110410 AJE Landskabs og biotopforbedrende beplantninger 2011x

skovdyrkerne.dk

110410 AJE Landskabs og biotopforbedrende beplantninger 2011x

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2011

Dansk navn Latinsk navn Arter hjemmehørende i dansk nærområde

Sandtorn Hippophae rhamnoides X

Sargents æble Malus sargentii X

Andre arter

Seljepil Salix caprea X X

Seljerøn Sorbus intermédia X X

Sitkagran Picea sitchensis X

Skovfyr Pinus sylvestris X

Slåen Prunus spinosa X

Spidsløn Acer platanoides X

Stilkeg Quercus robur X

Syren Syringa vulgaris X

Tørst Frangula alnus X

Vild pære Pyrus commúnis X

Vildæble Malus sylvestris X

Vintereg Quercus petraea X

Vortebirk Betula pendula X

Vrietorn Rhamnus cathártica X

Æblerose Rosa rubiginosa X

Ær Acer pseudoplatanus X

Øret pil Salix aurita X

Særlige bivenlige urter:

Hjulkro

Honningurt

Kornblomst

Slangehoved

Gederams

Lavendel

Stenkløver

Markstenkløver

Særlige bivenlige busk- og træarter

Anders Jensen

Skovdyrkerne

10. april 2011

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines