Havørredens Hemmeligheder 1 - Kystspin – SE DEN! - Fiskeringen

fiskeringen.dk

Havørredens Hemmeligheder 1 - Kystspin – SE DEN! - Fiskeringen

Ansvarshavende redaktør

Preben Meyer

Rothesgade 6, 4. th.

2100 København Ø

Tlf: 3526 7764/2728 5001

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Redaktion

Preben Meyer

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Annoncer

Kim Holm Boesen

Tlf: 4698 7262 (mellem kl. 20.00

- 23.00)

0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

Produktion

www.westring-welling.dk

Formand

Kim Holm Boesen

Jernbanegade 4 A, 3 tv.

1608 København V.

Tlf: 4698 7262

(mellem kl. 20.00 - 23.00)

0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

FR´s. sekretariat

Fiskeringen

Bonderupvej 10 A

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: fiskeringen@fiskeringen.dk

Næstformand

Tommy Lauritsen

Bonderupvej 10 A

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: Tommy@fiskeringen.dk

Kasserer

Karl Erik Strandesen

Ranunkelvej 1

3500 Værløse

Tlf: 4698 7264/2173 6917

Email: kasserer@fiskeringen.dk

Konto nr.: 0890-1017302

Øvrige bestyrelse

Ole Madsen

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Jørgen Mikkelsen

Tlf: 3617 2516/6035 1852

Email: jmik@fiskeringen.dk

Claus Stahnke

Email: claus@fiskeringen.dk

Tlf: 4444 7172

Benny Østergaard

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Bjørn Lund Hansen

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Søren Beck

Tlf: 3316 2930

Email: beck@fiskeringen.dk

Suppleanter

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Preben Meyer

Tlf.: 3526 7764/2728 5001

Email: meyer@fiskeringen.dk

Thomas Fox Maule

Tlf.: 4848 2460/4030 0797

Faciliteter

Bådfaciliteter

Ole Madsen

Stengårdsvej 3

3540 Lynge

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9960: Fejlmelding

Strømvand

Benny Østergaard

Muskathaven 26, 3. th

2730 Herlev

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Husene

Administration

Lone Fox Maule

Hegnsvej 78 B

2850 Nærum

Tlf.: 7025 9965

Email: husudvalg@fiskeringen.dk

Husudvalgsformand

Bjørn Lund Hansen

Hummeltoftevej 121

2830 Virum

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Inspektører

Jørgen Mikkelsen

Tlf: 3617 2516/6035 1852

Email: jmik@fiskeringen.dk

Jørgen Brink Hansen

Tlf: 2467 7124

John Drewes

Tlf: 4364 5739

Jens Ryhl

Tlf: 4587 0571

Miljøudvalg

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Webmaster

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

E-mail: Webmaster@fiskeringen.dk

Booking

www.fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9969

Arrangementer og

PR-udvalg

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

FISKERINGENS åbne MEDLEMSFORENINGER:

Den Gyldne Karpe:

Carl Ole Nielsen, Nyvej 14 B 4.th., 1851 Frederiksberg C.

Tlf: 3324 2509

Esrum Ålaug:

Henrik Andersen, Stationsvej 13, 4050 Skibby. Tlf.: 4447 9770

Farum Lystfisker forening:

Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520 Farum. Tlf: 4499 1607

Fiskeklubben Horns Herred:

Børge Pedersen, Østervej 8, 4050 Skibby Tlf: 4752 8101

Herlev Sportsfisker forening:

Kennet Jensen, Rosenhøj 51, st/th., 2650 Hvidovre.

