Havørredens Hemmeligheder 1 - Kystspin – SE DEN! - Fiskeringen

fiskeringen.dk

Havørredens Hemmeligheder 1 - Kystspin – SE DEN! - Fiskeringen

Fiskeringen

Nr. 1. forrår 2007

Udgives af (WWW.)FISKERINGEN(.DK), Din adgang til 63 både i sø & hav, samt over 60 km å. ISSN: 1604-8547


Ansvarshavende redaktør

Preben Meyer

Rothesgade 6, 4. th.

2100 København Ø

Tlf: 3526 7764/2728 5001

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Redaktion

Preben Meyer

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Annoncer

Kim Holm Boesen

Tlf: 4698 7262 (mellem kl. 20.00

- 23.00)

0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

Produktion

www.westring-welling.dk

Formand

Kim Holm Boesen

Jernbanegade 4 A, 3 tv.

1608 København V.

Tlf: 4698 7262

(mellem kl. 20.00 - 23.00)

0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

FR´s. sekretariat

Fiskeringen

Bonderupvej 10 A

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: fiskeringen@fiskeringen.dk

Næstformand

Tommy Lauritsen

Bonderupvej 10 A

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: Tommy@fiskeringen.dk

Kasserer

Karl Erik Strandesen

Ranunkelvej 1

3500 Værløse

Tlf: 4698 7264/2173 6917

Email: kasserer@fiskeringen.dk

Konto nr.: 0890-1017302

Øvrige bestyrelse

Ole Madsen

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Jørgen Mikkelsen

Tlf: 3617 2516/6035 1852

Email: jmik@fiskeringen.dk

Claus Stahnke

Email: claus@fiskeringen.dk

Tlf: 4444 7172

Benny Østergaard

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Bjørn Lund Hansen

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Søren Beck

Tlf: 3316 2930

Email: beck@fiskeringen.dk

Suppleanter

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Preben Meyer

Tlf.: 3526 7764/2728 5001

Email: meyer@fiskeringen.dk

Thomas Fox Maule

Tlf.: 4848 2460/4030 0797

Faciliteter

Bådfaciliteter

Ole Madsen

Stengårdsvej 3

3540 Lynge

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9960: Fejlmelding

Strømvand

Benny Østergaard

Muskathaven 26, 3. th

2730 Herlev

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Husene

Administration

Lone Fox Maule

Hegnsvej 78 B

2850 Nærum

Tlf.: 7025 9965

Email: husudvalg@fiskeringen.dk

Husudvalgsformand

Bjørn Lund Hansen

Hummeltoftevej 121

2830 Virum

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Inspektører

Jørgen Mikkelsen

Tlf: 3617 2516/6035 1852

Email: jmik@fiskeringen.dk

Jørgen Brink Hansen

Tlf: 2467 7124

John Drewes

Tlf: 4364 5739

Jens Ryhl

Tlf: 4587 0571

Miljøudvalg

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Webmaster

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

E-mail: Webmaster@fiskeringen.dk

Booking

www.fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9969

Arrangementer og

PR-udvalg

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

FISKERINGENS åbne MEDLEMSFORENINGER:

Den Gyldne Karpe:

Carl Ole Nielsen, Nyvej 14 B 4.th., 1851 Frederiksberg C.

Tlf: 3324 2509

Esrum Ålaug:

Henrik Andersen, Stationsvej 13, 4050 Skibby. Tlf.: 4447 9770

Farum Lystfisker forening:

Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520 Farum. Tlf: 4499 1607

Fiskeklubben Horns Herred:

Børge Pedersen, Østervej 8, 4050 Skibby Tlf: 4752 8101

Herlev Sportsfisker forening:

Kennet Jensen, Rosenhøj 51, st/th., 2650 Hvidovre.

Tlf. 3649 3399

Helsingør Fluefisker Forening:

Kenneth Nilsson, Edvard Munchsvej 2. 3000 Helsingør. Tlf: 4926 6288

Esrum Å- og Søørredcup 007

Hørsholm & omegns Lystfisker forening:

Kenneth Nielsen, Ådalsparken 9,3 th., 2970 Hørsholm. Tlf: 4586 9456

Kajerød Sportsfisker forening:

Luis Monteriro, Byagervej 207, 3460 Birkerød. Tlf: 4581 7362

Kokkedal-Nivå Lystfisker forening:

Hans Erik Nielsen, Bygvænget 256, 2980 Kokkedal Tlf: 4914 2228

Neptun Lystfisker forening:

Steen Brynov, Snebærvænget 11, 2830 Virum. Tlf: 4585 9212

Nærum Fiske Klub:

Lone Fox Maule, Hegnsvej 78B, 2850 Nærum. Tlf.: 4580 5148/

Rødovre Sportsfisker forening:

Kim Jerris, Vejlands Allé 31, 2300 København S. Tlf: 3630 8512

Salmo Salar:

Igennem mange år har Esrum Ålaug, med

Fiskeringens støtte, udsat ørreder i primært

Esrum Å, men også en mindre mængde i Esrum

Sø.

Det har givet resultater i form af flotte fangster

af ørreder fra åen (bedste fra elfiskeriet 2007

var en hun på 7,5 kg/90 cm), men også overraskende

bifangster fra Esrum Sø, hvor der under

geddefiskeri med levende agn bliver landet søørreder

af en anseelig størrelse.

I lighed med tidligere år ønsker Fiskeringen og

Esrum Ålaug at få tilbagemeldinger om fangster

fra både Esrum Å- og Sø igennem året.

Derfor indbydes DU/I til at deltage i Esrum Å-

og Søørredcup 007, der løber fra 16. januar

2007 til 15. november 2007.

Præmierne:

Til den største åørred fra Esrum Å i

007 er 500 kr. kontant.

Til den største søørred fra Esrum Sø i

007 er 500 kr. kontant.

Præmierne er sponseret af Esrum Ålaug.

Alle tilmeldte fisk får tilsendt en Fiskerings

cap.

Præmieuddelingen vil ske på ”Store

strygedag” på Esrum Ålaugs klækkeri på

Esrum Møllegård, Klostergade 12, Esrum,

3230 Græsted, i slutningen af november,

dagen, hvor de nye ørredgenerationer til

søen og åen grundlægges.

