26.07.2013 Views

VINDUER & DØRE - TL · Vinduer og Døre

VINDUER & DØRE - TL · Vinduer og Døre

VINDUER & DØRE - TL · Vinduer og Døre

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VINDUER</strong><br />

& <strong>DØRE</strong>


Smukke rammer til ethvert byggeri<br />

<strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> yderdøre er de bygningselementer, der sætter størst<br />

individuelt præg på et byggeri. Hvad enten det gælder privatboligen,<br />

beboelsesejendommen, institutionen eller erhvervsbyggeriet.<br />

<strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre er specialist i design <strong>og</strong> fremstilling af<br />

døre <strong>og</strong> vinduer i træ. Produktpr<strong>og</strong>rammet er opbygget af arki-<br />

<strong>VINDUER</strong><br />

& <strong>DØRE</strong><br />

tekttegnede standardprofiler, som kombineres til individuelle facadeløsninger.<br />

Hos <strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre ønsker vi kun at levere<br />

produkter <strong>og</strong> service af høj kvalitet. i konstruktionsafdelingen<br />

anvendes auto-cad anlæg, <strong>og</strong> i produktionen betjener veluddannede<br />

medarbejdere med et højt håndværksmæssigt niveau<br />

et højteknol<strong>og</strong>isk produktionsapparat.<br />

<strong>VINDUER</strong><br />

& <strong>DØRE</strong>


Indholdsfortegnelse<br />

Kvalitetsbeskrivelse .................................................... side 2<br />

Topstyrede / topvendte vinduer .......................................... side 4<br />

Sidehængte vinduer ................................................... side 8<br />

<strong>Vinduer</strong> med fast karm ................................................. side 14<br />

døre ................................................................ side 16<br />

Sidepartier ............................................................side 22<br />

overfladebehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24<br />

Standardfarvekort ..................................................... side 24<br />

garanti .............................................................. side 26<br />

<strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre er tilsluttet:<br />

01


02<br />

Sikkerhed for kvalitet<br />

DVC godkendt<br />

Via vor godkendelse hos dVC (dansk Vindues Certificering),<br />

er du som kunde sikret en kvalitet <strong>og</strong> garanti af meget høj<br />

karakter.<br />

Træet<br />

det perfekte træ til vinduer <strong>og</strong> døre i det barske danske<br />

klima er kernetræ... naturligvis! Stor kerneandel <strong>og</strong> høj<br />

vægtfylde er nøgleordene for en høj kvalitet.<br />

nord for Polarcirklen finder vi et vigtigt råstof til vore<br />

vinduer <strong>og</strong> døre.<br />

Langsomtvoksende svensk <strong>og</strong> finsk fyr giver en tæt kernestruktur.<br />

<strong>og</strong> dermed en lang holdbarhed. Altså, det<br />

perfekte træ til vinduer <strong>og</strong> døre i det barske danske klima.<br />

Ved valg af vinduer <strong>og</strong> døre i magh<strong>og</strong>ni skabes den<br />

elegante helhed, som kun denne eksotiske træsort kan<br />

fremkalde.<br />

Maghoniprodukterne fra <strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre er<br />

kvalitetsprodukter, der tager hensyn til miljøet, såvel<br />

dit indretningsmiljø som den natur, hvor træet er hentet.<br />

der stilles meget strenge krav til de råmaterialer vi<br />

anvender. Kun råtræ af højeste kvalitet, fra områder hvor<br />

bæredygtigt skovbrug finder sted, anvendes til dine nye<br />

vinduer <strong>og</strong> døre.<br />

glasvarianter:<br />

Ornament 520<br />

Georgian trådglas<br />

Klarglas C, 504<br />

Cotswold, klar<br />

Spejltrådglas<br />

Abstracto 187, klar<br />

Glas<br />

Vore produkter er som standard monteret med klart<br />

energiglas, u-værdi 1,1. efter behov kan glas leveres som<br />

ornamentglas, lydreducerende glas, solafskærmende glas,<br />

sikkerhedsglas m.v.<br />

ØKO 2<br />

øKo 2-certificering sikrer et miljøvenligt produkt, hvor<br />

træets kerneandel udgør 91-100% på alle udvendige<br />

flader. dette indebærer at vakuumimprægnering er unødvendigt<br />

<strong>og</strong> dermed skånes miljøet.<br />

Overfladebehandling<br />

Vores maling er et specielt udviklet miljøprodukt til industriel<br />

overfladebehandling. Fra vort malerværksted leveres<br />

vinduer <strong>og</strong> døre i netop de farver de ønsker. Se vores standardfarver<br />

bagest i brochuren.<br />

Vedligeholdelse<br />

Ved levering af elementer fra <strong>TL</strong> <strong>Vinduer</strong> & døre følger<br />

