Hefte 2 1930

dietrich.sophia39

Hefte 2 1930

- 119 -

Sollerup og til Knagelbjerg Skov (Svanninge Bakker) ved Faaborg. Under

Hjemkørselen botaniseredes der ca. 1/2 Time i Sandholt Park, hvor man

dog ikke fandt noget af særlig Interesse.

3 af Deltagerne afrejste Søndag Aften, medens de tilbageværende

Mandag Formiddag bilede til Langesø Skov, hvor der paa et lille Omraade

i Løbet af ca. 3 Timer fandtes lige saa mange interessante Arter,

som der hele Dagen før var iagttaget paa den langt større Strækning

ved Faaborg (hvor man i Moserne næsten slet intet fandt, i Løvskoven

kun lidt, og hvor man i Granskoven vel fandt en Del mere, særlig paa

Svanninge Bakker, men her var Vegetationen noget fortørret). Bedst var

i Langesø Skov de unge Granplantninger, samt en græshevokset gammel

Grusgrav, hvor Hr. L a n g e i Tidens Løb har samlet ialt 14 forskellige

Hygl'ophm·us-Arter.

Det fundne Antal Bladhatte blev i det hele betydeligt, endda højere

end i Fjor, nemlig 211 Arter. Heraf er der kun Grund til at nævne

følgende: *)

I Skoven omkring Sollerup og Knagelbjerg Skov:

Langesø Skov:

Clitocybe inornata Sow.

Caprinus domesticus Pers.

Cortinarias calochrous Pers., decipiens, delibutuø Fr.

Hupholoma cotoneum, periinaæ Fr. sensu Ri c k e n (=' instratumCooke)

Inocybe petiginosa Fr.

Lepioia B oudieri Bres,

JJfycena crocaia

Pluteus salicinus Pers., semibulbosus Lasch.

Psathura fibrillosa Pers.

Russula aeurea Bres., oinosa Quelet.

Entolotna p orplrfrophæun» Fr.

Flammula penetrans

lnocybe calospora Quelet, rubescens

Nolanea mammosa Fr., som afbildet hos F r i es, ikke R i ­

ckens Art.

Omphalia qrisella (Weinm.) Karsten. Ligner meget O. umbelli(era.

Altid paa sandet, tør Jord, ofte som her i Selskab

med Psilocybe atroruf'a.

T1'ichololJza cuneifolium Fr., equestre, panælous Fr., portentoston

Fr.

Husmandsskolens Have:

Mycenct lineata BuH. sensu L an g e. Under Roser.

*) Listen kontrolleret af Jakob E. Lange og Poul Larsen. Autornavn

kun medtaget, naar Arten ikke er nævnt i Ferdinandsen og Winge: Mykologisk

Ekskursionsflora. •

More magazines by this user
Similar magazines