Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

BørneBakkeHus´ læreplan bygger først og fremmest på de værdier, vi vægter højt.

Værdierne omsættes i handlinger:

Omsorg men også udfordring

At skabe tryghed.

Tryghed er grundlaget for børns trivsel og udvikling. Det er os voksne, der har ansvaret for at

skabe tryghed i børnehaven, så hverdagen bliver rar og uden bekymringer.

Det betyder at:

Vi i hverdagen tydeliggør grænser. Altså synliggør vores egne, og lærer børnene at sætte deres.

Vi voksne viser, vi er der, og at vi passer på børnene.

At skabe udfordringer

Udfordringer er en nødvendighed for at barnet kan udvikle sig til et selvstændigt, kreativt og tænkende menneske

Det betyder at:

Vi voksne skal udfordre børnene tilpas - tilpasse udfordringerne og stille krav efter barnets udvikling og modenhed. Der skal være en god balance mellem omsorg og udfordring,

men omsorg og udfordring skal gå hånd i hånd.

Muligheder for at lege og udtrykke sig kreativt

Leg er barnets måde at tilegne sig verden på. I disse år forsvinder børns lege til fordel for it-baserede produkter og aktiviteter. Derfor må vuggestuen og børnehavens voksne

lege med børnene, give dem kendskab og lyst til at lege gamle og nye lege sammen, også fordi det at lege er en socialietetskabende faktor.

Børnene skal tilbydes og opfordres til at deltage i skabende processer alene og i fællesskab med andre. Den voksne skal understøtte børnenes kreative arbejde med spørgsmål,

forslag og opmuntring og tage børnenes problemløsningsforslag alvorligt.

Tid og rum til fordybelse

Børnene skal sikres kontinuitet i leg og beskæftigelse. De voksne skal sørge for at børnene kan beskæftige sig og opholde sig i mindre grupper. Afbrydelse af børn der er

fordybet i leg og kreativt arbejde skal foregå nænsomt og i god tid. De voksne skal arbejde på, at børns indbyrdes venskaber kan få plads til at udvikle sig og trives. Alle

børn skal støttes i at udvikle redskaber til at skaffe sig venskaber.

Nærvær

At se og høre den enkelte - At lytte og forstå – At være til stede, når vi er sammen.

More magazines by this user
Similar magazines