Helt sikkert med Julius på landet - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Helt sikkert med Julius på landet - BAR - jord til bord.

Helt sikkert med

Julius landet

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord


Titel: Helt sikkert med Julius landet

Tegninger: Jens Julius, Horsens Folkeblad

Tekst: Jens Julius og BAR – Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Tryk: Grafisk Produktion Ribe

Udgave: 1. udgave 2003

Oplag: 6000

ISBN: 87-91073- 07- 03

Varenr.: 142016

Udgiver: BAR – Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Torsøvej 7

8240 Risskov

Tlf.: 86 21 48 00


Forord

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg gennemførte i 2001 i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter

en mediekampagne om arbejdsmiljø og livet landet i landbrugets fagblade.

Der var tale om en række tegninger tegnet af Jens Julius, Horsens Folkeblad. Tegningerne illustrerer

humoristisk vis forskellige arbejdssituationer, hvor man som beskæftiget i landbruget skal tænke sig om,

for at undgå arbejdsskader.

Projektet blev finansieret af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, herunder repræsentanter fra

Dansk landbrug, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Specialarbejderforbundet i Danmark.

Tegningerne har vi optrykt i dette lille hæfte. Det er vort håb, at de kan være med til at skabe

debat om, og hermed forebygge de risici, der kan være ved at arbejde i landbruget

God fornøjelse.

Karl Mikkelsen

formand

Johnny Ulff Larsen

næstformand

3


4

- Og så fuld gas Gert, så tror jeg at den kommer …


Vi skal lige have det hele med!

5


6

- Nej, du skal ikke slukke for strømmen, så ka’ jeg jo ikke se noget…!


- Mor spørger om du snart er færdig med trappestigen?

7


8

- Jeg har blandet næste tank til dig far!!!


- Lad os skifte harvetænderne mens den gamle Major får lov at blive godt gennemvarm.

9


10

- Skønt at holde ferie – syn’s du ikke Leo????


- Nej tak! Jeg ryger ikke. Man skal jo passe sine lunger!!

11


12

- Nu får han snart øje cyklen!


- Du skal ikke være bange Lille Morten, det er jo bare din far, der for en gangs skyld

har taget sin støvmaske !!!

13


16

- Det er kiropraktoren, der spørger om han kan score nogle af de sten du nåede at

samle, til sin havedam.


- Nå, fik du afleveret spildolien genbrugspladsen??

17


18

Far, far! Se – isen kan bære!!


- Råbte du stop, far?

19


20

Nu er det med at få strammet balderne!


- Jeg forstår det ikke! Da han kørte som langturschauffør, kunne han køre to døgn i

træk.

21


22

Du skal lige være lidt forsigtig med den gamle aflæsservogn!


Hva’ med understøttelsen, far!

23


Han er helt umulig at holde væk fra maskinerne.

25


26

En ulykke kommer sjældent alene …


Materiale udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet

Jord til Bord, Jordbrugets

Arbejdsmiljøudvalg

· Arbejdspladsvurdering, APV for anlægsgartneri

· Arbejdspladsvurdering, APV for gartnerier

· Arbejdspladsvurdering, APV for landbrug

· Arbejdspladsvurdering, APV for skovbrug

· Anvendelse af højtryksrensere

· Arbejdsmiljø i svinestalde

· Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

· Børns og unges arbejde i jordbruget

· Ensidigt gentaget arbejde, EGA

· Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

· Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse inden for det grønne

område

· Produktion af væksthusgrønsager

· Re-entry

· Rengøring af glatte gulve og gangarealer i væksthuse

· Rengøring af inventar i væksthuse

· Rengøring af malkeanlæg

· Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og

pyntegrønt

· Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere

· Sikkerhedshåndbog for Gartnerier og Planteskoler

· Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer

· Sikkerhedshåndbog for Skovbruget

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Torsøvej 7

8240 Risskov

Tlf.: 86 21 48 00

Vejledninger om valg af personlige værnemidler

· UDENDØRS, særlige udbringningsmetoder

· UDENDØRS, traktorer og lignende

· INDENDØRS, væksthuse og lignende

Videoer

Held eller uheld

- sikkerhed i landbruget

Hvorfor går det så galt?

- om arbejdslulykker i landbruget

Ledelse i fællesskab

- en offentlig arbejdsplads i bevægelse

Tænk før du saver

- en sikker brug af motorsav

Ud med ukrudtet - uden kemi

Yderligere information og branchevejledninger kan fås ved

henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Arbejdstagersekretariatet

Kampmannsgade 4

1790 København V

Tlf.: 33 97 21 12


Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

More magazines by this user
Similar magazines