Håndværker- & Brugervejledning, der beskriver montering,<br />

funktioner, vedligehold samt rengøring.<br />

Stor Artic, klar<br />

Travertino, klar<br />

Sandblæst<br />

Ornament 59<br />

Tvist, klar


Sikkerhed for kvalitet<br />

Beslag<br />

Vore produkter er, hvor det er teknisk muligt, monteret<br />

med systembeslag.<br />

Alle vore døre er med 3-punkts lukke. Facadedøre til<br />

greb <strong>og</strong> cylinder. Terrassedøre er med greb indvendigt <strong>og</strong><br />

bremse i overkarm.<br />

Glaslister<br />

Træglaslister er som standard monteret med rustfri søm<br />

i sider <strong>og</strong> top. Bundglasliste i hvid aluminium til hvide<br />

elementer <strong>og</strong> eloxeret til andre farver. Til mah<strong>og</strong>ni anvendes<br />

brune aluminiumslister.<br />

Alternativt anvendes træbundglaslister.<br />

Karmbredde<br />

Som standard er karme 115 mm., men kan leveres som 90<br />

mm. Påforing efter opgave.<br />

Specialelementer<br />

<strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre fremstiller <strong>og</strong>så vinduer med skrå<br />

vinkler, buede overkarme - <strong>og</strong> helt runde vinduer. n<strong>og</strong>le<br />

typer kan fremstilles med oplukkelige rammer - andre kun<br />

som faste vinduer. Kontakt os for nærmere oplysninger.<br />

Kun fantasien sætter grænser.<br />

Hængsling<br />

For at undgå misforståelser ved bestilling viser skitsen, hvordan<br />

venstre <strong>og</strong> højre defineres for indad- <strong>og</strong> udadgående<br />

vinduer <strong>og</strong> døre.<br />

Venstre<br />

Venstre<br />

Indadgående<br />

Udadgående<br />

Højre<br />

Højre<br />

Redningsåbninger<br />

Beboelsesrum <strong>og</strong> køkken i selvstændigt rum skal have<br />

redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør<br />

eller lem.<br />

redningsåbning kan d<strong>og</strong> udelades, når der gennem 2<br />

døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre<br />

rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden.<br />

udeladelse af redningsåbninger, når der er<br />

redningsmulighed gennem to af hinanden<br />

uafhængige naborum, kan f.eks. anvendes<br />

ved opsætning af udestuer foran redningsåbninger.<br />

redningsåbningernes fri højde <strong>og</strong> bredde skal tilsammen<br />

være mindst 1,5 m. Hverken højden eller bredden må<br />

være mindre end 0,5 m. er underkanten af redningshøjden<br />

over 2,0 m fra terræn, skal højden d<strong>og</strong> være mindst<br />

0,6 m. Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen<br />

må ikke være over 1,2 m.<br />

redningsåbninger skal være lette at betjene <strong>og</strong> skal<br />

kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både<br />

indefra <strong>og</strong> udefra.<br />

redningsåbninger skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning,<br />

hvor summen af h <strong>og</strong> b er mindst 1,5 m. desuden må hverken h eller b være mindre end 0,5 m.<br />

er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terrænet skal h d<strong>og</strong> mindst være 0,6 m.<br />

03


04<br />

Topstyrede vinduer<br />

Vinduets hængsler er monteret i rammens/karmens øverste sider, <strong>og</strong><br />

ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste rammedel<br />

samtidigt bevæger sig lidt ned. Betjeningen sker med et greb,<br />

der er placeret midt på underrammen.<br />

Ved åbning kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling, der<br />

forneden giver en åbning på 1-2 cm. Ved større åbning styres rammen<br />

af friktionsbremser i topstyringsbeslagene.<br />

“Bremsekraften” kan ved enkle operationer justeres, <strong>og</strong> det skal i den<br />

forbindelse sikres, at friktionen er den samme i begge sider. det skal<br />

bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under<br />

større vindbelastning.<br />

Udførelser<br />

• Fyr malet/umalet<br />

• Mah<strong>og</strong>ni<br />

• Træ / Alu<br />

Standardspecifikationer<br />

• Standardkehling<br />

• Karmdimension 44 x 115 mm<br />

• Postdimension 55 mm<br />

• Sprossedimension 55 mm<br />

• Paskvilgreb<br />

• Lavenergiglas klasse A<br />

Alternativer<br />

• Topvendt ramme<br />

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering<br />

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner<br />

• Forskellige glastyper, almuekehling, ventil<br />

<strong>og</strong> beslag til redningsåbning<br />

• Top- <strong>og</strong> bundklods<br />

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes <strong>og</strong> vendes<br />

helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige<br />

side <strong>og</strong>så pudses indefra. især nyttig i tilfælde af placering<br />

i 1. sals højde eller derover. rammens betjening sker med et<br />

greb midt i underrammen, <strong>og</strong> ved en åbning på 1-2 cm kan<br />

rammen fastholdes i en ventilationsstilling.<br />

Topvendebeslag vil ofte være forsynet med børnesikring, der<br />

hindrer, at rammen åbnes mere end ca. 10 cm. når rammen<br />

vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen.<br />

rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal<br />

bemærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved større<br />

vindbelastning eller anden påvirkning.


06<br />

Topstyrede vinduer<br />

TS-111<br />

TS-161<br />

TS-171<br />

TS-264 NV<br />

TS-261<br />

TS-271


08<br />

Sidehængte vinduer<br />

Hængseltypen kan være forskellig. For ældre vinduestyper<br />

(dannebr<strong>og</strong>- <strong>og</strong> bondehusvinduer) anvendes der normalt<br />

anverfere som lukkebeslag, mens rammen ved åbning fastholdes<br />

med friktionsbremse.<br />

nyere vinduestyper betjenes med et enkelt greb i rammens<br />

lukkeside, <strong>og</strong> i åben stilling styret af en friktionsbremse.<br />

det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens<br />

stilling under større vindbelastning.<br />

Udførelser<br />

• Fyr malet/umalet<br />

• Mah<strong>og</strong>ni<br />

• Træ / Alu<br />

Standardspecifikationer<br />

• Almuekehling<br />

• Karmdimension 44 x 115 mm<br />

• Postdimension 55 mm<br />

• Sprossedimension 47 mm<br />

• Anverfere <strong>og</strong> friktionsbremse<br />

• Lavenergiglas klasse A<br />

• Sidehængt<br />

Alternativer<br />

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering<br />

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner<br />

• Forskellige glastyper, paskvilgreb, sidestyret,<br />

pudsebeslag, standardkehling <strong>og</strong> ventil<br />

• 25 mm palæsprosser / energisprosser


Sidehængte vinduer<br />

SH-111<br />

SH-211<br />

SH-311<br />

SH-112<br />

SH-212<br />

SH-312<br />

09


Sidehængte vinduer<br />

SH-113<br />

SH-213<br />

SH-313<br />

SH-123<br />

SH-223<br />

SH-323<br />

11


12<br />

Sidehængte vinduer - Dannebr<strong>og</strong> vinduer<br />

DB-111<br />

DB-211<br />

DB-311<br />

DB-121<br />

DB-221<br />

DB-321


14<br />

<strong>Vinduer</strong> med fast karm<br />

Udførelser<br />

• Fyr malet/umalet<br />

• Mah<strong>og</strong>ni<br />

• Træ / Alu<br />

Standardspecifikationer<br />

• Standardkehling<br />

• Karmdimension 44 x 115 mm<br />

• Lavenergiglas klasse A<br />

• Bundglasliste i aluminium<br />

Alternativer<br />

• Karmene kan leveres i andre standard dimensioner<br />

• Forskellige glastyper, almuekehling, ventil<br />

• Top- <strong>og</strong> bundklods<br />

• Andre faconer - f.eks. trekantede<br />

FK-100


16<br />

<strong>Døre</strong><br />

døre kan leveres både som terrassedøre <strong>og</strong> facadedøre.<br />

Terrassedøre er standard med trepunktslukke <strong>og</strong> aktiv<br />

grebsbremse indvendig.<br />

Facadedøre er med trepunktslukke <strong>og</strong> låsekasse d<strong>og</strong><br />

