Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Talenterne fra Trillegården - Ny i Danmark

set udefra

DEt ER IKKE NoK

FoR DANMARK

BARE At åBNE oP. VI

SKAL FøRE EN LANGt

MERE oFFENSIV

INDSAtS FoR At BLIVE

BEDRE tIL At LoKKE

INDVANDRERE tIL.

22

SALLY KHALLASH

Sally Khallash er fremtidsforsker

ved Instituttet for

Fremtidsforskning og arbejder

primært inden for felterne

globalisering og digitalisering,

og de effekter som det har på

fremtidens arbejdsmarked

og arbejdsmarkedsbehov i en

globaliseret verden. Hun er

cand.scient.pol. og skal skrive

ph.d. om tiltrækning og fastholdelse

af global arbejdskraft ved

Copenhagen Business School.

I hvert nummer af NYIDANmArK inviterer vi en gæsteskribent til at give sin vinkel på integrationsindsatsen.

Har du et forslag til en kommende skribent, så send en mail til redaktionen på redaktionen@nyidanmark.dk.

Indvandrere er

fremtIdens vækstskabere

En lang række undersøgelser viser, at indvandrere skaber vækst

og økonomisk fremgang i modtagerlandene. Hvis vi skal skabe

vækst og velstand i fremtiden, er det derfor nødvendigt med en

langt mere proaktiv politik for at lokke indvandrere til.

det er ingen hemmelighed, at Danmark

står over for store fremtidige udfordringer.

Vi har en aldrende arbejdsstyrke

og en lav fertilitetsrate. Derfor vil vi

de næste 10 år komme til at mangle mellem

65.000-100.000 på arbejdsmarkedet.

Og det skal samtidig ses i lyset af, at vores

beskæftigelsesfrekvens på 77 pct. er den

tredjehøjeste i OeCD, således at vi ikke har

en stor ’passiv’ arbejdsstyrke at trække

på. Vores forsørgelsesratio er 4:1 – dvs. 4

personer på arbejdsmarkedet til at forsørge

hver pensionist. I 2020 er forholdet 2,8:1.

Og samtidig har vi store vanskeligheder

ved at tiltrække og fastholde kvalificeret

udenlandsk arbejdskraft sammenlignet med

andre OeCD lande.

Når man ser på fremtidens Danmark ud

fra denne optik, kunne fremtidig vækst og

velstand ikke være længere uden for rækkevidde.

Indvandrere skaber job

Da indvandring stadig er nyt i Danmark,

kan man kaste blikket på de mere traditionelle

indvandringslande for at få et indtryk

af, hvordan immigration kan gavne vækst

og fremgang. For eksempel viser undersøgelser

fra University of California, at indvandrere

mellem 1990-2004 skabte en reel

lønstigning på 4 pct. til arbejdere med lignende

uddannelser og erfaring. Vi har ikke

udført lignende undersøgelser i Danmark.

men kan det tænkes, at noget lignende

gælder for Danmark? Særligt da vi har

oplevet historisk høje løn- og velstandsstigninger

i samme periode, som vi har oplevet

en historisk høj indvandring.

et andet eksempel er fra ingeniørvirksomheden

Semiconductor. Her har CeO

T.J. rogers fortalt, at deres udenlandske

ingeniører hver skaber fem nye job. Det er

job inden for reklame, markedsføring, salg

og meget mere. I Danmark har Økonomi og

erhvervsministeriet udført en lignende undersøgelse,

som viser, at hver udenlandsk

ingeniør skaber to nye job inden for markedsføring,

salg og administration. Og det

er job, som ofte kommer den danskfødte

befolkning til gode.

Dertil er indvandrere kendt som dygtige

entreprenører. For eksempel er hver tredje

teknologivirksomhed i San Franciscos Silicon

Valley opstartet af en kineser eller

inder. I Danmark viser undersøgelser, at

indvandrere og efterkommere er langt mere

iværksætterlystne end de danskfødte. men

også selv når indvandrere blot ansættes

i en virksomhed, genererer de stor værdi

for virksomheden. Undersøgelser fra CBS

viser, at højtuddannede udlændinge højner

virksomhedens produktivitet med 5-15 pct.

efter blot 3 års ansættelse.

Ind i kampen, Danmark

Indvandrere skaber vækst, fordi arbejdsmarkedet

hverken er statisk eller

et nulsumsspil. I stedet har indvandring

potentiale for at skabe flere job, højne

produktiviteten og generere lønstigninger

generelt i samfundet. Under de rette

omstændigheder. Indvandrere er nemlig

ofte ikke i direkte konkurrence med den

indfødte danske arbejdsstyrke. mens den

danske arbejdsstyrke som oftest er mellemuddannet,

er indvandrere ofte lavt- eller

højtuddannede. Derfor komplimenterer de

den danske arbejdsstyrke ved enten at tage

de dårligst lønnede job, som den indfødte

dansker ikke vil tage, eller de højtspecialiserede

job, som den danske arbejdsstyrke

ikke kan tage.

For at være bedst klædt på i den globale

konkurrence, er det derfor ikke nok for

Danmark bare at åbne op. Vi skal føre en

langt mere offensiv og kurtiserende indsats

for at blive bedre til at lokke indvandrere

til. Vi skal forbedre vores erhvervs- og

iværksætterpolitikker, så vi ikke skræmmer

udenlandske iværksættere væk. Vi

skal overveje, hvordan vi også tiltrækker

lavtuddannede til at varetage sundheds- og

servicefunktioner, som vi i de kommende år

vil mangle arbejdskraft til. Vi skal forbedre

vores internationale uddannelsestilbud,

kulturtilbud, internationale netværk, globale

mindset, offentlige debattone og meget

mere. Kort sagt skal vi gøre meget mere for

at tiltrække og fastholde indvandrerne, end

vi gør i dag.

More magazines by this user
Similar magazines