Et jubilæumsår slutter på vej m od ny e 1 00 år ... - Dansk Folkehjælp

folkehjaelp.dk

Et jubilæumsår slutter på vej m od ny e 1 00 år ... - Dansk Folkehjælp

Folkehjælp

December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Et jubilæumsår slutter vej mod nye 100 år med folkehjælp


Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1

Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Ta’en ALKA og

bliv en af Danmarks

mest tilfredse

forsikringskunder!

ALKA er i december 2005 kåret som

forsikringsselskabet med Danmarks

mest tilfredse kunder - for 4.gang

GOD KUNDEBETJENING gør det ikke

alene. Derfor har vi nedsat prisen vores

nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave

store overskud til vores ejere.

ALKA ER ejet af fagbevægelsen – og

dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene

kassen, men for at tilbyde dig de bedst

mulige forsikringer til lavest mulige priser.

RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag

8-16.30 og få et frisk, uforpligtende tilbud dine

forsikringer.

7

ALKA forsikring

RING

I DAG!

0 1 2 1 4 1 6

Januar 2006


Indhold:

1 Leder

2 Danmark er blevet

et mere sikkert sted

4 Tilbageblik

jubilæumsåret

8 Flodbølgens

efterdønninger

10 Af med skyklapperne

16 Glimt fra jubilæumsreceptionen

18 Kampen om

TV-indsamlinger

24 Valgindsamling til

fordel for udsatte

børn i Danmark

28 Et halvt liv med

ASF-Dansk Folkehjælp

33 Opslagstavlen

Folkehjælp udgives af:

ASF-Dansk Folkehjælp

Industriparken 4

4960 Holeby

Tlf.: 70 220 230

Fax: 70 220 334

E-mail: post@folkehjaelp.dk

www.folkehjaelp.dk

Ansvarshavende

og tilrettelæggelse:

Klaus Nørlem

Deadline for næste nummer:

1. februar 2008

Udkommer april 2008

Tryk: Gert Rasmussen,

Brislingvej 4, 3450 Allerød

ISSN: 1603-3612

Eftertryk og citater er tilladt med

kildeangivelse.

Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke

nødvendigvis sammenfaldende

med ASF-Dansk Folkehjælps

mening og strategier.

vej mod de næste 100 år

Året 2007 blev det år, hvor organisationen

krydsede sin største milepæl

hidtil og et år, hvor vi i fællesskab

satte os en række konkrete mål, som

vi i fællesskab skulle løfte året igennem.

Vi nåede en række af disse i

god stil, men et par enkelte af de fastsatte

mål må vi arbejde videre med i

det nye år og fremover.

Organisationens jubilæumsår vil vi i

dette nummer af Folkehjælp berøre

flere steder, men der er en række

begivenheder, vi her ved årets slutning

gerne vil holde fast i og vende

en gang til.

Bedre rustet til

fremtidige opgaver

Et af de helt store ønsker, som organisationen

i 2007 fik opfyldt var igennem

organisationens regioner og

afdelinger at kunne forstærke organisationens

førstehjælps- og samariterberedskab.

Det er et område, som

interesserer organisationens medlemmer

meget - et område, hvor der

hvert år lægges mange uegennyttige

frivilligtimer og også et område, hvor

vi igennem et par år har arbejdet

hårdt at få strammet vores kompetencer

op og forbedret vores materiel

til dette område.

Derfor var det også med stor tilfredshed,

at vi i forbindelse med organisationens

jubilæumsreception kunne

gøre status og konstatere, at vi i

2007 er blevet i alt knap 100 aktive

samaritter mere landsplan, som

alle har gennemgået den nye samariteruddannelse.

Herudover kunne Foreningen Østifterne

– som er en del af Nykredit koncernen

– sammen med hovedkontoret

overrække en meget fornem gave

til alle 5 regioner i Danmark, nemlig

en samaritertrailer (mobil skadestue),

som nu kan stilles frit til rådighed for

alle organisationens afdelinger igennem

deres respektive regioner. Tidligere

næstformand Aase Hansen,

nuværende regionsformand for Region

Syddanmark, sagde da også i

forbindelse med overrækkelsen, at:

”nu rykker vores regioner med det

nye materiel fra 1. division op i superligaen”.

ASF-Dansk Folkehjælp har

sammen med Foreningen Østifterne

sammenlagt investeret 1,5 millioner

kroner i det nye udstyr.

Flere ressourcer

til det frivillige arbejde

I mange år har ASF-Dansk Folkehjælp

oplevet en medlemstilgang. De

seneste år er medlemstallet stagneret,

men for første gang i mere end

20 år har vi i 2007 oplevet en medlemsfremgang

i alt 200 medlemmer.

Vores mål var egentlig 500 nye

medlemmer, det må nåede vi ikke,

men ved en fælles tilrettelagt indsats

fik vi alligevel vendt tidligere års kedelige

tendens.

Vi skal dog ikke hvile for meget

laurbærrene. Der er fortsat stort behov

for, at der centralt og decentralt

i organisationen gøres en fælles indsats

for at skaffe nye aktive medlemmer,

eksempelvis til det frivillige sociale

arbejde. Her mangler vi fortsat

mange frivillige hænder til at kunne

gennemføre de planlagte aktiviteter

i 2008.

Derfor skal 2008 også være det år,

hvor vi i fællesskab bevæger os mod

nye 100 år med ASF-Dansk Folkehjælps

arbejde i Danmark og udlandet.

Det nye år vil helt bestemt blive

præget af en fælles indsats mellem

organisation, regioner og afdelinger,

hvor medlemshvervning bliver det

helt centrale omdrejningspunkt for en

fælles og særlig indsats.

Kun igennem flere aktive medlemmer

og nye afdelinger i de kommuner,

hvor vi ikke allerede er til stede,

kan vi løse alle de opgaver, som

ligger foran os indenfor det frivillige

sociale arbejde, vores forebyggelses-

og førstehjælpsindsats og vores

interventioner i forbindelse med

katastrofe- og udviklingsarbejdet i

den 3. verden.

God jul og godt nytår til alle medlemmer,

kollektive medlemmer og samarbejdspartnere.

Tak fordi I sammen

med os gjorde en indsats i 2007!

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

1


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

2

Danmark er blevet

et mere sikkert sted

Tekst: Gitte Bødker

Foto: Henrik Munch

Overordentlig flot gave

fra Foreningen Østifterne

Ved ASF-Dansk Folkehjælps markering

af organisationens 100 års

jubilæum i Cirkusbygningen modtog

Dansk Folkehjælp en overordentlig

flot gave fra Foreningen

Østifterne. På vegne af Foreningen

Østifterne gik direktør Kenn Ekmann

talerstolen og overrakte

herefter nøglerne til 5 splinternye

og topmoderne sanitetstrailere. Og

det var 5 stolte og taknemmelige

regionsformænd, der én efter én

fik overrakt nøglerne til deres nye

trailere, som med deres indretning

og udstyr vil give samaritternes arbejde

et betydeligt løft.

Et stort ønske blev opfyldt

ASF-Dansk Folkehjælp har igennem

de seneste år oplevet en stigning

i efterspørgslen samaritter

til bemanding af vagter. Alene i

2007 har samaritterne været i aktion

i mere end 100.000 mandetimer

ved diverse arrangementer,

såvel sportslige som kulturelle. Det

er alt lige fra byfester, sportsarran-

gementer til helt store rockkoncerter.

Disse arrangementer er som

oftest festlige at være en del af,

men samaritterne er også uddannet

til at tage sig langt alvorligere

opgaver. De indgår eksempelvis i

terrorberedskabet for København,

hvor de indenfor ganske få timer

skal være fremme og kunne assistere

det øvrige redningsberedskab,

hvis Hovedstaden skulle

blive udsat for et terrorangreb, et

gift- eller kemikalieudslip mv. – angreb

eller ulykker, som kan risikere

at omfatte mange tilskadekomne.

- Det er altafgørende, at samarit-


ternes ”arbejdsplads” og udstyr er

i orden. Det er derfor en kærkommen

gave og et stort ønske, som

vi har fået opfyldt af Foreningen

Østifterne. Med disse trailere har

vi fået endnu bedre mulighed for at

assistere tilskadekomne danskere,

hvis uheldet er ude.

Optimal indretning

Kim Arnov, som er afdelingsformand

i ASF-Dansk Folkehjælps afdeling i

Vordingborg og selv en meget aktiv

samarit, tog sig opgaven med

at udvælge de rigtige trailere, lave

indretning og funktionsplaner. Efter

mange overvejelser, tegninger og

beregninger faldt valget traileren,

som kan ses her billedet,

og så gik arbejdet med selve indretningen

i gang. Traileren er opdelt i

to sektioner, så man uforstyrret kan

behandle flere tilskadekomne ad

gangen. Hygiejnen skal naturligvis

være i top, når man skal behandle

tilskadekomne, men afhængigt af

Regionsformand Aase Hansen får

overrakt nøgler af direktør Kent

Ekmann fra Foreningen Østifterne

situationen, er det ikke givet, at vagten

placeres et sted med rindende

vand lige i nærheden. Derfor er traileren

udstyret med vask og egen

vandtank, ligesom vognen naturligvis

har egen generator. Dette gør,

at samaritterne har de bedste betingelser

selv under svære forhold.

En mobil skadestue

Heldigvis er det som oftest mindre

skader, som samaritterne behandler.

Det er typisk snitsår, forstuvninger

og småskrammer, som skal

renses og forbindes, men indimellem

sker der desværre også meget

alvorlige ulykker. Flere af organisationens

samaritter har eksempelvis

måttet yde livreddende førstehjælp

til personer, som pludselig er faldet

om med et hjertestop. Alle sanitetstrailerne

er derfor også udstyret

med hjertestartere og med brug af

samaritternes interne radio system,

sikres det, at såvel samaritter som

hjertestarteren kommer hurtigt frem

og kan yde den tilskadekomne livreddende

førstehjælp.

