Nr. 227 . Marts 2008 - De Danske Skytteforeninger

skytten.dk

Nr. 227 . Marts 2008 - De Danske Skytteforeninger

Skytten

Nr. 227 . Marts 2008

Foreningsudvikling i fokus Vinder af SK Cup med på afbud Det er aldrig for sent

DDS


Tekst: Christian Kjær, formand i DDS

Politikere, tænk jer godt om

Leder

Det er med bekymring, jeg må konstatere,

at der er endnu en stor forhindring,

som skal overvindes, hvis terrænskydningen

under De Danske Skytteforeninger

skal overleve.

I udfoldelsen af denne ædle idræt har

vi helt fra disciplinens start - i årene

efter anden verdenskrig - lånt skydeterræner

af militæret rundt om i hele landet:

Hevring, Borris, Karup og Jægerspris.

For nogle år siden blev der indført

en slags brugerbetaling på 1000–1200

kr., hvilket faktisk havde stor betydning

for, om økonomien kunne hænge sammen

for de arrangerende foreninger og

amter. Her skal vi jo huske på, at der er

masser af udgifter til skiver, sikkerhedsradioer,

markører, forplejning og selve

opstillingen.

Selv når hjælpere, ledere og stationsledere

er i sving som frivillig arbejdskraft,

er det en opgave at få økonomien

2 Skytten 227 2008

til at hænge sammen. Mange gange

står og falder det med, om arrangørerne

har et lille udsalg af pølser og vand.

Mange har også oplevet, hvordan

det er at have lavet alle forberedelserne

og haft udgifterne, og så sker der det,

at tågen spiller arrangørerne et puds,

så arrangementet må aflyses.

Stigning på 500%

Der er kommet et nyt udspil på en pris

for at låne militærterrænerne. En pris,

der lyder på 1200 kr. i timen. Det vil alt

andet lige betyde, at en hel dags brug

vil koste ca. 12.000 kr. samt måske et

lige så stort beløb for at stille materiel

op i terrænet dagen før.

Hvis vi ikke finder en løsning på det,

vil det være en umulighed for arrangører

at gennemføre terrænstævner i

fremtiden! Der kan heller ikke findes

midler fra centralt hold til at finansiere

Det er nok naivt at forestille sig, at vi kan opnå samme

ordning som nordmændene. Men jeg håber meget, at

forsvaret og de politikere, der har ansvaret for denne

omlægning, vil tænke sig godt om endnu engang”.

dette. Hvis det skal prioriteres, vil det

fuldstændig skævvride tildelingen og

forbruget af de sparsomme tipsmidler.

Den danske situation står i skærende

kontrast til især Norge. Når der

holdes store stævner i Norge, stiller

hjemmeværnet og det norske forsvar

med flere hundrede mand til at hjælpe

med opstilling og afvikling. Og terrænerne

koster ikke noget for den norske

skyttebevægelse.

Det er nok naivt at forestille sig, at vi

kan opnå samme ordning, men jeg håber

meget, at forsvaret og de politikere, der

har ansvaret for denne omlægning, vil

tænke sig godt om endnu engang.

Jeg nægter at tro på, at den knibe,

foreningsverdenen befinder sig i, har

været tiltænkt.


4-6 Vi skal udvikle foreningerne sammen

På repræsentantskabsmødet blev der diskuteret foreningsudvikling

Side 7 Forening fik pokal for imponerende byggeri

Arnth-Jensen pokalen gik til Næstved Skytteforening, som har bygget nye

baner og øget medlemstallet

Side 8 Vinder af SK Cup kom med på afbud

Igen i år løb Særslev Skytteforening med sejren i den landsdækkende turnering

indholdSide

Side 9 Præmievåben og gavekort på højkant

Præmievåben til Rikke Jensen og gavekort til Klaus Elian

Side 10-11 Formand søger medlemmer

Ungdomsudvalget bliver amputeret til aktivitetsmødet, hvor to trækker sig

Side 12-13 Det er aldrig for sent

I Sønderborg Skyttekreds har Ældre Sagen kastet sig over skydeidrætten

Side 14-15 Bornholm er med på noderne

Øboerne er med på nye tiltag som biatlon og faldmål

Side 16 Finalister klar til det store show

Til forårets DM’er skal skydes finaler på faldmål i fire klasser

Side 17 Politiet nedprioriterer skydebaner

Skytteforeninger har problemer med at få godkendt skydebaner

Side 18-19 Idræt og sundhed kom i centrum

Konference satte fokus på idræt, sundhed og sociale faktorer

Side 20-21 At turde tørtræning

Projekt Pistol har i år fokus på tørtræning og træningsplaner

Side 23 Lang sej vej til nye baner

Grænseegnen Skytteforening er i fuld gang med at bygge skydecenter

Side 25 Et populært tilbud til pistolskytter

Fællestræning i DDS Roskilde er blevet en succes

Side 26-27 Entusiastiske ledere in spe

24 sprudlende skytter deltager i DDS’ Lederuddannelse

Forsidefoto: Jakob Grønbæk

Maria Degn Poulsen kom selv med på afbud, og det samme gjorde hendes forening

– Særslev Skytteforening – som blev vinder af årets SK Cup.

Skytten 227 2008

3


Tekst: Helle Veel • Foto: Margrethe R. Schrøder og Jakob Grønbæk

En oplevelse

af aktivitetstrængsel

Torben Klit Andersen, formand for kortdistanceudvalget

holdt et oplæg om foreningsudvikling.

Han indledte med at

bruge udtrykket, at der i de seneste år

har været aktivitetstrængsel i DDS. En

masse nyt er sat i værk, uden at der er

blevet fjernet eller skåret ned på eksisterende

discipliner. Den positive udlægning

af det er, at skytterne har fået frihed til at

vælge mellem et hav af aktiviteter.

Han kom også ind på, at der løbende

sker udvikling på flere fronter:

Den nye amtsstruktur er på plads

• Organisationen DDS forsøger at

følge med tidens krav

4 Skytten 227 2008

• Aktivitetsudvikling er der fokus på

i kraft af biatlon, faldmål, pistolskydning

for unge og hurtigskydning

• Foreningsudvikling er en proces,

hvor både DDS, amterne og foreningerne

løfter i flok

I forbindelse med foreningsudvikling

har bestyrelsen foreslået, at der skal

ansættes tre foreningskonsulenter på

Formand Christian Kjær udtrykte stolthed

over, at det er lykkes at sammenlægge

amterne, så vi i dag har 15

amtsforeninger mod tidligere 26.

- Det er egentlig lidt synd, at ikke

alle amtsforeninger har været involveret

i sammenlægningerne, for det giver god

opruskning i ”sådan plejer vi at gøre”.

Man er nødt til at lade forandringens

vinde få frit løb, lød det fra formanden.

- Jeg er sikker på, at når alle sammenlagte

amtsforeninger kommer i det

rigtige gear, vil fællesnævneren blive

hævet til gavn for foreningerne, skytterne

og hele DDS.

landsplan, som skal være med til at

styrke udviklingen.

Her følger et udpluk af højdepunkter

fra oplægget om vigtigheden af foreningsudvikling:

• Mange foreninger har alene ressourcer

til daglig drift og ikke nødvendig

udvikling, og så slår plejer syndromet

igennem

Vi skal sammen udvikle foreningerne

BERETNING: Formand Christian

Kjær spændte vidt i sin beretning

– lige fra amtstruktur og foreningsudvikling

til regeringens breddeidrætsudvalg

og samarbejde

med andre idrætsorganisationer.

”Jeg vil opfordre DDS til at ansætte tre

foreningskonsulenter og afsætte de 1,5 mio. kr.,

det løber op i”.

Jens Andersen, tidligere amtsformand i Præstø Amts Skytteforening

Når der snakkes om amtssammenlægninger,

snakkes der også om forandringer

og kompromisser, og det er også

en del af den livsvigtige foreningsudvikling,

som flere gange har været på

dagsordenen i DDS regi.

Formanden kom ind på trenden med,

at medlemmerne ønsker mere fleksible

forhold og længere åbningstider. Og så

rettede han også skytset mod, at der er

langt fra en åbningsaften i en mørk kælder,

til det kunderne efterlyser i dag.

- Man kan se, at der hvor skytteforeningerne

kommer op i lyse lokaler fx i

forbindelse med bygning af multihaller,

der har man nemmere ved at finde


• Skydeidrætten oplever nedadgående

trend i aktivitetsregistreringer på en

bred front

• Vi kan ikke udvikle skytter ud af

ingenting, men vi kan udvikle aktiviteter

og foreninger for derved at

skabe skytter

• Forslag om to konkrete tiltag: Udvælge

få fokusområder, som skal

være den råde tråd i alle amtsforeninger

samt ansættelse af tre foreningskonsulenter

• Eksempler på projekter, der ligger lige

for: Flere skytterforeninge skal med i

skoleskydning, og så skal der arbejdes

hjælpere, som kan give et nap med på

skæve tidspunkter. Og oplevelsen er

også, at der kommer masser af nye

børn, unge og voksne til de steder.

Bestyrelsen og folk fra administrationen

forsøger at bakke op om for-

FORENINGSUDVIKLING: De mange drøftelser om

udvikling skal snart omsættes i praksis og konkrete

planer for de mange skytteforeninger.

på at fastholde de unge skytter. Der

skal skabes en træningskultur i foreninger,

ligesom der skal samarbejdes

mellem foreninger i nærområderne

Det er vigtigt, at amtsforeningerne

tager diskussionen om foreningsud-

”Vi har lavet en undersøgelse af de 67 foreninger i

vores område, og halvdelen af dem er inaktive.

Jeg mener, de store foreninger klarer sig selv, og at vi

skal sætte ind over for de mellemstore aktive foreninger.

Det vil kræve alt for mange ressourcer at hjælpe

de små foreninger, som er tæt på at lukke”.

eningsudviklingen ved at aflægge alle

amtsforeninger et besøg over de næste

to-tre år. Håbet er, at amtsforeningerne

overfører besøgene til foreninger, og at

der på den måde bliver en slags lavineeffekt.

Jens Peter Jensen, DDS Østjylland

vikling, hvor de drøfter prioritering

af opgaver, ansvar og midler samt

tager pulsen på foreningerne og

samarbejder aktivt med DGI.

”Nu har vi haft et prøveår med den nye amtsstruktur, og det har kostet kræfter. Nu skal vi igen

til at prioritere at komme ud til foreningerne, så vi kan støtte dem i at få nye aktiviteter i gang”.

Dorrit Møllegaard, DDS Fyn

”Vi er allerede blevet klogere og erfaringer rigere i

forhold til amtssammenlægningerne. De er en styrkelse

af skyttesagen, så jeg tror, man har valgt helt rigtigt.

Nu mangler vi bare lidt strømlinethed i de 15

amtsforeninger, ligesom vi mangler at få afklaret,

hvor vi kan spare administrative ressourcer”.

Jens Peter Jensen, DDS Østjylland

På Fyn har man allerede prioriteret at ansætte en foreningskonsulent –

Kurt Petersen, som her snakker med Dorrit Møllegaard, formand for DDS Fyn.

- Hvis den enkelte forening oplever

det som en udstrakt hånd til mere involvering,

mere interesse og mindre

topstyring, så tror jeg, vi flytter på tingene

og alle lærer af processen, sagde

Christian Kjær Pedersen.

Til slut i sin beretning trak formanden

en gammel kæphest frem:

- Os i organisationen og i amtsforeningerne

kan bruge meget tid på at

snakke regler, skydeskiver, struktur og

afskrivninger. De ting skal selvfølgelig

være i orden, men hvis vi ikke tilfører

værdi til det enkelte medlem, så bruger

vi vores kræfter helt forkert.

Skytten 227 2008

5


God reklame for Holbæk

Preben D. Hermansen, der skal være en af spydspidserne for landsstævnet, fik overrakt et tæppe af Torben Mortensen fra Holbæk Kommune.

Som den glade giver nævnte, kunne tæppet passende hænge over sofaen, så modtageren hele tiden kunne blive mindet om Holbæk.