Tlf. 3649 3399

Helsingør Fluefisker Forening:

Kenneth Nilsson, Edvard Munchsvej 2. 3000 Helsingør. Tlf: 4926 6288

Esrum Å- og Søørredcup 007

Hørsholm & omegns Lystfisker forening:

Kenneth Nielsen, Ådalsparken 9,3 th., 2970 Hørsholm. Tlf: 4586 9456

Kajerød Sportsfisker forening:

Luis Monteriro, Byagervej 207, 3460 Birkerød. Tlf: 4581 7362

Kokkedal-Nivå Lystfisker forening:

Hans Erik Nielsen, Bygvænget 256, 2980 Kokkedal Tlf: 4914 2228

Neptun Lystfisker forening:

Steen Brynov, Snebærvænget 11, 2830 Virum. Tlf: 4585 9212

Nærum Fiske Klub:

Lone Fox Maule, Hegnsvej 78B, 2850 Nærum. Tlf.: 4580 5148/

Rødovre Sportsfisker forening:

Kim Jerris, Vejlands Allé 31, 2300 København S. Tlf: 3630 8512

Salmo Salar:

Igennem mange år har Esrum Ålaug, med

Fiskeringens støtte, udsat ørreder i primært

Esrum Å, men også en mindre mængde i Esrum

Sø.

Det har givet resultater i form af flotte fangster

af ørreder fra åen (bedste fra elfiskeriet 2007

var en hun på 7,5 kg/90 cm), men også overraskende

bifangster fra Esrum Sø, hvor der under

geddefiskeri med levende agn bliver landet søørreder

af en anseelig størrelse.

I lighed med tidligere år ønsker Fiskeringen og

Esrum Ålaug at få tilbagemeldinger om fangster

fra både Esrum Å- og Sø igennem året.

Derfor indbydes DU/I til at deltage i Esrum Å-

og Søørredcup 007, der løber fra 16. januar

2007 til 15. november 2007.

Præmierne:

Til den største åørred fra Esrum Å i

007 er 500 kr. kontant.

Til den største søørred fra Esrum Sø i

007 er 500 kr. kontant.

Præmierne er sponseret af Esrum Ålaug.

Alle tilmeldte fisk får tilsendt en Fiskerings

cap.

Præmieuddelingen vil ske på ”Store

strygedag” på Esrum Ålaugs klækkeri på

Esrum Møllegård, Klostergade 12, Esrum,

3230 Græsted, i slutningen af november,

dagen, hvor de nye ørredgenerationer til

søen og åen grundlægges.

Ulrik Nielsen, Astershaven 277, 2765 Smørum. Tlf: 4465 4633

Sjælsø Lystfisker forening:

Lars Peter Jønsson, Piletoften 5, 3300 Frederiksværk. Tlf: 4087 3030

Sportsfiskerforeningen Gadevang (G 79):

Erling V. Jensen, Ørnevænget 56, Vellerup, 4050 Skibby. Tlf: 4752 6027

Stenløse Sportsfisker forening:

Peter Rudy Nielsen, Søsum Bygade 31B, 3670 Veksø. Tlf: 4710 7988

Tune Lystfiskerforening:

Allan Widell, Lyrestien 8, Tune, 4000 Roskilde. Tlf: 4618 5933

Værløse Fiskeklub:

Karl Erik Strandesen, Ranunkelvej 1, 3500 Værløse. Tlf: 4448 3862

Ølstykke og omegns Sportsfisker forening:

Leon la Fontaine, Fiskene 53, 3650 Ølstykke. Tlf: 4717 5558

Østerbro Lystfisker Klub:

Jan Kristoffersen, Petersborgvej 4 st.th., 2100 Kbh Ø. tlf: 3526 8970

Konkurrencereglerne:

• ALLE lystfiskere kan deltage.

• KUN ørreder (salmo trutta) fanget i Esrum å

og sø kan deltage i konkurrencen.

• Der skal indsendes en detaljeret fangstberetning

med vægt, længdemål og fangststed/-metode,

underskrevet af et vidne og medsendes

et billede, der viser fisk, fanger og fangststed.

• Samt billede af fisk m/målebånd og en genstand

der viser relativ størrelse (f.eks. alm.

æske tændstikker).

• Fangstindberetninger skal være Benny Østergård,

Muskathaven 26, 3.th. 2730 Herlev. tlf.

nr.: 4484 8947, email: benny@fiskeringen.dk,

i hænde senest den 18. november 2007,

• Ved mistanke om snyd kan tilmeldinger afvises

uden videre begrundelse.