Danmark er blevet

et mere sikkert sted

”Vore samaritter er i forvejen meget

professionelle, men med disse sanitetstrailere,

har de mulighed for at

yde en endnu bedre indsats i bedre

rammer for såvel de tilskadekomne

som for samaritterne selv. Jo, Danmark

er blevet et mere sikkert sted

at være”, udtaler generalsekretær

Klaus Nørlem.

4 af de ialt 5 mobile

skadestuer er linet

op foran cirkusbygningen

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

3


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

4


Tilbageblik

jubilæumsåret

Tekst: Ib Jensen

Foto: ASF-Dansk Folkehjælp

Året, der er ved at rinde ud, er uden

sammenligning et af de mest begivenhedsrige

år at se tilbage ,

nemlig med fejringen af ASF-Dansk

Folkehjælps 100 års jubilæum. Det

hører til sjældenhederne, at humanitære

organisationer oplever 100 års

jubilæer, så vi følte en vis respekt og

ære ved at være med til at fejre 100

års jubilæet.

Det var også med en vis respekt og

ære, at vi markerede jubilæet

selve stiftelsesdagen den 31. juli ved

et besøg organisationens stifter,

Frederik M. Nielsens, gravsted

Vestre Kirkegård for at mindes og

respektere den store gerning og det

store arbejde, som blev grundlaget

for stiftelsen af vores organisation.

Markeringen af jubilæumsåret

Bestyrelsen traf allerede sidste år

beslutning om en masse initiativer,

der skulle igangsættes såvel centralt

som decentralt i organisationen i løbet

af jubilæumsåret.

Igennem vore afdelinger og regioner

blev der iværksat en konkurrence

om, hvem der kunne skaffe flest nye

medlemmer og nye vagtsamaritter -

en udfordring, som hovedparten af

afdelingerne og regionerne tog aktivt

del i, og som der kom et flot resultat

ud af - og som samtidig har været

med til at markere jubilæumsåret

fornem vis. Tak for denne indsats.

Men også vore ambassadører udfordrede

hinanden, bl.a. ved at etablere

salg af ”Solaktier” til fordel for etablering

af ferielejre for socialt udsatte

børn. Og gennem 4 velgørenhedskoncerter

støttede ambassadørerne

helt kontant op omkring organisationens

arbejde.

I denne forbindelse vil vi ligeledes

rette en stor tak til vores husorkester

i jubilæumsåret, Slesviske Musikkorps

fra Det Danske Forsvar, som

helt gratis stillede sig til rådighed for

de 4 velgørenhedskoncerter.

I jubilæumsåret har vi også iværksat

en udvidelse af ambassadørkorpset,

og det er med stor glæde og tilfredshed,

at vi i løbet af året har kunnet

byde velkommen til yderligere 4 nye

ambassadører, nemlig Christian

Have, Susanne Larsen, Stig Elling

og Mai-Britt Vingsøe Andersen.

Den helt store dag var nok jubilæumsreceptionen,

der blev afholdt den

31. oktober selve det sted, hvor

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

5


6

Tilbageblik

jubilæumsåret

det hele startede, nemlig i Cirkusbygningen

i København, som vi fik

stillet til rådighed for receptionen.

Det var en fornøjelse at opleve, at

så mange - omkring 250 personer

- kom for at fejre dagen sammen

med os. Der var et bredt udsnit

af gæster, lige fra kollektive medlemmer

til samarbejdspartnere og

kolleger, og ikke mindst var der en

masse repræsentanter fra vore afdelinger

og regioner.

Der var planlagt mange begivenheder

i løbet af dagen, bl.a. afsløringen

af de afdelinger og regioner,

der havde vundet i forbindelse med

afviklingen af ”Stafetten”. Men den

største begivenhed var uden tvivl

overrækkelsen af gaven i form af

en sanitetstrailer til hver af vore

regioner, som organisationen med

hjælp fra en af vore sponsorer,

Østifterne, var i stand til at forære

hver region.

I forbindelse med 100 års jubilæet

er det med økonomisk hjælp fra 3F

lykkedes at få udarbejdet en historiebog,

som beskriver organisationens

historie op gennem de 100 år.

Denne blev præsenteret og udleveret

under jubilæumsreceptionen og

vil efterfølgende blive udsendt til alle

afdelinger i et antal, så hvert enkelt

medlem kan få et eksemplar.

Dette var i korte træk nogle af initiativerne

og begivenhederne i jubilæumsåret.

Selv om jubilæumsåret

officielt slutter den 31. december,

er det organisationsbestyrelsens

håb og ønske, at de initiativer, der

er igangsat i løbet af året, vil fortsætte

ind i det nye år, når vi nu alligevel

er i gang.

En stor tak til alle, som flotteste

vis har været med til at markere

ASF-Dansk Folkehjælps 100 års

jubilæum.

Førstehjælpsområdet

På dette område har året ligeledes

budt nye initiativer og tilbud,

som er med til at gøre Danmark

til et sikrere sted at leve, med bl.a.

”Rift”, et tilbud til børneinstitutioner,

og det sidste nye ”AV AV”, som er

et tilbud til skoler, opbygget til de

enkelte klassetrin.

Julehjælp

Som et pilotprojekt prøvede et

par af vore afdelinger sidste år

”Mærkedagen” at samle ind til

det stadigt stigende behov for julehjælp,

med stor succes. Derfor

blev der i forbindelse med ”Folkehjælpsugen”

i år givet mulighed

for afdelingerne til frit at vælge at

samle ind til julehjælp. Det var der

en del af afdelingerne, der valgte,

og det var for disse en stor, positiv

oplevelse.

SAINT konference

Som et led i organisationens 100

års jubilæum blev dette års SAINTkonference

afviklet i Danmark - i

smukke, fynske rammer omkring

Christiansminde ved Svendborg.

Der var ca. 400 deltagere - et af de

største arrangementer, organisationen

har stået som arrangør af.

Konferencen forløb perfekt, og under

evalueringen har vi fået megen

ros fra de deltagende lande.

Plejehjemmet

Året 2007 blev året, hvor organisationens

plejehjem, Arbejdersamariten,

endegyldigt lukkede efter 40

års virke til fordel for mange beboere,

der har haft et godt ophold her.

- Et stykke historie sluttede netop

her i jubilæumsåret.

Sluttelig vil jeg her ved udgangen

af ASF-Dansk Folkehjælps 100 års

jubilæumsår takke alle medlemmer,

samarbejdspartnere, sponsorer,

bidragsydere samt kollektive

medlemmer for et godt og frugtbart

samarbejde, med ønsket om en

glædelig jul og et godt nytår. – På

gensyn til et godt samarbejde næste

år.


Statsautoriseret revisionsaktieselskab

9800 Hjørring

Tlf: 96 23 54 00 Fax: 96 23 54 01 •

Nørrebro 15 •

Dansk Metal

– også et IT-forbund

Læs mere www.danskmetal.dk

- en stærk partner


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

8

FLODbøLGENS

efterdønninger

Direktør i Star Tour, Stig Elling, vil som good-will ambassadør især støtte ASF-Dansk Folkehjælps

internationale katastrofearbejde. – ”Vi har både mulighed og forpligtelse til at hjælpe dem, der har

mistet alt”, siger han

Tekst: Susanne Krogstrup

Foto: Star Tour

I julen 2004 ramte en kæmpe flodbølge

store dele af Asien. Med sig

tog den knap en kvart million menneskeliv

og fjernede samtidig livsgrundlaget

for endnu flere.

Som salgsdirektør i Star Tour var

det Stig Elling, der med stor professionalisme

tonede frem tvskærmene

og forklarede om katastrofens

omfang. Det var også

ham, der satte alt ind for at hjælpe

de danske ofre lokalt og få dem

sikkert hjem - en indsats, som han

siden har høstet megen anerkendelse

for. Under facaden var den

private Stig dybt berørt, og selv i

dag, 3 år efter, må han rømme sig

et par gange, før han fortæller:

”Jeg er kommet i Thailand i over 20

år og har et meget nært forhold til

landet. Under tsunamien mistede

jeg mange af mine thai-venner,

og vi mistede mange kunder. Det

virkede mig utrolig meget at se,

hvordan en katastrofe pludselig

kan rive alting væk”.

Efter katastrofen

De voldsomme oplevelser under

Tsunamien ændrede mange

måder Stig Ellings liv. Han mærkede,

hvor skrøbeligt livet kan

være, men også, at det faktisk nytter

noget at hjælpe: ”Jeg har længe

haft et ønske om at engagere mig

i humanitært arbejde, men det var

først, da jeg så ødelæggelserne efter

Tsunamien og så, hvad hjælpeorganisationerne

rent faktisk gjorde

for de nødstedte, at jeg besluttede

at involvere mig aktivt. Det gik op

for mig, hvor vigtigt det er, at vi har

et beredskab, der kan hjælpe, når

der er behov for det”.

Stig Ellings tonefald afslører et dybtfølt

engagement i sine medmenneskers

velbefindende, enten de lever

i Danmark eller den anden side

af jorden. Han fortsætter: ”Thailand

har et økonomisk grundlag pga.

turismen, men det bekymrer mig,

hvordan de virkelig fattige lande

i Asien skal komme fode igen

efter katastrofen. Jeg synes, at vi

i rige Danmark har både en mulighed

og en forpligtelse til at hjælpe

til. Min gode ven Kurt Ravn anbefalede

mig ASF-Dansk Folkehjælp,

som han også er good-will ambassadør

for, og jeg sympatiserer fuldt

ud med foreningens arbejde”.

