Anders Kofoed, partner Ea Energianlayse A/S

mfmidt.dk

Anders Kofoed, partner Ea Energianlayse A/S

Tiltag til at sikre balancen i systemet

• udbygning med transmissionsforbindelser frem mod 2050

og fortsat og forbedret mulighed for markedsbaseret

udveksling med nabolandene

• dynamiske elproduktionsenheder (f.eks. gasturbiner og

motorer på

biogas)

• udbygning med varmepumper og varmelagre i

fjernvarmeforsyningen

• fleksible elbiler og fleksibel produktion af

biomassebaserede transportbrændsler

• øget fleksibilitet i elforbrug til procesvarme i industrien,

bl.a. mulighed for skift til kedler på

biomasse

• nedregulering af vindmøllernes elproduktion i nogle af

årets timer (5‐10 %)

67

More magazines by this user
Similar magazines