Ulrik Nielsen, Astershaven 277, 2765 Smørum. Tlf: 4465 4633

Sjælsø Lystfisker forening:

Lars Peter Jønsson, Piletoften 5, 3300 Frederiksværk. Tlf: 4087 3030

Sportsfiskerforeningen Gadevang (G 79):

Erling V. Jensen, Ørnevænget 56, Vellerup, 4050 Skibby. Tlf: 4752 6027

Stenløse Sportsfisker forening:

Peter Rudy Nielsen, Søsum Bygade 31B, 3670 Veksø. Tlf: 4710 7988

Tune Lystfiskerforening:

Allan Widell, Lyrestien 8, Tune, 4000 Roskilde. Tlf: 4618 5933

Værløse Fiskeklub:

Karl Erik Strandesen, Ranunkelvej 1, 3500 Værløse. Tlf: 4448 3862

Ølstykke og omegns Sportsfisker forening:

Leon la Fontaine, Fiskene 53, 3650 Ølstykke. Tlf: 4717 5558

Østerbro Lystfisker Klub:

Jan Kristoffersen, Petersborgvej 4 st.th., 2100 Kbh Ø. tlf: 3526 8970

Konkurrencereglerne:

• ALLE lystfiskere kan deltage.

• KUN ørreder (salmo trutta) fanget i Esrum å

og sø kan deltage i konkurrencen.

• Der skal indsendes en detaljeret fangstberetning

med vægt, længdemål og fangststed/-metode,

underskrevet af et vidne og medsendes

et billede, der viser fisk, fanger og fangststed.

• Samt billede af fisk m/målebånd og en genstand

der viser relativ størrelse (f.eks. alm.

æske tændstikker).

• Fangstindberetninger skal være Benny Østergård,

Muskathaven 26, 3.th. 2730 Herlev. tlf.

nr.: 4484 8947, email: benny@fiskeringen.dk,

i hænde senest den 18. november 2007,

• Ved mistanke om snyd kan tilmeldinger afvises

uden videre begrundelse.

Læs mere om Fiskeringen

www.fiskeringen.dk

Læs mere om Esrum Ålaug på

www.esrum-aalaug.fiskeringen.dk

Foto: Preben Meyer

Næste trykte udgave af FISKERINGEN

udkommer 1. december 2007.

Pris ved løssalg 20 kr., der dækker

portoen. Henvendelse redaktøren.

Oplag 3000 stk. Indlæg står for

skribentens egen holdning. Hvor intet

andet er anført, må artikler citeres med

kildeangivelse.Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte og redigere breve

og artikler, der optages i bladet. For

indsendt stof garanteres ikke..

Næstformanden har ordet

En ny sæson står for døren

I vinterens løb er der sket et par ændringer; broen i Donse

Dam er fornyet, en flot egetræsbro. Arnakke-båden er

renoveret, og flyttet op til Munkholmbroen, så der er lettere

adgang til båden, og til fiskepladserne. Vellerup er blevet reduceret

til 1 båd, der til gengæld lægges svaj, når den er blevet

renoveret. Og så har Farum LF lagt en ’ny’ brugt Eivind-jolle

ved Stavnsholt, tak for det. I skrivende stund er vi endvidere

tæt på at have en vinterbåd i Søndersø, nærmere herom senere.

Kegnæs jollen ved Furesøbad er også blevet renoveret,

og står som ny. Gilleleje er blevet nedlagt, Kegnæs jollen derfra

er flyttet til Helsingør

Så endnu en gang går vi en ny sæson i møde med en

fantastisk flot bådpark. Brug den, og pas på den…

Fiskeringen bestyrelse indkaldte til ekstraordinært

repræsentantskabsmøde den 10. januar. Formålet var

vedtægtsændringer, der muliggør et ændret kontingentsystem.

Forslaget blev, efter en gennemgang af planer og tanker

bagved, enstemmigt vedtaget.

Nu skal vi så i gang med arbejdet med at implementere systemet.

Vore programmører skal etablere ’kontakten’ mellem

Betalingsservice og vores eget system, og visse interne procedurer

skal ændres. Men alt i alt forventes systemet at køre

fuldt ud fra starten af 2008.

Hvad betyder det for dig? Selv om forslaget blev enstemmigt

vedtaget, behøver klubberne ikke at være tilmeldt.

Det er nemlig frivilligt om klubben ønsker at benytte sig af

tilbuddet. Nogle klubber har valgt at se systemet virke før de

melder sig til, andre, f.eks. nogle firmaklubber, er afskåret fra

at deltage, men der er stor interesse for systemet, og mange

klubbestyrelser har givet forhåndstilsagn om deltagelse. Så

uanset om du får den ene eller anden type opkrævning næste

år, hvilket din klubbestyrelse afgør, kan du betale som du plejer

via bank, netbank, posthus mv. Men måske kan du også

tilmelde til Betalingsservice, så bliver det lettere for os alle.

Vi håber at alle vil tage godt imod det nye system fra

årsskiftet.

Mere medlemsinformation. Igennem et stykke tid har vi

udsendt e-mail direkte til Fiskeringens medlemmer, såkaldte

info-mails. Desværre har vi stadigvæk ikke e-mailadressen

på alle medlemmer, trods talrige opfordringer. Der er to

væsentlige grunde til at vi skal bruge den; hvis vi skal kontakte

dig f.eks. på grund af ændring af bookning el.lign. samt de

førnævnte info-mail.

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at modtage

disse info-mails, kan du via et link i mailen afmelde dig.

Hvis vi ikke har din e-mailadresse eller dit telefonnummer,

eller hvis du har ændret adresse, kan du via Fiskeringens hjemmeside

selv rette på disse medlemsdata, når du er logget ind.

Knæk & bræk i 2007

Tommy Lauritsen

Nf. i FR

Fiskeringen

Fiskeringen


Masser af torsk ved

Fiskeringens og Sport Dres´

Torskefestival

Tekst: Kim Holm Boesen Foto: Preben Meyer Fiskeringen.

Søndag morgen den 7. januar kunne man

i Helsingør Statshavn se 10 bådledere

travlt optaget med at afmærke pladserne

på de 5 skibe til de i alt 130 deltagere

ved årets Torskefestival, arrangeret af

Fiskeringen og Sport Dres.

Præcis kl. 8 stævnede HAVLIT, JAWS,

NADIA, SKJOLD og SVÆRD så ud af

havnen og lagde kursen nordover mod

de kendte torskepladser. Vejret var med

os i år det meste af dagen - så nu var

dagens spørgsmål, om torskene ville lege

med, altså om de var begyndt at samle

sig i ”buler” i denne lune vinter.

Det var de! - Efter en halv times

sejlads hørte vi skipper Lars’s sprøde

røst for første gang (jeg var i dagens

anledning den ene af de to bådledere på

NADIA): ”Er I klar”, så blev der slået bak

og klokken lød. Der var fast fisk med det

samme til min sidemand Henrik han

var ustyrlig i de 3 første dyk = 3 fisk.

Desværre for ham kunne han ikke holde

dette ”tempo”, og tabte de fisk han fik på

resten af dagen. Men de 8,1kg for 3 fisk

var nok til at komme ind på præmielisten.

