Nr. 4/2007 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 4/2007 - Øresunds Sejlklub Frem

4l2007

August/september

26. årgang

med elisabeth

fra southampton til præstø

læs beretningen i bladet


Øresunds sejlklub Frem

Bestyrelsen i FREM:

Formand:

Leif Beyer

Næstformand/Kapsejladschef:

Mads-Peter Galtt

3535 7 30

Regnskab/Bogholderi:

Flemming Vornøe

2035 545

Sekretær/Kontorass.:

Jan Pepke

Skolechef:

Birgit Ryaa Hansen

2648 6944

Ungdomsrepræsentant KØS:

Morten Meyer Müller

38 0 87 6

www.kos-sejlsport.dk

Pladsudvalg/Måler:

Poul Levin

408 3 8

maalebrev@oesf.dk

Festudvalg:

Laila Hansen

Restaurations- og Klubhusudvalg:

Jens Uve

Skoleudvalg i FREM:

Seniorleder Jørn Henriksen

4390 6758

sejlerskolen@oesf.dk

2

Strandvænget 65

2 00 København Ø

Telefoner:

Kontoret, torsdage 8.30-20.00

3929 0386

Restauratøren

3929 3385

Hjemmeside:

www.oesf.dk

Mail:

frem@oesf.dk

Koøjet

Medlemsblad for

Øresunds Sejlklub Frem

Mail:

koojet@oesf.dk

Bladudvalg

Redaktører (Ansvarshavende)

Lene & Robert Mariager

Tlf. 5 52 5 77

Tove Christensen

Helena Sørensen

Oplag: ca. 800 stk.

Trykkeri: XL Print

Deadline:

Se skema under kalenderen

Kommentarer og artikler

udtrykker ikke nødvendigvis

bladudvalgets eller bestyrelsen

i Frem’s holdninger.

Forside:

Elisabeth, Bavaria 50


IndholdsFortegnelse

2 Nye medlemmer

3 Sommerfest

4 Nyt fra bestyrelsen

5 Nyt fra Sejlerskolen

5 Gråsælerne

6 Dødsfald

7 Standernedhaling, skolefest, havnetur

7 Kystskipperlauget

8 Referat fra Visionsdag 26+ Hvad så?

10 Med Elisabeth fra Southampton til Præstø

15 Renovering af Nordmolen

16 Svanemøllehavnens renovering

17 Ny havnefoged

18 Mirna på rejse - del 3

20 Noget i kikkerten - kalender

Svanemøllehavnen:

Formand

Preben Barner, SS

Bestyrelsesmedlem

Kare Kjerulf, ØSF

Svanemøllekredsen

Paul Silberg

Drejøgade 26B

Administration

Strandvænget 43, 2 00 KBH Ø

3920 222 , E-mail: info@smhavn.dk

web: www.smhavn.dk

Kontortid: Lør-søn lukket

Man-tirs: kl. 9- 0, 2.30- 3.30 og 6- 7

Ons-tors-fre: 9- 0 og 2.30- 3.30

I ferieperiode også åbent efter særskilt opslag


2007-0023

Theis Halk Hansen

Øster Farimagsgade 77, st.

2 00 København Ø

2007-0024

Tommy Bjergsted

Sionsgade 2, 2.tv.

2 00 København Ø

2007-0025

Thomas Feldthus

Nøddekrogen 2

2920 Charlottenlund

2007-0026

Tom Richard Hjarsen

Sønder Boulevard 99, 2.

720 København V

2007-0027

Jørgen Michelsen

Husumgade 49, 2.th.

2200 København N

2007-0028

Christian Lauesen

Ndr. Frihavnsgade 7, 5.tv.

2 00 København Ø

2007-0029

Michael Leth Hansen

Oluf Palmes Gade 6, .tv.

2 00 København Ø

2

FØlgende nye medlemmer

bydes velkommen I klubben

Husk altid dit medlemsnummer ved henvendelse til klubben

2007-0030

Lars Svane-Christensen

Gustav Adolfsgade 4, .tv.

2 00 København Ø

2007-003

Jesper Kamp Nielsen

Lundeskovsvej 26

2900 Hellerup

2007-0032

Tommy Pokorni

Kongevejen 87, .th.

2830 Virum

2007-0033

Dan Palludan

Kildegårdsvej 9 st.th.

2900 Hellerup

2007-0034

Claus Borch

Livjægergade 2

2 00 København Ø

2007-0035

Philip Christensen

Ordrupvej 76, 3.th.

2920 Charlottenlund

2007-0036

Peter Larsen

Heldbovej 3, .th.

2500 Valby


2007-0037

Thomas Hjorth

Harald Hejns Alle 2

2860 Søborg

2007-0038

Sara Therese Hansen

Howitzvej 8, .th.

2000 Frederikberg

sommerFest

2007-0039

Erik Thomsen

Ryesgade 54, 3.th.

2 00 København Ø

2007-0040

Poul Lehmann Haldager

Sankt Annae Gade 7

4 6 København

Igen i år afholder vi sommerfest for alle nye og gamle medlemmer

Hvor? På pladsen, hvor vi sætter festteltet op

Hvornår? Lørdag 8-8-2007

Hvad sker der? Kl. 0.00 Starter vi med old girls/boys optirace

Kl. 2.00 Frokost pause

Kl. 4.00 Fr. Birtes kaffebod

Kl. 9.00 Skafning

Menu

Langtidsgrillet oksehøjreb m/krølfedt

Spændende salater m. dressinger

Kartoffelsalat + urtebagte kartofler

Lækker skysovs fra stegen

Pris: 75 kr. - tilmelding hos restaurantøren

Kl. ca. 20.30 Amatørscene for alle der har et festligt indslag

Kl. ca. 22.00 Disko-dasko for de unge og dem på 40+

Tilmelding til optirace på opslaget udenfor restauranten

Hilsen Festudvalget

3


nyt FrA bestyrelsen

Der har været afholdt møde med

Codan for gennemgang af vores

forsikringer. Der skal justeres på

nogle af dem, bl.a. skal der ses på

forsikring for klubhuset og klubbens

både.

Skipperstuen

renoveres til efteråret, og skolens

opslagstavle fjernes og erstattes

af et låst skab til opsætning af

meddelelser.

Når beddingsvognen trækkes

op, er det vigtigt at den kommer

helt op til stregen, så man kan

komme til med joller m.m. i slæbestedet.

Broen ved klubbens både er

blevet færdig – et flot syn og tak

for den fine nye bro.

Pladsen

I forbindelse med båndetømningen

af pladsen bliver der ryddet

op og stativ/bukkeejere som ikke

fjerner egne remedier afkræves

et gebyr.

Skolen

Der er fyldt op på klubbens sejlerskole

og til den fælles skole weekend

for alle Svanemøllekredsens

sejlerskoler, skal alle 4 skolebåde

af sted - det er længe siden det

sidst er sket, så det er dejligt.

4

Skolens sejl og hynder er flyttet

ind i Opti-skuret, da taget i sejlskuret

er ved at falde ned i selve

skuret, så en renovering her skal

nok snart sættes i gang, hvis skuret

skal bestå !

Frem´s hovedkapsejlads

Ven Rundt nedlægges – da tilmeldingerne

igen i år er for få.

I stedet satser kapsejladsudvalget

på en forårs Cup – således at

klubben har en forårs- og efterårs

Cup.

Onsdagsmatcherne

mangler folk, som vil løfte de

praktiske opgaver. Der vil i nærmeste

fremtid blive indledt en

møderække, hvor klubbernes formænd

og klubansvarlige for kapsejlads

deltager.

Henrik Kjeldsen og Mads-Peter

fra ØSF går ind i tilmeldingsproceduren

af næste års onsdagsmatcher.

Bom ordning

Det er endnu ikke blevet undersøges,

om og hvordan pladsen kan

udstyres med en bom ordning

– enten med nøgle eller kort for

medlemmer. Det skal nærmere

undersøges, om der i virkeligheden

er et behov for en bom ordning.

Bestyrelsen ser på sagen i

starten af august måned.

Bestyrelsen


nyt FrA sejlerskolen

Så tager vi hul på sidste del af

denne sejlsæson, og inden længe

er der en masse 2.års elever der

skal til praktisk prøve, nærmere

om dette vil komme til 2. års elverne

i august.

Der sker en hel del i august og

september, så det er vigtigt at

følge med på opslagstavlen, og få

meldt sig til i tide til de arrangementer

man vil deltage i.

De, der er tilmeldt til fælles skole

week-end 7.- 9. august skal huske

at møde op til fordelingsmødet

8. august kl. 9:00 hvor det

praktiske omkring denne weekend

skal aftales.

gråsælerne

Knud Rødgaard er død

– læs hans nekrolog andetsteds i bladet !!

Husk sommerfesten

Lørdag den 8. august. Det kunne være hyggeligt,

hvis I mødte talstærkt op !!

Frokostmøderne

genoptages mandag den 3. september kl. 2.00

2-V

I september er der Gaffelriggerdag,

årets kapsejlads for elever

i Svanemøllekredsen. Vi skulle

gerne stille flere hold og forsøge

at få pokalen hjem til klubben, og

endelig slutter september med

årets førerprøve for 2. års elever.

September vil også være måneden

hvor vi starter med tilmelding

til vinterkurset og til navigation –

husk du skal have taget vinterkurset

for at kunne gå til prøve efter

2. år. Der vil også være mulighed

for at afgive forhåndstilkendegivelse

vedr. sæsonen 2008.

Hilsen

Skoleudvalget

5


dØdsFAld

Knud Rødgaard afgik ved døden

den 0. juli 2007. Det var tæt på

at være på dagen for hans indmeldelse

i klubben for 60 år siden

– i 947 – hvor han startede på

sejlerskolen.

I de første år i klubben var han

især interesseret i sejlerskolen.

Han deltog ivrigt i livet i gaffelriggerne

med undervisning, weekend-ture

og sommerferieture –

eskadresejladserne under Lauritz

Andersens ledelse. Det var også

under Lauritz’s ledelse, at Knud

blev et ungt og energisk medlem

af bestyrelsen først i 50’erne.

Hans store interesser lå i kapsejlads,

organisation og regnskaber.

Han uddannede sig og virkede

som kapsejladsdommer i mange

år, og det var nok i den forb. at

både Københavns Sejlunion og

Dansk Sejlunion fik øje på ham.

I KSU blev han formand for Svanemøllekredsen

indtil - næsten -

unionens nedlæggelse, og i DSU

opnåede han at blive medlem af

hovedbestyrelsen med ansvar for

kapsejlads og som tilsynsførende

med unionens regnskaber. Især

undervisningen af kapsejlere inderfor

kølbådssektionen havde

hans interesse, og nogle kan måske

stadig huske hans klart formulerede

udlægning af problemerne

og faldgruberne indenfor

Scandicap-målesystemet.

En af KSU’s sidste store sager

var Flakfort-sagen, som jo

6

endte med fortets bevarelse til

glæde for Københavns sejlere, så

næste gang I anløber det dejlige

hyggested bør I sende Knud en

venlig tanke!!

