Præsentation - DcH Kreds 1

dchkreds1.dk

Præsentation - DcH Kreds 1

Præsentation

Ida Bårris

Træner / Kredsinstruktør / Hundekonsulent

Ejer af labrador Coco og Bordercollie Kio


Program

Indlæringsprincipper

Principper og metoder

Klassisk betinget

Operant indlæring

Shaping

Indlæringsmetoder

Positiv og negativ - forstærkning og straf

7 hovedgrupper for indlæring

Momenttræning – forlæns og baglænskædning

Belønning og stress

Indlæringsfaser

De 3 indlæringsfaser


Principper og metoder

Principper

Kan ikke diskuteres

Er gode at forstå, for at kunne bruge dem i

praksis

Metoder

Kan diskuteres

Der er 7 hovedgrupper af metoder, men

1.000 måder at bruge dem på


Klassisk indlæring

Ufrivillig indlæring - betingede reflekser

Finder sted hvor den samme

påvirkning/hændelse udløser den samme

reaktion/handling

Reaktionen/handlingen kan være lyst eller

ikke lystbetonet afhængig af hvordan

individet opfatter påvirkningen/hændelsen


Klassisk indlæring

Den eneste type adfærd som omfattes af

Klassisk indlæring er reflekser

Reflekser er ikke kontrollerbare medfødt

adfærd

Spytproduktion – savle over godbid

Blinke med øjnene

Knæ refleks

Hormonudskillelse

Følelser som ”glæde”, rædsel mf. er også reflekser. De

kan ikke kontrolleres

Når vi træner forskellige adfærd, vil følelser og stress altid

være der


Klassisk indlæring

Ivan Petrovich Pavlov

1849-1936

Nobelpris 1904

Kortlægge spytkirtlerne hos hunde

Studerede hundens fordøjelsessystem

Klokken ringer – maden kommer


Klassisk indlæring


Klassisk indlæring

Ubetinget stimulus mad

Ubetinget respons Savle / spytproduktion

Neutral stimuli Klokke

Ubetinget stimulus Mad

Ubetinget respons Savle / spytproduktion

Betinget stimulus Klokke

Betinget respons Savle / spytproduktion


Klassisk indlæring

Et hvert dyr vil lære at reagere ikke

bare på stimuli som i sig selv ikke er

fordelagtige eller farlige, men også på

stimuli som kommer før disse.

Det er jo ganske praktisk…

Det er ikke synet og lugten

af et rovdyr som er farlig!

Men kløerne og tænderne.


Premack’s princip

En adfærd med større sandsynlighed

kan forstærke en adfærd med mindre

sandsynlighed

Den adfærd du forstærker er den

adfærd du får


Operant indlæring

Edward Thorndike

Psykolog – 1874-1949

”Trial and error”

Handling – belønning / straf


Operant indlæring

Edward Thorndike

Loven om effekt / forstærkningsteorien

1898

responser på stimuli, der efterfølges af

tilfredsstillelse, vil forstærkes

responser på stimuli, der skaber

ubehag, vil blive svækket


Operant indlæring

Operant adfærd er viljestyret!

Hunden vælger selv om den vil udvise operant

respons eller ej.

I operant betingning er der ikke en udløsende

stimulus før adfærden

Vi kan i indlæring vælge at bruge en stimulus

/ kommando til at fortælle hunden, at det kan

betale sig at udføre bestemt adfærd.