Jeg havde ret travlt de første 3 timer

med at indveje. Der var næsten fisk i

hvert stop, så før middag havde vi 40 fisk

på dækket. Men efter middag blev det

sværere for Lars at finde fiskene og når

han endelig så en bule, fik vi ikke noget,

eller også tabte vi fiskene (det er det der

med at stille bremsen ret løst det er

der enkelte der ikke har forstået). Bedste

fisk på NADIA fik Heini Petersen, med

en fin mellemfisk på 6,7 kg, mens Frank

fik det højeste antal kg på 3 fisk, med

12,1 kg, hvilket rakte til konkurrencens

4. plads Frank fik ikke færre end 7

fisk! Den sidste time fik vi intet på dæk,

selvom Lars prøvede alle pladser nord for

Jan med torsk på 13,1 kg.

Foto: Peder Lichtenberg

John med vindertorsken på 13,4 kg.

Kronborg, så vi fik ”kun” 56 fisk til de 23

ombord og kun 4 mand måtte gå iland

uden fangst.

Årets successkib var JAWS, så Peter-

Peter vandt skipperpræmien, idet han,

som den eneste båd i konkurrencen,

formåede at finde målere til sine deltagere.

Det blev til 2 målere på henholdsvis

13,4 kg til John Lund og 13,1 kg til

Jan Rasmussen det var således JAWS,

der tegnede sig for de to største fisk!

Det betød også, at det var disse 2 herrer

der satte sig på årets 2 førstepladser:

John Lund vandt præmien for festivalens

største fisk, sponseret af Fiskeringen.

Jan Rasmussen vandt førstepræmien for

samlet vægt af 3 fisk, i alt 19,9kg. JAWS

fik omkring 30 fisk.

John på SKJOLD havde også tur i

den, det blev til 54 fisk med den største

på 6,2kg og det var på SKJOLD at tor-

skene til året 2. plads blev fanget, idet

Stefan Jensen havde 3 torsk på samlet

17,5kg.

På HAVLIT blev det til 33 fisk, med

den største på 6,1kg.

For SVÆRD startede festivalen rigtig

godt, og indtil ca. kl. 10 havde de allerede

25 fisk på dækket. Så knækkede

kileremmen, og selvom den blev skiftet,

fik de ikke forsyningen af kølevand til at

virke ordentligt igen, så omkring kl. 12

måtte skipper Kim få hjælp af JUVEN-

TUS til at trække sig ind. Skipper Kim

skyndte sig at tilbyde alle ombord en

erstatningstur senere på sæsonen.

Trods den kortvarige deltagelse satte

Kenn Holm fra SVÆRD sig på konkurrencens

3. plads, med 14,8 kg for sine 3

største torsk. Største torsk på SVÆRD var

på 8,7 kg.

Kl. 15 var det slut og fangsten kunne

Vel mødt igen den 6. januar 2008, hvor

Torskefestivalen 2008 bliver afviklet.

gøres op til ca. 200 torsk over 50cm

fordelt på de 5 både. Der var dog en vis

mangel på mellemtorsk (5-9kg).

KL. 16.30 var der uddeling fra

SVÆRD af de 30 præmier til en værdi af

33.300 kr - laveste præmierede vægt lå

på omkring 8 kg.

Tak til alle deltagere for at gøre dagen

behagelig og til vores sponsorer for

at være med til at gøre præmiebordet så

ekstravagant!

Fiskeringen Fiskeringen 5


Arrangementer

og gode tilbud

Forretningen bugner af spændende nyheder og fremragende tilbud, så mange, at vi nøjes med at fortælle om

nogle af de spændende arrangementer vi har i 2007. På vores hjemmeside www.fiskegrej.dk kan du se (og

købe) alle de gode tilbud samt masser af andre spændende varer. Allerhelst, vil vi selvfølgelig helst byde dig velkommen

i butikken, hvor du kan se det hele og vi har mulighed for at råde og vejlede dig.

Søndag d.22 april

arrangerer vi igen i år buskørsel

til The Danish Flyfestival

i Kolding. Afgang fra

butikken 9.00. Afgang fra

Kolding 17.00. Pris 180 kr.

Søndag d.13 maj

kl. 12.00 - ca. 16.00, Jerk

bait seminar, det er lykkedes

os at få lavet et jerkbait

seminar med

en af Sveriges bedste

jerkbait fiskere: Stefan

´´Trumman´´ Trumsted.

Her bliver der mulighed

for at afprøve dette vildt

spændende fiskeri i praksis,

samt få demonstreret,

hvordan disse agn skal

fiskes. Arrangementet er

gratis og foregår ved flydebroen

i Jægersøen, ved

Kunstmuseet Arken i Ishøj.

Fredag d.15 maj

kl. 18.00 - ca. 20.00, vil vi i

samarbejde med Loop’s kaste

instruktør Klaus Frimor

afholde kaste og grejdemonstration

i

Degnemosen ved

Bellahøj. Arrangementet

er gratis,

man møder

bare op.

Mere info vedr. arrangementer

på www.fiskegrej.dk

19 22 maj

fluekaste kurser med

Scierra instruktør Henrik

Mortensen. Både en-og

tohånds kurser.

De absolut bedste fluekaste

kurser i DK.

Se mere på

www.flyteam-danmark.dk

20 30 oktober

Canada, Fraser

River, kæmpe stør

eller blanke laks,

du bestemmer selv!

Fantastisk stabilt

fiskeri efter fisk

på op til 200 kg.

7 fiskedage.

Mere info se www.getawaytours.dk eller ring til

butikken og snak med Per.

16 24 november

Mexico, Zihuatanejo,

forrygende fiskeri

med lette grejer efter

bl.a. Sailfish, Roosterfish,

Jacks og Dorado.

7 fiskedage samt

1 fridag. Mere info se

www.getawaytours.dk

eller ring til butikken og snak med Kris.

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648

Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370

www.fiskegrej.dk - sportdres@sportdres.dk

Gydebanken

Lystfiskeripolitikken i Danmark er historien

om at fodre hunden med sin egen hale!

Af: Kim Holm Boesen Fiskeringens formand

Hvad jeg mener med det? Jo, lad os først

tage lystfiskerskatten nåh nej fisketegnsmidlernes

anvendelse i 2007. Man

skulle være et skarn, hvis ikke man er

glad for, at der bruges hele 2,7 mio. kr.

på vandløbsrestaurering. De 2,5 kan

søges af kommunerne, der kan få op til

25 % tilskud til projekter, som forbedrer

fiskenes forhold i vandløbene. De sidste

270.000 er afsat til lystfiskerforeninger,

der ønsker at restaurere åer og bække.

Der ydes fuld finansiering af stenmaterialer,

typisk op til 15.000 kroner pr. projekt.

