Racehunden 2008 Oktober - Dansk Racehunde Union

dru.dk

Racehunden 2008 Oktober - Dansk Racehunde Union

Racehunden

Nr. 2 · August 2011 · 75. Årgang

T i d s s k r i f t f o r D a n s k R a c e h u n d e U n i o n o g d e n s s p e c i a l k l u b b e r


Side 2 · Racehunden August 2011

Al henvendelse

til DRU skal ske til:

DRU

Jørgen Jensens Vej 25,

4700 Næstved

Mail:

john.nannberg@mail.dk

Tlf. 76 24 02 62

Tlf. er åben:

Mandag til onsdag

kl. 16,00-19,00

Lukket torsdag og fredag

Redaktionsudvalget for Racehunden

og DRU´s hjemmeside

Jimmy Alfsen, Webmaster,

jalfsen@email.dk

Marianne Jæger,

marj@soroe.dk

Forsidefoto:

Race:

Chihuahua hvalpe

Ejer & fotograf:

Kimmie Nielsen

Bestyrelsen: Udvalg:

Formand:

John Nannberg

tlf. 76 24 02 62

john.nannberg@mail.dk

Næstformand:

Marianne Jæger

tlf. 26 14 02 39/40 33 09 15

marj@soroe.dk

Kasserer:

Charlotte Petersen

tlf. 23 32 81 82

charlotte.p@petersen.mail.dk

Sekretær:

Ebbe Petersen

tlf. 56 27 44 82/29 25 44 83

storkbyg@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Sørensen

tlf. 57 83 30 25

jvms@stofanet.dk

Kent Nørregaard

tlf 42 42 75 01

Silkeborg1@sol.dk;

Helle Øllgaard

Tlf 50 78 68 01

helle@bemydream.dk;

Suppleanter:

Jimmy Alfsen

tlf. 20 67 83 80

jalfsen@email.dk;

Elsebeth Kristensen

tlf. 59 47 15 88

elk@kristensen.mail.dk;

Stambogsfører

Anni Tage

tlf. 20 15 92 62

Dagligt: 9.30-17.00

Forretningsudvalg:

John Nannberg

Charlotte Petersen

Marianne Jæger

Helle Øllgaard

Lovudvalg

John Nannberg

Marianne Jæger

Ebbe Petersen

Anni Tage

Udstillingsudvalg

John Nannberg

Iluna Petersen

Helle Øllgaard

Stambogsudvalg

John Nannberg

Helle Øllgaard

Kent Nørregaard

Kenneludvalg

Marianne Jæger

Helle Øllgaard

Kent Nørregaard

Dommerudvalg

Karin Larsen

Mette Sivenboom

Ebbe Petersen

Helle Øllgaard


Racehunden August 2011 · Side 3

Ved alle henvendelser til DRU skal medlemsnr. altid oplyses.

Er du ikke medlem bedes det anført ved henvendelse.

Du skal have været medlem i DRU mindst et halvt år før du opnår rabat på diverse ydelser.

Alle priser er incl. forsendelse.

Alle ekspeditioner er mod forudbetaling.

Bank: reg. nr. 6060 konto nr. 4576078

Check udstedt til DRU

Medlemskab ......................................275,- pr. år.

B Medlemmer ( samme adresse)

Kun i forbindelse med et 1 A medlem..75,- pr. år.

Ejerskifte 1. ejerskifte fra

opdrætter til køber.......................................gratis

Efterfølgende ejerskifter...............................100,-

Navneændring efter stambogsføring.........100,-

Hvalpeannonce ( 8 uger)...............................100,-

Avlsannonce 1 år ............................................400,-

Ekstra navne pr. hvalp, pr. navn .....................25,-

Billeder sammen med annonce....................100,-

Priser i DRU:

Rettelse annonce............................................100,-

Oprettelse af Kennelmærke.........................600,-

Årlig afgift Kennelmærke.............................300,-

Omreg. udenlandsk stambog.......................660,-

Omreg. Dansk stambog.................................510,-

HD bedømmelse.............................................300,-

HD-AA bedømmelse samlet .........................450,-

Gebyr ved for sen bestilling

af stambøger (6 uger)...............................500,-

Udstedelse af Diplomer ( for medlemmer)...gratis

Udstedelse af Diplomer for ikke medlemmer....100,-

Priser ved stambogsføring, incl. Forsendelse.

Rabat opnås først efter 6 måneders medlemskab.

Bestilling på stambøger, skal være DRU i hænde senest når hvalpene er 6 uger.

Ved indsendelse senere end 6 uger beregnes et gebyr på Kr. 500,-

Antal Medlem DRU Ikke medlem Medlem M / Kennelmærke

1 Kr. 260,00 Kr. 460,00 Kr. 235,00

2 Kr. 460,00 Kr. 860,00 Kr. 410,00

3 Kr. 660,00 Kr. 1260,00 Kr. 585,00

4 Kr. 860,00 Kr. 1660,00 Kr. 760,00

5 Kr. 1060,00 Kr. 2060,00 Kr. 935,00

6 Kr. 1260,00 Kr. 2460,00 Kr. 1110,00

7 Kr. 1460,00 Kr. 2860,00 Kr. 1285,00

8 Kr. 1660,00 Kr. 3260,00 Kr. 1460,00

9 Kr. 1860,00 Kr. 3660,00 Kr. 1635,00

10 Kr. 2060,00 Kr. 4060,00 Kr. 1810,00

Udstillingsgebyrer

Nationale udstillinger Internationale udstillinger

MEDLEMMER MEDLEMMER

1 hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180,- 1 hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225,-