excl. cylinder <strong>og</strong> dørhåndtag.<br />

Udførelser<br />

• Fyr malet/umalet<br />

• Mah<strong>og</strong>ni<br />

• Træ / Alu<br />

Standardspecifikationer<br />

• Karmdimension 44 x 115 mm<br />

• Postdimension 55 mm<br />

• Lavenergiglas klasse A<br />

• Glatte eller frisede fyldninger<br />

• Sprossedimension 47, 55, 106 eller<br />

25 mm palæsprosser / energisprosser<br />

• Mah<strong>og</strong>nitrin<br />

Alternativer<br />

• Post eller sprosser kan leveres med valgfri placering<br />

• Karmene kan leveres i andre standard-dimensioner<br />

• Forskellige glastyper, fyldningstyper, sparkeplader<br />

<strong>og</strong> alutrin<br />

• Diverse indbrudssikre beslag


<strong>Døre</strong><br />

D-101<br />

D-112<br />

D-111<br />

D-103<br />

D-108<br />

D-110<br />

D-125<br />

D-126<br />

D-151<br />

17


18<br />

<strong>Døre</strong><br />

D-201<br />

D-203<br />

D-208<br />

D-210<br />

HD-112<br />

HD-114


20<br />

<strong>Døre</strong> - Pladedøre<br />

VEMB VIG<br />

RØNDE<br />

GRAM<br />

RØMØ<br />

ANS<br />

SKALS


22<br />

Sidepartier<br />

du kan sikre et godt lysindfald i hallen, entreen eller bryggerset<br />

ved at vælge et sideparti i harmoni med din dør.<br />

Sidepartier udføres efter den enkelte dør <strong>og</strong> opgave.<br />

SP-100<br />

SP-102<br />

SP-124<br />

SP-150<br />

SP-112


24<br />

Overfladekoncept Standardfarver *<br />

Vi benytter et anerkendt overfladekoncept,<br />

der beskytter træet mod råd <strong>og</strong> svamp.<br />

Derefter maling der giver:<br />

• En vejrbestandig overflade<br />

• En holdbarhed på op til 5 år med de dækkende farver,<br />

afhængig af emnets placering <strong>og</strong> konstruktion<br />

• Nem vedligeholdelse<br />

• Farver efter ønske, f.eks. RAL eller NCS<br />

• Glanstal på 30˚ ±5˚<br />

Behandlingen sikrer at:<br />

• Træet har modtaget overfladebehandling overalt d.v.s.<br />

inkl. områderne under beslag <strong>og</strong> lister samt karmen<br />

mod murside<br />

• Behandlingen udføres under kontrollable forhold<br />

• Montage af vinduer/døre kan foretages uafhængig af<br />

årstid<br />

Vedligeholdelse foretages efter behov, d<strong>og</strong> inden en<br />

decideret forvitring af overfladen er påbegyndt.<br />

Beskrives yderligere i Håndværker- & Brugervejledning,<br />

der følger de leverede elementer.<br />

* Standardfarverne gengives så naturtro som muligt,<br />

men af tryktekniske grunde kan gengivelsen svinge.<br />

Se derfor farveprøve hos din leverandør inden bestilling.<br />

Hvid 112<br />

Kridt 110<br />

Flint 223<br />

dueblå 840<br />

Svenskrød 504<br />

ibenholt 301<br />

Antracit rAL 7016<br />

rAL 5010<br />

Antikhvid 103<br />

Kalkgrå 102<br />

Stengrå 260<br />

Tordenblå 815<br />

Lys dodekop 520<br />

grøn umbra 720<br />

rAL 9010<br />

rAL 7035


Forventet udfald af industrielt<br />

overfladebehandlede træelementer<br />

Virksomheder certificeret efter VinduesIndustriens tekniske<br />

bestemmelser udfører en overfladebehandling på træelementer,<br />

der minimum giver følgende udfald:<br />

(Terminol<strong>og</strong>i ifølge Malerfagligt Behandlings-Katal<strong>og</strong>, Teknol<strong>og</strong>isk<br />

institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes<br />

ens overalt.<br />

Synlige flader<br />

ved lukket<br />

element<br />

Synlige flader<br />

ved åbent<br />

element<br />

ikke synlige<br />

flader (mod<br />

mur)<br />

Forventet<br />

udfald<br />

Funktionsklasse*<br />

Kommentarer<br />

dLgu** iii Lagtykkelsens<br />

middelværdi<br />

> 60 μm (80 μm)<br />

dg*** iii Overfladen<br />

skal være ikke<br />

sugende<br />

intet krav<br />

Henvisninger:<br />

* Funktionsklasse iii eksempler:<br />

Syd- <strong>og</strong> vestvendte bygnings-<br />

dele med skiftende fugt på-<br />

virkning eller traf ikforurening<br />

eller anden aggressiv påvirkning.<br />

Se desuden supplerende<br />

udfaldsbeskrivelse<br />

** dækket,lukket,glat <strong>og</strong> Flader, kanter <strong>og</strong> false står<br />

udfyldt flade (dLgu) ensartede i kulør <strong>og</strong> glans samt<br />

er glatte at føle på. Porer er<br />

lukkede. Huller, revner <strong>og</strong><br />

samlinger er lukkede <strong>og</strong> ud-<br />

f yldte. ujævnhed hidrørende<br />

fra underlaget kan forekomme.<br />

- Hårdtræ er undtaget fra krav<br />

om udfyldt flade.<br />

***dækket <strong>og</strong> glat flade Flader, kanter <strong>og</strong> false står<br />

(dg) ensartede i kulør <strong>og</strong> glans samt<br />

er glatte at føle på. ujævnhed,<br />

åbne porer, huller, revner <strong>og</strong><br />

samlinger hidrørende fra<br />

underlaget kan forekomme.<br />

Supplerende udfaldsbeskrivelse<br />

generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der<br />

ofte er meget inhom<strong>og</strong>ent. der vil derfor forekomme struktur-<br />

<strong>og</strong> glansvariationer, vindridser <strong>og</strong> andre normale trævariationer<br />

som f x uregelmæssigheder omkring knaster, hvor par tiel<br />

afskalning, opk<strong>og</strong> <strong>og</strong> r ynkedannelse kan forekomme. Specielt<br />

ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster<br />

kan være proppede eller udf yldt med egnet materiale, men<br />

synligheden kan ikke undgås. Lignende kulør variationer kan<br />

forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.<br />

en anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme<br />

som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt<br />

fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet.<br />

Harpiksen kan <strong>og</strong>så trænge igennem malingsf ilmen <strong>og</strong> danne<br />

små dråber på over f laden. når dråberne har siddet så længe<br />

på over f laden, at de er kr ystalliseret, kan de ved af børstning<br />

eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen.<br />

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i<br />

disse situationer give anledning til større udtræk. Såfremt det<br />

skulle ske kan harpiksudtræk eller harpiksknopper (føles som<br />

ruhed i overfladen) fjernes på følgende 2 måder:<br />

<strong>·</strong> Ved forsigtig polering med slipol forbliver over f laden intakt<br />

<strong>og</strong> uden glanstab.<br />

<strong>·</strong> Ved brug af sprit eller petroleum (påfør t med klud) skal der<br />

efterskylles med koldt vand (fugtig klud)<br />

Fjernelse af harpiks bør ske i køligt vejr - temperatur 5-10˚C.<br />

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver<br />

med hensyn til ensar tet høj kvalitet <strong>og</strong> behandling på alle<br />

flader.<br />

Såfremt ikke andet er af talt, må det påregnes, at f x glaslister<br />

er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning<br />

af overfladebehandlingen. Holdbarheden af overf<br />

ladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke for ventes at<br />

svare til de øvrige overfladers holdbarhed.<br />

Ved sydvendte facader med særlig kraf tigt sollys <strong>og</strong> havluf t,<br />

eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør<br />

vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene.<br />

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til ”Malerfagligt Behandlings-Katal<strong>og</strong>”<br />