De 1,5 mio. kr., der bruges af DFU

til rådgivning omkring vandløbsrestaurering

og udsætning synes også ok, når

DFU skal rådgive omkring udsætning af

for 10,2 mio. (laks og ørred) + 1,3 mio.

(gedde, ål, krebs og sandart) + 3,0 mio.

(ål og helt i saltvand) lig med for 14,5

millioner kr. fisk. Men hele 11,9 mio. kr.

lig med en tredjedel af fiskeplejemid-

lerne til forskerne hos Danmarks Fiskeriundersøgelser

- det er stadig helt ude

i skoven. Fiskeriforskning skulle være en

samfundsforpligtelse, ikke noget der skal

betales af lyst- og fritidsfiskerne dog er

jeg enig omkring donationen til åleprojektet

på Galathea III ekspeditionen.

Se hele makværket på: http://www.

fd.dk/default.asp?id=17407 , der er sat

sammen af Danmarks Sportsfiskerforbund,

Ferskvandsfiskeriforeningen for

Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund,

Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks

Fiskeriforening.

Så er der Fødevareministerens forslag

om at skærpe straffen for ulovligheder

i det rekreative fiskeri. Grove eller gentagne

overtrædelser af reglerne skal

betyde, at lyst- og fritidsfiskere mister

retten til at fiske i op til et år. Det lyder

jo rigtig godt, og det er der er blevet råbt

på igennem MANGE år, hvis altså det

Havørredens Hemmeligheder 1 - Kystspin SE DEN!

Anmeldt af Kim Holm Boesen

Niels Vestergaard, lystfiskerforfatter,

journalist, tegner og filmmand har altid

været bidt af en gal Salmo Trutta. Samtidig

er han en gudsbenådet formidler,

der evner at formidle stoffet. Det er også

tilfældet i hans nyeste udgivelse: Havørredens

Hemmeligheder 1 - Kystspin

udgivet i regi af Wide Open Outdoor

Film.

Jeg sidder tilbage med et dejligt

indtryk af filmen. Niels Vestergaard har

virkelig udnyttet undervandsoptagelserne

til at vise nye ukendte sider af havørredens

liv. Optagelserne i denne film

er unikke. Man skal kende sine pladser

virkelig godt for at sætte et kamera op

ved et spot med klart vand, og samtidig

være rimelig sikker på, at der kommer

fisk forbi, når man ikke kan forfodre

som ved mede- og karpefiskeriet. Eller

også er der bare MANGE flere fisk end

vi tror. Jeg må nok sige, at den stime af

blanke ørreder, der passerer forbi lystfiskeren

flere gange, mens han ”pisker”

vandet hvidt, har

sat nogle tanker

i gang omkring

hvor mange fisk vi

egentlig kommer

i kontakt med

ved kysten, - så

det ligner sikkert

å-fiskeriet: Den

fisk du ikke fik

i det ”døde vand”, hugger hos ham der

kommer fem minutter senere, fordi han

gør noget andet/bruger anden agn/hugperioden

starter.

Filmen følger primært den dygtige

fynske kystfisker Thomas Hansen på en

række fisketure, men også andre erfarne

kystfiskere er med. Filmen gennemgår

alle årstider, og på forskellige fiskepladser,

med undervandsoptagelser af

havørreder, der følger efter blinket. Der

er også optagelser af havørreden om natten.

Derudover flotte optagelser af nogle

af havørredens byttedyr, som kutlinger,

Fiskerikontrollen i Vellerup Vig - en saga blot

ikke lige var for det faktum, at 29 fiskerikontrollører

fyres, når Fiskerikontrollens

centre skæres ned til kun 3. Vi kan

virkelig forvente at se dem ude og kigge

efter det ulovlige garnfiskeri i åmundingerne

og ved Reersø, samt kontrollere

lystfisketegn…. Det er måske derfor, at

forslaget også lægger op til, at turbådsskippere,

som sejler med lystfiskere, skal

kontrollere for gyldigt fisketegn inden

ombordstigning. Nå ja, og der er stadig

intet med omkring konfiskation af både

og grej der bruges til ulovligt garnfiskeri.

DET ER EN OMMER!

hundestejler, tanglopper, rejer, sild, tobis

og børsteorm. Alt er fint delt op i temaer,

så du, efter det første hele gennemsyn,

kan gå ind på et relevant afsnit, før du

skal ud og fange en af de blanke selv.

Efter et stykke tid begynder jeg dog

at tænke på hvornår der kommer noget

mere om ”rigtigt” spinfiskeri (læs blink/

wobler/spinnere). Thomas Hansen er

tydeligvis en haj med bombardaflåd og

flue, men der kunne godt være lidt mere

omkring indspinningsteknik med bombardaflåd

inklusive ”nøk- & jigteknik”

samt brugen af børsteorm, eller hvad

med valget af den rigtige flue til det rigtige

vejr? Lidt mere omkring den blanke

versus den farvede havørred ville også

pynte.

Det er dog småting i forhold til alle

de nye informationer du får omkring

havørredens hemmelige kystliv.

Spilletid: 1 time 22 min. pris 169,-

. Fås hos din lokale grejpusher. Bedømmelse:

5 af 6 fisk.

Fiskeringen Fiskeringen 7


Rovfiskere i

Bagsværd sø

Af: Claus Stahncke

Efter længere tids forhandlinger om det

optimale tidspunkt for en sandarttur,

lykkedes det mig endelig i efteråret at

aftale en dag med Jørgen Mikkelsen, til

en tur på Bagsværd Sø. En dag er nu så

meget sagt, for sandart fiskes jo som bekendt

oftest om natten, eller i hvert fald

så sent at der ikke er meget dag tilbage.

Udgangspunktet er det, at jeg bor

ret tæt på Bagsværd sø, og jeg har som

mange andre med vores interesse, hørt

alle rygterne om hvor fantastisk en

sandartsø det er, men var også godt klar

over at det ikke gik lige så let at fange

disse smukke rovfisk, som i de tidligere

”gyldne” tider. Jeg har gennem årene

gentagne gange forsøgt mig på Bagsværd

sø, efter gedder, efter aborrer, og

efter sandart, men det er aldrig rigtig

lykkedes mig at fange andet end skaller,

og jeg havde derfor efterhånden mistet

troen på at det kunne lade sig gøre at

fange noget større i søen. (En efterrationaliserings

metode jeg har fundet

ud af jeg deler med rigtig mange andre

lystfiskere).