Selv ejede han først den gamle

fremmerbåd, ”Elektra” - en kragejolle

bygget i 9 3 med stolte

traditioner indenfor ældre tiders

kapsejlads. Knud riggede hende

om til bermudarig og byggede en

ny kahyt til tursejlads, og det var

også af omhu overfor den gamle

dame, at han fostrede ideen om

at bygge halvtage på pladsen.

Han fik tilladelsen og opførte sit

halvtag som den første i 966.

Endelig bør nævnes at Knud i

mange år var en årvågen medarbejder

ved Koøjets redaktion,

hvor han bl.a. startede serien

”Gennem Koøjet”, der bestod af

interviews med diverse medlemmer

som fortjente lidt ekstra opmærksomhed.

Endelig var han

også klubbens revisor i en lang

årrække – et tillidshverv, som kan

være meget vanskeligt.

I de sidste år, hvor sygdommen

tog overhånd, havde han

dog stadig kræfter til at komme

med til frokostmøderne hos Gråsælerne,

hvor han var et kært og

trofast medlem.

Knud Rødgaard blev udnævnt til

æresmedlem af ØSF i 99 .

Farvel Knud – vi vil savne dig!!

Redaktionen v. Tove Christensen


stAndernedhAlIng m.m.

Årets standernedhaling/skolefest bliver lørdag den 6. oktober 2007 fra

kl. 3.00

og om søndagen den 7. oktober den traditionsrige havnetur.

Sæt kryds i kalenderen og se flere oplysninger samt program i næste

nummer af Koøjet.

P

Øresunds Sejlklub Frem

kystskIpperlAuget

Der bliver muligvis et arrangement

på Vikingeskibsmuseet en

torsdag i slutningen af august,

men vi ved det ikke før i starten

af august - hvis det bliver til

noget vil I få en mail eller for

de, der ikke har mail en opringning

om dette.

I november bliver der et arrangement

afholdt i 2 omgange da der

kun kan deltage 6-8 personer af

gangen. Det bliver 7/ og 2 / ,

nærmere herom i næste nummer

af Koøjet.

I november afholdes også den

årlige laugssamling - det bliver

torsdag 29/ – reserver dagen

allerede nu, nærmere i næste

nummer af Koøjet.

Laugsstyrelsen

7


vIsIon svAnemØllen

Referat fra: Visionsdag: 26+ hvad så?

Efter en længere debat i Sejlklubben

Sundets klubblad Sundposten,

blev der d. . marts 2007

holdt Visionsdag i KAS’ klublokale

Hvalfisken, med overskriften:

26+ hvad så.

Debatten i Sundposten har gået

på, at efter man er fyldt 26, er

man for gammel til at være medlem

af KØS Sejlsport og skal derfor

flytte sit medlemskab til en af

de tre moderklubber i Svanemøllehavnen.

Hvad har de tre sejlklubber i

havnen at tilbyde de unge, udover

skolesejlads. Hvorfor skal de vælge

at overføre deres medlemsskab?

Er det kun for at beholde

deres ancinnitet og kunne få en

bådplads på et senere tidspunkt.

Der skulle helst være noget at tilbyde

dem, ellers mister vi dem.

Til visionsdagen mødte der 20

op, 5 fra KØS, 2 fra Sundet, 2

fra Frem og fra KAS.

Inden visionsdagen havde en

arbejdsgruppe lavet et oplæg der

skulle sikre at outputtet af dagen

kunne bruges til at udarbejde en

visionsplan for det videre arbejde

fremover. I første fase blev der

lavet en brainstorm på tiltag, ideer,

forslag, visioner, kort sagt var

der ingen begrænsninger.

Her kom utrolig mange kreative,

forskelligartede og nye ting frem.

Et af de første forslag var at æn-

8

dre titlen på dagen, så den omfattede

en breddere gruppe end

kun de 26+. Derefter grupperede

forslagene sig i fire hovedgrupper

med overskrifterne: Organisering,

Bredde, Kap/Elite og

Ikke køl + motor.

Visionerne spændte vidt lige

fra flere grillpladser på havnen til

et sejlsportsstadion i Svanemøllebugten

og udskiftning af alle

klubbådene.

Ovennævnte overskrifter blev

brugt til at inddele deltagerne i

fire grupper. Disse grupper skulle

med udgangspunkt i brainstormen

arbejde videre med ideerne.

De skulle udarbejde løsningsforslag,

og en beskrivelse. Herefter

skulle der tages stilling til hvilke

ressourcer vi havde og hvad der

kunne realiseres her og nu eller

først senere.

Grupperne fandt frem til

følgende:


Organisering:

• Et blad, en hjemmeside: Starte

et samarbejde mellem klubberne

omkring en fælles hjemmeside

og et fælles blad.

• Grillplads, Madklub: For at få

noget socialt på havnen etableres

der en grillplads samt

inviteres til faste arrangementer

for alle klubber.

• Pigesejlads: 90 % af dem der

sejler er mænd.

• Sponsor, firma sejlads, markedsføring

• Fælles administration

• Slå de 3 klubber sammen

Bredde:

• Både, typer klasse: Der skal

forsøges at lave broer med

samme klasse, samme interesse.

• Bådtilbud til medlemmer:

Udskiftning af klubbåde, flere

klubbåde, klubbådsordning

herunder: lånebåde, andelsbåde.

Klubbåd med indenbordsmotor.

• Fødegruppe: Førerbevis+

og uddannelse.

Kap/Elite:

• Udbygning af KØS: Overbygning

for kapsejlads

• Danmarks førende sejladscenter:

Matchrace/klassebåde

• Videreuddannelse efter førerbevis:

Træner tilbud – kurser i

flere retninger, kapsejladser,

træner, official.

