Invitation til infoaften - Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern

xn..ringkbing.brandvsen.0xb08a.dk

Invitation til infoaften - Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern

Invitation til infoaften

Er du interesseret i at blive frivillig i

beredskabet i Ringkøbing-Skjern

Kommune ?

Beredskabsopgaverne i kommunen stiller nye krav til de frivillige

i Brand & Redning. Kom og hør om hvordan du kan bidrage til et

bedre beredskab, og hør mere om hvilke opgaver frivillige

varetager i et integreret indsatsberedskab.

Program:

• Præsentation og generel information om aftenen

• Hvilke opgaver har Brand & Redning,

som de frivillige er med til at løse

Lokale/regionale opgaver

Integreret indsatsberedskab

• Perspektiv for frivillig-opgaver i fremtiden

• Uddannelse af frivillige

• De frivilliges rolle i Ringkøbing-Skjern

Kommune

• Demonstration af materiel

• Lettere traktement

onsdag den 18. Februar 2009

kl. 19.00 – 21.00

På Beredskabsgården

Vester Kær 6

6950 Ringkøbing

Om Beredskabsforbundet

Vores mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber

tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi organiserer de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet.

Vores vision er at skabe øget tryghed i samfundet.

Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN


Frivilligindsats

Similar magazines