Katalog – Landet ud af skabet - KONTEKST

kontekst.nu.dk

Katalog – Landet ud af skabet - KONTEKST

6

ligger nok i hjertet af landskabsbegrebet, men hos Marianne Thingholm

er dette centrumstab ført ud i sin absurde centrifugale konsekvens helt

derud, hvor midten henstår som tom hvidhed og ’landskabet’ klumper

sig sammen i periferien som en montage af boligannoncers udsigter. Ved

synet af denne sprængte natur forstår man, hvorfor Ralf Mabillon føler sig

tilskyndet til at folde landskabet tilbage i det skab, der ligger i begrebets

rod og hos ham yderligere genopvækkes i et skrivebord med mindelser om

barndommens trygge tilflugtssted. Eller hvorfor Bjørn Kromann-Andersen

presser landskabet ned i urtepotter, hvor harer sejler, ryger pibe, graver sig

ned og gror frem og også griber til våben, som i beskyttelse af et truet

habitat. I disse udlægninger får landskabet gentilført en kropslig og også

humoristisk tilgængelighed, der byder figurer velkommen tilbage, hvad

enten det er urtepotternes fabelvæsner, dukker og modeltog anbragt i

skabets kunstige græsmåtter eller et bankende kartoffelhjerte indkastet

som fluktuerende lysbilledprojektion under skrivebordet.

En anden strategi til at gentilføre landskabet substans er så at sige at

angribe det indefra: tage fat om det optiske og sindslige apparat, hvorigennem

naturen bliver til panorama. Det er, hvad Ole Lindqvist gør, når han på

psykedelisk vis hælder gule pletter, skarer af kors eller riflede hvide plamager

ud over en i forvejen moderniseret Winterreise, Schuberts sangcyklus

over Wilhelm Müllers melankolske digte, der her er muteret til flygtige fotografiske

indtryk fra en vinterlig biltur i Letland. I en mindre fremmedgørende

gestus går Ina Olsen i kødet på selve den oversættelse, der omdanner

natursansning til billeder. Hendes naturvision er nok som udgangspunkt

ret abstraheret som fjerne erindringsindtryk men erindringen genkonkretiseres

i bevægelsesspor, der fremmaner stoflige naturfænomener som

kviste, græs, ild, tåge og røg.

Så skal man tro disse fem ret forskelligartede bud, findes landskabet

skam stadig i kunsten. Blot ikke betingelsesløst.

Jacob Wamberg

More magazines by this user
Similar magazines