Views
5 years ago

Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42 ... - Thisted Museum

Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42 ... - Thisted Museum

Bogen om Øster og

Bogen om Øster og Vester Vandet Udgiver: Den lokalhistoriske arbejdsgruppe for Øster og Vester Vandet på Forlaget Knakken, 2007. Redaktion: Gerda Stentoft Marie Skaarup Søren Hansen Ejnar Madsen Sats og lay-out: Orla Poulsen Tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy ISBN 87-88797-92-7 Arbejdsgruppen takker bidragyderne herunder for den økonomiske støtte til udgivelse af bogen: Vester Vandet Smedje, v. Jens Kanstrup Autokomponenter ApS, v. Bjarne Thorup Vester Vandet Menighedsråd Øster Vandet Menighedsråd Vandet sogn trykudgave.indd 2 11-11-2007 12:42:52

Indholdsfortegnelse Forord ............................................................................................................................. 5 Ejendomme i Vester Vandet ........................................................................................... 6 Folketælling for Vester Vandet 1921 ............................................................................ 98 Folketælling for Øster Vandet 1921 .......................................................................... 105 Vester Vandet Kirke ....................................................................................................113 Medlemmer af Vester Vandet Menighedsråd .............................................................. 106 Øster Vandet Kirke ......................................................................................................117 Menighedsrådet i Øster Vandet .................................................................................. 121 Præster i Øster og Vester Vandet sogne - efter 1536 .................................................. 122 Degne og skoleholdere i Vester Vandet ...................................................................... 123 Lærere ved Øster Vandet skole .................................................................................. 130 Indre Missions Samfund i Vandet ............................................................................ 134 KFUM og KFUK i Vandet/Skinnerup ....................................................................... 136 KFUM og K spejderne i Vandet ................................................................................. 137 Vandet-Skinnerup Borgerforening ............................................................................. 138 Vandet forsamlingshus ............................................................................................... 139 Medlemmer af Øster og Vester Vandet Sogneråd ...................................................... 145 Vester Vandet Brugsforening .................................................................................... 147 Vandet Andelsmejeri .................................................................................................. 152 Ejendomme i Øster Vandet ........................................................................................ 156 3 Vandet sogn trykudgave.indd 3 11-11-2007 12:42:52

 • Page 1 and 2: Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11
 • Page 3: Bogen om Øster og Vester Vandet Fo
 • Page 7 and 8: Forord På opfordring fra flere sid
 • Page 9 and 10: Agerholmvej 4 - Agerholm Præstegr
 • Page 11 and 12: ug på jorden derfra. Det mellemste
 • Page 13 and 14: det, født o.1846. Der er ikke i ki
 • Page 15 and 16: Agerholmvej 17, skovløberbolig. 19
 • Page 17 and 18: øl i Vilsbølgård. Helga og Jeppe
 • Page 19 and 20: huset blev solgt til Vanja Milakovi
 • Page 21 and 22: Lidt om det gamle Nebel Som omtalt
 • Page 23 and 24: at nyde sit otium der, men kom vist
 • Page 25 and 26: mens de boede her i sognet. Det var
 • Page 27 and 28: datter fra Østerild, født o. 1815
 • Page 29 and 30: også omfatter Klitmøller. Det ble
 • Page 31 and 32: oede i huset på Egshvilevej. 1942
 • Page 33 and 34: der var ude efter en ko, der både
 • Page 35 and 36: og bliver allerede før år 1700 n
 • Page 37 and 38: del år, efter at hun flyttede fra
 • Page 39 and 40: Klitmøllervej 45. Tøfting før 19
 • Page 41 and 42: fra gården Tøfting i Vester Vande
 • Page 43 and 44: Fuglsang, Klitmøllervej 55 før br
 • Page 45 and 46: 1932. Hun har været medlem af brug
 • Page 47 and 48: Klitmøllervej 78. Matr. nr. 11a De
 • Page 49 and 50: som er født i Helligsø. Ægteparr
 • Page 51 and 52: her fra 1967 til 1971. Han er født
 • Page 53 and 54: i V. Vandet 1934 og gift med Bjarne
 • Page 55 and 56:

  Lien 24. Matr. nr. 9 Grunden er uds

 • Page 57 and 58:

  1994 blev huset solgt til Tina Ting

 • Page 59 and 60:

  hvis ikke kautionister skulle betal

 • Page 61 and 62:

  Skyum. Herefter blev Christian Tang

 • Page 63 and 64:

  strup Mouritsen i Agerholm gamle pr

 • Page 65 and 66:

  Møller Pedersen, der overtog Strob

 • Page 67 and 68:

  Age Agesen solgte Bjerregård 1912

 • Page 69 and 70:

  1888 blev Skårupgård købt af Chr

 • Page 71 and 72:

  FDM´s campingplads ved Søholtvej

 • Page 73 and 74:

  når det i en skriftlig kilde oplys

 • Page 75 and 76:

  Et postkort fra omkring 1908. Søho

 • Page 77 and 78:

  Savværksarbejdere omkring 1960. Fr

 • Page 79 and 80:

  født i København 1854. Familien b

 • Page 81 and 82:

  en ny stald, mens den gamle lade st

 • Page 83 and 84:

  Tandrupvej 2 til Jens Kristian Ande

 • Page 85 and 86:

  som hun mest blev kaldt, døde 2001

 • Page 87 and 88:

  den også kaldtes på daværende ti

 • Page 89 and 90:

  Pag. 1. Foreningens formål er: - a

 • Page 91 and 92:

  i Klitmøller. De boede først ved

 • Page 93 and 94:

  var 1842 blevet gift med Mariane Ch

 • Page 95 and 96:

  Mads Ørumby Madsen har været i so

 • Page 97 and 98:

  af Klitmøllervejen, så også dett

 • Page 99 and 100:

  overdrog den til sønnen Nicolai Vi

 • Page 101 and 102:

  Kristiane Thingstrup 1855 V. Vandet

 • Page 103 and 104:

  3 Lars Hamborg 1870 Kjelstrup ugift

 • Page 105 and 106:

  Alfred Salmandsen 1910 - Mads Møll

 • Page 107 and 108:

  11 Margrethe Bak 1878 Saltum Aarhus

 • Page 109 and 110:

  Karl Severin Jensen 1911 Nors Barn

 • Page 111 and 112:

  Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted

 • Page 113 and 114:

  11h Peder Nikolaj Jensen 1894 Vang

 • Page 115 and 116:

  Vester Vandet Kirke Ser vi bort fra

 • Page 117 and 118:

  Vester Vandet kirke før 1905. vær

 • Page 119 and 120:

  Ved korbuen i Vester Vandet Kirke s

 • Page 121 and 122:

  Alteret i Øster Vandet Kirke. d. 9

 • Page 123 and 124:

  Ved en efterfølgende sammenkomst i

 • Page 125 and 126:

  Degne og skoleholdere i Vester Vand

 • Page 127 and 128:

  dårlig økonom, der i sit lange li

 • Page 129 and 130:

  Vester Vandet skole i 1929. Bagerst

 • Page 131 and 132:

  Klasse fra Vandet Centralskole ca.

 • Page 133 and 134:

  Niels Christian Heidiche I folketæ

 • Page 135 and 136:

  i 1960. Han blev boende i den gamle

 • Page 137 and 138:

  som formand. Da han flyttede fra so

 • Page 139 and 140:

  le der afholdes bibeltime og tredie

 • Page 141 and 142:

  Den 4. februar 1974 afholdtes førs

 • Page 143 and 144:

  - form. fra 37 Anders Søndergaard,

 • Page 145 and 146:

  store sal. Vi frøs, men i 1940 fik

 • Page 147 and 148:

  Medlemmer af Øster og Vester Vande

 • Page 149 and 150:

  Vester Vandet Brugsforening Efter a

 • Page 151 and 152:

  Et tilbagevendende problem var medl

 • Page 153 and 154:

  med et eneste ord i protokollen, s

 • Page 155 and 156:

  Mejeribestyrer Chr. Larsen, Vandet

 • Page 157 and 158:

  Mejeribestyrer Niels Højmark og hu

 • Page 159 and 160:

  Stationsforstanderinde. Bagger var

 • Page 161 and 162:

  de havde solgt gården Klitmøllerv

 • Page 163 and 164:

  for Klitmøller. Dorthea og Otto Ga

 • Page 165 and 166:

  Ejnar, født 1921, Ella, født 1922

 • Page 167 and 168:

  af Mary og Christian J. Christensen

 • Page 169 and 170:

  Overgårdsminde, Holmevej 3. Bodil

 • Page 171 and 172:

  o og gift med Dagmar Riis Christens

 • Page 173 and 174:

  det Toft (1760-1835). Han var fra T

 • Page 175 and 176:

  Øster Vandet Mølle - nedlagt i 19

 • Page 177 and 178:

  Hvarregårdsvej 8. Siddende fra ven

 • Page 179 and 180:

  datter (1797-1834). Hun var datter

 • Page 181 and 182:

  tre år, og her blev parrets tredje

 • Page 183 and 184:

  Fårevask. Fra venstre Mine, Poul K

 • Page 185 and 186:

  hanne og Clausen havde landbrug, og

 • Page 187 and 188:

  Astrid og Poul fik tre drenge: Jens

 • Page 189 and 190:

  nere uddannet til slagter. Han blev

 • Page 191 and 192:

  Lars, født 1968, Otto, født 1972

 • Page 193 and 194:

  Kurt er dyrlæge på Thisted slagte

 • Page 195 and 196:

  af murermester Jepsen, Sjørring, o

 • Page 197 and 198:

  det på Sandgaard. Her mødte hun S

 • Page 199 and 200:

  til at hjælpe sig en gang i mellem

 • Page 201 and 202:

  Kornet er sat sammen i råer. lavet

 • Page 203 and 204:

  Lyhne, født 1925 i Øster Vandet.

 • Page 205 and 206:

  Toftholmvej 4 - før 1950. me på h

 • Page 207 and 208:

  205 Vandet sogn trykudgave.indd 205

 • Page 209 and 210:

  207 Vandet sogn trykudgave.indd 207

Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42 ... - Thisted Museum
Skovsted og Kåstrup i tilbageblik - Thisted Museum
Gårde og ejendomme i Kjelstrup.indd - Thisted Museum
Klitgaard, C. 'Slettegaard i Vester Hanherred' - Thisted Museum
Lindstrøm, Thomas 'Fra Kettrup Sogn 1890' - Thisted Museum
Rolighed, Jens 'De ældre i Klim fortæller' - Thisted Museum
Rolighed, Jens 'De ældre i Klim fortæller' - Thisted Museum
Erindringer fra Brund og Kjelstrup 1 1996.pdf - Thisted Museum
Kristensen, Aksel 'Vand og brønd' - Thisted Museum
Rolighed, Jens 'Fra Vust sogn i svundne tider' - Thisted Museum
Støvring-Nielsen, H. 'Agger sogn' - Thisted Museum
Gamle bondeskikke fra Klim sogn - Thisted Museum
Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn - Thisted Museum
Gårde og ejendomme i Kjelstrup skærm.pdf - Thisted Museum
Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn - Thisted Museum
Spøgeri i Mellem Mølle. Tømmerby Sogn - Thisted Museum
Christensen, Poul 'Hr. Jens i Rær og fæstebonden' - Thisted Museum
Krogh-Jensen, G. 'Uret i Vester Vandet kirke' - Thisted Museum
Andersen, K. 'Sagn fra Thy' - Thisted Museum
Fra Klim Sogn i sidste halvdel af forrige århundrede - Thisted Museum
Vesløsgaards Bøndergods og Inventarium 1651 - Thisted Museum
Ejerslev, M. P. 'Hvem skal kaldes op' - Thisted Museum
Nørgaard, Olaf 'To spillemænd fra Sydthy' - Thisted Museum
Laursen, Henrik ved Torsten Balle 'Af Hassing ... - Thisted Museum
Rolighed, Jens 'De ældre i Klim fortæller' - Thisted Museum