Da så jeg mødte Jørgen en dag uden

for en større Københavnsk grejbutik,

og kunne opleve hvordan han fortalte

om sin fangst af en 12 kilos gedde fra

den sø jeg mente var uddød, var der

jo ikke andet at gøre end at forsøge at

overbevise ham om at det ville være i en

god sags tjeneste, at vise mig at der var

fisk i søen. Det var han forbløffende nok

opsat på, da han er et venligt menneske

der gerne deler glæderne ved sin hobby

med andre, - ikke noget med hemmelige

fangststeder her (”fanget i en sø i Nordsjælland…”)

Vi fik aftalt en tid, lidt før skumring

en dag i oktober, og til min undren bad

Jørgen mig om ikke at medbringe udstyr,

for som han sagde ”jeg har rigeligt

til to ”En sådan selverkendelse er

sjælden i vore kredse, og jeg følte mig da

også lidt stødt over at mit enorme grejlager

ikke kunne godkendes af denne

hard-core fisker, men hvad gør man ikke

for at komme med hvor tingene sker.

Jeg fandt dog hurtigt ud af at han

havde ret, for da jeg med en beskeden

oppakning ankom til bådebroen hin

tirsdag aften, så jeg en båd belæsset

med stangholdere, og stænger der stak

ud alle vegne. Det var lige der var plads

til begge personer, da først årerne og

ankrene (2 skal der til) var blevet læsset.

Jørgen roede os ud midt på søen, hvor

han placerede os præcist mellem de to

ankre, og vi gik i gang med at rigge agn

og flåd til, med knæklys og alt hvad der

hører til en tur af den slags.

Ikke længe efter vuggede alle flåddene

smukt på vandet, som var blankt

med kun en smule bølger, hvad der dog

efter Jørgens skøn ikke var optimalt,

men man kan jo ikke få det hele.

Vi fik gang i snakken, men efter kort

tid melder Jørgen at et af flåddene er

gået under, og sandelig om ikke han har

ret! Det kommer ikke umiddelbart op

igen, og som den perfekte vært han er

lader han mig få den første fisk. Jeg griber

stangen og giver et solidt modhug,

og en spændende fight kan begynde,

hvor Jørgen vist er mere nervøs end jeg

jeg stoler jo på hans perfekte planlægning

af turen, og sørme om ikke der

kommer en temmelig stor sandart med

op, som Jørgen vejer på sin bismervægt

til lige godt 5 kilo !Det er en pæn fisk

af en begynder, men jeg har jo på den

anden side ikke gjort stort andet end at

hale den ind..

Jørgen var stolt, og med god grund.

Han havde vist mig hvordan det skal gøres,

og selvom vi ikke fangede mere den

dag, fik vi en hyggelig aften. Jeg fik fisk

fra Bagsværd sø, fik genoprettet troen

på søen, og at mulighederne er der, hvis

man tror på dem og griber fiskeriet seriøst

an.

Bagsværd Søs

fisk og vandmiljø reddet indtil videre

Af: Kim Holm Boesen

De 26 millioner kroner, som Københavns

Amt havde afsat til en såkaldt ’oprensning

af søen’ (såkaldt, fordi der ikke

var tale om en rigtig oprensning, men

bare en flytning af slammet indenfor

søen, med uoverskuelige konsekvenser

for vandmiljøet i Mølleåsystemet som

følge), går tabt i kommunalreformen, idet

projektet ikke kan nå at blive sat i gang,

inden amtet lukker ned med udgangen

af 2006, og så indgår midlerne som en

del af amtets formue, der fordeles til stat,

region og kommuner.

Københavns Amt havde opfordret

Staten til at gå ind og finansiere projektet,

men kulturministeren ser det som en

kommunal opgave, hvilket han har oplyst

den 13. december 2006 ved et samråd i

Folketinget.

Dansk Forening for Rosport giver des-

værre ikke op, men vil forfølge sagen og

blandt andet søge hjælp hos Bagsværd

Kommune, Danmarks Idræts-Forbund

og Idrætsfonden Danmark.

Så fiskeriet i Bagsværd sø er IKKE

sikret endnu!

I elvte time blev

Bagsværd sø

reddet af, at

Københavns Amt

bliver nedlagt!

Fiskeringen Fiskeringen 9


Bestil abonnement

NU!

DÆKKER DET HELE - også dit fiskeri!!!

Seneste nyt om laksefiskeriet i Norge og Sverige. Spændende

læsning om fiskeriet i andre lande. Specialsider

for B & U. Flere siders læsning om trolling, agn, fiskemetoder

og både. Seneste nyt fra jyske åer. Kreativ fluebindingskonkurrence.

Eksotisk saltvandsfiskeri/nyttige

adresser. Put & Take-fiskeri med grejpræmier. Kystfiskeri;

flue, blink, bobleflåd. Havfiskeri (grejpræmier) i

Øresund, bælterne, Østersøen og Det gule Rev. Fiskeri i

moser og søer samt grejannoncer, der altid sikrer dig

markedets bedste tilbud!

Nye kyst/å/elv-fluer

Put & Take/

grejpræmier

Trollingnyheder

Kystfiskeri

Eksotisk saltvandsfiskeri

Havfiskeri/

grejpræmier

Brug kuponen

nederst til højre!

Køb FISKE AVISEN hos din grej/-

En boghandler aftale med eller Fiskeavisen tegn et årsabonne-

indebærer et

godt ment tilbud (12 numre) til dig som og Fiskeringsmedlem, SPAR 50.- KR. idet

vi

Send

laver

kuponen

et tilbud på

til

levering FISKE af AVISEN,

Fiskeavisen i et

Box 70, 3250 Gilleleje eller ring på

år, tlf. altså 48 30 12 36 numre, 23. for kun 260,- kr., hvor løssalgspris

er 324,- kr.

Navn:______________________________________

Adresse: ___________________________________

Postnr. ___________ By ______________________

Betaling kr. 225.- 260,-

❏ Vedlagt som crossed check

❏ Indsat på giro 2 9570 74 90 2749009 09

Norden Europa kr. 450,- 295.- Færøerne, Grønland og øvrige udland 395.- 599,-

Se os på

www.fiskeavisen.dk

Rabataftale med Speedbådskørekort

hos Skibby Både / Dipo-Watersport

Dipo-Watersport er en virksomhed som primært beskæftiger

sig med speedbådskørekortkurser.

Kurset omfatter teori, praktisk sejlads og selve prøven,

som skal aflægges til Søfartsstyrelsen.

Man lægger stor vægt på, at du som elev får det maksimale

ud af kurset, og når du går til prøve, har du fuldstændig

styr på pensum. Derfor kan Dipo-Watersport reklamere

med, at alle elever hidtil har bestået prøverne i første forsøg.

Man har vurderet, at alle elever skal have 3 timer ved roret,

hvilket ved hold på 4 personer giver en total praktiktid på

12 timer.

Dipo-Watersport samarbejder med Skibby Både, som er

kendt for sin Mopa-jolle. Det er her teorikurset finder sted, i

forretningens nyindrettede undervisningslokale.Fiskeringen

har indgået en samarbejdsaftale med Skibby Både og Dipo-

Watersport, der udløser en rabat på 10 % på speedbådskørekort.