Torben Mortensen fra Holbæk Kommune

gjorde god reklame for såvel byen

og kommunen Holbæk som landsstævnet,

der skal holdes sommeren 2009.

Han udtrykte håb om, at lokalbefolkningen

bliver blandet med landsstævnedeltagerne,

og at der på den baggrund

vil blive lavet aktiviteter i et stort område

– både i bycentrum, men også på

Den unge Sune S. Rongsted var med

til sit første repræsentantskabsmøde i

DDS regi som gæst for DDS Storstrømmen

og betegner det som en stor oplevelse,

han fik meget ud af.

Han har især fået en god fornemmelse

for, hvordan DDS er skruet sammen.

Da han samtidig har deltaget i

flere aktivitetsmøder, begynder han at

kunne se en rød tråd i organisationens

arbejde og sammensætning, hvor det

tidligere har virket lettere uoverskueligt

på ham.

6 Skytten 227 2008

vej ind til byen fra landsstævneområdet.

En strækning på 4-5 km.

- Skytterne får den flottest tænkelige

ramme om deres skydning med Isefjorden

i baggrunden, lød det fra Torben

Mortensen.

Frank Lyngsø, formand for DDS Vestsjælland,

supplerede, at skydebanerne

er de smukkeste, han nogensinde har

Plads til både nytænkning og traditioner

- Som en af de unge synes jeg, det

er fint med noget nytænkning. Men vi

skal også værne om nogen af de gode

traditioner, vi har, som fx at starte og

slutte årsmødet med en sang, siger

Sune S. Rongsted og tilføjer, at han dog

var ret så overrasket over, at der blev

sendt et telegram til Dronningen, som

er protektor for De Danske Skytteforeninger.

Han roser dirigenten – Hans Aage

Kofoed - for løbende at være god til at

fortælle, hvad der skulle ske.

set. Han understregede, at det bliver

nemt at være skytte til landsstævnet –

både nemt at tilmelde sig elektronisk og

nemt at være til selve stævnet.

Powerpointshow med fotos fra området

kan ses på www.skytten.dk under

organisation/faste mødeaktiviteter/

årsmøde 2008.

Helle Veel

- Som Kristian Kanstrup så rigtigt

sagde, burde man holde sig til at kalde

mødet for enten Årsmøde eller Repræsentantskabsmøde,

så bliver det nemmere

at holde styr på for folk, bakker

Sune S. Rongsted op.

Som også Finn Scheibye fra DDS

Storkøbenhavn var inde på, virker det

som det rene tidsspilde, at alle bestyrelsesmedlemmer

skal vælges ved

skriftlig afstemning, selv om der ingen

modkandidater er, understreger den

unge skytte.


Næstved Skytteforening

fik pokal

- Otte måneder tog det foreningen at

bygge nye 15m baner med 16 standpladser.

Og 525 kvadratmeter er blevet

bygget med frivillig arbejdskraft. Det er

Næstved Skytteforening, der er tale om,

og det er fortjent, at Arnth-Jensen po-

- Festen om aftenen var utrolig dejlig

efter en lang dag med møde. Her fik jeg

god mulighed for at snakke med mange

af dem, jeg ikke ser så tit, siger han og

tilføjer:

- Jeg oplevede, at der om aftenen

nok blev lavet flere aftaler mellem de

delegerede og gæsterne om konkrete

tiltag, end der blev gjort om dagen. Det

bliver spændende at se, om vi får glæde

af det ude i amts- og skytteforeningerne.

Helle Veel

kalen går til netop den forening, lød det

fra næstformand Leif N. Bay, der motiverede

valget af årets pokalmodtager.

Han tilføjede, at foreningen siden

indvielsen i november har skudt 80.000

skud og har oplevet en medlemsfremgang

på 20%, siden de nye omgivelser

blev taget i brug. Foreningens medlemstal

nærmer sig med hastige skridt

de 250.

Andre tal, der beskriver byggeriet,

kunne være 5000 frivillige arbejdstimer

og godt to millioner kroner. Men så er

der også betalt for både handicapvenlige

15m baner samt et 130 kvm stort

opholdslokale.

Helle Veel

Formand Bjarne Christensen blev

hædret for Næstved Skytteforenings

forbilledlige arbejde med at bygge nyt

center.

Sune S. Rongsted synes, det var en stor

oplevelse at være til sit første repræsentantskabsmøde.

Underskud vendt til overskud

Årets resultat viste et overskud på 186.000 kr. mod

et forventet underskud på 3,3 mio. kr. Det forbedrede

resultat kan bl.a. forklares med følgende:

Danske Spil udbetalte 424.000 kr. mere end

forventet

• DDS har haft en ikke-budgetteret indtægt på

755.000 kr. på grund af ændret momsregulering

• Salgsafdelingens resultat er 433.000 kr. bedre

end forventet

Vedtægter blev ændret

Fire forslag til ændringer af DDS’ vedtægter gik

glat igennem og blev vedtaget.

1) DDS skal fremover have 30 delegerede med til

DGI’s Årsmøde mod 40 i dag. De delegerede

udgøres af syv bestyrelsesmedlemmer og 23

amtsrepræsentanter.

2) Repræsentantskabsmødet skal fremover være

holdt senest medio marts

3) Aktivitetsmødet skal fremover være holdt senest

medio juni

4) De enkelte udvalg indkalder til aktivitetsmøde

med 10 ugers varsel mod tre måneder i dag

Amtskortet må tilpasses

Bestyrelsen må i 2008 justere på landkortet med

den nye amtsstruktur, når foreninger i kraft af

overgangsordningen vælger at skifte amtsforening.

Det skal dog ske i samråd med de involverede

amtsforeninger.

Forslag om aktivitetstiltag

1) DDS Østjylland foreslog, at der fremover skal

holdes DM på 25m grovvåben. Det blev enstemmigt

vedtaget og træder i kraft i 2009.

2) Bestyrelsen havde foreslået at indføre flere mindre

skiver på pistolterræn, og det blev vedtaget.

3) Bestyrelsen havde også foreslået at nedlægge

Øst-Vest stævnerne på pistolterræn, men her

gik salen imod og stemte forslaget ned.

Genvalg over hele linjen

Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg, og der var

genvalg til hele bundtet. Formand Christian Kjær

Pedersen blev genvalgt for et år, mens resten blev

genvalgt for to år: Næstformand Leif N. Bay, Torben

Klit Andersen, formand for kortdistanceudvalget,

Lars Høgh, formand for pistoludvalget og Dagmar

W. Keinicke, formand for uddannelsesudvalget. Også

den kritiske revisor John Ibsen blev genvalgt.

Skytten 227 2008

7


Se resultater og billeder på www.skytten.dk.

Tekst: Helle Veel • Foto: Jacob Grønbæk og Helle Veel

Våben og gavekort på højkant

Rikke S. Jensen fra Helsingør Salon

Skytteforening var glad, da hun efter

sidste skud kunne begynde at drømme

om, hvad pengene fra præmievåben

for geværskytter skulle bruges til.

Hendes umiddelbare bud er en salonriffel.

- Jeg tror, det var tredje gang, jeg

stillede op i præmievåben. Jeg har for

nylig været til Europa Cup og er i træ-

Afbudsskytter løb med sejren

I 3. runde led Særslev Skytteforening

den tort at blive slået ud af ærkerivalen

BPI (Bredstrup-Pjedsted IF) i SK Cuppens

3. og sidste runde. Op til finalen

måtte BPI imidlertid melde afbud, fordi

to af skytterne var forhindrede i at deltage,

og da man kun må udskifte en

skytte, blev det Særslev 4, der kom med

på afbud.

De fynske skytter følte sig på intet

tidspunkt som underdog og skød sig til

en flot sejr, hvor de kun smed 9 point

undervejs i finalen mod Århus Riffelskytte

Klub og Viborg Skytteforening,

som fik henholdsvis 787 og 789 point.

Kun syv point skilte de fem første hold.

Særslev Skytteforening vandt også

sidste års SK Cup, og derudover har foreningen

en 2. og 3. plads i bagagen i løbet

af de fem år, den har kvalificeret sig til

finalen. I år blev det til førstepræmien på

10.000 patroner og ikke mindst æren.

Særslev Skytteforening havde 11

hold med i de indledende runder og

Holdet fra Særslev.

8 Skytten 227 2008

ning, lød det fra den glade vinder, der

også intensiverede træningen i efteråret,

hvor hun gik på skydelinjen på

idrætshøjskolen i Århus.

For få pistolskytter

Hos pistolskytterne var opbakningen

så ringe, at det ikke kunne blive til et

præmievåben, men kun til to gavekort.

Otte skytter var tilmeldt, men

havde fornøjelsen at slå hinanden ud.

Klubsammenholdet er stærkt, så det har

bare styrket det sociale samvær og øget

pizza fællesspisningen.

- Vi har et fantastisk sammenhold, og

når vi bestiller pizza, er det ikke kun dem,

der skyder, der møder op. Vores klubliv

dyrkes på tværs af alder og klasser, og vi

har en regel om, at de unge skytter selv

vælger, hvilke voksne de ønsker at være

knyttet til, fortæller Mogens Poulsen.

Han fulgte spændt slagets gang med

fokus på det hold, hvor hans datter Maria

Degn Poulsen havde overtaget Jan

Østergaard Jensens plads, da denne var

optaget af private gøremål. Det ændrede

dog ikke ved, at han fulgte slagets gang

pr. sms, og han har god grund til at være

tilfreds med sin afløser, som han bliver

udfordret af i den daglige træning.

- Jeg håber, at Jan er stolt af mig,

selv om jeg ikke har skudt op til mit

bedste, lød det fra en glad Maria Degn

Poulsen, da sejren var i hus.

Far og datter – Sarah og Peter Hansen

– skød for Stege Nordre Skytteforening.

kravet er 10 for at udløse et præmievåben.

- Det er for dårligt og for ærgerligt.

Tænk på, at skytterne ville have 10%

vinderchance, hvis 10 bare stillede op.

Reelt ville chancerne være større, fordi

mange i forvejen har vundet præmievåben

og derfor ikke kan vinde det igen, lød det

fra Henrik S. Møller fra pistoludvalget.

En af dem, der ærgrede sig over, at

Det fynske selskab forsvandt hurtigt,

idet flere af dem skulle hjem til et arrangement

i Nordfyns Kommune, hvor

sportsfolk skulle hædres for årets præstationer.

Og med sejren i SK Cuppen

har de fynske skytter blot føjet endnu

en titel til samlingen.

Viborg og Århus fulgte lige efter

Inden finalen var optimismen stor i

både Århus- og Viborglejren. Århusianerne

var blevet bedst placeret og

skulle skyde mod det dårligste hold i

semifinalen.

Det var første gang nogensinde, at

klubben var repræsenteret i finalen.

Skytterne hyggede sig op til den afgørende

skydning og nåede at drille holdets

erfarne Stine M. Andersen med,

at hun var den skytte, der havde skudt

dårligst af alle i semifinalen.

- Det er lidt pinligt, men jeg kan jo

bare undskylde med, at jeg sparer på

krudtet, til det gælder. De seneste to år

har jeg trænet 20-25 timer om ugen, og

når folk hører, at jeg har skudt 189, siger

de sikkert, at de godt kan forstå, jeg

bliver nødt til at træne så meget, griner

den århusianske skytte på 23 år, som

blev aktiv skytte, da allerførste årgang

af skoleskytter blev udklækket.

Trods hendes sløje resultat i semifinalen,

fortalte klubkammeraten Asta

Lund Mathiesen, at Stine var hendes

store forbillede.

Viborg Skytteforening 1 var med i


Pistolskytterne Patrick Fjorback fra St. Restrup Skytteforening (t.v.) og Klaus Elian fra Rudkøbing Skyttekreds fik gavekort, mens riffelskytterne

Rikke S. Jensen fra Helsingør Salon Skytteforening vandt et præmievåben, og to’eren Line Petermann fra Ribe Skyttekreds

fulgte lige efter og fik gavekort til Skyttebutikken.

der ikke blev udloddet et præmievåben,

var Claus Andersen, der var med for

første gang.