• Økonomi: Selvfinancierende,

brugerbetaling/kontingent.

Lønnet arbejde, firma arrangementer,

fonde/sponsor, kommune,

medlemsfond.

Ikke køl + motor

• Faciliteter: joller, surfing

• Ekspertise: træning og knowhow

• Kendskab til tilbud og faciliteter

• Motorbåde: integration

Som afslutning på dagen fremlagde

hver gruppe, hvad de var

kommet frem til og løsningforslag

blev diskuteret. Der blev nedsat

en arbejdsgruppe, der skal arbejde

videre med de forslag der er

kommet og forsøge at lave projektbeskrivelser

af dem.

Projektbeskrivelserne skal laves

i en form, så bestyrelserne i de

tre sejlklubber kan anvende dem

til at opstarte projekter.

En af ideerne, om samling af klassebåde

på samme broer, er allerede

blevet genoptaget af Svanemøllehavnens

bestyrelse, så der

sker allerede noget.

Var du ikke med til visionsdagen

og kunne tænke dig at være med

i det videre arbejde, er du altid

velkommen til at kontakte os på

vision@sjensen.eu

Arbejdsgruppen

9


med elIsAbeth

fra Southhampton til Præstø, påsken 2007 - 1. del

Af Ole Rosted

’Forventet ankomst til Dover kl.

0 :00.’ Således lød min spådom

efter at have tastet et punkt ind

for Dover på min nyindkøbte

håndholdte GPS pejler og forbundet

punktet med Elisabeth. Herefter

gik jeg til ro efter en lang

dag med sejlads for motor fra

Southampton som vi forlod præcis

kl. 06:02 - med frost på dækket

men ellers med udsigt til godt

vejr. Tidspunktet som port master

i Swanwich Marina, Hamble River

nær Southampton havde rådet

os til, var valgt ud fra tidevandsoplysninger

for netop den dag,

skærtorsdag. Tricket er herefter

at nå ud til Nab Tower fyret øst

for Isle of Wight og følge med det

indgående tidevand hele vejen op

til Dover. Kravet er herefter minimum

7 knobs fart over grunden.

Nu var Dover - det første delmål

- nået, autopiloten sat til at

føre os til den nordvestlige runding

af Holland mellem Den Helder

og Ameland og billedet på

søkortplotterens billede udskiftning

med radarvisning. Passagen

af Dover kan sammenlignes med

N passage af Kronborg: tværgående

færgetrafik og markeret

trafikseparationszone. Som ved

Kronborg valgte vi at blive mellem

kysten (den engelske) og trafikseparationszonen

og fortsætte

nordpå mellem zonen og Goodwin

Sands. Goodwin Sands er et

0

Elisabeth - Bavaria 50

temmelig lavvandet område, som

englænderne i 70’erne overvejede

at anvende til bygning af Londons

fjerde lufthavn - ligesom man i

Danmark overvejede at anvende

Saltholm. Trods god afmærkning

er der efter sigende hvert år en

del der går på grund der.

Forud for dette er gået flere måneders

forberedelser som startede

en eftermiddag i Goa Indien.

Min kone, Annette, som trods det

’danske navn’ er pære-indisk, og

jeg var taget på besøg op til An-


ders’s Moving School projekt i det

nordlige Goa for at tage det nærmere

i øjesyn. Vi havde hørt en

del om det, men havde nu chancen

for ved selvsyn at se dette

fantastiske projekt. Annette taler

oven i købet elevernes sprog så

hun fik vel dobbelt så meget ud

af besøget, som jeg gjorde. Herefter

tog vi over til Anders’ hus og

blev budt velkommen af en temmelig

overrasket Anders. Da det

var et temmelig uanmeldt besøg

blev det ikke til den store dybsindige

samtale men på et tidspunkt

da vi sidder og snakker lystbåde

- Anders’ fars Avanti - lå næsten

ved siden af mine forældres i Svanemøllen

- siger Anders pludselig

’vil du med ud og sejle til april’ -

’jo tak det lyder da interessant - i

hvad?’ - ’jo ser du osv osv.’. Det

kunne man jo ikke andet end sige

ja til her og nu - stærkt bakket op

af Annette (som jo så til gengæld

fik et par fridage der hjemme ;-)).

Senere kom den formelle indbydelse

og snart var en besætning

på 9 inkl. skipper på plads.

Efter således at have fået

bekræftet deltagelsen kom der

gang i forberedelserne inklusiv at

sætte sig ind i den indflydelse tidevandet

kunne forventes at få.

Højdeforskelle på op til 6 meter

og tilhørende strøm på 5 knob

er jo ikke just hverdagskost i de

danske farvande. Ligeledes blev

adgang til Kiel Kanalen checket.

Og endelig var det en glimrende

anledning til at få en snak med

Thomas Søndergaard, Ongodora,

om hans erfaringer. Kolleger med

erfaringer i den slags sejlads blev

også tappet.

Så må det vist være på plads at

præsentere hovedpersonen bag

denne beretning: Elisabeth – en

Bavaria 50, byggeår 200 og indtil

denne påske hjemmehørende i

Swanwich Marina.

Tekniske Data:

Længde 15,40m; Bredde 4,49m;

Dybgang ,85m, Vandlinje 3,45

m, Kølvægt 4.200kg; Motor Volvo

D2-75. 75 PS (HP); Vandtank

750L; Olie 270L; Storsejl & Genoa

127,40m2; Masthøjde 20,55m.

For Elisabeth: 3 kahytter hver

især med dobbeltkøje og eget toilet

- det ene med bad. Desuden

stor hovedkahyt med stort spisebord

med sofa hele vejen rundt.