2.-3.-4. hund . . . . . . . . . . . . . . .160,- 2.-3.-4. hund . . . . . . . . . . . . . . . . .205,-

IKKE MEDLEMMER IKKE MEDLEMMER

1 hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,- 1 hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275,-

2.-3.-4. hund . . . . . . . . . . . . . . .190,- 2.-3.-4. hund . . . . . . . . . . . . . . . . .255,-

Barn/hund . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,- Barn/hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,-

Junior/hund . . . . . . . . . . . . . . . .25,- Junior/hund . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,-

Hvalpeshow . . . . . . . . . . . . . . . .75,- Hvalpeshow . . . . . . . . . . . . . . . . .100,-


Side 4 · Racehunden August 2011

Nyt fra Bestyrelsen

ved Helle Øllgaard

Så er den nye bestyrelse kommet i gang. Der er

kommet mange ildsjæle i bestyrelsen, og vi har

lige nu rigtig travlt med at opdatere vedtægter

ol.

Vi har fået mange tilbagemeldinger fra folk

som ønsker at gå op til ringsekretær uddannelsen,

derfor arbejder vi lige nu på højtryk for at

få tingene opdateret, så disse folk kan komme

op til prøve. Der er også et par stykker, som læser

på dommeruddannelsen, som vi også arbejder

på at opdaterer.

Alle de ting, der blev vedtaget på generalforsamlingen,

arbejder vi på højtryk for at få til at

træde i kraft. De ting, som kan træde i kraft

uden de store omstruktureringer, opdeling af

kort og langhåret chihuahua på udstillingerne,

og 2 SL for at blive hvalpe og junior champion,

er trådt i kraft. Resten kommer efterhånden,

som det kan lade sig gøre. Det vil komme på

hjemmesiden www.dru.dk og i Racehunden,

efterhånden som ændringerne er på plads.

Vi vil gerne, hvis medlemmerne vil have tålmodighed

omkring bestyrelsen. Vi har rigtig mange

ting at gøre lige nu. Tingene skal nok komme,

- men vi kan jo eks. ikke trykke medlemsbladet

fra dag til dag.

I bestyrelsen har vi besluttet at overholde reglerne

mht. hvilke stambøger der godtages i

DRU. Stambogsudvalget vil derfor indtil d. 1.

oktober 2011 kunne omregistrere bøger på

hunde, som er købt før tidligere formands udtræden

af bestyrelsen altså før 4. marts 2011.

Dette skal dog dokumenteres i form af købskontrakt,

kvittering eller lign. Efter 1. oktober

2011 er det ikke længere muligt at omregistrere

ikke anerkendte bøger. Vi er nødt til at overholde

de regler som er vedtaget og denne

regel har været i DRU siden 2008.

Vi har også besluttet at overholde reglerne

mht. at lave hvalpe på for unge tæver. Alderen,

der står i stambogen, skal som minimum overholdes

og der gives ikke dispensation fra dette.

Det er heller ikke lovligt som medlem af DRU at

sælge hunde og hvalpe uden stambog. Sælges

en hund som kælehund, kan stambogen indsendes

til kontoret og påføres avlsforbud, men

stambogen skal følge hunden.

Vi har nedsat en hel række udvalg til at varetage

de forskellige interesser og for at lette formandens

arbejde. Det vil senere blive offentliggjort

hvilke udvalg, der kan kontaktes ved konkrete

spørgsmål.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til et godt og konstruktivt

samarbejde med jer medlemmer.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen i DRU.


Efterlysning

Både i vores blad og på hjemmesiden vil vi

gerne have medlemmernes bidrag.

Er det dig, der har taget det supergode hundebillede,

som alle de andre burde se, så send

det ind til redaktionen.

Det kan være af din egen hund eller andre

hunde, taget på en udstilling eller derhjemme.

Blot skal det være et digitalt billede, der er

skarpt nok til at tåle forstørrelse.

-Og hvis billedet er taget på privat grund, skal

du være sikker på at dem, der er på billedet,

er indforstået med at blive fotograferet.

Har du en god historie fra samlivet med

hunde, som du synes er sjov at fortælle

andre, eller har du måske nogle erfaringer

du gerne vil dele med andre, så skriv

også gerne en lille notits til os.

Redaktionsudvalget for Racehunden og

DRU´s hjemmeside

Jimmy Alfsen, Webmaster,

jalfsen@email.dk

Marianne Jæger, marj@soroe.dk

Dato Sted Arrangør Inde/ude

Racehunden August 2011 · Side 5

UDSTILLINGER 2011

UDSTILLINGER 2011

25-9-11 Erritsø Hallen DRU International Inde

22-10-11 Helle Hallen Jyllandsafdelingen Inde

20-11-11 Nyborg Hallen DRU National Inde

Vedr. tilmelding, indbetaling og adresser, se www.dru.dk

Skulle du ikke have adgang til internettet, kontakt DRU på tlf. 76 24 02 62

Jyllandsafdelingen bank 4660-10509130

DRU bank 6060-4576078

SU bank 6060-5563471


Side 6 · Racehunden August 2011

Referat ordinær Generalforsamling den 19. marts 2011

Deltagere:

60 stemmeberettigede medlemmer inklusive

hovedbestyrelsen.

