26.07.2013 Views

side 14 - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

side 14 - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

side 14 - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hvor går ferien hen i år?<br />

Campingvogn, badeferie eller storby?<br />

Læs mere på <strong>side</strong> 10<br />

MEDARBEJDERBLAD | <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

UNDERVESTEN | Juni 2011 | Nr. 02<br />

3<br />

Hvad kan vi bruge<br />

TULE til?<br />

Trives du med din ledelse<br />

og dine kolleger?<br />

Læs mere på <strong>side</strong> 16<br />

MidtEPJ er mere end en journal<br />

Hvordan kan MidtEPJ bruges til at styrke<br />

det fælles samarbejde omkring patienten?<br />

Læs mere på <strong>side</strong> 4<br />

En million gode grunde<br />

Der er mange gode grunde til at holde sig sund lige nu på<br />

Klinisk Biokemisk- og Klinisk Immunologisk Afdeling<br />

Læs mere på <strong>side</strong> 8<br />

Reportage:<br />

Fascineret af frisbee<br />

Læs mere på <strong>side</strong> <strong>14</strong>


02<br />

REDAKTION:<br />

Kommunikationschef<br />

Finn Møller<br />

finn.moeller@vest.rm.dk<br />

Driftschef<br />

Jens Peter Østergaard<br />

jens.peter.oestergaard@vest.rm.dk<br />

Kvartermester<br />

Svend Erik Andersen<br />

svend.erik.andersen@vest.rm.dk<br />

Sekretær<br />

Jette Guldberg Mose<br />

jette.guldbjerg.mose@vest.rm.dk<br />

Redaktionssekretær<br />

Brian Borg Andersen<br />

brian.borg.andersen@vest.rm.dk<br />

Kommunikationsmedarbejder<br />

Merete Friis Jeppesen (red.)<br />

merete.friis@vest.rm.dk<br />

FORSIDEBILLEDE:<br />

Vibeke Pedersen<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:<br />

Hospitalsdirektør Henning <strong>Vest</strong>ergaard<br />

KONTAKT UNDER VESTEN:<br />

Tlf. 9927 2713 / undervesten@vest.rm.dk<br />

Oplag:<br />

4.000 stk.<br />

LEDER<br />

Udgivelse:<br />

Fire gange årligt<br />

Næste nummer:<br />

Oktober 2011<br />

Sidste frist for indlevering af materiale<br />

19. september 2011<br />

Grafisk design:<br />

Sanne Dahl Andersen, ReklameTryk Herning<br />

Tryk:<br />

ReklameTryk Herning<br />

Artikler og indhold i Under <strong>Vest</strong>en er ikke nødvendigvis<br />

i overensstemmelse med hospitalsledelsens<br />

eller redaktionens holdning. Alle bidrag til bladet er<br />

velkomne, når de holder sig inde for bladets formålsbeskrivelse<br />

og opfylder de almindelige presseetiske<br />

og juridiske principper. Redaktionen forbeholder sig<br />

ret til at indhente svar på indlæg og vil af hensyn til<br />

omfang og bladformat beskære artikler og indlæg.<br />

Tummel, tumult og trivsel<br />

Som du kan læse om i bladet her, tager vi i august måned temperaturen<br />

på trivsel og arbejdsmiljø overalt på hospitalet, og vi i hospitalsledelsen vil<br />

opfordre jer alle til at give jeres besyv med.<br />

Dialog, samarbejde og engagement spiller nemlig ikke bare en afgørende<br />

rolle for, hvordan vores nye storhospital, DNV Gødstrup, skal indrettes,<br />

men kan også være med til at ændre det billede, som pressen har af vores<br />

hospitalsverden, hvor selv den mindste ændring synes at være lig med<br />

massive forringelser af patientbehandlingen. For er dette vitterlig tilfældet?<br />

Bestemt nej. Med mindre vi stiltiende accepterer, at udviklingen af arbejdsgange,<br />

logistik og økonomi er noget, vi ikke selv har indflydelse på. For<br />

det har vi. Og det er selve pointen.<br />

For ti år <strong>side</strong>n anede ingen, at vi i dag kan håndtere indsættelse af kunstig<br />

hofte eller meget omfattende hjertekirurgi med bare et par sengedage.<br />

Ja, i USA taler man allerede om sengeløse hospitaler. Hvor stopper den<br />

udvikling?<br />

Formentlig aldrig.<br />

Udvikling og forandring er et grundvilkår, vi aktivt må forholde os til på<br />

en sådan måde, at vi handler efter de værdier, der kendetegner vores<br />

arbejdsplads. Som ledelse og gode kolleger har vi derfor også et ansvar for<br />

at hjælpe de kolleger, som er flyttet eller afskediget, til at komme videre<br />

og gribe de nye muligheder, der altid opstår – selv i en træls situation. Et af<br />

initiativerne kan du læse mere om i denne udgave af Under <strong>Vest</strong>en.<br />

Lige nu er vi i søgefasen. Vi skal organisere os på en anden måde, så det er<br />

patientens forløb og de faglige fællesskaber og ikke de lægelige specialer,<br />

der er i centrum. En øvelse som kræver, at alle er med på vognen, for innovation<br />

og fornyelse kommer af den erfaring og iderigdom, der følger af<br />

hverdagens praksis med brug af blandt andet MidtEPJ.<br />

I dette forår har vi fået sundhedseksperternes bevis for, at vores kvalitetsarbejde<br />

er helt i top, og på samme tid har patienterne tilkendegivet at<br />

være meget tilfredse med den behandling og service, de får her i vest.<br />

Det giver en stærk tro på, at udgangspunktet for, at vi fortsat kan skabe<br />

udvikling på vores hospital, er i orden. Til tider et slidsomt arbejde. Men<br />

også et arbejde der kan være sjovt og udfordrende, hvis vi vil, og tør vise<br />

hinanden den tillid at turde tale åbent – også om de ting, der bekymrer os.<br />

Det skal vi bruge trivselsundersøgelsen til.<br />

Rigtig god sommer. Nyd den og<br />

”smid mobiltelefonen i bølgerne”<br />

for en stund.<br />

Med venlig hilsen<br />

Hospitalsledelsen<br />

Hospitalsledelsen


Mangler du et blad i samlingen?<br />

Hent samtlige udgivelser af Under <strong>Vest</strong>en elektronisk<br />

på <strong>side</strong>n for ansatte:<br />

http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/under+vesten<br />

INDHOLD<br />

MidtEPJ er mere end en journal<br />

Læs mere om, hvordan MidtEPJ skal bruges til at styrke<br />

det fælles samarbejde omkring patienten. ............4<br />

Kvartalets Kollega<br />

Indrøm det: du er nysgerrig! Så bladr straks om for<br />

at se, hvem der blev Kvartalets Kollega i juni 2011. ....6<br />

Hvor gammel er din krop?<br />

Der er mange gode grunde til at holde sig sund lige nu<br />

på Klinisk Biokemisk- og Klinisk Immunologisk Afdeling,<br />

som har modtaget godt 1 mio. kr. til at lave sundhedsfremmende<br />

tiltag for de ansatte. ....................8<br />

Hvor går ferien hen i år?<br />

Campingvogn, badeferie eller storby? Sommerferien står<br />

for døren, og Under <strong>Vest</strong>en har taget temperaturen på<br />

de ansattes feriedrømme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Reportage; Fascineret af frisbee<br />

Adrenalin, sved på panden og sjovt samvær er kodeordene,<br />

når reservelæge Mattias Zaccharin drager af sted for<br />

at spille Ultimate Frisbee.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>14</strong><br />

Vi holdt ved<br />

Seniorklubben i Holstebro var tæt på at lukke, men i dag<br />

blomstrer klubben - ikke mindst på grund af tidligere<br />

formand Helga Bramskovs indsats.. . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

TULE tager temperaturen på trivslen<br />

Trives du med din ledelse og dine kolleger? Det bliver<br />

omdrejningspunktet i den store trivselsundersøgelse<br />

- TULE - i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> til efteråret. ........20<br />

Bag<strong>side</strong>n - hvor præcist kan du vrøvle?<br />

Test dig selv udi alle de forortelser, vi bruger til daglig,<br />

og deltag i konkurrencen om, hvem der er bedst til<br />

at gøre det kort .................................36<br />

3


04<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen<br />

MidtEPJ er mere<br />

end end en journal<br />

MidtEPJ er mere end et nyt it-system: journalen er også et redskab i udvikling, som vil styrke det<br />

fælles samarbejde omkring patienten. Allerede i 2011 er der flere funktioner på vej i MidtEPJ, som vil<br />

lette det daglige arbejde.<br />

JOURNALEN BLIVER KUN BEDRE<br />

Udrulningen er overstået, og EPJ-kontoret skal til at pakke<br />

sammen. Men ifølge EPJ-projektleder Ole Zielke og<br />

EPJ-koordinator Jeanette Dent fra EPJ-kontoret, er journalen<br />

kun lige begyndt at blive endnu bedre:<br />

- Journalen vil fortsætte med at udvikle sig til det bedre<br />

med opdateringer og nye funktioner, fortæller Ole Zielke,<br />

og fortsætter: f.eks. vil det Fælles Medicinkort blive<br />

udrullet og integreret i MidtEPJ. Medicinkortet er elektronisk,<br />

og samler alle informationer om patienten medicin<br />

et sted. Det betyder bl.a., at sundhedspersonalet<br />

kun skal logge på et sted for at se alle patientens medicinoplysninger,<br />

og samtidig kan dele oplysninger med<br />

de praktiserende læger. Det sparer tid for patienten og<br />

personalet, og øger patientsikkerheden.<br />

OG LISTEN AF FORDELE VIL KUN VOKSE I<br />

FREMTIDEN, MENER JEANETTE DENT:<br />

- Der sker rigtig meget udvikling i 2011, og der vil komme<br />

mange flere funktionaliteter til i slutningen af 2011 og<br />

starten af 2012. Samtidig vil der lokalt også blive ved<br />

med at være et stort arbejde med f.eks. at lave tilretninger<br />

i journalens sundhedsfaglige indhold og afhjælpe fejl<br />

og mangler osv.. Man kan sige, at vi er startet med et sæt<br />

byggeklodser, som vi nu kan blive ved med at finjustere<br />

og bygge oven på, forklarer Jeanette Dent.<br />

ET REDSKAB TIL FÆLLES UDVIKLING<br />

En ting er den it-mæssige udvikling. Kigger man indad i<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, er der også flere udviklingsopgaver:<br />

Bl.a. bliver der nedsat en driftsorganisation, som skal varetage<br />

de centrale såvel som lokale EPJ-opgaver i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>. I øjeblikket drøfter hospitalsledelsen og<br />

afdelingsledelserne mulighederne for en organisering.<br />

Nye roller skal tænkes ind i den daglige drift, som skal<br />

løfte de opgaver, der ligger i MidtEPJ inden for kvalitet,<br />

registrering og it i samarbejde med afdelingerne.<br />

- Over alt i organisationen bliver vi styrket på det fælles<br />

samarbejde omkring patienten.<br />

Det er noget, vi kan gøre mere fokuseret nu, fordi vi har<br />

fået MidtEPJ. Man kan ligefrem sige, at den elektroniske<br />

journal har været en kærkommen anledning til, at vi arbejder<br />

med at blive endnu stærkere på en række fælles<br />

områder – og det skal vi holde fast i, fortæller Ida Götke,<br />

og tilføjer:<br />

En fast organisation skal sikre, at formålene med den fælles<br />

patientjournal bliver indfriede, bl.a. at MidtEPJ stadig<br />

udvikler sig som et redskab, der skal bruges af alle Derfor<br />

bliver der etableret en driftsorganisation i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, som både vil varetage den daglige drift og<br />

samtidig have fokus på samspillet mellem afdelingernes<br />

behov og MidtEPJ. Det vil styrke hospitalet på en lang<br />

række vigtige fokusområder såsom patientforløb, kvalitet,<br />

sikkerhed, arbejdsgange og effektivitet, fortæller<br />

chefsygeplejerske Ida Götke.<br />

VIDEN SKAL FYLDES I DEN FÆLLES<br />

VÆRKTØJSKASSE<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> har draget stor nytte af Randers’<br />

erfaringer, og nu skal vi selv fylde mere viden i den fælles<br />

værktøjskasse i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>. Det sker for at sætte<br />

aftryk på den videre udvikling af MidtEPJ og samtidig sikre,<br />

at værdifuld erfaring bliver givet videre til de næste<br />

hospitaler, som står over for en udrulning.<br />

VÆK MED PAPIR OG LOMMEREGNER<br />

I maj fik MidtEPJ installeret en ”lommeregner” – en såkaldt<br />

beregningskomponent, som kan udregne patientens<br />

BMI-tal.<br />

Et mediearkiv er på vej med mulighed for indscanning af<br />

dokumenter i MidtEPJ. Brugen af mediearkivet skal først<br />

testes, inden det tages i brug i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.


Foto: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

MIDTEPJ RULLER VIDERE I<br />

REGION MIDTJYLLAND<br />

5<br />

HVAD SKER DER NU?<br />

Århus Universitetshospital og<br />

Psykiatrien – med undtagelse af<br />

Psykiatrien i <strong>Vest</strong>, som fik MidtEPJ<br />

30. maj – er de næste hospitaler,<br />

som skal have udrullet den<br />

fælles journal. Læs mere på<br />

www.epj.rm.dk – fakta og strategi<br />

– strategi og implementering.<br />

FLERE FUNKTIONER<br />

I MIDTEPJ PÅ VEJ<br />

Der er planlagt mange flere funktioner<br />

til den fælles patientjournal<br />

i 2011 og 2012 – læs mere<br />

på www.epj.rm.dk – udvikling af<br />

MidtEPJ.