Gennemgang til forkahyt via bred

gang bag om den ene sofa (styrbord).

Køkkenet har sit eget indhak

i storkahyttens styrbord side

med navigationsbord og -instrumenter

agten for køkkenet.


Cockpittet rummer plads til 4 i

hver side plus plads til 3 personer

bag de 2 ror. I midten er der et

fastmonteret bord med en sokkel

så bred som en ølkasse. Ganske

praktisk da man så kan stemme

imod soklen ved krængning.

Endnu mere smart er det vel, at

bordets sokkel indeholder et stort

opbevaringsrum, som man kommer

til via to låger i bordpladen.

Bagsædets midte kan i øvrigt

åbnes således, at adgang til badeplatformen

agter lettes. Stort

set alle fald og skøder er trukket

tilbage til cockpittet, hvor 6 spil

venter på dem. To af spillene er

elektriske med 2 hastigheder indbygget

- temmelig fedt når man

- som vi gjorde det sidste dag -

skal krydse i 7 m/s.

Det var så de tørre facts om Bavaria

50’ og Elisabeth generelt.

Elisabeth er 6 år gammel, købt af

en englænder, hvis kone ikke syntes

sejlads var så sjovt alligevel.

Hun havde indtil Anders overtog

hende sejlet 70 sm - dette imponerende

resultat blev næsten fordoblet

i det følgende døgn efter

afsejling. Hun var kort sagt meget

lidt brugt, hvilket hun i høj grad

bar præg af selvom Anders vistnok

havde fundet et par steder,

hvor hun vistnok heller ikke var

lige godt vedligeholdt. Kølevand

til motoren var i hvert fald noget

der blev fikset inden afrejsen.

IT om bord i Elisabeth er et helt

kapitel for sig. Vigtigst er vel søkortplotteren

som hjælper autopiloten

med at holde kursen. Indtil

Grønsund sejlede vi vel mindre

2

end 2 timer ud af den samlede

sejltid på 0 timer med manuel

styring. I stedet sad rorgængeren

med en fjernkontrol til autopiloten

hvis væsentligste knapper

var - og + som anvendtes til

småjusteringer af kursen. Undertegnede

fandt i øvrigt ud af,

at ’Track’ ikke som forventet betød

tilbage på sporet (track) efter

at have kørt på manuelt, hvilket

førte til en pludselig og overraskende

stavvending - gudskelov

med det meste af Nordsøen

som tumleplads (så er den episode

nævnt - blot til orientering

til de der troede, at jeg ikke turde

nævne den!) Desuden er der radar

som kan vises på søkortplotterens

display - enten samtidig

med søkortet (nok lige småt nok)

eller separat. Og endelig er der

en NavTech6 som løbende automatisk

opdaterer med de seneste

lokale vejrmeldinger. Jeg er ikke

et sekund i tvivl om, at autopiloten

og radaren var væsentlige årsager

til, at turen virkede mindre

trættende end man kunne have

frygtet.

4. april

Turen startede den 4. april om

morgenen med SAS til London.

Julies partner John hentede mig

i Heathrow og kørte mig hjem til

Julie som havde kaffe og Danish

pastry klar. Julie og John ejer en

Great Dane 28, som ligger i Emsworth

ikke langt fra Southampton.

Interessant nok ligger der endnu

en Great Dane der. I betragtning

af, at der kun blev fremstillet ca.

250 GD’er er det lidt underligt at

finde 2 af dem her. Julies er nr


9 og dermed jævnaldrende med

Brise. Efter kaffe og pastry kiggede

vi på alt deres materiale og

talte om, hvad der mon var smartest

at gøre med al GD materialet

som Klaus Baess har stillet os i

udsigt. Herefter kørte vi ned og

så Tauala, som deres GD hedder,

og endelig videre til hovedformålet

med turen: påmønstring på

Elisabeth. Et hurtigt kig omkring i

marinaen afslørede at på trods af

Elisabeth pæne dimensioner efter

danske forhold var den blandt

de mindre (eller måske ligefrem

mindste). Der var mangen en båd

i marinaen der nok kunne gøre en

bådejer i Rungsted misundelig.

Til gengæld var Elisabeth en af

de kønneste(!) med nogle overordentlig

gode linier og meget velproportioneret

– så kommer størrelse

lidt i anden række.

Proviantering og afhentning

af besætning blev klaret i løbet af

aftenen i det nærliggende kæmpe

supermarked der havde åben

døgnet rundt. Efter et glas rødvin

i cockpittet og introduktion af

hinanden var det tid til at tørne

ind efter at have sat alle vækkeure

til kl. 05:00. Kl ca. 05:00

var det tid til det sidste bad i flere

dage i nogle udmærkede faciliteter

i Swanwich Marina. Kl. 06:02

(5. april) stod vi ud af marinaen

og sejlede langs en række andre

marinaer ud af Hamble River indtil

vi nåede The Solent og kunne

lægge Nab Tower op (Nab Tower –

Englands svar på ’det skæve tårn

i Pisa’ (eller Pizza som man nogen

gange ser byen stavet ;-)?).

Klargøring i Swanwich Marina - bemærk

pælen i baggrunden som holder flydebroen

på plads ved højvande

Fra Nab Tower gik det hurtigt østover

– dog med så relativt lidt

vind at vi besluttede os til at lade

motoren køre samtidig for at holde

en god fart. Turen var jo ikke

ligefrem annonceret som en fornøjelsestur

(selv om den blev det)

– mere som en transport af stk.

båd fra A til B. Omkring 5-tiden

passerede vi 0 længdegraden og

var hermed tilbage på vores egen

halvkugle – faktisk syntes vi at

kunne mærke forskel og fejrede

dette faktum på behørig vis.

