VINDUER & DØRE - TL · Vinduer og Døre

tl.vinduerogdore.dk

VINDUER & DØRE - TL · Vinduer og Døre

VINDUER

& DØRE


Smukke rammer til ethvert byggeri

Vinduer og yderdøre er de bygningselementer, der sætter størst

individuelt præg på et byggeri. Hvad enten det gælder privatboligen,

beboelsesejendommen, institutionen eller erhvervsbyggeriet.

TL · Vinduer og døre er specialist i design og fremstilling af

døre og vinduer i træ. Produktprogrammet er opbygget af arki-

VINDUER

& DØRE

tekttegnede standardprofiler, som kombineres til individuelle facadeløsninger.

Hos TL · Vinduer og døre ønsker vi kun at levere

produkter og service af høj kvalitet. i konstruktionsafdelingen

anvendes auto-cad anlæg, og i produktionen betjener veluddannede

medarbejdere med et højt håndværksmæssigt niveau

et højteknologisk produktionsapparat.

VINDUER

& DØRE


Indholdsfortegnelse

Kvalitetsbeskrivelse .................................................... side 2

Topstyrede / topvendte vinduer .......................................... side 4

Sidehængte vinduer ................................................... side 8

Vinduer med fast karm ................................................. side 14

døre ................................................................ side 16

Sidepartier ............................................................side 22

overfladebehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24

Standardfarvekort ..................................................... side 24

garanti .............................................................. side 26

TL · Vinduer og døre er tilsluttet:

01


02

Sikkerhed for kvalitet

DVC godkendt

Via vor godkendelse hos dVC (dansk Vindues Certificering),

er du som kunde sikret en kvalitet og garanti af meget høj

karakter.

Træet

det perfekte træ til vinduer og døre i det barske danske

klima er kernetræ... naturligvis! Stor kerneandel og høj

vægtfylde er nøgleordene for en høj kvalitet.

nord for Polarcirklen finder vi et vigtigt råstof til vore

vinduer og døre.

Langsomtvoksende svensk og finsk fyr giver en tæt kernestruktur.

og dermed en lang holdbarhed. Altså, det

perfekte træ til vinduer og døre i det barske danske klima.

Ved valg af vinduer og døre i maghogni skabes den

elegante helhed, som kun denne eksotiske træsort kan

fremkalde.

Maghoniprodukterne fra TL · Vinduer og døre er

kvalitetsprodukter, der tager hensyn til miljøet, såvel

dit indretningsmiljø som den natur, hvor træet er hentet.

der stilles meget strenge krav til de råmaterialer vi

anvender. Kun råtræ af højeste kvalitet, fra områder hvor

bæredygtigt skovbrug finder sted, anvendes til dine nye

vinduer og døre.

glasvarianter:

Ornament 520

Georgian trådglas

Klarglas C, 504

Cotswold, klar

Spejltrådglas

Abstracto 187, klar

Glas

Vore produkter er som standard monteret med klart

energiglas, u-værdi 1,1. efter behov kan glas leveres som

ornamentglas, lydreducerende glas, solafskærmende glas,

sikkerhedsglas m.v.

ØKO 2

øKo 2-certificering sikrer et miljøvenligt produkt, hvor

træets kerneandel udgør 91-100% på alle udvendige

flader. dette indebærer at vakuumimprægnering er unødvendigt

og dermed skånes miljøet.

Overfladebehandling

Vores maling er et specielt udviklet miljøprodukt til industriel

overfladebehandling. Fra vort malerværksted leveres

vinduer og døre i netop de farver de ønsker. Se vores standardfarver

bagest i brochuren.

Vedligeholdelse

Ved levering af elementer fra TL Vinduer & døre følger

Håndværker- & Brugervejledning, der beskriver montering,

funktioner, vedligehold samt rengøring.

Stor Artic, klar

Travertino, klar

Sandblæst

Ornament 59

Tvist, klar


Sikkerhed for kvalitet

Beslag

Vore produkter er, hvor det er teknisk muligt, monteret

med systembeslag.

Alle vore døre er med 3-punkts lukke. Facadedøre til

greb og cylinder. Terrassedøre er med greb indvendigt og

bremse i overkarm.

Glaslister

Træglaslister er som standard monteret med rustfri søm

i sider og top. Bundglasliste i hvid aluminium til hvide

elementer og eloxeret til andre farver. Til mahogni anvendes

brune aluminiumslister.