- Jeg har vist ikke de store chancer

for at vinde, så jeg vil bare forsøge at

SK CUP: Sølle syv point skilte de første fem hold ad i finalen i den landsdækkende

turnering, der kulminerede i Skallebølle anden weekend i marts.

Her ses fynboernes heppehold.

finalen for 4. gang og opnåede sidste år

en 4. plads. Holdets juniorskytte Morten

de Place Bjørn gjorde en god figur og

var svært tilfreds med sin nye riffel af

mærket Feinwerkbau, som blev indviet

i weekenden.

Lizette T. Kjeldsen ærgrede sig over, at

hun havde droppet SK Cup finalen til fordel

for præmievåben.

vippe nogle af de rutinerede af pinden,

sagde han inden finalen.

Det blev Klaus Elian fra Rudkøbing

Skyttekreds, der vandt konkurrencen

blandt pistolskytterne rimeligt suve-

Holdet fra Viborg.

- Jeg har selv sparet sammen til

noget af riflen, og den har indtil videre

været en god investering. Jeg har skudt

over standard og glæder mig også til at

have den med til DM, lød det fra viborgskytten,

der indrømmede, at han gik til

finalen med nerver på.

Lizette T. Kjeldsen var oprindeligt på

holdet, men hun havde fået lov til at

koncentrere sig om at skyde præmievåben.

De seneste år har hun skudt

begge dele, og det har været lettere

stressende. Hun blev desværre slået ud

lige inden finalen.

- Jeg har faktisk klaret mig bedre de

foregående år, hvor jeg har skudt både

SK Cup og præmievåben, så lige nu

ærgrer jeg mig over, at jeg kun satsede

på præmievåben i år, lød det fra Lizette,

da hun konstaterede, at 193 ikke var

nok til at komme i finalen.

Hendes alder røber, at sidste chance

for at vinde præmievåben er til efteråret,

så der stiller hun op på både 50 og

200m.

rænt. Og han var såmænd ligeglad med,

om der var præmievåben eller ej på

højkant, for han har tidligere vundet et

våben og må nøjes med at glæde sig

over et gavekort på 1000 kr.

Holdet fra Århus.

RESULTaTER

1. Særslev Skytteforening 4:

791 point

2. Viborg Skytteforening 1:

789 point

3. Århus Riffelskytte Klub 1:

787 point

4. Stenløse Skytteforening 3:

785 point

5. Grenaa Skyttekreds 1:

784 point

6. Stege Nordre Skytteforening 1:

769 point

Skytten 227 2008

9


Tekst: Helle Veel • Foto: Margrethe R. Schrøder

Formand søger medlemmer

UNGDOMSUDVaLGET: Først var de fem, så var de fire, og inden

længe er de kun to tilbage i udvalget. Derfor opfordrer formand

Steve Lindhardt interesserede til at melde sig under de unges faner.

- Alle kan melde sig. Der er absolut ingen

alderskriterier, selv om der er tale om et

ungdomsudvalg. Jeg kunne godt forestille

mig, at aldersgennemsnittet i udvalget

blev højere i de kommende år, og

at det måske ville give lidt mere ro, siger

formand Steve Lindhardt, der har været

aktiv i ungdomsudvalget i 10 år.

Han understreger, at det er et godt

udvalg at være aktiv i. Omgangstonen

er uformel, og der er tradition for store

armbevægelser og skæve visioner. Og

så har udvalget barslet med en række

fornyende tiltag for skytteungdommen.

Mottoet er heller ikke til at tage fejl af:

”Vi samler på gode oplevelser”, lyder

det jævnligt fra de unge skytter.

Et af de tiltag, som formanden er

stolt af, er Støv af weekenden, som kan

fejre 10 års jubilæum i år. Ideen med

den weekend var at bryde med nogle

af DDS’ normer og komme med nye bud

på, i hvilken retning DDS skal gå. Sidste

år blev der stablet et nordisk ungdomssamarbejde

på benene.

- Det sjoveste har nok været vores

ungdomslejre til landsstævnerne og

landsskyttestævnerne. Her har vi virkelig

tænkt nyt og skævt – bare tænk på

vores sæbekassebiler til landsstævnet

i Haderslev, siger han med et grin.

Studierne kræver ham

Simon Kanstrup og Nanna Westby er

med i udvalget i øjeblikket, men bliver

nødt til at forlade det efter aktivitetsmødet

i maj. Han, fordi han er i gang

med et krævende universitetsstudie,

og hun, fordi hun skal igennem en

større operation i sit venstre ben, som

skal forlænges.

10 Skytten 227 2008

Nanna Westby og Simon Kanstrup trækker sig begge fra ungdomsudvalget, selv

om det har været en sjov og lærerig tid.

Spørger man Simon Kanstrup, om

han har kunnet bruge årene i ungdomsudvalget

til noget, lyder svaret:

- Jeg har lært meget om mig selv, om

at tage ansvar og om at kommunikere

klart, og så har jeg fået indblik i, hvordan

en større organisation hænger

sammen, siger den 21-årige Simon

Kanstrup.

Han bekræfter, at udvalgsarbejdet i

DDS nok har været med til at inspirere

ham til sit nuværende studie, som

handler om kommunikation, og at hans

drøm er at få et kommunikationsjob i

en større organisation, når han engang

bliver færdig.

- Men den vigtigste motivation har

været det sociale. At det har været sjovt,

og at vi har et fantastisk sammenhold.

Og så har jeg fået et kæmpe netværk,

lyder det fra det afgående udvalgsmedlem.

Også den 20-årige Nanna Westby har

været glad for sin tid i udvalget. Hun

synes, det har været spændende at

komme bag facaden i DDS og at arbejde

tæt sammen med administrationen.

- Vores møder er meget frie, og vi

bruger ikke tid på at diskutere vedtægter.

Jeg tror, det fremmer de gode ideer,

siger Nanna Westby og understreger,

at DDS har fat i det rigtige, når de uddelegerer

ansvar til de unge i organisationen.


Udvalgsmedlemmer

søges

”Vi samler på gode oplevelser”, er mottoet for

ungdomsudvalget i De Danske Skytteforeninger.

Så hvis du også gør det, kan det ulønnede

”job” tænkes at være noget for dig.

Udvalget søger tre nye medlemmer, som

kunne tænke sig at være med til at præge

udviklingen i organisationen.

det er en fordel, hvis du…..

• Kan tage ansvar

• Har holdninger, ideer

og visioner

• Har godt humør

Udvalget kan tilbyde dig:

• At få indflydelse på landsplan

• At skabe forandring og

fornyelse

• At komme tæt på ungdommen

• At få et godt sammenhold

og udbygget netværk

• En fri mødeform og uformel

omgangstone

• Gode oplevelser og at få fingeren

på pulsen

Udvalgsposten inkluderer ca. syv udvalgsmøder

årligt samt weekender, hvor

man deltager i fx Støv af weekend, repræsentantskabsmøde,formandsmøde,

aktivitetsmøde og DM.

Alle opfordres til at søge uanset alder.

Det er amtsforeningerne, der skal

sende en indstilling.

Interesserede kan henvende sig til

Steve Lindhardt på mail: sl@skytten.

dk eller telefon: 75101382 for at få

yderligere oplysninger.

noTER

Foreningsledere på skolebænken

På Langeland har 16 foreningsledere været på skolebænken

for at lære om deres rolle som ledere i en skytteforening.

Det var foreningskonsulent Kurt Petersen fra DDS

Fyn, der fungerede som underviser på kurset, der løber

over to aftener og er gratis for deltagerne.

Kurset henvender sig især til nyvalgte bestyrelses- og

udvalgsmedlemmer, men kan også være for folk, der overvejer

at kandidere til en post i den lokale forening. På

Langeland findes fem traditionelle skytteforeninger, og

alle var repræsenteret med ind til flere folk på kurset.

- Kurset sluttede med, at jeg provokerede dem lidt

ved blandt andet at opfordre dem til at kigge på kontingentets

størrelse. Hvis man kun opkræver 50 kroner, er

det det samme som at sige, at man ikke regner skydeidrætten

for en døjt, og at det er et anden rangs tilbud, lød

det provokerende fra Kurt Petersen.

Hensigten med provokationen var at sætte tanker i

gang hos deltagerne. Han kom også ind på andre ting så

som, hvordan man fastholder medlemmer med fx anderledes

skydeaktiviteter, og hvordan man synliggør foreningens

tilbud?

Og så var der gennemgang af en række blanketter, som

foreningskonsulenten på pædagogisk vis havde fordelt

over to aftener, for som han sagde, hvis det hele blev gennemgået

den første aften, var det ikke sikkert, der kom

nogen til den anden aften. Kurset for foreningsledere

kaldes i folkemunde for blanketkursus.

Skytten 227 2008

Helle Veel

Påskerally kalder

Traditionen tro sender De Danske Skytteforeninger en

række terrænskytter til den populære terrænskydning -

Påskerally i Nordsverige. Som navnet antyder, foregår det

i påsken fra onsdag 19. marts til tirsdag 25. marts. Skytterne

har mulighed for at skyde fem terrænskydninger,

der afvikles i Torneädalen ved polarcirklen i det nordlige

Sverige.

Som ledere på turen deltager Jens Justenlund og Claus

Pedersen fra langdistanceudvalget.

Skytterne er udtaget efter O-tals ranglisten 2007 efter

følgende kriterier:

• 3 bedste skytter i klassen: UNG

• 14 bedste skyter i klassen: SEN-1

• 3 bedste skytter i klassen: SEN-2

• 3 bedste skytter i klassen: VET

• Ved afbud i ovennævnte klasser udtages de næste på

listen i de respektive klasser

Deltagere ved NM/NU kommer kun med, hvis fem

seniorer eller tre ungskytter melder afbud

Se navnene på skytterne, der er udtaget, på

www.skytten.dk.

11


Tekst & foto: Helle Veel

det er aldrig for sent

De giver hånd og hilser hjerteligt på

hinanden, når de hver onsdag formiddag

møder op for at prøve kræfter med

deres nye fritidsaktivitet skydning.

Nogen kommer i afslappet påklædning,

andre i pels, men fælles for dem er, at

de er med i Ældre Sagen, og siden

sidste sommer har de haft en fast aftale

med Sønderborg Skyttekreds om

at træne i foreningen.

Flere af dem kender hinanden fra

Borgerforeningen, hvor de ved særlige

lejligheder har skudt kongeskydning.

Det er også i Borgerforeningens regi,

flere af dem spiller bowling to dage om

ugen. Kendetegnende for de nye medlemmer

er, at de hygger sig og nyder

hinandens selskab.

- Det sociale spiller en stor rolle. Jeg

kan bedst lide at skyde udendørs, for

der er bedre plads til det sociale, fordi

vi kan rykke bordene sammen, fortæller

den 70-årige Esther Holm, der går til

skydning onsdag og hver anden torsdag

samt bowling hver mandag og

12 Skytten 227 2008

tirsdag sammen med sin samlever

Knud Jensen.

Hun tilføjer, at instruktørerne er

utroligt hjælpsomme, og at der er et

godt sammenhold blandt de ældre.

En af hjælperne er Svend Aage Iversen,

der har været med i Sønderborg

Skyttekreds siden 1963. Han har - sammen

med Kurt Brommann, der har taget

initiativ til at få Ældre Sagen med i

foreningen - været aktiv i foreningen i

over 40 år, og som han udtrykker det,

er det sjovt at træne både børn og veteraner,

selv om udfordringerne kan

være forskellige.

En af dem, der har gjort hurtig fremgang,

er den 64-årige Erik Dall, der skal

med til forårets DM i Vingsted. Han er

udtaget til amtsholdet og er også kommet

med på divisionsholdet.

- Jeg har været spejdernørd det meste

af mit liv og har aldrig tænkt på, at

skydning kunne være en mulig idræt.

Men så var det, mine børnebørn kom

og fortalte om skoleskydning. I dag har

jeg lokket min kone til også at gå til

skydning, og så har vi løbende en konkurrence

kørende mod vores to børnebørn,

siger Erik Dall, der går ind for en

aktiv pensionisttilværelse.