Dagsorden:

1. Mandaternes prøvelse

2. Valg af dirigent / 2 referenter / 3 stemmetællere

3. Forhandlingsprotokol

4. Bestyrelsens beretning

5. Regnskab og budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag fra bestyrelsen

8. Indkomne forslag fra medlemmerne

9. Valg til hovedbestyrelsen

10. Valg til udstillingsudvalg

11. Valg til øvrige udvalg

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Ebbe Petersen bød velkommen til de fremmødte.

Punkt 1

Kontrolleret ved indgangen.

Punkt 2

Dirigent: Poul Johanson.

Referenter: Ebbe Petersen og Jimmy Alfsen.

Stemmetællere: Charlotte (Fotografens kone)

Susanne Jensen, Kirsten Søderholm

Punkt 3

Forhandlingsprotokol fremlagt.

Punkt 4

Beretning udgået. Helle Øllgård og Iluna

Petersen protesterede mod dette og påstod at

general-forsamlingen ikke kunne fortsætte

uden dette punkt.

Der blev stemt om generalforsamlingen kunne

fortsætte, og med 33 stemmer for og 27 stemmer

imod blev det vedtaget at fortsætte

generalforsamlingen.

Punkt 5

Regnskabet og budget blev fremlagt af revisor

Poul Johansson.

Efter en del debat om lovligheden i at udbetale

løn til kasserer og debat om kørepenge blev

regnskabet godkendt.

Punkt 6

Uændret kontingent.

Karin Larsen argumenterede for kontingentnedsættelse

på grund af manglende bladudgivelse.

Jørgen Sørensen og Ebbe Petersen forklarede

at det pt ikke var muligt at udsende blade, da

bladudvalget havde trukket sig.

Punkt 7

Ingen

Punkt 8

Forslag fra May-Britt Drews ( medl.nr.

26100601 ) og Mette Kristensen ( medl.nr.

06010919 ):

Forslag 1

At alle hunde af racen cavalier king charles

spaniel, der indgår i avlen efter 1/6-2011, skal

hjerte-scannes for MVD (endocardiose) og

godkendes efter de gældende retningslinjer

fra KULIFE.

Forslaget blev forkastet med 29 stemmer

imod og 26 stemmer for.

Forslag 2

Vi stiller til forslag, at alle stambøger lavet

efter d. 1/6-2011, påføres et ekstra led (ud i

tipolde-forældre).

Forslaget blev forkastet med 32 stemmer

imod og 23 stemmer for.

Forslag 3

Vi stiller til forslag at der i DRU’s vedtægter

synliggøres en indavls-kvotient som opdrættere

skal følge. Vi foreslår en grænse ved 6,25%.


Racehunden August 2011 · Side 7


Side 8 · Racehunden August 2011

Forslaget blev forkastet med 27 stemmer

imod og 26 stemmer for.

Forslag 4

Vi stiller til forslag at DRU’s stambogsdatabase

bliver lagt på nettet så DRU’s medlemmer kan

få adgang til at søge på oplysninger om hundes

aner samt sundhedsstatus.

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer

for og 24 stemmer imod.

Forslag fra Pia Klee ( medl.nr. 29010807 ):

Forslag 1

Alle racehunde som ønskes brugt i avl hos

DRU skal fremstilles på en af DRU anerkendt

udstilling i Unghunde klassen eller Åben klasse

og få mindst en 2. præmie inden parring.

Jeg foreslår at det gælder alle hunde født

efter en eventuel vedtagelse af forslaget.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer

for og 22 stemmer imod

Forslag 2

Det foreslås, at det fremover bliver muligt at

få forældrenes og bedsteforældrenes sundhedsoplysninger

(udover HD) skrevet i hvalpenes

stambøger. Hermed tænkes på Øjenlysnings-resultater,

Hjertescanningsresultat og

andre relevante arvelige sygdomme for de

racer som er arveligt disponeret.

DNA-tester der viser at hunden er genetisk fri

for racens sygdomme bør ligeledes kunne indskrives

i hvalpenes stambøger, ganske som vi i

dag skriver forældrenes championat-titler.

Det er ikke et forslag, som skal opfattes som

et krav, men som et tilbud fra DRU til deres

nuværende og fremtidige opdrættere, om at

offentliggøre deres avlsdyrs sundhedsresultater.

Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer

for og 26 stemmer imod.

Kl. 16.00 måtte Poul Johansson forlade generalforsamlingen

og Bjarne Taulov blev valgt til

ny dirigent.

Forslag fra Annette Albertsen

(medl. nr. 16120902 ):

Forslag

Folder med oplysninger om hvad DRU står for

og kan tilbyde.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag fra Poul Erik Jensen

(medl.nr. 02060301 ):

Det foreslås, at indføre i klubbens love, at man

ikke kan få stambogsført hvalpe, der er blevet

født af tæver, der ikke er gamle nok til avl,

ligesom der står i stambøgerne for små og store

hunde.

Dette skal også gælde for dem som laver 3

kuld hvalpe lige efter hinanden, da det er at

drive rovdrift på hundene.

Forslaget blev afvist, da forslagsstiller

ikke var til stede.

Forslag fra Linnea Søe ( medl.nr. 07050902 ):

Forslag 1

Det foreslås at hvalpeshow erstattes af

”babyklasse” med en udstillingsbedømmelse

svarende til de bedømmelser der bliver givet i

andre klasser.

