Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

ning.

At være hovedperson i eget liv.

Det betyder at:

• Vi voksne “opdager / ser”, hvem det enkelte barn er.

• Vi voksne lytter, også til det der ikke bliver sagt med ord.

• Vi voksne sætter ord på det vi ser, med udgangspunkt i et barneperspektiv.

At være bevidste om, hvordan vi taler med hinanden.

Den måde vi kommunikerer med hinanden på, har afgørende betydning for, om man føler sig talt ligeværdigt med eller talt ned til.

Det betyder at:

• Vi voksne må være meget bevidste om egen måde at tale med børnene og hinanden på, idet vi er de nære rollemodeller for børnene.

• Vi voksne skal være gode til at sætte ord på de mange følelser, børn rummer.

• Jo bedre vi er i stand til at hjælpe børnene til at udtrykke sig selv, og samtidig udtrykker vores egne reaktioner og hensigter, des dybere bliver kontakten med dem.

Ansvar

At lære børnene medansvar for børnehaven

Børnene skal lære ansvar for børnehaven og for hinanden. Dette er med til at give børnene en erkendelse af egen betydning for fællesskabet.

Vi voksne har det overordnede ansvar, og skal i den daglige pædagogiske praksis, og tætte kontakt til børnene, fremstå som modeller de kan lære af.

Det betyder at:

• Vi i hverdagen vil passe godt på vores ting og derigennem lære børnene at behandle tingene med respekt.

• Vi voksne indbyrdes skal kunne diskutere hinandens pædagogiske praksis i forhold til den påvirkning og udvikling, den har for børnene.

• Vi voksne er synlige, som ”tør” sætte rammer.

At give børnene selv- og medbestemmelse.

Medbestemmelse er en grundsten i vores pædagogik, da det er med til at udvikle børns personlighed og hvor de oplever deres mening har betydning.

Det betyder at:

• Vi holder samling en gang imellem, hvor børnene lærer at begå sig i fællesskabet og handle på de regler, der eksisterer når flere er sammen

• Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og planlægger aktiviteter ud fra disse, samt ud fra børnenes udviklingsmæssige behov.

• Børnene oftest har mulighed for at vælge, hvilke aktiviteter de vil være med i.

More magazines by this user
Similar magazines