06<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Kvartalets Kollega blev…<br />

Gitte Lund, sygeplejerske i Akutmodtagelsen på <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

Et stort tillykke til Gitte, der ifølge sine kolleger er i besiddelse af et smittende humør,<br />

og som altid klar til at hjælpe, når bålet brænder.<br />

Her er et udpluk af, hvad kollegernes har at sige om<br />

Gitte:<br />

Gitte er et<br />

overskudsmenneske<br />

uden lige.<br />

Hun er en fantastisk kollega<br />

– en energisk, dygtig<br />

sygeplejerske, smilende, kærlig<br />

og altid klar med<br />

en hjælpende hånd...<br />

Gitte er simpelthen<br />

bare dejlig!<br />

GITTES FØRSTE REAKTION PÅ AT<br />

BLIVE KVARTALETS KOLLEGA:<br />

- Jeg er både stolt og glad! Det allerbedste er at få sådan<br />

et stort skulderklap af sine kolleger – så føler man<br />

sig meget påskønnet.<br />

SÅDAN NOMINERER DU DIN KOLLEGA TIL KVARTALETS KOLLEGA<br />

Du kan nominere en kollega, som du mener, gør en positiv forskel på jobbet, og som er med til at gøre din<br />

arbejdsplads til et rart sted at være – skriv til undervesten@vest.rm.dk med dit bud på hospitalets bedste<br />

kollega. Næste deadline er: 19. september 2011.


Tekst og foto: Kamma Overgaard, Arbejdsmedicinsk Klinik<br />

Ny brevkasse om arbejde og<br />

helbred ved Arbejdsmedicinsk Klinik<br />

Brevkassen bestyres af Hugo Knudsen, der er socialrådgiver<br />

ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.<br />

Fra sin daglige kontakt med klinikkens patienter er<br />

han vant til at svare på alle de spørgsmål, der opstår,<br />

når en sygemelding fra arbejdspladsen griber<br />

om sig.<br />

I Den Sociale Brevkasse vil Hugo Knudsen behandle<br />

alle socialfaglige problemstillinger, der har med<br />

arbejde at gøre. Han kan f.eks. besvare spørgsmål<br />

om:<br />

• Sygemelding<br />

• sygesamtale på arbejdspladsen<br />

• fastholdelsesplan<br />

• mulighedserklæring<br />

• § 56-aftale<br />

• virksomhedspraktik<br />

• fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder<br />

• anmeldelse af en arbejdsulykke eller en<br />

erhvervssygdom<br />

• betingelser for anerkendelse som arbejdsskade<br />

• erstatningsformer<br />

• godtgørelse for varigt mén eller erstatning<br />

for tab af erhvervsevne<br />

• dine muligheder for at anke en afgørelse<br />

• dine muligheder for at søge genoptagelse af<br />

en arbejdsskadesag<br />

• forældelsesregler.<br />

Arbejdsmedicinsk Klinik har søsat et nyt initiativ til gavn<br />

for patienter med arbejdsrelaterede skader, gener og<br />

sygdomme: De kan nu søge rådgivning hjemmefra ved<br />

at skrive til Den Sociale Brevkasse.<br />

Det er også muligt at læse tidligere stillede spørgsmål<br />

og svar, der kan have interesse for andre brugere.<br />

Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.<br />

Læs mere om Den Sociale Brevkasse på:<br />

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/<br />

arbejdsmedicinsk+klinik/den+sociale+brevkasse<br />

For yderligere oplysninger kontakt<br />

socialrådgiver Hugo Knudsen eller se:<br />

http://amkherning.dk/dk/patientinformation/<br />

nybrevkasseomdinerettigheder<br />

7


08<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Det er en lang række faktorer, der skal regnes sammen, før man kan finde frem til<br />

en body age. Her forklarer Line hvad resultaterne betyder.<br />

Hvor gammel er din krop?<br />

Alle skeletterne kommer ud af skabet, når de ansatte i Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Immunologisk<br />

Afdeling får tjekket deres body age. Testen giver et godt billede af, hvordan det står til med<br />

sundheden, og hvor man skal sætte ind for at forbedre den.<br />

Line Rørby Pedersen fra firmaet Sundhedsdoktor.dk gør<br />

klar til den allerførste i en lang række body-age tests,<br />

som medarbejderne i Klinisk Biokemisk- og Kliniks Immunologisk<br />

Afdeling har fået tilbud om at deltage i.<br />

Line har en uddannelse i ernæring og sundhed med speciale<br />

i fysisk aktivitet, og hun skal lede testen, som, gennem<br />

en række fysiske test og målinger, viser, hvor slidt<br />

ens krop er i forhold til ens virkelige alder. Den er det<br />

hele taget et udtryk for hvor sund man egentlig er, og om<br />

kroppen fungerer som den skal.<br />

- Det er meget forskelligt hvordan folk har det med at<br />

få foretaget sådan en test. Nogen har trænet op til den,<br />

og bruger den som motivation, og så er der andre, der<br />

virkelig frygter den, fordi de egentlig godt ved, at den<br />

er gal på nogle områder, og nu får de det at vide sort på<br />

hvidt, siger Line.<br />

- Og så er de heller ikke begejstret ved tanken om at<br />

skulle lave armbøjninger.<br />

Den allerførste, der skal igennem testen er Fie Sørensen.<br />

Hun er 31, mor til to, dyrker motion, og lider ikke<br />

af de nakke- skulder- og rygproblemer, som til dels er<br />

anledningen til, at hendes afdeling nu kan gennemføre<br />

sit store sundhedsfremmeprojekt.<br />

- Jeg synes ikke, at jeg sådan kan mærke mit arbejde i<br />

kroppen endnu. Men jeg vil rigtig gerne forebygge, at jeg<br />

får det, for jeg sidder jo meget på et kontor - og sikkert<br />

også i forkerte stillinger, siger Fie. Hun nærer et fromt<br />

håb om, at hendes body-age holder sig under de 40.<br />

- Er du med på, hvad der skal ske, spørger Line<br />

- Ja, jeg skal vel lave noget, der er hårdt, svarer Fie med<br />

et lidt nervøst grin.<br />

Først er der dog en række spørgsmål om livsstil, motions-<br />

og kostvaner, og så skal hendes blodtryk og blodprøver<br />

gennemgås. Normalt bliver de taget på dagen, men da<br />

det jo er Klinisk Biokemisk Afdeling, der er tale om, så<br />

har de ansatte på afdelingen klaret det på forhånd.<br />

Og det starter godt, for Fie ryger ikke, hun dyrker motion,<br />

og hun tænker over hvad hun spiser – i hvert fald<br />

nok til at vide, hvornår det ikke er helt fornuftigt. Derfor<br />

sidder hun også og spørger ivrigt ind til rigtig mange af<br />

de tolkninger, der bliver lagt over hendes resultater.<br />

- Man ved jo, at man synder lidt en gang imellem, og<br />

man ved ikke helt, hvordan det boner ud på testen. Jeg<br />

spørger nok meget fordi, jeg lige skulle have fokus på,


Udholdenhed, smidighed og styrke er blandt de ting, som bliver målt under testen,<br />

og jo mere man presser sig, jo mere præcist og korrekt bliver resultatet.<br />

hvor jeg skal finde min motivation henne i fremtiden. Og<br />

jeg håber, at jeg kan komme hjem og sige til mig selv,<br />

at de her tal viser, at jeg er nødt til at gøre noget ved<br />

det her. Så de steder, hvor jeg var bange for, at den ville<br />

bone lidt ekstra negativt ud, så spurgte jeg lidt mere ind<br />

til det, forklarer Fie.<br />

Men alt ved body-age testen kan ikke klares siddende i<br />

samtale. Først bliver Fie målt og vejet, dels med et godt<br />

gammeldags målebånd, og dels med en maskine, der ligner<br />

en almindelig badevægt, men som udover vægten<br />

også måler blandt andet muskelmasse og fedtprocent.<br />

Det næste punkt er kondicyklen, som Fie, der går til spinning<br />

en gang om ugen, synes virker lidt som en "mormorcykel".<br />

Og det er da også et roligt tempo, som hun<br />

får lov at lægge ud med i de første seks minutter inden<br />

det går løs med fire minutter ”op ad bakke.”<br />

- Når jeg er til spinning, så når jeg gerne dertil, at jeg<br />

ikke kan nå at få en slurk vand, fordi jeg også lige skal<br />

have vejret igen. Så jeg kan godt presse mig selv, fortæller<br />

hun Line. Og presset det bliver hun også i dag. For lige<br />

efter cykelturen venter armbøjningerne.<br />

- Det er virkelig dem, som jeg har frygtet allermest, siger<br />

Fie.<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE<br />

9<br />

Hvad der starter som en rolig tur på en magelig cykel udvikler sig hurtigt til<br />

en hård tuur op ad bakke. Men der er masser af opbakning fra <strong>side</strong>linien.


10<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Og det er hun ikke ene om. Et noget aparte syn har udfoldet<br />

sig for udenforstående på Klinisk Biokemisk Afdeling,<br />

idet personalet pludselig alle lå på gulvet og øvede sig på<br />

armbøjninger i en fælles seance.<br />

- Det er heldigt for de ansatte, at de er mange om at<br />

komme sammen igennem det her projekt, fortæller Line:<br />

- Det betyder rigtig meget. De kan skabe en fælles stemning<br />

omkring projektet og hjælpe hinanden med motivationen.<br />

De kan prikke til hinanden og holde gejsten oppe,<br />

siger hun.<br />

Måske kunne det også have været rart for Fie at have lidt<br />

moralsk opbakning med fra kollegerne, da hun er kommet<br />

på plads på gulvet. Det er tydeligt, at hun ikke er<br />

meget for at finde ud af hvor mange armbøjninger hun<br />

kan tage – for det kræver jo at man faktisk laver nogle<br />

armbøjninger.<br />

- Og én, og to, oog tre, ooooooooog fire, kom nu! Du<br />

kan godt! Ooooooooooooog fem, kan du klare én mere,<br />

spørger Line opfordrende, men det ender på gulvet efter<br />

den femte.<br />

En million gode grunde<br />

Der er mange gode grunde til at holde sig sund, og lige nu i Klinisk Biokemisk- og Klinisk Immunologisk<br />

Afdeling er der en million mere. Afdelingen har ansøgt, og har fået bevilget et syvcifret beløb til<br />

at lave sundhedsfremmende tiltag for de ansatte.<br />

Rundt regnet en million kroner. Så meget har Klinisk Biokemisk<br />

Afdeling (KBA) fået til at lave sundhedsfremme<br />

for de ansatte. Og selv om det må siges at være en sund<br />

sum penge, så er der ingen problemer med at finde anvendelse<br />

for dem.<br />

- Der er mange i min afdeling, som har nakke- skulder og<br />

rygproblemer på grund af ensidigt gentaget arbejde. Og<br />

det er på den baggrund, at vi har fået bevilget pengene<br />

fra Forebyggelsesfonden til at lave et projekt med sundhedsfremmende<br />

initiativer rettet mod medarbejderne,<br />

siger Birgitte Ostersen, der er chefbioanalytiker på KBA.<br />

- Vi har fået det, vi har søgt om, siger Birgitte Ostersen:<br />

- I samarbejde med sundhedsdoktor.dk får alle de ansatte<br />

tilbudt en body age test, der vurderer din krops<br />

egentlige alder i forhold til din virkelige alder. Det skal<br />

tjene som et indblik i, hvordan det egentlig står til med<br />

kroppen. Så bliver der sat en masse i søen for, at de ansatte<br />

får mulighed for at gøre noget ved det, inden vi i<br />

2013 laver en ny body age test, så vi kan se, om det har<br />

hjulpet, siger Birgitte Ostersen.<br />

- Jeg havde ellers håbet, at jeg kunne klare ti, siger Fie.<br />

- Ja, der er noget at arbejde med, men du skal bare tænke<br />

på, hvor meget plads der er til forbedring, siger Line<br />

med et halvt opmuntrende – halvt drillende smil.<br />

Efter endnu en styrkeprøve, der gælder om, at blive stående<br />

op ad en væg, som om man sidder på en stol, har<br />

Fie virkelig givet det sidste. Hendes ben giver simpelthen<br />

efter – lige efter opskriften, hvis man virkelig presser sig<br />

og ender på gulvet.<br />

- Flot, siger Line anerkendende.<br />

Endelig kan der afsiges dom over testen. Det hele bliver<br />

lagt sammen, og ud kommer et tal, der trækker humøret<br />

i den rigtige retning.<br />

Fie viser sig at have en body-age på 29,7 – lige under<br />

hendes egen alder.<br />

- Det synes jeg er rigtig dejligt. Men jeg skal nok have<br />

gjort lidt ved armbøjningerne, smiler Fie.<br />

Og det har virkelig sat afdelingen på den anden ende at,<br />

der nu bliver sat mere fokus på sundheden.<br />

Der er ved at blive etableret bl.a. løbehold, gåhold og<br />

vægttabshold. De ansatte har øvet sig i armbøjninger<br />

på gangene, og efter sommerferien bliver der udnævnt<br />

en række sundhedsambassadører i afdelingen, som skal<br />

holde de andre i ilden – blandt andet med morgengymnastik<br />

og gode prik til samvittigheden. Motivationen får<br />

også et ekstra skub, når evigt populære Chris MacDonald<br />

kommer, og holder foredrag undervejs i forløbet.<br />

- Vi har opstillet en række succeskriterier for projektet,<br />

som jeg håber, vi kan opfylde. Først og fremmest skal vi<br />

have nedbragt generne omkring nakke, skulder og ryg.<br />

Og så håber vi, at den enkelte medarbejder kan nedbringe<br />

sin body-age. Vi har et rigtig fint sygefravær i dag,<br />

men forhåbentlig betyder det, at kan vi skrue lidt på den<br />

front også, fordi vi måske ikke får så mange langtidssygemeldinger<br />

på baggrund af for eksempel nakke, skulder<br />

og ryg, siger Birgitte Ostersen.


HVAD ER FOREBYGGELSESFONDEN?<br />

Forebyggelsesfondens overordnede formål er at give<br />

støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og<br />

psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser.<br />

Forebyggelsesfonden er en del af velfærdsaftalen fra juni<br />

2006. Lov om forebyggelsesfonden trådte i kraft d. 1. februar<br />

2007.<br />

Fonden blev etableret 1. marts 2007 med en kapital på 3<br />

mia. kr.<br />

Der kan uddeles op til 350 mio. kr. årligt til projekter med<br />

fokus på et eller flere af de følgende hovedområder:<br />

Forebyggelse<br />

Rehabilitering<br />

Sundhedsfremme<br />

Forebyggelse af psykisk nedslidning<br />

Kilde: www.forebyggelsesfonden.dk<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

Allerede inden<br />

afdelingen kom<br />

i gang med<br />

body age tests<br />

var de ansatte<br />

i gang med at<br />

forberede sig<br />

til de frygtede<br />

armbøjninger.<br />

HVAD SKAL DER ELLERS SKE MED<br />

SUNDHEDEN ...<br />

Det er et længere forløb, som er planlangt<br />

for medarbejderne på Klinisk Biokemisk<br />

Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling.<br />

Processen, der gik i gang med inspirationsmøde<br />

den 11. april 2011 strækker sig helt<br />

frem til 2013, hvor medarbejderne kan<br />

få en ny body age test, så de kan virdere,<br />

hvad de har fået ud af projektet.<br />

Undervejs bliver der afholdt yderligere<br />

inspirationsdage. Blandt andet får afdelingen<br />

besøg af Chris MacDonald.<br />

For at holde motivationen helt i top i hele<br />

forløbet bliver der udnævnt en række<br />

sundhedsambassadører, som være drivkraften<br />

bag at alle de positive initiativer<br />

også kommer i gang og fortsætter i hverdagen.<br />

Det drejer sig blandt andet om regelmæssig<br />

morgengymnastik.<br />

1


12<br />

Tekst og billede: Vibeke Pedersen<br />

Ferien står for døren<br />

Hvad skal dine kolleger bruge ferien på?<br />

INGE CHRISTENSEN<br />

OVERLÆGE<br />

MEDICINSK AFDELING<br />

VOX<br />

X<br />

HVOR SKAL DU HOLDE DIN FERIE I ÅR?<br />

Vi har snakket om, at vi vil køre til Harzen i campingvognen sammen med<br />

nogen venner. Det vil sige min kæreste og så et hold venner og deres to børn<br />

i en uge til ti dage. Ellers skal vi bare være derhjemme og slappe af og måske<br />

et par dage til Sønderjylland. Men så er der også hurtigt gået tre uger.<br />

HVAD ER DIT BEDSTE FERIEMINDE?<br />

Det var en barndomsferie med mine forældre i Spanien. Vi<br />

rejste med nogen af deres venner, og de havde en datter på<br />

min alder, som jeg kunne lege med. Ellers er det lidt svært<br />

at pege på et enkelt minde, for jeg synes, at jeg har så mange<br />

fra forskellige steder, og det er svært at sige, at det er<br />

lige netop den der..<br />

HVAD ER DET BEDSTE VED AT HOLDE FERIE?<br />

Man når at koble fra, geare ned og lade op, så man synes,<br />

at man kan klare en hel masse igen. I en presset hverdag,<br />

så er det virkelig rart. Og det er jeg god til. Jeg kobler helt<br />

fra, og så lige et par dage før, så begynder jeg at komme op<br />

i gear igen.<br />

GLÆDER DU DIG SÅ TIL AT KOMME PÅ ARBEJDE?<br />

Både ja og nej, for selvfølgelig er det træls, at ferien er slut,<br />

og man skal til at arbejde igen. Men så når man kommer i<br />

gang igen, er det alligevel dejligt nok at komme af sted, for så<br />

ved du, at du jo skal have ferie på et tidspunkt igen. Og så er det også rart at<br />

komme ind og høre, hvordan kollegerne har haft det på deres ferie.<br />

HVORDAN SKAL DU HOLDE FERIE I ÅR?<br />

Jeg skal holde den i Danmark, og jeg skal gå derhjemme og spille golf og<br />

ja – slappe af sammen med familie og venner. Jeg bor lige ved <strong>side</strong>n af golfbanen.<br />

Vi tager rundt i Danmark om sommeren, og til udlandet om foråret og<br />

efteråret, og det er også mest for golfen.<br />

HVAD ER DIT BEDSTE FERIEMINDE?<br />

En spejderlejr i Kenya i en måned i 1972 i mine unge dage. Det var en jubilæumslejr<br />

med spejdere fra hele verden, og vi var i spejderlejren i fjorten<br />

dagen. Resten af tiden rejste vi rundt og mødte lokalbefolkningen. Det var<br />

blå pigespejdere fra Danmark.<br />

HVAD ER DET BEDSTE VED AT HOLDE FERIE?<br />

Det er, at man kan lave noget, man synes er sjovt, og at man kan bruge den<br />

tid, man har lyst til på tingene. Bare lave det man har lyst til – uden ur på.<br />

GLÆDER DU DIG TIL AT KOMME TILBAGE EFTER FERIEN?<br />

Det er meget forskelligt. I perioder er det sjovt at gå på arbejde, og andre<br />

perioder er det mindre sjovt.<br />

LINE NIELSEN<br />

HOSPITALSSERVICEASSISTENT,<br />

HJERTEMEDICINSK SENGEAFSNIT


HVOR SKAL DU HOLDE DIN FERIE I ÅR?<br />

Det er et helt specielt ferieår med tre ugers ferie i streg, og det er vi sygeplejersker<br />

ikke forvænt med. Derudover har jeg også to ugers afspadsering af<br />

overarbejde. Jeg skal en uge alene i sommerhus på Fanø. Det er en gammel<br />

drøm. Og så skal hele familien med børn, svigerbørn og børnebørn en uge til<br />

Husby i sommerhus ved <strong>Vest</strong>erhavet.<br />

3<br />

POP<br />

POP<br />

HVAD ER DIT BEDSTE FERIEMINDE?<br />

For to år <strong>side</strong>n var vi i Husby, og det var bare sådan en dejlig ferie, så den gentager<br />

vi nu med alle ungerne, der er flyttet hjemmefra. Så er der en "risiko"<br />

for, at det bliver lige så godt. Det er den bedste ferie for os.<br />

HVAD ER DET BEDSTE VED AT HOLDE FERIE?<br />

Det er at være sammen og tæt på hinanden og så det at have flyttet sig hjemmefra<br />

i noget af ferien, for så ender man med at gøre noget helt andet en i<br />

hverdagen. Men i to af ugerne vil vi også bare være hjemme, for vi er også<br />

glade for bare at have noget mere tid derhjemme.<br />

GLÆDER DU DIG SÅ TIL AT KOMME PÅ ARBEJDE?<br />

Ja, for jeg er rigtig glad for min hverdag. Ferien er en fantastisk mulighed for<br />

at gøre noget helt andet end i hverdagen i et kort stykke tid, men jeg er aldrig<br />

ked af at komme tilbage på arbejdet igen<br />

FINN BOEL PEDERSEN<br />

INDKØBER<br />

STABEN<br />

LONE AASTRUP<br />

EPJ-ANSVARLIG SYGEPLEJERSKE<br />

GYN/OBS HOLSTEBRO<br />

HVORDAN SKAL DU HOLDE FERIE I ÅR?<br />

Min kone og jeg har tænkt os at tage campingvognen til Gardasøen i Italien, hvor<br />

vi skal til den samme campingplads for 21. gang. Det er ligesom folk, der har sommerhus<br />

herhjemme – så tager vi bare til Gardasøen i stedet for. I andre ferier<br />

tager vi andre steder hen – fx Egypten.<br />

HVAD ER DIT BEDSTE FERIEMINDE?<br />

Det er Gardasøen – at komme ned i den dejlige og flotte natur. Med en god varme<br />

og lange aftner. God mad, god rødvin og ren råhygge, og det får man ved Gardasøen.<br />

HVAD ER DET BEDSTE VED AT HOLDE<br />

FERIE?<br />

Det er afslapningen, og at man kan lade batterierne<br />

op. Og man kommer hjem med ny<br />

energi, er klar til at klø på igen.<br />

GLÆDER DU DIG TIL AT KOMME<br />

TILBAGE EFTER FERIEN?<br />

Ja, fordi jeg har et spændende og selvstændigt<br />

job med en stor kontaktflade til alle brugerne,<br />

der sidder og køber ind over ILM. Det giver mig<br />

en glæde i min dagligdag, at jeg kan hjælpe folk<br />

med at finde rundt i det system


Foto: Vibeke Pedersen<br />

5<br />

I Ultimate gælder det om for det ene hold at aflevere en frisbee imellem spillerne ved at kaste den. Den spiller, der<br />

er i besiddelse af frisbee, må ikke løbe eller gå med den. Der bliver scoret ved at gribe kast i målområdet. Det andet,<br />

forsvarende, hold må godt løbe i vejen og prøve at opfange frisbeen, mens den er i flugt, men kropskontakt er ikke<br />

tilladt. Derfor er det også meget populært at spille forskellige mix-formater, hvor mænd og kvinder dyster på lige fod.


16<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Fascineret af frisbee<br />

Det kræver stor ihærdighed at banke en nichesport op ude på heden, men det slår ikke Matthias<br />

Zaccarin ud. Imens han tager sin hoveduddannelse som reservelæge på Medicinsk Afdeling, prøver<br />

han at udbrede kendskabet til den sport, han selv elsker og har dyrket i mere end ti år.<br />

Han klæder om ved bilen, og lunter langsomt over mod<br />

fire unge mennesker, der står og varmer en smule op. Et<br />

net er fyldt med dagens redskaber. Frisbees i forskellige<br />

farver. Han deler ud af dem og sætter de andre i gang<br />

med at sende den frem og tilbage gennem luften så<br />

armene lige kan blive løsnet op.<br />

Det er torsdag, himlen er tung og grå, det blæser en<br />

smule, og en gang imellem kan man mærke et lille dryp<br />

varsle regn.<br />

Vi er her, fordi der en dag dukkede et lidt anderledes opslag<br />

op på opslagstavlen på den start<strong>side</strong>, som alle ansatte<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> ser, når de går på internettet.<br />

- ULTIMATE FRISBEE<br />

En sjov og udfordrende sport som kræver god kondition<br />

og teknik for både piger og drenge.<br />

Ny ultimate klub i Herning søger nye medlemmer.<br />

Vi mødes første gang til træning torsdag den 7. april kl.<br />

16-18 på fodboldbanen ved Herning Gymnasium, H.P.<br />

Hansens Vej 8, 7400 Herning. Medbring evt. fodboldstøvler<br />

Hvad er det nu lige ultimate er for noget, og gad vide,<br />

om der nogensinde dukkede nogen op til det, tænkte vi.<br />

Det er ikke tilfældet endnu – ikke i dag i hvert fald. For<br />

de fire unge mennesker, som Matthias Zaccarin har sat i<br />

gang med at varme op er endnu en tand for unge til at<br />

trække i det samme arbejdstøj som Matthias.<br />

- Jeg lavede jo opslaget, fordi jeg tænkte, det ville være<br />

fint at give nogen flere en mulighed for at prøve Ultimate<br />

af eller genopdage det siger Matthias. Han har selv spillet<br />

Ultimate <strong>side</strong>n han blev introduceret for det af læsekammerater<br />

på medicinstudiet i Odense, og han har holdt<br />

ved i de 10-11 år der er gået i mellemtiden.<br />

- Jeg skal være her i mit hoveduddannelsesforløb i 15<br />

måneder, og så tænkte jeg på, om der mon var nogen,<br />

der spillede Ultimate herude. Jeg vil gerne være med til<br />

at udbrede kendskabet til spillet, og da der ikke var en


klub, så ville jeg se, om jeg så kunne få noget op at stå<br />

herude også. Se om det kunne bære, fortæller han.<br />

Via forbundets hjemme<strong>side</strong> kom han i kontakt med en<br />

gymnasielærer, hvis elever havde spillet på pensum.<br />

Og det er også dem, der kommer flest af.<br />

Matthias kan dog fortælle, at der af og til dukker nogen<br />

op fra en idrætshøjskole i Silkeborg, og at der også kommer<br />

spillere fra Viborg. Selv bor han stadig i Aarhus, så<br />

det er langvejsfra, at han har kunnet trække folk til marken<br />

foran gymnasiet.<br />

Lige nu er der ikke så mange fra hospitalet, som spiller<br />

med. En lægestuderende i praktik, og en basislæge, der<br />

nu er rykket videre ud i praksis efter at have været på<br />

Akutafdelingen i Herning.<br />

- Hun kommer senere, siger Matthias om basislægen og<br />

kigger ud over den lille flok. Fem er ikke mange til et spil,<br />

som normalt afvikles med syv på hvert hold. Så det kan<br />

nok ikke blive til en rigtig træningskamp. Det ser også<br />

lidt rodet ud med tre drenge og to piger, men det gør<br />

ikke noget fortæller Matthias.<br />

I Ultimate bliver der oftere end i mange andre sportsgrene<br />

spillet mixkampe, hvor der skal være nogen fra begge<br />

køn på banen for hvert hold.<br />

- Der er rigtig meget teknik i det, og det handler ikke så<br />

meget om at have mange kræfter. Derfor kan de fleste<br />

piger spille lige op med drengene.<br />

Matthias har rystet en øvelse ud af ærmet. Det ender<br />

med løbefinter og kast med forhånd og baghånd. De fem<br />

spillere står ved to poster og skiftes til at løbe hurtigt<br />

frem fra den ene ende, mens den der står forrest i køen<br />

i den anden kaster og så selv løber frem og modtager et<br />

kast fra den anden ende. Rundt og rundt.<br />

Tal på Ultimate<br />

100x37 - er størrelsen på banen.<br />

7 mod 7 på banen, op til 21 i alt på et hold.<br />

10 sekunder - så lang tid har du fra du modtager<br />

frisbeen til den skal være kastet videre.<br />

0 - antallet af dommere i spillet.<br />

Spillerne er selv ansavarlige for at følge<br />

reglerne. Læs mere på www.dfsu.dk<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

