100224 12 mdr. vægkalender 09/10.indd - Ringe Kost - og Realskole

ringekostskole.dk

100224 12 mdr. vægkalender 09/10.indd - Ringe Kost - og Realskole

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe

Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

Kalender for skoleåret 2013 - 2014


T 1

F 2

L 3

S 4

M 5

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

M 12

T 13

O 14

T 15

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

AUGUST 2013

Ankomst elever, eftermiddag

Værdigrundlaget

32

33

Vi er en kostskole i forandring, men værdigrundlaget for skolens ydelse er det samme. Vi

forsøger fortsat at skabe en tryg skolegang for børn og unge, der ikke kan gå i skole hjemme.

Vi har et systemisk inspireret børnesyn, der betyder, at:

› Vi skaber tryghed og omsorg gennem arbejdet med positive relationer

› Vi har fokus på det, der virker på den unge, og vi forpligter os på at være særdeles vedholdende

i dette arbejde.

› Vi arbejder ud fra, at det sociale fællesskab er en forudsætning for læring.

› Vi anerkender, at vi er hinandens forudsætninger, og vi forpligter os på at fremme medejerskabet

i alle relationer og processor.

› Vi kvalifi cerer skolens pædagogik gennem metodisk refl eksion.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

F 16

L 17

S 18

M 19

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

M 26

T 27

O 28

T 29

F 30

L 31

Valgfagsdag. Hygge i eget hus

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Sportsdag

34

35


S 1

M 2

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

SEPTEMBER 2013

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Dansk

36

37

Fritid – aktive unge lærer bedst

Ringe Kost- og Realskoles fritidssektor er vidtspændende med faciliteter af høj standard

og masser af værksteder og klubber med høj aktivitet. Senest har skolen åbnet et professionelt

fi tnesscenter, der bruges i idrætstimerne i skolen og børnenes fritid, hvor der er

forskellige hold som f.eks. spinning. Centret har instruktører tilknyttet.

Flere af aktiviteterne er organiseret som selvstændige klubenheder, der deltager på lige

fod med andre klubber i det fynske foreningsliv.

Ridehal, sportshal, tennisbaner, mooncars, motocross, internetcafé, skatermiljø, værksteder,

sløjd, bibliotek, counterstrike, fodboldbane, håndbold, put-and-take sø, musikstudie,

video-projekter, orienteringsløb, selvforsvar, billedkunst, knallert, RK-radio/TV, biologi med

mulighed for at medbringe eget kæledyr samt fritidsaktiviteter uden for skolen efter aftale.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

M 16

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30

Skolernes O-løb

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Matematik

38

39

40


T 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6

M 7

T 8

O 9

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14

T 15

OKTOBER 2012

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Afrejse elever

Efterårsferie

Efterårsferie

41

42

Mødet mellem de unge og de voksne

Ringe Kost- og Realskole er unik med sin struktur, hvor der bor lærerfamilier dør om dør

med de unge i husene. Nærheden mellem børn og voksne og den daglige sociale træning

er et vigtigt grundlag for skolens pædagogiske resultater.

De ansatte er løbende i gang med efteruddannelse. Således har hele det pædagogiske

personale gennem de sidste år efteruddannet sig i Systemisk Pædagogik, Læringsstile og

Specialpædagogik.

Personalet arbejder målrettet mod at afdække, hvordan den enkelte unge vil tage imod

hjælp og støtte fra de voksne – socialt og i undervisningen. Vi taler om at møde de unge,

hvor de er, og vi tror på, at det er i dette møde mellem de unge og de voksne, at vi kan

skabe udviklingsmuligheder, der kan bringe de unge videre i deres liv – hvor uddannelse

naturligvis er målet.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21

T 22

O 23

T 24

F 25

L 26

S 27

M 28

T 29

O 30

T 31

Efterårsferie

Efterårsferie

Efterårsferie

Ankomst elever

FN-dag

Engelsk

Sommertid slut

Terminsprøve

Terminsprøve

Terminsprøve

Terminsprøve

43

44


F 1

L 2

S 3

M 4

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11

T 12

O 13

T 14

F 15

NOVEMBER 2013

Terminsprøve. Hjemrejse elever

Ankomst elever

Dansk

Morten Bisp

Hjemrejse elever

45

46

Målrettet pædagogisk arbejde

Vi vil opnå noget sammen med de unge, og det skal være tydeligt for de unge selv, deres

familier og vores samarbejdspartnere i kommunerne. Derfor har vi delt skolens ydelser op

i 6 prioriterede områder med en overordnet målsætning for hvert område. Hertil er der en

række delmål, som er de skridt, vi må tage med den unge på vejen mod målet.