Alternativt anvendes træbundglaslister.

Karmbredde

Som standard er karme 115 mm., men kan leveres som 90

mm. Påforing efter opgave.

Specialelementer

TL · Vinduer og døre fremstiller også vinduer med skrå

vinkler, buede overkarme - og helt runde vinduer. nogle

typer kan fremstilles med oplukkelige rammer - andre kun

som faste vinduer. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Kun fantasien sætter grænser.

Hængsling

For at undgå misforståelser ved bestilling viser skitsen, hvordan

venstre og højre defineres for indad- og udadgående

vinduer og døre.

Venstre

Venstre

Indadgående

Udadgående

Højre

Højre

Redningsåbninger

Beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum skal have

redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør

eller lem.

redningsåbning kan dog udelades, når der gennem 2

døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre

rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden.

udeladelse af redningsåbninger, når der er

redningsmulighed gennem to af hinanden

uafhængige naborum, kan f.eks. anvendes

ved opsætning af udestuer foran redningsåbninger.

redningsåbningernes fri højde og bredde skal tilsammen

være mindst 1,5 m. Hverken højden eller bredden må

være mindre end 0,5 m. er underkanten af redningshøjden

over 2,0 m fra terræn, skal højden dog være mindst

0,6 m. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen

må ikke være over 1,2 m.

redningsåbninger skal være lette at betjene og skal

kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både

indefra og udefra.

redningsåbninger skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning,

hvor summen af h og b er mindst 1,5 m. desuden må hverken h eller b være mindre end 0,5 m.

er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terrænet skal h dog mindst være 0,6 m.

03


04

Topstyrede vinduer

Vinduets hængsler er monteret i rammens/karmens øverste sider, og

ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste rammedel

samtidigt bevæger sig lidt ned. Betjeningen sker med et greb,

der er placeret midt på underrammen.

Ved åbning kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling, der

forneden giver en åbning på 1-2 cm. Ved større åbning styres rammen

af friktionsbremser i topstyringsbeslagene.

“Bremsekraften” kan ved enkle operationer justeres, og det skal i den

forbindelse sikres, at friktionen er den samme i begge sider. det skal

bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under

større vindbelastning.

Udførelser

• Fyr malet/umalet

• Mahogni

• Træ / Alu

Standardspecifikationer

• Standardkehling

• Karmdimension 44 x 115 mm

• Postdimension 55 mm

• Sprossedimension 55 mm

• Paskvilgreb

• Lavenergiglas klasse A

Alternativer

• Topvendt ramme

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner

• Forskellige glastyper, almuekehling, ventil

og beslag til redningsåbning

• Top- og bundklods

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes

helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige

side også pudses indefra. især nyttig i tilfælde af placering

i 1. sals højde eller derover. rammens betjening sker med et

greb midt i underrammen, og ved en åbning på 1-2 cm kan

rammen fastholdes i en ventilationsstilling.

Topvendebeslag vil ofte være forsynet med børnesikring, der

hindrer, at rammen åbnes mere end ca. 10 cm. når rammen

vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen.

rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal

bemærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved større

vindbelastning eller anden påvirkning.


06

Topstyrede vinduer

TS-111

TS-161

TS-171

TS-264 NV

TS-261

TS-271


08

Sidehængte vinduer

Hængseltypen kan være forskellig. For ældre vinduestyper

(dannebrog- og bondehusvinduer) anvendes der normalt

anverfere som lukkebeslag, mens rammen ved åbning fastholdes

med friktionsbremse.

nyere vinduestyper betjenes med et enkelt greb i rammens

lukkeside, og i åben stilling styret af en friktionsbremse.

det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens

stilling under større vindbelastning.