Mentale vitaminer

Det var altså i første omgang ASF-

Dansk Folkehjælps internationale

katastrofearbejde, der appellerede

til Stig Elling. Men han ser også

frem til at støtte organisationens

sociale projekter for dårligt stillede

børn i Danmark. Han har nemlig

selv været barn i en familie, der

havde svært ved at få hverdagen

til at hænge sammen. Stig Elling

fortæller: ”Jeg voksede op med en

alkoholisk far og en svært psykisk

syg mor. Min mors sygdom betød,

at jeg lange perioder var indlagt

diverse børne- og behandlingshjem.

Jeg reagerede ved at lave

min egen lille verden, men angsten

for at miste sad dybt i mig og

et tidspunkt nægtede jeg helt at

spise. Det sociale væsen dengang

svigtede totalt, og derfor var der

andre voksne, der tog sig af mig.

Bl.a. havde jeg en faster Fyn,


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

9


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

10

Fakta om

STig elling

• Født i Lyngby i 1947

• Starter som 16 årig, mens

han går i skole, sit eget

rejsebureau "Fortun Rejser"

i Lyngby

• Gennem 1970’erne og

80’erne er han direktør og

medejer af flere rejsebureauer,

blandt andet Solrejser,

ABC Rejser, Falke

Rejser og Sunway

• Kommer i 1988 via en

fusion af flere selskaber til

Star Tour, hvor han bliver

salgsdirektør

• Af Institut for Konjunktur-

Analyse blev han sidste

år kåret som en af Danmarks

bedste til at kommunikere

• Bor Frederiksberg,

hvor han sidder i kommunalbestyrelsen

• Har udgivet sin selvbiografi

"Hele Sandheden"

Aschehoug.

• Har været formand for

RID (Rejsearrangørerne i

Danmark).

• Foredragsholder

der hver sommer gav mig mentale

vitaminer til at klare udfordringerne.

Det betød utrolig meget”.

Værdighed til de svageste

Stig Elling taler med smil i stemmen

og en hel særlig ro. Han er

trods af en svær opvækst en

meget positiv mand, der handler

det, som han synes er forkert.

Derfor er han også gået ind i kommunalpolitik.

Han siger: ”Vi lever i

det store hele i et godt og fornuftigt

samfund, men det kan blive endnu

bedre, og vi skal sørge for at have

de svageste med. De skal aktiveres,

men en fornuftig måde, så

de får blod tanden og mod til

at tage kampen op. Det er meget

vigtigt, at de føler sig værdige, og

derfor er ASF-Dansk Folkehjælps

arbejde med bl.a. ferielejre for udsatte

familier utrolig værdifuldt. De

unger skal have nogle vitaminer og

noget energi tilværelsen”.

Driften

Og netop energi tilværelsen har

Stig Elling aldrig manglet trods af

en noget omtumlet start. Han mener

selv, at hans svære barndom har

givet ham den drift, der gør, at han

er nået så langt. Han siger: ”Jeg har

fra helt lille vidst, at skulle der ske

noget, måtte jeg gøre det selv. Jeg

lærte også tidligt, at man skal holde

fast sine ideer, hvis man vil have

dem igennem. Det betød, at jeg allerede

som 17 årig startede mit eget

lille rejsebureau hjemme i mors og

fars entré. Den første jul sendte jeg

180 mennesker til Østrig, og siden

er det gået slag i slag med stigende

stillinger i forskellige rejsebureauer.

Jeg elsker mit arbejde, og er utrolig

taknemmelig for, at mit liv har ført

mit hertil, hvor jeg er i dag”.

Vi skal kunne hjælpe hinanden

I mere end 40 år har Stig Elling

solgt solskin til blege danskere, og

der er slet ingen tvivl om, at det ligger

naturligt for ham at sprede lys.

Hans grundindstilling er, at vi skal

passe hinanden, og han er derfor

også kraftig fortaler for, at førstehjælpsberedskabet

i Danmark

skal forbedres: ”Jeg har oplevet det

mange gange, at folk simpelthen

ikke har vidst, hvad de skulle gøre

i en ulykke-situation. Det er et stort

problem, når vi ikke kan hjælpe

hinanden, og det skal vi gøre noget

ved. ASF-Dansk Folkehjælp gør et

stort stykke arbejde området,

men det er også noget, man

længere sigt bør se politisk”.

Om at stå ved sig selv

Stig Ellings liv har mange måder

været en karruseltur mellem himmel

og helvede. I de følelsesmæssige

efterdønninger af tsunamien

blev han med egne ord indhentet af

sin fortid. Det igangsatte en proces,

hvor han valgte at være fuldstændig

ærlig overfor sig selv, men også

overfor offentligheden, der f.eks.

ikke kendte til hans homoseksualitet

eller perioder med misbrug. Stig

Elling slutter samtalen med ord fra

hjertet: ”Efter flodbølgen fik jeg et

stort behov for at fokusere det

vigtigste her i livet, og det er, at vi

tør stå ved os selv og magter at

række ud og hjælpe hinanden. Jeg

håber, at jeg med mit engagement

i ASF-Dansk Folkehjælp kan være

med til at trække tingene lidt i den

retning”.


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

10

Fakta om

STig elling

• Født i Lyngby i 1947

• Starter som 16 årig, mens

han går i skole, sit eget

rejsebureau "Fortun Rejser"

i Lyngby

• Gennem 1970’erne og

80’erne er han direktør og

medejer af flere rejsebureauer,

blandt andet Solrejser,

ABC Rejser, Falke

Rejser og Sunway

• Kommer i 1988 via en

fusion af flere selskaber til

Star Tour, hvor han bliver

salgsdirektør

• Af Institut for Konjunktur-

Analyse blev han sidste

år kåret som en af Danmarks

bedste til at kommunikere

• Bor Frederiksberg,

hvor han sidder i kommunalbestyrelsen

• Har udgivet sin selvbiografi

"Hele Sandheden"

Aschehoug.

• Har været formand for

RID (Rejsearrangørerne i

Danmark).

• Foredragsholder

der hver sommer gav mig mentale

vitaminer til at klare udfordringerne.

Det betød utrolig meget”.

Værdighed til de svageste

Stig Elling taler med smil i stemmen

og en hel særlig ro. Han er

trods af en svær opvækst en

meget positiv mand, der handler

det, som han synes er forkert.

Derfor er han også gået ind i kommunalpolitik.

Han siger: ”Vi lever i

det store hele i et godt og fornuftigt

samfund, men det kan blive endnu

bedre, og vi skal sørge for at have

de svageste med. De skal aktiveres,

men en fornuftig måde, så

de får blod tanden og mod til

at tage kampen op. Det er meget

vigtigt, at de føler sig værdige, og

derfor er ASF-Dansk Folkehjælps

arbejde med bl.a. ferielejre for udsatte

familier utrolig værdifuldt. De

unger skal have nogle vitaminer og

noget energi tilværelsen”.

Driften

Og netop energi tilværelsen har

Stig Elling aldrig manglet trods af

en noget omtumlet start. Han mener

selv, at hans svære barndom har

givet ham den drift, der gør, at han

er nået så langt. Han siger: ”Jeg har

fra helt lille vidst, at skulle der ske

noget, måtte jeg gøre det selv. Jeg

lærte også tidligt, at man skal holde

fast sine ideer, hvis man vil have

dem igennem. Det betød, at jeg allerede

som 17 årig startede mit eget

lille rejsebureau hjemme i mors og

fars entré. Den første jul sendte jeg

180 mennesker til Østrig, og siden

er det gået slag i slag med stigende

stillinger i forskellige rejsebureauer.

Jeg elsker mit arbejde, og er utrolig

taknemmelig for, at mit liv har ført

mit hertil, hvor jeg er i dag”.

Vi skal kunne hjælpe hinanden

I mere end 40 år har Stig Elling

solgt solskin til blege danskere, og

der er slet ingen tvivl om, at det ligger

naturligt for ham at sprede lys.

Hans grundindstilling er, at vi skal

passe hinanden, og han er derfor

også kraftig fortaler for, at førstehjælpsberedskabet

i Danmark

skal forbedres: ”Jeg har oplevet det

mange gange, at folk simpelthen

ikke har vidst, hvad de skulle gøre

i en ulykke-situation. Det er et stort

problem, når vi ikke kan hjælpe

hinanden, og det skal vi gøre noget

ved. ASF-Dansk Folkehjælp gør et

stort stykke arbejde området,

men det er også noget, man

længere sigt bør se politisk”.

Om at stå ved sig selv

Stig Ellings liv har mange måder

været en karruseltur mellem himmel

og helvede. I de følelsesmæssige

efterdønninger af tsunamien

blev han med egne ord indhentet af

sin fortid. Det igangsatte en proces,

hvor han valgte at være fuldstændig

ærlig overfor sig selv, men også

overfor offentligheden, der f.eks.

ikke kendte til hans homoseksualitet

eller perioder med misbrug. Stig

Elling slutter samtalen med ord fra

hjertet: ”Efter flodbølgen fik jeg et

stort behov for at fokusere det

vigtigste her i livet, og det er, at vi

tør stå ved os selv og magter at

række ud og hjælpe hinanden. Jeg

håber, at jeg med mit engagement

i ASF-Dansk Folkehjælp kan være

med til at trække tingene lidt i den

retning”.


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

12

Af med

skyklapperne

Mai-Britt Vingsøe Andersen

var ikke i tvivl, da hun blev

spurgt, om hun ville være

good-will ambassadør for

ASF-Dansk Folkehjælp.

Som tv-vært programmet

”Fra skrot til slot” har hun

længe haft et ønske om at

gøre mere for samfundets

svageste


Tekst: Susanne Krogstrup

Foto: TV 3

Hun er smuk, hun er kendt, og hun

er tv-vært. Jeg havde nok forestillet

mig, at Mai-Britt Vingsøe Andersens

liv ville være et langt festfyrværkeri

af receptioner, eksotiske feriemål

og galla-aftner med andre kendte.

Da jeg fanger hende over telefonen,

lyder det imidlertid som om, hun er

i gang med at tømme opvaskemaskinen.