Fortsættes næste side...

3


Senere passerede vi Beachy Head

som vel kan sammenlignes med

en minimodel af Møns Klint og en

rimelig erstatning for ’The White

Cliffs of Dover’ som vi ikke havde

tid til at stoppe op og beundre

– hvis vi da ellers kunne have set

dem da vi passerede dem midt om

natten (hørte vi for øvrigt ikke en

sidde og nynne ’We’ll Meet Again’

når man nu ikke kunne huske melodien

til det andet Vera Lynn hit

om ’The White Cliffs’?).

Mens vi således sejler af sted

langs den engelske kyst (og senere

hen også langs den hollandske

og tyske samt danske kyst)

sendes og modtages der masser

af sms beskeder inklusiv billedbeskeder

som modtages med glæde

i ’hjemmebasen’. Blandt de mod-

4

tagne beskeder er der for nogle

den gode nyhed: 3- til FCK – jo,

tiderne med mange timers isolation

når man sejler, er tilsyneladende

afskaffet. De tider, hvor

man skulle finde en telefonboks

nær havnen (for blot at opdage

at telefonen ikke virkede og/eller

man ikke havde korrekte småpenge)

og ringe hjem før afsejling

og efter ankomst er afløst af

mobilerne der inden for en nærmere

afstand af kysten fungerer

som altid.

Læs 2. og sidste del af den spændende

beretning i næste nummer

af Koøjet J


enoverIng AF nordmolen

Plan for renovering af

Nordmolen og udskiftning

af stikbroerne til

flydebroer

Som det nok vil være de fleste

bekendt, skal hele Svanemøllehavnen

hovedrenoveres da den er

ved at være temmelig nedslidt.

Det første skridt er allerede taget,

idet der er udlagt en flydebro

N6, som skal give erfaringsgrundlag

til indretning af de fremtidige

flydebroer.

Da det er Københavns Havn A/S

(KHAS) som ejer havnen, foregår

alt arbejdet i samarbejde

med dem, og det er således også

KHAS som financierer arbejdet,

og KHAS der har besluttet at der

skal være flydebroer.

Forslaget om etablering af Ybomme

er et ønske fra Svanemøllehavnens

bestyrelse. Det er dog

endnu ikke endeligt afklaret, men

temmelig sikkert at der kommer

Y-bomme.

Det er KHAS som financierer hele

projektet. KHAS forrenter renoveringen

af Nord- og Østmolerne,

mens Svanemøllehavnen skal forrente

etableringen af broerne.

Det vil over en ca. 4-5 årig periode

betyde en stigning i pladslejen.

Modsat tidligere planer, har KHAS

besluttet at hele Nordmolen med

tilhørende broer minus jollebroen,

skal renoveres og udskiftes i den

kommende vinter 2007/08.

Der bliver rammet en spuns

langs hele Hovedmolen, og molen

får samme højde (daglig vande

+ 50 cm) i hele bredden.

Af hensyn til de lave både som

skal ligge ind til hovedmolen, vil

der sandsynligvis blive anbragt

en konsolbro på siden, for at lette

adgangen til bådene. Molen vil

blive belagt med ”majsgul”, som

promenaden langs Svaneknoppen.

For at spare de meget store udgifter

der er forbundet med uddybning,

har havnebestyrelsen

besluttet at bådene bliver rokeret

rundt, således ar både med

ringe dybgang bliver placeret inderst

i havnen og så videre udad.

Jeg håber ikke det vil blive alt for

ubelejligt. For at nå hele dette

projekt i løbet af vinteren, agter

KHAS at iværksætte arbejdet allerede

i løbet af oktober 2007.

Det betyder at alle både ved

Nordmolen/-broerne skal fjernes

inden da, samt at der ikke kan

ligge både i det område i vinteren

2007/08, men mere om det

senere

Med venlig hilsen

Mogens Poulsen

5


hAvnens renoverIng

Svanemøllehavnens

renovering og fremtidige

indretning

Alle brugere af havnen har i et

stykke tid haft mulighed for at

bese (og prøve) stikbro N6 der er

udlagt som en prøve på havnens

kommende flydebroer. Den er er i

dag forsynet med en y-bom på 70

cm således at der er nem adgang

til fartøjerne.

Inden for kort tid vil der være

mulighed for at bese en prøve

udlægning af en 40 cm bred ybom

og den endnu smallere model

(beregnet til de mindste både)

idet det påtænkes også at anvende

disse.

Den udførte belysning bliver dog

ændret i henhold til lokalplanbestemmelserne.

For yderligere beskrivelse af overvejelser

og hidtidige beslutninger

skal der henvises til Svanemøllehavnens

hjemmeside:

www.smhavn.dk

hvor der under nyheder ligger en

god og fyldig orientering forfattet

af Mogens Poulsen (Driftsledelsen).

Da Københavns Havn A/S, der

ejer havnen og financierer havnens

renovering, nu ønsker renoveringen

gennemført straks over

6

de kommende år, betyder det at

hele nordmolen og dens stikbroer

(- jollebroen) bliver ombygget/renoveret

i den kommende vinter.

Som ØSF’s repræsentant i havnebestyrelsen

er det muligt at sende

mig kommentarer eller ideer

på min private Mailadresse:

kaare-kjerulf@post.tele.dk

Jeg vil selvfølgelig medtage alle

forslag i overvejelserne, men vil

ikke her i sommertiden love en

øjeblikkelig tilbagemelding, da

jeg er på sommertur. Send også

venligst en kopi af evt. kommentarer/ideer

til ØSF’s øvrige bestyrelse.