90 år og i fuldt vigør

Lykke Stuhr er et levende bevis på en

aktiv pensionisttilværelse. Hun rundede

for nyligt de 90, og hendes interesse

for skydning er af nyere dato. Hun

er først startet med at skyde med riffel

sidste sommer.

- Jeg kunne ikke længere gå til gymnastik

og yoga, fordi det kneb med at

komme op fra gulvet, og så var det, jeg

tænkte, at enten billard eller skydning

kunne være en mulig idræt for én i min

alder, siger Lykke Stuhr, der ikke fylder

meget i landskabet med sine 148 cm

fordelt på 57 kg.

Hun har en drøm om at lære at beherske

riflen, så hun kan skyde over 190 hver

gang. Hun har efter sigende flair for det

og var synligt utilfreds med sine opnåede


182 point, den dag hun blev kigget over

skulderen af bladets udsendte.

- Jeg har skudt 190, og alt andet er

jeg ikke længere tilfreds med, siger hun

med et smil.

Trods sin høje alder holder hun sig

fantastisk og kunne snildt gå for at være

20 år yngre. Som gammel sygeplejerske

– fra før den tid hvor elevationssengen

var opfundet, og før den tid hvor det var

en selvfølge med portører til det tunge

arbejde – er hun mærket af det fysisk

krævende arbejde. Hun har bl.a. fået nyt

knæ og har haft en diskusproblaps. Men

det er ingen hindring for et aktivt liv.

- Jeg blev enke i 1992 og klarer stadig

mig selv. Mine tre børn bor rundt

om i landet, og dem kører jeg rundt og

besøger. Det eneste sted, jeg ikke vil

køre, er midt i København, tilføjer skytteforeningens

ældste medlem.

For nyligt var hun i hovedstaden på

bustur, og her var en af udflugterne DGI-

Byen, hvor skydebanerne bl.a. blev vist

frem. Og det var ikke noget kønt syn, der

mødte de mange sønderjyder på tur.

MEDLEMSFREMGaNG: Sønderborg

Skyttekreds har hilst 25 nye modne

medlemmer velkommen, og de er alle

et livsbekræftende bevis på, at det aldrig

er for sent at begynde med skydning.

- Jeg tog fat i en af dem, der stod for

skydningen, og spurgte, hvordan det

kunne gå til, at der lå og flød patroner

overalt. Jeg sagde til dem, at sådan et

svineri kender vi sandelig ikke til i

Sønderborg, for her rydder folk pænt op

efter sig, når de er færdige med at

skyde, siger den 90-årige veteran med

bestemthed i stemmen.

Hun nyder også det sociale samvær

i skytteforeningen og fortæller, at hun

derudover har et stort netværk, hvor

mange af veninderne er i samme aldersklasse

som hende selv. Da hun for

nyligt holdt åbent hus i forbindelse med

sin runde fødselsdag, dukkede mellem

50 og 60 op, og her var flere kendte

ansigter fra skytteforeningen.

- Jeg fik et kort fra B.S. Christiansen,

som jeg beundrer meget. Det var min

datter, der havde mødt ham og fortalt

om mig, og så viste det sig, at han

kendte til mig, fordi han havde læst om

mig i avisen i forbindelse med en fødselsdagsomtale,

lyder det med en vis

stolthed i stemmen.

Hun glæder sig ligesom resten af

flokken til, at udendørs sæsonen starter.

Det er mere attraktivt at skyde 50m, og

så er der mere plads til det sociale.

- At skyde 15m indendørs er lidt ligesom

at befinde sig i et skydetelt. Jeg

foretrækker 50m, det er meget sjovere,

lyder Lykke Stuhrs dom over indendørs

sæsonen.

FaKTa

Sønderborg Skyttekreds har fået

25 nye medlemmer, efter at Ældre

Sagen er begyndt at skyde onsdag

fra kl. 10-12.00.

Medlemstallet er i fremgang og er

oppe på 162. Foreningen har omkring

55 børn og unge op til 20 år.

Hvis du er blevet inspireret til at gå

i gang med et lignende projekt, kan

du kontakte Kurt Brommann på

telefon: 7442 1620 eller mail:

k.brommann@stofanet.dk.

Skytten 227 2008

13


Tekst: Helle Veel • Foto: Margrethe R. Schrøder

Bornholm er med på noderne

UDVIKLING: Biatlon og faldmål er to aktuelle tilbud til bornholmerne,

der støtter op om De Danske Skytteforeningers indsatsområder.

For snart tre år siden skulle bornholmerne

have en ny rorgænger, idet den

mangeårige formand Orla Asping fik

kræft og døde meget pludseligt. Umiddelbart

en svær plads at overtage med

en formand, der åndede og levede for

skytteforeningen og plejede at udføre

det meste arbejde selv.

- Når vi var til bestyrelsesmøder med

afdøde Orla Asping, fik vi serveret, hvad

han havde lavet, og hvad vi skulle

hjælpe til med. Foreningen var hele

hans liv til sidst, og da vi skulle rydde

op i privaten, fandt vi resultater tilbage

fra dengang, hvor han startede for en

menneskealder siden, lyder det fra Poul

HURTIGSKYDNING

VERDENS HURTIGSTE IDRÆT

Bordtennis er kendt for at være en hurtigt idræt, men den får baghjul af hurtigskydning, som er

den hurtigste idrætsdisciplin, der fi ndes. En udgangshastighed på 900 m/sek er svær at slå, og så

giver hurtigskydning oven i købet mulighed for at skyde alle de skud, man kan nå på 25 sekunder.

Prøv det ved følgende stævner i 2008:

* Store skydedag

7. juni

Hanebjerg stævnet

5. juli

Guldgåse-stævnet

2. august

Skallebøllestævnet

9. august

Dalgas-Stævnet

6. september

* Junior- og ungskytter kan kvalifi cere sig til en fi nale, som

fi nder sted til DM Ungdom 13. september 2008 i Vingsted.

14 Skytten 227 2008

ALLE KAN DELTAGE - SE REGLER PÅ MODSATTE SIDE

www.skytten.dk

Brandt, der blev manden, som skulle

tage over og løfte arven.

Med formandsskiftet er der kommet

nye tider i amtsforeningen på Bornholm.

Man er ligesom startet på en frisk.

Der er blevet ansat en kontordame til

bl.a. at klare regnskabet - den slags har

man ikke tidligere brugt penge på. Der

er også blevet ryddet op i ”vi plejer”

mentaliteten.

- Det er selvfølgelig bekvemt at

sige, at det gik meget godt sidste år,

så lad os gøre det samme i år. Men det

er der ikke så meget udfordring i, så

vi har lavet en ny struktur på Bornholm,

der er inspireret af DDS’ opbyg-

ning, fortæller formanden og forklarer:

- Vi har uddelegeret arbejde til forskellige

udvalg og har et forretningsudvalg,

der består af to næstformand og

undertegnede. Vores aktivitetsudvalg

skal diskutere skydning i stedet for

politik, og det falder fint i tråd med, at

folk som oftest melder sig til et udvalg,

fordi de er interesserede i idrætten.

Udvikling og nye discipliner

Det er ikke kun på det organisatoriske

plan, der er kommet nye tider. Også på

aktivitetsplanet er der sket markant

udvikling.


- Vi er netop blevet godkendt til at

holde salonterrænskydning fire steder

på øen. Det er terrænskydning på kortdistance,

hvor vi skyder cal. .22 på

mindre skiver. Jeg tror, det appellerer

mere til unge mennesker end terrænskydning

på lange afstande, siger Poul

Brandt og tilføjer, at udfordringerne

med at vurdere afstand, vejr og vind jo

er de samme.

Der blev holdt to salonterrænskydninger

i 2007 og i år planlægges yderligere

tre.

Faldmålsstævne med kvalifikation

har bornholmerne også holdt og hermed

sendt finalister til showfinalerne i

Regler i hurtigskydning

Vingsted, der finder sted i forbindelse

med forårets DM’er. Og så er der biatlon

– kombineret løb og skydning – hvor

der venter de lokale ikke færre end tre

stævner hen over sommeren.

- Vi har været med i adventure race

sammen med DGI, og her kunne deltagerne

skyde både riffel og pistol. Vi

opfordrer foreningerne til at dyrke mere

luftskydning, og jeg har været på besøg

i alle øens ni foreninger sammen med

politiet og Erik Jensen for at godkende

baner, nævner formanden og kan ikke

lade være med at rose foreningerne for

at passe godt på skydebanerne.

Også ungdommen er der fokus på.

Der skydes på 200 meter med langdistance rifl er.

Det gælder om at skyde fl est skud på 25 sekunder.

Det er tilladt at skifte magasin undervejs.

Kolben skal holdes i gulvet/jorden indtil “klar” melding *

Point tælles ved antal træffere i den sorte del af skiven.

Der er omskydning ved pointlighed på antal skud.

Finaler foregår som i en cup: “skytte mod skytte” 2 ad gangen.

1/4 fi nalerne kan med fordel sammensættes så bedste

og dårligste skytter møder hinanden.

Kvalifi kation kan foregå efter et klasseprogram.

Følg med på www.skytten.dk

* Ved klarmelding forstås traditionel 12 sekunders skudkommando:

Jeg melder klar om 12 sekunder fra nu. Efter 12 sekunder råbes...

KLAR så må kolben placeres i skulderen - - - 3 sekunder efter råbes...

SKYD.... og skytten skyder alle de skud, man kan nå på 25 sekunder,

indtil der råbes HOLD INDE.

Se modsatte side med hvor du kan prøve det.

Spørgsmål kan rettes til DDS udviklingskonsulent

Tommy S. Haun på mail: tsh@skytten.dk

Her snakker Poul Brandt, formand for DDS

Bornholm, med Mariann B. Weinrich fra DDS

Nordjylland på repræsentantskabsmødet.

Projekt Ung havde ligget i dvale i

nogle år, men blev genoplivet sidste år,

og der er nu 10 unge tilknyttet. Bornholm

har det problem med de unge, at

de bliver nødt til at forlade øen, når de

skal i gang med en uddannelse eller et

arbejde, der ikke udbydes i det lille

øsamfund.

- Vi havde 35 hold med i skoleskydningen

i 2007, og vi kan stadig fylde en

bus med omkring 40 børn og unge, når

vi skal til DM i Vingsted. Så helt skidt

står det ikke til, smiler formanden og

får skudt ind, at aktivitetsniveauet har

været stigende, selv om der ikke er

kommet flere aktive skytter.

Skytten 227 2008

15


Tekst: Helle Veel

Finalister er klar til

showfinalerne på faldmål

FaLDMÅL: Til forårets DM’er bliver der i år holdt fire finaler på faldmål, hvor

skytterne har kvalificeret sig til en række faldmålsstævner holdt i hele landet.

Der er aktion, der er spænding, der er kontant afregning,

når der skydes på faldmål. Alt sammen faktorer, der gør, at

faldmålsskydning appellerer til publikum. I år bliver der

afviklet finaler i følgende fire klasser: Børn, juniorer, veteraner/åben

klasse samt ungskytter/seniorer.

Finalerne skydes til forårets DM’er:

• Lørdag eftermiddag 15. marts skyder børn og juniorer

hver deres finale med riffel

• Lørdag 29. marts skyder pistolskytterne finaler (alle fire

klasser)

• Lørdag aften 5. april skyder veteraner/åben klasse samt

ungskytter/seniorer hver deres faldmålsfinale med riffel

som en del af det festlige aftenarrangement

Følgende riffelskytter har kvalificeret sig:

Børneklasse:

• Rene C. Hansen, Randers Skyttekreds

• Jonas Koefoed, NyVest Skytteforening

• Niels H. Overgaard, Trehøje Skytteforening

• Nicolaj Henriksen, Maribo Skytteforening

• Mathias Iversen, Sønderborg Skyttekreds

• Mikkel Jensen, Stenløse Skytteforening

• Christian Hjort, Vojens Skytteforening

• Jacob Boilesen, Helsingør Salon Skytteforening

Juniorer:

• Stefanie E. Nielsen, Karby Skyttekreds

• Andreas Munk, NyVest Skytteforening

Dennis Jakobsen, Karby Skyttekreds

• Jonas Hansen, Stenløse Skytteforening

• Malene Olsen, Nordals Skyttekreds

• Nicolai Espersen (*2’er), Ballerup Skytteforening

• Diana Henriksen, Trehøje Skytteforening

• Mie Biermann (*2’er), Stenløse Skytteforening

Veteraner/åben klasse:

• Niels Povlsen Silkeborg Skyttekreds

• Ulla Madsen, Ny-Vest Skytteforening

• Bent Olesen, Sjørring Skytteforening

• Peter Hansen, Stenløse Skytteforening

• Lene Jensen, Ribe Skyttekreds

16 Skytten 227 2008

• Mette Sukstorf (*2’er), Stenløse Skytteforening

• Else Jensen, Ribe Skyttekreds

• Ole Olsen, Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug

Seniorer/ungskytter:

• Sidsel Høegsberg, Ulfborg Bys Skytteforening

• Poul Henrik Brandt (*2’er), Østermarie Skytteforening

• Jeppe Kristensen, Aalborg Skyttekreds

• Rikke Jensen, Helsingør Salon Skytteforening

• Line Petermann, Ribe Skyttekreds

• Andreas Liebmann, Helsingør Salon Skytteforening

• Tonni Leth (*2’er), Bredstrup-Pjedsted IF

• Jens Hother (*3’er), Frederikssund IF 1864

Følgende pistolskytter har kvalificeret sig:

Børneklasse:

Dennis Skot, Maribo Skytteforening

• Catharina Hauritz, Gram Skytteforening

• Christoffer Jacobsen, Bredstrup-Pjedsted IF

• Nicolai Andersen, Helsingør Salon Skytteforening

Juniorer:

• Jacob Boilesen, Helsingør Salon Skytteforening

• Rune Rasmussen, Helsingør Salon Skytteforening

Veteraner/åben klasse:

• Søren Madsen, Bredstrup-Pjedsted IF

• Frank Koefoed, Ny-Vest Skytteforening

• Mie Nordendorf, Maribo Skytteforening

• Lene B. Jacobsen (*2’er), Bredstrup-Pjedsted IF

• Arnold Christensen (*2’er), Bredstrup-Pjedsted IF

• Willy Dalsgaard, Helsingør Salon Skytteforening

Seniorer/ungskytter:

• Frank Fougner, Vejle Skytteforening

• Michael Chr. Kofoed, Ny-Vest Skytteforening

• Mogens Bertelsen, Hem Skytteforening

• Torben Eskildsen, Nykøbing Falster Skytteforening

• René Gesna, Svenstrup Skytteforening

• Peter H. Skov, Klejs Skytteforening

• Rudi G. Steen, Helsingør Salon Skytteforening


Politiet

nedprioriterer

skydebaner

GODKENDELSE: Skytteforeninger skal med jævne mellemrum have skydebanerne

set efter i sømmene af politiet, men det kniber det gevaldigt med efter politireformen.

Flere skytteforeninger har haft problemer

med at få fornyet deres godkendelse

fra politiet, efter den nye politireform

– hvor 52 kredse blev til 12 -

trådte i kraft 1. januar 2007.

En forening, der måtte ty til den ultimative

handling helt at lukke foreningen,

var Arnborg Skytteforening. Den

lukkede før jul, men er dog siden blevet

åbnet igen, da det langt om længe lykkedes

at få en godkendelse.

- Det er jo trist for skydeidrætten, når

foreninger må ophøre med deres aktiviteter

for at overholde reglerne. Men

der sker det, at forsikringen ikke dækker,

hvis foreningen ikke har sin godkendelse

på plads, og så er det den

enkelte skydeleder, der står med hele

ansvaret, siger Erik Jensen, der som

justitsministeriets skydeinspektør har

været tæt på flere sager, hvor godkendelsen

er trukket i langdrag.

Han kender også til sagen i Arnborg

Skytteforening, for han blev kontaktet

af politiet i Silkeborg, der bad ham om

at gennemgå skydebanerne og komme

med en anbefaling.

- Jeg ved, at politiet i Midt- og Vestjylland

har ligget underdrejet, og at de

mangler en skydebanesagkyndig. Det

er et problem, der er opstået efter politireformen,

hvor mange af dem med

ansvar for skydebaner er blevet forflyttet

til andre funktioner, siger Erik Jensen

og nævner, at det faktisk drejer sig

om 50% af dem, der havde ekspertise

inden for skydebaner.

Det er ingen hemmelighed, at politiet

har meldt ud, at godkendelse af

skydebaner i øjeblikket prioriteres lavt,

fordi det ikke drejer sig om livstruende

sager. Når det sker, varierer det, om

politiet giver en godkendelse for et, to

eller tre år ad gangen.

- Jeg anbefaler kun at give tilladelse

for et år ad gangen, da der er stor slitage

på indendørs skydebaner, lyder det fra

justitsministeriets skydeinspektør.

Tekst: Helle Veel

”Jeg anbefaler kun at give tilladelse for

et år ad gangen, da der er stor slitage på

indendørs skydebaner, lyder det fra

justitsministeriets skydeinspektør".

KURSER PÅ VEJ

Skydeinspektør Erik Jensen er blevet

kontaktet af to store politikredse,

som efterlyser kurser i at godkende

skydebaner. Kurserne henvender

sig til politiassistenter.

- Jeg håber meget på, at det lykkes

at lave kurser i april og maj. Jeg er

klar til at holde dem, og et kursus

varer fire dage, oplyser Erik Jensen.

Skytten 227 2008

17


”Foreningerne skal

have anerkendelse

for at opdrage

befolkningen til at

være fysisk aktive”.

Laila Ottesen, forskningsleder

Tekst: Helle Veel • Arkivfoto: Jakob Grønbæk

Bjarne Ibsen gæstede DDS’ Årsmøde i 2007, hvor han havde et

spændende oplæg om de udfordringer, foreningslivet står overfor.

”Breddeidrætsudvalget, som Kulturministeriet

har nedsat, har til opgave at

sætte befolkningen mere i bevægelse”.

Med disse ord bød Lis Tripler, formand

for breddeidrætsudvalget, 350 mennesker

velkommen til en konference i

sundhedens og idrættens

navn. Deltagerne

var en broget skare bestående

af bl.a. forskere,

embedsmænd og foreningskonsulenter.

En lang række oplægsholdere

kom med

deres bud på, hvordan

det står til med folkesundheden, og

hvilke udfordringer den står overfor.

På baggrund af undersøgelser og erfaringer

følger her en række input fra eksperter

på idræts- og sundhedsområdet:

• ”Rygning er den faktor, der har størst

betydning for folkesundheden i

Danmark. Flere undersøgelser viser,

at rygning, kort uddannelse og lavt

selvværd spiller en væsentlig rolle for

sundheden”, fortalte forskningsleder

Tine Curtis fra Statens Institut for

Folkesundhed, der hører under Syddansk

Universitet.

Hun har bl.a. stået bag en stor kræftundersøgelse

lavet i en række kommuner,

18 Skytten 227 2008

og i øjeblikket er hun leder af en igangværende

undersøgelse om danskernes

sundhed, som kobler sammenhængen

mellem livsstil, sociale faktorer og sundhed.

Sidstnævnte undersøgelse går

under navnet KRAM, fordi den tager

udgangspunkt i: Kost, rygning, alkohol

og motion.

• Lektor Laila Ottesen - fra Institut for

Idræt på Københavns Universitet -

oplyste, at 30-40% af danskerne er

inaktive ifølge Sundhedsstyrelsens

tal. De inaktive kan deles op i tre

grupper: De tidligere aktive, de motionsfremmede

og de ophængte. For

at aktivere de tre grupper skal der

forskellige løsninger til. Fx skal de

motionsfremmede have tilbud, som

ikke kræver færdigheder og teknisk

kunnen og ej heller nogen stor investering.

De to andre grupper er groft

sagt kendetegnede ved, at de har

brug for andre idrætstilbud, end dem

der er på markedet. Mere fleksibilitet

og mere familieidræt.

Hun sluttede af med at stille spørgsmålet,

hvorfor man skal fastholde foreningsstrategien

og gav selv svaret:

”Fordi vi har en unik model, hvor

foreningerne opdrager til demokrati og

social kapital, som frivillighed, fælles-

idræt og sund

skab og netværk kan kaldes, lød det fra

Laila Ottesen.

• Forskningsleder Bjarne Ibsen - fra

Center for forskning i Idræt, Sundhed

og Civilsamfund (SDU) - har

udtalt, at det ikke er samfundets

problemer, der driver de frivillige.

Han mener, at idrætten kan være medspiller,

når sundhedsrelaterede opgaver

skal løses. Han kom med tre gode

grunde til at inddrage foreningerne i

arbejdet med sundhed:

1) De er en billig ressource

2) De har erfaring

3) Hvis man skal ændre folks livsstil,

gøres det bedst i foreninger, der har

en stærk social kapital

”Foreninger tænker anderledes end

den offentlige sektor. De bygger på

erfaringsmæssig viden, mens offentlige

institutioner bygger på formel viden”,

sagde Bjarne Ibsen.

• Chefkonsulent Lis Puggard nævnte,

at ifølge WHO vil 70% af alle dødsfald

i 2020 være en konsekvens af

inaktivitet. Hun har erfaring med

begrebet ”motion på recept”, hvor

det typisk er et fitnesscenter eller

fysioterapeuter, der går ind og vejleder.


”Spørger man idrætsforeningerne, om det, de laver, er

sundt, er svaret ja. Men spørger man de samme foreninger,

om de beskæftiger sig med sundhed, er svaret nej”.

Bjarne Ibsen, idrætsforsker ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

hed kom i centrum

KONFERENCE: Under overskriften ”Idræt, sundhed

og sociale faktorer” skubbede Kulturministeriets

breddeidrætsudvalg og Idrættens Analyseinstitut til debatten.

”Hvis det viser sig, at det er foreningerne,

der er bedst til at tage sig af

mennesker, der har brug for motion på

recept, skal de nok ikke nurses så meget,

som de er blevet”, konkluderede

Lis Puggaard fra COWI-Muusmann.

• ”Frivillige organisationer udvikler

sig langsommere end virksomheder,

til gengæld lever de længere. Når

man har med frivillige at gøre, kan

man ikke bare udstikke nye rammer

fra den ene dag til den anden, sagde

Mogens Kirkeby, der er præsident i

breddeidrætsorganisationen International

Sport & Culture Association

(ISCA) og tilføjede, at det er vigtigt,

at foreningerne udvikler sig, og at

udviklingen skal ske gennem forbedring

og forandring.

Han slog fast, at når man snakker breddeidræt

og social kapital, kommer man

ikke uden om sundhed og integration.

Og så er hans erfaring, at Danmark har

meget til fælles med andre lande i EU,

når det gælder om at inddrage foreningslivet

i at løse opgaver, som handler om

sundhed og sociale problemer.

En tysk model

Og så til dagens internationale indslag,

som handlede om, hvordan forenings-

livet kan inddrages i en storstilet indsats

for folkesundheden:

I Tyskland har gymnastikforbundet –

Deutscher Turner-Bund – et økonomisk

samarbejde med sygekasse og forsikringsselskaber,

som bevirker, at medlemmerne

får penge retur, når de dyrker idræt

i en certificeret eller godkendt forening,

som forebygger sygdomme.

Godkendelsen, der kan sammenlignes

med en kvalitetsgaranti, kaldes

Pluspunkt Gesundheit og gives i samme

øjeblik en forening lever op til en

række nøje beskrevne tjekpunkter.

Foreningen skal blandt andet bruge

uddannede instruktører.

Win-win situationen består i, at medlemmerne

finder det attraktivt at være

med i en forening, og det bliver nemmere

for foreningerne at skaffe flere

medlemmer. Instruktører aflønnes med

en hyre, der ligger mellem 8 og 20 euro.

- Det er vigtigt for foreningerne at

vise, at de arbejder med sundhed. For

dem er det ikke så meget et spørgsmål

om at tjene penge. Deres motivation er

at få flere medlemmer, fortalte Pia Pauly,

formand for det tyske gymnastikforbund.