I løbet af samtalen bliver de

femårige tvillingers efterladenskaberne

også lige ryddet op. Og som

om det ikke var nok, formår Mai-

Britt samtidig at feje alle mine fordomme

om smukke tv-værter godt

og grundigt af vejen. – ”Selvfølgelig

har jeg tid nu”, siger stemmen, der

er overraskende dyb og nærværende.

Hun siger: ”Jeg blev kontaktet

af min kollega Jakob Kjeldbjerg,

som også er good-will ambassadør

for ASF-Dansk Folkehjælp. Jeg må

indrømme, at jeg ikke kendte særlig

meget til organisationen. Men da

Jakob fortalte mig om de forskellige

projekter, og specielt om arbejdet

for udsatte børn, var jeg ikke et sekund

i tvivl om, at her var nogen,

som jeg gerne ville hjælpe”.

Mobbet

Selvom Mai-Britt ikke selv kommer

fra et socialt belastet hjem, kender

hun til at være et udsat barn. Hun

fortæller: ”Mine forældre blev skilt,

da jeg var 6 år, og jeg flyttede derefter

rundt omkring i landet sammen

med min mor. Jeg har gået 6 forskellige

skoler og er blevet mobbet

med alt, man overhovedet kan blive

mobbet med; - så var det bøjlen

tænderne, så var brysterne ikke

store nok, så snakkede jeg forkert,

eller også blev min mor kaldt luder,

fordi hun var spinkel og havde

røde negle. Det har ikke været en

let opvækst, men jeg har altid haft

et kærligt hjem at komme hjem til.

Det er det vigtigste, og det er derfor,

jeg gerne vil hjælpe de børn, der

bliver mobbet pga. deres baggrund,

og som ikke har forældre, der har

overskud til at tage sig ordentlig af

dem”.

Med søsters legitimation

Mange år med mobning fik ikke pillet

livsmodet og eventyrlysten ud af

Mai-Britt. Efter at have uddannet sig

som kontorassistent, tog hun til USA

for at prøve kræfter med den store

verden: ”Jeg havde fået et au-pairjob,

men det var helt forfærdeligt, så

jeg sagde op efter 1½ måned. Jeg

blev dog i USA og arbejdede som

bartender uden green-card og med

min søsters kørekort som bevis ,

at jeg var over 21. De spurgte godt

nok lidt til, hvorfor jeg hed Christina

min legitimation, men jeg sagde

bare, at Mai-Britt var mit kælenavn.

Den åd de, men helt ærlig.... der stod

en lyshåret pige med store bryster,

der gerne ville arbejde som bartender,

hvem ville have sagt nej?"

Stor spændvidde

Mai-Britt griner rungende og alt andet

end selvoptaget. For hende har

et godt udseende først og fremmest

betydet, at nogle muligheder har

åbnet sig for hende. Hun fortæller:

”Da jeg kom hjem overtalte nogle

venner mig til at blive model, og det

var den måde, at jeg senere fik

arbejde tv. I starten lavede jeg

mest adventure-programmer som

f.eks.” Kløcker og Vingsøe udfordrer

AFRIKA”, men jeg var også

vært et computerprogram

DR 2. Det så programchef Henrik

Ravn fra TV 3. Han kunne se, at jeg

havde mange forskellige sider, og

kunne bruge min spændvidde. Det

var i 1999, og jeg har været ansat

TV 3 lige siden”.

Meget skrot i Danmark

Gennem sit arbejde TV 3 har Mai-

Britt fået øjnene op for helt andre sider

af dagens Danmark, end dem

hun ser til hverdag: ”Lige nu laver vi

”Fra skrot til slot”, hvor vi tager ud til

familier, der en eller anden måde

er ramt af en krise eller anden

måde har det svært. Vi hjælper dem

med at sætte deres hus i stand, så

de er nået det skridt længere med

deres liv. Det er meget spændende,

fordi vi møder så mange forskellige

mennesker, men jeg må indrømme,

at jeg er blevet overrasket over at

se, hvor dårligt nogen har det her i

vores pæne lille land”.

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

13


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

14

Fakta om

MAi-BriTT VingSøe AnDerSen

• Født Amager i 1970

• Opvokset i Rødvig

Stevns

• EFG-Handel og Kontor

1987 -1988

• Uddannet som kontorassistent

Københavns

Universitet, Institut for

Kultursociologi i 1989

• 1990 start modelkarrieren

• 1998 start DR2 som

vært computerprogram

• 1999 ansat af TV3

Har medvirket i flg.

tv-programmer:

• ”Det’ bare mænd”

• ”Kløcker & Vingsøe

udfordrer”

• ”Modeljagten”

• Reporter ”Tvekampen”

• ”Den eneste ene”

• ”Mokka med Mai-Britt”

• ”Fra skrot til slot”

De danske skyklapper

For Mai-Britt er det mere end bare et

arbejde at sætte fokus de svageste

i samfundet. Hun vil gerne gøre

noget ekstra for, at især børnene

får bedre vilkår. Hun siger: ”Det gør

mig virkelig ked af det at tænke

alle de børn i rige Danmark, der ikke

har det godt. Det kom faktisk bag

mig, da jeg læste ASF- Dansk Folkehjælps

informationsmateriale, at

der var så mange børn, der ikke har

det mest basale. Der var specielt en

sætning, der gik mig lige i hjertet.

Den handlede om, at det for mange

børn ikke er en selvfølge at komme

ferie, og at nogen måske aldrig

har været det. Jeg vidste selvfølgelig

godt, at det ikke er alle børn,

der kan tage med deres mor og far

safari i Afrika hvert år, men at så

mange aldrig kommer ferie med

deres forældre, rørte mig dybt”.

Mai-Britt tænker sig om et øjeblik og

fortsætter: ”Jeg tror, jeg har været

ramt af de danske skyklapper, hvor

vi er så vant til at tænke, at her går

det godt. Det gør det jo også, hvis

man kigger sig selv, sine venner

og naboer, men der er altså nogen,

der ikke har det så godt, og dem vil

jeg gerne gøre en indsats for”.

Ingen Mother Theresa, men...

Som good-will ambassadør for

ASF-Dansk Folkehjælp er Mai-

Britt parat til at bruge både sig selv

og sit navn i den gode sags tjeneste.

Hun siger: ”Jeg kan ikke som

Jakob Kjeldberg tage ud og lege

Robbinson med børnene ASF-

Dansk Folkehjælps lejre, men jeg

vil gerne være med til at spille rundbold

og lege, så børnene bagefter

kan sige, at de har været sammen

med en TV 3 vært. Det kan måske

betyde noget i forhold til mobning,

at nogle udsatte børn kan få lidt

prestige den konto”.

Interviewet er ved at være slut, og

jeg sidder tilbage med et billede

af en kvinde med ben i næsen og

hjertet det rette sted. Om sig

selv siger hun afsluttende: ”Jeg

er en doven sjæl og ikke nogen

Mother Theresa. Var jeg det, sad

jeg jo nok nede i Afrika i en fattig

landsby, og det gør jeg ikke. Men

jeg er en person, der bekymrer

mig meget om mine omgivelser,

og passer meget min familie

og mine venner. Jeg går gerne en

ekstra mil for at hjælpe andre, og

vil meget gerne være med til at

gøre en forskel. Kan jeg gøre det

ved at bruge mit arbejde eller mit

navn, er jeg glad”.

Det er der garanteret også mange

børn, der bliver....


www.sl.dk

En særlig støtte

Solidaritet med svage og udsatte grupper,

både i Danmark og internationalt.

Det er kodeordene for den indsats, som

ASF-Dansk Folkehjælp yder og har ydet

igennem mere end 95 år.

For Socialpædagogerne betyder

solidaritet især at holde sammen med

de svage og med de udsatte.

Derfor støtter vi ASF-Dansk Folkehjælp.

De 34.000 medlemmer af Socialpædagogerne arbejder

hver dag sammen med børn, unge og voksne, der har

særligt behov for støtte i form af professionel omsorg -

og solidaritet.


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

16

Glimt fra jubilæumsreceptionen

De sidste aftaler for jubilæumsreception er ved

at falde plads, Ernst Trillingsgaard og Christian

Have her i samtale med Klaus Nørlem

Medlem af bestyrelsen, Preben Pedersen, ankommer

som en af de første til jubilæumsreceptionen

sammen med sin hustru

Ernst Trillingsgaard var som ny ambassadør

også at finde blandt gæsterne dagen, her i

samtale med Ib Jensen og Torben C. Nilsson

Også den nyudnævnte ambassadør Stig Elling

lagde vejen forbi ASF-Dansk Folkehjælp. Her er

Stig i samtale med Christian Have

I ASF-Dansk Folkehjælps jubilæumsår har organisationen

haft sit helt eget husorkester, Slesvigske

Musikkorps, som har stillet op til ikke

mindre end 4 koncerter i 2007. Her er det dirigent

Rene Bjerregaard og orkesterleder Henrik

Rønnow, som hilser

Endnu en ambassadør pletten. Tidligere

boligminister Ole Løvig Simonsen var naturligvis

også at finde blandt gæsterne

Formand for Norsk Folkehjelp medbragte en hilsen

fra kollegaer og frivillige i Norge. ASF-Dansk

Folkehjælp og Norsk Folkehjelp har allerede besluttet

at intensivere samarbejdet i fremtiden

Ambassadør Torben C. Nilsson tager imod

regnskabschef Birgit Åman. For Birgit betød

organisationens 100 års jubilæums samtidig et

farvel til ASF-Dansk Folkehjælp efter mere end

25 års arbejde

Også et af organisationens æresmedlemmer,

Klara Hansen fra Korsør-Skælskør afdeling,

lagde vejen forbi Cirkusbygningen

Formanden for Norsk Folkehjelp, Finn Erik

Thoresen, samt nyvalgt næstformand, Kjerstin,

hilser ved ankomsten Dansk Folkehjælps

formand, Ib Jensen

Formand Ib Jensen var den første talerstolen

for at byde alle gæster velkommen og gøre status

for organisationens arbejde i jubilæumsåret

Formand Ib Jensen modtager gaven fra Region

Sjælland i form af et billede af organisationens

stifter, Frederik M. Haagengaard


Der var trængsel i Cirkusbygningen, hvor mere

end 300 gæster den 31. oktober lagde vejen forbi

ASF-Dansk Folkehjælp for at ønske tillykke.