Samtidigt bør det stå klart for

alle, at en række spørgsmål ikke

afgøres her i klubbernes driftsselskab

(A/S Svanemøllen), men

alene i Københavns havns regi.

I ”skrivende stund” er den endelige

plan for renoveringen ikke

færdig, men der vil forsat være et

betydeligt antal pælepladser tilbage

i havnen, så sejlere med dyb

aversion mod y-bomme vil kunne

ønske en pæleplads tildelt!

Klubbernes repræsentanter i bestyrelsen

er meget opmærksom

på at bibeholde fornuftige besejlingsforhold

for klubbåde og

andre sejlere der ikke anvender

hjælpemotor i havnen.


Indeholdt i planerne er en tiltrængt

uddybning ind til vores

mastekran og beddingerne.

Samtidigt med renoveringsplanerne

er det tid for en fornyelse

af driftsoverenskomsten (læs betaling!)

mellem os og Københavns

Havn.

FrAtrædelse

Havnefoged Mogens Poulsen har ønsket at fratræde pr. 30.09.07.

Havnebestyrelsen har opslået stillingen på www.jobzonen.dk

(søgeord Havnefoged) med henvisningsannonce i Berlingske Tidende

søndag den 22.7. og 5.7. samt i Politiken søndag den 29.7.

Ansøgningsfrist: 3.8.2007

Med venlig hilsen

Preben Barner Petersen

formand for havnebestyrelsen

mobil nr. 2 45 9 95

e-mail adresse:

preben.b.p@tdcadsl.dk

Den nye overenskomst er endnu

ikke underskrevet, men bådejerne

må uanset dette indstille sig

på en stigning i pladslejen over

de kommende 4-5 år.

Havnefoged

Vi søger en serviceminded havnefoged der er i

stand at varetage ledelsesansvaret for vort A/S.

Svanemøllehavnen A/S

København

mvh

Kaare Kjerulf

Bestyrelsesmedlem i

Svanemøllehavnen

Kviknr: 2907106

7


mIrnA på rejse

Del 3: Sicilien - Gibraltar

Fra Sicilien og over til Sardinien er

der ikke meget at berette. Vi sejlede

gennem en ”salt-tåge” med

ret lav sigt en god del af turen,

hvilket ikke er rart når vi skulle

krydse de store skibes ruter.

Alt forløb dog godt selv om natten

var temmelig klam og lidt kølig!

2. dagen i lys var dog med fin

sejlads og stigende vindstyrke

efterhånden som vi nærmede os

det forblæste sydøstlige hjørne

på Sicilien.

Her blev vi mødt af havne akrobater,

de folk der stod for pladsanvisning

og fortøjning gik helt ud

af havnen, stående i små gummidingies

med 20 knob mens de

sprang fra bølge til bølge. Når

man så bakkede ind på plads lå

han selvfølgelig og styrede forskibet

mod luv ved at lade dingy´en

sejle ind i læ bov, således at man

ikke drev af. 5. sek senere stod

de oppe på broen og tog fortøjningen,

33% service.

Efter den første marina forsatte

vi til Calahari hvor vi blev

tilbudt kajplads til knap 000 kr. i

døgnet i byens center, pladserne

var nok mest beregnet på de såkaldte

superyachts, både på ca.

60- 20 fod som der jo er en del

af i middelhavet. Vi fandt dog en

mere ydmyg plads på et værfts

bro, her skulle vi dog ind uden at

komme i karambolage med rig og

8

skrog fra en sunken skonnert, lidt

strøm ud fra en bredning og for

lavt lidt til styrbord var der også,

men når man kører bil i den indre

by er man jo vandt til at manøvrere

på lidt plads.

På vej mod den 3. havn på

Sardiniens vestside, og efter en

overnatning for anker i en dejlig

bugt fik vi følgeskab af rigtig

mange delfiner i ca. 2 timer. Det

var friskt vejr, sol og optimale betingelser

så udover den klassiske

med at se hvem der kan skære

tættest ind foran stævnen uden

at røre, lå de også i bølgerne

udenfor cookpittet så de kunne

følge med i hvad vi foretog os.

Fremme i havn nød vi igen den

gode italienske mad og et er sikkert,

vi kommer igen til Sardinien

for at se os om til søs. Oppe i den

nordlige ende er der lidt af en

skærgård med en del ankermuligheder,

de skal prøves.

Fra Sardien stak vi over til Minorca.

Den første time gik vi for

motor og storsejl ud blandt skær

og for at nå det åbne hav. Desværre

stod der forsat en del (meget)

gammel sø og vi blev kastet

hid og did. Skipper følte sig lidt

søsyg for 4. gang i sit liv men det

fortog sig dog.


Næste dag tidlig formiddag hvor

jeg nød den på langs i en af agterkøjerne

blev jeg vækket af

høje råb fra Hanne og Frede. Jeg

nåede lige at se 2 vaskeægte

hval-blæs 0 m agter for båden

fra noget der var væsentligt større

end en svensk u-båd vi engang

fulgtes med. Hanne og Frede havde

set hvalen komme op 3-4 m

til læ for båden med en ryg der

var væsentlig større end vores

40 fod. Den gled derpå lige agten

om, heldigvis uden at røre båden.

Ifølge eksperter er det formentlig

en kaskelot.

Senere tæt på Gibraltar så vi og

var omgivet af pilothvaler, som vi

iørigt kunne høre gennem skroget.

Næste dag var vi fremme i

Manon, en naturhavn på Minorca,

nærmest en indskæring i klipperne,

et par sømil lang.

Her lå vi dels for svej i en biåbning

og dels ved en bøje i hovedhavnen.

