Formandens beretning - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Formandens beretning - Dansk Frisbee Sport Union

Som noget nyt havde vi fra bestyrelsen foreslået,

at der skulle engageres en landsholdskoordinator,

som ikke selv skulle spille med

ved stævnet. Idéen er selvfølgelig rigtig, men

vi må desværre også konstatere, at der har

været en del punkter, hvor koordinatoren ikke

har levet op til forventningerne. Der er bl.a.

en del spillere, der stadig har penge til gode,

hvilket er klart utilfredsstillende. Vi har fra

bestyrelsens side gjort, og gør stadig, alt, hvad

vi kan for at få afsluttet regnskabet og få svaret

enhver sit, og vi håber, at det vil ske meget

hurtigt.

DM-inde i Esbjerg

Havde deltagelse af ikke mindre end 11 openhold

og 7 damehold! Det danske openmesterskab

blev vundet af Ragnarok, Farum, mens

Odense Discflyers tog sig af damerækken.

Undervejs i stævnet var der indlagt spektakulære

freestyleopvisninger. De var flotte, men

de var dog også en væsentlig medvirkende

årsag til, at tidsplanen ikke kunne holde; en

tidsplan som i øvrigt var lidt uheldig for nogle

hold, men betingelserne for planlægningen

ændrer sig hele tiden. Tak til Esbjerg for et

glimrende arrangement.

DM-ude i Aalborg

I Aalborg havde det nye ultimateudvalg sin

debut med en ny struktur. Der blev for første

gang spillet i en decideret 2. division, og der

var meget positive tilbagemeldinger fra de fire

hold, der deltog i rækken. I 1. division var det

særdeles uheldigt, at ét af holdene måtte melde

afbud. Dette betød, at de senere mestre

(igen Ragnarok, Farum) kun fik to kampe i

løbet af weekenden. Ultimateudvalget har i

løbet af året lavet et fornemt stykke arbejde,

og de arbejder hårdt på hele tiden at tilpasse

turneringsstrukturen til udviklingen.

Aalborg Dinosaurs stod for et særdeles vellykket

arrangement, der dog blev skæmmet af

en unødvendigt hård diskussion omkring banelængde.

Den slags skænderier skulle vi gerne

undgå i fremtiden, hvor det er ultimateudvalget,

der har den øverste myndighed i alle

spørgsmål vedr. afviklingen af DMarrangementer.

Tak til både ultimateudvalget

og til Aalborg for det store arbejde. Og hvis

der skulle være nogen, der ligger inde med en

sportstaske fyldt med discs, hvor der bl.a. står

DDC og DGI-NØ på, så vil de gerne have den

tilbage i Aalborg.

Internationale aktiviteter

Vi har nu fast tre store internationale turneringer

af høj standard i Danmark: Furious

Five i Odense, Wonderful Copenhagen samt

Kong Volmer i Farum, og der bliver gjort et

kæmpe arbejde af de respektive klubber for

konstant at hæve niveauet.

Aktivitetsniveauet ved udenlandske internationale

ultimatestævner er nu så stort, at det vil

føre for vidt her at komme ind på hvilke klubber,

der har præsteret hvad og hvor! Det er

dejligt, at det er sådan, og det er helt sikkert

en væsentlig årsag til, at den generelle standard

i dansk ultimate er øget så voldsomt de

seneste år. Jeg vil opfordre klubberne til at

kommunikere ud på www.frisbee.dk hver

gang, de har deltaget i stævner rundt omkring

i verden.

Juniorsatsning i København

De københavnske klubber gik i 2004 i samarbejde

om at lave et fremstød overfor juniorspillere.

Projektet ligner meget det, "vi" lavede

i DGI-regi i slutningen af 90'erne under

navnet "Ultimate i Skolen". Der har allerede

været gjort et stort stykke arbejde, og der er

blevet rejst en del penge bl.a. fra DIF, så det

skal blive spændende at se, om vi denne gang

kan få en større medlemstilgang ud af anstrengelserne.

En stor tak til de hårdt arbejdende

aktører.

Discgolf

Discgolfudvalget

I løbet af efteråret 2003 og starten af 2004

opløste discgolfudvalget sig selv pga indbyrdes

komtroverser samt personlige årsager.

Der var, kan man godt sige, en noget dårlig

stemning i dansk discgolf, og tonen i mails og

i debatforum på www.frisbee.dk var langt

under det, man med rimelighed kan forlange.

Dette har været en klart medvirkende årsag til

min beslutning om at trække mig som formand.

Ved repræsentantskabsmødet i 2004 var der

ingen, der havde lyst til at træde ind i et nyt

golfudvalg. Dette var særdeles ærgerligt, da

der netop var sat en overordentlig positiv ud-

2

More magazines by this user
Similar magazines