Linktekst eller -billede her - Jazz og Folkteltet

jazzfolk.dk

Linktekst eller -billede her - Jazz og Folkteltet

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Århus Festuge 2012

I teltet Skt. Pauls Kirkeplads

Kim2006

ÅRHUS FESTUGE 2012 1 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Velkomst

2012 har som tema: ’big/size matters’

Folkelig, fornøjelig, forrygende festuge. Store ord vi gerne vil leve op til i Jazz- og Folkteltet

på Sct. Pauls Kirkeplads, så årets tema ’big/size matters’ passer os godt.

Sagt på mere jævnt jysk tilbyder vi igen i år en fest i stor størrelse med masser af

levende musik hver dag fra frokost og til kl. 23. Tilsat mulig- heden for lidt til maven og

et godt krus øl – eller to.

Nogle traditioner skal man ikke bryde. Det er de på alle måder for store til. Så der bliver

lagt ud fredag eftermiddag med Arosia, byens uofficielle byorkester med rødder

tilbage til 1958, og om aftenen tager Roger & Over over. Det er dem med Volvo-sangen.

Andre store traditioner er damefrokosten søndag med hattekonkurrence, frokost og

fri bar til en pris, der ikke følger festugetemaet ’big’. Om mandagen er det mændenes

tur – en herremenu hvor big size matters, når der er fri bar med tilhørende stegt flæsk

og persillesovs. Og om aftenen lægger Tonicas Tyrolere igen vejen forbi. Det bliver en

ny stor tradition.

Hele ugen er der som sædvanlig god og varieret musik, så det er mere end svært at

gå forgæves, hvis man gerne vil genopleve en bid af den folkelige festuge. Stor, større,

størst i tal-forstand er ikke det, det drejer sig om. Men jo flere vi er sammen i teltet, jo

bedre har vi det. Og større end mange festuge-glade aarhusianere og gæster kan det

ikke blive for os.

PL Radio & TV

86 15 05 00

Med Venlig Hilsen

Helge Rossen

Plantorama Egå

Århus Nord

Skæring Skolevej 199B,

8250 Egå

Tlf. 86 22 80 00

Fax. 86 22 56 55

E-mail: egaa@plantorama.dk

JAZZ- & FOLKTELTET 2 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Skt. Pauls Kirkeplads 16

Mandag - torsdag: 9:00 - 17:30

Fredag: 9:00 - 18:00

Lørdag: 9:00 - 13:00

Vi har specielle åbningstider for visse søndage,

helligdage og andre officielle fridage

Det kan vi hjælpe dig med

Buketter • Dekorationer • Brudebuketter • Receptioner • Begravelsesbinderi • Kranse

Vin • Chokolade • Gaveartikler

Bestilling og levering

Du kan bestille via: Telefon: 86 12 70 90 • E-mail: info@clarina

Vi leverer til hele Danmark og udlandet via Interflora

Skal De bygge om,

bygge til eller

blot fikse lidt op?

BYGGERIETS

VVS-FORRETNING

Skt. Paulsgade 25 C

Tlf.: 86 12 31 26

Fax 86 12 04 98

Mail: bygvvs@mail.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 3 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Telefon 23 29 44 60

M. P. Bruuns Gade 49

8000 Århus C

Telefon 87 30 06 40

Telefax 87 30 06 90

M. P. Brunns Gade 55

8000 Århus C

Spejdermuseet Århus er tværkorpsligt og stiftet 19. april 1988

som en selvejende institution. Bag oprettelsen og driften

af museet står de østjyske afdelinger af

Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere,

KFUM-Spejderne i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Århus.

Spejdermuseet har til formål at beskrive spejderbevægelsens

historie, fortrinsvis i lokalområdet, samt at være

spejderhistorisk arkiv.

Det sker ved museets store samling og udstilling af spejder- og

gildeeffekter.

Museet råder desuden over et omfattende bibliotek med

spejder- og gildelitteratur, blade, dagbøger, fotos, film mm.

Museets samlinger suppleres hele tiden, og effekter modtages

gerne.

Spejdermuseet Århus

KP´s Gård, Vestergade 3, 1. sal 8000 Århus C

Telefon: 8612 1460 (telefonsvarer)

www.spejdermuseetaarhus.dk

Åbningstider: Lørdage kl. 10-13 – eller efter aftale.

JAZZ- & FOLKTELTET 4 ÅRHUS FESTUGE 2012


d

Passer

din bank

ordentligt

på din

økonomi?

Lad os se på din

privatøkonomi med

friske øjne.

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Passer din bank ordentligt på din økonomi?

Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne.

Dennis Høyer-Nielsen

Tømrermester

J. Michaelsens Gade 3, st

8000 Århus C

Mobil 2044 7005

www.aarhus-ts.dk • mail@aarhus-ts.dk


Aarhus Antik.

Aarhus

Mønthandel.

Alt under én hat....Drammelstrupvej 302

8355 Solbjerg

Telefon: 86 92 65 95

Fax: 86 92 92 30

Mobil: 20 24 65 95

Email: jsp@jsp-byg.dk

FORSIKRINGSRÅDGIVER

& ARKITEKT M.A.A.

MAX IHLER

ELYRIAVEJ 12

8240 RISSKOV

+45 24 47 19 12

kima-ihler@mail.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 5 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Vi ønsker alle

en god Festuge

Spejdermuseets Venner

Du kan Du støtte kan støtte museet museet økonomisk økonomisk ved ved at melde at melde dig dig ind ind i museets i museets støtteforening

støtteforening ”Spejdermuseets ”Spejdermuseets Venner”. Venner”.

Når Når du du er er medlem, vil vil du du modtage museets årlige spejderhistoriske

skrift.