Søren Dahl fra DR’s Café Hack giv sit helt eget

bud ASF-Dansk Folkehjælps 100 årige historie.

Det blev til en helt ny vinkel at anskue tingene

. ASF-Dansk Folkehjælp offentliggjorde i

tilslutning til dagen en historiebog over 200

sider, forfattet af Erik Stubtoft

Efter direktør Kent Ekmann fra Foreningen

Østifterne havde overrakt de nye skadestuer til

alle 5 regioner, havde alle gæster mulighed for

en besigtigelse af det nye udstyr

Nyudnævnt ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp,

Christian Have, her i samtale med direktør

for Dansk Folkeferie, Benny Overgaard,

og Klaus Nørlem. Det blev Christian, der styrede

dagen som organisationens toastmaster

Jubilæumsgaven fra Foreningen Østifterne og

ASF-Dansk Folkehjælp til organisationens 5 regioner

rulles frem foran Cirkusbygningen umiddelbart

før den officielle overrækkelse.

Direktør Kent Ekmann fra Foreningen Østifterne

var naturligvis også ude for at kigge nærmere

gaven til ASF-Dansk Folkehjælps regioner,

her i samtale med Klaus Nørlem

Også regionerne dystede med hinanden. Den region,

som uddannede flest nye samaritter i jubilæumsåret

blev Region Syddanmark. Tidligere

næstformand og nuværende regionsformand,

Aase Hansen, modtager vegne af regionen

præmien fra organisationen

Og pludselig sluttede et jubilæumsår i ASF-

Dansk Folkehjælp. - Et år, hvor organisationens

personale har løbet meget stærkt. Tid til at

puste ud…

Idémanden bag de mobile skadestuer – Kim Arnov

fra Region Sjælland – giver en demonstration

af de nye trailere, som blev overrakt dagen

Få timer efter sit valg som ny LO formand gik

Harald Børsting talerstolen hos ASF-Dansk

Folkehjælp og ønskede tillykke med de 100 år.

Formand Ib Jensen modtog tidligere dagen

under LO Kongressen LO’s gave til organisationen

i form af et tilskud 100.000 kroner

Jubilæumsåret var også anledningen til en dyst

mellem organisationens 50 lokalafdelinger. Det

blev Odense afdeling, som med 34 nye medlemmer

løb af med sejren. Klaus Nørlem overrækker

præmien til formand for Odense afdeling, Kirsten

Lindstrøm

Færdigt arbejde - og tid til at skue mod de næste

100 år synes formand og generalsekretær at

tænke…


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

18

Kampen om

TV-indsamlinger

Denne artikel er skrevet af journalist Jan Kjær.

Artiklen er i let redigeret form bragt i avisen Udvikling nr. 6

Der er mange penge spil ved

tv-indsamlinger. Og de store humanitære

organisationer bestemmer

selv, hvem der skal have del

i gevinsten til næste år. Det skal

de små organisationer ikke. Resultatet

er, at de mindre bliver klemt,

mens det heldige dusin, de tolv

store organisationer, bliver større.

Men også blandt de tolv er der

indbyrdes uenighed om, hvordan

pengene skal fordeles. ”En besynderlig

proces”, siger ADRA’s generalsekretær

om forløbet.

Processen er besynderlig og ikke

altid lige køn. Først var der fem organisationer,

så syv. Efter en klage

fra utilfredse organisationer til Kon-

kurrencestyrelsen og en omgang i

mediekværnen bestemte de syv,

at de skulle være elleve. Lidt roderi

fuldendte dusinet. Kampen for

at komme tv i primetime i 2008

og blive en del af et lukrativt indsamlingsshow

i Danmarks Radio

er benhård.

Siden sidste indsamling har der

været en bitter debat, hvor de organisationer,

der ikke var blandt de

syv heldige i tv-indsamlingen 2007

har presset for at få deres del af

kagen. Public service kanalen DR

har derfor bedt de stridende parter

om selv at finde en løsning forud

for indsamlingen i 2008. De syv

store indsamlingsorganisationer fra

2007 showet satte sig så sammen

i maj og aftalte så adgangskrav og

fordelingsnøgle indbyrdes.

De store er ikke overraskende

kommet frem til, at størrelsen er

det vigtigste kriterium for at være

med. Størrelsen af egne indsamlede

midler og – som noget nyt –

størrelsen af Danida-tilskud. Det

åbner dørene for fem mere, nemlig

Mellemfolkeligt Samvirke (MS),

CARE Danmark, Ibis, ADRA og

Dansk Flygtningehjælp.

Fordelingsnøglen favoriserer dog

stadig de syv oprindelige organisationer.

Og det giver utilfredshed

hos de nye i tv-klubben.


Selvforstærkende

Og så er der dem, der slet ikke får

del i kagen. Indsamlingerne skal

sætte Afrika og 2015 Målene i fokus.

Og det skærer automatisk en

organisation som Mission Øst fra,

hvis største programland pt. er Afghanistan.

”Vi er glade for, at flere er kommet

med, men skuffet over ikke selv at

være blandt de heldige”, siger vicegeneralsekretær

Peter Samuelsen

fra Mission Øst, en af de fem organisationer,

der i januar klagede

over fremgangsmåden.

”Kriterierne er konstruerede og tillader

kun de organisationer, der arbejder

med Afrika, at deltage”.

Peter Samuelsen ønsker, at der i

højere grad tages udgangspunkt i,

hvem der er relevante for indsamlinger.

”Mission Øst har meget at byde ,

selv om organisationen kun laver

humanitært og udviklingsarbejde i

Asien og Østeuropa. 2015 Målene

gælder ikke kun i Afrika”, peger

han. Han er bange for en udvikling,

hvor skellene mellem store og små

organisationer øges.

”Det er en selvforstærkende proces,

hvor de store kommer med i

en tv-indsamling, som giver endnu

mere til de store organisationer, så

de bliver endnu større”, forklarer

Peter Samuelsen.

Samtidig vil resultatet af DR-indsamlingen

komme til at virke

størrelsen af tilskuddet fra tips- og

lotto-midlerne. En del af disse gives

nemlig til organisationer

basis af indsamlingsresultat. Nu

får de store endnu mere. Men der

er ikke flere klagebreve vej fra

Mission Øst.

”Vi satser nu en proces, hvor

flere organisationer kan deltage i

fremtiden. Jeg bakker op om der,

hvor vi er nået til nu og vil ikke

modarbejde processen”, siger Peter

Samuelsen.

Politisk løsning

”Man kan være tilfreds med, at

de humanitære organisationer og

Danmarks Radio trods alt har lyttet

til kritikken”, siger Klaus Nørlem,

generalsekretær i ASF-Dansk Folkehjælp,

som heller ikke er blandt

det heldige dusin. Men Klaus Nørlem

har svært ved at godtage fremgangsmåden.

”Jeg er ikke sikker , at organisationerne

selv er i stand til at

fastlægge kravene. De har en viden,

men også en egeninteresse”.

Han mener, at der helt overordnet

skal laves klare retningslinjer for,

hvornår en public service institution

må lave indsamling radio

og tv.

”Der er forskel DR og TV3. TV3

kan vælge og vrage. Det synes vi

ikke, DR kan tillade sig”, forklarer

Klaus Nørlem. Han foreslår derfor

en politisk løsning. Det synes den

ansvarlige programredaktør i DR,

Carl Otto Dethlefsen, ikke om.

”Det er en helt forkert vej at følge,

hvis politikerne blandes ind i det.

Tænk, hvis de skulle bestemme,

hvem der skulle have årets julekalender.

Det ville de nok betakke sig

for”. Han ser det som et driftsanliggende

for DR, der ligger klart inde

for den bevægelsesfrihed, som politikerne

har udstyret public service

institutionen med.

Skæv fordelingsnøgle

Medieomtalen og klagerne gav

pote for nogle organisationer, deriblandt

Mellemfolkeligt Samvirke.

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

19


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

20

Generalsekretær Frans Mikael

Jansen er glad for at være med.

”Det vil give befolkningen et mere

nuanceret billede af, hvorledes

man kan arbejde med 2015 Målene,

men vi ser gerne, at fordelingsnøglen

bliver ændret”, siger

han.

Nøglen er bestemt af de oprindelige

syv organisationer, og de

får da også mest. Pengene fra

tv-showet skal fordeles i forhold

til, hvor meget de deltagende organisationer

allerede samler ind.

Det giver nødhjælps- og fadderskabsorganisationerne

særlige

fordele.

Dette års tv-indsamling DR1 i

januar, Danmarks Indsamlingen,

gav 55 mio. kr. Giver tv-indsamlingen

i 2008 som forventet 50

millioner kroner, vil Børnefonden

og Røde Kors hver få omkring 9

mio. kr., Red Barnet 3 mio. kr., og

de fem nye kun omkring 1,5 mio.

kr.

Kommunikationschef Mogens

Dam gaard i Red Barnet ser ikke

denne fordelingsnøgle som et problem.

”Vi følger et mønster, der allerede

er defineret af danskerne.

Den organisation, der har størst

folkelig forankring, skal have flest

penge”.

