Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er værdifuldt….

At børnene tilegner

sig rum og retningssans

At børnene kan omsætte

og bearbejde

synsindtryk ”kreativt”

At børnene kender

fysisk forskel på foran,

bagved, ved siden

af, over og under

At børnene kan finde

rundt i huset og i nærmiljøet

At kunne se forskelle

Rumlige og visuelle kompetencer

Derfor vil vi…..

give muligheder for

at børnene kan udtrykke

sig i billeder

og skulptur

Give mulighed for at

udtrykke følelser

gennem skabende

processer

For at barnet trygt

skal kunne udforske

omverdenen

”give barnets ideer

vinger”

give barnet successer

Styrke barnets fantasi

Styrke hånd/øje kookoordination

/ finmotorikken

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Træne børnene i ”at

se” - øve opmærksomhed

Præsentere børnene for

forskellige materialer

og teknikker

Anerkende barnet skabende

handlinger

Stille udvidende

spørgsmål til det barnet

foretager sig

Give valgmuligheder

Sikre en positiv udgang

på projektet

Give ro til fordybelse

give mulighed for flere

materialer på en gang

Aktiviteter

Arrangere skattejagt

Og tingfinderlege

Skulpturer af naturmaterialer

Relieffer af naturmaterialer

blade, grene osv.

Vatbilleder

Filte

Male med naturfarver

Male i naturen

Snitte med kniv

Arbejde med overskudsmaterialer

Effektmål / tegn

Vuggestue:

De toårige børn viser

interesse for at

udforske legepladsen

Børnehave:

Leret var ved at blive

hårdt, men vi fik æltet

det med lidt vand. Børnene

havde dagen forinden

været i skoven

og set en død hasselmus.

Aase foreslog

dem, at de modellerede

en hasselmus. Figurerne

udviklede sig til andre

dyr og alle børn i

gruppen fik deres lerfigur

tørret, brændt i

skolens ovn og tog

stolte figurerne med

hjem.

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser

More magazines by this user
Similar magazines