Normalprisen for et speedbådskørekort hos Dipo-Watersport

er 2.500 kr. + prøvegebyr til søfartsstyrelsen (300),

men er man medlem af Fiskeringen er beløbet 2.250 kr. +

prøvegebyr. Prisen indeholder 4 timers teoriundervisning,

teoribog, 12 timers praktisk sejlads i Dipo-Watersports båd

(12 timer i båden 3 timer ved roret). Næste kursus starter

medio april, og vil strække sig over 1 til 2 uger. Undervisningen

kan foregå i dag- eller aftentimerne, alt efter hvad

eleverne på kurset bliver enige om. Antal kursister på hvert

hold er 4 eller 8 personer. Det er også muligt at afholde

kurser i klubregi.

Tilmelding og yderligere information på tlf. 4752 7331

el. email jannikdipo@mail.dk Læs mere på

www.dipo-watersport.dk.

Lad dig mærke med Fiskeringen

Sammen med dette blad og Facilitetsmappen, vil vi gerne

forære dig et FR-klistermærke. Vi håber, at du vil placere

det et synligt sted, f.eks. bag på din bil.

Formålet er naturligvis at reklamere lidt for vores forening,

vi håber du vil være med til det, for hvem vil ikke

gerne reklamere for noget godt?

Har du brug for flere, kan du sende en

email til fr@fiskeringen.dk, hvor du fortæller

lidt om hvor du skal bruge dem.

Dog ønsker vi ikke mærkerne placeret

uønskede steder, så derfor skal du sikre

dig accepten først

Danmarksmester i skevand

Udnyt din friværdi

Er din bolig steget i værdi gennem de senere år?

Så gemmer der sig måske en betragtelig friværdi.

Med Nordea Prioritet kan du bruge friværdien,

som du vil. Fordelen er, at du her får samme rentesats,

som du betaler på lånet.

Hvad er din drøm? Du kan få mere at vide i

vores filialer eller på vores hjemmeside.

Nærum Afdeling

Nærumvænge Torv 2

45 80 11 22

nordea.dk

A

10 Fiskeringen

Fiskeringen 11


Gør det muligt

WEB-HJÆLP SØGES

Vi søger en mand med kendskab til ASP programmering,

enten Javascript, VbScript, eller begge dele.

Med de mange nye tiltag på vor hjemmeside, senest medlemsadministration

og PBS betalingsadministration, er der

ved at være lovlig meget for vor faste webmand at se til, så

hvis du kunne tænke dig at hjælpe, enten ad-hoc, eller ved

jævnligt at tage dig at smårettelser, vil vi meget gerne at høre

fra dig.

Kontakt Webmaster Claus på claus@fiskeringen.dk eller

44447172 hvis du vil vide mere.


Tekst og foto: Preben Meyer Fiskeringen

Ole producerer selv sine fisk

Der hentydes ikke til et

privat klækkeri, og det fra-

rådes på det kraftigste at

sætte tænderne i Oles fisk.

En hverdagsformiddag i februar svinger

jeg bilen op foran et lille hus ved Bastrup

sø.

Fra huset, der er malet i den klassiske

lyst rosa bondehusfarve, og i øvrigt

ligger med en pragtfuld udsigt over

søen, kommer en mand mig i møde med

fremstrakt hånd og et varmt velkommen.

Manden udstråler, udover venlighed,

også beslutsomhed og styrke, og blikket

under de kraftige øjenbryn er usædvanlig

vågent og observerende, men med

umiskendelige og hyppige glimt af lune.

Han har boet i huset

ved søen de sidste 15 år, sammen

med sin kone Birgit, der i øvrigt er født

i Bastrup by.

Manden er ikke lystfisker, ja faktisk

har han kun fisket en enkelt gang siden

barndommen, hvor han forsøgte sig

uden meget held i Hammer Havn på

Bornholm. At han alligevel er havnet

på en central post i Fiskeringen er temmelig

utroligt, men ikke desto mindre et

faktum, for den omtalte herre er ingen

anden end Fiskeringens højt skattede

facilitetschef Ole Madsen.

Jeg er naturligvis mere end nysgerrig

for at få at vide hvordan en sagesløs

mand er kommet til at yde en stor frivillig

og ulønnet arbejdsindsats indenfor

et område, der bestemt ikke er hans

egen hobby.

I følge Ole gik det omtrent således

til: En dag i året 1999 skulle der bygges

en ny bådebro ved Bastrup Sø, og

den daværende facilitetschef Jørn Rise

havde brug for et sted, hvor man kunne

oplagre nogle materialer trygt og godt

i en periode. Jørn, som ikke havde ry

for at være rådvild og i øvrigt gjorde et

kæmpe arbejde for FR, gik naturligvis

op til det nærmeste hus og fik hurtig tilladelse

til at opbevare materialerne der.

Nu havde Ole allerede rakt fanden

(undskyld: Jørn) lillefingeren, så da facilitetspasseren

kort tid efter sagde op,

var Jørn ikke sen til at overbevise Ole

om, at det lige var jobbet for ham.

Desværre gik det senere sådan,

at Jørn måtte forlade sin post i FR på

grund af svær sygdom. Det var et hårdt

slag for os alle og i særdeleshed for

Fiskeringen, for hans indsats kan ikke

vurderes højt nok.

De næste par år passede Ole på

forbilledlig vis sin facilitet. men så kom

FR til at mangle en ferskvandschef, og

næstformand Tommy, der jo heller ikke

er bange for at bede folk om de mest

utrolige ting, gjorde et kup ved at få

anbragt Ole på denne post.

Jeg husker stadig det første møde

med Ole som ferskvandschef, men i

særdeleshed det andet møde. Ved det

første møde blev der udfærdiget en

opgaveliste forestået af formand Kim

Boesen. Der var mange opgaver til den

nye ferskvandschef, og jeg tror at Kim

regnede med at opgaverne (måske) blev

løst inden for et halvt års tid, men da

Ole, ved næste møde, blev spurgt hvad

han havde nået, viste det sig at stort set

alt var ordnet.

Da forsamlingen ytrede nogen undren

over denne

utrolige foretagsomhed, kiggede Ole sig

forbavset omkring og udbrød: ”Jamen

skulle det da ikke ordnes”.

Som man efterhånden må kunne

forstå, er Ole en energisk mand og det

administrative er der også tjek på, så

efterhånden var det helt naturligt at

samle hele bådfacilitetsområdet under

en hat, nemlig Oles.

Det kan man jo kalde en glorværdig

karriere, - der er jo bare lige det at jobbet

er ulønnet, at det ikke altid er lige

taknemmeligt og at Ole stadig ikke er

lystfisker. Men hvordan forholder det sig

så med de fisk han producerer?