- Det kunne være rigtig rart at se, om det stadig kører om<br />

et par måneder og så lave en grill-aften her til sommer.<br />

Det helt store mål er at få en forening op at stå. Så har vi<br />

nemlig papirer i orden og kan ansøge kommunen om en<br />

fast tid på en af de offentlige baner i byen. Men nu har vi<br />

jo ikke været i gang så længe, så det er ikke noget, vi gør<br />

lige med det samme, fortæller Matthias.<br />

De fem ukuelige sjæle pukler stadig frem og tilbage i<br />

øvelsen. De sprinter igennem, når de løber frem, laver<br />

en løbefinte og bryder af i den modsatte retning på jagt<br />

efter en frisbee’en.<br />

Imens er der dukket en ung kvinde op på sin cykel. Hun<br />

er ved at skifte til fodboldstøvler ligesom de andre, så<br />

hun også kan være med i spillet. Desværre kommer hun<br />

sent, mens et par af de piger, der var mødt frem er nødt<br />

til at gå tidligt. Så må de tilbageværende fire have gang<br />

i en ny øvelse.<br />

Hun går sammen med Matthias og på halvlang afstand<br />

sender de frisbeen frem og tilbage imellem sig. Det sker<br />

med snorlige kast og man kan godt se, at der er mere<br />

fart på disken end under øvelsen. Samtidig er det der<br />

startede som små truende dryp ved at udvikle sig til en<br />

byge og vinden rusker stadig en smule ude på den åbne<br />

bane.<br />

- Jeg kender egentlig Gitte fra da vi begge boede i Odense,<br />

fortæller Matthias. Ligesom ham har hun også spillet<br />

Ultimate i en del år, og hun bekræfter hans tidligere udtalelser<br />

om, at pigerne godt kan være med her. Hun er<br />

også virkelig glad for at være her.<br />

- Jeg er landet i en lægepraksis, der nærmest ligger lige<br />

om hjørnet, og så er det altså virkelig rart at have noget<br />

at koble af med lige efter arbejde, fortæller hun i en kort<br />

pause.<br />

- Jeg kan godt forstå, at en, der har været på en lang<br />

vagt, og så skal hjem og være noget for familien, nok<br />

ikke kan sætte to timer af hver torsdag. Men det er også<br />

ok bare at kigge forbi en enkelt gang, hvis man er nysgerrig.<br />

Det er jo bare at prøve det af, slutter Matthias.<br />

7


18<br />

Tekst: Merete Friis Jeppesen<br />

Vi holdt ved<br />

Seniorklubben i Holstebro er en stor succes, og hvad skyldes det? Tidligere formand Helga Bramskov<br />

mener, at det betyder meget, at der er plads til alle i klubben, lige fra maskinmesteren og overlægen<br />

til bogholderen. – Det giver et stærkt sammenhold på tværs af medlemmerne, at selv om vi kommer<br />

fra vidt forskellige baggrunde, så har vi alligevel alle sammen arbejdet på hospitalet, siger hun.<br />

- VI VAR FAKTISK LIGE VED AT KASTE<br />

HÅNDKLÆDET I RINGEN!<br />

Ordene kommer fra Helga Bramskovs mund, som heldigvis<br />

kan smile over det, hun fortæller nu. Hun er tidligere<br />

formand for Seniorklubben i Holstebro, der efterhånden<br />

har 16 år på bagen – og meget mere medvind end tilbage<br />

i 1995. I den spæde begyndelse havde klubben hverken<br />

bestyrelse, vedtægter eller mange medlemmer:<br />

- Tidligere sygehusforstander Marie Danielsen fik den<br />

gode idé, at en gruppe af os seniorer kunne stable en seniorklub<br />

på benene, og det gjorde vi så. Klubben var ikke<br />

nogen bragende succes i starten, Men vi holdt ved, og<br />

efter det første år fik kom der stille og roligt flere medlemmer,<br />

fordi flere seniorer begyndte at efterspørge et<br />

særligt tilbud til dem, fortæller Helga Bramskov.<br />

Succesen taler i dag for sig selv, hvor Seniorklubben i<br />

Holstebro har over 180 medlemmer. Der er gang i aktiviteterne<br />

med såvel foredrag som udflugter og festligt<br />

samvær. Helga Bramskov var formand fra foreningens<br />

start i 1995 og indtil 2010, og hendes erfaring er, at selve<br />

det, at der er plads til alle - lige fra maskinmesteren og<br />

overlægen til bogholderen – er en af Seniorklubbens helt<br />

store styrker. En styrke der trækker stadig flere medlemmer<br />

til.<br />

- Dels har Seniorklubben nogle spændende arrangementer,<br />

og dels betyder det meget – hvis ikke lige frem mest<br />

- at vi har det godt sammen. Det stærke sammenhold<br />

skyldes nok, at vi alle sammen har arbejdet på hospitalet.<br />

Der bliver i hvert fald fortalt nogen gode historier på<br />

udflugterne og til festerne, klukker hun.<br />

Helga Bramskov er en varm fortaler for Seniorklubben og<br />

sin tidligere arbejdsplads, og det er heller ikke helt tilfældigt,<br />

at det var hende, som blev formand for foreningen.<br />

Hun er, og har altid været, festens ubestridte midtpunkt:<br />

- I al beskedenhed så har jeg altid elsket at arrangere<br />

fester, også på hospitalet, hvor jeg har været med til at<br />

stable en hel festuge på benene. Jeg kender så også rigtig<br />

mange mennesker, ikke kun på hospitalet, men også<br />

nærmest i resten af landet. Det skyldes bl.a. mit arbejde,<br />

som betød, jeg fik rigtig mange kontakter både inden for<br />

og uden for hospitalet, siger hun, mens øjnene spiller<br />

ved tanken.


Det var i 1964, at Helga Bramskov med klud og guldskrubbe<br />

startede som aftenpige på Holstebro Centralsygehus.<br />

En aftenpige gjorde rent, og serverede aftensmad<br />

for patienterne. Senere gik hun hen og blev leder for alle<br />

rengøringsassistenterne, og så fik hun sat gang i sagerne,<br />

bl.a. med at indføre et nyt rengøringssystem og maskiner<br />

til at vaske gangene.<br />

Mange af pigerne – de tidligere rengøringsassistenter<br />

- er selv gået på pension, og dem ses Helga Bramskov<br />

stadigvæk med, både privat og i Seniorklubben. Selv om<br />

Helga Bramskov ikke længere er formand, så er hun fortsat<br />

et meget aktivt medlem, som tager med på de fleste<br />

udflugter. Udflugterne er meget populære, og medlemmerne<br />

har været vidt omkring, fortæller hun.<br />

- I Seniorklubben har der altid været lagt meget vægt på,<br />

at der skulle ske noget. Vi skal ud at se og opleve noget,<br />

og så skal vi naturligvis også have noget godt at spise og<br />

drikke, fastslår hun med et glimt i øjet.<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

VIDT OMKRING MED SENIORKLUBBEN<br />

Seniorklubben har bl.a. besøgt Herning Kunstmuseum, Spøttrup Slot, malermuseet på Mors, kasernen<br />

i Holstebro, Tekstilhuset i Herning, Koldinghus, Sygeplejemuseet og Mønsted Kalkgruber.<br />

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM<br />

Er du interesseret i at blive medlem, kan du kontakte sekretær Tove Karmark i Seniorklubben på<br />

tlf. 97 41 10 62. Medlemskontingentet koster årligt 150 kr. Hvert halve år sender Seniorklubben en<br />

aktivitetskalender til alle medlemmer med posten.<br />

Læs mere på www.pehoc.dk.<br />

9


20<br />

Tekst: Finn Møller<br />

TULE tager<br />

temperaturen<br />

på trivslen<br />

Undersøgelse af vores arbejdsmiljø er på vej,<br />

og din deltagelse er nødvendig for at skabe<br />

et rart sted at gå på arbejde.<br />

Hen over sommeren skal vi til at forberede os på TULE.<br />

Og nej, det er ikke en aflysning af ferien til et rejsemål<br />

længere mod nord, men derimod navnet på en temperaturmåling<br />

af vores trivsel og ledelse her i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>.<br />

– Fordi vi tror, at god og anerkendende ledelse hænger<br />

uløseligt sammen med trivsel og arbejdsmiljø - og i sidste<br />

ende en bedre kvalitet og tilfredshed i patientbehandlingen,<br />

siger chefsygeplejerske Ida Götke.<br />

ALLE MED<br />

Direkte oversat betyder det, at vi skal få større vished for,<br />

hvad der fungerer rigtig godt, og hvordan vi kan holde<br />

fast i det? Og har vi problemer, hvordan arbejder vi så<br />

med at løse dem?<br />

Målingen sker i form af en spørgeskemaundersøgelse,<br />

som sendes per mail til alle medarbejdere i slutningen af<br />

august. Og de medarbejdere der ikke har en mail får mulighed<br />

for at besvare undersøgelsen på anden vis.<br />

- Det er helt afgørende for troværdigheden af trivselsundersøgelsen,<br />

at så mange medarbejdere som muligt fra<br />

alle faggrupper bakker op og giver sit besyv med. For god<br />

trivsel er vores fælles ansvar, lyder opfordringen om at<br />

deltage fra chefsygeplejersken.<br />

På samme måde som hospitalet har fået bevis for et godt<br />

og velfunderet kvalitetsarbejde, drømmer chefsygeplejersken<br />

om, at TULE bliver et redskab til at skærpe opmærksomheden<br />

på, at trivsel og god ledelse også er et<br />

mål for kvalitet i arbejdet.<br />

- Ikke for at kontrollere men for at kunne bruge svarene<br />

fra undersøgelsen til at udvikle og lære, - så det føles<br />

rart at gå på arbejde, lyder det i optimistiske toner fra<br />

Ida Götke.


TULE SKAL AFVIKLES I ANDET HALVÅR AF 2011 ,OG BESTÅR AF SPØRGESKEMAUNDER-<br />

SØGELSE MED EFTERFØLGENDE DIALOGMØDER.<br />

Spørgeskemaet er udformet med en række standardspørgsmål for alle arbejdspladser i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Men der er mulighed for ekstraspørgsmål for hele hospitalet, og den enkelte afdeling. Hospitalsledelsen her<br />

i vest har besluttet, at der skal indgå følgende ekstra spørgsmål:<br />

Jeg bliver behandlet med respekt og værdighed af mine kollegaer på tværs af fag, specialer og afdelinger i<br />

løsningen af mine opgaver<br />

Vi arbejder godt sammen på tværs af fag, specialer og afdelinger i løsningen af vores opgaver<br />

Jeg har tillid til, at mine kollegaer på tværs af fag, specialer og afdelinger gør et godt stykke arbejde<br />

Afdelingerne har mulighed for at udforme yderligere 7 lokale spørgsmål. En proces som sættes i værk via<br />

afdelingernes LMU. Processen med at indhente lokale spørgsmål vil snarest blive sat i gang via afdelingernes<br />

LMU.<br />

Center for Kvalitetsudvikling i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> står for undersøgelsen, behandler indkomne svar og sikrer<br />

den enkelte medarbejder den fornødne anonymitet.<br />

1


22<br />

Tekst: Mette Lysgård Ribberholt<br />

Ove Gaardboe fra Akutafdelingen, <strong>Region</strong>shospitalet Horsens


Det her er f… vigtigt<br />

Foto: Tilde Marianne Gaarden<br />

TULE skaber overblik over trivslen og ledelsen, og er et redskab til udvikling og forbedring på hver<br />

enkelt afdeling. I så optimistiske toner har man på <strong>Region</strong>shospitalet Horsens annonceret TULE.<br />

Men holder de positive løfter, til et virkelighedstjek? Det mener man i Akutafdelingen på<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Horsens, at de gør.<br />

