Høj kvalitet og pædagogik – næsten som at være hjemme - Dagplejen

dagplejen.fk.dk

Høj kvalitet og pædagogik – næsten som at være hjemme - Dagplejen

Høj kvalitet og pædagogik

næsten som at være hjemme

Fredensborg Kommunes dagpleje


I et miljø med høj faglighed og dagplejepædagogik kan

Fredensborg dagpleje tilbyde:

• Hjemlige rammer

• Hensyn til det enkelte barn

• Nærvær

• Samme voksne

• Tryghed/omsorg

• Tæt forældresamarbejde

• Rolige omgivelser

• Få børn

• Hyppige tilsyn af højtuddannede dagplejepædagoger

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 2


Side 3

Hvilke børn kan dagplejen rumme?

• Børn i alderen 0 3 år

• Børn med særlige behov så som

• Børn der er født for tidligt

• Børn med visse kroniske sygdomme

• Børn, der er introverte/ekstroverte og derfor trives i et lille miljø

• Børn med svage forældrerelationer

• Børn, der udvikler sig langsommere end normalt

• Børn med nedsat immunforsvar

• Følelsesmæssige sarte børn

• Børn med sårbare forældre


Kompetencer i dagplejen:

• Specielt uddannede dagplejere, der har optimale forudsætninger

for at passe et barn med specifikke behov

• Sparring og vejledning i samarbejde med dagplejepædagogen

• Supervision af dagplejepædagogen

• Opfølgning på handleplaner i samarbejde med dagplejepædagogen

• Hyppige opfølgningsmøder med forældre, dagplejer og dagplejerpædagog

• Dagplejeren har mulighed for færre børn indskrevet end normalt

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 4


Side 5

Dagplejen kan tilbyde:

• Dagplejernes hjem er et lærested, hvor barnet kan lære og afprøve

en række hverdags funktioner

• Dagplejerens hjem er et hjem, med alle de praktiske og sociale

funktioner, som et hjem rummer.

Dagplejen arbejder med de pædagogiske læreplaners temaer

det vil sige: Sprog, natur, motorik, kultur, sociale og personlige

kompetencer.


For børn med særlige behov udarbejdes handleplaner.

Vi tager blandt andet udgangspunkt i:

• Hvad kendetegner barnet, adfærd, social, almen sundhedstilstand

og kropbevidsthed.

• Følelsesmæssigt: Selvværd, følelsesmæssig medleven, forståelse

af andres følelser, reaktion på uventede situationer/

oplevelser, fysisk kontakt, relation til børn og voksne.

• Hvordan leger barnet, alene, med andre, med hvilke ting,

med hvilke børn.

• Motorisk udvikling, grov og fin motorik.

• Intellektuel udvikling, sprog almen viden, koncentration,

indlæring.

• Forældre, dagplejer og dagplejerpædagog sætter fokus på

udviklingsområder, der er målbare for barnet. Dette kan ske i

samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, familieafdelingens

specialpædagogiske konsulent, Sundhedsplejen

og andre relevante instanser.

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 6


Side 7

For tidligt fødte og andre børn

med et særligt pasningsbehov:

• Planlægger en rolig start med nærvær og tid til individuel omsorg

for barnet

• Laver vi struktur rutiner

• I dagplejen er der nedsat smitte og risici for barnet

• Barnets læring, udvikling og behov er i centrum

• Støtte til barnets trivsel og selvværd

• Hjælp til afklaring af barnets behov og vejledning ved skift til

anden institution


Eksempler på områder vi arbejder med i dagplejen:

Ved koncentrationsbesvær:

• Opmærksomhed

• Pædagogiske regler/opgaver mindre impulsstyring

• Krav tilpasset barnets niveau

• Ro, hvil, begrænsning af indtryk

• Små grupper, enkle rammer

• Leg og fysiske udfoldelsesmuligheder

• Sansemotoriske øvelser

Ved spiseproblemer:

• Ro, tid og overskuelighed

• Bredt udvalg og indbydende mad

• Lad barnet spise selv/lad barnet lege med maden, så aktiviteten

bliver meningsfyldt for barnet

• Flere små måltider eller afmålte portioner

• Findelt/flydende kost

• Fokus på atmosfære/stemning ved bordet

• Fokus på det enkelte barns behov

Ved sprogvanskeligheder:

• Musik og rytme, rim og remser

• Sansemotoriske øvelser

• Fysisk udfoldelse

• Trampolinhop

• Styrke mundmotorikken via leg

• Historielæsning

• Bruge sproget

• Undgå at korrigere

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 8


Side 9

Stimulering af sanserne i hverdagen:

Balancesans:

• Rulle, vugge, gynge, hoppe, løbe, svinge, rutsje, dreje rundt,

hinke, gå på ujævnt terræn, balancegang, trampolin hop,

klatre i træer, cykle, kængurubold.

Berøringssans:

• Faste tryk, reder, huler, kugledyne, vand, kropskontakt, mavelege,

bage, lege med sand, ler og mudder, børste program

Muskel- og ledsans:

• Trampolinhop, trække og skubbe, svinge, hænge, gymnastik,

boldsport, leg i naturen

• Undgå sansemæssige overstimulering, stress


Relationer reparere og genopbygge:

• Tolke barnets signaler

• Tilbyde omsorg og nærvær

• Hjælpe med at skabe positiv kontakt til andre børn

• Støtte ved adskillelse fra forældre

• Hjælpe med at udvikle selvværd og selvtillid

• Acceptere og rumme barnet uden kritik

• Succesoplevelser og fokus på stærke sider

• Hjælpe med at forstå og rumme egne følelser

• God forældrekontakt/dialog om barnet

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 10


Side 11

Faglighed i dagplejen:

Dagplejere deltager på relevante kurser for at optimere deres

faglighed.

Meget af den viden og sparring som dagplejen har brug for,

modtager de i eget hjem.

Fredensborg kommune har et team på fire pædagoger med

forskellige spidskomptencer som besøger dagplejerne hyppigt.

I teamet har alle en diplomuddannelse. Der er mange komptetencer

at trække på i teamet, såsom:

• En Marte Meo pædagog

• En sundhedsmedarbejder

• Eksperter indenfor for tidlig fødte, sårbare børn

• To AKT medarbejdere

Alle pædagogerne har mange års erfaring med voksenpædagogisk

arbejde og stor erfaring med at observere børn for

at kunne sætte ind med den rigtige pædagogik for at bringe

barnet i optimal trivsel.


Fredensborg dagpleje, Boserupvej 101B, 3050 Humlebæk

Tlf 72562432

www.fredensborg.dk

dagplejen eller

Fredensborg Kommunes dagpleje Side 12

www.dagplejen-fk.dk

More magazines by this user
Similar magazines