Hun tilføjede, at det kan være svært

at skaffe frivillige i den slags foreninger,

fordi medlemmerne kommer og dyrker

LæS MERE

Man kan se oplæg fra konferencen

på Idrættens Analyseinstituts

hjemmeside: www.idan.dk.

deres idræt og går igen. Deutscher

Turner-Bund har 20.000 foreninger som

medlemmer og over fem millioner aktive

idrætsudøvere.

En mulig dansk model

Men et er tyske forhold, et andet dan-

ske. Idrætsforsker Bjarne

Ibsen var inde på en

differentieret støtteordning,

hvis staten og

kommunerne vil fremme

idrætsforeningernes

indsats for forebyggelse

og sundhedsfremme.

• En grundstøtte, der

består af de velkendte

lokale- og medlemstilskud

til den

nuværende type foreninger

• En aktivitetsstøtte til foreninger, der

har tilskud til særlige målgrupper fx

overvægtige børn

• En driftsstøtte til foreninger, der

tilbyder at løfte velfærdsopgaver for

det offentlige

Han ridsede forskellige scenarier op for

fremtidig sundhedsfremme på foreningernes

vilkår, hvor en af mulighederne er,

at foreningerne indgår sundhedsaftaler

med kommunerne om motionsaktiviteter

for særlige grupper.

”Jeg har meget

store forventninger

til breddeidrætsudvalget,

som gerne

skulle sparke

idrætten højt op

på den politiske

dagsorden”.

Brian Mikkelsen,

kulturminister

Skytten 227 2008

19


Tekst: Helle Veel • Fotos: Robert Larsen

20 Skytten 227 2008

At turde tørtræning

På førstedagen repeterede landstræner Jens Peter Bindesbøll

sidste års emner, inden han tog hul på årets fokuspunkter.

Han lagde ud med at gennemgå teorien om tørtræning,

som ofte er et overset træningselement.

- Tørtræning kan brydes ned i dele afhængigt af, hvad

man holder fokus på, fortæller en af deltagerne Michael

Krumholt og kommer med nogle eksempler:

• Man kan tørtræne ved at holde mundingen få centimeter

fra en lys baggrund. Det gør, at man bliver trænet i

at bruge forreste sigtemiddel, fordi øjet ikke får mulighed

for at søge ud mod skiven.

• Man kan også tørtræne i total mørke, og her sker det, at

følelsen af aftrækket skærpes, når man de øvrige sanser

blændes af.

• Endelig kan man tørtræne på reel skydeafstand med

hvid baggrund, og så handler det om at holde konstant

fokus på at holde forbindelse mellem korn og kærv samtidig

med, at man pendler. Man kan tillade sig et større

pendle-område, hvis forbindelsen holdes konstant, og

kornet ikke bevæger sig i forhold til kærven.


PROJEKT PISTOL: Årets første

landssamling havde fokus på

tørtræning og træningsplaner.

Træningsplaner er for alle

Nogen tænker måske, at ordet træningsplaner lyder en tand

for eksklusivt til en gennemsnitlig skytte og er noget, der er

forbeholdt de virkeligt seriøse skytter. Men her tager de fejl.

- Træningsplaner er for alle, uanset hvad folk tænker om

det. En nem måde at lave en træningsplan på er i en periode

at skrive alt det ned, man gør, som kan betragtes som

træning, forklarer Michael Krumholt og føjer til, at alle i

projektet har lavet en træningsplan.

Et eksempel kunne være: Gå en tur (30 min), tørtræning

(20 min), skydning på banen (35 min). Efter nogle uger får

man et overblik over, hvor meget man egentlig træner for

at nå det niveau, man befinder sig på. Derefter kan man

øge sin træning, hvis man stiler efter at blive bedre, og her

kan oversigten give én et praj om, hvor man skal sætte ind,

hvis man vil have størst udbytte af sin træningsindsats.

Bombarder de lokale aviser

Da det var tid til rundbords-diskussion anbefalede Torben

Danner Olsen fra Frederiksværk Skytteforening andre at

følge hans eksempel med at sende indlæg og digitale fotos

fra skydebegivenheder, hvor lokale skytter har klaret sig

godt, til de lokale aviser. Hans erfaring er, at det er nemt

at få stoffet med i avisen, og så har det haft en sidegevinst.

- Vi har oplevet mærkbar fremgang, efter vi er begyndt

at optræde i de lokale aviser. Så det kan kun anbefales, lød

det fra Torben Danner Olsen.

En anden af deltagerne i Projekt Pistol påpegede, hvor

uheldigt det var, at skytter som oftest beklager sig over

dårlige skud i stedet for at holde fokus på alt det, der gik

godt. Man skal bl.a. tænke på signalværdien i forhold til

nye skytter, som selv må leve med lutter dårlige skud. Det

kan virke voldsomt på dem, når de såkaldt garvede skytter

konstant klynker.

Projektets deltagere fik til årets første landssamling lov

til at deltage i et stævne, som Vejle Skytteforening stod

bag. Projekt Pistol planlægger senere på året en træningssamling

på Bornholm, hvor planen er at låne baner og

træne lokale pistolskytter. 2008 er skudt godt i gang.

Skytten 227 2008

21


En weekend med ”fede”

oplevelser for unge

pistolskytter

Pris 500 kr

kun

SUCCESEN

GENTAGES

22 Skytten 227 2008

træningstips

sjove og anderledes

træningsmetoder

super trænere som

er vilde efter at

lære fra sig

18. – 20. april i Vingsted - få tilmeldingsblanket ved at sende mail til tsh@skytten.dk


En lang sej vej

til nye baner

SKYDECENTER: Grænseegnens Skytteforening har

endelig fået lov til at udbygge sine 50m baner med et

nyt afsnit med 15m baner.

Nu skulle det være ganske vist, at

Grænseegnens Skytteforeninger efter

mange års kamp har fået lov til at

bygge 230 nye kvadratmeter i forlængelse

af det eksisterende klubhus i

udkanten af Kruså. Fokuserer man på

antallet af nye skydebaner, er der tale

om 10 på distancen 15m.

- Vi har i mange år søgt om at bygge

nye 15m baner, fordi udsugningen på

vores gamle baner ikke lever op til

reglerne. Når vi er færdige med at

bygge vores nye 15m baner, har vi

nærmest et helt skydecenter, hvor det

hele er samlet, siger formanden for

Grænseegnens Skytteforening Dwight

Birkjær og tilføjer:

- Især i forhold til børnene skal vi bare

kunne tilbyde det bedste. Og vi håber

selvfølgelig, at nye baner og ordentlige

lokaler kan tiltrække flere medlemmer.

Når de nye baner står klar til efteråret

til næste indendørs sæson, kan

foreningens omkring 100 medlemmer

skyde både 15m og 50m hele året.

Omkring en fjerdedel af medlemmerne

er børn og juniorskytter. Foreningen har

også planer om at tilbyde luftskydning

samt skydning på faldmål.

- Vi skal følge med udviklingen og

har planer om at tilbyde faldmålsskydning.

Vi tænker også i at indrette et

hjørne til børnene i opholdslokalet, hvor

vi fx kan sætte tv og computer op, oplyser

Dwight Birkjær, der er pæredansk

trods sit engelskklingende navn, men

er dog født i Canada.

I februar stod fundamentet klar, og

det har professionelle folk stået bag.

Resten klarer foreningens medlemmer

selv, for der er flere håndværkere repræsenteret,

som er klar til at give et nap

med.

- Vi lavede også selv 50m banerne,

og vi har fået flere forhåndstilmeldinger

fra medlemmer, der vil hjælpe med byggeriet,

lyder det fra en tilfreds formand.

Banerne kommer til at leve op til at

være handicapvenlige, og bl.a. kørestolsbrugere

og blinde kan bruge dem

uden problemer.

EN LaNGTRUKKEN SaG

• I 1999 fik Grænseegnens Skytteforening

byggetilladelse til at

udvide. Men kommunen ville

ikke give tilskud på det tidspunkt,

og samme besked fik den

sønderjyske forening fra DDS,

som kun ville yde støtte, hvis

kommunen ville.

• Efteråret 2006 fik foreningen tilsagn

om et tilskud på 330.000

kr. fra kommunen. Men så fulgte

kommunesammenlægningen, og

der blev i den forbindelse skabt

tvivl om tilskuddet.

• Foreningen har dog nydt godt af

tæt kontakt til en politiker i byrådet,

der kunne kunsten at slå i bordet.

• Oktober 2007 fik foreningen endeligt

tilsagn, og så gik det hurtigt

med at søge godkendelser

og hente tilbud hjem.

• I midten af december begyndte

udgravningen, og det var startskuddet

til byggeriet, der forventes

at stå færdigt 1. oktober 2008.

• DDS har givet 600.000 kr. i tilskud

samt 170.000 kr. som et

10-årigt lån.

• Udbygningen på 230 kvm løber

op i 1,1 mio. kr.

Tekst & foto: Helle Veel

Skytten 227 2008

23


DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

24 Skytten 227 2008

Tim Andersen under

Langfredagsstævnet på

Hanebjerg, fanget i det

øjeblik, patronhylsteret

forlader kammeret.

(Fotos: Jørgen Clemens)

præsenterer

patroner og komponenter

for dig som søger

PRÆCISION

www.skyttebutik.dk

www.norma.cc


Et populært tilbud

til pistolskytter

FæLLESTRæNING: DDS Roskilde har taget initiativ

til at lave træningsaftener over fem gange for seniorer

inden for pistolskydning.

Omkring 10 pistolskytter møder op og

udviser gejst, når DDS Roskilde fem

aftener i indendørs sæsonen indkalder

til fællestræning på 15m banerne.

Initiativtagerne til fællestræningen

er Robert Larsen og Kim B. Hansen, der

begge har været aktive inden for Projekt

Pistol i adskillige år. Det er da også her,

at de to trænere har hentet deres inspiration

og viden, som de har fået lyst til

at videregive til andre skytter.

Her følger et udpluk fra de to træneres

visioner om fællestræning:

”Vi håber, at fællestræningen kan

påvirke det, der foregår i foreningerne

samt give dem, der gerne vil være aktive,

den nødvendige viden og erfaring,

som de kan give videre i foreningerne”.

”Vi har den forhåbning, at deltagernes

entusiasme vil smitte af, og at deres

større sikkerhed i teori og praktisk viden

vil animere til, at de vil indgå som træner/hjælper

for unge/nye pistolskytter

i foreningerne”.

- Nogen af skytterne, der deltager i

fællestræningen, har skudt i syv-otte år,

uden at de har flyttet sig synderligt. De

har været aktive uden regulær træning,

og man kan sige, at de har kørt en slags

selvstudium indtil nu, siger Kim B.

Hansen og tilføjer:

- Det er en sand fornøjelse at træne

dem og se dem notere flittigt i deres

træningsdagbøger. Nogen af dem suger

bare til sig, og så giver det mening at

træne andre.

Pistolskytterne er kommet langt

omkring i træningen og har snust til

forskellige træningsteknikker så som

opvarmning, håndfatning, fodstilling,

tørtræning, gunholding, mental forberedelse/træning,

åndedræt samt at føre

en træningsdagbog.

Tekst: Helle Veel • Foto: Kim B. Hansen

Peter Scheffel fra Roskilde Salon Skytteforening

1904 har gjort store fremskridt til

fællestræningen.

Frank Buchholtz fra Gundsølille Skytteforening

suger til sig af ny viden.

FaKTa

Tilbuddet om fællestræning henvender

sig til ungskytter og alle

klasse skytter, der skyder med

enhåndsfatning.

Træningen foregår fem onsdage i

vintersæsonen, og der skydes med

cal. .22 og luft.

Trænerne er Kim B. Hansen og

Robert Larsen.

Næste vinter tilbydes igen fællestræning,

og det overvejes, om tilbuddet

også kan gives i sommersæsonen.

Prisen for at deltage er 125 kr., som

dækker kursusmaterialer, baneleje,

skiver samt lettere forplejning.

præsentation

af skydeidrætten

noTERSjov

Nordals Skyttekreds har tænkt kreativt,

da der skulle holdes forårsmesse på en

skole. Foreningen havde lånt en lastvognstrailer

fra Danfoss og indrettet den

som en 10m skydebane, hvor man

kunne skyde på faldmål med luftgevær.