De fem nye organisationer har

måttet godtage præmisserne. For

MS, CARE Danmark og Ibis er det

bydende nødvendigt at komme

med. De skal som rammeorganisationer

nu levere 10 pct. egenfinansiering

for at få Danida-støtte

til udviklingsarbejdet. Pengene fra

tv-indsamlingen falder et knastørt

sted, da det først er for nyligt,

at MS, CARE og Ibis for alvor har

bevæget sig ud det benhårde

indsamlings-marked.

Besynderlig proces

Hos ADRA, adventisternes hjælpeorganisation,

er man ganske godt

tilfreds med, at man nu endelig har

fået et ben ind i tv-klubben. Men

alligevel undrer man sig her over

forløbet: ”Nu vil jeg ikke være for

kritisk, når jeg selv endelig er kommet

med, men det har været en besynderlig

proces”, fortæller ADRA’s

Lehnart Falk.

ADRA var en af de organisationer,

der stod bag klagebrevet til DR. I

slutningen af juni får ADRA så besked

om, at de ikke er med. Og at

de heldige fire nye organisationer

allerede har holdt møde med de

oprindelige syv. Men tallene til at

måle størrelse viser sig at være

forkerte. CARE skulle faktisk være

røget ud og ADRA ind. Det gjorde

CARE selv opmærksom . ”Men

vi ville have det ekstremt dårligt

med, hvis CARE røg ud grund

af os”, siger Lehnart Falk.


Begge organisationer er nu med

og fuldender dusinet. Og her går

tilsyneladende grænsen for, hvem

der skal deltage.

Spærregrænse

”Vi gør det ikke for organisationernes

skyld. Vi gør det for at redde nogle

børn i verden”, forklarer Mogens

Damgaard, kommunikationschef i

Red Barnet. For ham er processen i

orden. Han kalder kriterierne objektive

og ser intet forkert i, at organisationerne

selv har udarbejdet dem.

”Hvem skulle ellers lave retningslinjerne?

Et revisionsfirma? Det er os,

der arbejder med det her til daglig.

Det er os, der ved noget om det”,

siger Mogens Damgaard. Han erkender,

at der formentlig er andre

organisationer, der laver et relevant

stykke arbejde i forhold til temaet.

Men relevans er et svært kriterium.

”Det ville starte en uønsket diskussion

om, hvem der gør et godt

stykke arbejde – og hvem der ikke

gør. Det vil jeg nødig sætte mig til

dommer over”.

Mogens Damgaard forstår udmærket,

at mindre organisationer

gerne vil være med, men der må

være en spærregrænse. ”I stedet

for 200, som danskerne ikke kender,

så er her nogle store kendte

spillere, hvor man har en idé om,

at de laver et godt stykke arbejde”.

For DR’s Carl Otto Dethlefsen er

det nuværende niveau med 12

deltagende organisationer passende.

”Det bliver for småt, hvis

flere kommer med”.

Temaet for 2008 er børnedødelighed

i Afrika. Indslag radio og tv

vil lede op til et stort tv-show en lørdag

i januar. Bekæmpelse af børnedødelighed

er nummer fire af de

otte 2015 Mål. Se tidligere artikel i

Udvikling juni 2007: Hvem skal stå

derude og banke ?

FRA 5 til 7 til 11

til 12 HELDIGE

JANUAR 2007:

Dansk Røde Kors, UNICEF,

Folkekirkens Nødhjælp, Red

Barnet og Læger uden Grænser

præsenterer DR for Danmarks

Indsamlingen. SOS

Børnebyerne og Børnefonden

kommer til. Showet i januar

2007 giver 55 mio. kr. ADRA,

Ibis, MS, ASF, Mission Øst

og Care Danmark klager i januar

til konkurrencestyrelsen.

Showet er konkurrenceforvridende

og strider mod DR’s

public service-forpligtelse, mener

organisationerne.

MAJ 2007:

Lederne for de syv organisationer,

der deltog i Danmarks Indsamlingen,

holder møde i maj,

og beslutter sig for en endelig

model for adgangskrav og fordelingsnøgle

for elleve organisationers

deltagelse. Modellen

præsenteres for DR.

JUNI 2007:

ADRA, ASF og Mission Øst fik

at vide, at de ikke er blandt de

heldige. Det sker efter de syv

oprindelige organisationer har

holdt møde med de fire nye:

MS, CARE, Ibis og Dansk

Flygtningehjælp.

CARE gør opmærksom , at

ADRA er større. ADRA kommer

med i kredsen, uden at

CARE ryger ud.


BuTiK- &

KonTorSerVice ApS

TIB annonce 29/04/03 10:17 Side 1

TIB

- bedre løn og job

Malerforbundet i Danmark

- støtter ASF Dansk Folkehjælps arbejde

såvel nationalt som internationalt

Vagtelvej 7

4700 Næstved

Tlf. 55 77 08 56

TRÆLAST

ØSTBIRK

Vestbirkvej 21 · 75 78 16 55 · 75 78 10 83

TIB støtter

ASF-Dansk Folkehjælp!

TIB din førstehjælp arbejdspladsen

www.tib.dk

Tlf.: +45 5484 5500

www.eastlog.dk · mail@eastlog.dk

TIB

- bedre løn og job


KURSER OG KONFERENCER

SOLRØD-STRANDGAARD.DK

Solrød Strandgaard er en

kursusejendom, kun 10 min.

gang fra Solrød S-station og

kun 100 m. fra badestrand

ved Køge bugt.

Vi tilbyder moderne møde

og kursusfaciliteter fra 4 til

36 personer.

Solrød Strandgaard er en

mindre ejendom og man vil

oftest ”have det for sig selv”.

Et kursusdøgn indeholder:

• Formiddagskaffe

• Frokost

• Eftermiddagskaffe

• Middag med 2 retter

• Aftenkaffe med kage

• Morgenmad

• Værelse med bad

Solrød Strandgaard

Birkegårdsalle 32 · 2680 Solrød Strand

56 13 01 00

Hjertestarter AED

Kan du redde liv?

3.500 mennesker får

hvert år hjertestop uden

for sygehusene

Akacievej 1, 2640 Hedehusene

Tlf.: 70 25 56 10, www.sw.dk


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

24

Valg

indsamling til fordel

for udsatte børn i Danmark

For anden gang var ASF-Dansk Folkehjælp

ude at samle ind til udsatte børn i Danmark.

Igen blev vi bekræftet i, at der er

stor vilje til at støtte indsamlingen,

men vi lærte også, at det er meget

svært at skaffe de indsamlere, der

skal til førend hele landet er dækket

ind.

Også landets kommuner var positive

overfor initiativet, ikke mindre en 70

procent af alle 98 kommuner gav os

nemlig tilladelse til at være til stede under

deres valghandling


Tekst og foto:

ASF-Dansk Folkehjælp

”Det er anden gang, at vi prøver at

samle ind ved et valg”, udtaler generalsekretær

Klaus Nørlem. ”Første

gang var ved sidste kommune-

og regionsvalg i 2006, og det skete

sammen med UNICEF Danmark.

Da dette valg blev udskrevet med

kun 3 ugers varsel, besluttede vi at

køre indsamlingen alene.

Takket være gode

kræfter blandt med-

lemmer og kollektivestøttemedlemmer

lykkedes det

os at samle i alt 300

indsamlere. Det er

et godt resultat

så kort tid, men samtidig

skal vi gøre det

absolut bedre næste

gang.

Inden vi i Daglig Ledelse

og organisationsbestyrelsenbesluttede,

hvordan vi

fremover skulle gribe

indsamlingssituationen

an, rådførte vi os med

nogle af dem, som før

rent fysisk har været ude og samle

ind. Billedet var stort set det samme

hos alle, nemlig at det var en stor positiv

oplevelse at samle ind. F.eks.

udtrykte formand Morten Jensen

fra Vamdrup afdeling det således:

”Selv var jeg nervøs, fordi det var

første gang, jeg skulle samle ind,

men overalt blev jeg mødt med

store smil og offervilje. Ja én, som

ikke havde nogen penge sig,

gik sågar hjem og hentede penge.

En anden måtte en ekstra gang til

lommerne, da han erfarede, at det

indsamlede beløb gik til socialt udsatte

børn. En af naboerne til valg-

stedet syntes, at det var synd for

os, at vi skulle stå dér og småfryse,

så hun kom ud med kaffe. – Jo, det

var en dejlig oplevelse og absolut

ikke sidste gang, jeg er med til at

samle ind.”

Indsamlingsberedskab

”Valg til Folketinget kommer jo i sagens

natur som et lyn fra en klar

himmel, og det er nok heller

HJÆLP

de børn,

der ikke har noget valg

Meld dig som indsamler

Du kan hjælpe nogle af Danmarks 90.000 socialt udsatte

børn ved at blive indsamler for ASF-Dansk Folkehjælp

valgdagen tirsdag den 13. november.

Meld dig www.valgindsamling.dk

eller tlf.: 70 220 230.

Ved at give et par timer af din tid, kan du gøre en

forskel for børn, der lever en dårlig tilværelse.

Vi håber din hjælp.

HJÆLP

de børn,

der ikke har noget valg

Meld dig som indsamler

Du kan hjælpe nogle af Danmarks 90.000 socialt udsatte

børn ved at blive indsamler for ASF-Dansk Folkehjælp

valgdagen tirsdag den 13. november.

Meld dig www.valgindsamling.dk

eller tlf.: 70 220 230.

Ved at give et par timer af din tid, kan du gøre en

forskel for børn, der lever en dårlig tilværelse.

Vi håber din hjælp.

HJÆLP

de børn,

der ikke har noget valg

Støt ASF-Dansk Folkehjælps indsamling til fordel

for socialt udsatte børn i Danmark.

