Kirkeblad 1,2012.pdf - Skødstrup Kirke

skoedstrup.kirke.dk

Kirkeblad 1,2012.pdf - Skødstrup Kirke

Skødstrup

Kirkeblad

Orgelkoncert på storskærm Se side 8

Fars dreng. Stand-up med Hans Rønne Se side 9

Nr. 1 2012

Marts

April

Maj

9. årgang


2 Skødstrup Kirkeblad

FORSIDEMOTIV:

Sognegårdstilbygningen

HER BOR DE

Sognepræst (kbf)

Erik Søndergård, Tornebakken 18, 8240 Risskov

tlf. 86 99 01 52 eller 86 21 97 21. Træffes efter aftale.

E-mail: esoe@km.dk

Sognepræst

Marie Ørgaard, Svendsgade 3, 8260 Viby J

tlf. 51 50 51 80. Træffes efter aftale.

E-mail: mo@km.dk

Sognemedhjælper

Karen Holmgaard Nielsen, Engskovvej 24A, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 12 51 eller 51 31 73 18.

E-mail: karenholmgaard@gmail.com

Kirkekontoret

Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 22 08, fax 86 99 12 51.

Kordegn Hanne-Marie Sveigaard.

Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,

torsdag tillige kl. 15.30-18.00.

E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Organist

Torben Holm Christensen, Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 37 28.

Graverkontoret på kirkegården

Tlf. 86 99 21 30. Graveren træffes man.-fre. på kirkegården

kl. 10.00-11.00 og på kontoret kl. 11.00-12.00, lørdag efter aftale.

Graver

Carsten Lund Jensen, Engskovbakken 140, tlf.: 2532 8101

E.mail: skoedstrup-kirkegaard@mail.dk

Kirketjener / kirketjenermedhjælper

Sognegården, tlf. 86 99 04 19.

Mobiltlf: 86 99 14 89.

Per Thaudal, Kollerupvej 22, 8930 Randers NØ,

tlf.: 40 18 50 58.

Skødstrup Kirkes hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Menighedsrådet . . . . . . . 3

Tro og tvivl . . . . . . . . . . . . 4

Legestue . . . . . . . . . . . . . . 5

Kampen mod sult . . . . . . . 6

Sognemedhjælper . . . . . . 7

Koncerter . . . . . . . . . . . . . 8

Sogneaften . . . . . . . . . . . . 9

Hverdagsgudstjenester . 10

Familiegudstjenester . . . 11

Praktikant i foråret . . . . . 12

Børn og unge . . . . . . . . . . 13

Sognekalender . . . . . . . . . 15

Kirkelige handlinger

Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:

Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,

ind-/udmeldelse af folkekirken og

begravelse/bisættelse.

Kirkebilen

Til alle gudstjenester og til

menigheds rådets arrangementer

i Sognegården og i Kirken

kan der bestilles kirkebil.

Dette skal ske til kirkekontoret

på tlf. 86 99 22 08 senest dagen

før inden kl. 13.00.

– Lørdag dog til Hornslet Taxa

v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)

Gitte Svenningsen

Birgit Furholm

Gunhild Langballe

Marie Ørgaard

Karen Holmgaard Nielsen.

Grafisk Produktion

WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg

Tlf. 8627 5499.

E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Deadline næste nr: Den 15. april

Udkommer: Den 1. juni


Skødstrup Kirkeblad 3

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

EN GRAVER TAKKER AF

I slutningen af februar vil det være sidste mulighed for at

møde Hans Hjortshøj på kirkegården, da Hans har besluttet

at gå på velfortjent pension pr. 1. marts 2012. Dette

sker efter 19 år på Skødstrup Kirkegård.

Hans fortæller, at det har været 19 gode år i Skødstrup,

og at han har været glad for sit samarbejde blandt andet

med Carsten, som dog kun har været på kirkegården i 18

år! Hvis man spørger Hans, hvorfor han vælger at stoppe

nu, kommer det med en lun latter, at han jo i efteråret

fyldte 65 år, og at tiden så måske er inde til at kaste sig

over andre sysler, samt at man bør stoppe, mens det går

godt. At det går godt på kirkegården, kan enhver se ved

selvsyn ved et besøg på Skødstrup Kirkegård, som så

absolut må anses for at være en af Danmarks mest velholdte

og smukkeste kirkegårde.

