Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

FOTO: DAS BürO

16

de andre overså

markedet

Vopium er ikke alene

en virksomhed i

eksplosiv vækst

– det er også et

softwarefirma, der

for alvor har forstået

at drage fordel af

mangfoldighed.

Strategisk udnyttelse

af forskellige

baggrunde og

fagligheder har været

en afgørende faktor

for succesen.

I

2006 fik Tanveer Sharif en ide. Den blev startskuddet til Vopium – et nyt dansk software-

eventyr. I dag er virksomheden børsnoteret i Paris, har 75 ansatte og har netop fået tilført

100 millioner kr. fra en udenlandsk investor. Og en million brugere i 48 lande har taget

produktet – et Skype-lignende program, som gør, at man kan ringe billigt fra sin mobiltelefon til

udlandet – til sig.

Ideen opstod hjemme i Ishøj, hvor Tanveer er vokset op som søn af indvandrerforældre:

”Vi opdagede et marked som de eksisterende teleudbydere havde overset. mine forælde er

fra Pakistan. Derfor vidste jeg, at mange indvandrere taler med familien i tide og utide. Og det

er der mange penge i: Dengang kostede det 25 kr. i minuttet at ringe til Pakistan,” fortæller

Tanveer Sharif, der i 2010 var nomineret til Integrationsministeriets pris for nydanske erhvervsledere.

Får flere vinkler på

Succesen bunder dog ikke kun i direktørens egne rødder. mangfoldighed er derimod en tankegang,

der gennemsyrer hele firmaet. Af den grund kom Brian Sussemiehl, der arbejdede hos

konkurrenten Orange, også med ombord som partner – han havde nemlig en helt anden baggrund

og et andet branchekendskab:

”Grunden til, at vi er kommet så langt, er, at vi hele tiden får forskellige vinkler på vores

problemer. Det bliver bare noget nemmere, når man er forskellige mennesker, der arbejder

sammen. Hvis vi alle sammen kendte de samme mennesker og tænkte på den samme måde,

ville vi få færre og dårligere løsninger,” forklarer Tanveer Sharif hemmeligheden bag successen.

I det hele taget bruger virksomheden mangfoldighed som et strategisk våben i kampen

for hele tiden at være oppe på beatet i mobilbranchen - en branche hvor teknologien fra i

dag allerede var forældet i går. For eksempel kommer ansatte fra udviklingsafdelingen i Pakistan

på udveksling i Danmark.

”Det handler ikke kun om kulturel udveksling, men også om forskellighed

på tværs af faglighed. IT-folkene forstår ofte ikke marketingsfolkene

og omvendt. Vi ryster posen og siger: Her har vi nogle

udfordringer – hvordan løser vi bedst dem? Og det kommer der

en masse forskellige vinkler ud af.”

Se en mulighed – ikke en udfordring

Til andre virksomheder, der gerne vil blive bedre til at

udnytte mangfoldigheden, giver direktøren følgende

råd med på vejen:

”Se mangfoldigheden som en mulighed i stedet

for en udfordring. man skal tænke: Det er faktisk

en fordel for mig, hvis jeg får en medarbejder,

der ikke bare har de samme kvalifikationer som

alle andre, men også bringer en anden kultur

eller et andet køn med sig ind i min virksomhed.

For det gør, at jeg kan se nogle muligheder,

som jeg ikke har fået øje på tidligere.”

GRuNDEN tIL, At VI ER KoMMEt

Så LANGt, ER, At VI HELE tIDEN

FåR FoRSKELLIGE VINKLER På VoRES

PRoBLEMER. HVIS VI ALLE SAMMEN

KENDtE DE SAMME MENNESKER oG

tæNKtE På DEN SAMME MåDE, VILLE

VI Få FæRRE oG DåRLIGERE LøSNINGER.

Tanveer Sharif, administrerende direktør, Vopium

More magazines by this user
Similar magazines