Desuden skrift. vil Desuden du blive vil inviteret du blive til inviteret Museumstroppen til Museumstroppen ”ODINs velEGNEde”s ”ODINs årlige

velEGNEde”s tropsarrangement årlige tropsarrangement hvor vi besøger hvor skiftende vi besøger spejderhytter.

skiftende

spejderhytter. Her spiser vi Her sammen, spiser vi ser sammen, på naturen ser på og naturen afvikler og en afvikler munter en dyst

munter i spejderfærdigheder, dyst i spejderfærdigheder, men men tilpasset tilpasset medlemmernes fysik. fysik.

Tegn dit medlemskab i Jazz- og Folk teltet eller indsæt kontingentet

Tegn dit medlemskab i Jazz- og Folkteltet eller indsæt kontingentet

minimum kr. 100 på giro 448-3707 eller bank 1551 0004 483737.

minimum kr. 100 på giro 448-3707 eller bank 1551 0004 483737.

JAZZ- & FOLKTELTET 6 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

BUSHØJVEJ 196 · 8270 HØJBJERG

TLF. 20 120 130 · 86 11 73 22

FAX 86 11 73 66

E-MAIL: MALER@BANSMANN.DK

Maler- og tømrerarbejde

udføres af faglærte

håndværkere

Skovvejen 23

8000 Aarhus C

Telefon 86 12 73 91

e-mail klovnen@cirkuskroen.dk

cirkuskroen.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 7 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Arosia

AROSIA… af mange kaldet “Århus Byorkester” startede helt tilbage

i efteråret 1958 som “Århus Fodvarmere” med ganske unge

musikere, der havde lysten og spillegejsten indenfor den traditionelle

jazzgenre. I de første år af orkestrets levetid spillede

man lystigt i datidens mange jazzklubber i det ganske land og

foretog flere ture til udlandet, bl.a. til Tyskland, Holland og Grønland. De ældste medlemmer i

orkestret påstår stadig hårdnakket, at man spillede samtidig med The Beatles i Hamburg!? I

jazzens “guldalder-periode” i 70’erne og 80’erne voksede orkestrets popularitet betragteligt, og

man havde gæsteoptræden af kendte navne som Mezz Mezzrow, Gene “Mighty Flea” Connors,

Wild Billy Davidson, “Champion” Jack Dupre – for lige at nævne et par stykker.

Roger & Over

Roger & Over har gennem de sidste 10 år begejstret publikum ved

firmafester, byfester og halballer, Tunøfestivalen, Rosenholm

Festival, SCC Festival Silkeborg, Hou Havnefest, Århus Festuge

m.m., samt en række spillesteder i hele landet. Roger & Overs varebetegnelse

er høj musikalitet leveret på en uhøjtidelig måde.

Et Rock’n’ Roll Show der hylder de kendte melodier om kærlighed,

gamle biler og en enkelt skarp til minimum både højre og venstre

ben. Roger & Over leverer egne hits i form af Volvosangen, Bonderøven

osv. – der serveres i en skamløs blanding med numre af Elvis,

Chuck Berry, Creedence Clearwater og Shubidua.

ROGER & OVER • FREDAG 31. AUGUST KL. 20.00-23.00

J. D. GULVSERVICE

Karetmagertoften 9

8270 Højbjerg

Dennis Isachsen

Mobil 2028 2995

AROSIA • FREDAG 31. AUGUST KL. 16.00-19.00

GULVAFHØVLING • LINOLEUM • TÆPPER • VINYL

JMS-montage

Vi arbejder med bådmotorer, vinterkonser vering

og reparation – transformer,

revision af trinkobleren- vindmøller,

udskiftning af transformatorer og koblingsfelter.

Jeg har 40 års erfaring med reparation

og vedligeholdelse

og er specialist i mercury/mercruiser

Kontakt mig på mail eller telefon:

Vagn Sørensen

40 27 14 21

Mail@Jms-montage.dk

JAZZ- & FOLKTELTET 8 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Professionelt

arbejde for

private og for

erhvervskunder

Nul daglige gebyrer

+

Personlig rådgivning

Kontoen Danske 24/7 er for dig, der

ordner de fleste bankforretninger selv.

Med kontoen bliver du fritaget for en

række gebyrer.

Læs mere på danskebank.dk og se,

hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis

du klarer de fleste bankforretninger

selv. Og bestil kontoen online.

www.danskebank.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 9 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Jane & Shane

Gode spillemænd på deres trang til at lege med musik.

Og gode legekammerater hænger ikke på træerne.

Engelske Jane og Irske Shane er ikke bare gode musikere

og spillemænd; de er begavede underholdere i absolut

særklasse. De kan forvandle tumulten i et dunkende

værtshus fredag aften til jubelsang og rørende poesi. Det

fine gamle, men vanskelige håndværk kan de til perfektion, og det fortjener den aller-største

respekt.

Gid de aldrig opgiver det. Det er dog på musikscenen, man får størst udbytte af deres musikalske

talent. De dybe rødder i den britiske folkemusik fornægter sig ikke, når de med stor

selvfølge bevæger sig rundt i stilarterne.

JANE & SHANE • LØRDAG 1. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

Kims Bacon

Kims Bacon startede i 1972 i Aarhus, i begyndelsen som

en trio. Gennem årene er musikere kommet og gået, men

hele vejen igennem har pianoet og bassen været bestyret

af Kim Nedergaard og Jørgen Nielsen.

Kims Bacon har udviklet sin helt egen stil, baseret på inspiration

fra de store personligheder i swing og blues.

Selvom repertoiret består af mange klassikere, kan man være sikker på, at de ikke lyder helt,

som de plejer. Kims Bacon er kendt for den eksplosive energi, det uimodståelige swing og de

fine soli, leveret af top-professionelle musikere.

KIMS BACON • LØRDAG 1. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

Charlie Dee & The Twisters

Charlie Dee & The Twisters live er en totaloplevelse!!! De fedeste

jukebox-hits!!! Det vildeste Rock’n Roll Show! Charlie Dee & The

Twisters spiller alle de største, gladeste og fedeste klassikere fra

60’ernes hitlister og jukeboxe. Alle ørehængerne, alle landeplagerne,

alle de udødelige hits, der stadig stimulerer folks skråle-medrefleks,

og som holder den dag i dag. Der er så meget power på

denne samling af klassikere fra Rockens Store Sangbog, at man

helt må overgive sig til sin indre partyløve, og slet ikke kan undgå at føle sig for-bandet underholdt.

Det er sjovt!!! Det swinger som bare pokker! Charlie Dee & The Twisters er en orkan på en

scene med et show, der trækker på alle de klassiske dyder fra de glade rockdage i 60’erne.

CHARLIE DEE & THE TWISTERS • LØRDAG 1. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 10 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

FESTUGEN:

ENERGI DER SPILLER

Følg strømmen og tag

stikket hjem

DANA ELECTRIC A/S

Odensegade 15 · 8000 Århus C · Tlf: 86 19 67 00

ELEKTRISKE ANLÆG OG

BELYSNING

Gulvsliberen

Mobil 40 29 05 58

Tlf. 86 15 04 20

Peter Knudsen

Tingvej 33 • 8210 Århus V

Fax 8615 04 21 • CVR 27468462

Email: peter@gulvsliberen.dk

www.gulvsliberen.net

festugen pa

the diner

ÅRHUS FESTUGE 2012 11 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Søndag 2. september

Kl. 12.00-15.00

Damefrokost (hattefest)

Billetter á kr. 250,- Bestilles på tlf. 40 38 88 83 indtil torsdag den 30. august. Menu samt drikkevarer

øl, vin og vand ad libitum indtil 15:00. Teltet åbner kl. 11:30. Frokosten slutter kl. 15:00.

Under spisningen vil der være underholdning.

Igen i år har vi hattekonkurrence, og temaet er festugetemaet stor, big-size

De2

2

Lars Borup, elbas og vokal

& Peter Egsmark, guitar og vokal

Peter Egsmark er medlem af Men In Black. Lars Borup er

kendt fra det århusianske musikmiljø som mangeårigt

medlem af Mac P’sens og i dag i bl.a. De Eviggrønne, Hjorting

Jam og Men In Black. Lars har mange års erfaring fra mange

musikalske sammenhænge og repræsenterer også alsidighed

og evnen til altid at skabe en god fest. Glæd jer. Der skal

nok blive gang i teltet!

Kl. 16.00-19.00

Hjorting Jam

Dansktop Classic ”- Sådan har du aldrig fået den før.....!!”

Hjorting Jam er det ultimative festorkester for dem der sætter pris på

gamle ørehængere og schlagere på dansk. Vi er helt tilbage, da Otto Leisner

vendte plader på sort/hvid tv og fortsætter gennem Hjorting æraen

og dansktoppens guldalder – men så heller ikke længere.

JAZZ- & FOLKTELTET 12 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Is produceret med respekt

vIdste du, at man kan

tage paradIs med hjem...?

del dIt paradIs med andre

- tag en boks med hjem

vores Is produceres

I butIkken hver dag med

årstIdens frugter

paradIs bruunsgade

alle dage kl. 11.30 - 22.00

paradIs ønsker jer

en god festuge

MISTO

Juice, sandwich

og kaffebar

M.P. Bruuns Gade 60

8000 Århus C

Tlf. 3216 6060

BLOMSTERVÆRKET

Pindstrup

M.P. Bruuns Gade 47

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 76 10 11

blomstervaerket@karstenpindstrup.dk

www.karstenpindstrup.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 13 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Mandag den 3. september

Oktoberfest i teltet

Kl. 16 til 19 er der stegt flæsk og persillesovs pris 250 kr./kuverten

inkl. fri bar ( øl, vin og vand ).

Reservation til arrangementet senest fredag den 31. august bestilles på tlf. 40 388 883

Kl. 16.00-19.00

Barfoed & Mandagsdrengene

Et nyt musikalsk sammenrend er opstået og præsenteres første gang

i Festugeregi på Pauls Plads. Bandets kapelmester er pianisten Anders

Barfoed. Han var med i Østjysk Musikforsyning lige fra starten i

1972. Sideløbende har han bl.a. arbejdet meget med teatermusik. I dag

spiller han både som solopianist og i forskellige bandsammenhænge.

Hans Mandagsdrenge er bassisten Lars Borup, som bl.a. er kendt som

mangeårigt medlem af Mac P’sens. I dag er han med i flere forskellige

bandsammenhænge.

Den anden Mandagsdreng er saxofonisten ”Hanse”, Hans Jørgen Jensen,

som er kendt fra mange jazzsammenhænge bl.a. Kims Bacon.

Trioens repertoire er et bredt spektrum af musikalske genrer med en

klar rød tråd, nemlig at der er tale om kendte og genkendelige, populære melodier.

Musikken præsenteres primært instrumentalt, men krydes undervejs med en sang.

Kl. 20.00-23.00

Tonicas Tyrolere

TONICA’s Tyrolere består af 15-20 musikere med for sanger

og egen dirigent. TONICA’s Tyrolere har i mere end 37 år

underholdt i Aarhus Festuge i TONICA’s populære telt

”Klosterhaven” på Klostertorvet i Aarhus.

TONICA’s Tyrolere stiller stadig op og spiller gerne til oktoberfester,

festivaller, halballer, firmafester o.lgn. Orkesteret

spiller både original tyrolermusik, syng-med-potpourrier

og anden festlig dansemusik.