Operant indlæring

Stimulus – adfærd – konsekvens

Praktiske problemer:

Hund og hundefører er ikke enige om,

hvad der er succes…

Hvis timingen ikke er helt præcis…

Hvis problemadfærd er selvforstærkende

adfærd…


Operant indlæring / Shaping

Burrhus Frederic (B. F.) Skinner

Arbejdede systematisk med at

undersøge operant indlæring

Lærte forsøgsrotter kompliceret

adfærd I Skinner-boxen


Operant indlæring / Shaping

Foderskål

Pedal

Højtaler

Lys

Elektrisk

ladet gitter


Shaping

Shaping er en gradvis udformning af

adfærden

Shaping består af klassisk og operant

indlæring kombineret med motivation /

behov


Shaping

Den Klassiske indlæring bruges til at lære

hunden, at et bestemt signal betyder

belønning

Den Operante indlæring bruges til at koble

signalet på en bestemt handling el. adfærd,

da hunden nu opfattet signalet som en

belønning

Motivationen bruges til at styre hunden

adfærd – som drivkraft til at udføre en

handling for at få en belønning


Shaping

Fordele / ulemper ved shaping:

Kreativ, glad og aktiv hund, ingen positiv straf

Hunde som ikke har prøvet det før, kan være

svære at få til at vise ny adfærd uden hjælp

Hund tilbyder adfærd uden kommando

Hundefører skal koncentrere sig, kan ikke

snakke så meget

Hund kan nemmere forstå kommando, når den

ikke ”pakkes ind” i en masse snak


Shaping

God øvelse til at træne shaping

er kasseøvelsen!

Video med Coco

Shaping af fremadsendelse

Video med Coco


De 4 grundprincipper

Øger

sandsynlighed for

gentagelse af

adfærd

Reducerer

sandsynlighed for

gentagelse af

adfærd

Tilfører stimuli (+) Fjerner stimuli (-)

Positiv

Forstærkning

Positiv

Straf

Negativ

forstærkning

Negativ

Straf


7 indlæringsmetoder

1. Fysisk håndtering

2. Lokning / påvirkning

3. Observation

4. Tilrettelæggelse af miljø

5. Fange adfærd

6. Fri shaping

7. Target


Moment træning

Momenttræning er som at lære at læse!

1. Lær bogstaverne

2. Lær ordene

3. Læs sætninger

4. Læs afsnit

5. Læs hele bøger


Moment træning

Forlænskædning

Man tager udgangspunk i øvelsens start og

bygger videre derfra

Fra kendt til ukendt

Baglænskædning

Man tager udgangspunkt i slutningen af

øvelsen, dernæst 2. sidste del, 3. sidste del

osv.

Fra ukendt til kendt


Belønning/forstærker

Inki Sjøsten


Belønning/forstærker

Belønning bruges til at motivere hunde til

at udføre bestemt adfærd

Rolige øvelser belønnes oftest med foder

Aktive øvelser belønnes oftest med leg

Husk at tage hensyn til den enkelte hund!

Det er ikke altid at den største

motivation, er den mest egnede!


Belønning/forstærker

Coco’s

belønningspyramide

Mad

Leg

Berøring

Ros med stemmen


Belønning/forstærker

Kio’s

belønningspyramide

(rundering)

Bold

Berøring

Ros med stemmen

Mad


Belønning/forstærker

Det er kun belønning, hvis hunden

syntes det er belønning!


Belønning/forstærker

Betinget forstærker

Hvad er en betinget forstærker og hvordan bruges den?

Krav til en betinget forstærker

Kort og præcis

Klar og utvetydig betydning for hunden

Let at opfatte hunden

Let at bruge for HF


Belønning/forstærker

Hvorfor virker træningen? Eller hvorfor ikke?

Timing

Video med Coco

Kriterier

Forstærkningsfrekvens

Forstærkningskvalitet


Belønning/forstærker

Belønningsfelt

Video med Kio


Stress

Positiv stress

Hunden har det rart, ved overdrivelse svækkes

indlæring

Negativ stress

Hunden har det ikke rart, skal bringes ud af

situationen øjeblikkeligt, ingen indlæring

Præstationsstress

Hunden har det ikke rart, kriterier bør

genovervejes


Træningsfaser

Indlæringsfasen

Stabiliseringsfasen

Generaliseringsfasen

More magazines by this user
Similar magazines