Mange, der i årenes løb, har besøgt kirkegården, har

kunnet glæde sig over at møde Hans, der, selvom der

har været travlt, altid har haft tid til en venlig snak, og

selvom besøgene i en lang række situationer ikke hører

til i den muntre kategori, har Hans med sin stille facon

og empati medvirket til at gøre en sørgelig anledning en

smule mere positiv. Hans fortæller selv, at han vil savne

de gode snakke og den tætte kontakt, han har haft med

de besøgende på kirkegården.

Når man spørger Hans, hvad han nu vil få tiden til at

gå med, hører man igen den lune latter, som kendetegner

Hans. Han forsikrer, at det ikke vil være noget problem,

da der jo er en række hjemlige sysler, som han fremover

vil kunne deltage mere i sammen med sin kone, Ulla.

Haven skal også passes, og så bliver der tid til at kaste

sig over nye projekter, som han dog ikke har besluttet

endnu. Sidst, men absolut ikke mindst, vil der blive tid til

de tre børnebørn, heraf to i USA og et i Danmark. I det

hele taget glæder Hans sig til en velfortjent pensionisttilværelse

sammen med familien.

Jeg er overbevist om, at jeg har hele sognet bag mig,

når jeg ønsker Hans et godt otium med en varm tak for

den store indsats, han har gjort, for at skabe den smukke

kirkegård, vi har i Skødstrup.

Af menighedsrådsformand Birgit Svenningsen

RENOVERING

AF PRÆSTEGÅRDEN

I SKØDSTRUP

En stor del af 2011 kunne man se byggematerialer og

skurvogne ved sognegården, og resultatet blev den

smukke tilbygning til sognegården, som vi alle kan

glæde os over. Og nu kan man igen se håndværkere ved

Skødstrup Kirke, nærmere betegnet ved den gamle præstegård.

Den charmerende, gamle præstegård, bygget i 1878,

står overfor en nænsom renovering, som skal resultere

i en moderne præstegård, der til foråret skal danne

bolig for sognepræst Erik Søndergård og hans familie.

I forbindelse med renoveringen af præstegården vil der

naturligvis blive taget hensyn til, at det er en af landets

fineste præstegårde, som man i høj grad bør værne om.

Arbejdet med den indvendige renovering af præstegården

forventes afsluttet omkring 1. april.

Af menighedsrådsformand Birgit Svenningsen

Da rigtig mange mennesker benytter kirke

og sognegård, så har menighedsrådet

besluttet, at der skal være en

hjertestarter til rådighed.

Den er monteret i sognegårdens hall.


4 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

TRO OG TVIVL

Søren Kierkegaard (1813 – 1855) havde en svagelig og i

lange perioder sengeliggende svigerinde, Henriette, som

han gennem brevveksling forsøgte at opmuntre og drage

omsorg for. I et brev fra december 1847 skrev han:

”Man tror vel i almindelighed, at det, der bestemmer

ens tankers retning, ligger i det udvortes. Men dette er

ikke således. Det, der bestemmer ens tankers retning,

ligger væsentligen i en selv. Den, der har hang til sørgmodighed

f.eks., for ham er det ulykkelige bestandigt

det sandsynligste. Hvorfor? Fordi det sørgmodige ligger

i ham. Der var i det givne tilfælde lige så stor måske

større sandsynlighed for det modsatte; men han bryder

vilkårligt af, har straks nok for at slutte, at noget ulykkeligt

vil hændes ham. / Men hvad er så det at tro? At tro

er bestandigt, at vente det glade, det lykkelige, det gode.

Men er det ikke en overordentlig og livsalig adspredelse!

Hvad behøver man så mere! Det, der fordres, er denne

bøjelighed i det stille sind, der, hver gang det slår fejl for

en, straks i samme øjeblik begynder forfra og siger: ja,

ja, det kommer nok næste gang”.

