BRUGERUNDERSØGELSE - Jobcenter Aarhus

jobcenter.aarhus.dk

BRUGERUNDERSØGELSE - Jobcenter Aarhus

Kendskab/Brug/Kontakt

Kendskabet til Jobcenter Århus er stort blandt områdets

virksomheder. Næsten 100% bekræfter at kende til

Jobcenter Århus.

Det kniber lidt mere, når man kigger på virksomhedernes

brug af jobcentret. Godt halvdelen af de små og

mellemstore virksomheder har brugt jobcentret, mens ca.

en tredjedel af de store virksomheder har gjort brug af

jobcentrets ydelser.

Det kan evt. hænge sammen med, at over 60% af de små

og mellemstore er blevet kontaktet af Jobcenter Århus

100%

99%

98%

97%

96%

95%

Hvilke virksomheder fordelt på størrelse kender Jobcenter

Århus

Mikro Små Mellemstor Stor

4 | BRUGERUNDERSØGELSE - JOBCENTER ÅRHUS

Ved din

virksomhed, at der

er et jobcenter i

Århus?

Har din

virksomhed gjort

brug af Jobcenter

Århus?

Er din virksomhed

blevet kontaktet af

Jobcenter Århus?

store

mellem

små

Mikro

Kendskab/brug/kontakt

0,2 0,4 0,6 0,8 1

Hvilke virksomheder fordelt på størrelse bruger Jobcenter

Århus

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

More magazines by this user
Similar magazines