• Den unges relationer til voksne - den unge skal kunne have positive relationer til voksne.

• Den unges relation til hjemmemiljøet – den unge skal kunne fastholde sin drøm om at

få en uddannelse.

• Rammerne for den unges liv på skolen – den unge skal aktivt og positivt kunne deltage

i skolens sociale liv.

• Den unges skolegang – den unge skal have en skolegang, der svarer til folkeskolens.

• Den unges relationer til andre unge – den unge skal kunne lære at vælge og fastholde

gode venskaber og være en god kammerat.

• Den unges fritid – den unge skal opleve en glæde ved at dyrke og fastholde fritidsaktiviteter

over en længere periode.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

L 16

S 17

M 18

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24

M 25

T 26

O 27

T 28

F 29

L 30

Ankomst elever

Brobyg

Brobyg

Brobyg

Brobyg

Brobyg. Hjemrejse elever

Ankomst elever

Brobyg

Brobyg

Brobyg

Brobyg

Brobyg

Juleklip

47

48


S 1

M 2

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

DECEMBER 2013

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Matematik

Traditioner

49

50

Skolen har gennem hele året masser af traditioner. Det gælder ikke mindst juletiden. Her

afholdes den store juleklippedag, hvor alle har en hel dag i husene med juleklip og hygge.

RK-radio og TV sender samtidigt underholdning og konkurrencer, som eleverne har haft

travlt med at producere til skolens eget net.

I weekenderne holder værkstederne åbent, hvor eleverne har travlt med at producere

julegaver. Det store bøgetræ i skolegården oplyser hele skolen og kan ses overalt i Ringe i

december.

I øvrigt studeres træet meget nøje i foråret, hvor undervisningen slutter kl. 12, den dag,

det springer ud.

Der er også juleafslutning i det enkelte hus og den store, fælles juleafslutning med banko,

sange og julemiddag.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

M 16

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30

T 31

Hjemrejse elever formiddag

Juleaften

Juledag

2. juledag

Juleferie

Nytårsaften

51

52

1


O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

M 6

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

M 13

T 14

O 15

Nytårsdag

Nytår

Julefrie

Juleferie

Ankomst elever

Dansk

JANUAR 2014

Hellig 3 konger

Terminsprøver

Terminsprøver

Terminsprøver

2

3

Dagens gang på Ringe Kost- og Realskole

7.00 Morgenvækning

7.30 Check af værelse

7.45 Morgenmad

8.15 - 9.45 1. undervisningsmodul

9.45 - 10.00 Pause med frugtordning

10.00 - 11.30 2. undervisningsmodul

11.30 Varm middagsmad

12.05 - 13.35 3. undervisningsmodul

13.45 – 15.15 Evt. 4 undervisningsmodul

14.00 - 16.30 Fritid med mulighed for at tage i byen og shoppe

16.30 - 17.30 Lektietime

17.40 Aftensmad med pålæg og lune retter

18.00 - 21.30 Fritid på skolens område med mangfoldige og spændende aktiviteter

21.30 Eleverne melder til huset

22.00 Alle elever er på værelset og god nat

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

T 16

F 17

L 18

S 19

M 20

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

M 27

T 28

O 29

T 30

F 31

Terminsprøver

Terminsprøver. Hjemrejse elever

Ankomst elever

Engelsk

Hjemrejse elever

4

5


L 1

S 2

M 3

T 4

O 5

T 6

F 7

L 8

S 9

M 10

T 11

O 12

T 13

F 14

L 15

FEBRUAR 2014

Ankomst elever

Musicaluge

Musicaluge

Musicaluge

Musicaluge

Matematik

Hjemrejse elever

6

7

Simple regler, der virker

Da Sharafmal kom til Ringe Kost- og Realskole for 2 år siden, havde han det svært med

skolens rammer og regler: ”Jeg kom fra et miljø med misbrug og kriminalitet og havde

overhovedet ingen planer for fremtiden. I begyndelsen stolede jeg ikke på de voksne og

gjorde en masse dumme ting.

Men de voksne på Ringe Kost- og Realskole fi k mig langsomt, men sikkert, til at tænke

over, hvad jeg ville med mit liv. Samtidigt fi k skolens misbrugskonsulent mig til at stoppe

med mit misbrug. Jeg blev aktiv i fritiden og drømmer om snart at komme på det danske

brydelandshold. Jeg fandt også ud af, at det kræver en indsats, hvis man vil have gode

karakterer”.

Sharafmal har netop afsluttet sin 10. klasse på RingeKost og Realskole med et imponerende

gennemsnit og fortsætter sin ungdomsuddannelse, mens han bor på vores kollegie.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

S 16

M 17

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

M 24

T 25

O 26

T 27

F 28

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Ankomst elever

8

9


L 1

S 2

M 3

T 4

O 5

T 6

F 7

L 8

S 9

M 10

T 11

O 12

T 13

F 14

L 15

Fastelavn

Fastelavn

Vinterlejr

Vinterlejr

Vinterlejr

Vinterlejr

Vinterlejr. Hjemrejse elever

Ankomst elever

Dansk

MARTS 2014

10

11

Differentieret undervisning

Fundamentet i skolen er at undervise på elevens niveau. Vi benytter tests, der viser

læreren hvor og hvordan, der skal differentieres. I basisklasserne er der ofte to voksne i

klasserne, i overbygningen normeres efter behov. Den daglige lektietid på en time opfatter

vi som træning i at passe skolen.

Alle nye elever starter med en uges intro-forløb. 5. – 8. klassetrin kalder vi basisklasser.

Her sætter vi fokus på en positiv skolegang og grundlæggende faglige færdigheder. I 9. og

10. klasse vælger eleverne spor. De fl este undervisningstimer er fælles, mens enkelte timer

er differentieret. Således vælges E-sporet, hvis man ønsker et mere praktisk afsæt, hvor

eleverne undervises på Erhvervsskolen i Svendborg én dag om ugen i et halvt år, hvorefter

de de er i erhvervspraktik det andet halvår. I-klasserne orienterer sig mere internationalt

og søger bl.a. samarbejde med udenlandske studerende. I 10. klasse er der tradition for, at

eleverne tager på studietur til EU.

Alle klasser følger Undervisningsministeriets ”Fælles mål”, og det er vort mål, at alle elever

slutter deres forløb af med afgangsprøven.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

S 16

M 17

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

M 24

T 25

O 26

T 27

F 28

L 29

S 30

M 31

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Matematik

Sommertid start

12

13

14


T 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6

M 7

T 8

O 9

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14

T 15

Hjemrejse elever

Ankomst elever

Hjemrejse elever

Palmesøndag

Påskeferie

Påskeferie

Her er min hånd min ven.

Ræk mig din igen.

Sammen vil vi vandre.

Ude på livets vej.

Både du og jeg.

Sammen med de andre.

Vi vil ikke bare være.

Vi vil meget hel´re blive.

Kun med andre kan vi lære.

Kun med andre kan vi give.

Jeg og mig er nu forbi.

Vi vil bruge os og vi!

APRIL 2014

15

16

Her er min hånd, min ven

Ringe Kostskole-sang 2007

Tekst: Leo Skovgaard og Michael Salling

Fællesskabet trives her.

Tingene de sker.

Sammen med de andre.

Udsigten her er fi n.

Den kan blive din.

Skal vi sammen vandre?

Vi vil ikke bare være.

Vi vil meget hel´re blive.

Kun med andre kan vi lære.

Kun med andre kan vi give.

Jeg og mig er nu forbi.

Vi vil bruge os og vi!

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21

T 22

O 23

T 24

F 25

L 26

S 27

M 28

T 29

O 30

Dr. Margrethe II

Påskeferie

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

Ankomst elever

Kostskolestævne

Dansk/test/

prøveforb. kostskolestævne

Skolernes O-løb

17

18


T 1

F 2

L 3

S 4

M 5

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

M 12

T 13

O 14

T 15

Hjemrejse elever

Ankomst elever

19

FSA retskrivning og læsning

Danmarks befr. 1945

FSA dansk skr. FS 10. Dansk skr.