Som yngre lavede han skulpturer

i jern og malede oliemalerier, hvilket

væggene i huset stadig bærer præg af.

For ca. 5 år siden gik Ole på efterløn,

og det var startskuddet til at realisere

en gammel drøm om at lave skulpturer

i sten. Siden da har mange sten måttet

ændre deres form i Oles kyndige

hænder, og der er foregået en markant

kunstnerisk udvikling.

Nogle af de sten han giver nyt liv

finder han på markerne. Andre gange

er han nødt til at købe granitblokke,

og det er ikke nogen helt billig affære.

Formerne, som stenene bliver forvandlet

til er meget forskellige, for lysten til at

eksperimentere er hele tiden til stede.

Produktionen spænder over alt

lige fra fuglebade med

fanfasifulde dekorationer

eller dyr til abstrakte

blankpolerede former. Et

foreløbigt hovedværk med

titlen 1+12 ”Bordet” er af

mere dybsindig art. Det forestiller

de tolv disciple og Jesus ved

nadverbordet; et værk der, meget

aktuelt, tager disciplen Judas’ rolle

op til eftertanke.

De sidste par år er der dukket flere

og flere fisk op imellem værkerne. Hva-

denten det nu er fordi Ole er blevet

miljøskadet eller ej, så er det nogle

skønne væsener, der ikke altid holder

sig strengt til den naturalistiske sandhed,

men den får vi da også rigeligt af i

forvejen som lystfiskere!

Alle kunstnere ved, at det ikke nytter

at sætte sig ned og vente på inspirationen.

Det er hårdt arbejde, der skal til,

så skal inspirationen nok indfinde sig.

Arbejdsdagen går som regel fra 10 - 14

på hverdage. Der er meget slibearbejde,

der nødvendigvis må foregå udendørs.

Det larmer en del, så aftener og weekender

bliver naboerne fredet. Nogle

af aftenerne bliver tilbragt i selskab

med ligesindede i billedhuggersammenslutningen

”Mejslen”, hvor man

udveksler erfaringer og samarbejder

om udstillinger. Der er stor interesse

om Oles værker på udstillingerne, der

bl.a. tæller Farum Kunstforening 2004,

Sjælsøgruppens Kunstforening 2005,

Nationalmuseets Kunstforening 2005,

Niras Kunstforening Allerød 2006, og

Hewlett Packhard Allerød 2006.

Oles blik bliver varmt og begejstret,

når han fortæller om, hvordan det er

at arbejde med stenene. Man begynder

hver gang med et koldt og totalt afvisende

materiale, men efterhånden som

processen skrider fremad bliver det

blødt og glat, for til sidst at ende med at

være ligefrem varmt og levende.

Efter et par timer og mange indtryk

rigere forlader jeg igen huset ved Bastrup

Sø. Jeg glæder mig til at Ole og jeg

snart skal søsætte båden ved FR’s nye

facilitet ved Munkholmbroen, for vi har

det altid rart sammen.

Hvis du har fået lyst til at se flere af

Ole Madsens værker og læse lidt mere

om Ole, kan du besøge hans hjemmeside

på adressen: www.olemadsen.com

1 Fiskeringen Fiskeringen 1


Kort & godt

Store Strygedag 2006

Af: Benny Østergaard

Søndag d. 26/11 blev den årlige St.

Strygedag afholdt på Esrum Møllegård.

Esrum Å-laug havde sørget for, at der

kunne købes grillede pølser og noget at

drikke, og det blev værdsat på den koldt

blæsende dag. Vi havde 56 ørreder, der

blev fanget på to dages el-fiskeri i den

første weekend, der var aftalt med indfangning

af moderfisk til klækkeriet, og

det passede med at der var halvt hunner

og halvt hanner. Det glædelige var, at vi

så mange små ørreder fra ca. 7 cm. og op

til ca. 20 cm. og det skal ses i lyset af at

DFU i august lavede en bestandsanalyse

der viste, at der næsten ingen yngel var

i åen.

Strygningen stod Ellen som sædvanligt

for og det gik efter planen med 5

liter rogn, der blev lagt i klækkerenden.

Som sædvanlig var ikke alle fisk modne

til at stryge den dag, så der blev lavet en

strygning weekenden efter og det gav

1,5 liter rogn. Det svarer til ca. 65.000

æg, så nu er Esrum Å-laug igen i gang

med produktionen efter den ombygning

vi har lavet hen over sommeren.

Der var også uddeling af præmier i

Esrum Å & Søørred cup 2006. Der var

ikke tilmeldt nogen fisk fra søen. Største

fisk i åen blev fanget af Petter Larsen fra

Å-lauget, en havørred på 5,4 kg. Den blev

fanget i april måned. Petter blev belønnet

med en præmie på 500 kr. og et stort

tillykke med den flotte fisk. En lodtrækning

mellem alle indsendte fisk faldt ud

til Erik S. Nielsens fordel. Han vandt 500

kr. Tillykke også til Erik som vi åbenbart

altid skal give en præmie.

Esrum Å & Søørred cup 2007 bliver

ændret så det kun er havørred, søørred

og bækørred der tæller i konkurrencen,

og der er kun præmie til største fisk i åen

og i søen.. Der vil være en Fiskerings- kasket

til alle tilmeldte fisk.

1 Fiskeringen

Ny bro i Donse Dam

Midt i den kolde vinter har et par af gutterne

fra Fiskeringens trofaste arbejdsstyrke

(nudansk = task force) bygget en

ny bådebro i Donse Dam. Det drejer sig

først og fremmest om Per Madsen og

Asger Lauritsen, men der var flere, der

hjalp til. Den gamle bro var nærmest

livsfarlig at færdes på, og efterhånden

turde nogle medlemmer kun kravle på

alle fire, når de skulle ud til bådene.

Statens Skovvæsen leverede materialerne,

så det blev en billig affære for

Fiskeringen, da arbejdskraften jo endnu

engang var gratis. Det er et meget flot

stykke arbejde, der er blevet præsteret,

så broen skulle kunne holde i mange år

til glæde for både ydende og nydende

medlemmer. Se også billederne på bagsiden.

Når vi nu har taget hul på problematikken

omkring ydende og nydende

medlemmer skal det siges, at det naturligvis

er helt legalt, at man nøjes med

at betale sit kontingent og nyde godt af

alle vore flotte faciliteter. Der er bare

det lille problem, at det nuværende

kontingentniveau kun kan bibeholdes

takket være en lille trofast arbejds-

HELSINGØR - HELSINGBORG

mentet er gratis,

man møder

bare op.