- Det handler jo om samarbejde, kommunikation og trivsel.<br />

Både mellem medarbejdere og mellemledere og<br />

den øverste ledelse, og i høj grad på tværs af medarbejderstaben,<br />

siger ledende overlæge. Ove Gaardboe fra<br />

Akutafdelingen, <strong>Region</strong>shospitalet Horsens.<br />

Hans afdeling har været igennem den store trivsels- og<br />

lederundersøgelse, TULE, og han mener, det er vigtigt at<br />

få alle medarbejdere involveret i den proces, det er at<br />

sætte fokus på afdelingens trivsel og ledelse.<br />

- Medarbejdernes idéer skal nemlig bringes i spil, og kraften<br />

blandt kollegaerne skal bruges positivt, så alle kan<br />

være med til at vende negative resultater til konkrete tiltag<br />

i deres dagligdag. At gå i gang med den slags tiltag er<br />

kun muligt, hvis der er en fælles bevidsthed om de problemer,<br />

der skal løses, understreger Ove Gaardboe. I dag<br />

kan han se tilbage på en TULE-proces, hvor resultaterne<br />

og den opfølgende evaluering fik sat gang i rigtig mange<br />

gode ting på afdelingen.<br />

TULE TRYKKER PÅ DEN ØMME TÅ<br />

På hospitalet i Horsens foregik TULE også midt i nogle<br />

større omstillingsprocesser. Medarbejderne var godt<br />

klar over, at de havde det hårdt. Og deres problemer blev<br />

ikke mindre aktuelle af, at de pludselig stod beskrevet<br />

sort på hvidt som følge af svarene fra TULE-undersøgelsen.<br />

Derfor har afdelingsledelsen igangsat en medarbejderstyret<br />

udviklingsproces, hvor resultaterne er blevet drøftet<br />

i afdelingens medarbejderudvalg (LMU), hvor man<br />

har diskuteret, hvad der skal gøres fremadrettet. Og ledelsen<br />

har givet sit bud på, hvad der er deres fokus, og<br />

hvad de gør i den forbindelse.<br />

Det er en overbevist<br />

ledende overlæge, der taler<br />

om brugbarheden af TULE.<br />

Ove Gaardboe mener, at<br />

den fælles bevidsthed om,<br />

hvori problemer består, er<br />

nøglen til deres løsning.<br />

F.eks. har afdelingsledelsen besluttet at gøre en ekstra<br />

indsats ved at involvere en konsulent, som regionen stiller<br />

til rådighed for den videre proces.<br />

- Til efteråret sætter vi gang i en proces, hvor vi identificerer<br />

nogle afgrænselige områder, som vi arbejder med,<br />

og som, vi tror, kan adressere nogle af de utilfredsheder,<br />

der er til stede, forklarer, Ove Gaardboe.<br />

AFDELINGEN FANDT FREM TIL SINE STYRKER<br />

Trods de mindre gode resultater på Oves afdeling, er der<br />

en drivkraft til stede blandt medarbejderne, og medarbejderne<br />

har nemt ved at finde tilfredsheden i det daglige<br />

arbejde. Det er en styrke, som TULE har hjulpet dem<br />

med at kaste lys over.<br />

- Vi scorer rigtigt højt på, at folk føler, at de har et spændende<br />

arbejde. Det er interessant, at arbejdet stadigt er<br />

spændende, selvom der er en del områder, som folk er<br />

utilfredse med. Der er jo en kraft i, at folk synes, at det<br />

er spændende, og at de i øvrigt stadig er her. Det er jo<br />

ikke sådan, at selvom vi scorer dårligt i TULE, at der er en<br />

masseflugt fra denne arbejdsplads, fortæller overlægen.<br />

FLERE SKAL BYDE IND<br />

Ove Gaardboe har oplevet TULE som et udmærket værktøj<br />

til at måle medarbejdernes tilfredshed, og ved næste<br />

TULE-undersøgelse vil overlægen gøre noget mere for, at<br />

afdelingens svarprocent bliver højere.<br />

- Vi kommer under alle omstændigheder til at tolke på<br />

resultatet, så vi kan lige så godt sørge for at resultatet er<br />

så validt som overhovedet muligt. Samlet afdelingsledelsesmæssigt<br />

vil vi gå mere til den og sige, at det her er f...<br />

vigtigt og stille os op og sige, at vi enormt gerne vil have<br />

svar, både hvis I er glade, og hvis I er utilfredse.<br />

3


24<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Et godt tilbud i<br />

- Jeg ville selvfølgelig ønske, jeg ikke var her, men det er<br />

rart at mødes og snakke med mine kolleger i dag, så vi<br />

på den måde kan støtte hinanden, siger Gitte Spicker.<br />

Hun er sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling, og<br />

ulykkeligvis en af de 130 medarbejdere fra <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, der har mistet deres stilling i forbindelse<br />

med interne besparelser i december 2010 og <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>s omstillingsplan fra januar 2011.<br />

Sammen med de 130 andre opsagte er hun inviteret til<br />

dagens fyraftensmøde om en udvikling i forbindelse med<br />

opsigelserne, der trods alt er en smule positiv. Der er<br />

nemlig blevet frigivet midler fra Beskæftigelsesministeriets<br />

varslingspulje. Puljen dækker blandt andet uddannelsesaktiviteter<br />

for opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden<br />

– aktiviteter, der ellers først bliver tilgængelige<br />

fra det øjeblik folk er reelt ledige.<br />

- At varslingspuljen bliver frigjort betyder, at vi kan gøre<br />

en indsats allerede nu, inden folks opsigelsesperiode udløber.<br />

Og for nogen kan det betyde, at de slet ikke når at<br />

blive ledige, siger Ann-Maria Vinkler fra Jobcenter Holstebro.<br />

Sammen med repræsentanter for de relevante fagforeninger<br />

og a-kasser, uddannelsesinstitutioner, hospitalets<br />

HR-funktion og jobcentrene fra andre byer, der er<br />

berørt af opsigelserne, er hun mødt frem for at stille sig<br />

til rådighed til en snak om, hvilke muligheder, der er for<br />

de opsagte medarbejdere, fra <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

- Det er svært at sige noget om, hvor mange flere, der<br />

kommer hurtigere i arbejde igen, for det kan godt se lidt<br />

sort ud i det offentlige nu, men det er stadig et rigtig godt<br />

tilbud til de opsagte, og det vil hjælpe. Når der er så mange,<br />

der bliver ledige på én gang, så er det godt for hele<br />

lokalområdet, at pengene bliver frigivet nu, siger hun.<br />

GOD STEMNING TRODS HÅRD TIMING<br />

Mødet består af et kort oplæg fra uddannelsesinstitutionerne<br />

og jobcentrene fulgt af rigelig tid til at vandre<br />

rundt til de forskellige aktører og komme i snak om, hvad<br />

der er relevant for den enkelte at kaste sig ud i.<br />

Men for nogen opleves timingen som en smule skæv.<br />

- Jeg har mødt kollegaer i dag, der stort set er fyret i går.<br />

Og så er det alt for tidligt for dem at skulle forholde sig<br />

til kurser og den salgs. At miste sit arbejde er en del af<br />

en proces og en bearbejdning. Først var jeg helt nede,<br />

og nu er jeg på vej op, siger Tena Jensen, der var på ASA i<br />

Holstebro indtil den 1. marts. Hendes opsigelsesperiode<br />

udløber den 1. august.<br />

- Men der er alligevel en god stemning, og jeg har mødt<br />

en åben og positiv velvilje til at hjælpe. Det kunne jeg<br />

måske nok have brugt noget mere af tidligere i processen<br />

– et overblik over, hvad man har af muligheder.<br />

FAGFORENINGER ER INVOLVERET<br />

Blandt de fremmødte fagforeninger og a-kasser er der<br />

også en temmelig god stemning omkring selve frigivelsen<br />

af puljen.


HVAD ER BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS VARSLINGSPULJE?<br />

Det er et rigtig godt tiltag, og det sætter fokus på de muligheder,<br />

der trods alt er for dem, der bliver afskedigede,<br />

fortæller Birgitte Nielsen fra FOA. At arbejdet med at<br />

være der for de opsagte medarbejdere kan samles under<br />

midlerne fra varslingspuljen glæder også Lykke Østerlin<br />

Koch fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse<br />

(DSA)<br />

- Det er alliancen mellem jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne,<br />

der virkelig kan hjælpe i denne sag. Allerede<br />

nu kan uddannelsesinstitutionerne få et indtryk af,<br />

hvad der er behov for og strikke fleksible og målrettede<br />

løsninger sammen for dem, der er blevet opsagt, siger<br />

hun og støttes af Mette Thomsen fra Danske Bioanalytikere:<br />

- Jeg håber, det betyder, at VIA kan komme på banen med<br />

nogle tilbud, som peger ind i fremtiden. Hvilke muligheder<br />

er der for eksempel på de kommende sundhedshuse,<br />

og hvilke krav vil det stille til bioanalytikere?<br />

Ifølge hende bliver det dog også vigtig at holde de berørte<br />

afdelinger fast på deres meget afgørende rolle i<br />

kampen for at sikre de opsagte medarbejdere midler til<br />

at komme videre med:<br />

- Vi skal holde fast i, at dem, der er ramt kan komme<br />

i gang i deres opsigelsesperiode. Selvom de er opsagt,<br />

så er deres afdelinger jo trængt af et hårdt arbejdspres<br />

– blandt andet med indførelse af nye IT-systemer. Så ledelserne<br />

skal virkelig prioritere hårdt for at kunne give<br />

Foto: Finn Møller<br />

Beskæftigelsesministeriet gav den 19. april 2011 dispensation til at fravige grænsen for, hvor mange afskedigelser<br />

der skal til for at få penge fra regeringens varslingspulje. Pengene går til fyrede medarbejdere fra<br />

hospitalsenheden <strong>Vest</strong> i Holstebro, som for nylig har varslet afskedigelse af 95 personer.<br />

Varslingspuljen giver jobcentrene mulighed for at hjælpe afskedigede medarbejdere, allerede mens de er i<br />

opsigelsesperioden. Jobcenteret kan tilbyde de fyrede medarbejdere individuel kompetenceafklaring, jobsøgningsforløb<br />

eller relevante kurser.<br />

Regeringen har afsat pengene i varslingspuljen til at hjælpe personer, der bliver fyret som følge af finanskrisen.<br />

Beskæftigelsesministeren kan give dispensation fra grænserne i varslingsloven, når et stort antal medarbejdere<br />

bliver opsagt, og udsigterne til at opnå anden beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked er begrænsede.<br />

Kilde: Beskæftigelsesministeriet<br />

Læs mere om hvilke tilbud, der er til rådeighed for de berørte på:<br />

www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/efter-+og+videreuddannelse/kursustilbud+til+opsagt+personale?<br />

en svær tid<br />

de opsagte fri til at benytte de her tilbud, siger hun.<br />

KÆMP FOR MULIGHEDERNE<br />

En af dem, der har fået plads til netop det er Gitte Spicker.<br />

Hun har haft tid til at fordøje, den nye virkelighed, og<br />

nu er hun efter at have haft lidt svært ved at finde sig<br />

tilrette på et seks- ugers fuldtidskursus i kommunikation<br />

på VIA kan Gitte Spicker nu forholdsvis se en vej fremad<br />

igen.<br />

- Et kommunikations kursus, sætter nye tanker igang.Jeg<br />

har fået noget teori koblet på de mange års erfaring jeg<br />

har, og det giver et lille boost til selvtiliden. Jeg vælger at<br />

se fremtiden som en ny begyndelse, siger hun.<br />

Også Tena Jensen er indstillet på at kæmpe for at få det<br />

bedste ud af sine muligheder:<br />

- Den akutte sygepleje og uddannelse er fortsat det jeg<br />

vil. Det er der fremtid i for mig. Jeg har en ide og forsøger<br />

at sætte den sammen via kreativ tænkning og forskellige<br />

kontakter. Det bruger jeg dagen i dag til at komme videre<br />

med, fortæller hun.<br />

Og netop, det at der lader til at være en vilje til at udforske<br />

mulighederne glæder Lykke Østerlin Koch, DSA:<br />

- Under alle omstændigheder er det utrolig vigtigt, at<br />

de holder sig fagligt i gang. For arbejdsløshedskurven vil<br />

knække. Vi ved bare ikke hvornår.<br />

5


26<br />

Tekst: Brian Borg Andersen<br />

Jubilæer i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

Hospitalsserviceassistent<br />

Lone Damsgaard<br />

Bengtsen,<br />

Serviceområdet<br />

i Holstebro,<br />

har haft 25 års<br />

jubilæum 16. maj<br />

2011. Jubilæet<br />

blev markeret<br />

samme dag i<br />

Foredragssalen<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Holstebro.<br />

HR-konsulent<br />

Merete Hülke<br />

Meldgaard,<br />

Staben i Herning,<br />

har haft 40 års<br />

jubilæum 1. juni<br />

2011. Jubilæet<br />

blev markeret<br />

samme dag i Udvalgsværelse<br />

1 og<br />

2 på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Herning.<br />

Reparatør Bjørk<br />

<strong>Vest</strong>ergaard<br />

Poulsen,<br />

Teknisk Afdeling i<br />

Herning, har haft<br />

25 års jubilæum<br />

1. juni 2011. Jubilæet<br />

blev markeret<br />

samme dag i<br />

Teknisk Afdeling<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Herning.<br />

Børn som pårørende<br />

- tværfagligt kursus for nøglepersoner 2011<br />

Når forældre bliver ramt af psykisk og/eller fysisk sygdom,<br />

bliver hele familien påvirket - ikke mindst - børnene.<br />

Er du rustet til at klare den situation?<br />

Et tværfagligt kursus kan give dig øget indsigt i den vanskelige<br />

situation, som både børn og voksne i familien<br />

står i, når en eller begge forældre rammes af sygdom.<br />

Formålet er at kvalificere dig til at inddrage børn som<br />

pårørende i et respektfuldt samspil med forældrene og<br />

styrke din evne til at indgå i processen omkring de mellemmenneskelige<br />

relationer i familien. Det kan være<br />

gennem en motiverende samtale med forældrene, en<br />

familiesamtale eller en samtale med barnet alene.<br />

OM KURSET<br />

Nøglepersonkurset arrangeres af Bevar Barndommen,<br />

<strong>Region</strong>spsykiatrien <strong>Vest</strong>, og er for alle faggrupper, som<br />

har kontakt til forældre med psykisk sygdom, fysisk sygdom<br />

eller misbrug og/eller deres børn.<br />

Kurset består af 4 moduler á 2 dages varighed - det sidste<br />

modul varer dog 3 dage. Første modul er 29–30.<br />

august 2011.<br />

ANSØGNINGSFRIST: 1. AUGUST 2011.<br />

Tilmelding til: Lægesekretær Maiken Hove;<br />

maiken.hove@ps.rm.dk<br />

Yderligere information: Udviklingsmedarbejder Lisbeth<br />

Koefoed Jensen, tlf. 3054 6489<br />

Socialrådgiver Annette Andersen, tlf. 3065 0894.<br />

LÆS MERE<br />

Læs mere om kurset på www.rm.dk under ”Psykiatri og<br />

Social” – ”Brugere og Pårørende” – ”Børn som<br />

pårørende”.