JAZZ- & FOLKTELTET 14 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

I G Revision

- - - Aarhus - - -

Gør din pension til en fest

HUSK

Inge Grouleff

Revisor

Odensegade 9

8000 Aarhus C

Telefon 86 13 91 54

Fax 86 76 05 06

E-mail: igrevision@mail.dk

Økonomisk rådgivning

Budgetlægning

Årsregnskaber

Selvangivelser

Boligadministration

Det er gratis at fl ytte

dine pengesager til

Sparekassen Kronjylland

LEIF MAGNUSSEN

IMPORT &

HANDELSSELSKAB ApS

JYDSK PLASTIC LAGER

Find ud af allerede nu hvad den nye skattereform

og skatteregler har af betydning

for dine pensionsforhold.

Kom ind og få et gratis pensionstjek.

Vi ønsker alle en god festuge

Malaccavej

Port 4 · Havnen

8000 Århus C

Danmark

Tlf. 86 13 10 22

Fax 86 13 02 10

Mobil 40 35 10 22


Skt. Pauls afdeling · Jægergårdsgade 100 B · 8000 Århus C · 87321100 · Sparkron.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 15 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Skt. Pauls Band

Her ses det i Århus ”verdensberømte” Skt. Paul´s Band, der

under ledelse af H.C. Vartenberg spiller kendt swing- og bigband

musik af bl.a. Count Basie og Duke Ellington, og de kan

li´ det, orkestret altså. Det er musik fra dengang mænd var mænd, og pigerne var glade for

det. Orkestret blev dannet i 2002 på foranledning af H.C. Vartenberg, der mente, at der var

behov for et orkester for efterlønnere og pensionister. Og det var der. Cirka 2 uger efter at

H.C. begyndte at tale om et orkester, havde der meldt sig en fuld (ædru) big band-besætning.

Orkestret er blevet husorkester i Frivillighuset i Skt. Paulsgade i Århus, der hører under Århus

Kommune. Orkestrets musikere består af en samling ”gamle drenge” og én ”ung pige”, der alle

håber på engang at blive medlemmer af Skt. Peters Big Band.

SKT. PAULS BAND • TIRSDAG 4. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

PS Swingband

Der findes mange orkestre, der spiller swingmusik. PS Swingband

er et af dem, og de leverer en vare der virkelig swinger. Orkestret

består af to guitarer en kontrabas og en violin. Når man hører dem

live, kan det være svært, at forstå at de ikke har trommer med.

Det der får det til at gynge som en i to, er sammenspillet mellem den

tætte guitarrytme, leveret af Kim Mouritzen og Per Sørensen, og en

særdeles kompetent og steady bas håndteret af Torben Nickelsen.

På toppen af dette danser en flirtende violin elegant af sted introducerende

melodien - loyalt og med indlevelse for derefter af forsætte i en forrygende improvisation.

Esben Kjær spiller sin violin med en drillende lethed og en intensiv medrivenhed.

PS SWINGBAND • TIRSDAG 4. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

Rio Grande

Rio Grande spiller rendyrket og ufortyndet countrymusik.

Lige fra starten har man ment, at man ville være mere end et

partyband, og derfor består halvdelen af repertoiret af egne

kompositioner. Dog må publikums genkendelsesglæde ikke

undervurderes og derfor har bandet indøvet numre af Garth Brooks, Hank Williams, Johnny

Cash og andre af de store country ikoner.

Orkesterets besætning er Lasse Jakobsen, violin, Søren Aggerholm, bas, Morten Øbro, pedalsteel,

Mikkel Gulstad, trommer, Christian Brunsgård, Leadguitar, Jostein Burmann, mandolin

og Kristian Sloth, vokal..

RIO GRANDE • TIRSDAG 4. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 16 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER Hurtigt – · Billigt DE · Behageligt STØTTER · Nemt OS

Telefon: 70 210 888

Online booking: www.linie888.dk

M.P. Bruuns Gade 62

8000 Århus C

86 76 07 11

TA’ BUSSEN

LINIE 888

ÅRHUS

ROSKILDE

KØBENHAVN

Linie 888 har forbindelse helt til Kastrup Lufthavn

Afgang fra Århus rutebilstation.

Fra Århus med hurtigfærge til Odden.

På færgen er der restaurant og cafeteria.

Se også www.linie888.dk for køreplaner m.v.

Aut. VVS-Installatør:

MathorneVVS

www.mathorne-vvs.dk

Døgnvagt

Tlf. 87 480 111

Vand

Varme

Sanitet

Oliefyr

Blik

ÅRHUS FESTUGE 2012 2010 17 15 JAZZ- & FOLKTELTET


PROGRAM

FREDAG 31. AUGUST

Kl. 16.00-19.00 Arosia

Kl. 20.00-23.00 Roger & Over

LØRDAG 1. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 Jane & Shane

Kl. 16.00-19.00 Kims Bacon

Kl. 20.00-23.00 Charlie Dee & The Twisters

SØNDAG 2. SEPTEMBER

Damefrokost

Kl. 12.00-15.00 De2

Kl. 16.00-19.00 Hjorting Jam

MANDAG 3. SEPTEMBER

Kl. 16.00-19.00 Barfoed & Mandagsdrengene

Kl. 20.00-23.00 Tonicas Tyrolere

TIRSDAG 4. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 Skt. Pauls Band

Kl. 16.00-19.00 PS Swingband

Kl. 20.00-23.00 Rio Grande

ONSDAG 5. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 Mårslet Naturjazz

Kl. 16.00-19.00 Mike Owen Woodland Jazzband

Kl. 20.00-23.00 The Hillbillies

TORSDAG 6. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 Bourbon Street Jazzband

Kl. 16.00-19.00 The Dixieland Gipsyband

Kl. 20.00-23.00 PUNKT 22

FREDAG 7. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 De Eviggrønne

Kl. 16.00-19.00 Don Kirk

Kl. 20.00-23.00 Djursland Spillemænd

LØRDAG 8. SEPTEMBER

Kl. 12.00-15.00 McLaughlin Clan

Kl. 16.00-19.00 Paul Harrison Band

Kl. 20.00-23.00 Roger & Over

SØNDAG 9. SEPTEMBER

JAMSESSION under ledelse af:

Kl. 12.00-14.00 Arosia

Kl. 14.30-16.30 P’sens Venner


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

huset

venture hjemmesider

kommunikation

bildekoration

it-udstyr

regnskab

tryksager

reklame

skilte

jobkurser

afklaring

it til ordblinde

Huset Venture · Stavtrupvej 32-34 · 8260 Viby J

Huset Venture · Birkmosevej 20 · 6950 Ringkøbing

Tlf. 8628 3555 · mail@husetventure.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 19 JAZZ- & FOLKTELTET


Spisekort

Stegt frankfurter med brød ............................. 35,-

Stegt frankfurter med kartoffelsalat ...... 40,-

1 frikadelle med kartoffelsalat....................... 40,-

Frokostplatte (kl.12)

Incl. 1 øl og 1 snaps. 1 6 0 ,-

Frokostplatte skal bestilles og betales

senest dagen før kl. 12. (min. 4 personer).

Bestilling på tlf. 40 38 88 83

eller i teltet hos Helge Rossen.

Øl, vine, kaffe, spirituosa

Priser:

Pilsner, 40 cl. .............................................. 40,-

Kande m/pilsner 2 l. – (kande pant 15,-) ................180,-

Specialøl (fadøl), 40 cl. ................................... 45,-

Kande m/specialøl 2 l. – (kande pant 15,-) ..............205,-

Rød-/hvidvin, glas, 20 cl ................................. 50,-

1 flaske vin ................................................140,-

Kaffe ...................................................... 20,-

Irsk kaffe ................................................. 40,-

½ flaske snaps ............................................200,-

1 flaske snaps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,-

Arnbitter, snaps, rør, m.m. .............................. 25,-

Sæt pilsner 40 cl. + arnbitter, snaps, rør, m.m. ......... 55,-

Sæt specialøl 40 cl. + arnbitter, snaps, rør, m.m. ....... 60,-

Vodka og juice 2 cl. ....................................... 45,-

Vodka og juice 4 cl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,-

Breezer, Cult Shaker, Cider .............................. 50,-

Div. snacks ................................................ 20,-

Sodavand, Juice og kildevand .......................... 25,-


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Et tjikkerlikker for Jazz- & Folkteltet

’Tjikkerlikker, tjikkerlikker, tjav, tjav, tjav’. Det er det rene

volapyk. Det betyder ikke noget – og så betyder det alligevel

utrolig meget for spejdere. Når der for alvor skal råbes hurra,

så råber vi et tjikkerlikker, og det har vi – altså spejderne –

faktisk gjort i hvert fald siden verdens-jamboreen i Danmark

i 1924.

Spejdermuseet i Århus giver hermed jazz & folkteltet og

især de mange gæster, der troligt finder vej hertil hvert år,

et tjikkerlikker, der kan høres. Museet har gennem nogle år

stået bag denne perle blandt de folkelige aktiviteter i Aarhus

Festuge. Fest og glade gæster er værd at bakke op om, så

vi er stolte af at kunne lægge navn til denne indsats igen i

år – og forhåbentlig næste år – og næste år – og næste år og

så fremdeles.

Spejdermuseet fortæller den lokale historie om de aktiviteter,

der har betydet meget for mange børn og unge i mere

end 100 år. Vi holder til på en 1. sal i en af byens smukke

gamle gårde, KP’s gård i Vestergade 3, hvor vi tager imod

fast hver lørdag fra kl. 10-13. Også i Festugen. Det er et privat

museum, som vi driver uden nogen form for offentlig støtte, også det er vi stolte af. Men

husleje, varme, el, forsikringer, telefon, it og al den slags koster, selvom der ikke er lønnede

medarbejdere. Her hjælper teltets gæster godt til. Hver en krone, vi får i overskud, går til

driften af museet.

Der er derfor dobbelt grund til at råbe tjikkerlikker for teltet – faktisk flere for denne aktivitet

skyldes også en udstrakt velvilje og ikke mindst frivillig indsats af mange engagerede mennesker,

spejdere, medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Århus,

aktive på museet – og ikke mindst en skare, nærmest en hær,

af herlige og uegennyttige hjælpere fra lokalområdet på

Frederiksbjerg og nærmeste omegn.

Man kan blive helt tør i halsen af alle de tjikkerlikkere,

der er fortjent – men det er der også råd for i teltet.

Så velkommen og tjikkerlikker.

Benny Aros

Spejdermuseet i Århus

PS. Og jo – en gang spejder

altid spejder, så vi hjælper stadig

ældre damer over gaden,

hvis det skulle blive nødvendigt.

ÅRHUS FESTUGE 2012 21 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Mårslet Naturjazz

Navnet Mårslet kendes helt tilbage i middel-alderen som

Morslet, som kan betyde mår eller skov.

Man kunne dog med nutidig indfaldsvinkel tilføre navnet en

helt anden betydning nemlig forkortelsen M.Å.R.S.L.E.T. Musik

Året Rundt, Swingende, Lystigt, Eksotisk, Traditionelt.

Denne udlægning har orkestret forsøgt at efterleve siden det hele begyndte med en efterlysning

af jazzglade spillefæller i lokalbladet, og – vupti – havde byen et jazzorkester som snart

debuterede i den lokale Brugs.

Denne eftermiddag i teltet vil der blive lagt vægt på især danske (syng med) numre selvfølgelig

i happy jazz stil.

MÅRSLET NATURJAZZ • ONSDAG 5. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

Mike Owen Woodland Jazzband

Mike Owens foretrukne New Orleans-basunist er Kid Ory, og det smitter

af i Woodland-repertoiret, hvor der plukkes fra sangene, som Ory

spillede med bl.a. Louis Armstrongs Hot Five, Jelly Roll Morton’s Red Hot

Peppers, King Oliver and his Dixie Syncopaters og ikke mindst Ory’s eget

Creole Jazz band, som han stod i spidsen for fra 1940’erne indtil 1960’erne.

