Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

hjertingklubben.dk

Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

5. Kommunikation

Habermas mener, at kommunikation er metoden til at viderelevere viden på. Ifølge

Habermas er sprog og kommunikation en nødvendighed for at undgå irrationalisme og

magt, som vil være et resultat af ikke at være i stand til at begribe andre subjekter. Sprog

er altså en så signifikant del af hverdagen, at dette bør være kernen i vores sociale

sammenhænge. Ægte kommunikation er, ifølge Habermas, bygget op af forståelse,

sandhed, gyldighed og oprigtighed og den ideelle talesituation skal give alle implicerede

symmetriske og lige muligheder for talehandlinger. Dette mener Habermas dog er utopi,

da en talesituation aldrig er 100 % magtfri, men mere om det om lidt, dog skal det tilføjes,

at med ubalance i en samtale, vil det i stedet blive strategisk og fungere som et

magtinstrument. Kommunikation er en del af vores dannende udvikling og med

kommunikation udvikler vi igen på vores identiteter. Den ene af drengene i Drengeklubben

har en begrænset begrebsverden og, tror jeg, misforstår derfor tit den gældende kultur.

For en 13 årig dreng kan det være et bittert nederlag, konstant at skulle indrømme, at man

ikke kan begribe en samtale eller en situation og man lader derfor hellere være og danner

så sin egen forståelse, hvilket, som Habermas pointerer, så vil ende i en irrationel og/eller

afmægtig handling. For denne dreng vil det pædagogiske arbejde være, at udvide og

styrke begrebsverdenen, for på denne måde, at kunne opfylde de kulturelle sproglige krav

og dermed undgå eksklusion.

6. Relationer

Man kan ikke kommunikere uden relationer, da ”relation” betyder at have et forhold eller

en forbindelse til noget eller nogen. En relation er dynamisk og gensidigt, som ét subjekt

ikke kan skabe uden et andet. Dette kan være følelser af den ene eller anden art, men

indeholder med sikkerhed altid forventninger og oftest også krav hinanden imellem ud fra

vores evne til at opfatte. Vi reagerer på baggrund af vores følelser, og beslutter her ud fra

om vi vil opretholde eller opgive en relation. Et godt eksempel fra Drengeklubben på vej ud

ad døren til boksetræning: Dagen startede skidt mellem Lars og Emil, som havde et

skænderi, hvorefter det resulterede i, at Emil ikke ville med fordi "han ikke ville ødelægge

dagen", som han sagde. Jeg kunne ikke nå, at få ham overtalt til alligevel at tage med,

5

More magazines by this user
Similar magazines