest mulige omkostninger.

Brugervenlighed under idriftsætning og daglig drift

er indbygget. Dette gælder for såvel High­power drev som for

VLT ® HVAC drev.

Danfoss VLT ® HVAC Drives

En meget høj virkningsgrad på 98% er kendetegnende for VLT ®

HVAC Drive. Særdeles let at installere og bruge takket være den

modulære plug­and­play funktionalitet. Det modulære design giver

mulighed for senere opgraderinger. Drevenes egenbeskyttelses

funktioner og holdbarhed gør dem stort set vedligeholdelsesfri.

Med andre ord, hårdtarbejdende, energibesparende Blue Energy

når det er bedst.


Hastigheds tilpasning

– hurtigere tilbagebetalingstid

Reduceres hastigheden på en blæser eller en pumpe med 20%

halveres energiforbruget. Drevet måler og justerer konstant

motorhastigheden, så den tilpasses det aktuelle behov. Denne

funktion sammen med flow­kompenserings kontrol giver en hurtig

tilbagebetalingstid af installationsinvesteringen. Det er endvidere

muligt at måle og optimere drevets energiforbrug via det medfølgende

PC værktøj.

1

Alt dette – og så er det let at installere

Det er let at installere et VLT ® HVAC Drive inde i en HVAC enhed

eller i en tavle takket være den kompakte størrelse. Den automatiske

motor tilpasning (AMA) og energi optimerings funktionen gør idriftsætning

let og hurtig. Alt i en enhed inklusiv RFI filter. Altså

ingen samlesæt.

1) VLT ® HVAC Drive. 2) VLT ® High Power Drive.

2

77


78

En del af vores

Integrated Workflow System

Solar ved, hvor vigtigt det er for en grossist at forstå kundernes måde at arbejde på. Derfor har vi

skabt vores Integrated Workflow System, et tretrins arbejdsværktøj udviklet til at

sikre et tæt og konstruktivt samarbejde mellem vores kunder og os.

1. Vi analyserer kundens drift sammen med denne. På den måde kan vi finde frem til

ineffektive arbejdsgange.

2. Vi foreslår derefter forskellige løsninger fra vores sortiment af produkt­ og

servicekoncepter, der repræsenterer vores løsninger på de fælles udfordringer,

der møder installatører og virksomhedsledere.

3. Til sidst bliver vi enige med kunden om den optimale løsning.

Resultat: En forbedret arbejdsgang.

et udvalg af Solars

produkt- og Servicekoncepter


Blue Energy er den seneste tilføjelse til programmet af produkt- og servicekoncepter i vores Integrated

Workflow System – et program, der konstant udvides.

Blue Energy blev skabt som følge af den stigende efterspørgsel efter energieffektive løsninger fra

vores kunders kunder, og produkt- og servicekonceptet ruster dig til at håndtere den nye situation

og vende den til din egen virksomheds fordel.

Med Blue Energy har vi gjort det nemmere at finde frem til de produkter, som dine kunder efter-

spørger. Du indgår også i et nyttigt samarbejde med Solar – en af Nordeuropas største tekniske

grossister.

Du kan læse mere om vores Integrated Workflow System på www.solar.dk

Kundens

9 Touch Points

79


Besøg solar.dk/blueenergy for yderligere information

Hovedkontor

Solar Danmark A/S

Industrivej Vest 43

DK-6600 Vejen

Tlf. 76 96 12 00

www.solar.dk

Oplysningerne i kataloget er baseret på materialer fra leverandører og eksterne undersøgelser og vi tager forbehold for eventuelle fejl. December 2008 . Copyright Solar A/S . G-nr. 03.000.011.838 / EAN 57.05158.011834

Similar magazines