Ud over Owen består Woodland-bandet af Århus-musikere, som alle

respektfuldt hylder Orys glade minde – “The King of the Tailgate Trombone”.

MIKE OWEN WOODLAND JAZZBAND • TIRSDAG ONSDAG 5. 4. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

The Hillbillies

The Hillbillies har på kort tid etableret sig som et af landets

bedste rock’n’roll bands. Bandet kommer fra Djursland, hvor det

er et af landsdelens mest populære navne. Bandet startede i år

2000 og har spillet landets spillesteder og festivaler tyndt gennem

en årrække.

Musikken er Rock’n’roll ikoner som bl.a. Dire Straits, Rolling Stones og Bruce Springsteen, blandet

med countryrock legender som Tom Petty, John Hiatt og John Fogerty.Alt sammen med

et stort aftryk af The hillbillies’ helt egen Unikke stil. Medlemmerne af bandet er trodsen lav

gennemsnitsalder, alle erfarne musikere, der i bandets korte levetid, har opbygget en stor erfaring,

som et energisk og yderst intenst liveband.

THE HILLBILLIES • ONSDAG 5. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 22 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Brystproteser - Parykker - Lingeri og badedragter

Brystproteser Kompressionsærmer/strømper

- Lingeri/badedragter - Parykker - Tørklæder

Kompressionærmer/handsker Støttestrømper - Sundhedssko - Kompressionsstrømper

- Indlæg

Støttestrømper - Indlæg - Bandager - Sundhedssko

Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler - Bandager - Hjælpemidler - Hjælpemidler

www.ruthboisen.dk

Sokker uden elastik

Bomuldssokker

med perfekt pasform

Sidder godt på fod og ben

uden at stramme

Fås Fås i i 6 farver og og 4 4 størrelser

3 par kr. 100,-

3 par

10 par kr. kr. 100.- 300,-

10 par

kr. 300.- M.P.Bruuns Gade 30

Tlf. 86 20 60 30

www.it-mekanikerne.dk

Åbningstider:

Mandag-Fredag 10-17.30

Lørdag 10-14

VESTERGADE 27 - 7100 VEJLE

TLF. 75 25 62 62

Har din pc fået virus?

Så lad os hjælpe!

Kom med din maskine eller ring til os mellem kl. 11 og kl. 14

på 86 28 35 55. Vi har god tid til netop dig – og så sælger vi

også bærbare, stationære og andet udstyr.

It-mekanikerne hos Huset Venture er en

socialøkonomisk virksomhed. Vi hjælper

hurtigt og billigt. Fejlfinding kun 95 kr.

Ormslevvej 271 · 8260 Viby J

Tlf. 86 28 35 55

Advokater

Hans Broges Gade 2 | 8000 Århus C

T, 8934 0000 | F, 8934 0001

E, info@holst-law.com

www.holst-law.com

Annonce_jazz.indd 1 14-08-2008 11:49:38

KØBENHAVN

43997274 • 43992300

ODENSE

66176689

KOLDING

75543989

HORSENS

75138585

ÅRHUS

86288585

ÅRHUS FESTUGE 2012 23 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Bourbon Street Jazzband

Bourbon Street Jazzband er kendt som orkestret, der altid gi´r

sig fuldt ud, og det er måske hemmeligheden bag den langvarige

succes, som har ført orkestret rundt til utallige jazzklubber

og festivaller i ind- og udland.

Hele tre gange har de besøgt det californiske Sacramento

Jazz Jubilee, og har desuden optrådt både i Hong Kong og

Kenya, foruden i de fleste europæiske lande.

Orkestrets kvalitet har aftvunget respekt hos de gæster, som

har optrådt sammen med det.

BOURBON STREET JAZZBAND • TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

The Dixieland Gipsyband

Heftige violinsoli, virtuost guitarspil og besjælet og charmerende

skøn-sang i poetisk forening med banjo, strøget

kontrabas, sprød mundharpe og sav. Mine damer og herrer

tillad os at præsentere: ”The Dixieland Gipsyband” En

ny funklende klar stjerne på jazzens nathimmel, der sætter

den medrivende og fuldstændige frække og forførende

musikalske oplevelse i centrum. Ingen kan afvise denne råswingende

energibombe, der skudt ud af den traditionelle jazz og eksplosive swingmusik

fra 30´erne og 40´erne – rammer lige ind i alverdens hjerter og efterlader små splinter af

Reinhardt, Grappelli, Armstrong, Asmussen, Mathiesen, Thielemans, Slim og Slam og får os

alle til at råbe i kor: ”oooohhh yeahhh.....and ONE MORE TIME”.

THE DIXIELAND GIPSYBAND • TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

Punkt 22

Med udgangspunkt i 60-70’ernes pop og rock bevæger PUNKT 22

sig ud i alle verdenshjørner.

Vi oplever dem tage livtag med såvel svensk som russisk folklore,

for derefter at slå over i uforfalsket 60’er-rock med alt, hvad der

byder sig af iørefaldende melodier og smægtende ballader. Efter

en lille instrumental visit i det græske er de pludselig tilbage på den amerikanske vestkyst for så

blot derefter at tage nye afsæt ud i musikkens verden. Variation er PUNKT 22’s adelsmærke.

PUNKT 22 sætter deres helt personlige præg på musikken, såvel vokalt, som instrumentalt. Flotte

vokalharmonier garneret med virtuose soli fra bl.a. mundharpe og mandolin - altid serveret med

stil og elegance.

PUNKT 22 • TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 24 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Murer- og

entreprenørarbejde

POUL PEDERSEN A /S

86 26 21 44

www.pp-as.dk

Marselisborg Havnevej 46D

Århus C

Tlf. 86 20 20 58

WWW.REST-NAVIGATOR.DK

HOLD DIN FEST

PÅ NAVIGATOR

• Bryllup, konfi rmation,

fødselsdag, møder mv.

• Hyggelige maritime

omgivelser

• Fantastisk udsigt

• Stor udendørs terrasse

ÅRHUS FESTUGE 2012 25 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

De Eviggrønne

Evergreens, jazzstandards og swing er kernen i det store repertoire,

som De Eviggrønne rejser rundt. En større samling af gamle

danske ørehængere og andet godt er dog også med i kufferten, når

bandet tager på tur.

I en længere årrække har grundstammen været H. C. Vartenberg,

saxofon, sang og snak, Svend Frandsen, piano og Lars Borup, elbas,

men på det seneste har De Eviggrønne spillet med fire mand. Holdet

er blevet udvidet med basunisten Botha Christensen, som af mange kendes som medlem

af Arosia. Udvidelsen har tilført bandet sin helt egen sound, som opstår ved kombinationen

af tenorsax og basun. De Eviggrønne spiller for det meste uden trommeslager, men er altid

klar til at udvide med trommer, hvis der er behov for det.

DE EVIGGRØNNE • FREDAG 7. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

Don Kirk

Don Kirk Jazzband blev dannet i 1992 af trompetisten Ole Kirk

med Sven Erik Topgaard, Keith Minter og Bjarne Juul under

navnet Don Kirk All Stars. Vi var alle bosiddende i Århus i begyndelsen

af 1970’erne, byen hvor det navnkundige Jazzhus

Tagskægget for godt 30 år siden blev mødested for danske og udenlandske musikere. Jeg selv

var sammen med Svenne, Keith og Søren Sørensen (nu Swing Cats) med til at danne Keith

Minters Olympia Band. Og var fra 1979 – 1993 med i Capt. Cooks Jazzband.

Med den fælles musikalske baggrund vi har fra begyndelsen af 70-erne ønsker vi fortsat at

spille den jazzmusik som blev spillet af Louis Armstrong, Kid Ory, King Oliver, Bunk Johnson

og Georg Lewis m. m. fl. i New Orleans’ såkaldte streetbeat, og med den puls som i dag kendetegnes

og kan opleves i brassbandstilen i New Orleans.

DON KIRK • FREDAG 7. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

Djursland Spillemænd

Djursland Spillemænd blev dannet i 1974 og kan således slutte

sig til den eksklusive del af den danske rockbranche,der har

kunnet fejre 25-års jubilæum. Men selv om bandet har turneret

siden 1974,er det stadig et suverænt live-band med masser af

spilleglæde og vilje til at få musikken helt op at stå på de høje

nagler. Djursland Spillemænd startede som et akustisk folkemusikorkester, men der er løbet

meget strøm igennem instrumenterne siden da, og band’et er i dag et folk-rockband.

Rødderne tilbage til folkemusikken er dog stadig tydelige, og sammen med det øvrige repertoire

udgør det en musikalsk rejse i en sand mangfoldighed af forskellige stilarter:

Folk - Rock - Country - Blues - Bluegrass - Evergreens

DJURSLAND SPILLEMÆND • FREDAG 7. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 26 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Trykkeri

ÅRHUS FESTUGE 2012 27 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

McLaughlin Clan

Her er et nyt festugebekendtskab. Mac Laughlin Clan er en duo med far, Denis

og sønnen Kieran. Denis McLaughlin er en erfaren herre fra folkemusikscenen.

Han er irer med rødder i Belfast i Nordirland. I dag er han bosat i det sønderjyske.

Han har boet i Danmark i 19 år, men har ikke tabt sin irske dialekt,

og det er til glæde for dem som vil opleve ”An Irish Night” sammen med ham

også om dagen.

Denis spiller guitar, bodhran (irske rammetromme) og afrikansk horn. Det

skaber en forrygende stemning med både singalong og andre irske toner.

Sønnen Kieran Mc Laughlin bor i i øjeblikket i København. I mange år spilede han rockguitar, men

far Denis manglede en bas og guitarspiller og siden har han være med i Mc Laughlin Clan.

McLAUGHLIN CLAN • LØRDAG 8. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

Paul Harrison Band

Feat. Miriam Mandipira & Bert Boeren.

Paul Harrison er indbegrebet af den legendariske og hotte britiske

jazz. Og hans band er også stærkt krydret med kræfterne

fra en perlerække af danske og internationale medvirkende.

Den engelske kapelmester har med overbevisende succes markeret

at høj kvalitet er hans varemærke, og han har i langt over

et årti været et af de mest efterspurgte navne. Anerkendt som en fremragende og yderst vægtig

aktør på jazzscenen, hvor han med stor personlighed og musikalsk autoritet, har placeret Paul Harrison

Band i den absolutte top inden for genren. Et sprudlende team af professionelle solister, som

samlet leverer ”the full power of” Paul Harrison Band.

PAUL HARRISON • LØRDAG 8. SEPTEMBER KL. 16.00-19.00

Roger & Over

Roger & Over har gennem de sidste 10 år begejstret publikum ved

firmafester, byfester og halballer, Tunøfestivalen, Rosenholm

Festival, SCC Festival Silkeborg, Hou Havnefest, Århus Festuge

m.m., samt en række spillesteder i hele landet. Roger & Overs varebetegnelse

er høj musikalitet leveret på en uhøjtidelig måde.

Et Rock’n’ Roll Show der hylder de kendte melodier om kærlighed,

gamle biler og en enkelt skarp til minimum både højre og venstre

ben. Roger & Over leverer egne hits i form af Volvosangen, Bonderøven

osv. – der serveres i en skamløs blanding med numre af Elvis,

Chuck Berry, Creedence Clearwater og Shubidua.

