Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er værdifuldt….

At barnet ved ”Hvem

er jeg”

At barnet har en positiv

selv-billede

At barnet lærer egne

følelser

At barnet tør stå ved

sine meninger

At barnet føler sig

værdsat/værdifuldt

Personlige kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke

barnets

Selvværd

Selvtillid

Selvforståelse

Selvstændighed

Hvordan gør vi

det?

De voksne skal:

Respektere børnenes ideer

og behov

se, høre & anerkende det

enkelte barn

tro på børnene

vise hinanden respekt

skabe sammenhæng mellem

tale og handling

vise accept af følelser

udvise empati

tale med barnet

”situationsbestemt”

give medbestemmelse

give valgmuligheder

se barnets intention bag

dets handling

Aktiviteter

Rundkreds

nedskrive børns egne

historier, sange, digte

osv.

”Barnet’s bog”

Familiebilleder

”Trin for trin”

stamtræer

fødselsdage

tegne tegninger af sig

selv

spejle / spejløvelser

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn tør være

på legepladsen

uden sin primærpædagog

Børnehave:

Allan siger normalt

ikke så meget i børnehaven

og da slet ikke

hvis alle børn ser på

ham. Så ”rundkreds” er

ikke noget har er glad

for. Efter sommerferien

da de store børn første

gang samles i rundkredsen

har Allan noget

vigtigt at fortælle:

Han har været på fisketur

med sin far og set

en hval lige ved siden

af båden. Eftflg. er børnene

inde ved computeren

sammen med en

vioksne for at finde ud

af, hvad det var for en

hval, Allan så.

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/ handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser

More magazines by this user
Similar magazines