Forslaget blev godkendt med 41 stemmer

for og 15 stemmer imod.

Forslag 2

Det foreslås at champion-reglerne i følgende

klasser:

Babyklasse (såfremt denne bliver vedtaget)

Hvalpeklasse

Juniorklasse

bliver ændret således at en hund kun behøver

2 SL for at blive champion i den pågældende

klasse.

Forslaget blev vedtaget med 32 stemmer

for og 25 stemmer imod.

Forslag fra Helle Øllgaard Jensen og Allan Jimmy

Lauersen ( A og B medl.nr. 22040804 ) samt

Iluna Petersen og Lars Petersen

(A og B medl.nr. 30030602 ):.

Forslag 1

Vi foreslår hermed, at der indføres opdeling af

Chihuahua, korthåret og langhåret, til udstillingerne

i DRU, da det er to varianter af racen.

Vores forslag lyder på, at der kan give 1 CAC

certifikat i åben klasse korthåret hanner og 1

CAC certifikat til korthåret tæver, samt 1 CAC

certifikat i åben klasse langhåret hanner og 1


CAC certifikat til langhåret tæver.

Derefter skal dommeren vurdere Bedste Han

ud af de to hanner fra åben klasse og opefter

i klasserne. Ligeledes Bedste Tæve af tæverne

fra åben klasse og opefter i klasserne.

Forslag 1 blev vedtaget med 40 stemmer

for og 26 stemmer imod.

Forslag 2

Vi foreslår, at der indføres bedst i race (BIR) på

udstillingerne i DRU. På den måde, at BH og

BT vurderes så dommeren kårer den bedste

racerepræsentant til BIR, som går videre til

Best in Show (BIS) og den næstbedste bliver

kåret som bedst i modsat (BIM) og denne

hund går ikke videre til BIS.

På denne måde kan vi få halveret antallet af

hunde i BIS og gøre det mere overskueligt for

både dommere, hundene og udstillere.

De racer hvor der er flere varianter korthåret/langhåret

Chihuahua, korthåret/langhåret/ruhåret

Gravhund o.s.v. skal der blandt

de forskellige racevarianter kåres BIR.

Altså kan der kun komme 1 Chihuahua videre

til BIS, 1 gravhund o.s.v.

Forslaget vedtaget med 38 stemmer for

og 18 stemmer imod.

Forslag 3

Vi foreslår, at DRU nedlægger hvalpeshow og

laver en babyklasse i alle racer.

Racehunden August 2011 · Side 9

Forslaget trækkes på grund af lighed med

tidligere forslag.

Forslag 4

Vi foreslår at DRU ændrer antallet at certifikaterne

SL til opnåelse af champion titlen i henholdsvis

baby klasse, hvalpe klasse og junior klasse til 2

stk. mod de i forvejen 3 stk.

Forslaget trækkes på grund af lighed med

tidligere forslag.

Punkt 9

Stemmerne til valg af hovedbestyrelse var

optalt af revisionskontoret.

Da stemmetællerne skulle kontrollere

urafstemningen opstod der tumult og højlydte

protester fra forsamlingen. På grund af stemningen

i lokalet var det ikke muligt at fortsætte

generalforsamlingen.

Der indkaldtes derfor til møde med Advokat

og de personer der var opstillet til bestyrelsen.

Punkt 10

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

sluttede klokken 18.30

Referent

Ebbe Petersen / Jimmy Alfsen


Side 10 · Racehunden August 2011

Referat Ekstraordinær Generalforsamling den 14-5-11

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Mandaternes prøvelse

2. Valg af dirigent / referenter / stemme

tællere

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

for 2010

4. Valg til hovedbestyrelsen

5. Valg til udstillingsudvalg og øvrige

udvalg

6. Valg af revisor

7. Evt.

Ebbe Petersen bød velkommen til de fremmødte.

Punkt 1

Kontrolleret ved indgangen.

69 stemmeberettigede medlemmer inklusive

hovedbestyrelsen deltog.

Punkt 2

Valg til Dirigent: Advokat Kim Steen blev

valgt.

Valg af Referenter: Ebbe Petersen og

Marianne Jæger.

Stemmetællere: Dirigent vurderer, der ikke

skal ske afstemning, da der ikke foreligger

indkomne forslag.

Punkt 3

Kim Steen redegjorde for indkaldelsen til

generalforsamlingen.

Karin Larsen, Helle Øllgaard og Iluna

Petersen gjorde indsigelse mod opstillingerne,

for manglende oplysninger, om hvad de

enkelte opstillede stod for, og hvilke holdninger

de havde til klubben.

Kim Steen oplyste at opstillingsmåden var

hans afgørelse, og det blev taget til efterretning.

Kim Steen oplæste beretningen som blev

godkendt.

Punkt 4

Revisoren havde optalt stemmerne som blev

oplæst af Kim Steen

Formandsvalg

John Nanberg 104 stemmer Valgt til formand

Elsebeth Kristensen 36 stemmer

Jørgen Sørensen 20 stemmer

Bestyrelsesvalg:

Marianne Jæger 89 stemmer Valgt til bestyrelsen

Helle Øllgaard 89 stemmer Valgt til bestyrelsen

Kent Nørregaard 52 stemmer Valgt til bestyrelsen

Jimmy Alfsen 49 stemmer Valgt som suppleant

Elsebeth Kristensen 47 stemmer valgt som suppleant

Punkt 5

Udstillingsudvalg: John Nannberg

Helle Øllgaard

Iluna Petersen

Lovudvalg: John Nannberg

Marianne Jæger

Anni Tage

Ebbe Petersen

Punkt 6

Poul Johnsen Revifaxe genvalgt

Punkt 7

Iluna Petersen spurgte til lovændringer.