Du kan give et bidrag således:
www.valgindsamling.dk

ikke sidste gang, at et valg bliver

udskrevet med kort varsel”, fortsætter

Klaus Nørlem. ”Derfor har

Daglig Ledelse sammen med organisationsbestyrelsen

besluttet at

oprette et indsamlingsberedskab,

som altid skal være klar til øjeblikkelig

at træde i aktion. Rent praktisk

bliver indsamlingsberedskabet

organiseret gennem vores regioner

følgende måde:

Hver region udnævner to ansvarlige

for indsamlingsberedskabet,

som er organisationens hovedkontors

kontaktmand i en given situation.

Kontaktmanden skal allerede

nu skabe et sovende netværk, som

han/hun så kan aktivere med få timers

varsel i hver af de 98 kommuner.

Kernen i indsamlingsberedskabet

er altså, at netværket etableres

nu, og ikke efter, at behovet rent

fysisk opstår. Den ansvarlige skal

ligeledes stå for koordineringen

mellem indsamlerne og Daglig Ledelse”,

siger Klaus Nørlem og fortsætter:

”Regionerne er informeret

om indsamlingsberedskabet, og afdelingerne

vil få en grundig briefing

de næste afdelingsmøder med

Daglig Ledelse, som er hhv. den 1.

december i Kolding for afdelinger

beliggende vest for Storebælt og

den 2. december i Næstved for

afdelinger beliggende øst for Storebælt.

Det er ligeledes besluttet, at det interne

beredskab i ASF-

Dansk Folkehjælp

skal suppleres af et

eksternt beredskab,

som Daglig Ledelse er

ansvarlig for. Dette beredskab

skal etableres

blandt organisationens

samarbejdspartnere

– primært vores kollektive

medlemmer, hvor målet er,

at hver organisation linje med

ASF-Dansk Folkehjælps regioner

skal udpege en ansvarlig indsamlingskoordinator.

I praksis skal det

eksterne beredskab arbejde

samme måde som vores eget –

altså med et ”sovende netværk”.

Målet for det interne og eksterne

indsamlingsberedskab er, at vi til

enhver tid skal kunne ”vække” minimum

500 indsamlere inden for 48

timer. – Et ambitiøst mål, men med

denne organisationsform er det absolut

ikke urealistisk”, slutter Klaus

Nørlem.

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

25


HOlEby

- et godt sted at bo

Alt i

grafiske

løsninger

Gert Rasmussen

Brislingvej 4 • 3450 Allerød

Tlf: 44 53 82 11 • Fax: 44 53 83 11

mail: gertr@get2net.dk

For en fremtid i

værdighed

Dansk Frisør &

Kosmetiker Forbund


Vi støtter

ASF-Dansk Folkehjælp

De gør et stort arbejde

både ude og

hjemme for mennesker

i nød.

ASF-Dansk Folkehjælp

er altid med vore

kongresser og andre

arrangementer.

ASF er - som vi - en

serviceorganisation i

CENTRUM!

Dansk Funktionærforbund

Serviceforbundet

Uppsalagade 20 · 2100 København Ø

Tlf. 70 150 400 · Telefax 70 150 405

Profilvarer

Herre- og

dameur m. logo

Paraply

Emblem m/

grønt kors

Kasket

Kr. 38,75

Kr. 149,00

pr. stk. inkl. moms

Kr. 12,50

pr. stk. inkl. moms

pr. stk. inkl. moms

Kr. 59,00

Emblem

m/nål

Kr. 18,75

pr. stk. inkl. moms

pr. stk. inkl. moms

Husk: Ved køb under kr. 100,00 excl. moms

tillægges et ekspeditionsgebyr kr. 25,00


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

28

livET HAlVT

Tekst: carl-August Paulsen, Århus afdeling

Foto: ASF-Dansk Folkehjælp, Århus afdeling

Ja, så har man rundet de 40 år. Ud

af de år har jeg været aktiv i Århus

afdeling de 15 og i Haderslev et par

år, så måske er det tide at se lidt

alle de år, jeg har brugt i ASF-

Dansk Folkehjælps regi.

Det hele begyndte i slutningen af

80'erne. Jeg havde været i lære

Skærbæk Eksportslagteri. Der

havde jeg været med til at starte

NNF Ungdom op og sad i amtsbestyrelsen

for Ribe og Sønderjyllands

amt. Efter læretiden flyttede

jeg til Haderslev og fik arbejde

slagteriet i Vojens. På denne arbejdsplads

arbejdede der en del,

som jeg kendte fra NNF Ungdom.

En af dem, Stefan Bøgh, var formand

for ASF-Dansk Folkehjælp

- det var ham, som præsenterede

mig for foreningen.

med

ASF-Dansk Folkehjælp

Det var først da jeg kom til Århus afdeling

i 1991, at jeg rigtig brændte

varm organisationen, og det

skyldtes samaritervagterne, som

der det tidspunkt var ca. 9 af om

året, i dag har vi langt flere.

Alle, der kom ind i ASF-Dansk

Folkehjælps Århus afdeling, tror

jeg husker deres første møde

med Svend Andersen, en herlig

og varm fætter, der i sit arbejdsliv

havde været ansat Århus Kommunehospital

som portør. Denne

gamle lune fætter havde også en

helt utrolig indsigt i ASF-Dansk Folkehjælps

historie - en indsigt, som

jeg sugede til mig samt forsøger at

give videre. Desværre døde Svend

for nogle år siden. Han blev 76 år

- et tab, jeg stadig synes har været

stort for afdelingen.

Da jeg kom ind i vores afdeling i

1991, havde der været en del turbulens

med det resultat, at der var

kommet ny bestyrelse med Agda

Christensen som formand. - En bestyrelse,

som jeg også skulle blive

en del af, og som stort set har været

den samme i alle årene, nær

ganske få udskiftninger.

Den første samaritervagt, som rigtigt

gjorde indtryk mig, var en Bryan

Adams koncert Vejlby/ Risskov

Stadion i starten af 90’erne. Vi var

udsatte for at få utroligt mange

mere eller mindre bevidstløse piger

over hegnet ved scenen, som

de blev mast imod. Mange havde

også små tasker om halsen. - Med

det tryk, der var bagfra skete det

for nogle piger, at tasken blev mast

den ene vej og ejeren den anden.


Resultatet giver sig selv. Både samaritter

og vagter var i gang med at

give førstehjælp, imens Hans Otto

Bisgaard, som var konferencier

stod midt i det hele og sagde: ”Det

er vanvigtigt.” Op til flere gange.

I årenes løb har vi haft mange store

opgaver i Århus afdeling. Pædagogstuderende

fra Jydsk Pædagog

Seminarium, Gedved Seminarium

og Peter Sabroe Seminariet stod

for et stort projekt, hvor Monsun

Ekspressen, som var et veterantog

fra DSB, kørte mellem Bali (som

var den Permanente i Risskov),

Ulan Bator (Mongoliet, lå i nærheden

af Wilhelmsborg), Basaren

(ved Mårslet medborgerhus), Lotusbyen

(der lå Bellevy Strand).

Stemningen fra Calcutta kunne

opleves Århus Hovedbanegård.

En af de sjove episoder, jeg husker

fra dette arrangement, var torsdag

den 7. september 1995. Klokken

nærmede sig 9. En let brise gled

hen over bugten. Langsomt kommer

indbyggerne Bali benene

klar til at modtage hundrede

af børn. Balineserne har ellers haft

en hård tid. For kort tid siden døde

en af byens førende mænd, så indbyggerne

måtte bruge det meste af

festugen at forberede begravelsen

af ham. Forberedelsen til begravelsen

var intens, der var opført

et 8 m højt tempel til hans ære.

Tempeldanserne dansede for hans

ære. Der blev lavet kurve, batik og

meget mere.

Den mest imponerende opgave,

vi i Århus afdeling har været med

til at løfte til dato er EVAGS 2004

(Veteran EM i atletik for 35 årige og

opefter), som blev afholdt for 14.

gang. Stævnet var så stort, at man

udover benyttelsen af Århus Stadion

var nødt til at bruge nabobyens

(Randers) stadion for at råde

over nok idrætsanlæg af international

klasse. Atletikstævnet varede

fra den 22. juli til og med 1. august.

Der var lige knap 4000 deltagere,

heraf ca. 950 fra Tyskland alene,

men ellers fra hele Europa - endda

så langt væk fra som Rusland. Det

blev til ca. 9000 starter. De mange

deltagere skulle også have et sted

at sove. Allerede den 4. januar var

der 8.600 reservationer sammenlagt

17.000 overnatninger.

Dette tal steg til et sted mellem

40.000 og 50.000 overnatninger Vi

var 4 social- og sundhedshjælpere,

12 læger, 8 sygeplejersker og 14

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

29


FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

30

livET HAlVT

med

ASF-Dansk Folkehjælp

samaritter fra Århus afdeling til at

bemande vagtstedet.

Desværre fik vi mulighed for at

prøve vores beredskab af i en af de

værst tænkelige situationer, man

kan komme ud for; den næstsidste

dag i stævnet - og min sidste.

Klokken var lidt over ni Århus

Stadion, lægetjenesten havde lige

fået hældt morgenkaffen op. Ude

stadionet var 800 m finalen for

mænd fra 75 til 80 år i gang. En af

løberne, en 76 år gammel tysker,

faldt om med hjertestop. Allerede

efter 10 sekunder var vi i gang

med hjertemassagen. Efter kun 7

minutter var læge og den almindelige

ambulance til stede. Der blev

kæmpet hårdt med den stakkels

mand, og efter 24 minutters intensiv

behandling stedet kunne vi godt

se de blikke, de 3 læger sendte

hinanden, at de var ved at kaste

håndklædet i ringen. Der blev dog

prøvet en enkelt gang mere med

hjertestarteren, hvor den vist fik alt,

hvad den kunne trække. Til alles

store overraskelse kom der puls.

Derefter gav lægen fra lægeambulancen

besked at få patienten

hurtigt en båre og køre som ild

et vist sted til Skejby Sygehus. At

vågne op efter 24 minutters stop af

hjerte og åndedræt burde jo ikke

kunne lade sig gøre, så vi håbede,

han kom nogenlunde til hægterne

igen. Det blev desværre ikke tilfældet,

han døde uden at komme til

bevidsthed kort før sken i 2007.

