Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

tema mangfoldIghed - vejen tIl vækst?

”mangfoldighed kan medføre innovation, men kan også give

kommunikationsproblemer.”

Halleluja og ønsketænkning

Ifølge Christian Waldstrøm, der er lektor i netværk og videndeling

ved Aarhus School of Business, er der for megen halleluja

og ønsketænkning omkring mangfoldighedsdebatten:

”rigtig meget af det, der skrives om mangfoldighed, er drevet

af politisk korrekthed. Af et ønske om, at mangfoldighed altid

skal være noget positivt. Ofte glemmer vi det vigtigste: Hvad er

det, vi skal bruge mangfoldigheden til – udover at det ser godt

ud bag på en brochure? Der er pokker til forskel på, hvad logikken

bag mangfoldigheden er: er der en mening bag, at man

ansætter lige netop en filippiner og en inder eller er det bare

for at skaffe arbejdskraft?” spørger han og advarer om, at for

megen politisk korrekthed kan skade integrationen:

”Vi gør hele integrationen en bjørnetjeneste. For der kommer

altså ikke noget godt ud af at kommunikere til virksomhederne,

at der opstår innovation, bare fordi man ansætter en udlænding.

Det eneste, man umiddelbart opnår, er, at det gør det hele mere

besværligt. For så er man to, der skal kommunikere sammen

på et fremmedsprog,” siger han og anbefaler, at man i stedet

fokuserer på mangfoldighed på tværs af fag, køn osv. Samtidig

vil der altid være omkostninger forbundet med mangfoldighed,

påpeger han. eksempelvis er det mere besværligt at samarbejde,

når man skal kommunikere hen over en kulturkløft.

”Jo mere vi ligner hinanden, jo nemmere er det at arbejde

sammen. I Danmark er vi et lille homogent land, hvor vi har en

fælles sproglig og uddannelsesmæssig baggrund. Det betyder,

at vi er effektive og kan rykke hurtigt, fordi vi er ens. Hvis vi

pludselig skal håndtere mange forskellige baggrunde, ryger den

fordel,” lyder Christian Waldstrøms vurdering.

Der er dog også ulemper ved overdreven homogenitet, advarer

han:

VoRES KuNDER oPLEVER GLADERE oG MERE

tILFREDSE MEDARBEjDERE, DER GøR EN EKStRA

INDSAtS. DEt GIVER EN øGEt KVALItEt, HVILKEt

GIVER øGEt EFtERSPøRGSEL oG FLERE KuNDER.

oG DEt GIVER EN BEDRE BuNDLINjE

Direktør marteen Van engeland, ISS, om resultaterne

af virksomhedens mangfoldighedssatsning.

14

”risikoen er, at vi bliver for træge og langsomme med tiden.

Derfor skal man se mangfoldighed som en fordel på længere sigt,

og gøre sig klart, at den ikke kommer af sig selv. mangfoldighed i

sig selv er ikke en gevinst. Det kræver et særligt lederfokus.”

øget overskud på 50 millioner

Hos maarten van engeland, der er direktør for ISS, er der til

gengæld ingen tvivl om, at mangfoldighed er en gevinst – en gevinst,

der kan aflæses i form af sorte tal på bundlinjen. man skal

nemlig huske at indregne medarbejderomsætning og sygefravær,

når mangfoldighedsregnskabet gøres op, pointerer han.

”resultaterne fra Aarhus School of Business overskygges fuldstændigt

af det faktum, at vi har fået en betydeligt større loyalitet

i vores medarbejderskare. Tænk på, at det koster 5.000 kr.,

hver gang vi skal rekruttere en timelønnet medarbejder. Når du

som os tidligere havde en personaleomsætning på 5.000 medarbejdere

om året – kan du selv regne ud, hvor dyrt det er. Antallet

er i dag halveret. Det betyder for en servicevirksomhed som

os, at vi ikke hele tiden skal uddanne nye mennesker til nøjagtig

det samme job – så på den måde undgår vi et fald i produktiviteten,”

understreger direktøren.

ISS begyndte at arbejde med mangfoldighed som strategisk

indsatsområde for tre år siden. I den periode er det gået fremad

på en række punkter: Sygefraværet er halveret. medarbejderomsætningen

er faldet til under det halve. Og bundlinjen er øget

med 25 procent. Alt i alt et øget overskud på 50

mio. kr., som direktøren ikke tøver med

at tilskrive virksomhedens mangfoldighedssatsning.

Den har

nemlig ført til øget stolthed

blandt medarbejderne:

”Jeg kan ikke finde

nogen anden forklaring.

Vores kunder

More magazines by this user
Similar magazines