Ifølge Kierkegaard tror vi fejlagtigt, at det udelukkende

er det ydre - de hændelser, vi kommer ud for i vores tilværelse,

der bestemmer vores livssyn. For det er i virkeligheden

vores sinds mørke eller lyse stemning, der

afgør, hvordan vi ser på livet. Det er vores forventning til

livet, vores tro, der er afgørende. Mennesker, der har fået

i pose og sæk, kan alligevel være forstemte og modløse.

Og mennesker, der er ramt af sygdom og ulykke, kan vise

overskud og livslyst på trods af tilværelsens hårdhed.

Ofte er vi naget af dårlig samvittighed, føler, at vi svigter,

at vi pådrager os skyld. Vi bekymrer os om vores liv og

verdens, vi ængstes for fremtiden og er bange for, hvordan

det skal gå. Sådan kan vi have det.

Når problemerne tårner sig op, kan vi have en tendens til

at vende os indad og betragte os selv og vore fejltagelser

for ad den vej at få det bedre. Febrilsk forsøger vi at

løse vore indre forviklinger, men jo mere vi skuer indad,

des mere bliver vi viklet ind i os selv og bort fra verden

og andre mennesker.

Påsketid

Det er snart forår og påsketid. Tiden efter påske er den

periode, hvor Jesus viser sig for disciplene som opstanden.

Brat, uden varsel, står han mellem dem og minder

dem om sit liv gennem sine ord og handlinger. Han

minder dem om den befrielse, troen på ham betyder.

Befrielsen fra de bange anelser, der gør det umuligt for

dem at forvente alt godt.

Påske betyder tilgivelse. Tilgivelse for vore svigt og fejltrin.

Påske betyder den opstandnes nærvær her hos os

nu i hans ord, i hans måltidsfællesskab, i dåbens vand.

Påske betyder, at vi bliver sat fri i kraft af Guds barmhjertighed.

Påske betyder, at Han bærer med på det, der


Skødstrup Kirkeblad 5

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

tynger os nedad, så vi nu kan bevæge os ud af sindets

afkroge til livet i verden uden for os selv. Tilgivelsen sætter

os fri til at komme ud over os selv og vores samvittighedsnag

og skyldfølelse.

Men det kræver denne bøjelighed i det stille sind. Det

kræver, at vi har tillid til verden, at vi tror på Guds nærvær,

at vi stoler på, at han er med os alle dage indtil

verdens ende. I den tro kan vi bestandigt forvente os det

glade, det lykkelige, det gode. Da sættes vi fri til fællesskabet

med andre.

LEGESTUE FOR

DE MINDSTE

Torsdage fra kl. 10.00 – 12.00

i Sognegården

Er du mellem 0 og 3 år så tag en voksen i

hånden og kom og leg med! Vi hygger os

med sang, musik, fagter, leg og meget andet.

Husk madpakke og hjemmesko.

Program kan hentes i Sognegården

eller findes på: www.skoedstrup-kirke.dk

under ”For børn”.

Det er gratis at deltage, og vi glæder os

til at se jer! Tilmelding er ikke nødvendig.

Hver gang vi så herefter fejler og falder tilbage i sindets

vildnis igen, da gælder det om straks i samme øjeblik at

begynde forfra og tænke: Ja, ja, det kommer nok næste

gang.

Sognepræst

Marie Ørgaard

LYST TIL BESØG?

Kunne du tænke dig at få besøg?

Kunne du tænke dig at besøge...?

Kontakt sognemedhjælper

Karen Holmgaard Nielsen

på e-mail: karenholmgaard@gmail.com

eller Kirkekontoret på tlf. nr.: 86 99 22 08.

Se endvidere forsiden af:

www.skoedstrup-kirke.dk

SKØDSTRUP SOGNS BESØGSTJENESTE

samarbejder med nabosogne og Lokalcenter

Nord, hvilket åbner mulighed for fælles

arrangementer i form af bl.a. introduktion for

nye besøgsvenner, undervisning og foredrag,

erfaringsudveksling, udflugter…


6 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

KAMPEN MOD SULT FORTSÆTTER

Søndag d. 4. marts 2012 sender Skødstrup Sogn frivillige indsamlere på gaden

for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et

overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad

og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af

naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme

for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi

andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager

dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult

med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved

at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt plan.

Uden jord – ingen mad

I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at

miste en del af sin jord. Som 15-årig blev Samuel, efter

at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger

for sine tre yngre søstre. De fire børn lever af det, de

kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold

naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem

på livet. ”Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen

unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den – og hvis

I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse

på jer!”

Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom,

men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at

overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet

til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation,

TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp

har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres

rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder

og i forhold til regeringen.

TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet

har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og

træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens

fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet

de involverede familier og naboerne for i fællesskab at

afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var

i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at børnene skulle

have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante

som skelpæl – og Samuel har et dokument med stempler,

der bekræfter, at jorden tilhører hans familie.

16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med

hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne

ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp.

Foto: Rune Hansen

Det arbejde vil Skødstrup Sogn og flere end 1300 andre

sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere

støtte, når de søndag d. 4. marts går på gaden for

at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at

bekæmpe sult.

Meld dig allerede nu dig som

indsamler til søndag d. 4. marts

hos Jane Enna på tlf. 86 99 21 23 eller

e-mail: janeenna@mail.tele.dk


Skødstrup Kirkeblad 7

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

DEJLIGT AT ARBEJDE

I LOKALSAMFUNDET

- MENIGHEDSRÅDET INDVIRKER PÅ SKØDSTRUP-LØGTEN

I 11 år her jeg siddet i menighedsrådet, og den tid har

budt på mange spændende opgaver. Vi udfører mange af

opgaverne gennem forskellige udvalg. Dette målrettede

arbejde vil jeg beskrive.

I sogneaftenudvalget planlægger vi et års program af

gangen. Vi skal planlægge et bredt program, så der er

noget af interesse for både teenagere og voksne. Fælles

for alle sogneaftener er, at de på en eller anden måde

altid handler om menneskelivet.

Kirkebladsudvalget synes jeg udfører en meget vigtig

rolle. Med kirkebladet skal vi kommunikere alle vigtige

oplysninger ud til borgerne. Her bringer vi nyt fra menighedsrådet,

en artikel fra en af præsterne og vi præsenterer

alle de ting der sker i vores sognegård og kirke. Det

er vigtigt at alle ser og føler at de hører noget godt fra

vores folkelige kirke.

Hjemmesideudvalget arbejder på en ny og bedre

hjemmeside. Det varer lidt før den er færdig.

Byggeudvalget er ansvarlige for, at menighedsrådets

beslutninger om tilbygning til sognegården og renovering

af præstegåden bliver ført ud i livet i samarbejde

med arkitekten. Her har ligget en omfattende opgave for

alle i rådet.

Kunstudvalget er et ad-hoc udvalg, som giver kunstnere

mulighed for at udstille i sognegården. Jeg synes at der

har været flere gode og spændende udstillinger. Når

kunsten er god, så bevæger den os uden ord og lyd, og

kan give os en god oplevelse.

I sognemedhjælperudvalget planlægger vi sammen med

sognemedhjælperen hvilke aktiviteter hun skal lave, som

f.eks. legestue, besøgstjeneste, undervise mini-konfirmander

og kommunikationsopgaver.

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens personale

(kirkeministeriet er arbejdsgiver for præsterne), og når

nogen skifter job er jeg gerne med i ansættelsesudvalget.

Jeg synes vi har et utroligt godt samarbejde i menighedsrådet

og med kirkens personale. Arbejdsopgaverne

bliver løst, og det er min oplevelse at kirkens ansatte kan

lide deres arbejde.

Præsterne er altid medlem af menighedsrådet. De er

meget behagelige og engagerede samarbejdspartnere.

Menighedsrådets medlemmer gør også et stort stykke

arbejde gennem mange opgaver, som ikke er beskrevet

her. I menighedsrådet fører vi mange gode debatter for

at finde de bedste resultater, som bliver til fordel for alle

i vores by. Jeg synes det er en stor glæde at tage del i

lokalsamfundets udvikling gennem menighedsrådet.

Af menighedsrådsmedlem

Gunhild Langballe


8 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

ORGELKONCERT – NU PÅ STORSKÆRM

Søndag den 18. marts kl. 16.00

Forårets orgelkoncert holdes af Lars Rosenlund Nørremark.

Han er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium

hos domorganist Anders Riber og professor Ulrik Spang-

Hanssen. Sideløbende hermed har han deltaget i en

lang række mesterkurser, bl.a. hos Olivier Latry, Notre

Dame i Paris og Gillian Weir. Efter Kirkemusikalsk

FORÅRSKONCERT

Søndag den 29. april kl. 19.00

Forårskoncert med Skødstrup Kirkes Pigekor og Skødstrup

Kirkes Voksenkor under ledelse af organist Torben

Holm Christensen. Der synges bl.a. danske forårssange.

Efter koncerten vil der være et mindre traktement

i sognegården.

Der er gratis adgang til arrangementet.

Diplomeksamen i 2006 blev han optaget i konservatoriets

solistklasse med debutkoncert i 2008 med højeste

karakter fra Århus Domkirke.

Lars har spillet koncerter over hele landet samt i bl.a.

Tyskland, England og Norge. Han er desuden yderst aktiv

som underviser i orgelspil og har siden august 2009

været ansat på Det Jyske Musikkonservatorium samt

Vestervig Kirkemusikskole.

Lars Nørremark lægger i sine koncerter vægt på at give

publikum en totaloplevelse. I kirker, hvor orgel og spillebord

er ”gemt væk”, tager han gerne en videoprojekter

frem i kirken, så folk kan se, hvad der sker ved orglet

under koncerten. Dette er netop tilfældet i Skødstrup

Kirke, hvor organisten sidder og spiller med ryggen til

publikum inde imellem to orgelhuse. Desuden præsenterer

han alle værker før koncerten løbende. Orgelmusik er

ofte langt fra den musik, som folk normalt hører hjemme,

i bilen, på arbejdet eller til fest. Derfor kan man hjælpe

musikken på vej ved kort at beskrive, hvad idéen bagved

kan være, og hvordan man kan lytte til den.

Der er gratis adgang.


Skødstrup Kirkeblad 9

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

SOGNEAFTEN

– ET AKTUELT EMNE

FARS DRENG

Stand-up med Hans Rønne

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00

HVAD STILLER MAN OP, NÅR ENS KÆRESTE PLUDSELIG HÆVDER,

AT HUN ER BLEVET GRAVID MED GUD?

Den kendte fortælling skildres fra en helt ny og ukendt synsvinkel.

Endelig får drengens ”papfar” – tømrermester Josef fra Nazareth – mulighed for

at komme til orde. Josef beskriver, hvordan han - trods ønsket om at leve en stille

og fredelig håndværkertilværelse – pludselig og ganske uforvarende bliver hvirvlet

ind i historiens centrum. Han konstaterer med forundring, hvordan beretningen om

“Den hellige Jomfru” har holdt ham uden for historien (der er fx ikke mange, der

lovsynger jomfru Josef…).

Josef delagtiggør os i, hvilke uoverskuelige dilemmaer ungdommelig forelskelse og

store følelser kan afstedkomme.

Hvordan forvalter en jævn håndværker i det hele taget sin tvivl? Sin jordiske kærlighed,

sin faderrolle og sin lægmandsopfattelse af, hvad der er ret og rimeligt over

for en kone og et barn, for hvem troen tilsyneladende kan flytte bjerge?

Det er mildest talt ikke nogen nem opgave, tømrermesteren har påtaget sig.

”Fars dreng” er en lun

og rørende forestilling

om at være menneske.

Anmelderrost opførelse

af dramatiker og

stand-up-komiker

John Dowies monolog.

Der er GRATIS adgang

til sogneaftenerne,

men for kaffen

betales 30 kr.,

som går til

Menighedsplejen.


10 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

HVERDAGSGUDSTJENESTER

FREGATTEN JYLLAND

– FRA KRIGSMASKINE

TIL TURISTATTRAKTION

Ved direktør Benno Blæsild

Tirsdag den 27. marts kl. 14.00

– Gudstjeneste, samvær og underholdning

Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.

Kaffe og underholdning er i sognegården.

Fregatten Jylland, som ligger i Ebeltoft, er verdens længste

træskib. Gennem tiderne har skibet haft mange funktioner.

Det er det eneste eksisterende danske flådefartøj,

der har vundet et søslag. Det har sejlet med flere konger

og en enkelt kejserinde samt fungeret som vandrerhjem

for adskillige generationer af skoleelever. De mange

gode historier vil være den røde tråd i et foredrag, der

belyser 150 års danmarkshistorie set gennem fregattens

kanonporte.

SANGEFTERMIDDAG

Tirsdag den 24. april kl. 14.00

Fællessang efter Højskolesangbogen.

DAGLIGLIV I AARHUS UNDER

BESÆTTELSEN

Ved cand.phil. Peter Rønn Jensen

Tirsdag den 29. maj kl. 14.00

Tyskerne ankom til Aarhus den 9. april: Mørklægningen

organiseres. Rationering af de daglige fornødenheder.

Sortbørshandel i Frederiksgade og Østergade.

Udgangsforbud og kulturliv i knibe. Alsang og algang.

Erstatningsvarer i massevis. Skolegang. Problemer med

de tyske “gæster”.


Skødstrup Kirkeblad 11

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

FAMILIEGUDSTJENESTER

– en god tradition

PÅSKEGUDSTJENESTE

Søndag den 1. april kl. 13.00

BØRNEGUDSTJENESTER I SKØDSTRUP KIRKE

Onsdag den 14. marts kl. 17.00

I Skødstrup Kirke begynder vi til marts at holde

en ny type af børnegudstjenester.

Gudstjenesterne er målrettet børn i førskolealderen

med deres familier. Vi begynder med en kort gudstjeneste

i kirken. Her skal vi høre om nogle af de mange

spændende personer fra Det gamle Testamente.

Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen

i sognegården. Det er gratis at spise med.

Efter påskegudstjenesten er der kaffe, te, saftevand

og kage i sognegården. Vi skal også male og trille æg.

Vi holder børnegudstjeneste igen efter samme

koncept den 2. maj. Til efteråret planlægger

vi 2 gudstjenester mere.

Hvis I har mulighed for at tilmelde jer før kl. 12.00

på selve dagen, vil det være en stor hjælp for dem,

der skal lave maden.

Tilmelding skal ske til kirkekontoret på tlf.: 86 99 22 08

eller mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Vel mødt!


12 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

LANGFREDAG

Gudstjenesten Langfredag har et andet præg end

årets øvrige gudstjenester. Der er ikke altergang eller

dåb. Til gengæld er der en række musik- og sangindslag

blandet med læsninger fra lidelsesberetningen.

Voksenkoret medvirker under ledelse af kirkens orga-

PRAKTIKANT

I FORÅRET

Jeg hedder Asger Staugaard Nielsen. Jeg er 27 år

gammel og blev cand.theol i sommeren 2011.

Siden da har jeg aftjent min værnepligt hos Beredskabet

i Herning. Jeg bor på Trøjborg sammen med min kæreste,

Ulla, der læser til læge.

Mit speciale handlede om forfatteren og salmedigteren

Jakob Knudsen, og i studietiden har jeg været optaget

af nyere dansk kirkehistorie og dansk litteratur.

Jeg er ikke helt ubekendt med kirkelivet, da jeg gennem

seks år har været kirketjener- og kordegnevikar i

Vejlby Kirke og desuden undervist konfirmander i Kolt-

Ormslev.

Jeg glæder mig til at følge sognepræst Erik Søndergård

i min praktikperiode og hilse på folk i Skødstrup.

Af

Asger Staugaard Nielsen

nist Torben Holm Christensen, og kirkegængerne får

selv mulighed for at synge med på nogle af langfredags

salmer. Gudstjenesten bliver dog ikke udelukkende

liturgisk, for i år bliver der også plads til en

prædiken.