FSA Matematik, FS 10. Matematik

FSA Engelsk udtræk, FS 10. Engelsk

FSA Tysk udtræk, FS 10. Tysk

FSA Biologi udtræk

FSA Geografi udtræk

Afrejse elever

Familiedagen

MAJ 2014

20

Skolen inviterer til familiedag hvert forår, hvor der kommer busser rundt i hele Danmark for

at hente de unges forældre og familie.

Der er også tradition for, at tidligere elever kommer og genser skolen, de gamle lærere og

deres klassekammerater.

Der kommer mange hundrede mennesker, og de bliver trakteret og underholdt af skolens

elever, der forsøger at gøre dagen så rar og festlig som muligt med en masse forskellige

aktiviteter. Det er også her eleverne stolt fremviser deres produkter fra valgfagene.

Camilla: ”Jeg kommer for at gense det sted og ikke mindst de mennesker, der har betydet

så meget for mig og for der, hvor jeg er i dag.”

Når der ikke lige er familiedag, har tidligere elever rigtig god kontakt via Facebook, skolen

har sit eget site.

Husk at tilmelde dig Familiedagen på www. ringekostskole.dk

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

F 16

L 17

S 18

M 19

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

M 26

T 27

O 28

T 29

F 30

L 31

St. Bededag

Elever ankomst

Familiedag

Afrejse elever

Kr. Himmelfartsdag

Fridag

21

22


S 1

M 2

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

Elever ankomst

Grundlovsdag

Sidste skoledag 9. 10. kl.

Hjemrejse elever

Pinsedag

2. pinsedag

Ankomst elever

Valdemarsdag

Når skolen slutter

JUNI 2014

23

24

Sidst i juni er der translokation for 9. og 10. klasse, hvor forældre og familie kommer for at

se deres børn modtage afgangsbeviset. Der bliver holdt taler for afgangsklasserne, og det

er tid at gøre op, hvad tiden på skolen har gjort for den enkelte.

Afgangsbeviset, som eleverne modtager på denne dag, er i sig selv et udtryk for en stor

sejr, men de personlige sejre er mindst lige så store som den skolemæssige. Det videre uddannelsesforløb

er på det tidspunkt planlagt sammen med skolens egen UU-vejleder.

For de, der har gået i 10. klasse på Ringe Kost- og Realskole, er der mulighed for at fortsætte

Ringe Kost- og Realskoles Kollegium.

Her bliver de unge studerende hjulpet sikkert videre i deres uddannelsesforløb.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

M 16

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30

Hjemrejse elever

Solerhverv

Ankomst elever

Translokation

Skt. Hans dag

Afrejse elever formiddag

Ferie

25

26

27


T 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6

M 7

T 8

O 9

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14

T 15

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Sommerlejre

JULI 2014

28

29

Sommerlejrene holdes, bortset fra ridelejren der foregår ved stalden på skolen, på

Langeland, hvor vi har en naturskole. Der lægges stor vægt på socialt samvær i de

dejlige naturskønne omgivelser der fi ndes lige udenfor døren.

Der er en stor mangfoldighed af lejre bl.a. med ridning, mountainbike, boldspil,

computer og musik og stjernetræf med skøn musik og skøre konkurrencer.

Tanken bag sommerlejrene er, at ferien kan blive lang for nogle børn, f.eks. hvis

forældrene ikke har mulighed for at holde den lange ferie.

Der er typisk mellem 12 – 30 elever på den enkelte lejr, der starter på Ringe Kost-

og Realskole om mandagen kl. 12 og slutter fredag kl. 12.

Eleverne er velkomne til at deltage på fl ere sommerlejre.

www.ringekostskole.dk

Vestergade 27 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 20 80 · Fax: 62 62 20 25

mk@ringekostskole.dk

www.gte.dk · 125886

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21

T 22

O 23

T 24

F 25

L 26

S 27

M 28

T 29

O 30

T 31

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

30

31

More magazines by this user
Similar magazines