Foreningen lokkede gæster til med

et skilt med følgende tekst: ”Kan man

skyde igennem et hul på 4 mm, med

et hagl på 4,5 mm??”, og selv om det

er muligt, oplevede de fleste, at det

ikke er så lige til endda.

Der blev solgt 65 serier af 10 skud,

hvoraf størstedelen var til børn. Til

børnene blev der uddelt værdikuponer

til en gratis skydning på en af vore

træningsaftner. Håbet er, at foreningen

har fanget deres interesse og efterfølgende

får dem at se på skydebanen.

- Vi synes, det har været en succes

og vil gerne give ideen videre til andre

foreninger, siger formand Frank Hansen

fra Nordals Skyttekreds og faldmålsskydningen

i en lånt lastvognstrailer.

Helle Veel

Forening runder 140 år

Gadbjerg Skytteforening har fejret sit

140 års jubilæum. På gavebordet

kunne man se foreningens gamle protokoller.

En af protokollerne faldt i øjnene,

fordi den er meget slidt. Det er

foreningens første protokol fra 1848. Til

daglig bliver den opbevaret i en bankboks,

men fik i dagens anledning lov

til at blive vist frem.

Banerne under den nuværende

idrætshal blev indviet 1. maj 1975. En

renovering af banerne har netop fundet

sted med hæve-sænkeborde osv. I 1988

lykkedes det foreningen at få tilladelse

til 50m bane med otte standpladser.

Denne bane blev udbygget i 1992 med

nye opholdslokaler og geværboks.

Foreningen har modtaget 30 nye

skytter siden deres renovering af 15m

banerne i efteråret 2007, og har derfor

investeret i skydejakker og flere nye

geværer. Foreningens næste mål er

udvidelse af deres opholdslokale ved

15m banerne.

Annette R.S. Larsen

fra DDS Syd-Østjylland

Skytten 227 2008

25


Tekst: Helle Veel • Foto: Jette Østedgaard og Gitte Ravn

Entusiastiske ledere in spe

Nogen gange er det sjovere at være

kursusleder end andre gange. Med

DDS’ Lederkursus 2008 er der ingen

tvivl i kursusleder Gitte Ravns sind –

det fås næppe sjovere.

- Jeg var helt høj, da jeg kom hjem

fra kurset, og jeg får et kick ved at

tænke på, at vi skal mødes igen og

fortsætte dialogen. Det var en rigtig

”armene over hovedet oplevelse”, lyder

det fra Gitte Ravn, der har mere end

svært ved at skjule sin begejstring.

26 Skytten 227 2008

LEDERUDDaNNELSE: De 24 deltagere

i DDS’ Lederuddannelse har klaret den

første weekend med stor bravur.

Hun har store forventninger til, at

der sluses dygtige ledere ud i den anden

ende, og at de vil komme til at gøre

gavn ude i landets skytteforeninger.

De 24 deltagere kommer fra hele

landet, og var man en flue på væggen,

ville man kunne lægge ører til mange

forskellige dialekter, der blandede sig i

debatten undervejs. Spørgelysten var

stor lige fra første færd, og stort set alle

havde noget at bidrage med i både

plenum og gruppearbejde.

Hæve/sænke borde

Til 15, 50 og 200/300 meter baner.

www.kettek.dk • Tlf. 62 61 93 39 • mobil 40 16 56 65

De vidende instruktører – Lars Jepsen

og Søren Nielsen – bidrog også til

den gode stemning, og det resulterede

i positive tilbagemeldinger fra kursisterne.

Nogle af de aktiviteter, deltagerne

blev præsenteret for, var: Bygning

af tårn med legoklodser, boldspil, sangleg

og rollespil.

Næste trin i lederuddannelsen finder

sted i den sidste weekend i marts, og

12. april sættes der punktum for dette

års lederuddannelse.


Det er besluttet, at standpladshuset

ved de gamle 300m baner i Vingsted

skal rives ned snarest. Skulle der

være nogle foreninger, der er interesserede

i at overtage noget materiale,

kan de henvende sig til Jørgen Niel-

FaKTa OM UDDaNNELSEN

Lederuddannelsen bliver kun udbudt

i Viborg i 2008, idet der var for

få deltagere på Sjælland. Uddannelsen

strækker sig over tre gange,

og der er mødepligt, hvis man skal

have kursusbevis.

Uddannelsen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer

og ledere i

skytteforeninger. Kursusbeviset kan

bruges i erhvervsøjemed. Overskriften

på uddannelsen er ”Udvikling

af dig og din forening”, og den er

Kom og Tøm hUSET

sen på mail: jn@skytten.dk eller telefon:

7665 6711 inden 1. maj.

Ifølge hans vurdering kan følgende

genbruges:

• 11 stk. vinduer – de fleste kun med

enkeltglas, mål ca. 1,0 x 1,2 m

strikket sammen af moduler, der

dækker over følgende emner:

• Kommunikation

• Hvorfor er vi frivillige ledere?

Delegering og få flere med

• Foreningsudvikling

• Mødekultur og mødeledelse

• Økonomi og samarbejdspartnere

Se brochuren om DDS’ Lederuddannelse

på www.skytten.dk under

uddannelse.

• 20 stk. porte mod skydebane

med isolering og expo-net

• Støjbatts i loftet

• Fastmonterede borde og bænke

• Spær og tagplader samt tømmer

i trævæggene

Skytten 227 2008

27


VOKSENSKYTTE

Kursus 30. maj - 1. juni 2008

På kurset bliver du instrueret og trænet i skydestillingererne

og skydeteknik i relation til din klassegruppe eller

efter dine ønsker. Du vil efterfølgende kunne fungere

som hjæpetræner i din egen forening.

Underviserne på kurset er nogle af Danmarks bedste

skytter og instruktører/trænere. Kursusafgiften på kr.

850,- dækker alle materialer, herunder patroner, fuld

forplejning samt 2 overnatninger.

Tilmelding senest 21/4 - 08 på

www.skydetid.dk , mail: joe@skytten.dk eller sendes til

DDS, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

28 Skytten 227 2008

Afholdes i Vingsted ved Vejle

- 25 meter pistol

- 50 meter gevær

- Skal være fyldt 20 år

- For skytter i klassegrupperne: SENIOR, ÅBEN og VETERAN

Uddannelse som hjælpetræner. Kendskab til grundlæggende skydeteknik er nødvendigt.

Pris kr. 850,-

Navn: _______________________________

Adresse: _______________________________

Postnr./by: _______________________________

Tlf./mobil: _______________________________

E-mail: _______________________________

Føds.dato: _______________________________

Forening: _______________________________

Skyttenr.: ___________ Gevær ____ Pistol ____


Ib Nordby, der er arkivar i De Danske Skytteforeninger, fortæller i hovedtræk

om skytteforeningernes historie i Skytten. Serien startede i marts 2006.

Skydning for

fædrelandet eller

skydning som sport

Værnevilje og kulturradikalisme var to

vanskeligt forenelige størrelser – og

med den sidstes voksende indflydelse

i 1900-tallet første tiår og med et socialdemokrati,

der fik mere og mere udbredelse

– måtte skyttebevægelsens ”…

vilje til at forsvare fædrelandet”, som

det udtryktes i formålsparagraffen fra

1887, komme i vanskeligheder.

Tidens politiske strømninger bragte

klart en ”afmilitarisering” af skyttesagen,

hvilket Krogh giver en rammende beskrivelse

af i sin bog om organisationens

første 50 år. Her skriver han, at ”…den

frihed og frivillighed, hvorpå skyttebevægelsen

hvilede, var uforenelig med

afholdelse af øvelser efter militære uddannelsesmetoder”

– og han fortsætter:

”Militære øvelser, mente man, var ensbetydende

med militær tvang; hvad der

forstodes herved, gjorde man ikke rede

for; at en øvelse anvendtes i hæren var

tilstrækkeligt til at udelukke den fra skytteforeningerne.

Med andre ord: Udviklingen

gik i retning af sport, bort fra

hæren, bort fra formålet, og da sportsskydning

ikke havde interesse for hæren,

tabte denne også interessen for

skyttesagen”. Spørgsmålet ”sportsskytter”

kontra ”forsvarsskytter” blev heftigt

debatteret i adskillige numre af Dansk

Skyttetidende i efteråret 1907. Her skrev

formanden for Kjøbenhavns Skytteforening,

tidligere krigsminister W. H. O.

Madsen, bl.a., at ”…når kærligheden til

fædrelandet og viljen til at forsvare sig

ikke længere er grundlaget for skytteforeningernes

arbejde, er det ude med

skyttesagen.”

Men også på andre områder var der

opbrud og uro. Mens kvindernes deltagelse

i skyttebevægelsen hidtil havde

bestået i, som Krogh udtrykker det, ”…

at tilvejebringe faner, som blev skænket

til kredsene…”, kom der på det årlige

repræsentantskabsmøde i 1905 et forslag

fra Salling, Århus og Horsens & Omegns

Skytteforening om, at man frit skulle

optage kvinder på lige fod med mænd.

Vel nok en klar afspejling af samfundsudviklingen,

hvor kvindernes kamp for ligeberettigelse

var på sit højeste. Efter

nogle års diskussion blev kvindegymnastikken

accepteret og ”tilskudsberettiget”,

hvorimod overbestyrelsen ikke

fandt tiden inde til i almindelighed at give

adgang for ”skydende kvinder”, som det

blev udtrykt – der var dog grænser!

Med kvindegymnastikken stillet lige

med mandegymnastikken var det samlede

gymnastikmedlemstal stærkt på

vej til at nå skyttemedlemstallet – og i

1912 passeredes skytterne. Allerede

flere år før – på repræsentantskabsmødet

i 1906 – var der fra gymnasternes

side blevet stillet forslag om en adskillelse

af skytter og gymnaster. Forslaget

blev i de følgende år taget op på hvert

årsmøde, hvor der udspandt sig hede

debatter. Men overbestyrelsen holdt på

samling og med et flertal bag sig red

den stormen af. Men kimen til splittelsen,

som kom i 1929, blev lagt her

ved århundredskiftet. Gymnastikkredsene

og også flere skyttekredse prægedes

da mere og mere af det omgivende

samfunds radikale holdninger, der

satte skyttesag lig militarisme.

Tekst: Ib Nordby

På billedet fra 1908 ses deltagerne på et

delingsførerkursus på Vallekilde Højskole.

Skydning indgik i kurset. Overbestyrelsen

støttede kurset ved at stille geværer til

rådighed samt give skolerne økonomisk

støtte. Deltagerne blev støttet med 200

patroner.

I overbestyrelsen, hvor kaptajn, nu

oberst, Ramsing havde siddet som

formand siden 1887, afløste højskolelærer

Andreas Bentsen, Vallekilde, i 1902.

Han havde herefter posten indtil 1910,

hvor han blev afløst af Odense Amts

Skytteforenings formand, Klaus Berntsen,

der på dette tidspunkt var konseilspræsident

og forsvarsminister. For

overbestyrelsen gjaldt i øvrigt, at der

kun fandt få udskiftninger sted i de

første ti år af 1900-tallet. Fx sad formanden

for forretningsudvalget, kaptajn,

senere oberst, S. O. R. Meyer, i perioden

fra 1887 til 1922.