Hvad gemmer sig i dine gemmer?<br />

Selvom samlingen efterhånden er temmelig omfattende,<br />

så kan museumsfolkene stadig godt stå og savne prikken<br />

over i’et i en af deres udstillinger. Lige nu søger de med lys<br />

og lygte efter billeder af tidligere ledende sygeplejersker i<br />

Anæstesiafdelingen.<br />

Det drejer sig om billeder af Else Marie Pagh, der udover<br />

sit virke i Anæstesiafdelingen, også var viceforstander<br />

frem til 1978, og Tove Rasmussen, som bl.a. også var<br />

oversygeplejerske på Gynækologisk Afdeling.<br />

Sygehusmuseet på <strong>Region</strong>shospitalet Herning har<br />

fået nyt telefonnummer og kan fremover kontaktes<br />

på 7843 3825.<br />

Museet har åbent alle torsdage (undtagen helligdage)<br />

fra <strong>14</strong>.00 til 17.00. Der kan arrangeres rundvisninger<br />

for større grupper.<br />

Foto: Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

- Vi står og mangler billederne til at fuldende vores udstilling<br />

om anæstesiens historie på hospitalet, siger formand<br />

for sygehusmuseets styregruppe Inger Iversen.<br />

- Det ville virkelig være en stor hjælp, hvis folk, der mener<br />

at have kendt en eller begge de to tidligere ledere,<br />

ville undersøge, om de har et billede af dem. Så ville vi<br />

være meget taknemmelige.<br />

AKTIVITETSKALENDER 2011<br />

– PERSONALEFORENINGEN I HERNING<br />

20. august, kl. 15-23: Mariehaven i Ansager<br />

September: Fuhr Bryghus<br />

6. oktober, kl.18.30: Generalforsamling på Søgården<br />

i Sunds<br />

4.-6. november: Wellness ophold i Tyskland<br />

15. november: Ørkenens Sønner i Kongrescentret<br />

26. november: Juletur til Kiel<br />

9. december: Julefrokost i Teaterkælderen,<br />

Kongrescentret<br />

December: Juletræsafhentning<br />

Læs mere på www.perhe.dk<br />

7


28<br />

1<br />

5<br />

7<br />

2<br />

3<br />

6<br />

4<br />

8


1 NY LEDENDE OVERLÆGE PÅ<br />

MEDICINSK AFDELING<br />

1. august 2011 siger Hospitalsen-<br />

heden <strong>Vest</strong> goddag til en ny, stærk<br />

forskerprofil med dr. med. Steen<br />

Elkjær Husted som ledende overlæge<br />

på Medicinsk Afdeling. Den<br />

nye ledende overlæge kommer fra<br />

en stilling som ledende overlæge<br />

på Medicinsk-kardiologisk Afdeling,<br />

Århus Universitetshospital, og har<br />

mange års ledelsesmæssig erfaring,<br />

flere kliniske formandsposter, en<br />

lang, aktiv forskningskarriere med<br />

sig i bagagen.<br />

2 STOR GEVINST VED OPFØL-<br />

GENDE HJEMMEBESØG<br />

I maj kom en rapport på gaden, som<br />

viser, at kommunerne i <strong>Vest</strong>klyngen<br />

sparer mange penge på samarbejdet<br />

med <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

Helt nøjagtigt sparer kommunerne<br />

12.688 kr. pr. borger. Ordningen er<br />

foregangsbillede for de andre hospitaler<br />

og kommuner i hele <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>.<br />

3 VESTJYSKE PATIENTER ER<br />

TRYGGE OG TILFREDSE<br />

Patienterne i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> er mere tilfredse, end de var,<br />

da de blev spurgt sidste gang i 2009.<br />

Den gang var andelen af tilfredse<br />

patienter i vest på 81 procent - nu<br />

er andelen vokset til 87 procent.<br />

Det viser tallene fra den Landsdækkende<br />

Undersøgelse af Patientoplevelser<br />

(LUP), som blev offentliggjort<br />

i maj.<br />

4 STORT POTENTIALE I<br />

INTERNATIONAL SMERTE-<br />

FORSKNING<br />

Gruppen bag et stort smerte-forskningsprojekt<br />

mellem <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> og Deakin University i<br />

Melbourne, Australien har hentet<br />

en guldgrube af viden, og er nu i<br />

fuld gang med at indtaste data fra<br />

220 patientinterviews. Projektet,<br />

som begyndte 1. november 2010,<br />

har som formål at undersøge opererede<br />

patienters smerteoplevelser<br />

og sygeplejerskernes håndtering af<br />

patienterne i den sammenhæng.<br />

5 DER VAR 5, DER VAR 50,<br />

DER VAR 500…<br />

Knap 500 medarbejdere og kolleger<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> har trampet<br />

ivrigt i pedalerne i forbindelse<br />

med den årlige kampagne ”Vi cykler<br />

til arbejde” - med holdnavne som<br />

”Health Angels”, ”Bryster på Tour”<br />

og ”Trombolysetøserne,” fortjener<br />

cykelholdene i <strong>Vest</strong> at ligge i spidsen,<br />

hvad kreativ hittepåsomhed og<br />

glimt i øjet angår.<br />

6 FLYVENDE START FOR<br />

AKUT AMBULATORIUM<br />

I HERNING<br />

1. maj 2011 blev der etableret et<br />

akutambulatorium ved Medicinsk<br />

Klinik, <strong>Region</strong>shospitalet Herning,<br />

som hurtigt blev en bragende succes.<br />

Isæ er hospitalsvisitationen<br />

god til at spotte patienter, som via<br />

egen læge har været henvist til<br />

indlæggelse, men som har kunnet<br />

Foto: Karina Kjeldgaard Miltersen<br />

omdirigeres til ambulatoriet. Planlægningen<br />

af et tilsvarende ambulatorium<br />

i Holstebro er i gang.<br />

7 DONATION TIL BØRNE-<br />

AFDELINGEN VAKTE STOR<br />

GLÆDE<br />

Glæden var stor, da Stomiforeningen<br />

COPA 15. april donerede både<br />

Wii, PlayStation, fjernsyn og spil til<br />

de indlagte børn på Børneafdelingen<br />

i Herning. Som en del af gaven<br />

fulgte der bl.a. et solidt opbevaringsbord<br />

på hjul med, så de sengebundne<br />

patienter også ville kunne<br />

få glæde af til legesagerne.<br />

8 INDSTILLET: AKKREDITERET<br />

UDEN BEMÆRKNINGER<br />

Imponerende var det, da <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> som det første<br />

offentlige hospital i Danmark blev<br />

indstillet til ”akkrediteret uden bemærkninger”<br />

efter besøg af et hold<br />

eksterne kvalitetssurveyors i uge<br />

13. Det officielle kvalitetsstempel<br />

skal afgøres i det nationale Akkrediteringsnævn,<br />

hvorefter <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> modtager sin officielle<br />

akkreditering i slutningen af<br />

juni måned.<br />

9


30<br />

Tekst: Økonoma og kostkonsulent Hanne Sahl<br />

Sommeren er over os, og måske kan disse opskrifter inspirere dig til en skovtur i det grønne<br />

eller en sommermenu i haven? Alle opskrifterne er beregnet til 6-8 personer.<br />

Hvidløgsmarineret kalvesteg<br />

1,4 kg. Kalvekød (afpudset klump)<br />

Marinade:<br />

½ l. Rapsolie<br />

4-5 fed Frisk, groft snittet hvidløg<br />

2 spsk. Groft salt<br />

Sauce:<br />

Sky fra stegen<br />

1 dl. Piskefløde<br />

Lidt kulør<br />

Marinaden røres sammen, kødet lægges i marinaden,<br />

og marinerer ca. 1 døgn (kan med fordel vendes et par<br />

gange). Kødet lægges i en passende størrelse foliebakke,<br />

og lidt af marinaden hældes over kødet. Der hældes 2 dl.<br />

vand ved, og drysses med lidt groft salt .<br />

Du kan vælge at stege stegen i ovn eller i lukket grill. Lad<br />

stegen stege, til kernetemperaturen er ca. 66°. Lad den<br />

herefter trække mindst en halv time. Skyen hældes fra<br />

stegen, legeres med piskefløden, og smages til. Tilsæt<br />

lidt kulør (skal ikke jævnes).<br />

Skær kødet i ikke for tykke skiver, og hæld den kogende<br />

sauce over. Serveres med nye danske kartofler.<br />

Kold senneps-agurkesauce<br />

4 dl. Ymer<br />

2 små Løg<br />

75 g. Syltet drueagurk<br />

20 g. sød fransk sennep<br />

Lidt salt<br />

Lidt sukker<br />

Løg og drueagurk blendes groft. Alle ingredienser vendes<br />

sammen, og saucen smages til. Den kolde sauce serveres<br />

til kalvestegen og de nye kartofler.<br />

Frisk sommersalat med jordbær<br />

200 g. Jordbær i skiver<br />

1 bdt. Fint snittet forårsløg<br />

1 stk. Agurk i små stave<br />

½ stk. Cantaloupe melon (orange) i pæne tern<br />

200 g. Små blå stenfri druer<br />

1 bk. Salat ”blad miks” - evt. suppleret<br />

med en anden salat<br />

Marinade:<br />

½ dl. Olivenolie.<br />

½ Frisk presset citron.<br />

Marinaden smages til med lidt honning eller rørsukker.<br />

Salaten renses, snittes og blandes, og serveres i en glasskål.<br />

Marinaden hældes over umiddelbart før servering.<br />

Salaten kan serveres til kalvestegen.<br />

Jordbærfromage med friske<br />

jordbær på stilk<br />

300 g. Friske jordbær<br />

100 g. Friske jordbær på stilk til pynt<br />

150 g. Sukker<br />

1½ dl. Piskefløde (skum)<br />

5 bl. Husblas<br />

7 dl. Ymer<br />

Husblas lægges i blød i koldt vand. Jordbær blendes groft.<br />

Fløden piskes - ikke for stiv. Ymer, sukker og de blendede<br />

jordbær vendes forsigtig sammen. Husblas smeltes<br />

i en gryde. Lidt ymerblanding piskes op i den smeltede<br />

husblas. Denne blanding hældes under piskning tilbage<br />

i ymer og jordbær-blandingen. Flødeskum vendes forsigtig<br />

i, og fromagen smages til.<br />

Anrettes i portionsglas. De friske jordbær på stilk skæres i<br />

kvarte og lægges oven på fromagen, når den er let stivnet.


TIME OUT ...<br />

UTROLIGT MEN SANDT!<br />

VIDSTE DU AT ...<br />

en loppe kan hoppe<br />

350 gange dens kropslængde.<br />

For et menneske<br />

ville det betyde, vi kunne<br />

hoppe en hel fodboldbane<br />

når man griner,<br />

bruger man over 15<br />

forskellige muskler<br />

tungen er den<br />

eneste muskel på et<br />

menneskes krop, der<br />

kun sidder fast i<br />

den ene ende?<br />

hvis man sidder i en<br />

flyvemaskine, som flyver<br />

1673,4 km i timen, og<br />

som har kursen mod vest,<br />

skulle man kunne opleve<br />

en permanent solnedgang<br />

det er fysik umuligt<br />

for en gris at kigge<br />

lige op i luften<br />

man i gennemsnit<br />

bruger 12 uger af<br />

sit liv på at vente på, at<br />

et trafiklys skifter<br />

til grønt?<br />

en fuldt lastet supertanker<br />

i normal hastighed<br />

har brug for mindst<br />

20 minutter for at<br />

kunne standse<br />

1


32<br />

Personaletilbud | Personaleforeningen i Herning<br />

HERNING AUTO TEXTYL<br />

Neksøvej 6 i Herning giver 10% rabat på undervognsbehandling<br />

af din bil, dog kun ved direkte henvendelse.<br />

Vis kort.<br />

HENNING JØRGENSEN CYKLER<br />

Tjelevej 48 i Tjørring giver 10% rabat på alt i butikken,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis Kort.<br />

TOPDANMARK<br />

Få op til 18% i rabat på dine forsikringer i TopDanmark.<br />

Der kan også opnås bedre rabatter ved at oplyse, man er<br />

medlem af personaleforeningen, selvom du i forvejen er<br />

forsikret der. Læs mere og bestil på<br />

www.topdanmark.dk/herningsygehus eller kontakt kundeservice<br />

på 70 13 7-9-13 alle hverdage mellem kl. 8 og<br />

18 – husk at oplyse om, at du er medlem af personaleforeningen<br />

på Herning sygehus.<br />

GARANT<br />

Industrivej Syd 1, Herning, giver 10% rabat på alle varer i<br />

butikken undtaget specielle udsalgsvarer. Vis kort.<br />

KUMO MØBLER A/S<br />

Gartnerivej 46-50 i Holstebro – tlf. 96 11 11 11. KUMO<br />

Møbler giver 10-20% rabat på skiltepriser, undtagen på<br />

udsalgsvarer. Vis kort.<br />

BUTIK SANNE<br />

HerningCentret giver 10% på alle varer – undtaget<br />

nedsatte varer. Vis kort.<br />

FLÜGGER<br />

Sakskøbingvej 1A i Herning giver 15% rabat på alle varer,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