(MBK) eller malevareproducenterne.<br />

25


26<br />

DVC giver sikkerhed for den lovede kvalitet<br />

<strong>Vinduer</strong>, der er mærket med dVC’s l<strong>og</strong>o, opfylder en<br />

række minimumskrav til materialekvalitet <strong>og</strong> udformning.<br />

Mærket giver desuden sikkerhed for, at vinduerne<br />

lever op til, hvad der loves i det salgsmateriale, som virksomhederne<br />

udgiver.<br />

det er desuden således, at det i kravene til kvalitetssikring<br />

ved opførelse af bygninger med offentlige midler er<br />

beskrevet, at produkter, der er underlagt en uvildig kontrolordning,<br />

skal foretrækkes frem for produkter, der ikke<br />

er kontrolleret af uvildige.<br />

Overvågning af produkterne<br />

dVC overvåger ved 1 eller 2 årlige besøg på hver virksomhed,<br />

at der er overensstemmelse mellem kravene i<br />

de Tekniske Bestemmelser <strong>og</strong> de godkendte produkter.<br />

under hvert besøg, der omfatter en hel arbejdsdag,<br />

udtages en repræsentativ stikprøve af virksomhedens<br />

produkter, <strong>og</strong> fra gang til gang checkes forskellige dele<br />

af den kvalitetshåndb<strong>og</strong>, som den enkelte virksomhed<br />

har udarbejdet.<br />

Under gennemgangen af stikprøven bliver det for<br />

produkter af træ kontrolleret:<br />

• at konstruktionen stemmer overens<br />

med de godkendte tegninger<br />

• at træmaterialet indeholder tilstrækkeligt kernetræ<br />

• at træfugtigheden ligger inden for grænserne 12± 3%<br />

• at kanterne er forarbejdet, så overfladebehandlingen<br />

bliver effektiv<br />

• at tætningslisterne, er som de skal være<br />

• hængsler <strong>og</strong> beslag svarer til specifikationerne, <strong>og</strong> ikke<br />

at forglemme, at de er solidt fastskruet<br />

en meget vigtig ting, der <strong>og</strong>så kontrolleres grundigt,<br />

er isætningen af termoruder. de skal være korrekt opklodset,<br />

<strong>og</strong> tætningsbåndene skal sikre både luft- <strong>og</strong><br />

vandtæthed. glaslisterne skal have de rigtige dimensioner<br />

<strong>og</strong> være solidt fastgjort, hvad enten det drejer sig<br />

om glaslister af træ eller aluminium. det indgår <strong>og</strong>så i<br />

denne del af kontrollen at checke, om termoruderne er<br />

typegodkendt i henhold til dS 1094.0 eller dS/en 1279.1<br />

<strong>og</strong> forsynet med det deraf følgende kontrolmærke.<br />

Trævinduer, der males på fabrik, checkes selvfølgelig<br />

<strong>og</strong>så for lagtykkelse <strong>og</strong> vedhæftning af maling samt den<br />

håndværksmæssige udførelse.


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Garantierklæring<br />

5 år's garanti på vinduer <strong>og</strong> yderdøre leveret af producenter,<br />

der er medlem af Vinduesproducenternes<br />

SamarbejdsOrganisation <strong>og</strong> tilsluttet<br />

efterfølgende garantibestemmelser er med virkning fra 1.4.1997<br />

gældende for samtlige medlemmer af Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation<br />

(VSo), der alle er tilsluttet dVC, dansk Vindues<br />

Certificering.<br />

denne garanti er afgivet af nedenstående medlemmer af VSo, i det<br />

følgende kaldet garantigiveren. den indskrænker eller ændrer på<br />

intet tidspunkt de rettigheder de i henhold til aftale <strong>og</strong>/eller lovgivning<br />

har mod deres leverandør/entreprenør eller garantigiveren.<br />

Såfremt de inden for en periode på 5 år fra garantigiverens leveringstidspunkt<br />

reklamerer over fabrikations- <strong>og</strong>/eller materialefejl, giver garantien<br />

dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt.<br />

3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. om<br />

nødvendigt påhviler det dem at dokumentere leveringstidspunktet.<br />

Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- <strong>og</strong>/eller materialefejl<br />

inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter garantigiveren<br />

sig til at levere et nyt produkt uden beregning.<br />

garantigiveren dækker d<strong>og</strong> ikke inden for denne garanti omkostninger<br />

ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det<br />

nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning<br />

af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.<br />

Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i<br />

produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet<br />

tilsvarende produkt.<br />

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig<br />

måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge<br />

denne løsning i stedet. reparationen/den delvise udskiftning sker i så<br />

fald uden beregning.<br />

denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder.<br />

i disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens<br />

garanti, hvortil der henvises.<br />

denne garanti giver dem ikke rettigheder udover, hvad der fremgår<br />

af pkt. 3.<br />

Såfremt de ønsker at reklamere over fabrikations-/materialevalg, skal<br />

reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller<br />

burde være opdaget. reklamationen kan ske til garantigiveren eller<br />

til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.<br />

7<br />

8<br />

9<br />

denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte<br />

fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende<br />

eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening- <strong>og</strong> vedligeholdelsesvejledning.<br />

For så vidt angår trævinduer/døre, overfladebehandlet fra fabrik,<br />

henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen<br />

samt beskrivelsen "Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede<br />

træelementer" (Bilag 14 VSo's Tekniske Bestemmelser)<br />

Såfremt de undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/<br />

betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres<br />

direkte fra garantigiveren.<br />

de kan ikke under denne garanti påberåbe dem fabrikations-/materialefejl,<br />

der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leveret<br />

af garantigiveren. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til<br />

fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/<br />

entreprenør, kan ikke gøres gældende overfor garantigiveren med<br />

henvisning til denne garanti.<br />

denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres<br />

gældende, befinder sig i danmark med undtagelse af grønland<br />

<strong>og</strong> Færøerne. ovenstående garantierklæring, der er anmeldt til<br />

Konkurrencerådet, er senest revideret den 1. april 1997.<br />

Garantibestemmelser for termoruder, der er fremstillet<br />

af Glasindustriens SamarbejdsOrganisation (GS)<br />

i en periode på 5 år, fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer<br />

termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri<br />

for støv <strong>og</strong> dug i rudens indre.<br />

garantien er betinget af:<br />

• Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens<br />

Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt<br />

(måned <strong>og</strong> år)<br />

• Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens Samar-<br />

bejdsorganisations monteringsanvisning jf. nedenfor.<br />

• Ruden er korrekt rengjort <strong>og</strong> beskyttet i byggepeioden.<br />

• Rudenikkeerbeskadigetafydrepåvirkningerforeksempelstød,slag,<br />

bevægelser i tilstødende konstruktioner <strong>og</strong> lignende.<br />

• Der ikke opstår skader som følge af frostsprængning, termisk påvirk-<br />

ning iøvrigt, eller kemiske angreb på glasset - eller anløbning ved for-<br />

kert oplagring.<br />

• Ruden ikke har været udsat for "påsatte" <strong>og</strong>/eller "indbyggede ele-<br />

menter", såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc., der har for-<br />

årsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv <strong>og</strong> dug i rudens indre.<br />

• Der forudtages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/<br />

karm <strong>og</strong> monteringsmaterialer.<br />

nærmere oplysninger om gS-garantiordningen kan indhentes ved<br />

glasindustriens Samarbejdsorganisation.<br />

ovenstående er gengivet med tilladelse fra gS<br />

27


Loyale <strong>og</strong> stabile medarbejdere kendetegner <strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>VINDUER</strong> OG <strong>DØRE</strong><br />

i årenes løb har <strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre opbygget en medarbejderstab, som har deltaget i udviklingen til<br />

en moderne virksomhed, der lægger vægt på gode håndværksmæssige traditioner. Selv om medarbejderstaben<br />

er vokset kraftigt er denne udvikling sket, uden at den behagelige <strong>og</strong> kollegiale tone er sat over<br />

styr. det gode arbejdsklima udmønter sig ikke mindst i mødet med kunderne, der oplever ansvarsbevidste<br />

<strong>og</strong> kompetente medarbejdere som gode ambassadører for <strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>Vinduer</strong> <strong>og</strong> døre.<br />

Forhandler:<br />

<strong>VINDUER</strong><br />

& <strong>DØRE</strong><br />

<strong>TL</strong> <strong>·</strong> <strong>VINDUER</strong> OG <strong>DØRE</strong> - gartnervej 9 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 96 34 32 11 - Fax 96 34 32 34<br />

e-mail: co@tlbyg.dk - www.tl-vinduer<strong>og</strong>dore.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!