Bestyrelsen / Lovudvalget gennemarbejder

snarest lovene.

Vedtagelser fra den ordinære generalforsamling

indarbejdes i de relevante regler og love.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer præsenterede

kort sig selv for forsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede klokken 14.50

Referent

Ebbe Petersen / Marianne Jæger.


Takt og tone på udstillinger

Af Marianne Jæger.

Når medlemmerne mødes på udstilling er der

flere grunde. Nogle er der for at styrke deres

avls/ opdræts arbejde, - for andre er det hyggeligt

og sjovt at møde bekendte med samme

interesse. Og klarer vovse sig godt er det bare

ekstra fint.

Alle har vi vel alle det til fælles, at lige netop

vores hund er den dejligste og smukkeste. –

Og sådan skal det være, ligesom med vores

unger.

At lave udstillinger, der fungerer godt og er

velplanlagte, er vigtigt for os i DRU´s bestyrelse

og for alle, der stiller op til hjælp.

Som dommere og ringsekretærer gør vi os

umage for at kommentere konstruktivt og

Racehunden August 2011 · Side 11

positivt når en hund er et mulehår bedre end

de andre, for ofte er det faktisk meget tæt.

Men en ting er vi desværre slet ikke herrer

over: Nemlig hvordan vores deltagere opfører

sig. Vi må indimellem lægge ører til meget, og

også konstatere, at ikke alle har lært takt og

tone hjemmefra, hverken voksne eller børn.

Tankeløse bemærkninger kan være sagt for

sjov, men blive opfattet i alvor.

Altså kære udstillere: Hjælp os med at holde

den gode stemning på vores udstillinger.

Husk at rose de andres hunde, husk at være

glad og at klappe af dem, der vinder. Det er

ikke sjovt at stå i ringen med en BIS og se alle

vende ryggen til!


Side 12 · Racehunden August 2011

Hunden med på ferie?

Af Marianne Jæger

Sommeren er ved at gå på hæld, og for mange hunde er det heldigvis igen hverdag i vante omgivelser.

I rigtig mange familier synes man, at hunden som en selvfølge skal med på ferien, men vender

man det om og ser det fra hundens synspunkt, kan det være en ret blandet fornøjelse.

Inden der tages stilling til, om det er en god ide at medbringe sin hund, bør man tænke det hele

nøje igennem og overveje blandt andet hvor mange timer, man måske kan risikere at tilbringe i

bilen på en motorvej. Kender man feriestedet godt nok til at vide, om hunden kan opholde sig

under forsvarlige forhold?, - eller kan man blive nødt til at lade den sidde i en parkeret bil med risiko

for overophedning?

Går rejsen ud af landet kræver det også god forberedelse, idet mange lande kræver specielle vaccinationsprogrammer

og der skal hos dyrlægen udfærdiges et særlig hundepas.

I sidste ende er det en dyr fornøjelse, og ofte kan man spørge sig om ikke hunden ville have valgt at

det var meget rarere at få lov at blive hjemme enten hos nogle, den kender, eller i en god hundepension.

At sætte hunden i pension, går som oftest meget bedre end man regner med, i hvert fald oplever vi,

at alle vores hunde altid har været glade for den pension, vi gennem mange år har brugt.

Men skal hunden, eller andre kæledyr med søges den nødvendige information hos Fødevarestyrelsen:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/forside.aspx

På denne hjemmeside findes al relevant information om sundhedsforhold omkring såvel ferierejser,

som hvis man gerne vil købe/ importere en hund fra udlandet.


Kassereren skriver:

Når I indbetaler via netbank, er der et felt

beregnet til at skrive besked til modtageren.

Heri skal skrives:

Ex. stambøger – STB. ejerskifte – ES. nyt navn

– NN. Udstilling - UDS. HD. eller lignende.

Kun når man betaler for andre, end sig selv

skrives navnet på den man betaler for, og IKKE

ens eget, da det jo fremgår af bankudskrift.

Det er ret svært og temmelig tidskrævende, i

hvert fald til udstillinger at finde ud af, at en

indbetaling fra en person skal dække udstillingsgebyr

for en anden person, der så samtidig

har en helt anden adresse.

Blot et hjertesuk fra

Charlotte Petersen

Racehunden August 2011 · Side 13

Få lavet et billede af din hund,

evt. sammen med dig!

Se mere på www.PoulG.dk

eller ring på 40 96 34 40

priser fra

75,-

DRU indgår forlig

Kennel Malakit ved Rita

og Vagner Nielsen og

DRU har afsluttet den

verserende retssag

med et forlig.

DRU anerkender Kennelen

og dens ejere som

gyldige medlemmer.

Bestyrelsen DRU.


Side 14 · Racehunden August 2011

Hvalpe til salg

Löwchen

Dejlige hvalpe sælges. Der er 1 tæve tilbage. Hvalpene blev født d.

23. april.