HJULCENTRET<br />

Lillelundvej 34. Rabat gives på dæk, udstyr, og tilknyttet<br />

service – se rabatten på opslag om personaleaftale med<br />

Hjulcentret. Ved henvendelse, informér om medlemskab<br />

af personaleforeningen. Ved betaling - vis kort.<br />

BECK & JØRGENSEN<br />

Orebygårdvej 8, Tjørring. Man kan købe maling, redskaber<br />

samt alt andet tilbehør til, når man skal male til engrospris<br />

+ moms. Vis kort. Prisliste kan lånes i Receptionen.<br />

MALERICENTRALEN<br />

Snejbjerg Hovedgade 28, Snejbjerg giver 10% rabat på alle<br />

ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

HERNING SVØMMEHAL<br />

Personaleforeningen har indkøbt billetter til Herning<br />

Svømmehal. Billet til SVØM eller MOTION eller SOL, for<br />

voksne 16 kr. pr. billet. Billet til SVØMNING /SAUNA for<br />

børn 10 kr. pr billet. Kan købes i Receptionen.<br />

GALLERI BONNE<br />

Silkeborgvej 6C, Herning. Giver 10% rabat på alle varer,<br />

også udsalgsvarer. Vis kort.<br />

SUNDS FARVEHANDEL<br />

Nørrevang 4, Sunds giver 20% rabat på alle varer, dog ikke<br />

nedsatte varer. Vis kort.<br />

KRONBORG FLISE OG PEJSECENTER APS<br />

Orebygårdvej 22, Herning giver 10% rabat på fliser og<br />

pejse, dog ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

VINSPECIALISTEN<br />

HerningCentret, giver 10% rabat på ikke nedsatte vine. Vis kort.<br />

HERNING PLÆNEKLIPPER SERVICE<br />

Fyrrevej <strong>14</strong> Herning, giver 10% rabat på ikke nedsatte<br />

varer. Vis kort.<br />

BLOOM. K<br />

Blomsterdekoratør Karen Lauridsen Fonnesbechsgade<br />

16, Herning. Giver 10% rabat ved køb af varer, gælder ikke<br />

tilbudsvarer. Vis kort.<br />

FOREVER LIVING PRODUCTS<br />

Forhandler af Aloe Vera produkter fra Forever Living<br />

Products, Anita Døfler, giver medlemmer af personaleforeningen<br />

mulighed for at opnå en bonus i form af et gratis<br />

produkt. Se produkter og priser på www.aloeveraforalle.<br />

dk, og bestil på tlf. 97 11 82 76 eller mobil 23 31 11 82 alle<br />

hverdage efter kl. 16, eller på mail ak@aloeveraforalle.dk<br />

CLAIRE<br />

Torvet 1A, Herning. Der laves 2-3 gange årligt en<br />

ndkøbsaften, hvor der gives rabatter til medlemmer af<br />

personaleforeningen.<br />

MIDTJYSK FODBOLDGOLF<br />

Medlemmer af personaleforeningen får 30% rabat på alle<br />

faciliteter på Midtjydsk Fodboldgolf, dvs. 70 kr. for alle faciliteter<br />

pr. dag. Børn under 16 år: 35 kr. Medlemmerne<br />

må invitere venner og familie med til samme pris. På kuverten<br />

med betaling skrives medlemsnummer. Munklindevej 39,<br />

Munklinde · 7441 Bording<br />

www.midtjydskfodboldgolf.dk<br />

KAJAKSALG.DK<br />

Kæret 25, 7400 Herning, http://kajaksalg.dk giver ved<br />

fremvisning af kort 10% på kajakker og udstyr hertil, dog<br />

ikke på nedsatte varer.<br />

DUBUY. DK<br />

http://www.dubuy.dk – Er en internetbutik med fokus på<br />

brugskunst, interiør, tekstiler og livsstilsprodukter. Ved at<br />

taste rabatkoden: 0209hos på vej gennem kassen, gives<br />

der automatisk 10% rabat. Rabatten gælder ikke på auktionsvarer<br />

eller i forvejen nedsatte varer.<br />

CHANGE I HERNING CENTRET<br />

Change i Herning centeret. Meld dig gratis ind i Club Change<br />

og opnå 20 % på alle basic og fashion varer, der ikke er nedsatte<br />

varer. Du skal tilmelde dig i Change butikken i Herning<br />

Centeret.<br />

BRAVO TOURS<br />

Personaleforeningens medlemmer vil have mulighed for at<br />

benytte sig af Bravo Tours firma tilbud. Der vil 3-8 gange<br />

om året blive sendt tilbud ud, og bestyrelsen vil formidle<br />

tilbuddene ud til medlemmerne af personaleforeningen.


AGERFELD GL. SKOLE<br />

Toftvej 15, Agerfeld, 7500 Holstebro, tlf. 97 43 88 50,<br />

giver 10% rabat på ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

http://www.agerfeld-gl-skole.dk<br />

MIDTJYSK FARVECENTER/SIGMA SERVICE CENTER<br />

Hammershusvej 2A, 7400 Herning, tlf. 97 21 15 44, giver<br />

30% rabat på alt sigma maling, samt mellem 20-30% på<br />

de resterende varer (ruller, pensler mm). Vis kort.<br />

DIN BILPARTNER<br />

Din bilpartner Granvænget 12 Herning,<br />

Din bilpartner Virkelyst 92, Gjellerup<br />

Shell/Din bil partner Hammerum hovedgade 132,<br />

Hammerum tilbyder følgende: 10% på alle reservedele.<br />

I forvejen billigere reservedele. Henter bilen på sygehuset<br />

om morgenen, og leverer den tilbage, når den er færdig<br />

senere på dagen. Lånebil til 100,00 pr. dag + benzin,<br />

når bilen er på værksted. De får levering af reservedele<br />

4 gange om dagen – så de kan for det meste altid skaffe<br />

de reservedele, der skal bruges samme dag. Billigere timepris<br />

i forhold til mærkevareværksteder. 3 afdelinger,<br />

som gør, at de altid har tid til dig. Hos Shell i Hammerum<br />

tilbydes der billigere vaskekort: Vaskekort værdi 500 kr<br />

– Tilbydes til 350 kr. Lak og luksus værdi 100 kr – 75 kr.<br />

Betalingsbetingelser: LB. Måned 10 dage netto<br />

Jannik brogaard Falkenberg – tlf. 20 97 00 10<br />

Værksted Herning: tlf. 97 22 01 10<br />

Værksted Gjellerup: tlf. 97 11 85 03<br />

Værksted Hammerum: tlf. 97 11 65 93<br />

FALCK LAURIDSEN REJSER<br />

Vi har lavet en aftale med Falk Lauridsen rejser, hvor personaleforeningen<br />

modtager gode attraktive rejsetilbud<br />

1-3 måneder før afrejse. Tilbuddene vil blive sat på hjemme<strong>side</strong>n,<br />

og derefter skal man bare følge følgende procedure<br />

for at bestille:<br />

1. Rejserne kan kun bestilles gennem<br />

Falk Lauridsen rejser på tlf. 70 10 26 88<br />

2. Rejsetilbuddene gælder kun ansatte og deres familie<br />

i husstanden.<br />

3. De tilsendte tilbud kan ikke kombineres<br />

med andre rabattyper.<br />

4. For at få opnå rabatterne skal man oplyse<br />

vores medlemsnummer, når rejsen bestilles.<br />

Medlemsnummer: 900548.<br />

BY NØRAGER v/ Charlotte Nørager Nielsen<br />

Munkgårdskvarteret 263, Snejbjerg, 7400 Herning<br />

Tilbyder 10% på hudpleje, massage, negle, wellness,<br />

makeup. Gælder ikke produkter, kampagner, tilbud eller<br />

gavekort. Vis kort.<br />

MIDTGAARD FARVER<br />

Der gives 20 % ved køb af farver og 10 % ved køb af værktøj.<br />

Gælder ikke tilbudsvarer. Vis kort.<br />

EQUINOX<br />

Herning Fitnesscenter A/S, Viborgvej 79, 7400 Herning<br />

Tlf: 97 21 43 49 – Equinox tilbyder medlemsskab til 229,-<br />

kr. pr måned, når minimum 10 personer fra foreningen er<br />

tilmeldt. Hvert medlem afregner separat via PBS.<br />

Vis medlemslogo<br />

IKAST SVØMMECENTER<br />

Voksne 30 kr. og børn 15 kr. Husk aftalte penge.<br />

TRALALEG v/ Marianne Kring<br />

E-mail: info@tralaleg.dk, www.tralaleg.dk, tlf. 3048 7099<br />

På www.tralaleg.dk, gives der 10 % rabat på varer, der<br />

ikke er nedsat ved at benytte nævnte hjemme<strong>side</strong>. Husk<br />

at skrive "Herning Sygehus" i feltet "Notat". Der inviteres<br />

til kundeaftener med tilbud, hvor der gives inspiration og<br />

fortælles om betydningen af sang og musik for børn.<br />

DESIGNERS MARKET<br />

Merkurvej, Herningcentret, 7400 Herning<br />

I Designers Market gives der 15 % rabat på varer der ikke<br />

er nedsat. Vis kort.<br />

GALLERI TUSINDFRYD<br />

Tjørring Hovedgade 54, Tjørring, 7400 Herning<br />

Tlf. 9726 9060 · Mobil: 2425 0266 Annika<br />

Mobil: 2536 0991 Chalotte<br />

Mail: Galleritusindfryd@gmail.com<br />

Giver 10 % på ikke nedsatte varer, når der vises kort.<br />

HUUS FIRMAGAVER / HUUS BOLIGFORNYELSE<br />

ved Tina Flensborg & Morten Huus<br />

Tlf.: 2617 8615/2086 2225<br />

Huus firmagaver giver 20 % rabat på Erik Bagger, Menu,<br />

Bodum & Nuance. De fulde sortimenter kan ses på mærkernes<br />

egne hjemme<strong>side</strong>r. Bestilling kan ske via mail eller<br />

telefon til Tina Flensborg på tlf.: 2617 8615.<br />

E-mail: mail@huusfirmagaver.dk.<br />

Huus boligfornyelse giver 20 % rabat på al sol afskærmning<br />

fra Kirsch: lameller, rullegardiner, plisségardiner, foldegardiner,<br />

persienner osv.. Gardinerne fås med og uden<br />

motor. Kontakt Morten Huus på tlf: 2086 2225.<br />

Gratis opmåling. Oplys om medlemskab af Personaleforeningen<br />

og vis kort.<br />

COFFEEBEANSONLINE.EU<br />

Baggeskærvej 23 DK-7400 Herning<br />

Tel.: + 45 9712 9950 Fax.: + 45 9712 9450<br />

E-mail: pia.krog@coffeebeansonline.eu<br />

www.coffeebeansonline.eu giver 10 % rabat ved bestilling<br />

ved brug af koden "perhe". Der sælges billetter i receptionen<br />

til; DGI-svømmehal, Voksne 25 kr. og børn 20<br />

kr. Husk aftalte penge<br />

TRALALEG · WWW.TRALALEG.DK<br />

ved Marianne Kring<br />

E-mail : info@tralaleg.dk, Tlf : 3048 7099<br />

Tralaleg giver 10% rabat på varer, der ikke er nedsat ved<br />

at benytte ovennævnte hjemme<strong>side</strong>. Husk at skrive "Herning<br />

Sygehus" i feltet "Notat". Der inviteres til kundeaftener<br />

med tilbud, hvor der gives inspiration og fortælles om<br />

betydningen af sang og musik for børn.<br />

DESIGNERS MARKET<br />

Merkurvej Herningcentret, 7400 Herning<br />

I Designers Market gives der 15 % rabat på varer, der ikke<br />

er nedsat. Vis kort.<br />

RENSERI CLEANXPERTEN, (tidligere Fredhøj Rens)<br />

Bredgade 4, 7400 Herning, tlf 97122360,<br />

E-mail: cleanxperten@vask-rens.dk. tilbyder 20 % ved<br />

rens, presning, vask og imprægnering, duge og udlejning,<br />

gardiner og lameller og 10 % ved rensning af skind og<br />

tæpper. Vis kort.<br />

3


34<br />

Rabataftaler i PEHOC<br />

Her er nogle af grundene til,<br />

at mere end 1580 medarbejdere<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro<br />

er aktive medlemmer af<br />

personaleforeningen PEHOC<br />

Q8<br />

att. Chr. Pilgaard, Herningvej 75,<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat på brændstof over hele landet<br />

samt 50% rabat på vask i Holstebro og<br />

Herning. Trækkes via lønnen. Fyringsolie<br />

med rabat ved henvendelse til<br />

Ian Gottlieb. Rabat på benzin og diesel<br />

bliver afregnet på samme måde. Dvs.<br />

hvis der er priskrig på stationen, vil købet<br />

blive afregnet enten til vejledende<br />

udsalgspris minus den aftalte rabat eller<br />

til den lokale pumpepris – afhængig af<br />

hvilken af de to priser der er mest fordelagtig<br />

for kunden.<br />

HOLSTEBRO PAVA CENTER<br />

Joachim Wellersvej 20,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 42 75 80,<br />