Der var også flere broer

med liggepladser uden forbindelse

til land, det er dog ikke noget

problem når alle har en dingy

med.

For os sejlere var det utroligt at

følge et stævne for gamle sejlbåde,

der var en J-båd, et par både

for forrige århundrede, fra tyverne

og mange andre så unge som

fra 50-60erne og alle i passende

størrelser 20-46 fod. At se 0

mand sætte sejl inde i havnen

(godt nok stor) og under sang gå

ud og ind var ret flot.

– Hvem der vandt aner vi ikke.

Men man må glæde sig over at

der stadig er lande hvor folk kan

få råd til sådanne udskejelser som

at holde en J-båd kørende, at se

den bomme inden i havnen med

en bom på 20? M er et syn for guder,

ligesom alle topsejlsbådene.

PS: Dette er skrevet mens jeg ligger

for svej uden for young island

ved St. Vincen i Caribien. Strømmen

kommer fra en mølle og en

solcelle og der er 6 trådløse net at

vælge imellem, den nærmeste bar

(som står ude i vandet) ligger 50

m væk og der 6 restauranter inden

for ro-afstand, temperaturen

er ca. 28, men af og til kommer

der en byge, typisk på 30 sek.

Distancen fra Minorca – Gibraltar

havde meget karakter af almindelig

havnehop-sommertur så

det vil jeg skåne Koøjets læsere

for, dog skal det nævnes at på distancen

Mallorca/Palma – Ibizia

var vi så heldige at få 3 fuldtræffere

i form af brækkende søer ind

i cookpittet - og det er dog en 40

fods båd. Forklaringen er nok at

havbunden stiger voldsomt netop

her og at vi sejlede lige hvor søerne

”snublede” over sig selv og

bliver brændingsagtige.

Tak for denne gang.

Kaare Kj

9


Lørdag 8. august Sommerfest med oldboys/girls optirace

fra kl. 0

Lør-søndag 25.-26. august Frem Cup (IF, Grinde og Marsvin)

Lør-søndag .-2. september 24 timers sejlads

Søndag 6. september Gaffelriggerdag. KAS arrangør

Lørdag 6. oktober Standernedhaling, skolefest m.m.

kl. 3

Søndag 7. oktober Havnetur kl. 9

Lørdag 24. november Stiftelsesfest 0 år

Søndag 2. december Bankospil

Søndag 9. december Juletræ for børn

20


Eberspächer Marine

Airtronic D 2 og D 4

Dieselluftvarmere indbygget i polerede

rustfri kasser og mariniseret med specielle

kabelstammer, elsystem m.m.

Let montering. Trinløs regulering med

termistorstyring sikrer jævn og behagelig

varme. Høj effekt, - men alligevel næsten

lydløs. Utroligt lavt strømforbrug.

Pris fra kr. 10,400,- + komplet

marine-monteringskit med

slanger og alt tilbehør kr. 3.400,-

= kr. 13.800,- (D 2). Stort program

med 2 kW, 4 kW og 5,5 kW

luftvarmere samt 5 og 10 kW

vandvarmere.

Se mere på: www.kjoeller.com

ARDIC ”Varmse”

Varmeanlæg/defroster varmer via motorkølevand

= udnytter spildvarmen.

Stor effekt: Maks 10 kW, luftmængde.

360 m 3 /h, 3-trins blæsemotor. Perfekt

til den større motorbåd/fiskebåd som

defroster og varme under sejlads. Bruges

hvor motor næsten altid kører. Kan

kombineres med dieselcentralvarmeanlæg.

Godkendt af motorfabrikanter.

Alle metaller galvanisk afstemt.

Pris 3.493,-

Pris 1.863,- (4,2 kW)

Pris 1.488,- (1,5 kW)

Isotemp varmtvandsbeholdere

i syrefast rustfrit

stål med kraftig polyurethan

isolering

Opvarmes af motorkølevand (markedets

største motorspiral) og 220V. Elpatron

med termostat og overkogssikring. Rustfri

monteringsbøjler. Mix-ventil (termostatsblander),

overtryksventil og monteringsnipler

er standard. Isotemp, det komplette

program fra helt lav model til de større

mere buttede. Erstatter de gamle Ardicbeholdere.

PRIS fra 4.200,- (15L)

4.300 (22L) komplet. Findes fra 15 til 55 L

SHURflo Marine

Trykvandspumper

SHURflo lancerer nu en ny serie

trykvandpumper, endnu mere

holdbare og støjsvage. Alle SHURflo

Marine pumper er med ny forseglet

trykafbryder, der foruden at være

vandtæt giver bedre drift og mindre strømforbrug. Alle bolte, skruer m.m. i rustfrit

stål. Alle SHURflo pumper er med 3 membraner, meget driftsikker og tåler tørkørsel.

Marinepumperne er gnist- og stænktæt/spuletæt. Leveres incl. filter og slangefittings.

Kontraventil og trykbeholder unødvendig. Strømforbrug kun 2 alt. 4 amp. SHURflo

Junior er en extrem støjsvag pumpe, beregnet for max. 1-2 tappesteder ad gangen,

perfekt for de fleste. De lidt større turbåde med 2-3 tappesteder, varmt vand, måske

en bruser, er bedst tjent med Aqua King. Større pumper: forlang prospekt.

SHURflo Junior 12v 7 liter 2,1 bar kr. 875,-

SHURflo Aqua King 12V 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.095,-

SHURflo Marine 24v 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.323,-

www.kjoeller.com info@kjoeller.com

2


Afsender:

Øresunds Sejlklub Frem

Strandvænget 65

2 00 København Ø

ID-nr. 4753

22

More magazines by this user
Similar magazines