ROGER & OVER • LØRDAG 8. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00

JAZZ- & FOLKTELTET 28 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Hadsten Omegns

Vinduespolering

v/Rico Thorn Jensen

Tåstrupvej 24

8370 Hadsten

Tlf. 51 21 96 48

Besøg vores

hyggelige gårdhave

V. Frandsen’s Eftf.

Edwin Rahrs Vej 80

8220 Brabrand

86 26 04 55

frandsen.eftf@mail.dk

KARROSERIFABRIK

M.P. Bruunsgade 28

8000 Århus C

86 12 01 63

- mere end 100 år

i den gode smags tjeneste

ÅRHUS FESTUGE 2012 29 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Søndag den 9. september

Kom og giv et nummer sammen

med musikerne alle er velkomne

Festugen sluttes af i Sct. Pauls kirke!

Kom og slut festugen af søndag den 9. september kl. 17 i kirken,

derpå i teltet foran kirken for at spise lidt og så til koncert.

Program:

Kl. 12: Arosia

Kl. 14.30 P’sens Venner

Kl. 17: Rytmisk lovsangsgudstjeneste kl. 17.

Tema er festugens tema: ”STORT”, en gudstjeneste

om forholdet mellem stor og stort, mellem kvantitet

og kvalitet.

Kirkens lovsangsband under ledelse af Lene

Svendsen-Tune og kirkens Gospelchicks ledt af

Lissi Winther og sognepræst Flemming Baatz

Kristensen, som leder gudstjenesten

og holder en kort prædiken.

Kl. 18: Mulighed for at købe mad i teltet foran kirken

Kl. 19: Koncert med Rockbandet Psonar i teltet

Psonar er et 8 mands rockband, hvor vokale

arrangementer er vægtet højt. Med rod i

Folkekirken tages salmer, der har været brugt i

århundreder, op til revision og vender tilbage i

Psonar-klædning – med fornyet kraft og med

forbløffende aktualitet.

Præcis som om de var digtet nu her i dag. Til os!

JAZZ- & FOLKTELTET 30 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Er din bil

bedre forsikret

end dit barn?

De fleste husker bilen, men mange glemmer børnene.

Hvert 5. barn har ingen forsikring. Har dit?

Få dit barn sikkert forsikret.

Få dit barn

sikkert forsikret.

Ring 86 13 32 55.

Eller sms gfaarhus

+ dit navn til 1272,

og vi kontakter dig.

*det koster kun

alm sms-takst

GF Aarhus · Skejby Centret · 8200 Aarhus N · gf-aarhus.dk

ÅRHUS FESTUGE 2012 31 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Johs. Sørensen

& Sønner Århus A/S

Vognmandsfirma

Sintrupvej 13 · 8220 Brabrand

Kørsel i ind- og udland

2-, 3-, 4-, og 6-akslede med og uden tip

Biler med kran

9-108 ton/meter med grab, bor, gaffel m.m.

Blokvogne

Indtil 60 tons last, med udtræk

Renovation

Minicontainere 190-1200 liter

Midicontainere 4-16 m³

Åbne og lukkede containere 5-35 m³

86 24 12 88

Telefax 86 24 44 32

SLAGTER RIGET

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00-17.30

Fredag 8.00-18.00 • Lørdag 7.30-14.00

• Mad ud af huset

• Dansk kvalitetskød

• Gamle håndværksprincipper

• Hjemmelavede specialiteter

Slagtermester

Bjarke Jensen

Slagtermester

Mark Purkær

M. P. Bruuns Gade 64

8000 Århus C

Tlf. 86 12 33 82

www.slagterriget.dk

JAZZ- & FOLKTELTET 32 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Kom og besøg glaspusteriet

Skt. Pauls Kirkeplads 6

8000 Århus C

Telefon 86 76 19 76

Barberen – mere end en ”Cut & Shave”

Hos Barberen lægger vi vægt

på den gode stemning.

Kom ind og få raget kinderne, studset

nakkehårene eller lidt af hvert.

Tag dine venner med,

slæng dig i lædersofaen

over en kaffe med cognac,

en fadøl og en god cigar,

mens du venter...

Og så ligger der selv følgelig

rigtige mandeblade til gennemsyn ...

Som Robert siger: ”Det er no’en go’e patter”

og vi indrømmer det gerne...

Der kommer ikke mange piger for at blive

glatbarberet eller klippet her ... :o)

Vi er klar til lidt af hvert ...

start dit herrearrangement med et besøg hos os

- og få en spændende oplevelse.

Vi står parat til f.eks.: Polterabend, mærkedage,

svendegilde, firmafest... og hvad du kan finde på.

Lækre designerlamper

giver lys og liv i hjemmet

–med rifraf får du lyst!

rifraf • Skt. Pauls Kirkeplads 19

8000 Aarhus C • Tlf: 88731808

Clemensstræde 18

8000 Århus C

Tlf. 86 17 53 00

www.barberen.com

ÅRHUS FESTUGE 2012 33 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

2 retter 80/85

3 retter 110/115

se dagens menu på

www.olinico.dk

Olinico Gastro Grillbar • Mejlgade 35 • Århus C • Tlf. 86 25 05 70

Restaurant Sct. Oluf

Mejlgade 33 • 8000 Århus C

Tlf. 86 12 75 54

JAZZ- & FOLKTELTET 34 ÅRHUS FESTUGE 2012


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Skål for Festugen!

Ud at slå til Søren!

I hele festugen...

Søren Bruun

OrIgInal SOm altId

ÅRHUS FESTUGE 2012 35 JAZZ- & FOLKTELTET


STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

Festuge program

fredag den 31. august kl. 22.00

Kurt Ivans Vidner

fredag den 7. september kl. 22.00

PS Duo

lørdag den 8. september kl. 20.15

VM-kvalifikation

Danmark-Tjekkiet

lørdag den 8. september kl. 22.30

Klabauterband

Facebook: butlerbar Århus

Vi har LOKALITETERNE, DRIKKEVARERNE, BYENS BEDSTE BETJENING

– KIG OVER!

Similar magazines