Skødstrup Kirkeblad 13

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

KONFIRMANDKLUB

Vejrguderne sørgede for plusgrader og stjerneklar himmel til natløbet tirsdag den 10. januar, og samtlige konfirmander

vendte hjem til sognegården i god behold – så vidt vides. I hvert fald er ingen meldt savnet, og vi har heller ikke modtaget

klager over varige mén, selv om ruten bød på forskellige skrækfremkaldende overraskelser.

Der har været god tilslutning til klubaftenerne, og traditionen vil blive ført videre. Tak til konfirmanderne, menighedsråd

og ansatte for jeres deltagelse!

Forude venter så den store dag ;-)

MINIKONFIRMANDER

To hold minikonfirmander er netop startet,

og forårssæsonen tegner lovende med de

mange nysgerrige børn fra Skødstrup Skoles

3.C og 3.D. Vi skal på opdagelse i kirken,

kirketårnet og på kirkegården. Vi skal høre

Torben fortælle om og demonstrere orgelet

(måske bliver der også lejlighed til at spille

på det). Vi skal høre fortællinger fra Bibelen;

synge salmer; lege sjove lege og en hel

masse andet. Og så holder vi nøje øje med,

hvornår anemonerne springer ud og breder

sig som et hvidt tæppe i kirkeskoven…

FORÅRSKONCERT MED

SKØDSTRUP-LØGTEN KORET

Mandag den 26. marts kl. 19.30

I Skødstrup Sognegård synger koret både nye og

gamle, men mest danske forårssange, med indlagte

fællessange. Koret ledes af Christian Lorentzen.

Efter koncerten er der kaffebord og mere fællessang.

Koncerten er gratis, men kaffen koster 20 kr.

Af Jane Enna

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG

Mandag den 28. maj kl. 11.00

Traditionen tro holder vi også i år en gudstjeneste i det

grønne, når sommeren nærmer sig. I år bliver det 2. pinsedag.

Skødstrup Kirkes Pigekor og Ungdomskor medvirker under

ledelse af organist Torben H. Christensen. Gudstjenesten

foregår på plænen bag sognegården. I tilfælde af dårligt

vejr flytter vi ind i kirken.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved

en frokost i sognegården.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. maj 2012

kl. 13.00 til kirkekontoret på tlf.nr.: 86992208

eller e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk

/Marie Ørgaard


14 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

FIND 8 DANSKE BYNAVNE

G B A R L O A ______________________

V L S R D E A E H ______________________

Ø R K B Æ G I N Ø S ______________________

R R I A G M E A ______________________

Ø K N E A V N H B ______________________

K N E M T I E D E R ______________________

B R I G N Ø K N G I ______________________

B R Ø S R N E E V L D ______________________

I hvert felt findes navnet på en dansk by.

Sæt bogstaverne rigtigt sammen og find navnene.

Vær med i lodtrækningen om et lækkert påskeæg. Send løsningen til:

>> Skødstrup Kirke, Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup

Navn ___________________________________

Adresse ___________________________________

Tlf./mail ___________________________________

Løsningen på opgaven i sidste nummer af kirkebladet er: ØNSKESEDDEL.

Af Birgit Furholm


Skødstrup Kirkeblad 15

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

STATISTIK FOR

SKØDSTRUP KIRKE

I 2011

Døbte 89

Konfirmerede 81

Viede 27

Begravede/bisatte 46

UDDELING

AF JULEHJÆLP

Julen 2011 uddeltes gavekort

til julemad til 40 ansøgere.

Lions Club, Skødstrup, har

doneret penge til kirkens

julehjælp, hvilket er en

stor hjælp.

Også tak til alle andre,

som har givet et bidrag.

Menighedsrådet

KIRKEKAFFE

11. marts 2012

Efter gudstjenesten er der kaffe,

te, kage og hygge i våbenhuset.

