Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er værdifuldt....

At børnene kan udvise

respekt og accept

af anderledes børn

At kunne rumme alle

børn i lokalsamfundet

At alle børn får en

optimal udvikling

Børn med behov for en særlig indsats

Derfor vil vi…..

Vi vil sætte fokus på

hvad fællesskabet

kan tilbyde det enkelte

barn

udvikle børnenes

empati bl.a. ift. børn

der har det svært

Styrke barnets kompetencer

gennem

arbejdet med intelligenserne

integrere inklusionstanken

i vores daglige

pædagogik omfattende

alle børn

Give de ”svage”

børn roller de kan

magte

Give børn med specielle

behov en rolle

i helheden

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Have viden om handleguiden

i FMK

Koordinere handleplaner

med skole

Varetage arbejde med

talegruppe i børnehaven

Være aktive i et tæt

samarbejde med barnets

forældre

Kende barnets stærke

og svage sider

Aktiviteter

Længerevarende projekter

Musik og rytmer

Male, klippe, tegne, lege,

dramatisere

Motorisk træning

(optagelse i skovgruppe?)

Alle 4-6 årige børn i

skoven

Sproglige aktiviteter

Effektmål / tegn

Der er udarbejdet

handleplan for alle

børn med behov for

en særlig indsats

Vuggestue:

Børnene oplever

voksenkontakt og

fysisk nærdvær flere

gange om dagen

Børnehave:

Alle børn med behov

for en særlig

indsats har fået flere

positive oplevelser

med fællesskabet

indenfor den

sidste uge, og disse

er beskrevet som

praksisfortælling

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende tests, Kuno

Beller , TRAS, chips

osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Lokalmøde

Afdække, screene

More magazines by this user
Similar magazines