Udførelser

• Fyr malet/umalet

• Mahogni

• Træ / Alu

Standardspecifikationer

• Almuekehling

• Karmdimension 44 x 115 mm

• Postdimension 55 mm

• Sprossedimension 47 mm

• Anverfere og friktionsbremse

• Lavenergiglas klasse A

• Sidehængt

Alternativer

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner

• Forskellige glastyper, paskvilgreb, sidestyret,

pudsebeslag, standardkehling og ventil

• 25 mm palæsprosser / energisprosser


Sidehængte vinduer

SH-111

SH-211

SH-311

SH-112

SH-212

SH-312

09


Sidehængte vinduer

SH-113

SH-213

SH-313

SH-123

SH-223

SH-323

11


12

Sidehængte vinduer - Dannebrog vinduer

DB-111

DB-211

DB-311

DB-121

DB-221

DB-321


14

Vinduer med fast karm

Udførelser

• Fyr malet/umalet

• Mahogni

• Træ / Alu

Standardspecifikationer

• Standardkehling

• Karmdimension 44 x 115 mm

• Lavenergiglas klasse A

• Bundglasliste i aluminium

Alternativer

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner

• Forskellige glastyper, almuekehling, ventil

• Top- og bundklods

• Andre faconer - f.eks. trekantede

FK-100


16

Døre

døre kan leveres både som terrassedøre og facadedøre.

Terrassedøre er standard med trepunktslukke og aktiv

grebsbremse indvendig.

Facadedøre er med trepunktslukke og låsekasse dog

excl. cylinder og dørhåndtag.

Udførelser

• Fyr malet/umalet

• Mahogni

• Træ / Alu

Standardspecifikationer

• Karmdimension 44 x 115 mm

• Postdimension 55 mm

• Lavenergiglas klasse A

• Glatte eller frisede fyldninger

• Sprossedimension 47, 55, 106 eller

25 mm palæsprosser / energisprosser

• Mahognitrin

Alternativer

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering

• Karmene kan leveres i andre standard-dimensioner

• Forskellige glastyper, fyldningstyper, sparkeplader

og alutrin

• Diverse indbrudssikre beslag


Døre

D-101

D-112

D-111

D-103

D-108

D-110

D-125

D-126

D-151

17


18

Døre

D-201

D-203

D-208

D-210

HD-112

HD-114


20

Døre - Pladedøre

VEMB VIG

RØNDE

GRAM

RØMØ

ANS

SKALS


22

Sidepartier

du kan sikre et godt lysindfald i hallen, entreen eller bryggerset

ved at vælge et sideparti i harmoni med din dør.

Sidepartier udføres efter den enkelte dør og opgave.

SP-100

SP-102

SP-124

SP-150

SP-112


24

Overfladekoncept Standardfarver *

Vi benytter et anerkendt overfladekoncept,

der beskytter træet mod råd og svamp.

Derefter maling der giver:

• En vejrbestandig overflade

• En holdbarhed på op til 5 år med de dækkende farver,

afhængig af emnets placering og konstruktion

• Nem vedligeholdelse

• Farver efter ønske, f.eks. RAL eller NCS

• Glanstal på 30˚ ±5˚

Behandlingen sikrer at:

• Træet har modtaget overfladebehandling overalt d.v.s.

inkl. områderne under beslag og lister samt karmen

mod murside

• Behandlingen udføres under kontrollable forhold

• Montage af vinduer/døre kan foretages uafhængig af

årstid

Vedligeholdelse foretages efter behov, dog inden en

decideret forvitring af overfladen er påbegyndt.

Beskrives yderligere i Håndværker- & Brugervejledning,

der følger de leverede elementer.

* Standardfarverne gengives så naturtro som muligt,

men af tryktekniske grunde kan gengivelsen svinge.

Se derfor farveprøve hos din leverandør inden bestilling.

Hvid 112

Kridt 110

Flint 223

dueblå 840

Svenskrød 504

ibenholt 301

Antracit rAL 7016

rAL 5010

Antikhvid 103

Kalkgrå 102

Stengrå 260

Tordenblå 815

Lys dodekop 520

grøn umbra 720

rAL 9010

rAL 7035


Forventet udfald af industrielt

overfladebehandlede træelementer

Virksomheder certificeret efter VinduesIndustriens tekniske

bestemmelser udfører en overfladebehandling på træelementer,

der minimum giver følgende udfald:

(Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk

institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes

ens overalt.

Synlige flader

ved lukket

element

Synlige flader

ved åbent

element

ikke synlige

flader (mod

mur)

Forventet

udfald

Funktionsklasse*

Kommentarer

dLgu** iii Lagtykkelsens

middelværdi

> 60 μm (80 μm)

dg*** iii Overfladen

skal være ikke

sugende

intet krav

Henvisninger:

* Funktionsklasse iii eksempler:

Syd- og vestvendte bygnings-

dele med skiftende fugt på-

virkning eller traf ikforurening

eller anden aggressiv påvirkning.