Mere info vedr. arrangementer

på www.fiskegrej.dk

styrke, hvoraf nogle har nået en alder,

hvor naturen snart sætter en grænse for

deres ydeevne. Vi behøver derfor nogle

nye rekrutter på holdet, som ikke har

hænderne skruet alt for skævt på. Hvis

du melder dig, kommer du til at arbejde

sammen med nogle særdeles hyggelige

mennesker med stor erfaring inden for

området Fiskeringen, og du vil opdage at

arbejdsglæden og kammeratskabet bærer

lønnen i sig selv.

Fat telefonen eller computeren og

ring eller mail til Tommy lauritsen på tlf.

7025 9966, tommy@fiskeringen.dk.

Ros til medlemmerne

Som medlem af husudvalget og ”vicevært”

for Odden-huset vil jeg gerne sige

tak til de medlemmer, der bruger huset

på Odden. Alle er rigtig flinke til at efterlade

huset rent og pænt; selv græsset

bliver jævnligt slået - det er noget, de

øvrige sommerhusejere i området bemærker.

Jeg håber, at det fortsætter og

at endnu flere vil benytte huset til ferie,

forlængede week-ends eller som base for

fisketure i området.

Af: John Børgesen

DEN BILLIGE VEJ TIL SVERIGE!

HH-Ferries er rederiet, som billigt og hurtigt bringer dig til

Sverige eller videre til Norge og Finland. Ombord får du en

naturlig pause med mulighed for at få noget at drikke og spise

samt shoppe. Velkommen om bord!

Afgang hver hele og halve time det meste af døgnet! Tlf. 49 26 01 55 www.hhferries.dk

Husk at du kan købe billige billetter hos husudvalget tlf. 7025 9965, og at du

som Fiskeringsmedlem får 10 % rabat på alle ordinære billetpriser.

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648

Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370

www.fiskegrej.dk - sportdres@sportdres.dk

Fiskeringens Salt- og

Ferskvands Specimencup

Med Sport Dres som sponsor

præsenterer Fiskeringen i år en

fangstkonkurrence hvor både fisk

fanget i ferskvand og i saltvand

kan deltage Her tæller fiskearter

der står på den officielle all-line

Danmarksrekordliste, se side 77 i

facilitetsmappen.

Konkurrencereglerne:

1. Du skal være medlem af Fiskeringen

(husk medlemsnummer!)

2. Deltagende fisk skal fanges på/fra/

under benyttelse af FR-faciliteter

(inkl. husene) eller samarbejdsklubbernes

ditto, eller under deltagelse

i FR-fiskearrangementer.

3 Første gang du indsender en fangst

til bladet modtager du en FISKE-

RINGs Cap!

Der skal medsendes et billede af

dig og fangsten. Fisken må gerne

genudsættes.

4. Der skal indsendes en kort fangstberetning,

indeholdende vægt og

længde af fangst samt information/

underskrift af vidne, til: Kim Holm

Boesen, Jernbanegade 4A, 3.tv.,

1608 København V. Gerne per

email: khb@fiskeringen.dk

5. Konkurrencen løber fra 1/1-2007

til 15/11-2007. Fangstberetningerne

skal være redaktionen i

hænde senest mandag den 16/11

2007.

6. Konkurrencefiskene gives point i

forhold til Danmarksrekorden i ”all

line klassen” som trykt i facilitetsmappen.

Denne liste er gældende

for konkurrencen i hele 2007.

7. Kun en fisk pr. art pr. fisker tæller.

Hvis en fisker indsender en større

fisk af samme art end en tidligere

indsendt, skubber denne den

tidligere fisk ud af konkurrencen.

8. Hovedkonkurrencen gælder tre

største fisk i point, uanset fangststed.

9. Der er desuden en halvårspræmie i

form af et grejgavekort på 200,-

10. Redaktionen kan afvise fisk ved

mistanke om snyd.

Præmier fra Sport Dres:

1. Grejgavekort på 750,-

2. Grejgavekort på 500,-

3. Grejgavekort på 250,-

Knæk og bræk.

Fangstrapporter

John Børgesen har prøvet lykken på

Bornholm og skriver:

I flere år har jeg sammen med Mogens

Svensson og Boye Pedersen været på forlænget

fiske-weekend på Bornholm. I år var

vi afsted i uge 3, hvor fredningen ophørte

den 16. januar.

Desværre var det et forrygende stormvejr

både lørdag og søndag, men mandag og

tirsdag var det rimeligt.

Mandag fik vi fire blankfisk, hvoraf jeg

selv fangede 2 stk. Den første på 2,7 kg i

Saltunabugten og den anden på 1,5 kg ved

Farmors hus i Bølshavn.

Om tirsdagen var det Mogens’ tur til at få

fangst - allerede i andet kast en på 2,3 kg

og dernæst i fjerde kast en rigtig flot fisk

på 4,5 kg - begge i Kelsebybugten. På det

tidspunkt troede han vist, at han kunne gå

på vandet ......

Boye måtte nøjes med en enkelt måler og

en torsk på 2,5 kg - al begyndelse er svær

Preben Meyer skriver:

Der var ikke mange dage i dette efterår,

der egnede sig til at tage på havet i en lille

båd, og når vejret endelig var godt nok,

havde jeg selvfølgelig andre aftaler. Mandagen

lige før jul kom chancen endelig, og

jeg tog afsted sammen med min gode ven

Kaj med en af Rungsted-bådene.

Vi dørgede ude over sandsugerhullerne

nordvest for havnen med Merimetso-wobblere.

Der var temmelig langt imellem huggene

denne dag, men vi kom da hjem med

13 torsk med den største på 2,5 kg.

Jeg havde nu ikke rigtig fået min lyst styret,

så da torsdag igen bød på godt vejr tog

jeg samme tur igen, denne gang alene. Jeg

havde også en god undskyldning for at tage

ud igen, fordi Fiskeringens facilitetschef:

Ole Madsen havde spurgt om jeg ikke

kunne forsyne ham med torsk til 12 mennesker

nytårsaften.

Denne gang gik det lidt bedre: 15 torsk

med de to største på hhv. 4,2 og 4,4 kg.

Plus en enkelt ørred på 42 cm. Nu kunne

jeg forsyne Ole og hele min familie. Jeg skal

lige bemærke, at jeg sjældent dørger med

mere end to stænger! Jeg nægter at stressfiske.

MK - TRÆ

Brænde: Eg, Bøg eller Birk.

Savet og flækket, klar til brændeovnen

eller pejsen.

Træbriketter.

Dækbark til haven.

Alt til dagspriser

incl. moms og levering

tlf.: 48 25 27 95/40 54 60 95

Fiskeringen 15


Returneres ved

varig adresseændring:

Kundenummer: 10081263

Fiskeringen

Bonderupvej 10A

4050 Skibby

Ny bro ved Donse Dam bliver til...

Foto: Asger Lauritsen

More magazines by this user
Similar magazines