Udvikling af konfigurerbar stålbrandport – Ingvar. Michelsen a/s

konfigbyg.dk

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport – Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk

Produktkonfigurering i byggeriet

Visuel konfiguration af bygningskomponenter

Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller

Arkitektskolen Aarhus

Institut for A rkitektonisk Design

www.aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Opbygning af portkonfiguratoren

3D modeldel

Prototypen

2D tegningsdelen

opdateres automatisk når

porten er konfigureret i 3D

og vist i 3D.

Opdatering styres via ID

navn

Link mellem 3D og 2D del

Data overføres via tekstfil

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

2D tegnings og datadel

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Projekterende arkitekter

Download modellen fra firmahjemmeside

Konfigurerer og 3D visualisering

Indsætter portmodel i 3D bygningsmodel

Brugere af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk

Virksomheden

Konfigurerer

Visualisere i 2D og 3D

Generering af tilbudsliste

Generering af tegninger til fremstilling

Generering af styklister


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Projekterende arkitekters anvendelse af portmodellen

Konfigurering, visualisering og indsætning i 3D bygningsmodel

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Visuel konfigurering

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Visualisering i salgsøjemed

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Visualisering internt i virksomheden

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Generering af pristilbud

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Generering af styklister grafisk stykliste

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Generering af tegninger til fremstilling

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Virksomhedens anvendelse af portmodellen

Automatiseret fremstilling anvendelse af svejserobot

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Test af portkonfiguratoren i forhold til virksomhedsbehov

Konfiguratoren til stålbrandporten er ved at blive testet omkring flg:

•Funktionalitet og brug af softwaren

•Portens konfigurering

•Tegningers kvalitet i forhold til traditionel fremstilling og produktion

•Tegningshovedets indhold

•Visualisering i 2D og 3D i forhold til salgsmateriale

•Priskalkulationsdata

•Anvendelse af styklistefunktionen

•Portsystemets kvalitet

•Generelt

Prototypen

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk


Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Videreudvikling af prototypen til professionel brancheløsning

Udvikling af en portmodel for danske producenter af stålbrandporte

Ligge vægt på:

•Arkitektoniske og designmæssige aspekter

•Digital model skal være central i virksomhedens produktionsstyring

•Basere sig på kommende EU krav til stålbrandporte og produktionen af disse.

•Kontrol af optimering og kvalitetssikring

•Fungere i projekterendes mest benyttede 3D modelleringsværktøjer

•Internetløsning for visuel konfigurering i 3D og download

Vil give:

Prototypen

•Danske producenter af stålbrandporte store eksportfordele

•Forbedring af virksomhedens indtjening

Produktk onfigurer ing i byggeriet Konference nr 3 torsdag d 9 juni 2005

Lektor J ørn Skauge PhD , Arkitektskolen Aarhus Institut f Arkitektonisk Design jorn.skauge@aarch.dk

More magazines by this user
Similar magazines