Den oplevelse, der har gjort størst

indtryk mig, og som jeg helst

ville havde undgået, var en ung

mandlig cykelrytter omkring

17-18 år, som brækkede ryggen i

cykelløb her i byen i 2005. Kort før

målstregen i Kolt kørte den unge

mand op i en ledsagerbil, smadrede

bagruden og landede ryggen

nogle meget høje kantsten,

hvilket betød, at han brækkede

ryggen. Leo og undertegnede

kørte ud til ham. Heldigvis havde

den første ved ham sørget for, at

han blev liggende ryggen som

han var faldet, hvilket jeg sørgede

for forsatte, indtil ambulancen kom.

Jeg havde midt i det hele også den

tvivlsomme fornøjelse at fortælle

hans mor om ulykken. Imens sik-

rede Leo ulykkesstedet og ringede

til alarmcentralen. Efter vi havde

hjulpet Falck med at fiksere cyklerytteren

til båren, fået ham ind i

ambulancen og hjulpet politiet med

at finde de rigtige vidner, sluttede

vi med at hente en kost i en have

og feje vejen. Vi mente, det senere

kunne spare os for yderligere arbejde,

hvis vejen var fri for glas.

Heldigvis bar den unge rytter cykelhjelm,

så der skete ikke noget med

hovedet, men desværre brækkede

han ryggen og i dag sidder han i

kørestol.

Det bedste ved ASF-Dansk Folkehjælp

er de gode venner, jeg har fået

i foreningen. Selv om vi ikke ses så

meget uden for organisationsregi, er

det alligevel mennesker, jeg kender

temmelig godt. Vi har stået i mere

eller mindre pressede situationer

og har været nødt til at underholde

hinanden i al den tid, hvor der ikke

skete noget en vagt, hvilket jo

svarer til omkring 90 % af tiden. Jeg

er ikke i tvivl om, at der ligger mange

gode timer i ASF-Dansk Folkehjælp

Århus i årene fremover.


ASF-Dansk Folkehjælp

MiDT- og VeSTSjællAnD AFDeling

Tlf. 58 26 49 60 · asf@asf-midtvest.dk

www.asf-midtvest.dk

ASF-Dansk Folkehjælp

FerieKolonien gryDen

Randers afdeling

ASF-Dansk Folkehjælp

hjørring AFDeling

Tlf. 98 96 83 80

ASF-Dansk Folkehjælp

grinDSTeD · BillunD · ølgoD AFDeling

Tlf. 40 63 29 65

ASF-Dansk Folkehjælp

hADerSleV AFDeling

Tlf. 74 52 71 22

ASF-Dansk Folkehjælp

herning AFDeling

Tlf. 97 12 01 21

ASF-Dansk Folkehjælp

norDAlS AFDeling

Tlf. 25 57 25 48

ASF-Dansk Folkehjælp

Vejen AFDeling

Tlf. 75 58 80 44

ASF-Dansk Folkehjælp

region MiDTjyllAnD

Tlf. 86 11 62 78 · mobil 21 71 34 01

micnielsen@mail.tele.dk

ASF-Dansk Folkehjælp

KorSør - SKælSKør AFDeling

Tlf. 58 37 35 93

ASF-Dansk Folkehjælp

holSTeBro AFDeling

Tlf. 97 42 91 64

ASF-Dansk Folkehjælp

århuS AFDeling

Tlf. 86 12 44 54

ASF-Dansk Folkehjælp

VojenS AFDeling

Tlf. 51 29 48 49

ASF-Dansk Folkehjælp

VAMDrup AFDeling

Tlf. 75 36 49 49

ASF-Dansk Folkehjælp

BrønDerSleV AFDeling

Tlf. 98 82 31 26

ASF-Dansk Folkehjælp

VeSThiMMerlAnDS AFDeling

Tlf. 98 62 47 06

ASF-Dansk Folkehjælp

FreDericiA AFDeling

Tlf. 22 22 19 95

ASF-Dansk Folkehjælp

oDenSe AFDeling

Tlf. 66 18 66 21

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

31


HJÆLP gennem 100 år

Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp

31. juli 1907 – 31. juli 2007

ASF-Dansk Folkehjælp

siger tak til medlemmer,

kollektive medlemmer,

øvrige samarbejds partnere

og gæster for gaver i

forbind else med organisationens

100 års jubilæum

og for deltagelse i jubilæumsreception

den 31. oktober.

HK skaber værdi, styrke og muligheder

i dit arbejdsliv

www.hk.dk


Regionernes lovbestemte

generalforsamlinger i 2008

REGION SYDDANMARK

afholder generalfor sam ling

søndag den 9. marts

kl. 10.00 adressen

KUC-Kolding, Ågade 27,

Kolding.

Dagsorden:

1) Valg af dirigaent

2) Valg af stemmetællere

3) Beretning

4) Regnskab

5) Aktivitets- og

uddannelsesplan

6) Indkomne forslag

7) Valg af:

a) Formand

b) Sekretær

c) Ungdomsansvarlig

d) Suppleant

e) Revisor

f) 1 revisorsuppleant

Forslag, der ønskes be handlet

generalfor samlingen

skal være regionsformanden

i hæn de senest 4 uger før

generalforsamlingen.

REGION MIDTJYLLAND

afholder generalforsamling

lørdag den 29. marts

kl. 10.00 i 3F’s lokaler

Gothersgade 43,

8800 Viborg.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Opråb af

stemmeberettigede

3) Valg af stemmetællere

4) Regionsbestyrelsens

beretning, v/formanden

5) Regnskab

6) Indkomne forslag

7) Aktivitets- og

uddannelsesplan

8) Fastsættelse

af kontingent

9) Valg af:

a) Formand.

b) Sekretær

c) 1 revisor

d) 1 revisorsuppleant.

10) Fastsættelse af dato for

generalforsamling 2009

11) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet

generalforsamlingen

skal være regionsformanden

i hænde senest 4 uger før

generalforsamlingen.

REGION SJÆLLAND

afholder generalforsamling

lørdag den 29. marts

kl. 10.00 i Grønnegades

Kaserne, Næstved.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Beretning

4) Regnskab

5) Aktivitets- og

uddannelsesplan

6) Indkomne forslag

7) Fastsættelse

af kontingent

8) Valg af:

a) Formand

b) Sekretær

c) 1 revisor

d) 1 revisorsuppleant

9) fastsættelse af dato

for næste års

generalforsamling

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes

behandlet generalforsamlingen

skal være regionsformanden

i hænde

senest 4 uger før generalforsamlingen.

REGION HOVEDSTADEN

afholder generalforsamling

den 6. marts kl. 19.00

adressen Danasvej 30B

(over biblioteket),

2000 Frederiksberg

Dagsorden iflg. lovene:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Beretning

4) Regnskab

5) Aktivitets-

og uddannelsesplan

6) Indkomne forslag

7) Fastsættelse

af kontingent

8) Valg af:

a) Formand

b) Sekretær

c) 1 revisor

d) 1 revisorsuppleant

Forslag, der ønskes

behandlet generalforsamlingen

skal være regionsformanden

i hænde

senest 4 uger før generalforsamlingen.

FOLKEHJÆLP NR. 82 DEcEmBER 2007

33


Afsender:

ASF-Dansk Folkehjælp,

Industriparken 4

4960 Holeby

Kr. 250 hjælper mange …

Som støttemedlem i ASF-Dansk Folkehjælp kan du

hjælpe os til en forstærket indsats inden for organisationens

3 fokusområder

• Frivilligt socialt arbejde

• Forebyggelses- og førstehjælpsarbejde

• Internationalt katastrofe- og udviklingsarbejde.

… bare vi er mange nok …

Som støttemedlem hos ASF-Dansk Folkehjælp opnår

du også selv en række fordele

• Vores medlemsblad FOLKEHJÆLP, som du modtager

4 gange årligt

• Elektroniske nyhedsbreve om aktuelle emner

• Adgang til diverse arrangementer i vores aktivitetsplan

• Rabat guidede studieture til udlandet

• Foredrag om emner og aktiviteter, som vi arbejder

med.

… så bliv støttemedlem

og gør en forskel

ASF-Dansk Folkehjælp er en humanitær hjælpeorganisation

med 50 lokalafdelinger og omkring

3.000 aktive medlemmer i hele landet. Vi er en ikkepolitisk

hjælpeorganisation, som yder både akut

nødhjælp, langsigtet bistand og socialt arbejde for

udsatte grupper i både Danmark og i udlandet.

www.folkehjælp.dk

Her kan du læse mere – også om, hvordan du kan

blive frivillig i Danmark eller i udlandet.

Returneres ved varig adresseændring

Navn:

Jeg ønsker at blive passivt støttemedlem af ASF-

Dansk Folkehjælp. Det årlige kontingent er kr. 250

Vores arbejdsplads/afdeling ønsker et Firmamedlemskab.

Det årlige kontingent udgør

kr. 2.500 pr. 10 medarbejdere

Jeg vil gerne høre mere om Firmamedlemskab

Jeg ønsker oplysninger om at blive frivillig i ASF-

Dansk Folkehjælp.

Adresse:

Postnr./By:

E-mail *) :

Firmanavn:

Firmamedlemskabet omfatter: stk. medarbejdere

*) Ved at opgive e-mailadresse tillader jeg, at ASF-Dansk Folkehjælp kan kontakte mig elektronisk

ASF-DAnSK FolKehjælp

– vi gør en indsats

B PP

Magasinpost

ID-Nr. 12849

Industriparken 4 • 4960 Holeby • Tlf.: 70 220 230

E-mail: post@folkehjælp.dk • www.folkehjælp.dk

More magazines by this user
Similar magazines