Vi har et stueopdræt. Vores hunde bor omkring vores ben, og er

en naturlig del af familien. Vi er en familie med børn, så hvalpene

er vant til sjov, ballade og megen nus. Hvalpene er meget velsocialiseret.

Der følger en hvalpepakke med hvalpen, så der er noget til

den første tid. Derudover er vi altid klar til at give råd og vejledning.

Du er velkommen til at ringe for yderligere information.

Kontakt på tlf. 23 44 11 32

mail: lena@small-lions.dk

www.small-lions.dk

Pekingeser

2 dejlige tæver, efter fine kærlige forældre, er klar til afhentning

fra den 19. juni 2011.

Hvalpene - som er med DRU-stambog - er chippet, vaccineret samt

dyrlægekontrolleret inden de forlader hjemmet, ligesom de vil

have fået ormekur. Hvalpene er p.t. mørkfarvet med hvide aftegninger.

Begge forældre er højt præmieret.

Ring venligst for mere info.

Kontakt på tlf. 20 98 98 59

Chihuahua

Vi har for tiden hvalpe i flere forskellige farver, både langhåret og

korthåret.

Nogle hvalpe er salgsklare og andre bliver det senere.

Alle hvalpe leveres med stambog, vaccineret, chippet og med

skriftlig garanti.

Ring og hør nærmere !!!

Kontakt på tlf. 59 27 90 74

Cavalier King Charles Spaniel

Hvalpe haves i farverne Blenheim og Tricolour.

Nogle er klar til at møde nye udfordringer, mens andre ser frem til

det senere.

Hvalpene leveres vaccineret, chippet og med stambog.

Der ydes skriftlig garanti.

Ring og aftal tid for besøg !!!

Kontakt på tlf. 59 27 90 74

Skønne Papillon hvalpe sælges

Med den enkelte hvalp følger der:

Transportkasse (som hvalpen er fortrolig med) Halsbånd og line

Tæppe der lugter af mor Legetøj Foder startpakke Vejledning

omkring den første tid med hvalpen. Skema omkring hvalpens

døgnrytme, samt info om hvordan træningen med fordel kan

fortsættes. I kraft af min uddannelse som hundeinstruktør og min

igangværende uddannelse som adfærdsspecialist påbegynder jeg

altid hvalpetræning samt socialisering allerede fra 4-5 ugers alderen.

Hvalpene er sammen med familien og de voksne hunde, så de

får menneskekontakt og omsorg. De er vænnet til børn og almindelig

støj fra tv, støvsuger osv. Det er vigtigt for os, at hvalpene før

de flytter hjemmefra, er rustet til den virkelige verden der venter

dem forude... Derfor er de også bil- og dyrlægetrænet, så hvalpene,

allerede nu, har positive oplevelser med at køre i bil samt med

at komme til dyrlægen. Hvalpene er stambogsført, har fået ormekur,

er chippet, vaccineret samt dyr-læge kontrolleret og har sundheds-attest.

Der er mulighed for at fortsætte træningen hos mig.

Jeg giver også kurser i bl.a. alenehjemmetræning. Se mere på

www.kennel-chili.dk Hvalpene er klar til at flytte hjemmefra.

Kontakt:

charlotte@kennel-chili.dk

40 96 34 42

Berner Sennen

Tjalfe ( stambogsnavn Cyber )

Tjalfe er en meget social og glad familiehund, som står til avlstjeneste for

egnede tæver. HD A-B, Albuer 0. Flotte raceren aftegninger, og gode proportioner.

Tjalfe har fået sinde 1.pr. samt BIS 2.

Henvendelse til Lene og Anders Kjærsgaard på tlf. 86 37 64 44 eller

mail: hjorth_kjaergaard@fiber.dk

Balder. Stb.nr. 137834

Balder tilbydes til avlstjeneste.

Han er en meget hengiven og loyal bamse, som er meget glad for børn, og

fungerer fint med andre hunde. Han har rigtig fine aftegninger og er robust

af bygning. HD A-B og AA 1. Han er lige blevet far til 9 dejlige hvalpe.

For billeder eller mere information tlf. 22 86 92 92

mail: june@tonys.dk

Cairn Terrier

Stb.nr. 136755

Super flot rød-brindel hanhund. Har et dejligt sind og er Dansk Champion.

Han har det helt rigtige Cairn Terrier sind, men er samtidig en dejlig familiehund.

Han står til avl for egnede tæver.

Kontakt tlf. 22 58 11 37

mail: meisner.johansen@gmail.com

Cavalier King Charles Spaniel

Charles og Kento

Blenheim han Charles med super godt sind. Flot og dejlig. Han står til rådighed

for egnede Tæver. Black & Tan han Kento uden hvidt, står til rådighed

for egnede Tæver. Han er en flot, rolig og dejlig han med et godt sind.

Henvendelse tlf. 30 55 31 07

Stb.nr. ? og ?

Dejlig Ruby han med super dejligt sind. Født den 7. august 2008. Er nu blevet

klar til egnede Tæver. Er hjertescannet og godkendt til avl.

Skøn Black and Tan han. Født den 18. november 2008. Har et dejligt og roligt

sind. Står klar til egnede tæver. Er hjertescannet og godkendt til avl.

Henvendelse tlf. 86 55 11 03 / 40 72 41 63 eller

mail: sonnyboy@mail.dk

Stb.nr. ?

