Katalog – Landet ud af skabet - KONTEKST

kontekst.nu.dk

Katalog – Landet ud af skabet - KONTEKST

4

at undersøge. Det ukendte er også et usikkert rum, det kan være et fejlskud,

vi kan være på herrens mark, men det skal undersøges, for måske er

det lige her, at nerven er. Sådan fungerer den kunstneriske grundforskning

og nødvendighed. Og så er vi måske der, hvor sproget ikke nødvendigvis

når ud. Her er noget, som er særligt for kunsten, ja det ligger i kunstens

natur, at den må søge nye veje. Og det er vel også der, trods angsten for at

gå forkert, at der er en frihed. At bevidsthedsudvidelsen sker.

Det er tydeligt i den aktuelle udstilling, at kunstnere nogle gange

bevidst eller ubevidst opererer med en form for ”skævheder” i deres værker.

Disse skævheder rummer måske en tolkning eller peger netop på at billedet

ikke er natur, men netop billede. God kunst kan også kommentere sig

selv.

Kunstnere er som andre mennesker uløseligt forbundet med naturen,

pisket til at forholde sig til den. Når den grønne natur rundt om os gøres til

motiv og mennesket dermed til betragter, indtræder en adskillelse mellem

natur og menneske, som filosofisk set er vanskelig. Uden natur var mennesket

her ikke.

At skabe et billede eller et andet kunstværk er en kulturel indgriben og

medfører uvægerlig en tolkning af det, som er natur. Billedkunstnerens forfinede

evne til at iagttage og sætte det sete i relation til en synsvinkel er her

helt central. Og kunstværkets form og udtryk kan inspirere os til nye tanker

om orden og uorden i naturen og om vores eget forhold til naturen.

Man må forstå KONTEKST gruppens praksis ret. De skildrer ikke landskaber

i illusionistisk forstand, men derimod skaber de med deres værker nye

refleksionsrum. Og af og til er deres værker i sig selv en slags landskaber.

Iben From

More magazines by this user
Similar magazines