Se desuden supplerende

udfaldsbeskrivelse

** dækket,lukket,glat og Flader, kanter og false står

udfyldt flade (dLgu) ensartede i kulør og glans samt

er glatte at føle på. Porer er

lukkede. Huller, revner og

samlinger er lukkede og ud-

f yldte. ujævnhed hidrørende

fra underlaget kan forekomme.

- Hårdtræ er undtaget fra krav

om udfyldt flade.

***dækket og glat flade Flader, kanter og false står

(dg) ensartede i kulør og glans samt

er glatte at føle på. ujævnhed,

åbne porer, huller, revner og

samlinger hidrørende fra

underlaget kan forekomme.

Supplerende udfaldsbeskrivelse

generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der

ofte er meget inhomogent. der vil derfor forekomme struktur-

og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer

som f x uregelmæssigheder omkring knaster, hvor par tiel

afskalning, opkog og r ynkedannelse kan forekomme. Specielt

ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster

kan være proppede eller udf yldt med egnet materiale, men

synligheden kan ikke undgås. Lignende kulør variationer kan

forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.

en anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme

som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt

fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet.

Harpiksen kan også trænge igennem malingsf ilmen og danne

små dråber på over f laden. når dråberne har siddet så længe

på over f laden, at de er kr ystalliseret, kan de ved af børstning

eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen.

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i

disse situationer give anledning til større udtræk. Såfremt det

skulle ske kan harpiksudtræk eller harpiksknopper (føles som

ruhed i overfladen) fjernes på følgende 2 måder:

· Ved forsigtig polering med slipol forbliver over f laden intakt

og uden glanstab.

· Ved brug af sprit eller petroleum (påfør t med klud) skal der

efterskylles med koldt vand (fugtig klud)

Fjernelse af harpiks bør ske i køligt vejr - temperatur 5-10˚C.

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver

med hensyn til ensar tet høj kvalitet og behandling på alle

flader.

Såfremt ikke andet er af talt, må det påregnes, at f x glaslister

er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning

af overfladebehandlingen. Holdbarheden af overf

ladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke for ventes at

svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

Ved sydvendte facader med særlig kraf tigt sollys og havluf t,

eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør

vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene.

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til ”Malerfagligt Behandlings-Katalog

(MBK) eller malevareproducenterne.

25


26

DVC giver sikkerhed for den lovede kvalitet

Vinduer, der er mærket med dVC’s logo, opfylder en

række minimumskrav til materialekvalitet og udformning.

Mærket giver desuden sikkerhed for, at vinduerne

lever op til, hvad der loves i det salgsmateriale, som virksomhederne

udgiver.

det er desuden således, at det i kravene til kvalitetssikring

ved opførelse af bygninger med offentlige midler er

beskrevet, at produkter, der er underlagt en uvildig kontrolordning,

skal foretrækkes frem for produkter, der ikke

er kontrolleret af uvildige.

Overvågning af produkterne

dVC overvåger ved 1 eller 2 årlige besøg på hver virksomhed,

at der er overensstemmelse mellem kravene i

de Tekniske Bestemmelser og de godkendte produkter.

under hvert besøg, der omfatter en hel arbejdsdag,

udtages en repræsentativ stikprøve af virksomhedens

produkter, og fra gang til gang checkes forskellige dele

af den kvalitetshåndbog, som den enkelte virksomhed

har udarbejdet.

Under gennemgangen af stikprøven bliver det for

produkter af træ kontrolleret:

• at konstruktionen stemmer overens

med de godkendte tegninger

• at træmaterialet indeholder tilstrækkeligt kernetræ

• at træfugtigheden ligger inden for grænserne 12± 3%

• at kanterne er forarbejdet, så overfladebehandlingen

bliver effektiv

• at tætningslisterne, er som de skal være

• hængsler og beslag svarer til specifikationerne, og ikke

at forglemme, at de er solidt fastskruet

en meget vigtig ting, der også kontrolleres grundigt,

er isætningen af termoruder. de skal være korrekt opklodset,

og tætningsbåndene skal sikre både luft- og

vandtæthed. glaslisterne skal have de rigtige dimensioner

og være solidt fastgjort, hvad enten det drejer sig

om glaslister af træ eller aluminium. det indgår også i

denne del af kontrollen at checke, om termoruderne er

typegodkendt i henhold til dS 1094.0 eller dS/en 1279.1

og forsynet med det deraf følgende kontrolmærke.