SOGNEKALENDEREN

Marts

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 Sogneaften i sognegården

Søndag den 18. marts kl. 16.00 Koncert i kirken

Onsdag den 21. marts kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

April

Søndag den 1. april kl. 13.00 Familiegudstjeneste

Onsdag den 18. april kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 24. april kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

Søndag den 29. april kl. 19.00 Forårskoncert i kirken + kaffe m.m. i sognegården

Maj

Søndag den 6. maj kl. 09.00 Konfirmation

kl. 10.45 Konfirmation

Søndag den 13. maj kl. 10.45 Konfirmation

Onsdag den 23. maj kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 29. maj kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste

KONFIRMATIONER

Ved konfirmationer er siddepladserne i kirken fortrinsvis forbeholdt

konfirmanderne og deres familier. Derfor kan vi desværre ikke garantere,

at der er siddepladser til andre kirkegængere.

Menighedsrådet

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

for efterladte

– samvær med ligestillede

Grupperne mødes 2-3 timer hver anden uge, typisk sen eftermiddag.

Grupperne ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig til opgaven.

Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om ”hjælp til selvhjælp”.

Tilbuddet er gratis og åbent for alle, der har mistet én af sine nære.

Hent flere oplysninger på tlf. 24 81 58 17 – eller på:

www.folkekirkesamvirket.dk


Marts

GUDSTJENESTER I SKØDSTRUP

– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

Søndag d. 4. 2. s. i fasten Mark. 9,14-29

Søndag d. 11.

kl. 10.00 Erik Søndergård

3. s. i fasten

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Joh. 8,42-51

Onsdag d. 14. Børnegudstjeneste med spisning kl. 17.

Erik Søndergård Se omtale

Søndag d. 18. Midfaste Joh. 6,24-35

kl. 10.00 Erik Søndergård/Asger Staugaard

Søndag d. 25. Mariæ Bebudelse

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Luk. 1,46-55

Tirsdag d. 27. Hverdagsgudstjeneste Se omtale

April

kl. 14.00 Erik Søndergård

Søndag d. 1. Familiegudstjeneste Se omtale

Torsdag d. 5.

kl. 13.00 Marie Ørgaard

Skærtorsdag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

KFUM og KFUK i Danmark

Joh. 13,1-15

Fredag d. 6. Langfredag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

KFUM og KFUK i Danmark

Se omtale

Søndag d. 8. Påskedag

kl. 10.00 Erik Søndergård

KFUM og KFUK i Danmark

Matt. 28,1-8

Mandag d. 9. 2. påskedag

kl. 10.00 Erik Søndergård

KFUM og KFUK i Danmark

Joh. 20,1-18

Søndag d. 15. 1. s. e. påske

kl. 10.00 Erik Søndergård

Kofoeds Skole

Joh. 21,15-19

Søndag d. 22. 2. s. e. påske

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Sankt Lukas Stiftelsen

Joh. 10,22-30

Tirsdag d. 24. Hverdagsgudstjeneste Se omtale

Søndag d. 29.

kl. 14.00 Marie Ørgaard

3. s. e. påske Joh. 14,1-11

kl. 10.00 Erik Søndergård

Folkekirkens Ungdomskor

Kirkekaffe

Maj

Onsdag d. 2. Børnegudstjeneste med spisning kl. 17.

Marie Ørgaard Se omtale

Fredag d. 4. Bededag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Kirkefondet

Matt. 7,7-14

Søndag d. 6. Konfirmation

kl. 9.00 Erik Søndergård

Folkekirkens Ungdomskor

Søndag d. 6. Konfirmation

kl. 10.45 Marie Ørgaard

Folkekirkens Ungdomskor

Søndag d. 13. Konfirmation

kl. 10.45 Erik Søndergård

Torsdag d. 17. Kristi himmelfarts dag

kl. 10.00 Erik Søndergård

Luk. 24,46-53

Søndag d. 20. 6. s. e. påske Joh. 20,20-26

kl. 10.00 Erik Søndergård / Asger Staugaard

Søndag d. 27. Pinsedag

kl. 10.00 Marie Ørgaard

Folkekirkens Nødhjælp

Joh. 14,15-21

Mandag d. 28. Friluftsgudstjeneste Se omtale

Tirsdag d. 29.

kl. 11.00 Marie Ørgaard

Folkekirkens Nødhjælp

Hverdagsgudstjeneste Se omtale

kl. 14.00 Erik Søndergård

Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset,

hvor der er installeret højttaler.

More magazines by this user
Similar magazines