Læs mere om Fiskeringen

www.fiskeringen.dk

Læs mere om Esrum Ålaug på

www.esrum-aalaug.fiskeringen.dk

Foto: Preben Meyer

Næste trykte udgave af FISKERINGEN

udkommer 1. december 2007.

Pris ved løssalg 20 kr., der dækker

portoen. Henvendelse redaktøren.

Oplag 3000 stk. Indlæg står for

skribentens egen holdning. Hvor intet

andet er anført, må artikler citeres med

kildeangivelse.Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte og redigere breve

og artikler, der optages i bladet. For

indsendt stof garanteres ikke..

Næstformanden har ordet

En ny sæson står for døren

I vinterens løb er der sket et par ændringer; broen i Donse

Dam er fornyet, en flot egetræsbro. Arnakke-båden er

renoveret, og flyttet op til Munkholmbroen, så der er lettere

adgang til båden, og til fiskepladserne. Vellerup er blevet reduceret

til 1 båd, der til gengæld lægges svaj, når den er blevet

renoveret. Og så har Farum LF lagt en ’ny’ brugt Eivind-jolle

ved Stavnsholt, tak for det. I skrivende stund er vi endvidere

tæt på at have en vinterbåd i Søndersø, nærmere herom senere.

Kegnæs jollen ved Furesøbad er også blevet renoveret,

og står som ny. Gilleleje er blevet nedlagt, Kegnæs jollen derfra

er flyttet til Helsingør

Så endnu en gang går vi en ny sæson i møde med en

fantastisk flot bådpark. Brug den, og pas på den…

Fiskeringen bestyrelse indkaldte til ekstraordinært

repræsentantskabsmøde den 10. januar. Formålet var

vedtægtsændringer, der muliggør et ændret kontingentsystem.

Forslaget blev, efter en gennemgang af planer og tanker

bagved, enstemmigt vedtaget.

Nu skal vi så i gang med arbejdet med at implementere systemet.

Vore programmører skal etablere ’kontakten’ mellem

Betalingsservice og vores eget system, og visse interne procedurer

skal ændres. Men alt i alt forventes systemet at køre

fuldt ud fra starten af 2008.

Hvad betyder det for dig? Selv om forslaget blev enstemmigt

vedtaget, behøver klubberne ikke at være tilmeldt.

Det er nemlig frivilligt om klubben ønsker at benytte sig af

tilbuddet. Nogle klubber har valgt at se systemet virke før de

melder sig til, andre, f.eks. nogle firmaklubber, er afskåret fra

at deltage, men der er stor interesse for systemet, og mange

klubbestyrelser har givet forhåndstilsagn om deltagelse. Så

uanset om du får den ene eller anden type opkrævning næste

år, hvilket din klubbestyrelse afgør, kan du betale som du plejer

via bank, netbank, posthus mv. Men måske kan du også

tilmelde til Betalingsservice, så bliver det lettere for os alle.

Vi håber at alle vil tage godt imod det nye system fra

årsskiftet.

Mere medlemsinformation. Igennem et stykke tid har vi

udsendt e-mail direkte til Fiskeringens medlemmer, såkaldte

info-mails. Desværre har vi stadigvæk ikke e-mailadressen

på alle medlemmer, trods talrige opfordringer. Der er to

væsentlige grunde til at vi skal bruge den; hvis vi skal kontakte

dig f.eks. på grund af ændring af bookning el.lign. samt de

førnævnte info-mail.

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at modtage

disse info-mails, kan du via et link i mailen afmelde dig.

Hvis vi ikke har din e-mailadresse eller dit telefonnummer,

eller hvis du har ændret adresse, kan du via Fiskeringens hjemmeside

selv rette på disse medlemsdata, når du er logget ind.

Knæk & bræk i 2007

Tommy Lauritsen

Nf. i FR

Fiskeringen

Fiskeringen

More magazines by this user
Similar magazines