Trævinduer, der males på fabrik, checkes selvfølgelig

også for lagtykkelse og vedhæftning af maling samt den

håndværksmæssige udførelse.


1

2

3

4

5

6

Garantierklæring

5 år's garanti på vinduer og yderdøre leveret af producenter,

der er medlem af Vinduesproducenternes

SamarbejdsOrganisation og tilsluttet

efterfølgende garantibestemmelser er med virkning fra 1.4.1997

gældende for samtlige medlemmer af Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation

(VSo), der alle er tilsluttet dVC, dansk Vindues

Certificering.

denne garanti er afgivet af nedenstående medlemmer af VSo, i det

følgende kaldet garantigiveren. den indskrænker eller ændrer på

intet tidspunkt de rettigheder de i henhold til aftale og/eller lovgivning

har mod deres leverandør/entreprenør eller garantigiveren.

Såfremt de inden for en periode på 5 år fra garantigiverens leveringstidspunkt

reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien

dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt.

3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. om

nødvendigt påhviler det dem at dokumentere leveringstidspunktet.

Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl

inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter garantigiveren

sig til at levere et nyt produkt uden beregning.

garantigiveren dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger

ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det

nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning

af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.

Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i

produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet

tilsvarende produkt.

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig

måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge

denne løsning i stedet. reparationen/den delvise udskiftning sker i så

fald uden beregning.

denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder.

i disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens

garanti, hvortil der henvises.

denne garanti giver dem ikke rettigheder udover, hvad der fremgår

af pkt. 3.

Såfremt de ønsker at reklamere over fabrikations-/materialevalg, skal

reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller

burde være opdaget. reklamationen kan ske til garantigiveren eller

til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.

7

8

9

denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte

fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende

eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening- og vedligeholdelsesvejledning.

For så vidt angår trævinduer/døre, overfladebehandlet fra fabrik,

henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen

samt beskrivelsen "Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede

træelementer" (Bilag 14 VSo's Tekniske Bestemmelser)

Såfremt de undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/

betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres

direkte fra garantigiveren.

de kan ikke under denne garanti påberåbe dem fabrikations-/materialefejl,

der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leveret

af garantigiveren. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til

fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/

entreprenør, kan ikke gøres gældende overfor garantigiveren med

henvisning til denne garanti.

denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres

gældende, befinder sig i danmark med undtagelse af grønland

og Færøerne. ovenstående garantierklæring, der er anmeldt til

Konkurrencerådet, er senest revideret den 1. april 1997.

Garantibestemmelser for termoruder, der er fremstillet

af Glasindustriens SamarbejdsOrganisation (GS)

i en periode på 5 år, fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer

termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri

for støv og dug i rudens indre.

garantien er betinget af:

• Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens

Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt

(måned og år)

• Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens Samar-

bejdsorganisations monteringsanvisning jf. nedenfor.

• Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggepeioden.

• Rudenikkeerbeskadigetafydrepåvirkningerforeksempelstød,slag,

bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende.

• Der ikke opstår skader som følge af frostsprængning, termisk påvirk-

ning iøvrigt, eller kemiske angreb på glasset - eller anløbning ved for-

kert oplagring.

• Ruden ikke har været udsat for "påsatte" og/eller "indbyggede ele-

menter", såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc., der har for-

årsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre.

• Der forudtages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/

karm og monteringsmaterialer.

nærmere oplysninger om gS-garantiordningen kan indhentes ved

glasindustriens Samarbejdsorganisation.

ovenstående er gengivet med tilladelse fra gS

27


Loyale og stabile medarbejdere kendetegner TL · VINDUER OG DØRE

i årenes løb har TL · Vinduer og døre opbygget en medarbejderstab, som har deltaget i udviklingen til

en moderne virksomhed, der lægger vægt på gode håndværksmæssige traditioner. Selv om medarbejderstaben

er vokset kraftigt er denne udvikling sket, uden at den behagelige og kollegiale tone er sat over

styr. det gode arbejdsklima udmønter sig ikke mindst i mødet med kunderne, der oplever ansvarsbevidste

og kompetente medarbejdere som gode ambassadører for TL · Vinduer og døre.

Forhandler:

VINDUER

& DØRE

TL · VINDUER OG DØRE - gartnervej 9 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 96 34 32 11 - Fax 96 34 32 34

e-mail: co@tlbyg.dk - www.tl-vinduerogdore.dk

Similar magazines