Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare ... - LandbrugsInfo

Sårbarhedskort, der afspejler usikkerhed

Anvendelse af sårbarhedskortet

En differentieret tredelt regulering?

• Placering af efterafgrøder

• Placering af vådområder/minivådområder

• Placering af randzoner

• Ændret sædskifte

• Jordfordeling

• Gødningsnorm (lavere i nogle områder

og højere i andre)

• Grundlaget for regulering via N-kvoter

• Grundlaget for et nyt og mere

detaljeret nitratklassekort.

• Etc.

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

More magazines by this user
Similar magazines