Lille stik - stor virkning Råfibre Bedre fodring - giver ... - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Lille stik - stor virkning Råfibre Bedre fodring - giver ... - St. Hippolyt

6

Notitser

Alle korsblomstrende

planter er giftige

Mange læsere har med rette

påpeget, at det ikke kun er

engbrandbæger (Senecio jacobaea)

der er giftig for heste,

som det desværre fejlagtigt

blev anført i FutterJournal

nr. 14, side 8. Det gælder

også vårbrandbæger og de

andre Brandbægere (Senecio),

der en planteslægt i

kurveblomst-familien (Asteraceae),

som tæller op til ca.

20 forskellige varianter.

Disse planter, med de smukt gule

kurveblomster, har en stærkt bitter

smag, og derfor undgår hestene

dem som regel på marken.

Det er særdeles vigtigt at undgå

brandbægre i høet, fordi den bitre

smag forsvinder ved tørring, mens

de giftige stoffer - de såkaldte pyrrolizidin-alkaloider

(PA), stadig er

Fabrikant Albrecht Mönch fra

Lossburg i Schwarzwald kan man

med fuld ret kalde en ægte hesteven.

Sadelmageren bruger sin vi-

tilbage i planten selv efter tørring.

Giftvirkningen er naturligvis afhæn

gig af den samlede ind tagelse

af PA - også set over tid. PA omdannes

i leveren til metabolitter,

der reagerer irreversibelt med

DNA og andre makromolekyler

og medfører leverskader.

Flere måneder efter optagelsen af

planterne kan dette udmønte sig

i sygdomssymptomer eller medføre

hestens død.

Nærmere informationer kan fi ndes

på nettet på siden

www.vet-pharm.uzh.ch

(Institut for Veterinærfarmakologi

og toksikologi i Zürich.

Vi beklager den fejlagtige oplysning.

Et liv med køresporten

den og fagkundskab for at opretholde

og fremme kendskabet til

den tunge varmblodshest, der er

en næsten glemt hesterace.

Albrecht Mönchs interesse for heste,

er drivkraften i hans arbejde.

Mönch er kendt for at fremstille

anatomisk tilpasset seletøj til

køre-sporten - alt i særdeles høj

kvalitet. Udvælgelse af skånsomt

garvet læder og formgivning i

perfekt pasform tilgodeser hesten,

samt bidrager til bedre præstationer

og større køreglæde.

Det ville være glædeligt, hvis

der fandtes fl ere af sådanne

virksomheder, der sætter ar bejdets

resultat foran den økonomiske

indtjening. Det kan på sigt

godt betale sig.

Når foråret

giver kløe

St. Hippolyt har udviklet en ny

variant af DermiLac:

ProZem, der indeholder et

særligt ekstrakt fra birk, indeholdende

naturlige triterpener.

Denne særlige variant

har været fl ere

år undervejs med

udvikling og optime

ring og er nu

klar til markedsføring

og salg til

heste, der hvert år

plages af kløe og

eksem.

More magazines by this user
Similar magazines