Ved første Verdenskrigs udbrud i

1914 bestod overbestyrelsen af følgende

medlemmer:

• Folketingsmand Kl. Berntsen,

formand

• Gymnastiklærer P. Lauridsen

• Kaptajn E. Jørgensen

• Direktør L. Jørgensen

• Fabrikant J. Schrøder

• Oberst S. O .R. Meyer, næstformand

og formand for forretningsudvalget

• Grosserer A. M. Albrechtsen (medlem

af forretningsudvalget)

• Overretssagfører L. A. Damm (medlem

af forretningsudvalget)

• Gårdejer L. P. Eliasen (medlem af

forretningsudvalget)

Skytten 227 2008

29


Yderligere informationer på www.skytten.dk under aktiviteter

Geværterrænskydning Vigersted

Arrangør: DDS Vestsjælland

21-03-2008

Langfredagskydningen 2008

Arrangør: DDS Nordsjælland

28-03-2008 – 30-03-2008

DM 15m Pistol

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

30-03-2008

Dobbelt geværterrænskydning

Arrangør: Ramløse Skytteforening

og Hillerød Skytteforening

KAlEndER20-03-2008

04-04-2008 – 06-04-2008

DM 15m Senior

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

05-04-2008

Kulsbjerg pistolterræn nåleskydning

Arrangør: Fensmark Skytteforening

05-04-2008 – 06-04-2008

Åbent stævne

Arrangør: DDS Syd-Østjylland

05-04-2008 – 06-04-2008

Træner 2

Arrangør: DDS Nordsjælland

06-04-2008

Lunde Terrænskydning

Arrangør: Lunde Skytteforening

06-04-2008

Klitmøller Stævnet 2008

Arrangør: DDS Thy-Mors

11-04-2008 – 12-04-2008

Projekt Pistol landssamling

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

13-04-2008

Terrænskydning

Arrangør: Midtdjurs Skytteforening

13-04-2008

Dobbelt geværterrænskydning

Arrangør: DDS Vestsjælland og

DDS Nordsjælland

18-04-2008 – 19-04-2008

Bededagsstævnet

Arrangør: Skytteklubben DSB/ASF

19-04-2008

Skallebjerg pistolterræn

Arrangør: DDS Fyn

30 Skytten 227 2008

20-04-2008

Geværterræn Øst

Arrangør: DDS Storstrømmen

25-04-2008 – 27-04-2008

Kursus i geværterræn

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

27-04-2008

Dobbelt geværterræn i Borris

Arrangør: DDS Midt og DDS Syd-Østjylland

01-05-2008

Geværterrænstævne Ulfborg 2008

Arrangør: DDS Vestjylland

01-05-2008

Veteranstævnet

Arrangør: Skytteklubben DSB/ASF

01-05-2008 – 03-05-2008

Egestævnet 2008

Arrangør: Fjelsted-Harndrup Skytteforening

02-05-2008

Pistolterræn

Arrangør: Aalborg Skyttekreds

03-05-2008

Øresundsskydning

Arrangør: DDS Storkøbenhavn

16-05-2008 – 18-05-2008

Kursus i pistolterræn

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

16-05-2008 – 18-05-2008

Projekt Kort landssamling

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

17-05-2008 – 18-05-2008

Pistolterræn Øst

Arrangør: DDS Storkøbenhavn

18-05-2008

Pistolterræn Nymindegab

Arrangør: DDS Ribe

23-05-2008 – 25-05-2008

Århus Åben

Arrangør: Skytteklubben DSB/ASF

24-05-2008

DDS’ Aktivitetsmøder

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

25-05-2008

Dobbeltstævne terrængevær

Arrangør: DDS Østjylland

25-05-2008

DDS’ Aktivitetsmødets formandsdel

Arrangør: De Danske Skytteforeninger

221 29/05/07 9:59 Side 1

Performance Center

Denne Smith & Wessons afdeing for

special-modeller har fået et endnu

større program. Våbnene herfra bliver

stadig færdiggjort af rigtige bøssemagere,

der har den fornødne tid til

rådighed. Det kan ses og føles.

Kvaliteten er høj. Her er nogle få

modeller, resten kan ses på vores

hjemmeside.

Smith & Wesson

M.327 TRR8 - 8 skud.

38 Spec/357 Magnum til

fullmoonclip ladesystem

Lev. uden aimpoint & laser 8.880,-

Smith & Wesson

M.1911 Doug Koenig

kal. 38Super. Meget flot

og gennemført kvalitetspistol.

Pris 14.980,-

Smith & Wesson

M.952 5" ell. 6"

Optimal matchpistol i

9mm. Kvalitet uden lige.

M. 952 5" Pris 13.980-

M. 952 6" Pris 15.980-

S&W M.686

Univercial Champion

kal. 38 Spec/357 Mag.

Bygget til hurtigskydning.

pris 9.990,-

Smith & Wesson’s program includerer

også pistoler og revolver til

sportsskydning til små priser f.eks:

S&W M.22S

5,5" kal. 22lr.

Fiberoptisk korn og

justerbartmatchsigte,

10 skud magasin, weawer

skinne til optisksigte.

pris kun 3.480,-

S&W M.686

4" eller 6" pibe

med 6 skuds tromle og

uden greb, pris kun 4.680,-

Se alle vores andre

gode tilbud på:

Brugte pistoler og revolver

med fuld nygaranti se:

www.HuntersHouse.dk

H.C.ØrstedsVej 7, 1879 FrbC

Tlf. 33 222 333


Slut med skytteforening i havndal

Formanden John Olesen havde forventet, at alle Havndal

Skytteforenings medlemmer ville komme til ekstraordinær

generalforsamling forleden, fordi emnet, der skulle behandles,

var foreningens fortsatte eksistens. Men kun cirka

halvdelen dukkede op og nedlagde med et overvældende

flertal foreningen.

Mangel på aktive medlemmer og en dårlig økonomi fører

til lukningen. Den dårlige økonomi er en følge af, at en ny

udregningsformel halverede det kommunale tilskud, og så

hænger det ikke længere sammen med en årlig husleje på

30.000 kr. til Havndal Hallen.

Kilde: Randers Amtsavis

Lagerekspedient

I De Danske Skytteforeningers salgsafdeling søger vi en

lagerekspedient. Du skal kunne fungere i et til tider hektisk miljø

og kunne bevare et godt humør.

Dine opgaver:

• Ansvarlig for lageret – optælling og orden

• Modtagelse, kontrol og registrering af varetilgang og -afgang

• Mærkning af varer

• Pakning af ordrer, kontrol samt klargøring til afsendelse

• Registrering, modtagelse og udsendelse af lejemateriel

• Ordremodtagelse samt fakturering

• Kundebetjening

Dine kvalifi kationer:

• Du er uddannet inden for lager og logistik

• Du har kørekort til truck/bil

• Du har en ren straffeattest

• Du har ordenssans

• Du er udadvendt og fl eksibel

• Du har godt kendskab til it-lagerstyring

• Et vist kendskab til våben er et krav

Vi tilbyder:

• Et uformelt arbejdsmiljø

• Frihed under ansvar

• En løn, der står mål med de stillede krav

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgningsfrist:

2. april. Weekendarbejde forekommer i forbindelse med stævner.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Henning Kristensen, 7665 6721. Se også www.skytten.dk og

www.skyttebutik.dk.

Send din ansøgning mrk. ”Lagerekspedient” til:

De Danske Skytteforeninger

Vingstedvej 27

7182 Bredsten

De Danske Skytteforeninger (DDS) beskæftiger 22 medarbejdere

og har omkring 870 skytteforeninger som medlemmer.

Hovedkvarteret ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund og har

Nordeuropas største og mest omfattende skydebaneanlæg.

DDS er en landsorganisation, der er associeret Danske Gymnastik-

og Idrætsforeninger, DGI.

SKYTTEn / ddS

Skytten:

Bladet udgives af De Danske Skytteforeninger (DDS)

Ansvarshavende:

Generalsekretær i DDS, Steen F. Andersen.

Journalist:

Helle Veel, tlf.: 7665 6702, mobil: 6120 4602,

e-mail: hv@skytten.dk

Bladet udkommer syv gange om året:

10. februar, 24. marts, 5. maj, 16. juni,

25. august, 17. oktober og 8. december 2008.

Oplag: Ca. 8000 eksemplarer.

Deadline nr. 228: 14. april 2008.

Annoncepriser, excl. moms:

Sort 1 farve 4-farve

1/1 side 4.800 5.800 7.200

½ side 3.000 4.000 6.000

¼ side 1.700 2.700 4.800

Andre formater (sort): 11 kr. pr. mm ved annonce-bredde på 66 mm.

15 kr. pr. mm ved annonce-bredde på 90 mm.

Tryk til kant: Tillæg på 10%

Rabat ved fem indrykninger:

10 procent. Ved otte indrykninger: 15 procent.

Hvem får Skytten?

Skytten sendes automatisk til alle skytter, som inden for de foregående

12 måneder er registreret med mindst fem resultater i KAP-programmet.

Abonnement:

Charlotte K. Larsen 7586 4222, ckl@skytten.dk

Adresseændring meldes til postvæsenet.

Abonnementspris: 100 kr. for otte numre.

Løssalg: 20 kr. pr. nummer.

Indholdet i Skytten er ikke nødvendigvis udtryk for DDS’ holdning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere læserindlæg

og artikler.

Tryk:

Elbo Grafisk A/S, Fredericia

De Danske Skytteforeninger består af ca. 900 foreninger og

amtsforeninger i hele Danmark. DDS er stiftet 10. februar

1861 og er dermed Danmarks ældste idrætsorganisation.

Adresse:

Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

Tlf. 7586 4222. Fax 7586 5475

Hjemmeside: www.skytten.dk

E-mail: dds@skytten.dk

Ekspedition:

Mandag til torsdag: Kl. 9-15.30. Fredag: Kl. 9-14.

Salgsafdeling:

7665 6725, skyttebutikken@skytten.dk

Stævnetelefon: 4030 4222

Medarbejdere:

Steen F. Andersen 7665 6700

Nina Kingo 7665 6701

Helle Veel 7665 6702

Mette L. Christiansen 7665 6703

Ulla Pausgaard 7665 6704

Pia N. Herlufsen 7665 6705

Charlotte K. Larsen 7665 6706

Tatjana Stegelmann 7665 6707

Jette Østedgaard 7665 6708

Tommy S. Haun 7665 6709

Jakob Grønbæk 7665 6710

Jørgen Nielsen 7665 6711

Georg Christensen 7665 6712

Pia Ahlén 7665 6714

Ib Nordby 7665 6715

Hanne S. Sørensen 7665 6716

Benny Jakobsen 7665 6717

Claus Nielsen 7665 6719

Henning Kristensen 7665 6721

Ejnar Askholm 7665 6722

Leif Frank Nielsen 7665 6723

Alice Bjerregaard 7665 6726

Bestyrelse:

Christian Kjær Pedersen, formand

ckp@skytten.dk

Leif N. Bay, næstformand

lnb@skytten.dk

Jens Bo Laursen, Langdistance

jbl@skytten.dk

Dagmar Keinicke, Uddannelse

dwk@skytten.dk

Torben Klit Andersen, Kortdistance

tka@skytten.dk

Lars P. Høgh, pistol

lh@skytten.dk

Preben D. Hermansen, It og information

pdh@skytten.dk

Steve Lindhardt, Ungdom

sl@skytten.dk

Skytten 227 2008

31


SET og høRT på repræsentantskabsmødet

Kristian Kanstrup indtog talerstolen

og stillede på sit karakteristiske nordjyske

følgende spørgsmål til indforståetheden

i DDS: ”Hvad har vi gang i?”

Som ung er det temmelig svært at hitte

rede i begreberne i DDS – der snakkes

om årsmøde og om repræsentantskabsmøde,

men det er jo det samme. Lad os

blive enige om, hvad vi kalder det, så

vi alle kan følge med i, hvad det er, vi

har gang i!

Sindre Undseth, næstformand i Det

Frivillige Skyttervesen i Norge, fortalte

om et par forskelle på Norge og Danmark.

Han sagde: ”Når I laver vedtægtsændringer,

træder de i kraft straks. Når

vi gør det i Norge, kan der gå flere år,

fordi det først skal omkring forsvarsdepartementet,

som skal sige ja. I har

reduceret antallet af amter fra 26 til 15

på få år, mens vi har været 60 år om at

skære ned fra 51 til 49.

Carl Bidstrup, der er med i DDS Storkøbenhavn,

fik overbragt dirigenten

Hans Aage Kofoed en personlig hjertelig

hilsen, da han var på vej på talerstolen.

De to havde ikke set hinanden,

siden Hans Aage Kofoed gik af som

formand for DDS i 1995.

UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST

ALT HENVENDELSE TIL: DE DANSKE SKyTTEFORENINGER, VINGSTEDVEJ 27, 7182 BREDSTED

More magazines by this user
Similar magazines