Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

hjertingklubben.dk

Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

ulykker fra skolen, hvor han har sloges med andre elever. Han påstår han synes det er

fedt, men jeg tror det er lige så meget for at få en reaktion fra mig og han får den han

beder om: ”Nej, det er da ikke fedt, det ville sgu da være bedre at… osv.”. Jeg ved, at han

ved, hvad der er rigtigt og forkert, moralsk, som etisk, men han har ganske enkelt ikke

kompetencerne endnu, til at håndtere konflikter anderledes end via verbalt og fysisk vold.”

Drengen, som der her er skrevet om, har netop brug for nogen af spejle sig i, for bedre at

kunne navigere gennem hvad der er rigtigt og forkert. Ved at han kommer med konkrete

situationer hver dag og aflæser bl.a. min reaktion og mening om sine gerninger, får han

andres sandheder på sagen og kan nu bedre vurdere, hvordan det fremover vil være

hensigtsmæssigt at reagere i lignende situationer. Et andet godt uddrag fra min logbog

omkring hverdagen i klubben: ”Tre drenge fra Drengeklubben sad i dag i computerrummet

og styrede dagsordenen derinde. De var ikke de eneste derinde, faktisk var det kun den

ene af dem, som sad ved en computer, de to andre sad ved siden af og pjattede voldsomt.

Resten af børnene derinde var alle yngre. De tre drenge drillede og slog hinanden på

skuldrene, men de larmede meget. Så meget, at de andre børn derinde faktisk ikke var i

stand til at spille computer, men de ældre drenge tog sig ikke af det. Først da den ene

siger de skal lade være med at drille, kører opmærksomheden kortvarigt over på den

yngre dreng, som blot får at vide, at han skal holde kæft og at han er ”nederen”. Herefter

fortsætter drillerierne og larmen indbyrdes. En voksen kommer ind og får det stoppet.” Her

er endnu et godt eksempel på, hvordan det er vigtigt at indgå i samspil med sine

omgivelser, for at kunne begå sig i et fællesskab. De ældre drenge skal lære at afkode

deres omgivelsers signaler og reaktioner, for på denne måde at vide hvilke normer der er

legale i computerrummets kultur og i sidste ende kunne tilpasse den dynamiske identitet

hensigtsmæssigt. Med veludviklede sociale kompetencer, forstærker man og

situationsfornemmelsen, som gør, at man er i stand til at afkode de kulturelt fastsatte

normer. På denne måde undgår man altså eksklusion, social udstødelse om man vil, fra

en ønsket kultur.

4

More magazines by this user
Similar magazines