www.pava-holstebro.dk<br />

15% rabat på undervognsbehandling<br />

plus miljø-afgift og moms.<br />

Oplys om medlemskab ved bestilling.<br />

PROFILOPTIK<br />

Østergade 6, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 03 69,<br />

Mail: holstebro@profiloptik.dk,<br />

www.profiloptik.dk<br />

Kom ind til Profiloptik og se de mange<br />

spændende briller og solbriller – alle<br />

Pehoc medlemmer får 10% rabat på<br />

køb af briller, kontaktlinser og solbriller,<br />

ved fremvisning af Pehoc-kort.<br />

KITCHN HOLSTEBRO<br />

Gartnerivej 2, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 54 53,<br />

Email: holstebro@kitchn.dk,<br />

www.kitchn.dk<br />

15% rabat på køkken, bad, garderobe<br />

og hvidevarer. Kan dog ikke kombineres<br />

med øvrige kampagner og tilbud.<br />

AGERFELD GL. SKOLE<br />

v/ Birthe Thorup Toftvej 15 Agerfeld,<br />

7500 Holstebro<br />

Tlf. 97 43 88 50 eller 28 74 00 91<br />

www.agerfeld-gl-skole.dk<br />

Er du interesseret i at modtage<br />

nyhedsbrev, kan du tilmelde dig på<br />

hjemme<strong>side</strong>n.<br />

Der ydes 10 procent på køb af tøj.<br />

HOLSTEBRO BADELAND<br />

Jeppe Schous Gade <strong>14</strong>, 7500 Holstebro,<br />

www.holstebro-badeland.dk<br />

Rabataftale ved besøg i svømmehallen.<br />

10 og 20 turs kort købes i omstillingen.<br />

Pris: 400 kr./550 kr. Gælder<br />

3 år. Rabat på Badeland, voksne 50 kr.,<br />

børn 35 kr.Firmaaftale med Holstebro<br />

badeland. Få 25 min. Massage for<br />

150 kr. på alle hverdage. Entre til badeland/<br />

svømmehal er inkl. i prisen og<br />

gælder på massage dagen.<br />

NETTO DÆK<br />

Fabriksvej 36, 7600 Struer,<br />

Tlf. 218 00 238, www.nettodaek.dk<br />

Ring og få en fordelagtig pris!<br />

STRUER UNDERVOGNSCENTER<br />

Fabriksvej 11, 7600 Struer,<br />

tlf. 97 85 05 05, www.tektrol.dk<br />

10% rabat på undervognsbehandling<br />

PLUS OFFICE<br />

Lægårdvej 91, 7500 Holstebro<br />

10% rabat på alt undtagen tilbudsvarer<br />

og IT-produkter. Vis PEHOC kort<br />

ved kassen.<br />

AUTOCENTRET A/S – BILUDLEJ-<br />

NING<br />

· Biludlejning<br />

· Dækcenter<br />

· Trailercenter<br />

Fabersvej 110, 7500 Holstebro,<br />

Tlf. 97 42 13 43,<br />

mail@autocentret-biludlejning.dk<br />

www.autocentret-as.dk<br />

Der gives 7% rabat på leje af bil.<br />

Vis Pehoc-kort<br />

LP TAGDÆKNING<br />

v/ Lars Peter Nygaard, tlf. 22 44 57 00<br />

Alt i tagpap, listedækning, tagdækning<br />

og tageftersyn. Renovering og nybyggeri<br />

foretages. Ring og få et uforpligtigende<br />

fordelagtigt PEHOC prisoverslag<br />

på dit tag-arbejde.<br />

STARK<br />

Hjermvej 1, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 10 88 00,<br />

www.stark.dk/holstebro<br />

Personaleaftale med STARK.<br />

Med en personaleaftale hos STARK<br />

kan der opnås mange fordele:<br />

· Mulighed for medlemskab af<br />

STARK Selvbyg.<br />

· Projektrådgivning.<br />

· Speciel projektpris ved alle større<br />

byggeprojekter.<br />

· Kontoaftale med rentefri kredit,<br />

løbende måned + 15 dage.<br />

· Mulighed for gratis levering ved køb<br />

over kr. 2.500,00 inkl. moms.<br />

· Specielle tilbud i løbet af året.<br />

· Mulighed for tilmelding til Bygge-<br />

Partner.<br />

· Mulighed for personligt kundekort.<br />

· Mulighed for faktura og kontoudtog<br />

til din mailadresse.<br />

For at komme med på aftalen skal<br />

der oprettes en konto hos STARK. Evt.<br />

spørgsmål til ovenstående, kontakt<br />

Jens Klidsbjerg eller Solveig Hollænder.<br />

For de medarbejdere, som har<br />

konto i forvejen hos STARK, ændres<br />

denne til ovenstående ordning.<br />

TOPDANMARK<br />

att. Jørgen Nielsen, Enghaven 1,<br />

7500 Holstebro, tlf. 70 13 79 13<br />

18% rabat og ekstra fordele. Jo højere<br />

tilslutningsprocent, jo højere Pehocrabat.<br />

Ring til assurandør Jens Jørgen<br />

Nielsen.<br />

HG DATA OG ELEKTRONIK<br />

Strandbjerggårdparken 25,<br />

7600 Struer, tlf. 24 26 50 20,<br />

www.hgdata.dk<br />

Spørg om pris og opgiv derefter Pehoc<br />

– medlemskab, så du opnår en fordelagtig<br />

pris.<br />

KUMO MØBLER<br />

Gartnerivej 46-50, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 11 11 11, www.kumo.dk<br />

DanBO 10-20%. rabat på ikke nedsatte<br />

varer. Vis Pehoc-kort.<br />

GUNNARS GLAS<br />

Bülowsvej 12, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 05 85<br />

15% rabat på indramning.<br />

SKALA FARVEHANDEL<br />

Lavhedevej 26, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 02 50<br />

10% rabat. Vis dit medlemskort.<br />

Malerarbejde – spørg om Pehoc-pris i<br />

forretningen.


GARANT MORTEN GARDINER<br />

Nordvang 11, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 24 44, Mobil nr. 22 36 08 19<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

NØRREPORT ESTATE<br />

WINE & BEER PARADISE<br />

Poul Hancock, Nørregade 54,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 40 54 54,<br />

www.estatewine.dk<br />

Der ydes 10% rabat på køb hos Nørreport<br />

Estate Wine & Beer Paradise.<br />

Kig ind til Nørreport Estate Wine – for all<br />

occasions. Beer Paradise – Byens største<br />

udvalg i øl. 200 forskellige øl i Gågadens<br />

hyggeligste kælder.<br />

SCALA BIOGRAFEN<br />

Ved Hallen 15, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 60 60,<br />

www.scala-holstebro.dk<br />

Firmakupon à 65 kr. købes i omstillingen.<br />

Ved telefonbestilling oplyses,<br />

at det drejer sig om firmakupon. Film<br />

med forhøjet billetpris tillægges gebyr.<br />

LOOP CIRKELTRÆNING,<br />

HOLSTEBRO<br />

Magnus Kjærs gade 4, Enghaven,<br />

7500 Holstebro<br />

LOOP CIRKELTRÆNING, IKAST<br />

Saturnvej 4, 7430 Ikast, tlf. 44 324 324<br />

www.loopcirkeltræning.dk<br />

”Den hurtigste vej til en sundere krop.”<br />

Hos os tager en træning kun 24 min.<br />

og den starte når du har tid.<br />

Kom og få en gratis prøvetime! 169 kr.<br />

pr. måned. 1 kr. i indmeldelsesgebyr<br />

og absolut ingen binding.<br />

FLEX FITNESS<br />

Gl. Struervej 7, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 27 22, www.flex-holstebro.dk<br />

Ca. 20% på alle medlemskaber.<br />

Læs mere på deres hjemme<strong>side</strong>.<br />

SPORTSMASTER<br />

Nørregade 20, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 64 88, www.sportsmaster.dk<br />

Alle Pehoc medlemmer kan få 10% rabat<br />

på ikke nedsatte varer hos Sportmaster,<br />

Holstebro mod fremvisning af<br />

PEHOC kort.<br />

GARDINEKSPERTEN BOTEX<br />

Nørregade 3, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 54 55<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

”KROP & COACH”<br />

v/Ellen Kastberg Hinrichsen,<br />

Mysundevej 19, 1. sal, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

www.kropogcoach.dk<br />

Mindfulness – kursusforløb<br />

Træning i at være til stede i nuet med<br />

fuld opmærksomhed.<br />

Mindfulness-meditation og rolige<br />

kropslige aktiviteter, bl.a. afspænding.<br />

· hjælper dig til at stresse af og<br />

forebygge stress<br />

· giver dig redskaber til at bringe<br />

krop og sind i ro – og opbygge<br />

psykisk overskud<br />

· giver dig redskaber til<br />

koncentration, opmærksomt<br />

nærvær og overblik i hverdagen<br />

· hjælper dig til at skille væsentligt fra<br />

uvæsentligt<br />

Kursusforløb: 8 gange á 2 timer,<br />

4-6 deltagere<br />

Tid: (oftest) torsdage kl. 15.45-17.45<br />

Sted: Krop & Coach, Mysundevej 19,<br />

1. sal, 7500 Holstebro<br />

(bemærk ændret adresse!)<br />

Pris: 275 kr. pr gang. Medlemmer af<br />

PEHOC får 10% rabat<br />

Tilmelding til:<br />

Ellen Kastberg Hinrichsen, Krop &<br />

Coach, tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

Næstkommende kursusforløb: start<br />

torsdag den 4. marts 2010. Herefter<br />

– ring og hør nærmere om kursusstart.<br />

Oftest vil der være et kursusforløb<br />

forår og et efterår.<br />

Læs mere på www.kropogcoach.dk<br />

DYNAMIC HOTELS<br />

Hotel Fjordgården, <strong>Vest</strong>er Kær 28,<br />

6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 <strong>14</strong> 00,<br />

www.hotelfjordgaarden.dk<br />

Rabataftaler i PEHOC<br />

HOTEL LYNGHEDEN<br />

Hedemarken 22, 7200 Grindsted,<br />

Tlf. 75 31 01 55, www.lyngheden.dk<br />

I 2010 gives 10% på følgende ophold<br />

for medlemmer af personaleforeningen<br />

PEHOC, <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

· Weekendophold.<br />

· Golfophold<br />

· Wellness ophold<br />

(Kun muligt på Hotel Fjordgården)<br />

· Miniferie<br />

· Nytårsophold<br />

· Pinseophold<br />

Private fester:<br />

Ved booking af festpakker på Hotel<br />

Lyngheden og Hotel Fjordgården giver<br />

vi velkomstdrinken. Bestillingsbetingelser:<br />

Rabatsatsen gælder ikke<br />

i kombination med andre tilbud. Ved<br />

bestilling skal angives medarbejdernummer,<br />

samt kode: PEHOC.<br />

SHOPSPORT.DK<br />

Storegade 21, 7330 Brande<br />

Tlf. 51 83 82 10<br />

www.shopsport.dk<br />

Ny Online webshop. Køb den nye<br />

Puma BodyTrain på ShopSport.dk og<br />

spar 20%. Klik ind og se alle de andre<br />

lækre tilbud.<br />

PEHOC aktivitetskalender<br />

2011 Holstebro<br />

25. juni: Tur til Legoland<br />

28. august: Storåløb<br />

15. september: Vinsmagning<br />

26. november: Juletræsfældning<br />

og indsamling af<br />

pyntegrønt<br />

4. december: Juletræsfest for<br />

Pehoc medlemmers<br />

børn m. ledsager<br />

9. december: Julefrokost<br />

Hold dig orienteret på<br />

www.pehoc.dk<br />

Der vil i løbet af efteråret komme<br />

flere arrangementer, bl.a. biograftur<br />

m. spisning.<br />

Der bliver også arbejdet på at<br />

arrangere en tur til Flyvestation<br />

Karup.<br />

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer<br />

i aftalerne. Hold dig orienteret på www.pehoc.dk<br />

5


Tekst: Brian Borg Andersen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Præcist vrøvl?<br />

Kører dine øjne også tit henover en af de<br />

mange forkortelser, som vi bruger på hospitalet?<br />

Har du helt styr på, hvad de dækker over, klør<br />

du dig i håret over, hvad de står for, eller haster<br />

du bare videre i teksten? Nu kan du teste, om<br />

du har styr på gloserne eller ej.<br />

Udfyld felterne i den lille quiz nedenfor. Riv <strong>side</strong>n ud,<br />

eller tag en kopi, og send den ind til kommunikation.<br />

Så deltager du lodtrækningen om en tydelig markering<br />

af, at du må være noget ganske særligt.<br />

AKU A _ _ _ _ _ _ - K_ _ _ _ U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

APBA A_ _ _ _ _ _ - P_ _ _ _ B_ _ _ _ - A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

APV A_ _ _ _ _ _ - P_ _ _ _ V_ _ _ _ _ _ _ _<br />

ASA A_ _ _ S_ _ _ _ - A_ _ _ _ _<br />

DDKM D_ _ D_ _ _ _ _ K_ _ _ _ _ _ _ _ - M_ _ _ _<br />

DNV D_ _ N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V_ _ _<br />

DRG D_ _ _ _ _ _ _ - R_ _ _ _ _ _ _ _ _ G_ _ _ _ _ _<br />

e-Dok E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

ESDH E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S_ _ _ - _ _ D_ _ _ _ _ _ _ - H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

HEV H_ _ _ _ _ _ _ _ - E_ _ _ _ _ _ V_ _ _<br />

LUP L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

NIP Det N_ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ - P_ _ _ _ _ _<br />

TULE T_ _ _ _ _ _ _ - U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _ - E_ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

UTH UT_ _ _ _ _ _ _ _ _ H_ _ _ _ _ _ _ _<br />

At vi er så gode til DDKM afspejler sig helt<br />

klart i vores resultater i LUP, NIP, HSMR og<br />

opgørelsen over UTH, og det giver overskud til<br />

at håndtere såvel EPJ som e-Dok, ESDH<br />

og udviklingen af DNV.<br />

HSMR H_ _ _ _ _ _ _ _ S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - R_ _ _ _<br />

Flot klaret, at du allerede<br />

har styr på gloserne<br />

Jens.<br />

Det varmer mit gamle<br />

DJØF-hjerte, at vi allerede kan<br />

tale samme sprog.<br />

Vi vil gerne have dit svar i hænde senest den 8. juli.<br />

Du kan se de rigtige svar på www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/undervesten+vesten umiddelbart efter deadline.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!