Meget flot Blenheim, født den 10. februar 2007. Han har et dejligt roligt

sind. Har fået 1.pr. ved begge de udstillinger han har deltaget i. Står til avl

for egnede tæver.

Henvendelse tlf. 86 94 15 12

Chihuahua

Charlie

Flot Langhåret han tilbydes til avl. Farvemønster: Primær rødlig lysebrun,

med aftagning på bryst, mave og bag i farven hvid/tan. Personlighed: Glad

og imødekommen charmetrold der elsker at ligge og putte, og lege.

Billeder kan sendes via mail.

Henvendelse tlf. 60 14 07 68 eller

mail: malle_mus_90@hotmail.com

Mathyas

Korthåret Chihuahua han tilbydes til parring fra kennel "Star Galaxy". Han

er 3½ år gammel, og er importeret fra Tyskland. For yderligere information

se vores hjemmeside.

Henvendelse tlf. 29 28 89 82 / 53 29 13 82 eller

mail: stargalaxy@forum.dk

www.stargalaxy.dk

Diesel ( Martinas Mango )

Diesel er købt hos Martina Iversen. Han er lidt over 2 år gammel og korthåret

vildtfarvet med lyst bryst. Han har været på udstillinger og fået 1.pr. Han har

DRU stamtavle. Hans far Timo vejer mellem 2,4 - 2,5 kg. og er korthåret rød

/hvid. Hans mor, som desværre ikke er i live mere, vejede omkring 3 kg.

For mere information:

Kontakt Michala tlf. 42 16 10 92 eller

mail: michala_1992@hotmail.com

Zinuz

Chihuahua han til avl tilbydes til rette tæver. Flot og racetypisk Black and

Tan, med gode præmier fra udstillinger. Hans far er Dansk Champion fra

2009. Dejligt midt temperament. Han er far til 3 kuld med 3 racetypiske hvalpe

i hver. Teste Patellafri januar 2010. Se ham på vores hjemmeside.

Henvendelse tlf. 31 24 70 81 eller

mail: lindholm@vito-consult.dk

www.chihuahua-z.dk


Hanhunde til avl

Coton de Tuléar

Navn ?

Vi har en dejlig Coton de Tuléar, som tilbydes til avl. Han har været med på

udstilling 5 gange, og har vundet 5 gange SL, er blevet 2 gange bedste

hvalp, 1 gang bedste junior. Han er nu blevet Junior Champion.

Han er nu rykket op i unghund. Han er en dejlig bamse, med stor dejlig tyk

pels. Han har et dejligt sind, og er glad for alle mennesker og dyr, han tror

faktisk selv, han er så dejlig, at alle vil snakke med ham, når vi er nogen steder.

Han har Tysk VDH ( FCI ) stambog, men vi er medlem af DRU og udstiller

der. På billedet er han 7 måneder.

Ring og hør nærmere på tlf. 60 14 10 43 eller

mail: m.grewy@email.dk

www.123hjemmeside.dk/coton

Golden Retriever

Franz

Han er født den 24. maj 2007 og er mørk gylden i farven. Han har en højde

af 61 cm. Er stambogsført i DRU. HD status B, AA status 0.

Franz er en stor, glad og lærenem hund, og ikke mindst en rigtig flot slank

fyr. Rar og kærlig overfor alle, også børn, katte og andre hunde. Både

Franz´s forældre og flere søskende er i vores familie, så vi ved det er gode

gener! Billeder mailes ved forespørgsel.

Kontakt Frederikke Rönsholt tlf. 21 92 97 18 eller

mail: frederikkefr@gmail.com

Langhåret Miniature Gravhund

Stb.nr. 17662/2008

Han stilles til rådighed for avl. Han er en rigtig glad familiehund. Han blev

for 9 uger siden far til 3 skønne hvalpe. Han er en utrolig flot og dejlig hund.

Ring for nærmere information.

Kontakt tlf. 20 62 00 55 eller

mail: pmonline@mail.dk

Papillon

Konrad

Lille meget flot tricolour han på 2,2 kg. Han er født den 26. april 2007. Han

har et dejligt temperament, er opmærksom, samt god til børn. Han er far til

flere kuld hvalpe og er højt præmieret. Konrad står til avl for egnede tæver.

Vi bor i Ishøj.

Henvendelse til Lene Holgaard tlf. 60 77 13 83 eller

mail: lene@ishoejby.dk

Pomeranian

Quan

Kul sort lækker fyr ( født den 27. august 2009 ), meget opmærksom, rolig og

med et skønt temperament, udbydes til egnede tæver. Han elsker børn, og

han har vundet meget bl.a. 1. præmie SL.

Henvendelse til Jytte Nielsen tlf. 65 30 10 13 eller

mail: jyttevilly@gmail.com

Pudel

Stb.nr. 110193

Minipuddel han, født den 11. februar 1999. Flot sort han, dejligt temperament

og utroligt glad, står til avlstjeneste. Han har vundet alt siden hvalp.

Han er bl. a. Super Bronze Champion og Æres Champion. Desuden har han

vundet "Best in Show" flere gange.

Henvendelse til Erna Melchior tlf. 46 40 85 26

Shih-Tzu

Han søges

Vi søger en hanhund, som kan bruges til parring af den ene af vores tæver.

Farven vi søger, er enten kastanie, rød eller chokoladefarvet.

Henvendelse tlf. 60 77 58 06

mail: shihtzuhald@yahoo.dk

Mao

Mao vil altid være på frierpoter. Han er en meget erfaren avlshan, og der er

mange hvalpe i hans kuld, og flotte hvalpe. Han er blevet far flere gange og

er altid meget villig. Meget kærlig og sød ved tæven. Han er flot præmieret,

er blevet Dansk og Bronce Champion, og er godt på vej til Sølv Champion.

Mao´s tandsæt er meget flot, han har tangbid!, som er værd at avle videre

på! Han er mørkmasket, og er i flotte gyldne farver. Dommerens ord "en

super flot hund" også skrevet på certifikatet. Han lever til dagligt i huset her

sammen med vores 3 øvrige Shih-Tzu´er, hvor de to af dem er hans egen avl,

og hver især er de også blevet godt præmieret. Mao er en han, som godt

kan lide at blive brugt, så derfor går han til agility, og løber gerne en tur med

på en rulleskøjtetur. Han er også en god udstillings han, og alle udstillinger

er i DRU. Følg vores hundeliv på vores hjemmeside. Vi bor på Vestegnen på

Sjælland i Solrød.

Henvendelse til Lise Petersen på tlf. 56 14 65 26 eller mob. 50 49 32 78

mail: liseogjohn@gmail.com

www.shih-tzu3.dk

Racehunden August 2011 · Side 15

Saxo

Saxo er en rigtig lækker fyr på 6 kg. HD status B. Han vil gerne føre sine

gener videre. Han stammer fra Tyskland. Han har vundet flere pokaler samt

certifikater i alle klasser. Vi bor i Fredericia.

Henvendelse tlf. 30 11 83 68 eller

mail: kennel@shihtzu-paradis.dk

www.shihtzu-paradis.dk

Gizmo

FLOT SORT/HVID SHIH TZU TILBYDES SOM AVLSHUND, for egnet tæver. han

har et dejligt sind, meget legesyg, vandglad og med flotte farver, der er

værd at avle videre på. Han har et fint tandsæt samt en god muskulatur. Han

elsker at få tæver på besøg; er altid god ved tæven og kan finde ud af det.

Den 29. maj er han blevet far til 6 hvalpe. Han har vundet flere 1. præmier

med certifikat, samt bedste hanhund, han er nu klippet og nyder at være

hund. Der bliver lavet aftale på kontrakt og en gratis omparring hvis tæven

er tom. Vi udlåner ikke ham ikke - parring sker hos os, eller vi kører gerne

ud, mod et mindre tillæg til benzin. Vi bor i Solrød Strand.

KUN SERIØSE HENVENDELSER.

Henvendelse tlf. 22 56 42 44 / 64 65 04 65 eller

mail: hanne@gizmo2007.dk

www.gizmo2007.dk

Lakritz ( stb. 139913 )

Jeg er sort med et strejf af chocolade, ved begge mine ører. Jeg vejer 5,8 kg.

Den 4. juli blev jeg født i Tyskland, men er senere hentet til Danmark.

Jeg har stambog i DRU hvor jeg går på udstilling, og er avlsgodkendt.

Den 26. september 2010 blev jeg unghunde champion.

Jeg er en stille og rolig hanhund, som vil elske at få damebesøg.

Prisen må I snakke med mine "forældre" om.

PS. Min hundemor kan inseminere i tilfælde af, at hunhunden ikke føler sig

tryg ved situationen.

I kan se flere billeder af mig på vores hjemmeside.

Henvendelse tlf. 60 77 58 06 eller

mail: shihtzuhald@yahoo.dk

www.shih-tzu-hald.dk

Buster

Buster er en rigtig dejlig hund, med et utroligt kærligt sind.

Han kan finde ud af at lave hvalpe. Det lykkes for ham hver gang.

Han er Dansk Champion og snart Bronze Champion.

Se ham på hjemmesiden.

Henvendelse tlf. 60 64 69 54 eller

mail: Id-skals@mail.dk

www.vildmedshihtzu.skysite.dk

West Highland White Terrier

Futte. Stb.nr. 131910

Futte - er hvid og født den 5. juni 2007 i Danmark - tilbydes til avl til egnede

tæver.

Han er en glad familiehund, med stambog hos DRU. Han har aldrig haft problemer

med pelsen m.m.

Han bor i Rinkenæs landzone.

Hvis du er interesseret eller bare ønsker yderligere oplysninger, så kontakt

mig.

Henvendelse til Annika Lorenzen tlf. 31 71 10 59

Yorkshire Terrier

Valdemar Stb.nr. 136710

Er født i Danmark den 23. august 2008. Flot "Yorkie" han, med racetypiske

præg - 3,5 kg - er godkendt til avl for egnede tæver. Farve: Steelblue & Tan

med meget flot lang pels. Har et roligt sind og er opmærksom, kærlig og

glad. Hvis du er interesseret eller bare ønsker yderligere oplysninger, så kontakt

mig. Valdemar har fået 1. præmier ved begge udstillinger i 2010, som

han har deltaget i. Vi bor i Kolding området.

Vi mailer naturligvis billeder af vores vidunder, hvis det har interesse.

Henvendelse til tlf. 76 30 12 07 eller mob. 26 97 75 95

mail: ridley@ofir.dk

Det har beklageligvis ikke været muligt

at sætte billeder på af tekniske årsager.

Har du købt en annonce med billede bedes

du sende nyt billede til redaktionen

More magazines by this user
Similar magazines